türkiye`de teknik tekstil sektörü

Transkript

türkiye`de teknik tekstil sektörü
TÜRKİYE’DE TEKNİK TEKSTİL SEKTÖRÜ
Prof. Dr. Arzu MARMARALI
Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Tekstil Mühendisliği Bölümü
1. Teknik Tekstiller
Teknik tekstiller, performansları ve fonksiyonel özellikleri için tercih edilmekte ve her
geçen gün artan ürün çeşitliliği ile günlük yaşamımızda daha fazla yer almaktadırlar. Teknik
tekstillere olan talep, ekonomideki ve tekstil sektöründeki gelişmeler ile doğrudan ilişkilidir.
Teknik tekstiller kullanım alanlarına göre temel olarak 12 gruba ayrılmaktadır [1].
1. Tarım Teknik Tekstilleri (Agrotech)
Tarım, hayvancılık, ormancılık ve balıkçılık sektöründe kullanılır.
2. İnşaat Teknik Tekstilleri (Buildtech)
Bina ve diğer inşaatlarda, çadır ve gölgeliklerde kullanılır.
3. Teknik giysiler (Clothtech)
Giysi ve ayakkabıların astar ve benzeri teknik bileşenleridir.
4. Jeotekstiller (Geotech)
Otoyol ve benzeri inşaatlarda yalıtım, stabilite vb amacıyla kullanılan tekstillerdir.
5. Dekorasyon tekstilleri (Hometech)
Mobilya, ev tekstili ve yer kaplamalarının teknik bileşenleridir.
6. Hijyenik ve tıbbi Teknik Tekstiller (Medtech)
Tıbbi tekstiller ve bununla ilgili bakım ve hijyenik ürünlerdir.
7. Endüstriyel Tekstiller (Indutech)
Doğrudan endüstriyel proseslerde kullanılan filtreler, bantlar vb ürünlerdir.
8. Ambalaj tekstilleri (Packtech)
Torba, çuval ve big-bag gibi paketleme ürünleridir.
9. Otomotiv Tekstilleri (Mobiltech)
Kara, hava ve deniz taşıtlarında dekorasyon, izolasyon ve filtreleme işlevleri olan
Tekstillerdir.
10. Ekolojik Tekstiller (Oekotech)
Zararlı tekstillerin kontrolü, toz ve duman filtrasyonu gibi çevre koruma amaçlı
ürünlerdir.
11. Koruyucu Tekstiller (Protech)
Kişiyi zararlı maddelere, kötü çevre koşullarına vb karşı koruyan tekstil ürünleridir.
12. Spor Tekstilleri (Sporttech)
Aktif spor ve boş zaman teknik tekstilleridir.
Son yıllarda bunlara 2 yeni grup daha eklenmiştir.
13. Gıda Tekstilleri
Gıdaların ambalajlarında ve korunmasında tekstil ürünlerin kullanımı
yaygınlaşmaktadır. Bu ürünlerden bazıları aynı zamanda yenilebilir tekstillerdir.
giderek
14. Akıllı Tekstiller
Herhangi bir etkiyi veya etki değişikliğini algılayan ve buna bir tepki verebilen tekstil
ürünleridir. Eğer tekstil ürünü etkiyi veya değişikliği sadece algılıyorsa buna “pasif
akıllı tekstil ürünü” , etkiyi veya etki değişikliğini algılayıp buna bir tepki veriyorsa,
“aktif akıllı tekstil ürünü” denilmektedir.
Tekstil endüstrisi kapsamındaki teknik ve fonksiyonel tekstil sektörü, dünya pazarında
hızla gelişmekte ve gelecek 15-20 yıl içerisinde daha da önem kazanacağı beklenmektedir.
1995-2010 yılları arasında dünyada teknik tekstillerin tüketimi için yapılan öngörü Şekil 1’de
görülmektedir.
Kaynak: David Rigby Associates
Şekil 1. Dünyada teknik tekstil tüketimi, 1995-2010
2. Türkiye’de Teknik Tekstil Sektörü
Dünya pazarlarındaki gelişmelere paralel olarak Türkiye’de teknik tekstil üretimi ve
ürün çeşitliliği giderek artmaktadır. Mevcut dünya konjonktürüne göre, Türk tekstil sektörü,
katma değeri yüksek, özgün ve kaliteli ürünler üretmeyi ve bu ürünleri rekabetçi fiyatlarla
satmayı amaçlamaktadır.
2.1 Türkiye’nin rekabet avantajları
Türkiye teknik tekstil üretimi için büyük avantajlara sahiptir. Çünkü Türkiye;
¾ Gelişmiş bir tekstil endüstrisine (Tekstil ve hazır giyim endüstrisinde 35,000 ’den
fazla şirket mevcuttur),
¾ Hammadde üretim yatırımlarına,
¾ Yüksek kaliteli ve eğitimli insan kaynağına,
¾ Güçlü tekstil eğitimi kurumlarına ve araştırma merkezlerine,
¾ Stratejik coğrafi konuma,
¾ Gelişmiş nakliye ağına,
¾ EU teknik kurallarına uygun olarak çalışanların sosyal hakları, kalite ve çevre
konusunda hassasiyete,
¾ Gelişmiş, modern ve çok iyi donanımlı tekstil testleri laboratuar altyapısına,
¾ EU ile Gümrük Birliği sözleşmesine,
¾ Çeşitli ülkeler ile serbest ticaret anlaşmalarına,
¾ Serbest bölgelere ve organize sanayi bölgelerine (gelişmiş üretim altyapısı, teknik
bilgi, uluslar arası işbirlikleri ve ihracat olanakları için),
¾ Gelişmiş üniversite-sanayi işbirliğine (özellikle son yıllarda),
¾ Genç makine alt yatırımına (tekstil makinelerinin 75 % i 10 yaş altındadır)
¾ Büyük bir dahili pazara sahiptir [1,2].
2.2 Türkiye’de teknik tekstil yatırımları
Türkiye’de 200 den fazla firma teknik tekstiller ve dokusuz yüzeyler üretmektedir.
Aralarında büyük ölçekli ve uluslar arası nitelikli firmalar bulunmakla birlikte, bu üreticilerin
bir kısmı da küçük ve orta ölçekli firmalardır.
Büyük ölçekli firmalar dünya pazarlarında da çok iyi tanınmaktadır. 2007 yılında,
Türkiye’nin 500 büyük şirketi arasında teknik tekstil üretimi yapan 9 şirket bulunmaktadır.
Büyük ölçekli Türk dokusuz yüzey ve teknik tekstil üretici firmaların çoğu EDANA
(European Disposables and Nonwovens Association) üyesidir.
Teknik tekstil üretiminin en fazla olduğu şehirler İstanbul, Bursa, Gaziantep, Kocaeli ve
Tekirdağ’dır [3].
2.3 Türkiye’de teknik tekstil üretimi
Tablo 1. Avrupa’da ve Türkiye’de teknik tekstil üretimi (1000 ton) [3]
Orta ve Doğu
Yıllar Batı Avrupa
Türkiye
Toplam
Avrupa
1995
1079
90
1214
45
2000
1237
135
1473
101
2001
1209
143
1456
104
2002
1265
129
1522
128
2003
1289
133
1559
137
2004
1350
146
1641
145
2005
1287
147
1584
150
2008*
1222
152
1536
162
2012*
1135
155
1465
175
*Öngörü
Kaynak: CIRFS/ World Markets for Technical Textiles to 2012
Teknik tekstil üreten firmalar çeşitli üretim alanlarına yönelmişlerdir. Bu alanlara
örnek vermek gerekirse;
¾ Dokusuz yüzeyler,
¾ Özel keçeler,
¾ Filtreler,
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
Otomobil ve ambalaj sanayi için ürünler,
Askeri giysiler ve donanımlar,
Tıbbi ürünler,
Kurşun geçirmez veya ısıya karşı koruyucu giysiler,
Bakımı kolay ve ütü istemeyen kumaşlar ve giysiler,
Nanoteknoloji ürünü kumaşlar ve giysiler,
Çok fonksiyonlu kumaşlar,
Bakteri ve sivrisinekten koruyucu ürünler sayılabilir.
Türkiye’de en fazla üretilen teknik tekstil altgrupları;
¾ Otomotiv tekstilleri,
¾ Temizlik / kozmetik / hijyen sektörlerinde kullanılan tekstiller,
¾ Ambalaj tekstilleridir.
2.4 Türkiye’nin teknik tekstil dış ticareti
Türkiye’nin teknik tekstil alanında başlıca ihracat ürünleri;
¾ Big bags,
¾ Kord kumaşlar,
¾ Teknik kumaşlar,
¾ Dokusuz yüzeyler,
¾ Emniyet kemerleri,
¾ Hava yastıklarıdır.
Tablo 2. Türkiye’nin teknik tekstil ihracat değerleri
Yıllar Değer(US$)
Değişim %
2000
426.701.333
2001
495.402.697
16
2002
562.203.183
13
2003
575.371.434
20
2004
824.846.748
22
2005
903.737.293
10
2006
943.174.079
4
2007
1.091.572.258
16
2008
1.161.255.410
6,4
2009
949.767.959
-18,2
Kaynak : İTKİB Genel Sekreterliği / DTM Bilgi Sistemi
Türk teknik tekstil sektörü için başlıca pazarlar;
¾ Almanya,
¾ Fransa,
¾ İtalya,
¾ İngiltere’dir.
Tablo 3. Türkiye’nin ürün gruplarına göre ihracat değerleri (US$ 1000)
HS – Kodlar ve ürün grupları
2006
2007
2008
2009
630532 – Big-Bags (FIBC)
260,189 274,589 294,787 192.678
5902 – Yüksek mukavemetli
naylon veya diğer poliamid,
163,219 174,605 163,411 122.974
poliester veya viskoz rayon
ipliklerden kord kumaşlar
5903- Plastik ile
sıvanmış/kaplanmış/lamine
66,081 83,107 105,491 90,132
edilmiş kumaşlar
5603 – Dokunmamış mensucat
sıvanmış/kaplanmış/lamine
edilmiş veya
71,532 95,823 96,617 104,327
sıvanmamış/kaplanmamış/lamine
edilmemiş
7019 – Cam lifleri (cam yünü
dahil) ve bunlardan yapılan
80,765 83,486 94,009 76,694
materyaller
870821 – Emniyet kemerleri
65,998 73,620 75,583 57,073
870895 – Hava yastıkları
14,859 30,921 43,211 53,306
Kaynak: İTKİB Genel Sekreterliği / DTM Bilgi Sistemi
Tablo 4. Türk teknik tekstil sektörü için başlıca ihracat pazarları (US$)
DEĞİŞİM
Ülke Adı
2008
2009
(%)
Almanya
189.636.515 129.647.376
-31,6
Fransa
117.978.818
90.355.380
-23,4
İtalya
61.589.704
50.628.358
-17,8
İngiltere
53.021.309
44.089.372
-16,8
Romanya
43.201.659
40.617.838
-6,0
Rusya Federasyonu
50.772.669
39.844.724
-21,5
İspanya
56.589.665
35.411.054
-37,4
ABD
49.147.523
34.798.723
-29,2
İran
21.700.972
32.081.248
47,8
Hollanda
37.578.422
31.023.097
-17,4
10 ülkenin toplamı
681.217.256 528.497.170
-28.9
Teknik tekstil ihracat toplamı
1.161.255.410 949.767.959
-18.2
10 ülkenin oranı (%)
58.6
55.6
Kaynak : İTKİB Genel Sekreterliği / DTM Bilgi Sistemi
Türkiye sadece teknik tekstil tedarikçisi değil, aynı zamanda teknik tekstil ithalatı da
yapmaktadır. Türkiye’nin teknik tekstil ithalat rakamları ve başlıca ürün grupları sırasıyla
Tablo 5 ve Tablo 6 da verilmiştir.
Tablo 5. Türkiye’nin teknik tekstil ithalat değerleri
Yıllar
Değer(US$)
Değişim %
2000
280.073.527
2001
256.888.019
8
2002
319.706.935
24
2003
418.411.451
31
2004
580.128.345
39
2005
689.721.815
19
2006
730.653.816
6
2007
1.017.949.982
39
2008
1.113.533.590
9,4
2009
942.476.056
-15,4
Kaynak : İTKİB Genel Sekreterliği / DTM Bilgi Sistemi
Tablo 6. Türkiye’nin ürün gruplarına göre ithalat değerleri (US$)
HS – Kodlar ve ürün grupları
2008
5603 – Dokunmamış mensucat
sıvanmış/kaplanmış/lamine edilmiş
298.338.554
veya sıvanmamış/ kaplanmamış/
lamine edilmemiş
870895 – Hava yastıkları
173.903.839
5903–Plastik
ile
sıvanmış/
130.497.497
kaplanmış/lamine edilmiş kumaşlar
7019 – Cam lifleri (cam yünü dahil)
120.288.363
ve bunlardan yapılan materyaller
870821 – Emniyet kemerleri
71.959.147
5601 - Pedler
43.235.802
5911 – Teknik uygulamalar için
45.648.213
kullanılan ürünler
54 02 20 – Yüksek mukavemetli
27.038.489
PES iplikleri
5902 – Yüksek mukavemetli
naylon veya diğer poliamid,
42.537.391
poliester veya viskoz rayon
ipliklerden kord kumaşlar
5602 – Keçe (diğer)
20.212.725
Kaynak : İTKİB Genel Sekreterliği / DTM Bilgi Sistemi
2009
2008 / 2009
% Değişim
267.582.254
-10,3
137.102.862
-21,16
115.888.920
-11,19
96.643.042
-19,66
43.142.142
57.927.510
-40,04
33,98
35.734.305
-21,72
18.673.755
-30,94
37.147.983
-12,67
12.539.831
-37,96
Tablo 7. Türkiye’nin başlıca teknik tekstil tedarikçileri (US$)
Ülkeler
2008
2009
Çin
İtalya
Almanya
Fransa
Romanya
İngiltere
Güney Kore
Polonya
İsrail
Çek Cumhuriyeti
ABD
İspanya
Portekiz
Hollanda
Hindistan
15 ülkenin toplamı
Teknik tekstil ithalat toplamı
15 ülkenin oranı (%)
156.350.606
156.225.867
155.586.703
83.018.228
41.865.523
39.824.757
54.867.559
41.613.064
29.480.939
51.254.036
24.075.706
20.687.951
16.727.804
16.609.295
18.523.790
906.711.828
1.113.533.590
81,4
155.461.610
150.470.526
127.392.631
61.784.389
58.302.548
43.458.904
35.052.790
34.004.422
30.265.738
26.882.967
21.273.638
15.198.127
15.076.760
14.465.794
12.181.682
801.272.526
942.476.056
85
2008 / 2009
Değişim %
-0,6
-3,7
-18,1
-25,6
39,3
9,1
-36,1
-18,3
2,7
-47,5
-11,6
-26,5
-9,9
-12,9
-34,2
-11,6
-15,4
Kaynak : İTKİB Genel Sekreterliği / DTM Bilgi Sistemi
3. Türk Teknik Tekstil Sektöründe Ar-Ge Çalışmaları
Türkiye’de tekstil ve konfeksiyon sektörü; ülkemiz kayıtlı istihdamının % 11’ini, kayıtlı
GSMH’nin yaklaşık % 10’unu ve ülkemiz ihracatının da % 38’ini gerçekleştirmektedir [4].
Ülke ekonomisindeki bu önemli rolüne rağmen, ne yazık ki Türkiye’de Tekstil ve
Konfeksiyon sektörünün, toplam Ar-Ge harcamalarından aldığı pay sadece %1,5’tir.
GSMH’dan Ar-Ge çalışmalarına ayrılan payın % 1 den düşük olduğu düşünülürse, teknik
tekstiller konusunda yapılan Ar-Ge çalışmalarının yetersizliği ortadadır.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBITAK), araştırma ve geliştirme
çalışmaları yapan üniversite ve firmalara, Ar-Ge projeleri vasıtasıyla destek vermektedir.
Ayrıca koordinasyonu TÜBİTAK tarafından yürütülen ve çeşitli başlıklar altındaki Avrupa
Birliği Proje Destek Fonlarından, büyük bütçeli projeler için destek sağlamak da mümkündür.
Yeni bir Ar-Ge merkezi kurma gibi yüksek bütçeli projeler Devlet Planlama Teşkilatı
(DPT) tarafından desteklenmektedir.
Sanayi Bakanlığı Ar-Ge Destekleri başlığı altında;
¾ Teknoloji Geliştirme Bölgeleri,
¾ Sanayi Tezleri Programı (San-Tez)
¾ Ar-Ge Merkezleri,
¾ Teknogirişim Sermayesi
¾ Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri
için destekler vermektedir.
3.1 Türkiye’de Ar-Ge Merkezleri
¾ Ege Üniversitesi Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma ve Uygulama Merkezi
(TKAUM)
¾ TUBITAK BUTAL
¾ TUBITAK MAM
¾ Bursa Tekstil Konfeksiyon Ar-Ge Merkezi (BUTEKOM)
¾ Kord-Sa, Ar-Ge Merkezi
¾ Bossa, Ar-Ge Merkezi
¾ Sanko, Ar-Ge Merkezi
3.2 Sanayide Ar-Ge çalışmaları
Bir Türk firması, anne karnındaki bebeği elektromanyetik dalgalardan korumak
amacıyla hamileler için bir koleksiyon hazırlamıştır. Bu giysilerin üretiminde, gümüş liflerine
sahip özel bir kumaş kullanılmıştır [5].
Askeri tekstiller üretilen ve çok sayıda Ar-Ge çalışması yapılan bir firmada, Türkiye’de
ilk kez Infrared görüş sistemlerine yakalanmayan MultiSpectral Kamuflaj ağları üretilmiştir.
Nükleer, biyolojik ve kimyasal silahlara karşı koruma sağlayan NBC Kumaşı aynı firmanın
patentli ürünüdür [6].
Diğer bir Türk firması, (cep telefonları, mikrofonlar, mikrodalga fırınları ve kablosuz
iletişim cihazlarından yayılan) elektromanyetik dalgaları engelleyen bir kumaş üretmiştir.
Evlerde kullanılmak için geliştirilen BIOCARE isimli yenilikçi ürünün, iş yerlerinde, sağlık
sektöründe ve özellikle askeri amaçlı olarak çok geniş kullanım olanakları bulacağı
düşünülmektedir [7].
Türkiye’nin en güçlü firmaları arasında olan ve naylon, polyester iplikleri, kord bezi,
endüstriyel bez ve tek kord üreten bir firma, alanında dünya liderleri arasındadır. Bu ürünler
otomobil lastiklerinde ve endüstriyel amaçlı olarak pek çok alanda kullanılmaktadır. Firma
aynı zamanda Türkiye’nin bu alandaki en büyük Ar-Ge merkezine sahiptir [8].
Türkiye’nin en büyük dokusuz yüzey (non-woven) üreten fabrikasına sahip bir firmada
ayakkabılar, otomobiller ve izolasyon amaçlı çeşitli keçeler ile hijyen amaçlı yüzeyler
üretilmektedir [9].
Bir diğer firma, farklı özelliklerde (antistatik, iletken) farklı şekillerde bigbag ambalaj
materlaleri yanında jeotekstiller, zirai tekstiller ve gölgelikler üretmektedir. [10].
Hem anti-mikrobiyal, hem de anti-böcek fonksiyonları da sağlayan kene kovar halılar,
evlerde ve piknikte, her türlü haşerenin konmasına, sokmasına ve ısırmasına karşı
kullanılabilmektedir [11].
Bir Türk firması, kendi kendini ve bulunduğu ortamın havasını temizleyen, mikrop
barındırmayan, koku gideren ve UV ışınlarını engelleyen çevre dostu perde üretmiştir [12].
3.3 Üniversitelerde Ar-Ge çalışmaları
Bilkent Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma Merkezi (NANOTAM) araştırmacıları,
cisimleri belli frekanslarda görünmez kılan nanoteknoloji tabanlı malzeme geliştirdi.
“Görünmezlik pelerini" teknolojisi, askeri araçların üzerine kaplanabilen bir metamalzeme
sayesinde istenilen frekans bandında, tankların hatta havadaki uçakların görünmezliğine
olanak sağlamaktadır [5].
İstanbul Teknik Üniversitesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü’nde TÜBİTAK destekli
olarak gerçekleştirilen bir projede teri içinde hapsedip kuruluk hissi veren yeni bir lif yapısı
geliştirilmiştir. Bu lif ile üretilen, özellikle spor ve askeri kıyafetlerde kullanıma uygun olan
kumaşın, ağırlığının yüzde 80'ine kadar suyu emme özelliğine sahip olduğu belirtilmektedir
[13].
Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümünde tamamlanan ve yürütülmekte olan
bazı projelerden örnekler aşağıda sıralanmıştır.
1) Yüksek Fonksiyonlu ve Yenilikçi Tekstiller ve Teknik Alanda Uygulamaları
(FP6-2002-Mobility 3 Project)
Proje ortakları:
• Ege Üniversitesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü, Türkiye
• Ghent University, Textile Engineering Department in Belgium
• Stuttgart Univ. Inst. for Textile Chemistry and Chemical Fibres in Germany
2) İletken İplikler ve Teknik Tekstillerde Kullanımı
(Ege Üniv. Tekstil Mühendisliği Bölümü tarafından desteklenmektedir.)
Bu proje kapsamında, iletken iplikler ve kumaşların elektromanyetik koruyuculuk
özelliklerini tespit etmek için, iletken iplikler üretilecek ve bunlar farklı dizaynlar ile kumaş
yapıları içerisine yerleştirilecek, Kumaş özellikleri ölçülecek ve değerlendirilecektir.
Elektromanyetik özelliklerin ölçümü için Ege Üniv. Tekstil Mühendisliği Bölümünde bir test
cihazı kurulmuştur (Electromagnetic Competence (EMC) Test Device). Bu cihaz 3m * 3m
boyutlarında koruyucu oda ile Rhode& Schwarz test cihazından oluşmaktadır.
3) Akıllı Tekstiller ve Doğal Lifler
(The British Council Science Partnership Programme tarafından desteklenmektedir.)
Proje ortakları:
• Ege Üniversitesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü, Türkiye
• Ege Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Türkiye
• University of Manchester School of Materials, England
4) Modern Liflerin Tanımlanması için Gelişmiş Metotlar
(EUROKA tarafından desteklenmektedir.)
Proje ortakları:
• Ege Üniversitesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü, Türkiye
• The Research – Development National Inst. For Textile and Leather, Romania
• Elkede Technology and Design Centre S.A., Greece
• Univ. of Maribor, Department of Textile Materials and Design, Slovenia
• Dorobantul S.A., Romania
•
•
•
Societatea Comerciala Pasmatex S.A. , Romania
Institute of Textile Architecture, Poland
Korteks Mensucat San. Tic. A.S., Turkey
5) Kompresyon Çorapları İçin Basınç Ölçüm Cihazı Geliştirilmesi ve Bu Çorapların
Konfor Özelliklerinin İncelenmesi
(Ege Üniversitesi ve TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir.)
Proje kapsamında, tıbbi tekstiller arasında önemli bir yer teşkil eden kompresyon
çoraplarının bacağa uygulayacağı basınç değerlerinin tam ve doğru olarak tespit edilebilmesi
için, TS ENV 12718 standardına uygun, modern ve hassas bir ölçüm cihazı geliştirilmiştir.
Ayrıca, çoğunlukla konforsuz olarak bilinen kompresyon çoraplarının performans ve ısıl
konfor özellikleri farklı malzemeler kullanılarak iyileştirilmeye çalışılmıştır.
6) Sandviç Tekstillerin Kompozit Uygulamalarında Kullanım Olanakları
(Ege Üniversitesi tarafından desteklenmiştir.)
Projede üç boyutlu sandviç yapılı örme kumaşların kompozit üretiminde kullanım
olanakları araştırılmıştır.
7) Tekstil Bazlı Su Isıtıcı Güneş Kolektörü
(Tekstil Araştırma Derneği ve Ege Üniv. Tekstil Mühendisliği Bölümü tarafından
desteklenmektedir.)
Sıcak su elde etmek için geliştirilen güneş kolektöründe borular yerine özel tekstil yüzeyi
kullanılmakta ve büyük enerji tasarrufu sağlanmaktadır.
8) Tekstil Bazlı Hava Isıtıcı Güneş Kolektörü
(Tekstil Araştırma Derneği ve Ege Üniv. Tekstil Mühendisliği Bölümü tarafından
desteklenmektedir.)
Kolektörün içinde özel bir tekstil yüzeyi kullanılmaktadır. Tekstil bazlı Hava Isıtıcı Güneş
Kolektörü benzerlerine göre çok daha verimli ve yaklaşık % 50 daha ucuzdur.
4. Teknik Tekstil Sektörünün Geleceği
Önceleri sadece insanları örtme ve süslemede kullanılan tekstil ürünleri, sonraları
teknik tekstil adı altında çok fonksiyonlu ve yüksek performanslı ürünlerle ziraatten inşaata,
ulaşım sektöründen savunma ve sağlık amaçlı kullanıma kadar geniş bir alana yayılmıştır.
Önümüzdeki yıllarda teknik tekstillerin kullanım alanlarının ve insan yaşamındaki öneminin
daha da artması beklenmektedir.
Günümüzde tekstil sektörünün öncelikli hedefi, katma değeri yüksek, kaliteli , özgün ve
özel mamüller üretip uygun fiyatlarla pazara sürmektir. Bunun başarılabilmesi için katma
değeri yüksek, yenilikçi, rekabetçi ve akıllı teknik tekstil ürünlerini geliştirilmesine
yönelik Ar-Ge çalışmalarına büyük önem verilmesi gerekmektedir.
Kaynaklar
[1] “Textile and Apparel Industry and Technical Textiles in Turkey”, General Secretariat of
ITKIB, R&D Department.
[2] EMEK, A., KUYUMCU, O., “Technical Textiles and Nonwovens Industry in Turkey”,
Export Promotion Center of Turkey, 2009.
[3] Türkiye’de ve Dünya’da Teknik Tekstiller Üzerine Genel ve Güncel Bilgiler, İTKİB
Genel Sekreterliği Ar-Ge ve Mevzuat Şubesi, Haziran 2008.
[4]
http://www.questia.com/
[5] http://www.nonwoventechnology.com/issues/nw23.pdf
[6] http://www.oztektekstil.com.tr
[7] http://www.istikbal.com.tr
[8] http://www.kordsa.com.tr/
[9] http://www.hassan.com.tr
[10] http://www.isbirsentetik.com
[11] http://rugzo.com/welsoft-kene-kovar-hali/
[12] http://www.elvin.com.tr/
[13] http://www.etkinpatent.com/patenticerik-11-52-prof-dr-nuray-ucar-teri-icinde-hapsedipkuruluk-hissi-veren-yeni-bir-lif-yapisi-gelistirdi.html

Benzer belgeler

TEKNİK TEKSTİLE GEÇİŞTE MODEL UYGULAMALAR

TEKNİK TEKSTİLE GEÇİŞTE MODEL UYGULAMALAR Türkiye’de tekstil ve konfeksiyon sektörü; ülkemiz kayıtlı istihdamının % 11’ini, kayıtlı GSMH’nin yaklaşık % 10’unu ve ülkemiz ihracatının da % 38’ini gerçekleştirmektedir [4]. Ülke ekonomisindeki...

Detaylı