iletişim ve işbirlik modelleri

Transkript

iletişim ve işbirlik modelleri
04.11.2012
İLETİŞİM VE İŞBİRLİK MODELLERİ
Özlem Çakır - 2009639055
Ali Mehmet Altundağ - 2009639005
Bilgisayar Destekli Ortak Çalışma
Topluluk
Bilgisayar Destekli Ortak Çalışma

“Ortak faaliyetler ve bunların
koordinasyonu nasıl bilgisayar
tarafından desteklenir?” sorusuna
cevap arar

Groupware’i bilgisayar destekli ortak
çalışmanın ürünü olarak düşünebiliriz
Anahtarlar

Yüz yüze iletişim

Konuşma

Metin tabanlı iletişim

Grup çalışması
Organizasyon
Proje Takımları
Küçük Gruplar
Bireyler
Geleneksel HCI
CSCW
Yüz Yüze İletişim
HCI
Yüz Yüze İletişim
Aktarım Etkileri ve Kişisel Alan



Kuralları kesin değil

Kuralların uygulanması şart değil

Kültürel farklılıklar

Ortama bağlılık
En ilkel iletişim formu
Bu iletişim formunu kullanmaya
özelleştik
1
04.11.2012
Yüz Yüze İletişim
Yüz Yüze İletişim
Aktarım Etkileri ve Kişisel Alan
Göz Teması ve Bakış
Edward T. Hall ‘ın kişisel kişisel reaksiyon bölgeleri

Görsel temas

Gözler bize bilgi verir

Video yalnızca sesten iyidir
Kaynak: Dış Bağlantı[1]
Yüz Yüze İletişim
Yüz Yüze İletişim
Mimikler ve Beden Dili
Grup göstericisi örneği / Sonuç

İlgilendiğimiz nesneleri
belirtmek için ellerimizi
kullanırız

Video yetersiz olabilir
12 Angry Men filminden bir
sahne (E.G. Marshall)
◦ “oraya”, “şunu” gibi
ifadelerde sıkıntı olabilir

Grup gösterici bazı
problemleri çözmek için
kullanılabilir
Speak Italian: The Fine Art of the
Gesture (Bruno Munari)
kitabının kapağı
Teamviewer programından bir ekran görüntüsü
Yüz Yüze İletişim
Yüz Yüze İletişim
Arka Kanallar, Doğrulama ve Kesme
Sıra Alma

Kafa sallamak, yüz buruşturmak ve kısa
sesler çıkarmak: Arka kanallar

◦ El kaldırma
◦ Vücut ve göz hareketleri
◦ Ses yoluyla belirtme
◦ Duraksama
Kullanılabilir.
◦ Ali: En son gittiğimiz film …mmm… adı neydi?
◦ Ayşe: Nasıl unutursun!

Arka kanalların kullanılması her
ortamda olamaz
◦
◦
◦
◦
Video
Ses
Yazı tabanlı ortam
Yarı ikiyönlü (Half-duplex)
- vücut dili kaybı
- yüz ifadeleri yok
- arka alan yok
- geri bildirim kaybı
Konuşma sırasını bir konuşmacıdan diğerine
geçmesini sağlamak için

İletişim ortamındaki iletim gecikmesi sıra
almayı güçleştirebilir
◦ Karmaşa
2
04.11.2012
Yüz Yüze İletişim
Konuşma
Örnek/Sonuç
Temel Konuşma Yapısı

Sıra alma en temel diyalog yapısıdır.
◦ ‘A’ bir şeyler söyler sonra ‘B’ bir şeyler
söyler
Cisco TelePresence

Her sıra değişimindeki konuşma ifade
olarak tanımlanır.

Diyalog ifadeleri çift olarak
gruplanabilir. (Soru-cevap--bitişik
çiftler)
Kaynak: Dış Bağlantı[2]
Konuşma
Konuşma
Temel Konuşma Yapısı
Bağlam

Bitişiklik bazen açıklamalar yapmak
için içsel çiftlerle bozulabilir
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Ali:
Ayşe:
Ali:
Ayşe:
Ali:
Ayşe:
Biraz kremalı pasta ister misin?
Çok şişmanlatıcı değil mi?
Evet, çok
Ve çokça çikolata?
Çokça
Öyleyse büyük bir dilim alacağım.
Yapı:B-x, A-y, B-y, A-z, B-z, A-x

İfadeler tek başlarına yorumlandıkları
zaman belirsiz olabilirler

Belirsizliği ortadan kaldırmak için bağlamı
bilmek gerekir

İki çeşit bağlam vardır
◦ İçsel Bağlam: Önceki ifadelerin oluşturduğu
bağlamdır.
◦ Dışsal bağlam: Çevrenin oluşturduğu
bağlamdır.
Konuşma
Konuşma
Başlık, Odak ve İfadenin Biçimi
Başlık, Odak ve İfadenin Biçimi

Diyalogun ortak odağı olması önemlidir.

Bu odak zaman zaman bozulabilir ve
düzeltilmelidir

Odağın bozulmasındaki sebebin
teknoloji olup olmadığını belirlemek
önemlidir.
◦
◦
◦
◦
◦
Ali:
Ayşe:
Ali:
Ayşe:
Ali:
Çiçeklerin arasındaki kediye bak!
Ne kadar da güzeller değil mi?
Evet, çok şirinler…
Çiçekler mi?
Hayır, kediler!
3
04.11.2012
Konuşma
Konuşma
Bozulma ve Tamir
Bozulma ve Tamir

Bozulma iletişim
sırasında odağın
kaymasıdır

Bozulmadan sonra
yapılan düzeltme
tamir olarak
isimlendirilir
Yiğit Özgür


Bozulma iletişim sırasında odağın
kaymasıdır

Bozulmadan sonra yapılan düzeltme
tamir olarak isimlendirilir

Bozulmanın kaynağı belirlenmelidir
Bozulmanın kaynağı belirlenmelidir
Konuşma
Konuşma
Ortak Anlayış İnşa Etme
Söz-Edim Teorisi

Konuşanların geçmişi ve bilgileri aynı
olamaz

Ama aynı zeminde birleşebilir

Yardımcı olma ve ilgili olma
Konuşma

Konuşma analizinin bir başka formu

İfadelerin ne yaptıklarıyla tanımlanması
söz-edim teorisinin temel varsayımıdır

İfadelerin anlamları kime söylediğimize
göre anlam değiştirebilir

Bu özellikleri sayesinde “Koordinatör”
olarak kullanılmışlardır
Yazı Tabanlı İletişim
Söz-Edim Teorisi
Temsili durum diyagramı
Kaynak: Understanding Computers and Cognition: A New Foundation for Design ,Terry Winograd/Fernando Flores

Eşzamanlı olmayan Groupware
sistemlerde çok yaygın

Groupware sistemlerde metinsel iletişim
türleri
◦
◦
◦
◦
Ayrık
Doğrusal
Doğrusal olmayan
Uzaysal
4
04.11.2012
Yazı Tabanlı İletişim
Yazı Tabanlı İletişim
Arka Kanallar ve Etkinlik Durumu
Ortak Zemin Kısıtları


Metin tabanlı iletişim
de arka kanallar
tamamen kaybolur

◦ Geçicilik (cotemporality)
◦ Senkron (simultaneity)
◦ Sekans (sequence)
Sıra sunma söz konusu
değildir
Facebook’tan bir mesajlaşma örneği

Ortak zeminin özellikleri

Duyguların iletimindeki eksiklikten dolayı
etkiliği belirtmek için ifadeler :-) ve
kısaltmalar-LOL gelişmiştir
Metin tabanlı iletişimin ortak zeminde
buluşması zor
Yazı Tabanlı İletişim
Yazı Tabanlı İletişim
Sıra Alma
Örnek/Sonuç

Metin tabanlı iletişimde konuşmanın
bitişini belirten kesilmeler iletişimdeki
gecikmeler nedeniyle belirgin olmadığı
için ifadeler birbirlerini beklemeden
gönderilir

Gecikme e-posta da daha çok sohbet
programlarında daha azdır

Katılımcı sayısının artmasıyla problem
daha da büyür
Bir cep telefonundan mesaj ekranı görüntüsü
Yazı Tabanlı İletişim
Yazı Tabanlı İletişim
Bağlam ve İşaret Zamirleri
Hız ve Tanesellik



Metin tabanlı iletişim ortamları dış
bağlamdan yoksundur

Temponun azalması etkileşimi azaltır

Metin tabanlı iletişimde tempo görece
az olduğu için taneselliği arttırma
eğilimi vardır

Etkileşimi arttırmak için
Belirsiz ifadelerin anlamlandırılması
zordur
Metin tabanlı iletişimde “bu”, “şunu”
gibi ifadeler yerine daha çok tanımlayıcı
ifadeler kullanılmalıdır
◦ Birden fazla ifadeyi aynı anda kullanma
◦ Ve olasılıkları tahmin ederek ifadenin içine
dahil etme
yöntemleri kullanılır.
5
04.11.2012
Yazı Tabanlı İletişim
Grup Çalışması
Hız ve Tanesellik
Sokak harika
görünüyor…
Çiçeklerin
arasındaki kediye
bak!
Ali
Ne kadar da
güzeller değil mi?
Çok şirin bir kedi
gerçekten…
Ayşe
Çiçekler de güzel
gerçekten…
Fotoğrafını
çekeceğim
Çiçekler mi?

Taraf sayısı ikiden fazla

Daha karmaşık

Dinamik sosyal ilişkiler göz önünde
bulundurulmalı
Ali
İletişim ‘oyunu’
Grup Çalışması
Grup Çalışması
Grup Dinamikleri
Fiziksel Yerleşim

Grup içi ilişkiler ve görevler genellikle
sabit değildir

Bulunulan ortam önemlidir

Görev süresince ilişkiler ve görevler
sıklıkla değişir

Grup toplantı odaların tasarımında
◦ Ekranların yerleşimi
◦ Toplantıyı yönetenin konumu
◦ Bir üyenin ayrılması
◦ Yeni bir üyenin katılması
◦ Alt grupların oluşturulması

Sistemin bu rollerin değişimine izin
verebilmesi gerekir.
etkileşimde önemli rol oynamaktadır

Masaya dahil edilmiş ekranlar yüz yüze
etkileşim kurmayı kolaylaştırır
Grup Çalışması
Grup Çalışması
Fiziksel Yerleşim
Dağıtık Biliş

Geleneksel biliş psikolojisi insan aklına
bakar

Dağıtık biliş ise dışsal (dünya ve diğer
insanlar) ilişkilere bakar

Etkileşim gerçekleşir
◦ Diğer insanlar
◦ Fiziksel çevreyle
Toplantı odası düzeni,
Kaynak: Human-Computer Interaction , Alan Dix

Grup bilgisi önemlidir
6
04.11.2012
Kaynaklar

Human-Computer Interaction 3ed, Alan Dix

http://www.eto.org.uk/faq/faqcscw.htm

http://data.bolton.ac.uk/staff/mwj1/PLE/pmwiki.php?n=Main.ConversationForAction

http://en.wikipedia.org/wiki/CSCW

Dış Bağlantı[1]: http://en.wikipedia.org/wiki/Personal_space

Dış Bağlantı[2]: http://www.cisco-small-business.com/News.Detail.php?NewsID=14

http://en.wikipedia.org/wiki/Backchannel

http://en.wikipedia.org/wiki/Emoticon

http://www.cs.washington.edu/education/courses/cse490f/06au/discussion_files/490F_CSCW.ppt

http://www.hcibook.com/e3/plain/resources/

http://yunus.hacettepe.edu.tr/~htuzun/courses/
7

Benzer belgeler