122. Grup İhale Edilecek Sahaların Koordinat Bilgisi

Transkript

122. Grup İhale Edilecek Sahaların Koordinat Bilgisi
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3327245
Ar. No :
Alanı : 81,07
Önİr. No :
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Ceyhan
İli : Adana
İhale Tarihi :
06.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3183357
Paftalar : O35A2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
738500
4090000
Y
P.1 / 6
X
738448
4089146
P.1 / 11
Y
X
737750
4087800
Erişim No : 3332261
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
738650
4090000
Y
P.1 / 7
X
738371
4089062
P.1 / 12
Y
X
738000
4089000
Alanı : 30,02
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
738650
4089281
Y
P.1 / 8
X
738434
4088918
Grubu : I-B Grubu
İr. No :
İlçesi : Ceyhan
İli : Adana
P.1 / 4
Y
X
738551
4089234
Y
P.1 / 9
X
738082
4087970
P.1 / 5
Y
X
738500
4089096
Y
P.1 / 10
X
738000
4087665
İhale Tarihi :
06.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3332260
Paftalar : O35B2
Koordinatlar
P.1 / 1
X
Y
759873
4094860
Erişim No : 3332262
Ar. No :
P.1 / 2
X
Y
759700
4094900
Alanı : 31,39
Önİr. No :
İli : Adana
P.1 / 3
X
Y
759500
4095000
Grubu : I-B Grubu
İr. No :
İlçesi : Ceyhan
P.1 / 4
X
Y
759400
4095750
P.1 / 5
X
Y
759850
4095591
İhale Tarihi :
06.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3332260
Paftalar : O35B2
Koordinatlar
P.1 / 1
X
Y
759850
4095591
P.1 / 2
X
Y
760301
4095433
P.1 / 3
X
Y
760322
4094757
P.1 / 4
X
Y
760000
4094830
P.1 / 5
X
Y
759873
4094860
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3332263
Alanı : 37,30
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Adana
Grubu : I-B Grubu
İr. No :
İlçesi : Ceyhan
İhale Tarihi :
06.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3332260
Paftalar : O35B2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
760301
4095433
Erişim No : 3332503
Alanı : 1.965,90
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Adana
Paftalar : L36A3
Koordinatlar
Grubu : IV. Grup
İr. No :
P.1 / 4
Y
X
760505
4094716
P.1 / 5
Y
X
760322
4094757
İhale Tarihi :
06.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3332502
L36B4
P.1 / 1
Y
X
254127
4240901
Y
P.1 / 6
X
262291
4242564
Y
P.1 / 11
X
261000
4243000
P.1 / 2
Y
X
254300
4243500
Y
P.1 / 7
X
262000
4242500
Y
P.1 / 12
X
258796
4240796
Alanı : 1.917,63
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Adana
Paftalar : L36A3
P.1 / 3
Y
X
761139
4095020
İlçesi : Tufanbeyli
Erişim No : 3332508
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
761202
4095116
P.1 / 3
Y
X
255000
4243500
Y
P.1 / 8
X
261999
4242499
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Tufanbeyli
P.1 / 4
Y
X
255000
4243932
Y
P.1 / 9
X
261585
4242499
P.1 / 5
Y
X
262365
4243890
Y
P.1 / 10
X
261839
4243000
İhale Tarihi :
06.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3332503
L36B4
P.1 / 1
Y
X
262391
4244561
Y
P.1 / 6
X
262340
4244503
Y
P.1 / 11
X
262365
4243890
P.1 / 2
Y
X
262376
4244561
Y
P.1 / 7
X
262351
4244482
Y
P.1 / 12
X
255000
4243932
P.1 / 3
Y
X
262358
4244557
Y
P.1 / 8
X
262365
4244463
Y
P.1 / 13
X
255000
4244000
P.1 / 4
Y
X
262343
4244544
Y
P.1 / 9
X
262396
4244450
Y
P.1 / 14
X
255000
4245955
P.1 / 5
Y
X
262337
4244523
Y
P.1 / 10
X
262397
4244450
Y
P.1 / 15
X
254900
4246000
Y
X
P.1 / 16
254467
4246000
Y
X
P.1 / 17
254467
4246000
Y
X
P.1 / 18
254500
4246000
Y
X
P.1 / 19
254500
4246499
Y
X
P.1 / 20
254500
4246500
P.1 / 21
Y
X
254692
4246500
Y
P.1 / 26
X
255770
4246500
P.1 / 22
Y
X
254693
4246497
Y
P.1 / 27
X
261103
4246446
P.1 / 23
Y
X
254780
4246493
Y
P.1 / 28
X
261807
4246442
P.1 / 24
Y
X
254820
4246465
Y
P.1 / 29
X
262400
4246442
P.1 / 25
Y
X
254826
4246500
Y
P.1 / 30
X
262400
4244560
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3332509
Alanı : 713,86
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Adana
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Tufanbeyli
İhale Tarihi :
06.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3332503
Paftalar : L36A3
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
258796
4240796
Erişim No : 3334302
Alanı : 1.376,75
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Adana
Paftalar : M36A1
Koordinatlar
Grubu : IV. Grup
İr. No :
P.1 / 4
Y
X
254127
4240901
İhale Tarihi :
06.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3334296
M36A2
P.1 / 1
Y
X
244156
4206609
Y
P.1 / 6
X
246184
4207750
Y
P.1 / 11
X
250755
4207610
Y
X
P.1 / 16
243659
4204600
P.1 / 2
Y
X
244961
4206121
Y
P.1 / 7
X
247000
4206550
Y
P.1 / 12
X
251114
4207611
Y
X
P.1 / 17
243656
4204999
Alanı : 1.940,70
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Adana
Paftalar : M36A1
P.1 / 3
Y
X
254000
4239000
İlçesi : Saimbeyli
Erişim No : 3334335
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
257000
4239000
P.1 / 3
Y
X
245516
4206459
Y
P.1 / 8
X
248210
4205500
Y
P.1 / 13
X
249779
4205495
Y
X
P.1 / 18
243647
4206609
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Saimbeyli
P.1 / 4
Y
X
245564
4207306
Y
P.1 / 9
X
249650
4207530
Y
P.1 / 14
X
249866
4204600
P.1 / 5
Y
X
245379
4207740
Y
P.1 / 10
X
250319
4207470
Y
P.1 / 15
X
249000
4204600
İhale Tarihi :
06.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3076725
M36A2
Y
P.1 / 1
X
243011
4203517
Y
P.1 / 6
X
248704
4201500
Y
P.1 / 2
X
243659
4204435
Y
P.1 / 7
X
245698
4201500
Y
P.1 / 3
X
243659
4204600
Y
P.1 / 8
X
243011
4201500
Y
P.1 / 4
X
249866
4204600
Y
P.1 / 5
X
249914
4204105
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 1132973
Alanı : 1.783,30
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Adıyaman
Paftalar : M39A3
Koordinatlar
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Gölbaşı
İhale Tarihi :
06.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
M39B4
P.1 / 1
Y
X
392700
4182300
Y
P.1 / 6
X
390363
4184210
P.1 / 11
Y
X
389110
4185115
P.1 / 16
X
Y
389657
4188856
Erişim No : 3328145
P.1 / 2
Y
X
391104
4183553
Y
P.1 / 7
X
390344
4184204
P.1 / 12
Y
X
389110
4185120
P.1 / 17
X
Y
392840
4188940
Alanı : 87,47
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Adıyaman
P.1 / 3
Y
X
391242
4183608
Y
P.1 / 8
X
390356
4184195
P.1 / 13
Y
X
389115
4185116
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
P.1 / 4
Y
X
391246
4183845
Y
P.1 / 9
X
389882
4184003
P.1 / 14
Y
X
389110
4185120
P.1 / 5
Y
X
391051
4184007
Y
P.1 / 10
X
389100
4185100
P.1 / 15
Y
X
389775
4188600
İhale Tarihi :
06.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3328135
Paftalar : M40B2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
451176
4195001
P.1 / 6
Y
X
450378
4195290
Erişim No : 3331649
Alanı : 1.985,83
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Adıyaman
Paftalar : M40A2
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
450751
4194225
P.1 / 7
Y
X
451000
4195300
P.1 / 3
Y
X
449999
4194600
P.1 / 8
Y
X
451045
4195300
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
P.1 / 4
Y
X
449999
4194975
P.1 / 5
Y
X
450371
4195292
İhale Tarihi :
06.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3161588
M40B1
P.1 / 1
Y
X
430000
4202000
P.1 / 6
Y
X
434588
4201131
P.1 / 2
Y
X
430000
4203425
P.1 / 7
Y
X
434250
4201056
P.1 / 3
Y
X
430500
4203425
P.1 / 8
Y
X
434250
4199000
P.1 / 4
Y
X
430500
4203500
P.1 / 9
Y
X
430000
4199000
P.1 / 5
Y
X
434552
4203500
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3332469
Ar. No :
Alanı : 1.781,41
Önİr. No :
İli : Adıyaman
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
İhale Tarihi :
06.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3332468
Paftalar : M40A4
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
419000
4192000
P.1 / 6
Y
X
420154
4191765
P.1 / 11
Y
X
419959
4190631
P.1 / 16
X
Y
420578
4190107
P.1 / 21
X
Y
420960
4189098
P.1 / 26
Y
X
420430
4188000
P.1 / 31
Y
X
418000
4186750
P.1 / 2
Y
X
420059
4192000
P.1 / 7
Y
X
420211
4190964
P.1 / 12
Y
X
419966
4190533
P.1 / 17
X
Y
420666
4189757
P.1 / 22
X
Y
420854
4188862
P.1 / 27
Y
X
420250
4188000
P.1 / 32
Y
X
418000
4186746
P.1 / 3
Y
X
420032
4191968
P.1 / 8
Y
X
420159
4190938
P.1 / 13
Y
X
420035
4190476
P.1 / 18
X
Y
420817
4189646
P.1 / 23
X
Y
420579
4188818
P.1 / 28
Y
X
420250
4187500
P.1 / 33
Y
X
417600
4186743
P.1 / 4
Y
X
420084
4191907
P.1 / 9
Y
X
420101
4190842
P.1 / 14
Y
X
420136
4190388
P.1 / 19
X
Y
420792
4189511
P.1 / 24
X
Y
420568
4188442
P.1 / 29
Y
X
418500
4187500
P.1 / 34
Y
X
417600
4186752
P.1 / 5
Y
X
420063
4191816
P.1 / 10
Y
X
420005
4190740
P.1 / 15
Y
X
420177
4190298
P.1 / 20
X
Y
420798
4189378
P.1 / 25
X
Y
420410
4188324
P.1 / 30
Y
X
418499
4186750
P.1 / 35
Y
X
417600
4186754
P.1 / 36
X
Y
417600
4186758
P.1 / 41
Y
X
417593
4186778
P.1 / 46
Y
X
417580
4186793
P.1 / 51
Y
X
417561
4186802
P.1 / 56
X
Y
417569
4186890
P.1 / 61
Y
X
417578
4186909
P.1 / 66
Y
X
417580
4186929
P.1 / 71
Y
X
417578
4186958
P.1 / 76
X
Y
417599
4187236
P.1 / 81
Y
X
417617
4187246
P.1 / 86
Y
X
417720
4187358
P.1 / 37
X
Y
417599
4186762
P.1 / 42
Y
X
417591
4186781
P.1 / 47
Y
X
417576
4186796
P.1 / 52
Y
X
417557
4186804
P.1 / 57
X
Y
417572
4186894
P.1 / 62
Y
X
417579
4186913
P.1 / 67
Y
X
417580
4186934
P.1 / 72
Y
X
417577
4186963
P.1 / 77
X
Y
417603
4187237
P.1 / 82
Y
X
417620
4187248
P.1 / 87
Y
X
417722
4187361
P.1 / 38
X
Y
417598
4186766
P.1 / 43
Y
X
417588
4186785
P.1 / 48
Y
X
417573
4186798
P.1 / 53
Y
X
417542
4186810
P.1 / 58
X
Y
417574
4186897
P.1 / 63
Y
X
417579
4186917
P.1 / 68
Y
X
417579
4186941
P.1 / 73
Y
X
417510
4187227
P.1 / 78
X
Y
417607
4187239
P.1 / 83
Y
X
417622
4187250
P.1 / 88
Y
X
417723
4187365
P.1 / 39
X
Y
417595
4186774
P.1 / 44
Y
X
417586
4186788
P.1 / 49
Y
X
417569
4186800
P.1 / 54
Y
X
417530
4186849
P.1 / 59
X
Y
417575
4186901
P.1 / 64
Y
X
417580
4186920
P.1 / 69
Y
X
417578
4186954
P.1 / 74
Y
X
417589
4187234
P.1 / 79
X
Y
417610
4187241
P.1 / 84
Y
X
417713
4187348
P.1 / 89
Y
X
417724
4187369
P.1 / 40
X
Y
417594
4186776
P.1 / 45
Y
X
417583
4186791
P.1 / 50
Y
X
417565
4186801
P.1 / 55
Y
X
417565
4186885
P.1 / 60
X
Y
417577
4186905
P.1 / 65
Y
X
417580
4186925
P.1 / 70
Y
X
417578
4186956
P.1 / 75
Y
X
417595
4187235
P.1 / 80
X
Y
417614
4187243
P.1 / 85
Y
X
417717
4187354
P.1 / 90
Y
X
417725
4187373
P.1 / 91
X
Y
417726
4187376
P.1 / 96
Y
X
417736
4187501
P.1 / 92
X
Y
417737
4187465
P.1 / 97
Y
X
417741
4187535
P.1 / 93
X
Y
417737
4187468
P.1 / 98
Y
X
417750
4187561
P.1 / 94
X
Y
417737
4187470
P.1 / 99
Y
X
417751
4187565
P.1 / 95
X
Y
417737
4187473
P.1 / 100
Y
X
417752
4187569
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Y
P.1 / 101
X
417753
4187573
Y
P.1 / 106
X
417747
4187634
P.1 / 111
X
Y
417738
4187652
P.1 / 116
Y
X
417664
4187787
P.1 / 121
Y
X
417791
4187850
Y
P.1 / 102
X
417753
4187577
Y
P.1 / 107
X
417746
4187638
P.1 / 112
X
Y
417735
4187655
P.1 / 117
Y
X
417676
4187801
P.1 / 122
Y
X
417881
4187867
Y
P.1 / 103
X
417753
4187583
Y
P.1 / 108
X
417745
4187642
P.1 / 113
X
Y
417728
4187662
P.1 / 118
Y
X
417702
4187825
P.1 / 123
Y
X
417886
4187868
Y
P.1 / 104
X
417749
4187626
Y
P.1 / 109
X
417743
4187645
P.1 / 114
X
Y
417683
4187694
P.1 / 119
Y
X
417745
4187843
P.1 / 124
Y
X
417890
4187869
Y
P.1 / 105
X
417748
4187630
Y
P.1 / 110
X
417741
4187649
P.1 / 115
X
Y
417653
4187752
P.1 / 120
Y
X
417789
4187850
P.1 / 125
Y
X
417894
4187871
P.1 / 126
X
Y
417898
4187873
P.1 / 131
Y
X
417913
4187887
P.1 / 136
Y
X
417980
4187982
P.1 / 141
Y
X
417993
4188030
P.1 / 146
X
Y
417989
4188130
P.1 / 151
Y
X
418119
4188131
P.1 / 156
Y
X
418194
4188148
P.1 / 161
Y
X
418212
4188156
P.1 / 166
X
Y
418225
4188171
P.1 / 171
Y
X
418242
4188206
Y
P.1 / 176
X
418240
4188256
P.1 / 127
X
Y
417901
4187875
P.1 / 132
Y
X
417915
4187890
P.1 / 137
Y
X
417982
4187985
P.1 / 142
Y
X
417993
4188030
P.1 / 147
X
Y
418000
4188140
P.1 / 152
Y
X
418123
4188131
P.1 / 157
Y
X
418197
4188148
P.1 / 162
Y
X
418215
4188159
P.1 / 167
X
Y
418235
4188188
P.1 / 172
Y
X
418242
4188210
Y
P.1 / 177
X
418238
4188263
P.1 / 128
X
Y
417904
4187878
P.1 / 133
Y
X
417952
4187950
P.1 / 138
Y
X
417983
4187989
P.1 / 143
Y
X
417994
4188036
P.1 / 148
X
Y
418007
4188141
P.1 / 153
Y
X
418127
4188132
P.1 / 158
Y
X
418201
4188150
P.1 / 163
Y
X
418218
4188161
P.1 / 168
X
Y
418238
4188194
P.1 / 173
Y
X
418242
4188215
Y
P.1 / 178
X
418198
4188364
P.1 / 129
X
Y
417907
4187881
P.1 / 134
Y
X
417973
4187972
P.1 / 139
Y
X
417984
4187993
P.1 / 144
Y
X
417994
4188039
P.1 / 149
X
Y
418039
4188141
P.1 / 154
Y
X
418131
4188132
P.1 / 159
Y
X
418205
4188152
P.1 / 164
Y
X
418221
4188165
P.1 / 169
X
Y
418240
4188198
P.1 / 174
Y
X
418241
4188247
Y
P.1 / 179
X
418198
4188379
P.1 / 130
X
Y
417910
4187884
P.1 / 135
Y
X
417978
4187978
P.1 / 140
Y
X
417995
4187998
P.1 / 145
Y
X
417994
4188044
P.1 / 150
X
Y
418114
4188131
P.1 / 155
Y
X
418132
4188133
P.1 / 160
Y
X
418208
4188154
P.1 / 165
Y
X
418223
4188168
P.1 / 170
X
Y
418241
4188202
P.1 / 175
Y
X
418241
4188252
Y
P.1 / 180
X
418202
4188385
X
Y
P.1 / 181
418205
4188386
P.1 / 186
X
Y
418252
4188394
P.1 / 191
Y
X
418270
4188404
P.1 / 196
Y
X
418288
4188430
P.1 / 201
X
Y
418294
4188453
P.1 / 206
Y
X
418274
4188516
P.1 / 211
Y
X
418227
4188608
X
Y
P.1 / 182
418214
4188389
P.1 / 187
X
Y
418256
4188395
P.1 / 192
Y
X
418273
4188407
P.1 / 197
Y
X
418291
4188437
P.1 / 202
X
Y
418294
4188458
P.1 / 207
Y
X
418272
4188520
P.1 / 212
Y
X
418237
4188639
X
Y
P.1 / 183
418241
4188391
P.1 / 188
X
Y
418259
4188397
P.1 / 193
Y
X
418275
4188410
P.1 / 198
Y
X
418292
4188441
P.1 / 203
X
Y
418294
4188462
P.1 / 208
Y
X
418270
4188523
P.1 / 213
Y
X
418238
4188645
X
Y
P.1 / 184
418244
4188392
P.1 / 189
X
Y
418263
4188399
P.1 / 194
Y
X
418278
4188413
P.1 / 199
Y
X
418293
4188445
P.1 / 204
X
Y
418293
4188466
P.1 / 209
Y
X
418264
4188531
P.1 / 214
Y
X
418239
4188649
X
Y
P.1 / 185
418248
4188393
P.1 / 190
X
Y
418266
4188401
P.1 / 195
Y
X
418280
4188416
P.1 / 200
Y
X
418294
4188449
P.1 / 205
X
Y
418291
4188473
P.1 / 210
Y
X
418236
4188562
P.1 / 215
Y
X
418239
4188652
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Y
P.1 / 216
X
418242
4188751
Y
P.1 / 221
X
418239
4188771
P.1 / 226
X
Y
418175
4188846
P.1 / 231
Y
X
417985
4189013
P.1 / 236
Y
X
417972
4189027
Y
P.1 / 217
X
418242
4188755
Y
P.1 / 222
X
418237
4188775
P.1 / 227
X
Y
418172
4188849
P.1 / 232
Y
X
417983
4189015
P.1 / 237
Y
X
417968
4189029
Y
P.1 / 218
X
418242
4188759
Y
P.1 / 223
X
418235
4188779
P.1 / 228
X
Y
418164
4188854
P.1 / 233
Y
X
417981
4189019
P.1 / 238
Y
X
417964
4189031
Y
P.1 / 219
X
418241
4188763
Y
P.1 / 224
X
418229
4188787
P.1 / 229
X
Y
418068
4188910
P.1 / 234
Y
X
417978
4189022
P.1 / 239
Y
X
417961
4189033
Y
P.1 / 220
X
418240
4188767
Y
P.1 / 225
X
418176
4188845
P.1 / 230
X
Y
418033
4188939
P.1 / 235
Y
X
417975
4189024
P.1 / 240
Y
X
417957
4189034
P.1 / 241
X
Y
417953
4189035
P.1 / 246
Y
X
417932
4189035
P.1 / 251
Y
X
417913
4189026
P.1 / 256
Y
X
417900
4189011
P.1 / 261
X
Y
417700
4189002
P.1 / 266
Y
X
417744
4189039
P.1 / 271
Y
X
417803
4189031
P.1 / 276
Y
X
417980
4189164
P.1 / 281
X
Y
417978
4189200
P.1 / 286
Y
X
417970
4189244
Y
P.1 / 291
X
417953
4189304
P.1 / 242
X
Y
417949
4189036
P.1 / 247
Y
X
417928
4189034
P.1 / 252
Y
X
417910
4189024
P.1 / 257
Y
X
417898
4189007
P.1 / 262
X
Y
417708
4189011
P.1 / 267
Y
X
417750
4189038
P.1 / 272
Y
X
417813
4189029
P.1 / 277
Y
X
417979
4189173
P.1 / 282
X
Y
417972
4189215
P.1 / 287
Y
X
417966
4189254
Y
P.1 / 292
X
417947
4189305
P.1 / 243
X
Y
417944
4189036
P.1 / 248
Y
X
417924
4189032
P.1 / 253
Y
X
417907
4189021
P.1 / 258
Y
X
417896
4189004
P.1 / 263
X
Y
417715
4189020
P.1 / 268
Y
X
417767
4189033
P.1 / 273
Y
X
417975
4189142
P.1 / 278
Y
X
417978
4189179
P.1 / 283
X
Y
417970
4189224
P.1 / 288
Y
X
417966
4189266
Y
P.1 / 293
X
417937
4189315
P.1 / 244
X
Y
417940
4189036
P.1 / 249
Y
X
417920
4189031
P.1 / 254
Y
X
417904
4189018
P.1 / 259
Y
X
417895
4189000
P.1 / 264
X
Y
417721
4189024
P.1 / 269
Y
X
417777
4189029
P.1 / 274
Y
X
417978
4189149
P.1 / 279
Y
X
417978
4189185
P.1 / 284
X
Y
417968
4189231
P.1 / 289
Y
X
417971
4189279
Y
P.1 / 294
X
417937
4189333
P.1 / 245
X
Y
417936
4189035
P.1 / 250
Y
X
417917
4189029
P.1 / 255
Y
X
417902
4189015
P.1 / 260
Y
X
417699
4189001
P.1 / 265
X
Y
417734
4189035
P.1 / 270
Y
X
417787
4189029
P.1 / 275
Y
X
417979
4189157
P.1 / 280
Y
X
417978
4189191
P.1 / 285
X
Y
417969
4189237
P.1 / 290
Y
X
417965
4189288
Y
P.1 / 295
X
417950
4189341
X
Y
P.1 / 296
417944
4189348
P.1 / 301
X
Y
417920
4189396
P.1 / 306
Y
X
417926
4189463
P.1 / 311
Y
X
417961
4189508
P.1 / 316
X
Y
417957
4189560
P.1 / 321
Y
X
417982
4189631
P.1 / 326
Y
X
417999
4189666
X
Y
P.1 / 297
417945
4189356
P.1 / 302
X
Y
417922
4189413
P.1 / 307
Y
X
417939
4189474
P.1 / 312
Y
X
417963
4189517
P.1 / 317
X
Y
417952
4189574
P.1 / 322
Y
X
417990
4189637
P.1 / 327
Y
X
418012
4189693
X
Y
P.1 / 298
417935
4189363
P.1 / 303
X
Y
417918
4189422
P.1 / 308
Y
X
417951
4189481
P.1 / 313
Y
X
417964
4189527
P.1 / 318
X
Y
417955
4189606
P.1 / 323
Y
X
417983
4189651
P.1 / 328
Y
X
418003
4189709
X
Y
P.1 / 299
417927
4189372
P.1 / 304
X
Y
417919
4189434
P.1 / 309
Y
X
417960
4189484
P.1 / 314
Y
X
417973
4189539
P.1 / 319
X
Y
417958
4189612
P.1 / 324
Y
X
417982
4189657
P.1 / 329
Y
X
417997
4189725
X
Y
P.1 / 300
417915
4189389
P.1 / 305
X
Y
417923
4189449
P.1 / 310
Y
X
417961
4189501
P.1 / 315
Y
X
417965
4189550
P.1 / 320
X
Y
417966
4189619
P.1 / 325
Y
X
417987
4189660
P.1 / 330
Y
X
417995
4189733
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Y
P.1 / 331
X
418004
4189740
Y
P.1 / 336
X
418055
4189762
P.1 / 341
X
Y
418092
4189785
P.1 / 346
Y
X
418136
4189817
P.1 / 351
Y
X
418193
4189833
Y
P.1 / 332
X
418012
4189746
Y
P.1 / 337
X
418068
4189760
P.1 / 342
X
Y
418095
4189794
P.1 / 347
Y
X
418146
4189825
P.1 / 352
Y
X
418195
4189840
Y
P.1 / 333
X
418022
4189750
Y
P.1 / 338
X
418076
4189764
P.1 / 343
X
Y
418113
4189809
P.1 / 348
Y
X
418162
4189833
P.1 / 353
Y
X
418195
4189846
Y
P.1 / 334
X
418031
4189757
Y
P.1 / 339
X
418083
4189771
P.1 / 344
X
Y
418120
4189812
P.1 / 349
Y
X
418175
4189832
P.1 / 354
Y
X
418194
4189857
Y
P.1 / 335
X
418044
4189766
Y
P.1 / 340
X
418092
4189778
P.1 / 345
X
Y
418128
4189813
P.1 / 350
Y
X
418183
4189833
P.1 / 355
Y
X
418198
4189866
P.1 / 356
X
Y
418193
4189870
P.1 / 361
Y
X
418201
4189915
P.1 / 366
Y
X
418279
4189981
P.1 / 371
Y
X
418311
4190023
P.1 / 376
X
Y
418366
4190065
P.1 / 381
Y
X
418416
4190083
P.1 / 386
Y
X
418459
4190090
P.1 / 391
Y
X
418515
4190113
P.1 / 396
X
Y
418571
4190162
P.1 / 401
Y
X
418629
4190178
Y
P.1 / 406
X
418697
4190185
P.1 / 357
X
Y
418192
4189889
P.1 / 362
Y
X
418209
4189920
P.1 / 367
Y
X
418277
4189987
P.1 / 372
Y
X
418319
4190028
P.1 / 377
X
Y
418376
4190071
P.1 / 382
Y
X
418428
4190084
P.1 / 387
Y
X
418465
4190094
P.1 / 392
Y
X
418537
4190128
P.1 / 397
X
Y
418580
4190167
P.1 / 402
Y
X
418648
4190180
Y
P.1 / 407
X
418701
4190213
P.1 / 358
X
Y
418191
4189897
P.1 / 363
Y
X
418244
4189955
P.1 / 368
Y
X
418280
4189997
P.1 / 373
Y
X
418325
4190032
P.1 / 378
X
Y
418386
4190075
P.1 / 383
Y
X
418433
4190085
P.1 / 388
Y
X
418474
4190094
P.1 / 393
Y
X
418543
4190139
P.1 / 398
X
Y
418593
4190173
P.1 / 403
Y
X
418667
4190180
Y
P.1 / 408
X
418710
4190217
P.1 / 359
X
Y
418192
4189903
P.1 / 364
Y
X
418253
4189964
P.1 / 369
Y
X
418297
4190018
P.1 / 374
Y
X
418336
4190041
P.1 / 379
X
Y
418395
4190079
P.1 / 384
Y
X
418444
4190086
P.1 / 389
Y
X
418486
4190098
P.1 / 394
Y
X
418550
4190142
P.1 / 399
X
Y
418610
4190178
P.1 / 404
Y
X
418680
4190180
Y
P.1 / 409
X
418715
4190230
P.1 / 360
X
Y
418195
4189912
P.1 / 365
Y
X
418269
4189977
P.1 / 370
Y
X
418305
4190021
P.1 / 375
Y
X
418347
4190047
P.1 / 380
X
Y
418406
4190080
P.1 / 385
Y
X
418452
4190089
P.1 / 390
Y
X
418501
4190109
P.1 / 395
Y
X
418555
4190147
P.1 / 400
X
Y
418614
4190188
P.1 / 405
Y
X
418679
4190212
Y
P.1 / 410
X
418692
4190226
X
Y
P.1 / 411
418675
4190223
P.1 / 416
X
Y
418621
4190231
P.1 / 421
Y
X
418564
4190226
P.1 / 426
Y
X
418532
4190204
P.1 / 431
X
Y
418480
4190214
P.1 / 436
Y
X
418444
4190205
P.1 / 441
Y
X
418384
4190199
X
Y
P.1 / 412
418669
4190221
P.1 / 417
X
Y
418607
4190229
P.1 / 422
Y
X
418558
4190226
P.1 / 427
Y
X
418525
4190207
P.1 / 432
X
Y
418469
4190215
P.1 / 437
Y
X
418435
4190208
P.1 / 442
Y
X
418383
4190192
X
Y
P.1 / 413
418658
4190220
P.1 / 418
X
Y
418595
4190239
P.1 / 423
Y
X
418550
4190212
P.1 / 428
Y
X
418514
4190210
P.1 / 433
X
Y
418462
4190217
P.1 / 438
Y
X
418417
4190200
P.1 / 443
Y
X
418396
4190174
X
Y
P.1 / 414
418653
4190219
P.1 / 419
X
Y
418585
4190251
P.1 / 424
Y
X
418542
4190208
P.1 / 429
Y
X
418505
4190213
P.1 / 434
X
Y
418455
4190210
P.1 / 439
Y
X
418402
4190194
P.1 / 444
Y
X
418392
4190160
X
Y
P.1 / 415
418644
4190220
P.1 / 420
X
Y
418572
4190238
P.1 / 425
Y
X
418540
4190203
P.1 / 430
Y
X
418495
4190213
P.1 / 435
X
Y
418449
4190208
P.1 / 440
Y
X
418390
4190196
P.1 / 445
Y
X
418378
4190156
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Y
P.1 / 446
X
418373
4190152
Y
P.1 / 451
X
418339
4190144
P.1 / 456
X
Y
418297
4190138
P.1 / 461
Y
X
418238
4190116
P.1 / 466
Y
X
418182
4190087
Y
P.1 / 447
X
418366
4190151
Y
P.1 / 452
X
418329
4190142
P.1 / 457
X
Y
418292
4190138
P.1 / 462
Y
X
418235
4190105
P.1 / 467
Y
X
418171
4190096
Y
P.1 / 448
X
418357
4190149
Y
P.1 / 453
X
418322
4190141
P.1 / 458
X
Y
418277
4190136
P.1 / 463
Y
X
418226
4190092
P.1 / 468
Y
X
418152
4190092
Y
P.1 / 449
X
418352
4190147
Y
P.1 / 454
X
418313
4190139
P.1 / 459
X
Y
418261
4190132
P.1 / 464
Y
X
418205
4190083
P.1 / 469
Y
X
418142
4190091
Y
P.1 / 450
X
418346
4190145
Y
P.1 / 455
X
418307
4190139
P.1 / 460
X
Y
418248
4190126
P.1 / 465
Y
X
418195
4190079
P.1 / 470
Y
X
418140
4190065
P.1 / 471
X
Y
418140
4190053
P.1 / 476
Y
X
418106
4189999
P.1 / 481
Y
X
418082
4189951
P.1 / 486
Y
X
418037
4189904
P.1 / 491
X
Y
417986
4189877
P.1 / 496
Y
X
417934
4189872
P.1 / 501
Y
X
417883
4189838
P.1 / 506
Y
X
417856
4189815
P.1 / 511
X
Y
417805
4189770
P.1 / 516
Y
X
417782
4189731
Y
P.1 / 521
X
417804
4189698
P.1 / 472
X
Y
418139
4190046
P.1 / 477
Y
X
418097
4189993
P.1 / 482
Y
X
418079
4189941
P.1 / 487
Y
X
418028
4189897
P.1 / 492
X
Y
417978
4189866
P.1 / 497
Y
X
417922
4189871
P.1 / 502
Y
X
417876
4189832
P.1 / 507
Y
X
417841
4189802
P.1 / 512
X
Y
417798
4189767
P.1 / 517
Y
X
417772
4189719
Y
P.1 / 522
X
417810
4189692
P.1 / 473
X
Y
418136
4190034
P.1 / 478
Y
X
418094
4189984
P.1 / 483
Y
X
418073
4189933
P.1 / 488
Y
X
418019
4189891
P.1 / 493
X
Y
417966
4189862
P.1 / 498
Y
X
417916
4189858
P.1 / 503
Y
X
417879
4189819
P.1 / 508
Y
X
417836
4189794
P.1 / 513
X
Y
417800
4189756
P.1 / 518
Y
X
417778
4189717
Y
P.1 / 523
X
417810
4189686
P.1 / 474
X
Y
418126
4190017
P.1 / 479
Y
X
418080
4189964
P.1 / 484
Y
X
418068
4189926
P.1 / 489
Y
X
418006
4189890
P.1 / 494
X
Y
417953
4189863
P.1 / 499
Y
X
417911
4189852
P.1 / 504
Y
X
417877
4189811
P.1 / 509
Y
X
417828
4189783
P.1 / 514
X
Y
417793
4189743
P.1 / 519
Y
X
417792
4189709
Y
P.1 / 524
X
417811
4189681
P.1 / 475
X
Y
418117
4190008
P.1 / 480
Y
X
418080
4189958
P.1 / 485
Y
X
418043
4189913
P.1 / 490
Y
X
417997
4189884
P.1 / 495
X
Y
417943
4189868
P.1 / 500
Y
X
417893
4189844
P.1 / 505
Y
X
417870
4189807
P.1 / 510
Y
X
417813
4189772
P.1 / 515
X
Y
417786
4189746
P.1 / 520
Y
X
417798
4189701
Y
P.1 / 525
X
417810
4189674
X
Y
P.1 / 526
417806
4189653
P.1 / 531
X
Y
417782
4189613
P.1 / 536
Y
X
417779
4189570
P.1 / 541
Y
X
417771
4189509
P.1 / 546
X
Y
417711
4189523
P.1 / 551
Y
X
417661
4189522
P.1 / 556
Y
X
417619
4189534
X
Y
P.1 / 527
417796
4189645
P.1 / 532
X
Y
417786
4189602
P.1 / 537
Y
X
417779
4189562
P.1 / 542
Y
X
417749
4189508
P.1 / 547
X
Y
417704
4189518
P.1 / 552
Y
X
417655
4189524
P.1 / 557
Y
X
417611
4189542
X
Y
P.1 / 528
417792
4189635
P.1 / 533
X
Y
417786
4189593
P.1 / 538
Y
X
417774
4189555
P.1 / 543
Y
X
417746
4189514
P.1 / 548
X
Y
417694
4189517
P.1 / 553
Y
X
417649
4189523
P.1 / 558
Y
X
417602
4189547
X
Y
P.1 / 529
417798
4189629
P.1 / 534
X
Y
417783
4189584
P.1 / 539
Y
X
417774
4189548
P.1 / 544
Y
X
417733
4189514
P.1 / 549
X
Y
417683
4189519
P.1 / 554
Y
X
417635
4189529
P.1 / 559
Y
X
417581
4189550
X
Y
P.1 / 530
417797
4189622
P.1 / 535
X
Y
417780
4189578
P.1 / 540
Y
X
417769
4189528
P.1 / 545
Y
X
417719
4189519
P.1 / 550
X
Y
417672
4189520
P.1 / 555
Y
X
417624
4189535
P.1 / 560
Y
X
417571
4189554
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
P.1 / 561
Y
X
417562
4189556
P.1 / 566
Y
X
417538
4189593
P.1 / 571
X
Y
417453
4189557
P.1 / 576
Y
X
417401
4189575
P.1 / 581
Y
X
417358
4189621
P.1 / 562
Y
X
417552
4189567
P.1 / 567
Y
X
417517
4189570
P.1 / 572
X
Y
417450
4189562
P.1 / 577
Y
X
417394
4189579
P.1 / 582
Y
X
417339
4189624
P.1 / 563
Y
X
417546
4189570
P.1 / 568
Y
X
417501
4189565
P.1 / 573
X
Y
417431
4189564
P.1 / 578
Y
X
417396
4189587
P.1 / 583
Y
X
417315
4189620
P.1 / 564
Y
X
417539
4189578
P.1 / 569
Y
X
417483
4189562
P.1 / 574
X
Y
417420
4189563
P.1 / 579
Y
X
417393
4189593
P.1 / 584
Y
X
417321
4189614
P.1 / 565
Y
X
417540
4189583
P.1 / 570
Y
X
417459
4189555
P.1 / 575
X
Y
417415
4189568
P.1 / 580
Y
X
417372
4189617
P.1 / 585
Y
X
417330
4189612
P.1 / 586
X
Y
417341
4189613
P.1 / 591
Y
X
417345
4189549
P.1 / 596
Y
X
417379
4189499
P.1 / 601
Y
X
417404
4189462
P.1 / 606
X
Y
417460
4189468
P.1 / 611
Y
X
417526
4189430
P.1 / 616
Y
X
417598
4189407
P.1 / 621
Y
X
417629
4189379
P.1 / 626
X
Y
417618
4189325
P.1 / 631
Y
X
417616
4189272
P.1 / 636
Y
X
417642
4189206
P.1 / 587
X
Y
417353
4189610
P.1 / 592
Y
X
417348
4189536
P.1 / 597
Y
X
417385
4189496
P.1 / 602
Y
X
417417
4189463
P.1 / 607
X
Y
417474
4189459
P.1 / 612
Y
X
417539
4189426
P.1 / 617
Y
X
417610
4189403
P.1 / 622
Y
X
417628
4189360
P.1 / 627
X
Y
417620
4189314
P.1 / 632
Y
X
417618
4189258
P.1 / 637
Y
X
417643
4189197
P.1 / 588
X
Y
417354
4189595
P.1 / 593
Y
X
417350
4189521
P.1 / 598
Y
X
417389
4189491
P.1 / 603
Y
X
417433
4189461
P.1 / 608
X
Y
417490
4189451
P.1 / 613
Y
X
417547
4189425
P.1 / 618
Y
X
417619
4189399
P.1 / 623
Y
X
417624
4189352
P.1 / 628
X
Y
417624
4189306
P.1 / 633
Y
X
417624
4189247
P.1 / 638
Y
X
417639
4189192
P.1 / 589
X
Y
417344
4189590
P.1 / 594
Y
X
417361
4189506
P.1 / 599
Y
X
417390
4189482
P.1 / 604
Y
X
417439
4189463
P.1 / 609
X
Y
417502
4189445
P.1 / 614
Y
X
417562
4189418
P.1 / 619
Y
X
417625
4189396
P.1 / 624
Y
X
417621
4189346
P.1 / 629
X
Y
417623
4189288
P.1 / 634
Y
X
417627
4189238
P.1 / 639
Y
X
417638
4189179
P.1 / 590
X
Y
417342
4189564
P.1 / 595
Y
X
417370
4189501
P.1 / 600
Y
X
417401
4189467
P.1 / 605
Y
X
417447
4189464
P.1 / 610
X
Y
417513
4189438
P.1 / 615
Y
X
417590
4189408
P.1 / 620
Y
X
417630
4189384
P.1 / 625
Y
X
417618
4189334
P.1 / 630
X
Y
417620
4189277
P.1 / 635
Y
X
417626
4189228
P.1 / 640
Y
X
417640
4189166
P.1 / 641
X
Y
417645
4189158
P.1 / 646
X
Y
417636
4189096
P.1 / 651
Y
X
417674
4189048
P.1 / 656
Y
X
417638
4189012
P.1 / 661
X
Y
415750
4192000
P.1 / 642
X
Y
417635
4189126
P.1 / 647
X
Y
417645
4189083
P.1 / 652
Y
X
417671
4189040
P.1 / 657
Y
X
417646
4189011
P.1 / 662
X
Y
417791
4192000
P.1 / 643
X
Y
417635
4189118
P.1 / 648
X
Y
417639
4189047
P.1 / 653
Y
X
417662
4189039
P.1 / 658
Y
X
417654
4189008
P.1 / 644
X
Y
417634
4189112
P.1 / 649
X
Y
417653
4189045
P.1 / 654
Y
X
417624
4189025
P.1 / 659
Y
X
417661
4189002
P.1 / 645
X
Y
417621
4189107
P.1 / 650
X
Y
417675
4189057
P.1 / 655
Y
X
417624
4189014
P.1 / 660
Y
X
415750
4189016
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Alanı : 98,11
Erişim No : 3089809
Ar. No :
Önİr. No :
Koordinatlar
İr. No :
İlçesi : Emirdağ
İli : Afyonkarahisar
Paftalar : J26D3
J26D4
K26A1
P.1 / 1
Y
X
338305
4318240
Y
P.1 / 6
X
337000
4318750
P.1 / 2
Y
X
338327
4318120
Y
P.1 / 7
X
337000
4319000
Önİr. No :
06.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
P.1 / 3
Y
X
338232
4318000
Y
P.1 / 8
X
338375
4319000
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Dinar
İli : Afyonkarahisar
İhale Tarihi :
K26A2
Alanı : 4,46
Erişim No : 3103646
Ar. No :
Grubu : II. Grup
P.1 / 4
Y
X
337500
4318000
Y
P.1 / 9
X
338375
4318252
P.1 / 5
Y
X
337500
4318750
İhale Tarihi :
06.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
Paftalar : L24D3
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
254687
4218953
Y
P.1 / 6
X
254882
4218821
Alanı : 98,00
Erişim No : 3133340
Ar. No :
Önİr. No :
Paftalar : K26A2
P.1 / 2
Y
X
348000
4314600
Y
P.1 / 7
X
347750
4314000
Alanı : 100,00
Erişim No : 3142181
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Afyonkarahisar
Koordinatlar
Grubu : II. Grup
İr. No :
P.1 / 4
Y
X
255033
4218976
P.1 / 5
Y
X
255042
4218939
İhale Tarihi :
06.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
K26B1
P.1 / 1
Y
X
347900
4314600
Y
P.1 / 6
X
349000
4314000
Paftalar : L24A3
P.1 / 3
Y
X
254969
4218963
İlçesi : Emirdağ
İli : Afyonkarahisar
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
254924
4219086
P.1 / 3
Y
X
348000
4315000
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Sandıklı
P.1 / 4
Y
X
348500
4315000
P.1 / 5
Y
X
349000
4314500
İhale Tarihi :
06.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
L24B4
P.1 / 1
Y
X
259000
4243000
Y
P.1 / 6
X
260000
4242500
P.1 / 2
Y
X
259000
4243500
Y
P.1 / 7
X
259500
4242500
P.1 / 3
Y
X
259500
4243500
Y
P.1 / 8
X
259500
4243000
P.1 / 4
Y
X
259500
4244000
P.1 / 5
Y
X
260000
4244000
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3244011
Ar. No :
Alanı : 97,77
Önİr. No :
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Emirdağ
İli : Afyonkarahisar
İhale Tarihi :
06.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
Paftalar : K27A1
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
376450
4309510
Y
P.1 / 6
X
375970
4308340
Erişim No : 3322917
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
376940
4309185
Y
P.1 / 7
X
376155
4309000
Alanı : 75,53
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
377115
4308430
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : İhsaniye
İli : Afyonkarahisar
P.1 / 4
Y
X
376560
4308050
P.1 / 5
Y
X
376350
4308390
İhale Tarihi :
06.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
2272896
Paftalar : J25D3
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
301000
4327238
Erişim No : 3322918
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
301000
4326500
Alanı : 76,37
Önİr. No :
İli : Afyonkarahisar
P.1 / 3
Y
X
300000
4326500
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : İhsaniye
P.1 / 4
Y
X
299987
4327263
İhale Tarihi :
06.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
2272896
Paftalar : J25D3
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
299987
4327263
P.1 / 2
Y
X
299975
4328000
P.1 / 3
Y
X
301000
4328000
P.1 / 4
Y
X
301000
4327238
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3332472
Alanı : 1.574,99
Ar. No :
Önİr. No :
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : İscehisar
İli : Afyonkarahisar
İhale Tarihi :
06.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3332471
Paftalar : K25B1
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
308813
4309153
Y
P.1 / 6
X
310000
4311000
P.1 / 11
Y
X
312408
4307905
P.1 / 16
X
Y
312244
4307955
P.1 / 21
X
Y
312049
4308045
P.1 / 26
Y
X
311875
4307440
P.1 / 31
Y
X
311787
4307521
P.1 / 2
Y
X
309460
4309980
Y
P.1 / 7
X
313000
4311000
P.1 / 12
Y
X
312377
4307936
P.1 / 17
X
Y
312242
4308071
P.1 / 22
X
Y
312037
4307915
P.1 / 27
Y
X
311836
4307489
P.1 / 32
Y
X
311762
4307488
P.1 / 3
Y
X
309434
4310038
Y
P.1 / 8
X
313000
4308150
P.1 / 13
Y
X
312331
4307941
P.1 / 18
X
Y
312200
4308092
P.1 / 23
X
Y
312032
4307751
P.1 / 28
Y
X
311877
4307538
P.1 / 33
Y
X
311736
4307393
P.1 / 4
Y
X
310000
4310000
Y
P.1 / 9
X
312634
4307986
P.1 / 14
Y
X
312282
4307930
P.1 / 19
X
Y
312121
4308118
P.1 / 24
X
Y
312070
4307673
P.1 / 29
Y
X
311856
4307564
P.1 / 34
Y
X
311631
4307300
P.1 / 5
Y
X
310000
4311000
Y
P.1 / 10
X
312628
4308024
P.1 / 15
Y
X
312251
4307883
P.1 / 20
X
Y
312050
4308097
P.1 / 25
X
Y
312046
4307627
P.1 / 30
Y
X
311820
4307551
P.1 / 35
Y
X
311571
4307380
X
P.1 / 36
Y
311557
4307422
P.1 / 41
Y
X
311135
4307634
Y
P.1 / 46
X
311045
4307571
Y
P.1 / 51
X
310926
4306701
P.1 / 56
X
Y
309753
4306065
Y
P.1 / 61
X
308650
4308100
Y
P.1 / 66
X
307207
4309153
X
P.1 / 37
Y
311505
4307490
P.1 / 42
Y
X
311131
4307673
Y
P.1 / 47
X
310929
4307500
Y
P.1 / 52
X
310889
4306679
P.1 / 57
X
Y
309750
4306150
Y
P.1 / 62
X
308100
4307150
Y
P.1 / 67
X
307299
4309190
X
P.1 / 38
Y
311442
4307527
P.1 / 43
Y
X
311065
4307670
Y
P.1 / 48
X
310860
4307361
Y
P.1 / 53
X
310813
4306650
P.1 / 58
X
Y
310300
4307150
Y
P.1 / 63
X
308127
4307101
X
P.1 / 39
Y
311372
4307558
P.1 / 44
Y
X
311076
4307620
Y
P.1 / 49
X
310846
4307197
Y
P.1 / 54
X
310684
4306584
P.1 / 59
X
Y
310300
4307150
Y
P.1 / 64
X
308127
4307100
X
P.1 / 40
Y
311296
4307577
P.1 / 45
Y
X
311100
4307592
Y
P.1 / 50
X
310885
4306981
Y
P.1 / 55
X
310679
4306524
P.1 / 60
X
Y
309750
4308100
Y
P.1 / 65
X
307207
4307100
Erişim No : 3332523
Alanı : 1.863,08
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Afyonkarahisar
Paftalar : K24D1
Koordinatlar
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Hocalar
İhale Tarihi :
06.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3332512
K24D2
P.1 / 1
X
Y
249805
4285050
P.1 / 2
X
Y
250000
4284646
P.1 / 3
X
Y
250000
4280000
P.1 / 4
X
Y
246303
4280002
P.1 / 5
X
Y
246300
4285048
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Alanı : 1.970,93
Erişim No : 3332526
Ar. No :
Önİr. No :
Koordinatlar
İr. No :
İlçesi : Hocalar
İli : Afyonkarahisar
Paftalar : K23C2
Grubu : IV. Grup
İhale Tarihi :
06.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3332523
K24D1
P.1 / 1
Y
X
761000
4280000
P.1 / 2
Y
X
761000
4284000
Alanı : 1.789,79
Erişim No : 3332527
Ar. No :
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
239050
4285050
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Hocalar
İli : Afyonkarahisar
P.1 / 4
Y
X
242803
4285048
P.1 / 5
Y
X
242704
4280005
İhale Tarihi :
06.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3332523
Paftalar : K24D1
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
242704
4280005
P.1 / 2
Y
X
242803
4285048
Alanı : 92,80
Erişim No : 3332833
Ar. No :
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
246300
4285048
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Emirdağ
İli : Afyonkarahisar
P.1 / 4
Y
X
246303
4280002
İhale Tarihi :
06.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3056628
Paftalar : K26A2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
346750
4317500
Alanı : 94,31
Erişim No : 3332843
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Afyonkarahisar
Paftalar : J26D3
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
346750
4316500
P.1 / 3
Y
X
345819
4316519
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Emirdağ
P.1 / 4
Y
X
345807
4317500
İhale Tarihi :
06.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3332832
K26A2
P.1 / 1
Y
X
346288
4318370
Y
P.1 / 6
X
346750
4317500
P.1 / 2
Y
X
347000
4318360
Y
P.1 / 7
X
346275
4317500
P.1 / 3
Y
X
347498
4318347
P.1 / 4
Y
X
347500
4318200
P.1 / 5
Y
X
347200
4317500
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3332845
Alanı : 90,74
Ar. No :
Önİr. No :
Koordinatlar
İr. No :
İlçesi : Emirdağ
İli : Afyonkarahisar
Paftalar : J26D3
Grubu : II. Grup
İhale Tarihi :
06.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3332843
K26A2
P.1 / 1
Y
X
346275
4317500
Erişim No : 3332847
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
345243
4317500
Alanı : 90,78
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
345252
4318385
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Emirdağ
İli : Afyonkarahisar
P.1 / 4
Y
X
346288
4318370
İhale Tarihi :
06.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3332833
Paftalar : K26A2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
344878
4316538
Erişim No : 3326470
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
344879
4317500
Alanı : 1.988,86
Önİr. No :
İli : Ağrı
P.1 / 3
Y
X
345807
4317500
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Patnos
P.1 / 4
Y
X
345819
4316519
İhale Tarihi :
07.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3326467
Paftalar : J50D1
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
337878
4344794
Y
P.1 / 6
X
335000
4341000
Y
P.1 / 11
X
337878
4344794
P.1 / 2
Y
X
337811
4341556
Y
P.1 / 7
X
332832
4341406
Y
P.1 / 12
X
337878
4344794
P.1 / 3
Y
X
337666
4341661
Y
P.1 / 8
X
332890
4344140
P.1 / 4
Y
X
337429
4338571
Y
P.1 / 9
X
334775
4344388
P.1 / 5
Y
X
335646
4340353
Y
P.1 / 10
X
337868
4344795
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3332516
Ar. No :
Alanı : 1.930,47
Önİr. No :
İli : Amasya
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
İhale Tarihi :
07.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3133028
Paftalar : G35C3
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
750000
4490000
Y
P.1 / 6
X
749306
4495041
Erişim No : 3334235
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
747210
4490000
Y
P.1 / 7
X
750000
4494891
Alanı : 763,26
Önİr. No :
İli : Amasya
P.1 / 3
Y
X
746000
4490000
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
P.1 / 4
Y
X
746000
4494659
P.1 / 5
Y
X
747284
4494701
İhale Tarihi :
07.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3321373
Paftalar : G35C3
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
746000
4496741
Y
P.1 / 6
X
746913
4496336
Y
P.1 / 11
X
747054
4496639
Y
X
P.1 / 16
749306
4495041
Erişim No : 2489425
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
746746
4496741
Y
P.1 / 7
X
746936
4496333
Y
P.1 / 12
X
746984
4496768
Y
X
P.1 / 17
747284
4494701
Alanı : 90,00
Önİr. No :
İli : Ankara
P.1 / 3
Y
X
746697
4496676
Y
P.1 / 8
X
746985
4496334
Y
P.1 / 13
X
750000
4496768
Y
X
P.1 / 18
746000
4494659
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Kızılcahamam
P.1 / 4
Y
X
746747
4496532
Y
P.1 / 9
X
747029
4496463
Y
P.1 / 14
X
750000
4496000
Y
X
P.1 / 19
746000
4496000
P.1 / 5
Y
X
746828
4496404
Y
P.1 / 10
X
747076
4496573
Y
P.1 / 15
X
750000
4494891
İhale Tarihi :
07.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
Paftalar : G29D4
Koordinatlar
Y
P.1 / 1
X
461000
4486096
Y
P.1 / 2
X
461000
4486998
Y
P.1 / 3
X
462000
4487002
Y
P.1 / 4
X
462000
4486104
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3061362
Alanı : 93,03
Ar. No :
Önİr. No :
Koordinatlar
İhale Tarihi :
07.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
H29D1
P.1 / 1
Y
X
466000
4456000
Erişim No : 3122219
Ar. No :
İr. No :
İlçesi : Kazan
İli : Ankara
Paftalar : H29A4
Grubu : II. Grup
P.1 / 2
Y
X
466000
4456750
Alanı : 99,52
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
466370
4456750
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Polatlı
İli : Ankara
P.1 / 4
Y
X
467000
4456000
P.1 / 5
Y
X
467000
4455167
İhale Tarihi :
07.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3122220
Paftalar : J28A1
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
423000
4367000
Y
P.1 / 6
X
423250
4366654
Erişim No : 3315411
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
423300
4367000
Alanı : 1.943,79
Önİr. No :
İli : Ankara
P.1 / 3
Y
X
424350
4366344
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Kızılcahamam
P.1 / 4
Y
X
424350
4365816
P.1 / 5
Y
X
423250
4365827
İhale Tarihi :
07.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3120555
Paftalar : G29D2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
475000
4504000
Y
P.1 / 6
X
474835
4500716
Y
P.1 / 11
X
475107
4499799
Y
P.1 / 16
X
469877
4502000
P.1 / 2
Y
X
475474
4501523
Y
P.1 / 7
X
474879
4500488
Y
P.1 / 12
X
471825
4499250
Y
P.1 / 17
X
470000
4503000
P.1 / 3
Y
X
475373
4501493
Y
P.1 / 8
X
475001
4500260
Y
P.1 / 13
X
471000
4501000
Y
P.1 / 18
X
472225
4503775
P.1 / 4
Y
X
474965
4501233
Y
P.1 / 9
X
475156
4500043
Y
P.1 / 14
X
471000
4501052
Y
P.1 / 19
X
474000
4504000
P.1 / 5
Y
X
474847
4500966
Y
P.1 / 10
X
475189
4499904
Y
P.1 / 15
X
469315
4501795
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3321569
Alanı : 1.983,27
Ar. No :
Önİr. No :
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Kalecik
İli : Ankara
İhale Tarihi :
07.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
2544995
Paftalar : H30B3
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
537175
4464925
Y
P.1 / 6
X
534400
4461399
P.1 / 11
Y
X
535061
4465800
Erişim No : 3321570
Alanı : 1.498,68
Ar. No :
Paftalar : H30B3
P.1 / 4
Y
X
539019
4461754
Y
P.1 / 9
X
534000
4465000
P.1 / 5
Y
X
537662
4461415
Y
P.1 / 10
X
534000
4465800
İhale Tarihi :
07.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
2544995
H31A4
Erişim No : 3324052
P.1 / 2
X
Y
542581
4462645
Y
P.1 / 7
X
543110
4463602
Alanı : 1.882,48
Ar. No :
P.1 / 3
X
Y
539019
4461754
Grubu : IV. Grup
İr. No :
Önİr. No :
İlçesi : Kalecik
İli : Ankara
Koordinatlar
Grubu : IV. Grup
İlçesi : Kalecik
P.1 / 1
X
Y
542832
4463336
Y
P.1 / 6
X
543701
4465404
Paftalar : H30B3
P.1 / 3
Y
X
538998
4465800
Y
P.1 / 8
X
534000
4465000
İr. No :
Önİr. No :
İli : Ankara
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
537839
4465800
Y
P.1 / 7
X
534000
4465000
H30B4
P.1 / 1
X
Y
530000
4460000
P.1 / 6
Y
X
530799
4455370
H30C1
P.1 / 4
X
Y
538998
4465800
P.1 / 5
X
Y
543699
4465800
İhale Tarihi :
07.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
2502539
H30C2
P.1 / 2
X
Y
534400
4461399
P.1 / 7
Y
X
530000
4455370
P.1 / 3
X
Y
533000
4456000
P.1 / 4
X
Y
533000
4455370
P.1 / 5
X
Y
531849
4455337
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3324053
Alanı : 1.910,20
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Ankara
Paftalar : H30B3
Koordinatlar
Önİr. No :
İli : Ankara
07.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
P.1 / 3
Y
X
534400
4461399
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Kalecik
3204057
P.1 / 4
Y
X
530000
4460000
P.1 / 5
Y
X
529000
4462000
İhale Tarihi :
07.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3324050
H30C2
P.1 / 1
Y
X
533001
4454185
Y
P.1 / 6
X
537662
4461415
Y
P.1 / 11
X
533001
4454000
Erişim No : 3324667
P.1 / 2
Y
X
533015
4454192
Y
P.1 / 7
X
536250
4459000
Alanı : 1.924,15
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Ankara
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
534000
4465000
Alanı : 1.953,73
Ar. No :
Paftalar : H30B3
İhale Tarihi :
H30B4
Erişim No : 3324467
Koordinatlar
İr. No :
İlçesi : Kalecik
P.1 / 1
Y
X
530000
4464360
Paftalar : H30B3
Grubu : IV. Grup
P.1 / 3
Y
X
533001
4454199
Y
P.1 / 8
X
535500
4455500
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Kalecik
P.1 / 4
Y
X
533000
4456000
Y
P.1 / 9
X
535500
4454000
P.1 / 5
Y
X
534400
4461399
Y
P.1 / 10
X
535221
4454000
İhale Tarihi :
07.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3324048
H31A4
P.1 / 1
Y
X
536250
4458999
Y
P.1 / 6
X
542581
4462645
Y
P.1 / 11
X
540435
4459572
P.1 / 2
Y
X
536250
4459000
Y
P.1 / 7
X
542149
4461372
Y
P.1 / 12
X
540098
4459376
P.1 / 3
Y
X
536911
4460130
Y
P.1 / 8
X
541855
4460909
Y
P.1 / 13
X
539452
4458828
P.1 / 4
Y
X
537662
4461415
Y
P.1 / 9
X
541543
4460381
Y
P.1 / 14
X
539129
4458466
Y
X
P.1 / 16
538800
4457652
Y
X
P.1 / 17
538728
4457273
Y
X
P.1 / 18
538702
4456858
Y
X
P.1 / 19
535791
4456858
P.1 / 5
Y
X
539019
4461754
Y
P.1 / 10
X
541119
4459954
Y
P.1 / 15
X
538928
4458031
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3324669
Alanı : 1.849,71
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Ankara
Paftalar : H30B3
Koordinatlar
İr. No :
İlçesi : Kalecik
İhale Tarihi :
07.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3324049
H30C2
P.1 / 1
Y
X
535500
4454808
Y
P.1 / 6
X
538890
4455968
P.1 / 11
Y
X
538840
4454088
P.1 / 16
X
Y
535267
4449253
P.1 / 21
X
Y
537040
4453070
Erişim No : 3324685
Ar. No :
Grubu : IV. Grup
P.1 / 2
Y
X
535500
4455500
Y
P.1 / 7
X
539000
4455867
P.1 / 12
Y
X
538949
4453513
P.1 / 17
X
Y
535777
4450193
P.1 / 22
X
Y
536645
4453113
Alanı : 1.530,16
Önİr. No :
İli : Ankara
P.1 / 3
Y
X
535501
4455505
Y
P.1 / 8
X
539000
4455109
P.1 / 13
Y
X
538763
4452551
P.1 / 18
X
Y
536895
4450575
P.1 / 23
X
Y
536645
4454000
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Kalecik
P.1 / 4
Y
X
535791
4456858
Y
P.1 / 9
X
538942
4454991
P.1 / 14
Y
X
538970
4451198
P.1 / 19
X
Y
537570
4453260
P.1 / 24
X
Y
535500
4454000
P.1 / 5
Y
X
538702
4456858
Y
P.1 / 10
X
538956
4454631
P.1 / 15
Y
X
538925
4449987
P.1 / 20
X
Y
537067
4453440
İhale Tarihi :
07.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3324055
Paftalar : H30B4
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
528791
4465681
X
P.1 / 6
Y
528718
4465599
P.1 / 11
X
Y
529575
4468075
P.2 / 2
Y
X
528748
4465557
Y
P.2 / 7
X
528791
4465681
P.2 / 12
X
Y
530000
4464360
Erişim No : 3324686
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
528747
4465663
X
P.1 / 7
Y
528716
4465568
P.1 / 12
X
Y
529733
4468010
P.2 / 3
Y
X
528818
4465564
Y
P.2 / 8
X
530000
4465674
P.2 / 13
X
Y
529000
4462000
Alanı : 1.873,65
Önİr. No :
İli : Ankara
P.1 / 3
Y
X
528744
4465649
X
P.1 / 8
Y
525030
4462500
P.1 / 13
X
Y
530000
4467899
P.2 / 4
Y
X
528832
4465572
Y
P.2 / 9
X
530000
4465674
P.2 / 14
X
Y
525030
4462500
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Kalecik
P.1 / 4
Y
X
528738
4465641
X
P.1 / 9
Y
525030
4462500
P.1 / 14
X
Y
530000
4465674
P.2 / 5
Y
X
528827
4465604
Y
P.2 / 10
X
530000
4464360
P.1 / 5
Y
X
528729
4465627
X
P.1 / 10
Y
529324
4467766
P.2 / 1
X
Y
528716
4465568
P.2 / 6
Y
X
528821
4465605
Y
P.2 / 11
X
530000
4464360
İhale Tarihi :
07.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3324056
Paftalar : H30B4
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
522698
4459643
Y
P.1 / 6
X
528000
4459000
P.1 / 2
Y
X
525030
4462500
Y
P.1 / 7
X
522500
4459400
P.1 / 3
Y
X
529000
4462000
P.1 / 4
Y
X
530000
4460000
P.1 / 5
Y
X
530000
4459000
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3326992
Ar. No :
Alanı : 75,24
Önİr. No :
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Polatlı
İli : Ankara
İhale Tarihi :
07.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
2383424
Paftalar : J28A1
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
422000
4366500
Erişim No : 3326993
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
423000
4367000
Alanı : 99,19
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
423250
4366654
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Polatlı
İli : Ankara
P.1 / 4
Y
X
423250
4365827
İhale Tarihi :
07.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
2383424
Paftalar : J28A1
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
422000
4366500
Erişim No : 3326994
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
423250
4365827
Alanı : 65,34
Önİr. No :
İli : Ankara
P.1 / 3
Y
X
423250
4365000
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Polatlı
P.1 / 4
Y
X
423000
4365100
P.1 / 5
Y
X
422000
4365800
İhale Tarihi :
07.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
2383424
Paftalar : J28A1
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
423000
4365100
Y
P.1 / 6
X
422375
4364726
Y
P.1 / 11
X
422323
4364612
Y
P.1 / 16
X
422000
4364000
P.1 / 2
Y
X
423250
4365000
Y
P.1 / 7
X
422287
4364764
Y
P.1 / 12
X
422358
4364560
Y
P.1 / 17
X
421500
4364480
P.1 / 3
Y
X
422578
4364462
Y
P.1 / 8
X
422257
4364730
Y
P.1 / 13
X
422385
4364505
P.1 / 4
Y
X
422585
4364581
Y
P.1 / 9
X
422286
4364681
Y
P.1 / 14
X
422430
4364426
P.1 / 5
Y
X
422476
4364549
Y
P.1 / 10
X
422304
4364642
Y
P.1 / 15
X
422458
4364366
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3327204
Ar. No :
Alanı : 1.685,92
Önİr. No :
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Balâ
İli : Ankara
İhale Tarihi :
07.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3327171
Paftalar : J30B1
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
523000
4361000
Y
P.1 / 6
X
524000
4367000
Erişim No : 3329726
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
523000
4362000
Y
P.1 / 7
X
526000
4366500
Alanı : 100,00
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
523150
4362900
Y
P.1 / 8
X
526159
4366182
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Kızılcahamam
İli : Ankara
P.1 / 4
Y
X
523565
4365387
Y
P.1 / 9
X
526108
4366123
P.1 / 5
Y
X
521750
4367000
Y
P.1 / 10
X
527000
4363000
İhale Tarihi :
07.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
2489425
Paftalar : G29D4
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
461000
4486998
Erişim No : 3329728
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
461000
4488000
Alanı : 60,00
Önİr. No :
İli : Ankara
P.1 / 3
Y
X
462000
4488000
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Kızılcahamam
P.1 / 4
Y
X
462000
4487002
İhale Tarihi :
07.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
2489425
Paftalar : G29D4
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
461000
4486096
P.1 / 2
Y
X
462000
4486104
P.1 / 3
Y
X
462000
4485500
P.1 / 4
Y
X
461000
4485500
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3332525
Alanı : 1.361,83
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Ankara
Paftalar : I27B3
Koordinatlar
İr. No :
İhale Tarihi :
07.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
İlçesi : Polatlı
3332524
I27C2
P.1 / 1
Y
X
409945
4405444
Y
P.1 / 6
X
411288
4404558
P.1 / 11
Y
X
412000
4401000
P.1 / 16
X
Y
409391
4405251
Erişim No : 3334042
Ar. No :
Grubu : IV. Grup
P.1 / 2
Y
X
410090
4405206
Y
P.1 / 7
X
413250
4401251
P.1 / 12
Y
X
412002
4401000
Alanı : 1.306,60
Önİr. No :
İli : Ankara
P.1 / 3
Y
X
410668
4405603
Y
P.1 / 8
X
413250
4401250
P.1 / 13
Y
X
412000
4401000
Grubu : IV. Grup
İr. No :
P.1 / 4
Y
X
410622
4405681
Y
P.1 / 9
X
412600
4401100
P.1 / 14
Y
X
409050
4400600
P.1 / 5
Y
X
411035
4405826
Y
P.1 / 10
X
411678
4402609
P.1 / 15
Y
X
409000
4405114
İhale Tarihi :
07.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
İlçesi : Beypazarı
3334041
Paftalar : H28D1
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
417000
4448889
P.1 / 6
Y
X
420093
4446954
X
P.1 / 11
Y
418203
4446417
P.1 / 16
X
Y
415111
4447000
Erişim No : 3326942
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
417000
4448895
P.1 / 7
Y
X
420093
4446942
X
P.1 / 12
Y
418200
4446500
P.1 / 17
X
Y
415111
4447000
Alanı : 98,27
Önİr. No :
İli : Antalya
P.1 / 3
Y
X
417000
4448895
P.1 / 8
Y
X
420089
4445000
X
P.1 / 13
Y
418200
4446500
P.1 / 18
X
Y
415115
4447324
Grubu : II. Grup
İr. No :
P.1 / 4
Y
X
419000
4448873
P.1 / 9
Y
X
419000
4445000
X
P.1 / 14
Y
417800
4447000
P.1 / 19
X
Y
415115
4448723
P.1 / 5
Y
X
420093
4448873
P.1 / 10
Y
X
418248
4445000
X
P.1 / 15
Y
415111
4447000
İhale Tarihi :
07.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
İlçesi : Merkez
3326939
Paftalar : O25A4
Koordinatlar
Y
P.1 / 1
X
278625
4078725
Y
P.1 / 2
X
278630
4078633
Y
P.1 / 3
X
278600
4078625
Y
P.1 / 4
X
278610
4078277
Y
P.1 / 5
X
278650
4078287
Y
P.1 / 6
X
278675
4077850
P.1 / 11
Y
X
277668
4078300
Y
P.1 / 7
X
278625
4077768
P.1 / 12
Y
X
277650
4078750
Y
P.1 / 8
X
277680
4077704
P.1 / 13
Y
X
277951
4078735
Y
P.1 / 9
X
277680
4078015
P.1 / 14
Y
X
278004
4078786
Y
P.1 / 10
X
277668
4078300
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3327292
Alanı : 99,99
Ar. No :
Önİr. No :
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
İli : Antalya
İhale Tarihi :
07.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
2358591
Paftalar : O25A4
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
278000
4080300
Y
P.1 / 6
X
278480
4079326
P.1 / 11
Y
X
278625
4078725
Erişim No : 3327295
Alanı : 94,94
Ar. No :
Önİr. No :
Paftalar : O24B3
Grubu : II. Grup
İr. No :
P.1 / 4
Y
X
278298
4079665
Y
P.1 / 9
X
278875
4078700
P.1 / 5
Y
X
278368
4079492
Y
P.1 / 10
X
278630
4078633
İhale Tarihi :
07.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
2358591
O25A4
P.1 / 1
X
Y
277000
4079000
Y
P.1 / 6
X
277000
4078551
Erişim No : 3327880
Ar. No :
P.1 / 3
Y
X
278372
4079831
Y
P.1 / 8
X
279150
4078850
İlçesi : Merkez
İli : Antalya
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
278565
4080259
Y
P.1 / 7
X
278646
4079486
P.1 / 12
Y
X
278003
4078786
P.1 / 2
X
Y
278000
4080300
Alanı : 93,64
Önİr. No :
İli : Antalya
P.1 / 3
X
Y
278003
4078786
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
P.1 / 4
X
Y
277600
4078825
P.1 / 5
X
Y
277235
4078551
İhale Tarihi :
07.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3327850
Paftalar : O24B2
Koordinatlar
P.1 / 1
X
Y
270375
4087018
P.1 / 6
Y
X
271080
4086637
P.1 / 11
Y
X
271271
4086590
P.1 / 2
X
Y
271038
4087018
P.1 / 7
Y
X
271023
4086668
P.1 / 12
Y
X
271400
4086430
P.1 / 3
X
Y
271223
4086846
P.1 / 8
Y
X
270944
4086629
P.1 / 13
Y
X
271400
4086250
P.1 / 4
X
Y
271335
4086787
P.1 / 9
Y
X
270996
4086530
P.1 / 14
Y
X
271250
4086243
Y
P.1 / 16
X
271250
4086000
Y
P.1 / 17
X
271250
4086000
Y
P.1 / 18
X
270300
4086000
Y
P.1 / 19
X
270300
4086200
P.1 / 5
X
Y
271288
4086688
P.1 / 10
Y
X
271239
4086582
P.1 / 15
Y
X
271250
4086000
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3327932
Ar. No :
Alanı : 1.245,61
Önİr. No :
İli : Antalya
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Kumluca
İhale Tarihi :
07.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3327928
Paftalar : O24C4
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
265016
4052905
Y
P.1 / 6
X
264983
4052512
P.1 / 11
Y
X
264487
4051954
P.1 / 16
X
Y
263976
4051334
P.1 / 21
X
Y
261752
4053696
P.1 / 26
Y
X
264874
4054253
P.1 / 31
Y
X
265051
4053502
Erişim No : 3329411
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
264930
4052832
Y
P.1 / 7
X
264914
4052416
P.1 / 12
Y
X
264368
4051962
P.1 / 17
X
Y
263845
4051000
P.1 / 22
X
Y
261912
4054000
P.1 / 27
Y
X
264998
4054048
P.1 / 32
Y
X
265116
4053292
Alanı : 51,35
Önİr. No :
İli : Antalya
P.1 / 3
Y
X
264906
4052775
Y
P.1 / 8
X
264886
4052049
P.1 / 13
Y
X
264253
4051854
P.1 / 18
X
Y
259500
4051000
P.1 / 23
X
Y
262790
4054000
P.1 / 28
Y
X
265001
4053999
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
P.1 / 4
Y
X
264939
4052677
Y
P.1 / 9
X
264808
4051954
P.1 / 14
Y
X
264213
4051527
P.1 / 19
X
Y
259888
4051173
P.1 / 24
X
Y
263685
4054540
P.1 / 29
Y
X
265000
4053999
P.1 / 5
Y
X
264990
4052596
Y
P.1 / 10
X
264695
4051891
P.1 / 15
Y
X
264116
4051401
P.1 / 20
X
Y
261500
4053423
P.1 / 25
X
Y
264877
4054418
P.1 / 30
Y
X
265029
4053619
İhale Tarihi :
08.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3326930
Paftalar : O25A4
Koordinatlar
P.1 / 1
X
Y
277680
4077704
Y
P.1 / 6
X
278300
4077601
Y
P.1 / 11
X
278098
4077205
P.1 / 16
Y
X
277999
4076836
Y
P.1 / 21
X
277926
4076631
Y
P.1 / 26
X
277680
4076830
P.1 / 2
X
Y
277693
4077705
Y
P.1 / 7
X
278225
4077553
Y
P.1 / 12
X
278067
4077030
P.1 / 17
Y
X
277946
4076811
Y
P.1 / 22
X
277893
4076541
Y
P.1 / 27
X
277680
4077300
P.1 / 3
X
Y
278625
4077768
Y
P.1 / 8
X
278195
4077504
Y
P.1 / 13
X
278074
4076951
P.1 / 18
Y
X
277910
4076786
Y
P.1 / 23
X
277893
4076511
P.1 / 4
X
Y
278625
4077667
Y
P.1 / 9
X
278166
4077368
Y
P.1 / 14
X
278068
4076897
P.1 / 19
Y
X
277905
4076736
Y
P.1 / 24
X
277741
4076511
P.1 / 5
X
Y
278445
4077645
Y
P.1 / 10
X
278122
4077274
Y
P.1 / 15
X
278045
4076859
P.1 / 20
Y
X
277912
4076686
Y
P.1 / 25
X
277728
4076831
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Alanı : 97,37
Erişim No : 3329731
Ar. No :
Önİr. No :
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Finike
İli : Antalya
İhale Tarihi :
08.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3188708
Paftalar : P23B2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
758676
4036500
P.1 / 2
Y
X
758673
4037950
Alanı : 97,80
Erişim No : 3329732
Ar. No :
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
759341
4037950
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Finike
İli : Antalya
P.1 / 4
Y
X
759351
4036500
İhale Tarihi :
08.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3329731
Paftalar : P23B2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
758000
4036500
P.1 / 2
Y
X
758000
4037950
Alanı : 93,67
Erişim No : 3329733
Ar. No :
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
758673
4037950
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Finike
İli : Antalya
P.1 / 4
Y
X
758676
4036500
İhale Tarihi :
08.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3329731
Paftalar : P23B2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
759992
4037950
Alanı : 99,28
Erişim No : 3330860
Ar. No :
Önİr. No :
Paftalar : O23D2
P.1 / 3
Y
X
759351
4036500
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Elmalı
İli : Antalya
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
759992
4036500
P.1 / 4
Y
X
759341
4037950
İhale Tarihi :
08.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3196316
O23D3
P.1 / 1
Y
X
738306
4056516
Y
P.1 / 6
X
739700
4057000
P.1 / 2
Y
X
738303
4057534
P.1 / 3
Y
X
739450
4057500
P.1 / 4
Y
X
739450
4057500
P.1 / 5
Y
X
739700
4057000
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Alanı : 99,91
Erişim No : 3330865
Ar. No :
Önİr. No :
Koordinatlar
Ar. No :
Önİr. No :
Ar. No :
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
735000
4057500
Grubu : II. Grup
İr. No :
09,30-14,0
P.1 / 4
Y
X
735000
4057700
3330860
P.1 / 5
Y
X
735777
4057654
İhale Tarihi :
08.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
P.1 / 3
Y
X
736577
4057607
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Elmalı
İli : Antalya
3330860
P.1 / 4
Y
X
736592
4056381
İhale Tarihi :
08.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3330860
O23D3
P.1 / 1
Y
X
736592
4056381
P.1 / 2
Y
X
736577
4057607
Alanı : 99,91
Erişim No : 3330869
Ar. No :
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
736700
4057600
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Elmalı
İli : Antalya
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
735777
4057654
Alanı : 99,41
Erişim No : 3330868
Paftalar : O23D2
İhale Saati :
O23D3
P.1 / 1
Y
X
735801
4056365
Paftalar : O23D2
08.06.2016
İlişkili Erişim :
İlçesi : Elmalı
İli : Antalya
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
735000
4056500
Alanı : 100,00
Erişim No : 3330866
Koordinatlar
İhale Tarihi :
O23D3
P.1 / 1
Y
X
735560
4056360
Y
P.1 / 6
X
735801
4056365
Paftalar : O23D2
İr. No :
İlçesi : Elmalı
İli : Antalya
Paftalar : O23D2
Grubu : II. Grup
P.1 / 4
Y
X
737408
4057566
P.1 / 5
Y
X
737423
4056398
İhale Tarihi :
08.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3330860
O23D3
P.1 / 1
Y
X
738000
4056410
Y
P.1 / 6
X
738306
4056516
P.1 / 2
Y
X
737423
4056398
P.1 / 3
Y
X
737408
4057566
P.1 / 4
Y
X
737750
4057550
P.1 / 5
Y
X
738303
4057534
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3330872
Alanı : 91,50
Ar. No :
Önİr. No :
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Elmalı
İli : Antalya
İhale Tarihi :
08.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3330860
Paftalar : O23D2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
739450
4057500
Y
P.1 / 6
X
739700
4057000
Erişim No : 3332529
Alanı : 1.561,22
Ar. No :
Önİr. No :
Paftalar : O28C1
P.1 / 3
Y
X
739000
4058450
Y
P.1 / 8
X
739700
4057000
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Alanya
İli : Antalya
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
739400
4058000
Y
P.1 / 7
X
739700
4057000
P.1 / 4
Y
X
740400
4058100
Y
P.1 / 9
X
739450
4057500
P.1 / 5
Y
X
740400
4057800
Y
P.1 / 10
X
739450
4057500
İhale Tarihi :
08.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3332528
O28D2
P.1 / 1
Y
X
435906
4060408
Y
P.1 / 6
X
435486
4060311
Y
P.1 / 11
X
435110
4059977
Y
X
P.1 / 16
434647
4060009
P.1 / 2
Y
X
435799
4060418
Y
P.1 / 7
X
435433
4060235
Y
P.1 / 12
X
435056
4059977
Y
X
P.1 / 17
434539
4060009
P.1 / 3
Y
X
435702
4060418
Y
P.1 / 8
X
435357
4060138
Y
P.1 / 13
X
434959
4059998
Y
X
P.1 / 18
434367
4060009
P.1 / 4
Y
X
435648
4060375
Y
P.1 / 9
X
435250
4060085
Y
P.1 / 14
X
434851
4059998
Y
X
P.1 / 19
434237
4060063
P.1 / 5
Y
X
435583
4060365
Y
P.1 / 10
X
435174
4060042
Y
P.1 / 15
X
434744
4059998
Y
X
P.1 / 20
434162
4060063
P.1 / 21
Y
X
434065
4060063
Y
P.1 / 26
X
433721
4059762
Y
P.1 / 31
X
433279
4059643
P.1 / 22
Y
X
433990
4060009
Y
P.1 / 27
X
433688
4059708
Y
P.1 / 32
X
433150
4059632
P.1 / 23
Y
X
433893
4059934
Y
P.1 / 28
X
433645
4059686
Y
P.1 / 33
X
433042
4059622
P.1 / 24
Y
X
433828
4059859
Y
P.1 / 29
X
433516
4059665
Y
P.1 / 34
X
432956
4059622
P.1 / 25
Y
X
433753
4059826
Y
P.1 / 30
X
433408
4059665
Y
P.1 / 35
X
432870
4059622
Y
P.1 / 36
X
432752
4059622
Y
P.1 / 41
X
432224
4059751
Y
P.1 / 46
X
431643
4059794
Y
P.1 / 51
X
431136
4059611
Y
P.1 / 37
X
432644
4059622
Y
P.1 / 42
X
432116
4059805
Y
P.1 / 47
X
431567
4059762
Y
P.1 / 52
X
431000
4059611
Y
P.1 / 38
X
432558
4059654
Y
P.1 / 43
X
431976
4059805
Y
P.1 / 48
X
431449
4059675
Y
P.1 / 53
X
431000
4063000
Y
P.1 / 39
X
432439
4059686
Y
P.1 / 44
X
431858
4059805
Y
P.1 / 49
X
431363
4059632
Y
P.1 / 54
X
436000
4063000
Y
P.1 / 40
X
432332
4059729
Y
P.1 / 45
X
431718
4059805
Y
P.1 / 50
X
431276
4059611
Y
P.1 / 55
X
436000
4060381
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3332554
Alanı : 1.970,19
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Antalya
Paftalar : N25C1
Koordinatlar
İr. No :
İlçesi : Merkez
İhale Tarihi :
08.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
N25D2
P.1 / 1
Y
X
304000
4121559
Y
P.1 / 6
X
304000
4120285
P.1 / 11
Y
X
304261
4118753
P.1 / 16
X
Y
303258
4116997
P.1 / 21
X
Y
300000
4121533
Erişim No : 3332859
Ar. No :
Grubu : IV. Grup
P.1 / 2
Y
X
303939
4121349
Y
P.1 / 7
X
304000
4120000
P.1 / 12
Y
X
304128
4118407
P.1 / 17
X
Y
301000
4117000
Alanı : 76,71
Önİr. No :
İli : Antalya
P.1 / 3
Y
X
303904
4121125
Y
P.1 / 8
X
304106
4119772
P.1 / 13
Y
X
303605
4117968
P.1 / 18
X
Y
299000
4117000
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
P.1 / 4
Y
X
303896
4120862
Y
P.1 / 9
X
304238
4119134
P.1 / 14
Y
X
303382
4117702
P.1 / 19
X
Y
299000
4119000
P.1 / 5
Y
X
303925
4120610
Y
P.1 / 10
X
304262
4119038
P.1 / 15
Y
X
303237
4117161
P.1 / 20
X
Y
300000
4119000
İhale Tarihi :
08.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3327894
Paftalar : O24B2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
270000
4088000
X
P.1 / 6
Y
270862
4087756
P.1 / 11
X
Y
271032
4087413
P.1 / 16
Y
X
270375
4087018
Erişim No : 3133004
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
270388
4088000
X
P.1 / 7
Y
270864
4087751
P.1 / 12
X
Y
271055
4087325
P.1 / 17
Y
X
270175
4087425
Alanı : 329,87
Önİr. No :
İli : Aydın
P.1 / 3
Y
X
270848
4087940
X
P.1 / 8
Y
270879
4087560
P.1 / 13
X
Y
271060
4087251
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Nazilli
P.1 / 4
Y
X
270856
4087846
X
P.1 / 9
Y
271013
4087515
P.1 / 14
X
Y
271078
4087190
P.1 / 5
Y
X
270851
4087815
X
P.1 / 10
Y
271021
4087503
P.1 / 15
X
Y
271038
4087018
İhale Tarihi :
08.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
Paftalar : M20B3
Koordinatlar
Y
P.1 / 1
X
623352
4189525
P.1 / 6
Y
X
623142
4188558
Y
P.1 / 2
X
624722
4189955
Y
P.1 / 3
X
625367
4189283
Y
P.1 / 4
X
624954
4188025
Y
P.1 / 5
X
624220
4187744
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3334015
Alanı : 959,10
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Aydın
Paftalar : M21D2
Koordinatlar
İr. No :
İlçesi : Karacasu
İhale Tarihi :
08.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3334013
M21D3
P.1 / 1
Y
X
649981
4165622
Y
P.1 / 6
X
649300
4164250
P.1 / 11
Y
X
647605
4166000
P.1 / 16
X
Y
649981
4165820
P.2 / 4
X
Y
650209
4164988
P.2 / 9
Y
X
649000
4162817
P.2 / 14
Y
X
647000
4162882
Erişim No : 3167395
Ar. No :
Grubu : IV. Grup
P.1 / 2
Y
X
649981
4165622
Y
P.1 / 7
X
647000
4162882
P.1 / 12
Y
X
647628
4166087
P.1 / 17
X
Y
649981
4165622
P.2 / 5
X
Y
650923
4163000
P.2 / 10
Y
X
649000
4162817
Alanı : 100,00
Önİr. No :
İli : Balıkesir
P.1 / 3
Y
X
650209
4164988
Y
P.1 / 8
X
647000
4163738
P.1 / 13
Y
X
648353
4166102
P.2 / 1
X
Y
649300
4164250
P.2 / 6
X
Y
650683
4163000
P.2 / 11
Y
X
649000
4162817
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Erdek
P.1 / 4
Y
X
650000
4165000
Y
P.1 / 9
X
647313
4164908
P.1 / 14
Y
X
648353
4166102
P.2 / 2
X
Y
650000
4164250
P.2 / 7
X
Y
650686
4163000
P.2 / 12
Y
X
648144
4162787
P.1 / 5
Y
X
649300
4165000
Y
P.1 / 10
X
647605
4166000
P.1 / 15
Y
X
649981
4166136
P.2 / 3
X
Y
650000
4165000
P.2 / 8
X
Y
649000
4163000
P.2 / 13
Y
X
648144
4162787
İhale Tarihi :
08.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
2574014
Paftalar : H19B2
Koordinatlar
P.1 / 1
X
Y
578000
4475000
P.1 / 2
X
Y
580000
4475000
P.1 / 3
X
Y
578000
4474000
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3322840
Alanı : 1.933,93
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Balıkesir
Paftalar : I18C1
Koordinatlar
İr. No :
İlçesi : Balya
İhale Tarihi :
08.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3079234
I18C2
P.1 / 1
Y
X
532092
4393000
P.1 / 6
Y
X
533881
4394730
P.1 / 11
Y
X
536031
4393449
P.1 / 16
X
Y
535522
4393001
P.1 / 21
X
Y
535130
4392900
P.1 / 26
Y
X
535522
4393000
P.1 / 31
Y
X
535237
4389133
Erişim No : 3326239
Ar. No :
Grubu : IV. Grup
P.1 / 2
Y
X
533000
4393000
P.1 / 7
Y
X
533206
4393786
P.1 / 12
Y
X
536000
4393402
P.1 / 17
X
Y
535475
4393001
P.1 / 22
X
Y
535146
4391745
P.1 / 27
Y
X
536000
4393000
P.1 / 32
Y
X
531640
4389136
Alanı : 91,73
Önİr. No :
İli : Balıkesir
P.1 / 3
Y
X
533000
4395493
P.1 / 8
Y
X
533579
4393740
P.1 / 13
Y
X
535900
4393250
P.1 / 18
X
Y
535425
4393110
P.1 / 23
X
Y
535306
4392668
P.1 / 28
Y
X
536000
4390500
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Manyas
P.1 / 4
Y
X
533750
4395250
P.1 / 9
Y
X
534669
4394259
P.1 / 14
Y
X
535850
4393217
P.1 / 19
X
Y
534428
4393000
P.1 / 24
X
Y
535368
4393000
P.1 / 29
Y
X
535978
4389128
P.1 / 5
Y
X
533589
4394904
P.1 / 10
Y
X
535970
4393480
P.1 / 15
Y
X
535682
4393106
P.1 / 20
X
Y
535340
4393000
P.1 / 25
X
Y
535475
4393000
P.1 / 30
Y
X
535483
4389131
İhale Tarihi :
08.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3202869
Paftalar : I19B2
Koordinatlar
P.1 / 1
X
Y
576250
4422600
P.1 / 6
Y
X
577300
4422200
P.1 / 11
Y
X
576633
4422116
P.1 / 16
Y
X
576115
4422215
P.1 / 2
X
Y
576500
4422600
P.1 / 7
Y
X
577300
4422000
P.1 / 12
Y
X
576574
4422077
P.1 / 3
X
Y
576500
4423000
P.1 / 8
Y
X
576838
4422000
P.1 / 13
Y
X
576372
4422132
P.1 / 4
X
Y
577000
4423000
P.1 / 9
Y
X
576827
4422011
P.1 / 14
Y
X
576243
4422096
P.1 / 5
X
Y
577269
4423000
P.1 / 10
Y
X
576675
4422050
P.1 / 15
Y
X
576182
4422242
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3330649
Alanı : 1.844,61
Ar. No :
Önİr. No :
Koordinatlar
I21A4
Erişim No : 3332485
Önİr. No :
08.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
P.1 / 3
Y
X
638550
4403070
Y
P.1 / 8
X
638005
4399771
P.1 / 13
Y
X
635311
4400379
P.1 / 18
X
Y
633922
4400000
P.1 / 23
X
Y
632753
4401581
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Gönen
İli : Balıkesir
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
638005
4402942
Y
P.1 / 7
X
637975
4401449
P.1 / 12
Y
X
635322
4400356
P.1 / 17
X
Y
634000
4400000
P.1 / 22
X
Y
632748
4401540
P.1 / 27
Y
X
634430
4403786
Alanı : 1.811,71
Ar. No :
İhale Tarihi :
3330615
I21D1
P.1 / 1
Y
X
638000
4403157
Y
P.1 / 6
X
639232
4401389
P.1 / 11
Y
X
635265
4400002
P.1 / 16
X
Y
634000
4401000
P.1 / 21
X
Y
632994
4401218
P.1 / 26
Y
X
632997
4403770
Paftalar : H19C4
İr. No :
İlçesi : Dursunbey
İli : Balıkesir
Paftalar : I21A3
Grubu : IV. Grup
P.1 / 4
Y
X
638851
4402750
Y
P.1 / 9
X
635600
4399800
P.1 / 14
Y
X
635000
4400459
P.1 / 19
X
Y
633160
4401000
P.1 / 24
X
Y
632769
4401706
P.1 / 5
Y
X
639100
4402750
Y
P.1 / 10
X
635585
4399831
P.1 / 15
Y
X
635000
4401000
P.1 / 20
X
Y
633401
4401000
P.1 / 25
X
Y
633000
4401762
İhale Tarihi :
08.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3330665
H19D3
X
P.1 / 1
Y
563920
4440902
P.1 / 6
X
Y
566000
4438406
P.1 / 11
Y
X
564274
4433500
Y
P.1 / 16
X
563800
4437250
P.1 / 21
X
Y
564301
4439097
Y
P.1 / 26
X
564142
4439749
X
P.1 / 2
Y
564773
4440823
P.1 / 7
X
Y
566346
4437499
P.1 / 12
Y
X
561770
4434547
Y
P.1 / 17
X
563974
4437040
P.1 / 22
X
Y
564408
4439210
Y
P.1 / 27
X
563864
4439827
X
P.1 / 3
Y
565009
4440865
P.1 / 8
X
Y
565530
4437015
P.1 / 13
Y
X
561320
4435620
Y
P.1 / 18
X
564000
4437069
P.1 / 23
X
Y
564457
4439295
X
P.1 / 4
Y
565982
4440799
P.1 / 9
X
Y
565576
4436782
P.1 / 14
Y
X
562274
4436605
Y
P.1 / 19
X
564000
4439000
P.1 / 24
X
Y
564415
4439382
X
P.1 / 5
Y
566000
4439400
P.1 / 10
X
Y
565740
4435960
P.1 / 15
Y
X
562518
4436472
Y
P.1 / 20
X
564078
4439078
P.1 / 25
X
Y
564236
4439577
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3332566
Alanı : 1.965,70
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Balıkesir
Paftalar : I18C2
Koordinatlar
I18C3
I19D1
Erişim No : 3332886
P.1 / 2
Y
X
543500
4388000
Y
P.1 / 7
X
542860
4383164
P.1 / 12
Y
X
542445
4383546
P.1 / 17
X
Y
540559
4390263
Önİr. No :
İli : Balıkesir
08.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
P.1 / 3
Y
X
544500
4388000
Y
P.1 / 8
X
542703
4383166
P.1 / 13
Y
X
542150
4383500
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Susurluk
3326590
P.1 / 4
Y
X
544931
4388019
Y
P.1 / 9
X
542566
4383200
P.1 / 14
Y
X
541850
4386600
P.1 / 5
Y
X
544995
4383854
Y
P.1 / 10
X
542501
4383547
P.1 / 15
Y
X
541914
4386607
İhale Tarihi :
08.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3247282
I20D2
P.1 / 1
Y
X
599567
4402130
P.1 / 6
Y
X
600350
4408125
X
P.1 / 11
Y
601025
4400208
Erişim No : 3333031
Ar. No :
İhale Tarihi :
I19D4
Alanı : 1.959,67
Ar. No :
Koordinatlar
İr. No :
İlçesi : İvrindi
P.1 / 1
Y
X
543500
4390441
Y
P.1 / 6
X
542999
4383187
P.1 / 11
Y
X
542500
4383554
P.1 / 16
X
Y
542040
4386621
Paftalar : I20A3
Grubu : IV. Grup
P.1 / 2
Y
X
599914
4402191
P.1 / 7
Y
X
600318
4409161
X
P.1 / 12
Y
600153
4400351
Alanı : 97,26
Önİr. No :
İli : Balıkesir
P.1 / 3
Y
X
600200
4401900
P.1 / 8
Y
X
602426
4409203
X
P.1 / 13
Y
599986
4400538
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Havran
P.1 / 4
Y
X
600800
4402850
P.1 / 9
Y
X
602742
4400335
X
P.1 / 14
Y
599676
4401700
P.1 / 5
Y
X
600580
4404630
P.1 / 10
Y
X
601628
4400366
X
P.1 / 15
Y
599728
4401905
İhale Tarihi :
08.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
Paftalar : I18D2
Koordinatlar
Y
P.1 / 1
X
518600
4392000
Y
P.1 / 2
X
519600
4391900
Y
P.1 / 3
X
519158
4390844
Y
P.1 / 4
X
518400
4390900
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3338907
Alanı : 1.994,04
Ar. No :
Önİr. No :
Koordinatlar
İr. No :
İlçesi : Susurluk
İli : Balıkesir
Paftalar : I20A3
Grubu : IV. Grup
İhale Tarihi :
08.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3323893
I20A4
P.1 / 1
Y
X
596960
4406520
Y
P.1 / 6
X
599914
4402191
Y
P.1 / 11
X
598870
4401959
X
Y
P.1 / 16
597001
4402047
P.1 / 2
Y
X
597000
4406516
Y
P.1 / 7
X
599567
4402130
Y
P.1 / 12
X
598711
4402089
X
Y
P.1 / 17
596882
4402259
P.1 / 3
Y
X
599220
4406280
Y
P.1 / 8
X
599330
4402160
Y
P.1 / 13
X
598464
4401931
X
Y
P.1 / 18
596881
4402259
P.1 / 4
Y
X
598000
4404620
Y
P.1 / 9
X
599083
4402070
Y
P.1 / 14
X
597026
4401955
X
Y
P.1 / 19
596880
4402261
P.1 / 5
Y
X
599140
4402980
Y
P.1 / 10
X
598870
4401960
Y
P.1 / 15
X
597001
4402041
X
Y
P.1 / 20
596593
4402272
P.1 / 21
X
Y
596429
4401996
Y
P.1 / 26
X
595250
4402239
Y
P.1 / 31
X
594929
4402129
P.1 / 22
X
Y
596434
4401974
Y
P.1 / 27
X
595250
4402239
Y
P.1 / 32
X
593906
4402227
P.1 / 23
X
Y
595754
4401985
Y
P.1 / 28
X
595248
4402241
Y
P.1 / 33
X
593200
4405360
P.1 / 24
X
Y
595419
4401994
Y
P.1 / 29
X
594947
4402183
Y
P.1 / 34
X
595280
4405240
P.1 / 25
X
Y
595418
4402015
Y
P.1 / 30
X
594935
4402146
Erişim No : 3324466
Ar. No :
Alanı : 98,84
Önİr. No :
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Gölpazarı
İli : Bilecik
İhale Tarihi :
08.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3190121
Paftalar : H24D2
Koordinatlar
P.1 / 1
X
Y
261650
4449000
Erişim No : 3324471
Ar. No :
P.1 / 2
X
Y
261650
4449900
Alanı : 60,67
Önİr. No :
İli : Bilecik
P.1 / 3
X
Y
262200
4449900
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Gölpazarı
P.1 / 4
X
Y
262750
4449894
P.1 / 5
X
Y
262750
4449000
İhale Tarihi :
08.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3176313
Paftalar : H24D2
Koordinatlar
P.1 / 1
X
Y
262749
4449894
Y
P.1 / 6
X
262750
4449894
P.1 / 2
X
Y
262200
4449900
P.1 / 3
X
Y
262200
4449900
P.1 / 4
X
Y
262200
4451000
P.1 / 5
X
Y
262750
4451000
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3324478
Ar. No :
Alanı : 99,56
Önİr. No :
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
İli : Bilecik
İhale Tarihi :
08.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3190120
Paftalar : H24D2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
256000
4448170
Y
P.1 / 6
X
255500
4447000
Erişim No : 3328097
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
256294
4448182
Y
P.1 / 7
X
255598
4447395
Alanı : 85,20
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
256357
4448000
Y
P.1 / 8
X
255885
4448000
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
İli : Bilecik
P.1 / 4
Y
X
256500
4448000
Y
P.1 / 9
X
256000
4448063
P.1 / 5
Y
X
256700
4447000
İhale Tarihi :
08.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3328096
Paftalar : H24A4
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
248000
4462000
Erişim No : 3328100
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
248730
4463000
Alanı : 83,10
Önİr. No :
İli : Bilecik
P.1 / 3
Y
X
249210
4463000
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
P.1 / 4
Y
X
249224
4462000
İhale Tarihi :
08.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3328097
Paftalar : H24A4
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
249731
4463000
Y
P.1 / 6
X
249224
4462000
P.1 / 2
Y
X
249777
4462929
Y
P.1 / 7
X
249210
4463000
P.1 / 3
Y
X
249992
4462622
P.1 / 4
Y
X
250298
4462070
P.1 / 5
Y
X
250298
4462000
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3328102
Ar. No :
Alanı : 77,27
Önİr. No :
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
İli : Bilecik
İhale Tarihi :
08.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3328101
Paftalar : H24A4
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
249190
4464073
Y
P.1 / 6
X
249461
4463409
P.1 / 11
Y
X
248730
4464073
Erişim No : 3328109
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
249266
4463937
Y
P.1 / 7
X
249479
4463390
Alanı : 66,45
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
249363
4463856
Y
P.1 / 8
X
249730
4463001
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
İli : Bilecik
P.1 / 4
Y
X
249404
4463596
Y
P.1 / 9
X
249731
4463000
P.1 / 5
Y
X
249431
4463547
Y
P.1 / 10
X
248730
4463000
İhale Tarihi :
09.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3092152
Paftalar : H24A4
Koordinatlar
P.1 / 1
X
Y
250000
4461265
Erişim No : 3328111
Ar. No :
P.1 / 2
X
Y
251000
4461267
Alanı : 60,40
Önİr. No :
İli : Bilecik
P.1 / 3
X
Y
251000
4460601
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
P.1 / 4
X
Y
250000
4460602
İhale Tarihi :
09.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3328109
Paftalar : H24A4
Koordinatlar
P.1 / 1
X
Y
251000
4459990
P.1 / 2
X
Y
250401
4460001
P.1 / 3
X
Y
250000
4460000
P.1 / 4
X
Y
250000
4460602
P.1 / 5
X
Y
251000
4460601
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3328114
Alanı : 98,48
Ar. No :
Önİr. No :
Koordinatlar
Erişim No : 3328115
P.1 / 2
Y
X
247000
4460000
Y
P.1 / 7
X
246633
4460652
P.1 / 12
Y
X
247550
4459650
Alanı : 91,39
Ar. No :
Önİr. No :
İhale Saati :
09,30-14,0
3328113
P.1 / 3
Y
X
246758
4460001
Y
P.1 / 8
X
246639
4460734
Grubu : II. Grup
İr. No :
P.1 / 4
Y
X
246745
4460002
Y
P.1 / 9
X
246654
4460830
P.1 / 5
Y
X
246679
4460367
Y
P.1 / 10
X
246703
4461000
İhale Tarihi :
09.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3328114
H24D1
P.1 / 1
X
Y
248000
4460000
Y
P.1 / 6
X
247700
4459543
Erişim No : 3328116
Ar. No :
09.06.2016
İlişkili Erişim :
İlçesi : Merkez
İli : Bilecik
Koordinatlar
İhale Tarihi :
H24D1
P.1 / 1
Y
X
247000
4459642
Y
P.1 / 6
X
246655
4460496
P.1 / 11
Y
X
247428
4461000
Paftalar : H24A4
İr. No :
İlçesi : Merkez
İli : Bilecik
Paftalar : H24A4
Grubu : II. Grup
P.1 / 2
X
Y
249314
4459263
Y
P.1 / 7
X
247701
4459712
Alanı : 99,28
Önİr. No :
İli : Bilecik
P.1 / 3
X
Y
249299
4458819
Y
P.1 / 8
X
247667
4459741
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
P.1 / 4
X
Y
249275
4458734
P.1 / 5
X
Y
247900
4459400
İhale Tarihi :
09.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3328114
Paftalar : H24A4
Koordinatlar
P.1 / 1
X
Y
248441
4460838
P.1 / 6
Y
X
248850
4460665
P.1 / 11
Y
X
248860
4461000
P.1 / 2
X
Y
248457
4460827
P.1 / 7
Y
X
248894
4460697
P.1 / 12
Y
X
250000
4461000
P.1 / 3
X
Y
248645
4460642
P.1 / 8
Y
X
248915
4460718
P.1 / 13
Y
X
249000
4460000
P.1 / 4
X
Y
248802
4460645
P.1 / 9
Y
X
248930
4460760
P.1 / 14
Y
X
248309
4460000
P.1 / 5
X
Y
248833
4460655
P.1 / 10
Y
X
248887
4460929
P.1 / 15
Y
X
248405
4460914
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3328117
Alanı : 96,59
Ar. No :
Önİr. No :
Koordinatlar
İhale Tarihi :
09.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3328114
H24D1
P.1 / 1
Y
X
247651
4459752
Y
P.1 / 6
X
248309
4460000
Erişim No : 3332563
Ar. No :
İr. No :
İlçesi : Merkez
İli : Bilecik
Paftalar : H24A4
Grubu : II. Grup
P.1 / 2
Y
X
247542
4459738
Y
P.1 / 7
X
248000
4460000
Alanı : 1.641,43
Önİr. No :
İli : Bilecik
P.1 / 3
Y
X
247428
4461000
Y
P.1 / 8
X
247668
4459742
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Bozüyük
P.1 / 4
Y
X
248404
4461000
P.1 / 5
Y
X
248405
4460914
İhale Tarihi :
09.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3332562
Paftalar : I23C2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
750901
4402876
Y
P.1 / 6
X
754214
4401252
Y
P.1 / 11
X
751000
4400000
Y
X
P.1 / 16
751900
4399425
P.1 / 2
Y
X
751974
4402057
Y
P.1 / 7
X
754225
4401253
Y
P.1 / 12
X
751000
4399745
Y
X
P.1 / 17
751888
4399100
P.1 / 3
Y
X
752846
4401729
Y
P.1 / 8
X
754659
4401067
Y
P.1 / 13
X
751020
4399660
Y
X
P.1 / 18
751875
4398750
P.1 / 4
Y
X
753869
4401257
Y
P.1 / 9
X
754981
4400852
Y
P.1 / 14
X
751020
4399660
Y
X
P.1 / 19
751839
4398706
P.1 / 5
Y
X
753760
4400975
Y
P.1 / 10
X
754999
4400000
Y
P.1 / 15
X
751020
4399660
Y
X
P.1 / 20
751802
4398661
P.1 / 21
Y
X
751315
4398065
Y
P.1 / 26
X
750835
4398513
Y
P.1 / 31
X
750819
4398538
P.1 / 22
Y
X
750932
4398314
Y
P.1 / 27
X
750840
4398525
Y
P.1 / 32
X
750248
4399748
P.1 / 23
Y
X
750800
4398400
Y
P.1 / 28
X
750840
4398525
Y
P.1 / 33
X
750200
4399850
P.1 / 24
Y
X
750810
4398450
Y
P.1 / 29
X
750840
4398525
Y
P.1 / 34
X
749175
4399525
P.1 / 25
Y
X
750826
4398490
Y
P.1 / 30
X
750833
4398530
Y
P.1 / 35
X
749167
4399521
Y
P.1 / 36
X
749167
4399521
Y
P.1 / 41
X
748267
4401141
Y
P.1 / 46
X
750366
4403064
Y
P.1 / 37
X
749167
4399521
Y
P.1 / 42
X
748538
4401278
Y
P.1 / 38
X
749160
4399525
Y
P.1 / 43
X
748785
4401550
Y
P.1 / 39
X
748071
4398916
Y
P.1 / 44
X
748900
4401887
Y
P.1 / 40
X
748022
4400460
Y
P.1 / 45
X
750300
4403020
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3333051
Ar. No :
Alanı : 56,55
Önİr. No :
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Osmaneli
İli : Bilecik
İhale Tarihi :
09.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
2350979
Paftalar : H24A4
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
246640
4467750
Erişim No : 3333054
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
247279
4467750
Alanı : 54,11
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
247249
4466855
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Osmaneli
İli : Bilecik
P.1 / 4
Y
X
246610
4466876
İhale Tarihi :
09.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
2350979
Paftalar : H24A4
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
247875
4466875
Erişim No : 3334040
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
247250
4466896
Alanı : 70,89
Önİr. No :
İli : Bilecik
P.1 / 3
Y
X
247279
4467750
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
P.1 / 4
Y
X
247905
4467750
İhale Tarihi :
09.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
Paftalar : H23B3
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
747675
4462700
P.1 / 2
Y
X
748400
4462700
P.1 / 3
Y
X
748400
4461700
P.1 / 4
Y
X
747702
4461700
P.1 / 5
Y
X
747702
4461891
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3338912
Alanı : 77,63
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Bilecik
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
İhale Tarihi :
09.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3328110
Paftalar : H24A4
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
250000
4461266
Y
P.1 / 6
X
250185
4461829
P.1 / 11
Y
X
250000
4461900
P.1 / 16
X
Y
251000
4462090
Erişim No : 3332484
P.1 / 2
Y
X
250000
4461782
Y
P.1 / 7
X
250183
4461845
P.1 / 12
Y
X
250000
4462000
P.1 / 17
X
Y
251000
4462000
Alanı : 941,16
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Bitlis
P.1 / 3
Y
X
250023
4461747
Y
P.1 / 8
X
250161
4461859
P.1 / 13
Y
X
250298
4462000
P.1 / 18
X
Y
251000
4461267
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Mutki
P.1 / 4
Y
X
250108
4461835
Y
P.1 / 9
X
250120
4461888
P.1 / 14
Y
X
250298
4462070
P.1 / 5
Y
X
250130
4461810
Y
P.1 / 10
X
250117
4461927
P.1 / 15
Y
X
250553
4462090
İhale Tarihi :
09.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3182614
Paftalar : L47B1
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
745000
4253800
P.1 / 6
Y
X
745000
4252000
Erişim No : 3102792
Alanı : 100,00
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Bolu
Paftalar : H26B1
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
746000
4254000
P.1 / 7
Y
X
744000
4251962
P.1 / 3
Y
X
745625
4254750
P.1 / 8
Y
X
744000
4254000
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Mudurnu
P.1 / 4
Y
X
748000
4254750
P.1 / 9
Y
X
744425
4254000
P.1 / 5
Y
X
748000
4252000
P.1 / 10
Y
X
744425
4253685
İhale Tarihi :
09.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
H26B2
P.1 / 1
Y
X
362000
4484000
P.1 / 2
Y
X
363000
4484000
P.1 / 3
Y
X
363000
4483000
P.1 / 4
Y
X
362000
4483000
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3168091
Ar. No :
Alanı : 1.800,00
Önİr. No :
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Gerede
İli : Bolu
İhale Tarihi :
09.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
Paftalar : G28A1
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
416000
4539000
Erişim No : 3324756
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
420500
4539000
Alanı : 1.426,84
Önİr. No :
İli : Bolu
P.1 / 3
Y
X
420500
4535000
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
P.1 / 4
Y
X
416000
4535000
İhale Tarihi :
09.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3324754
Paftalar : G26C2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
370929
4508194
P.1 / 6
Y
X
368852
4507001
P.1 / 11
Y
X
367707
4507142
P.1 / 16
Y
X
367735
4507329
P.1 / 21
Y
X
367752
4507511
P.1 / 26
Y
X
367505
4507622
Y
P.1 / 31
X
367245
4507426
P.1 / 2
Y
X
370411
4507737
P.1 / 7
Y
X
368850
4507000
P.1 / 12
Y
X
367640
4507128
P.1 / 17
Y
X
367701
4507346
P.1 / 22
Y
X
367746
4507537
P.1 / 27
Y
X
367436
4507589
Y
P.1 / 32
X
367169
4507458
P.1 / 3
Y
X
370313
4507655
P.1 / 8
Y
X
367645
4506999
P.1 / 13
Y
X
367623
4507152
P.1 / 18
Y
X
367654
4507409
P.1 / 23
Y
X
367694
4507515
P.1 / 28
Y
X
367406
4507540
Y
P.1 / 33
X
367167
4507416
P.1 / 4
Y
X
369624
4507201
P.1 / 9
Y
X
367688
4507066
P.1 / 14
Y
X
367609
4507215
P.1 / 19
Y
X
367719
4507431
P.1 / 24
Y
X
367645
4507534
P.1 / 29
Y
X
367329
4507529
Y
P.1 / 34
X
367189
4507415
P.1 / 5
Y
X
369485
4507000
P.1 / 10
Y
X
367719
4507111
P.1 / 15
Y
X
367719
4507230
P.1 / 20
Y
X
367744
4507458
P.1 / 25
Y
X
367562
4507619
P.1 / 30
Y
X
367282
4507430
Y
P.1 / 35
X
367192
4507385
Y
P.1 / 36
X
367226
4507385
Y
P.1 / 41
X
367242
4507197
Y
P.1 / 46
X
367252
4506999
Y
P.1 / 51
X
367992
4509648
P.1 / 56
Y
X
370956
4508344
Y
P.1 / 37
X
367230
4507366
Y
P.1 / 42
X
367227
4507154
Y
P.1 / 47
X
364785
4506997
Y
P.1 / 52
X
368195
4509429
Y
P.1 / 38
X
367270
4507360
Y
P.1 / 43
X
367196
4507126
Y
P.1 / 48
X
364809
4509998
Y
P.1 / 53
X
368769
4509100
Y
P.1 / 39
X
367298
4507304
Y
P.1 / 44
X
367193
4507064
Y
P.1 / 49
X
367000
4510000
Y
P.1 / 54
X
370535
4508776
Y
P.1 / 40
X
367296
4507269
Y
P.1 / 45
X
367162
4507042
Y
P.1 / 50
X
367713
4510014
Y
P.1 / 55
X
370920
4508346
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3333221
Alanı : 1.990,69
Ar. No :
Önİr. No :
Koordinatlar
İhale Tarihi :
09.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3333218
G28A1
P.1 / 1
Y
X
416000
4535000
Y
P.1 / 6
X
416000
4539000
Erişim No : 3182380
Ar. No :
İr. No :
İlçesi : Gerede
İli : Bolu
Paftalar : G27B2
Grubu : IV. Grup
P.1 / 2
Y
X
416004
4535000
Alanı : 97,46
Önİr. No :
İli : Burdur
P.1 / 3
Y
X
416004
4534998
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Ağlasun
P.1 / 4
Y
X
410984
4535052
P.1 / 5
Y
X
411000
4539000
İhale Tarihi :
09.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
Paftalar : M25D3
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
293950
4162680
Y
P.1 / 6
X
294990
4161930
P.1 / 2
Y
X
295269
4162510
Y
P.1 / 7
X
293950
4162150
P.1 / 3
Y
X
295627
4162819
P.1 / 4
Y
X
295873
4162065
P.1 / 5
Y
X
295435
4162264
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3322782
Ar. No :
Alanı : 1.990,38
Önİr. No :
İli : Burdur
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İhale Tarihi :
09.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
İlçesi : Altınyayla
3322765
Paftalar : O23A2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
738000
4098000
Y
P.1 / 6
X
738875
4096250
P.2 / 3
Y
X
739625
4097000
P.2 / 8
X
Y
738505
4093207
P.2 / 13
X
Y
738482
4093260
P.2 / 18
Y
X
738454
4093289
P.2 / 23
Y
X
738397
4093294
P.1 / 2
Y
X
741000
4098000
Y
P.1 / 7
X
736449
4092794
P.2 / 4
Y
X
741000
4096962
P.2 / 9
X
Y
738496
4093216
P.2 / 14
X
Y
738486
4093267
P.2 / 19
Y
X
738436
4093295
P.2 / 24
Y
X
738398
4093311
P.1 / 3
Y
X
741000
4096962
Y
P.1 / 8
X
736000
4095000
P.2 / 5
Y
X
741000
4096962
P.2 / 10
X
Y
738483
4093222
P.2 / 15
X
Y
738484
4093272
P.2 / 20
Y
X
738424
4093285
P.2 / 25
Y
X
738384
4093323
P.1 / 4
Y
X
739625
4097000
Y
P.2 / 1
X
738875
4096250
P.2 / 6
Y
X
741000
4093690
P.2 / 11
X
Y
738478
4093228
P.2 / 16
X
Y
738476
4093274
P.2 / 21
Y
X
738410
4093282
P.2 / 26
Y
X
738365
4093329
P.1 / 5
Y
X
738875
4097000
Y
P.2 / 2
X
739625
4096250
P.2 / 7
Y
X
738507
4093199
P.2 / 12
X
Y
738477
4093252
P.2 / 17
X
Y
738463
4093265
P.2 / 22
Y
X
738389
4093278
P.2 / 27
Y
X
738353
4093313
X
P.2 / 28
Y
738339
4093311
P.2 / 33
Y
X
738235
4093315
Y
P.2 / 38
X
738219
4093267
Y
P.2 / 43
X
738301
4093191
X
P.2 / 29
Y
738324
4093294
P.2 / 34
Y
X
738220
4093327
Y
P.2 / 39
X
738235
4093252
Y
P.2 / 44
X
738318
4093176
X
P.2 / 30
Y
738315
4093291
P.2 / 35
Y
X
738192
4093349
Y
P.2 / 40
X
738243
4093239
Y
P.2 / 45
X
738322
4093166
X
P.2 / 31
Y
738299
4093277
P.2 / 36
Y
X
738168
4093323
Y
P.2 / 41
X
738255
4093222
Y
P.2 / 46
X
738323
4093163
X
P.2 / 32
Y
738253
4093298
P.2 / 37
Y
X
738206
4093282
Y
P.2 / 42
X
738276
4093208
Y
P.2 / 47
X
736449
4092794
Erişim No : 3327221
Ar. No :
Alanı : 89,78
Önİr. No :
İli : Burdur
Grubu : II. Grup
İr. No :
İhale Tarihi :
09.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
İlçesi : Merkez
3234069
Paftalar : M24D3
Koordinatlar
Y
P.1 / 1
X
254037
4158102
Y
P.1 / 6
X
253699
4157642
Y
P.1 / 2
X
254547
4158116
Y
P.1 / 7
X
254036
4157642
Y
P.1 / 3
X
254680
4158120
Y
P.1 / 4
X
254655
4157020
Y
P.1 / 5
X
253700
4157020
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Alanı : 95,92
Erişim No : 3327226
Ar. No :
Önİr. No :
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
İli : Burdur
İhale Tarihi :
09.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3138520
Paftalar : M24D3
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
255000
4157614
Y
P.1 / 6
X
254766
4156000
P.1 / 2
Y
X
255269
4157650
Y
P.1 / 7
X
254752
4156545
Alanı : 85,45
Erişim No : 3328310
Ar. No :
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
255269
4157258
Y
P.1 / 8
X
254816
4157000
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Karamanlı
İli : Burdur
P.1 / 4
Y
X
255500
4157258
Y
P.1 / 9
X
255000
4157000
P.1 / 5
Y
X
255500
4156000
İhale Tarihi :
09.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
2307925
Paftalar : N23B1
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
751500
4147500
Alanı : 82,78
Erişim No : 3328311
Ar. No :
Önİr. No :
Paftalar : N23B1
Grubu : II. Grup
İr. No :
P.1 / 4
Y
X
751500
4147000
İhale Tarihi :
09.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
2307925
N23B2
P.1 / 1
Y
X
753201
4147500
P.1 / 2
Y
X
754918
4147500
Alanı : 88,96
Erişim No : 3334019
Ar. No :
P.1 / 3
Y
X
753217
4147000
İlçesi : Karamanlı
İli : Burdur
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
753201
4147500
Önİr. No :
İli : Burdur
P.1 / 3
Y
X
754811
4147000
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Yeşilova
P.1 / 4
Y
X
753217
4147000
İhale Tarihi :
09.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
2262124
Paftalar : M23C3
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
762460
4167108
Y
P.1 / 6
X
762000
4168000
P.1 / 2
Y
X
762469
4167087
Y
P.1 / 7
X
762400
4168000
P.1 / 3
Y
X
762400
4167075
Y
P.1 / 8
X
763000
4168164
P.1 / 4
Y
X
762000
4167000
Y
P.1 / 9
X
763000
4167410
P.1 / 5
Y
X
762000
4167750
Y
P.1 / 10
X
763000
4167410
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3334020
Alanı : 79,45
Ar. No :
Önİr. No :
Koordinatlar
İhale Tarihi :
09.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3334019
M23C3
P.1 / 1
Y
X
763000
4168466
Y
P.1 / 6
X
763722
4167814
P.1 / 11
Y
X
763000
4167410
Erişim No : 3334358
Ar. No :
İr. No :
İlçesi : Yeşilova
İli : Burdur
Paftalar : M23C2
Grubu : II. Grup
P.1 / 2
Y
X
763314
4168466
Y
P.1 / 7
X
763980
4167400
P.1 / 12
Y
X
763000
4168164
Alanı : 80,49
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
763430
4168281
Y
P.1 / 8
X
763000
4167212
P.1 / 13
Y
X
763000
4168164
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Yeşilova
İli : Burdur
P.1 / 4
Y
X
763500
4168300
Y
P.1 / 9
X
763000
4167410
P.1 / 5
Y
X
763700
4167800
Y
P.1 / 10
X
763000
4167410
İhale Tarihi :
09.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
2370162
Paftalar : M23C3
Koordinatlar
P.1 / 1
X
Y
761000
4159450
Y
P.1 / 6
X
761750
4158423
Erişim No : 3088679
Ar. No :
P.1 / 2
X
Y
761250
4159500
Y
P.1 / 7
X
761750
4158000
Alanı : 99,16
Önİr. No :
İli : Bursa
P.1 / 3
X
Y
761774
4159537
Y
P.1 / 8
X
761000
4158000
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : İnegöl
P.1 / 4
X
Y
761665
4159345
Y
P.1 / 9
X
761000
4159000
P.1 / 5
X
Y
761150
4158400
İhale Tarihi :
09.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
Paftalar : H22C2
Koordinatlar
P.1 / 1
X
Y
709800
4447100
P.1 / 6
Y
X
710725
4446400
P.1 / 2
X
Y
710450
4447525
P.1 / 7
Y
X
710440
4446650
P.1 / 3
X
Y
711270
4447050
P.1 / 8
Y
X
709800
4446600
P.1 / 4
X
Y
711225
4446800
P.1 / 5
X
Y
710970
4446700
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3142499
Alanı : 98,71
Ar. No :
Önİr. No :
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Orhaneli
İli : Bursa
İhale Tarihi :
09.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
Paftalar : I22A1
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
676000
4425078
Y
P.1 / 6
X
676000
4424521
Erişim No : 3142500
P.1 / 2
Y
X
676245
4425064
Alanı : 96,97
Ar. No :
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
676245
4425397
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Orhaneli
İli : Bursa
P.1 / 4
Y
X
677218
4425397
P.1 / 5
Y
X
677218
4424521
İhale Tarihi :
09.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
Paftalar : I22A1
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
676000
4424521
Y
P.1 / 6
X
676000
4424000
Erişim No : 3322751
Alanı : 1.696,46
Ar. No :
Önİr. No :
Paftalar : I21C1
P.1 / 3
Y
X
677218
4424684
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Büyükorhan
İli : Bursa
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
677218
4424521
P.1 / 4
Y
X
677708
4424684
P.1 / 5
Y
X
677708
4424000
İhale Tarihi :
09.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3322736
I21C2
P.1 / 1
Y
X
656200
4392794
Y
P.1 / 6
X
659000
4389481
P.1 / 2
Y
X
661822
4393261
Y
P.1 / 7
X
657553
4389249
P.1 / 3
Y
X
661855
4392763
Y
P.1 / 8
X
657500
4389360
P.1 / 4
Y
X
661394
4390559
Y
P.1 / 9
X
656348
4389751
P.1 / 5
Y
X
659000
4390000
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3322755
Alanı : 1.728,47
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Bursa
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Büyükorhan
İhale Tarihi :
09.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3322751
Paftalar : I21C2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
661867
4392577
Y
P.1 / 6
X
665480
4396020
P.1 / 11
Y
X
666178
4392000
P.1 / 16
X
Y
664560
4390800
P.1 / 21
X
Y
661394
4390559
Erişim No : 3322756
Alanı : 1.948,78
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Bursa
Paftalar : I21C1
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
662171
4393964
Y
P.1 / 7
X
665535
4395220
P.1 / 12
Y
X
665750
4392000
P.1 / 17
X
Y
663548
4390393
P.1 / 22
X
Y
661855
4392763
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Büyükorhan
P.1 / 4
Y
X
663000
4395524
Y
P.1 / 9
X
665750
4392125
P.1 / 14
Y
X
664475
4391975
P.1 / 19
X
Y
661302
4389998
P.1 / 5
Y
X
663000
4395274
Y
P.1 / 10
X
666180
4392004
P.1 / 15
Y
X
665239
4391547
P.1 / 20
X
Y
661427
4390567
İhale Tarihi :
09.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3322751
I21D2
P.1 / 1
Y
X
656348
4389751
X
P.1 / 6
Y
655119
4390064
P.1 / 11
X
Y
654000
4395009
Erişim No : 3323997
Ar. No :
P.1 / 3
Y
X
662090
4395218
Y
P.1 / 8
X
665150
4395135
P.1 / 13
Y
X
665574
4391859
P.1 / 18
X
Y
662810
4390820
P.1 / 2
Y
X
656000
4389869
X
P.1 / 7
Y
654349
4391102
P.1 / 12
X
Y
654000
4395633
Alanı : 1.979,09
Önİr. No :
İli : Bursa
P.1 / 3
Y
X
656000
4390000
X
P.1 / 8
Y
653620
4392080
P.1 / 13
X
Y
655099
4395721
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : İnegöl
P.1 / 4
Y
X
655613
4390000
X
P.1 / 9
Y
648647
4392080
P.1 / 14
X
Y
655110
4395560
P.1 / 5
Y
X
655200
4390140
X
P.1 / 10
Y
654000
4395000
P.1 / 15
X
Y
656056
4395763
İhale Tarihi :
09.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3314807
Paftalar : H23D3
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
734000
4440000
P.1 / 2
Y
X
734000
4436651
P.1 / 3
Y
X
730000
4436508
Y
P.1 / 6
X
727917
4438328
Y
P.1 / 7
X
733430
4441457
Y
P.1 / 8
X
734074
4440000
P.1 / 4
Y
X
730000
4437000
P.1 / 5
Y
X
727942
4437000
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3324061
Alanı : 1.431,31
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Bursa
Paftalar : H23C1
Koordinatlar
İr. No :
İlçesi : İnegöl
H23C4
H23D2
P.1 / 1
Y
X
729000
4446200
Y
P.1 / 6
X
734250
4444000
P.1 / 11
Y
X
732841
4443170
P.1 / 16
X
Y
731902
4444000
Erişim No : 3326327
Ar. No :
Grubu : IV. Grup
13.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3323998
H23D3
P.1 / 2
Y
X
735356
4446408
Y
P.1 / 7
X
734000
4444000
P.1 / 12
Y
X
732524
4443301
P.1 / 17
X
Y
731559
4444851
Alanı : 70,01
Önİr. No :
İli : Bursa
İhale Tarihi :
P.1 / 3
Y
X
734800
4444150
Y
P.1 / 8
X
733333
4444000
P.1 / 13
Y
X
731560
4443420
P.1 / 18
X
Y
729160
4444320
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : İznik
P.1 / 4
Y
X
734800
4444150
Y
P.1 / 9
X
733781
4442657
P.1 / 14
Y
X
730998
4443284
P.1 / 19
X
Y
729000
4444147
P.1 / 5
Y
X
734800
4444150
Y
P.1 / 10
X
733000
4442942
P.1 / 15
Y
X
731000
4444000
İhale Tarihi :
13.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3326323
Paftalar : G23D3
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
729500
4488575
P.1 / 6
Y
X
729530
4488219
Erişim No : 3326328
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
730508
4488606
P.1 / 7
Y
X
729500
4488248
Alanı : 90,29
Önİr. No :
İli : Bursa
P.1 / 3
Y
X
730537
4487682
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : İznik
P.1 / 4
Y
X
729726
4488000
P.1 / 5
Y
X
729658
4488074
İhale Tarihi :
13.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3326323
Paftalar : G23D3
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
729508
4489372
P.1 / 6
Y
X
729500
4489500
P.1 / 2
Y
X
729521
4489423
P.1 / 7
Y
X
730481
4489500
P.1 / 3
Y
X
729522
4489442
P.1 / 8
Y
X
730508
4488606
P.1 / 4
Y
X
729506
4489480
P.1 / 9
Y
X
729500
4488575
P.1 / 5
Y
X
729500
4489483
P.1 / 10
Y
X
729500
4489332
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3326329
Ar. No :
Alanı : 93,18
Önİr. No :
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : İznik
İli : Bursa
İhale Tarihi :
13.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3326323
Paftalar : G23D3
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
730512
4488485
Erişim No : 3326330
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
731500
4488516
Alanı : 51,28
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
731500
4487500
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : İznik
İli : Bursa
P.1 / 4
Y
X
731000
4487500
P.1 / 5
Y
X
730537
4487682
İhale Tarihi :
13.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3326323
Paftalar : G23D3
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
731021
4488501
Erişim No : 3326331
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
730512
4488485
Alanı : 49,04
Önİr. No :
İli : Bursa
P.1 / 3
Y
X
730481
4489500
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : İznik
P.1 / 4
Y
X
730990
4489500
İhale Tarihi :
13.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3326323
Paftalar : G23D3
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
731021
4488501
P.1 / 2
Y
X
730990
4489500
P.1 / 3
Y
X
731500
4489500
P.1 / 4
Y
X
731500
4488516
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3326365
Alanı : 1.092,54
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Bursa
Paftalar : H22D3
Koordinatlar
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İhale Tarihi :
13.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
İlçesi : Merkez
3110486
H22D4
P.1 / 1
Y
X
680000
4437000
Y
P.1 / 6
X
681344
4434898
P.1 / 11
Y
X
679910
4432000
P.1 / 16
X
Y
677700
4434999
Erişim No : 3326367
P.1 / 2
Y
X
680000
4435900
Y
P.1 / 7
X
681541
4433872
P.1 / 12
Y
X
679574
4432213
P.1 / 17
X
Y
677700
4435900
Alanı : 1.126,52
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Bursa
P.1 / 3
Y
X
680844
4435900
Y
P.1 / 8
X
681179
4433362
P.1 / 13
Y
X
679550
4433230
P.1 / 18
X
Y
679000
4435900
Grubu : IV. Grup
İr. No :
P.1 / 4
Y
X
680870
4435768
Y
P.1 / 9
X
681223
4432732
P.1 / 14
Y
X
679033
4433826
P.1 / 19
X
Y
679000
4437000
P.1 / 5
Y
X
681511
4435103
Y
P.1 / 10
X
680327
4432000
P.1 / 15
Y
X
678534
4433936
İhale Tarihi :
13.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
İlçesi : Orhaneli
3308136
Paftalar : H22D4
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
679615
4432000
P.1 / 6
Y
X
675750
4432400
X
P.1 / 11
Y
677060
4434727
P.1 / 16
X
Y
679436
4433105
Erişim No : 3326378
Alanı : 1.995,75
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Bursa
Paftalar : I22B1
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
679362
4432000
P.1 / 7
Y
X
674524
4435750
X
P.1 / 12
Y
677701
4434671
P.1 / 17
X
Y
679368
4432953
P.1 / 3
Y
X
679460
4431392
P.1 / 8
Y
X
675500
4435750
X
P.1 / 13
Y
678477
4433744
P.1 / 18
X
Y
679488
4432136
Grubu : IV. Grup
İr. No :
P.1 / 4
Y
X
679097
4432000
P.1 / 9
Y
X
676571
4435000
X
P.1 / 14
Y
678771
4433719
P.1 / 5
Y
X
675444
4432000
P.1 / 10
Y
X
676737
4435000
X
P.1 / 15
Y
679008
4433725
İhale Tarihi :
13.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
İlçesi : Keles
3275926
I22B2
Y
P.1 / 1
X
705657
4417160
Y
P.1 / 2
X
701745
4417168
Y
P.1 / 3
X
700560
4417169
Y
P.1 / 4
X
702284
4420918
Y
P.1 / 5
X
702303
4420895
Y
P.1 / 6
X
702986
4421152
P.1 / 11
Y
X
705527
4421992
Y
P.1 / 7
X
702858
4421935
Y
P.1 / 8
X
702277
4422445
Y
P.1 / 9
X
705147
4422521
Y
P.1 / 10
X
705251
4422281
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3326711
Alanı : 87,90
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Bursa
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Orhangazi
İhale Tarihi :
13.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
2066616
Paftalar : H22B1
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
694643
4484443
Y
P.1 / 6
X
694631
4483889
P.1 / 11
Y
X
694787
4483424
P.1 / 16
X
Y
694006
4483476
P.1 / 21
X
Y
694691
4484960
Erişim No : 3329493
Alanı : 64,00
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Bursa
Paftalar : H20B4
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
694660
4483996
Y
P.1 / 7
X
694542
4483842
P.1 / 12
Y
X
694683
4483408
P.1 / 17
X
Y
694000
4483550
P.1 / 22
X
Y
694674
4484864
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Karacabey
P.1 / 4
Y
X
694750
4483913
Y
P.1 / 9
X
694725
4483612
P.1 / 14
Y
X
694350
4483303
P.1 / 19
X
Y
694250
4484000
P.1 / 24
X
Y
694822
4484761
P.1 / 5
Y
X
694722
4483913
Y
P.1 / 10
X
694784
4483472
P.1 / 15
Y
X
694115
4483404
P.1 / 20
X
Y
694250
4485013
P.1 / 25
X
Y
694836
4484708
İhale Tarihi :
13.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3058118
H20C1
P.1 / 1
Y
X
611746
4456504
X
P.1 / 6
Y
612313
4455701
Erişim No : 3330156
Ar. No :
P.1 / 3
Y
X
694750
4483978
Y
P.1 / 8
X
694575
4483682
P.1 / 13
Y
X
694674
4483293
P.1 / 18
X
Y
694000
4484000
P.1 / 23
X
Y
694702
4484758
P.1 / 2
Y
X
612500
4456500
X
P.1 / 7
Y
612149
4455647
Alanı : 84,24
Önİr. No :
İli : Bursa
P.1 / 3
Y
X
612500
4456000
X
P.1 / 8
Y
611868
4455594
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : M.Kemalpaşa
P.1 / 4
Y
X
612500
4455739
X
P.1 / 9
Y
611746
4455586
P.1 / 5
Y
X
612420
4455733
İhale Tarihi :
13.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
2425562
Paftalar : H21D3
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
645000
4435000
P.1 / 2
Y
X
645719
4435719
P.1 / 3
Y
X
645862
4435535
P.1 / 4
Y
X
645797
4435517
P.1 / 5
Y
X
645693
4435354
X
Y
P.1 / 6
646019
4435177
P.1 / 11
X
Y
645000
4434685
X
Y
P.1 / 7
646161
4435156
X
Y
P.1 / 8
646477
4434901
X
Y
P.1 / 9
646470
4434807
X
Y
P.1 / 10
646578
4434707
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3332270
Alanı : 99,73
Ar. No :
Önİr. No :
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Orhaneli
İli : Bursa
İhale Tarihi :
13.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3193130
Paftalar : I22A4
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
674400
4413000
Y
P.1 / 6
X
674925
4411545
P.1 / 11
Y
X
674000
4411750
Erişim No : 3332594
P.1 / 2
Y
X
674616
4413000
Y
P.1 / 7
X
675030
4411700
P.1 / 12
Y
X
674000
4412000
Alanı : 1.968,21
Ar. No :
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
674616
4412000
Y
P.1 / 8
X
675325
4411450
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Keles
İli : Bursa
P.1 / 4
Y
X
674930
4412000
Y
P.1 / 9
X
675000
4411000
P.1 / 5
Y
X
674760
4411710
Y
P.1 / 10
X
674250
4411750
İhale Tarihi :
13.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3326378
Paftalar : I22B1
Koordinatlar
P.1 / 1
X
Y
700560
4417169
Y
P.1 / 6
X
697947
4420518
Y
P.1 / 11
X
701675
4422431
Erişim No : 3332599
Alanı : 1.704,30
Ar. No :
Önİr. No :
Paftalar : I21C1
P.1 / 3
X
Y
697050
4417170
Y
P.1 / 8
X
697672
4422332
Y
P.1 / 13
X
702284
4420918
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Büyükorhan
İli : Bursa
Koordinatlar
P.1 / 2
X
Y
699000
4417170
Y
P.1 / 7
X
699120
4420425
Y
P.1 / 12
X
701978
4421285
P.1 / 4
X
Y
697050
4417550
Y
P.1 / 9
X
698000
4422333
P.1 / 5
X
Y
697900
4420350
Y
P.1 / 10
X
701512
4422424
İhale Tarihi :
13.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3322757
I21C2
P.1 / 1
Y
X
656200
4392794
Y
P.1 / 6
X
661000
4395000
P.1 / 2
Y
X
656056
4395763
Y
P.1 / 7
X
661707
4395000
P.1 / 3
Y
X
658815
4396355
Y
P.1 / 8
X
661750
4394345
P.1 / 4
Y
X
661000
4396417
Y
P.1 / 9
X
661775
4393963
P.1 / 5
Y
X
661000
4395875
Y
P.1 / 10
X
661822
4393261
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3336914
Ar. No :
Alanı : 1.905,81
Önİr. No :
İli : Bursa
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Orhaneli
İhale Tarihi :
13.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3322616
Paftalar : I21B3
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
664999
4413107
P.1 / 6
Y
X
670500
4410000
P.1 / 11
Y
X
670750
4408250
P.1 / 16
X
Y
669017
4409399
Erişim No : 3144486
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
666523
4413100
P.1 / 7
Y
X
670500
4409000
P.1 / 12
Y
X
670255
4408360
P.1 / 17
X
Y
667599
4409474
Alanı : 99,96
Önİr. No :
İli : Çanakkale
P.1 / 3
Y
X
670072
4413125
P.1 / 8
Y
X
670466
4408932
P.1 / 13
Y
X
670268
4408017
P.1 / 18
X
Y
666969
4410237
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Gökçeada
P.1 / 4
Y
X
670192
4410000
P.1 / 9
Y
X
670466
4408932
P.1 / 14
Y
X
669775
4407998
P.1 / 19
X
Y
665776
4410025
P.1 / 5
Y
X
670192
4410000
P.1 / 10
Y
X
670466
4408932
P.1 / 15
Y
X
669401
4408495
P.1 / 20
X
Y
664997
4410323
İhale Tarihi :
13.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3131619
Paftalar : H15D2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
391855
4445744
Erişim No : 3322871
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
391882
4444800
Alanı : 1.873,32
Önİr. No :
İli : Çanakkale
P.1 / 3
Y
X
391126
4444653
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Yenice
P.1 / 4
Y
X
390647
4445694
İhale Tarihi :
13.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
2491714
Paftalar : I18B4
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
525956
4410872
P.1 / 6
Y
X
528315
4411584
P.1 / 2
Y
X
526489
4411131
P.1 / 7
Y
X
528247
4411369
P.1 / 3
Y
X
526954
4411279
P.1 / 8
Y
X
528687
4411000
P.1 / 4
Y
X
527167
4411975
P.1 / 9
Y
X
528737
4410780
P.1 / 5
Y
X
527615
4411994
P.1 / 10
Y
X
528670
4410213
P.1 / 11
X
Y
528318
4409721
P.1 / 16
X
Y
526849
4406993
P.1 / 21
Y
X
522750
4410525
P.1
/
26
Y
X
525692
4409763
P.1 / 12
X
Y
528387
4409524
P.1 / 17
X
Y
526750
4407000
P.1 / 22
Y
X
524000
4410316
P.1
/
27
Y
X
526355
4410118
P.1 / 13
X
Y
528001
4408964
P.1 / 18
X
Y
526750
4406392
P.1 / 23
Y
X
524923
4410362
P.1 / 14
X
Y
527326
4408575
P.1 / 19
X
Y
525860
4405840
P.1 / 24
Y
X
525233
4410483
P.1 / 15
X
Y
526535
4407850
P.1 / 20
X
Y
524388
4406277
P.1 / 25
Y
X
525466
4410304
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3322873
Alanı : 1.998,16
Ar. No :
Önİr. No :
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Yenice
İli : Çanakkale
İhale Tarihi :
13.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3080111
Paftalar : I18B3
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
535506
4406325
Y
P.1 / 6
X
533059
4413463
Erişim No : 3324171
Alanı : 1.980,08
Ar. No :
Önİr. No :
Paftalar : H18D1
Erişim No : 3324210
P.1 / 2
Y
X
511670
4443130
Y
P.1 / 7
X
514000
4447000
Alanı : 1.876,87
Ar. No :
Önİr. No :
İr. No :
P.1 / 5
Y
X
533050
4413458
Y
P.1 / 10
X
536364
4406948
İhale Tarihi :
13.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
P.1 / 3
Y
X
511670
4443130
Y
P.1 / 8
X
516383
4448190
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Bayramiç
İli : Çanakkale
Koordinatlar
Grubu : IV. Grup
P.1 / 4
Y
X
533060
4413458
Y
P.1 / 9
X
536284
4407142
3324168
H18D2
P.1 / 1
Y
X
517337
4445029
Y
P.1 / 6
X
510000
4445000
Paftalar : I17D1
P.1 / 3
Y
X
533861
4406224
Y
P.1 / 8
X
535782
4414000
İlçesi : Biga
İli : Çanakkale
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
534488
4406402
Y
P.1 / 7
X
533000
4414000
P.1 / 4
Y
X
510627
4442621
Y
P.1 / 9
X
516920
4447060
P.1 / 5
Y
X
510625
4443925
İhale Tarihi :
13.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
1163759
I17D2
P.1 / 1
Y
X
468309
4393000
Y
P.1 / 6
X
464650
4392550
Y
P.1 / 11
X
468309
4393000
P.1 / 2
Y
X
468325
4392675
Y
P.1 / 7
X
463983
4392550
Y
P.1 / 12
X
468309
4393000
P.1 / 3
Y
X
468000
4392407
Y
P.1 / 8
X
464000
4393000
P.1 / 4
Y
X
468000
4391240
Y
P.1 / 9
X
464000
4395864
P.1 / 5
Y
X
464565
4391243
Y
P.1 / 10
X
468295
4395891
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3324222
Alanı : 683,49
Ar. No :
Önİr. No :
Koordinatlar
Erişim No : 3324224
P.1 / 2
Y
X
523291
4451000
Alanı : 1.996,58
Ar. No :
Önİr. No :
H18C4
İhale Saati :
09,30-14,0
3079029
P.1 / 3
Y
X
522540
4450500
Grubu : IV. Grup
İr. No :
P.1 / 4
Y
X
524157
4448008
P.1 / 5
Y
X
524000
4448000
İhale Tarihi :
13.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
2389536
H18D2
P.1 / 1
Y
X
520388
4443027
Y
P.1 / 6
X
523260
4439680
Erişim No : 3324226
Ar. No :
13.06.2016
İlişkili Erişim :
İlçesi : Biga
İli : Çanakkale
Koordinatlar
İhale Tarihi :
H18D2
P.1 / 1
Y
X
521000
4451000
Y
P.1 / 6
X
521000
4448000
Paftalar : H18C1
İr. No :
İlçesi : Biga
İli : Çanakkale
Paftalar : H18C1
Grubu : IV. Grup
P.1 / 2
Y
X
521400
4443625
Alanı : 1.120,19
Önİr. No :
İli : Çanakkale
P.1 / 3
Y
X
527000
4442446
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Ezine
P.1 / 4
Y
X
527000
4439000
P.1 / 5
Y
X
524000
4439000
İhale Tarihi :
13.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3228325
Paftalar : I16B4
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
442000
4410216
Y
P.1 / 6
X
442339
4408998
Y
P.1 / 11
X
442997
4406348
Y
P.1 / 16
X
439540
4408045
P.1 / 2
Y
X
442184
4410186
Y
P.1 / 7
X
442438
4408351
Y
P.1 / 12
X
443000
4406000
Y
P.1 / 17
X
442000
4410167
P.1 / 3
Y
X
442309
4409926
Y
P.1 / 8
X
442554
4408040
Y
P.1 / 13
X
439000
4406000
P.1 / 4
Y
X
442307
4409610
Y
P.1 / 9
X
442808
4407656
Y
P.1 / 14
X
439000
4407579
P.1 / 5
Y
X
442301
4409297
Y
P.1 / 10
X
442878
4407420
Y
P.1 / 15
X
439488
4408034
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3324265
Alanı : 1.837,98
Ar. No :
Önİr. No :
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Bayramiç
İli : Çanakkale
İhale Tarihi :
13.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3324210
Paftalar : I17D2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
473000
4393000
Y
P.1 / 6
X
469667
4393000
Erişim No : 3324266
Alanı : 1.761,72
Ar. No :
Önİr. No :
Paftalar : I17D1
Grubu : IV. Grup
İr. No :
P.1 / 4
Y
X
473807
4392500
Y
P.1 / 9
X
468292
4396462
P.1 / 5
Y
X
469834
4392500
Y
P.1 / 10
X
473000
4396464
İhale Tarihi :
13.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3324210
I17D2
P.1 / 1
Y
X
464000
4395864
Y
P.1 / 6
X
468275
4399998
Erişim No : 3324267
Ar. No :
P.1 / 3
Y
X
474000
4392700
Y
P.1 / 8
X
468309
4393000
İlçesi : Bayramiç
İli : Çanakkale
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
474000
4393000
Y
P.1 / 7
X
468309
4393000
P.1 / 2
Y
X
464000
4396077
Y
P.1 / 7
X
468295
4395891
Alanı : 1.768,07
Önİr. No :
İli : Çanakkale
P.1 / 3
Y
X
464000
4396116
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Bayramiç
P.1 / 4
Y
X
464000
4398956
P.1 / 5
Y
X
464018
4399984
İhale Tarihi :
13.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3324265
Paftalar : I17D2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
468275
4399998
Y
P.1 / 6
X
468292
4396462
P.1 / 2
Y
X
468909
4400000
P.1 / 3
Y
X
473666
4400000
P.1 / 4
Y
X
473000
4397000
P.1 / 5
Y
X
473000
4396464
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3324310
Alanı : 1.973,49
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Çanakkale
Paftalar : H18C1
Koordinatlar
İr. No :
İlçesi : Biga
İhale Tarihi :
13.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
2389536
H18D2
P.1 / 1
Y
X
521400
4443625
Y
P.1 / 6
X
518560
4446450
P.1 / 11
Y
X
519350
4445300
P.1 / 16
X
Y
521000
4448470
P.1 / 21
X
Y
524960
4446770
Erişim No : 3324320
Ar. No :
Grubu : IV. Grup
P.1 / 2
Y
X
520388
4443027
Y
P.1 / 7
X
519340
4446200
P.1 / 12
Y
X
520690
4444810
P.1 / 17
X
Y
521000
4447000
P.1 / 22
X
Y
524500
4447000
Alanı : 1.066,42
Önİr. No :
İli : Çanakkale
P.1 / 3
Y
X
519878
4443615
Y
P.1 / 8
X
519480
4445880
P.1 / 13
Y
X
520450
4445900
P.1 / 18
X
Y
524000
4447000
P.1 / 23
X
Y
524150
4446400
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Ayvacık
P.1 / 4
Y
X
518006
4445796
Y
P.1 / 9
X
519533
4445883
P.1 / 14
Y
X
520000
4445927
P.1 / 19
X
Y
524000
4448000
P.1 / 24
X
Y
525700
4445500
P.1 / 5
Y
X
518016
4445796
Y
P.1 / 10
X
519350
4445700
P.1 / 15
Y
X
520000
4447963
P.1 / 20
X
Y
524157
4448008
P.1 / 25
X
Y
526535
4445000
İhale Tarihi :
13.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3324229
Paftalar : I16C1
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
443621
4387305
X
P.1 / 6
Y
440450
4386500
P.1 / 11
X
Y
442000
4390000
P.1 / 16
Y
X
443739
4387344
Erişim No : 3324575
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
443202
4387192
X
P.1 / 7
Y
440450
4390800
P.1 / 12
X
Y
442000
4388500
Alanı : 69,92
Önİr. No :
İli : Çanakkale
P.1 / 3
Y
X
442822
4387072
X
P.1 / 8
Y
439936
4390800
P.1 / 13
X
Y
443000
4388500
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Gökçeada
P.1 / 4
Y
X
442470
4386720
X
P.1 / 9
Y
439932
4391000
P.1 / 14
X
Y
443000
4390000
P.1 / 5
Y
X
442411
4386500
X
P.1 / 10
Y
441443
4391000
P.1 / 15
X
Y
443759
4390131
İhale Tarihi :
13.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3195072
Paftalar : H15D2
Koordinatlar
Y
P.1 / 1
X
391411
4444421
P.1 / 6
Y
X
390382
4443053
Y
P.1 / 2
X
391407
4444419
P.1 / 7
Y
X
390390
4443623
Y
P.1 / 3
X
391526
4444176
P.1 / 8
Y
X
390400
4443625
Y
P.1 / 4
X
391608
4444042
P.1 / 9
Y
X
391100
4444400
Y
P.1 / 5
X
391000
4443600
P.1 / 10
Y
X
391400
4444447
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3326227
Alanı : 1.946,64
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Çanakkale
Paftalar : H17C3
Koordinatlar
İr. No :
İhale Tarihi :
13.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
İlçesi : Çan
3325008
H18D4
P.1 / 1
Y
X
495275
4436750
Y
P.1 / 6
X
496000
4437250
P.1 / 11
Y
X
500028
4440706
Erişim No : 3326229
Ar. No :
Grubu : IV. Grup
P.1 / 2
Y
X
495280
4436737
Y
P.1 / 7
X
496000
4437552
P.1 / 12
Y
X
501819
4440195
Alanı : 990,62
Önİr. No :
İli : Çanakkale
P.1 / 3
Y
X
494715
4436981
Y
P.1 / 8
X
497275
4438675
P.1 / 13
Y
X
501925
4439840
Grubu : IV. Grup
İr. No :
P.1 / 4
Y
X
495326
4437132
Y
P.1 / 9
X
496849
4439360
P.1 / 14
Y
X
500013
4434697
P.1 / 5
Y
X
495319
4437080
Y
P.1 / 10
X
499740
4438700
İhale Tarihi :
14.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
İlçesi : Çan
3326227
Paftalar : H18D4
Koordinatlar
P.1 / 1
X
Y
501925
4439840
Y
P.1 / 6
X
510338
4438268
Y
P.1 / 11
X
509213
4437946
X
Y
P.1 / 16
504200
4438175
Erişim No : 3326231
Ar. No :
P.1 / 2
X
Y
504544
4440000
Y
P.1 / 7
X
510335
4438267
Y
P.1 / 12
X
509213
4437946
X
Y
P.1 / 17
504207
4438170
Alanı : 1.941,76
Önİr. No :
İli : Çanakkale
P.1 / 3
X
Y
505360
4440050
Y
P.1 / 8
X
510000
4437910
Y
P.1 / 13
X
509207
4437941
X
Y
P.1 / 18
504200
4438170
Grubu : IV. Grup
İr. No :
P.1 / 4
X
Y
510338
4438268
Y
P.1 / 9
X
509393
4437938
Y
P.1 / 14
X
506284
4438075
P.1 / 5
X
Y
510338
4438268
Y
P.1 / 10
X
509213
4437946
Y
P.1 / 15
X
505000
4438137
İhale Tarihi :
14.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
İlçesi : Çan
3326227
Paftalar : H18D4
Koordinatlar
Y
P.1 / 1
X
504200
4438170
Y
P.1 / 6
X
502466
4434119
Y
P.1 / 2
X
505000
4437567
Y
P.1 / 7
X
502410
4434200
Y
P.1 / 3
X
505000
4434691
Y
P.1 / 8
X
502386
4434130
Y
P.1 / 4
X
504294
4434557
Y
P.1 / 9
X
501300
4434140
Y
P.1 / 5
X
504287
4434070
Y
P.1 / 10
X
500013
4434697
Y
X
P.1 / 11
501925
4439840
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3326311
Alanı : 98,27
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Çanakkale
Paftalar : I18A1
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
510200
4424540
Alanı : 99,55
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Çanakkale
14.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
P.1 / 3
Y
X
510600
4423600
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Çan
3171894
P.1 / 4
Y
X
511040
4423108
P.1 / 5
Y
X
510214
4423002
İhale Tarihi :
14.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3171893
I18A2
P.1 / 1
Y
X
510214
4423002
Y
P.1 / 6
X
510901
4422831
Y
P.1 / 11
X
510045
4421778
Erişim No : 3328956
Ar. No :
İhale Tarihi :
I18A2
Erişim No : 3326316
Koordinatlar
İr. No :
İlçesi : Çan
P.1 / 1
Y
X
509820
4424520
Y
P.1 / 6
X
510000
4423000
Paftalar : I18A1
Grubu : II. Grup
P.1 / 2
Y
X
511040
4423108
Y
P.1 / 7
X
510690
4422694
Y
P.1 / 12
X
509909
4421943
Alanı : 98,06
Önİr. No :
İli : Çanakkale
P.1 / 3
Y
X
511440
4422660
Y
P.1 / 8
X
510781
4422399
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Çan
P.1 / 4
Y
X
511096
4422443
Y
P.1 / 9
X
511048
4422534
P.1 / 5
Y
X
511049
4422535
Y
P.1 / 10
X
511096
4422442
İhale Tarihi :
14.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3141615
Paftalar : H18D3
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
517350
4435320
P.1 / 2
Y
X
517686
4435302
P.1 / 3
Y
X
517689
4433806
P.1 / 4
Y
X
516700
4433920
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Alanı : 51,20
Erişim No : 3328957
Ar. No :
Önİr. No :
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Çan
İli : Çanakkale
İhale Tarihi :
14.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3141615
Paftalar : H18D3
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
517688
4434521
Alanı : 67,20
Erişim No : 3328958
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
518475
4434523
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
518260
4433740
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Çan
İli : Çanakkale
P.1 / 4
Y
X
517689
4433806
İhale Tarihi :
14.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3141615
Paftalar : H18D3
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
517688
4434521
Alanı : 41,86
Erişim No : 3330168
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
517686
4435302
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
518675
4435250
Grubu : I-B Grubu
İr. No :
İlçesi : Ezine
İli : Çanakkale
P.1 / 4
Y
X
518475
4434523
İhale Tarihi :
14.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3235390
Paftalar : I16B2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
449219
4417605
Alanı : 31,14
Erişim No : 3330169
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
449213
4416703
Önİr. No :
İli : Çanakkale
P.1 / 3
Y
X
448866
4416516
Grubu : I-B Grubu
İr. No :
İlçesi : Ezine
P.1 / 4
Y
X
448885
4416870
P.1 / 5
Y
X
448648
4417609
İhale Tarihi :
14.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3235390
Paftalar : I16B2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
448754
4417608
P.1 / 2
Y
X
448648
4417609
P.1 / 3
Y
X
448296
4418702
P.1 / 4
Y
X
448761
4418699
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Alanı : 25,32
Erişim No : 3330170
Ar. No :
Önİr. No :
Grubu : I-B Grubu
İr. No :
İlçesi : Ezine
İli : Çanakkale
İhale Tarihi :
14.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3235390
Paftalar : I16B2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
449222
4418150
Alanı : 25,36
Erişim No : 3330171
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
449219
4417605
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
448754
4417608
Grubu : I-B Grubu
İr. No :
İlçesi : Ezine
İli : Çanakkale
P.1 / 4
Y
X
448758
4418153
İhale Tarihi :
14.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3235390
Paftalar : I16B2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
448758
4418153
Alanı : 40,41
Erişim No : 3330172
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
448761
4418699
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
449226
4418696
Grubu : I-B Grubu
İr. No :
İlçesi : Ezine
İli : Çanakkale
P.1 / 4
Y
X
449222
4418150
İhale Tarihi :
14.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3235390
Paftalar : I16B2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
449679
4416955
Alanı : 28,56
Erişim No : 3330173
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
449213
4416703
Önİr. No :
İli : Çanakkale
P.1 / 3
Y
X
449219
4417700
Grubu : I-B Grubu
İr. No :
İlçesi : Ezine
P.1 / 4
Y
X
449684
4417697
İhale Tarihi :
14.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3235390
Paftalar : I16B2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
449684
4417697
P.1 / 2
Y
X
450149
4417693
P.1 / 3
Y
X
450146
4417207
P.1 / 4
Y
X
449679
4416955
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Alanı : 46,32
Erişim No : 3330174
Ar. No :
Önİr. No :
Grubu : I-B Grubu
İr. No :
İlçesi : Ezine
İli : Çanakkale
İhale Tarihi :
14.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3235390
Paftalar : I16B2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
449684
4417697
Alanı : 46,29
Erişim No : 3330175
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
449219
4417700
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
449226
4418696
Grubu : I-B Grubu
İr. No :
İlçesi : Ezine
İli : Çanakkale
P.1 / 4
Y
X
449691
4418693
İhale Tarihi :
14.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3235390
Paftalar : I16B2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
449684
4417697
Alanı : 25,08
Erişim No : 3330176
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
449691
4418693
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
450155
4418690
Grubu : I-B Grubu
İr. No :
İlçesi : Ezine
İli : Çanakkale
P.1 / 4
Y
X
450149
4417693
İhale Tarihi :
14.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3235390
Paftalar : I16B2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
448471
4419471
Alanı : 41,35
Erişim No : 3330177
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
448466
4418701
Önİr. No :
İli : Çanakkale
P.1 / 3
Y
X
448296
4418702
Grubu : I-B Grubu
İr. No :
İlçesi : Ezine
P.1 / 4
Y
X
448175
4419079
P.1 / 5
Y
X
447934
4419475
İhale Tarihi :
14.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3235390
Paftalar : I16B2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
448471
4419471
P.1 / 2
Y
X
449008
4419467
P.1 / 3
Y
X
449003
4418697
P.1 / 4
Y
X
448466
4418701
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Alanı : 16,09
Erişim No : 3330178
Ar. No :
Önİr. No :
Grubu : I-B Grubu
İr. No :
İlçesi : Ezine
İli : Çanakkale
İhale Tarihi :
14.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3235390
Paftalar : I16B2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
448431
4419471
Alanı : 35,17
Erişim No : 3330179
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
447934
4419475
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
447856
4419603
Grubu : I-B Grubu
İr. No :
İlçesi : Ezine
İli : Çanakkale
P.1 / 4
Y
X
448434
4419920
İhale Tarihi :
14.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3235390
Paftalar : I16B2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
448434
4419920
Alanı : 31,48
Erişim No : 3330180
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
449013
4420237
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
449008
4419467
Grubu : I-B Grubu
İr. No :
İlçesi : Ezine
İli : Çanakkale
P.1 / 4
Y
X
448431
4419471
İhale Tarihi :
14.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3235390
Paftalar : I16B2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
449583
4419239
Alanı : 31,42
Erişim No : 3330181
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
449579
4418693
Önİr. No :
İli : Çanakkale
P.1 / 3
Y
X
449003
4418697
Grubu : I-B Grubu
İr. No :
İlçesi : Ezine
P.1 / 4
Y
X
449006
4419243
İhale Tarihi :
14.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3235390
Paftalar : I16B2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
449583
4419239
P.1 / 2
Y
X
449006
4419243
P.1 / 3
Y
X
449010
4419788
P.1 / 4
Y
X
449586
4419784
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Alanı : 31,42
Erişim No : 3330182
Ar. No :
Önİr. No :
Grubu : I-B Grubu
İr. No :
İlçesi : Ezine
İli : Çanakkale
İhale Tarihi :
14.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3235390
Paftalar : I16B2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
449583
4419239
Alanı : 31,45
Erişim No : 3330183
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
450159
4419235
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
450155
4418690
Grubu : I-B Grubu
İr. No :
İlçesi : Ezine
İli : Çanakkale
P.1 / 4
Y
X
449579
4418693
İhale Tarihi :
14.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3235390
Paftalar : I16B2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
449583
4419239
Alanı : 35,11
Erişim No : 3330184
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
449586
4419784
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
450163
4419781
Grubu : I-B Grubu
İr. No :
İlçesi : Ezine
İli : Çanakkale
P.1 / 4
Y
X
450159
4419235
İhale Tarihi :
14.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3235390
Paftalar : I16B2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
449586
4419784
Alanı : 31,45
Erişim No : 3330185
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
449010
4419788
Önİr. No :
İli : Çanakkale
P.1 / 3
Y
X
449013
4420237
Grubu : I-B Grubu
İr. No :
İlçesi : Ezine
P.1 / 4
Y
X
449591
4420554
İhale Tarihi :
14.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3235390
Paftalar : I16B2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
450166
4420326
P.1 / 2
Y
X
450163
4419781
P.1 / 3
Y
X
449586
4419784
P.1 / 4
Y
X
449590
4420330
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Alanı : 22,19
Erişim No : 3330186
Ar. No :
Önİr. No :
Grubu : I-B Grubu
İr. No :
İlçesi : Ezine
İli : Çanakkale
İhale Tarihi :
14.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3235390
Paftalar : I16B2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
449590
4420330
Alanı : 21,98
Erişim No : 3330187
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
449591
4420554
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
450170
4420872
Grubu : I-B Grubu
İr. No :
İlçesi : Ezine
İli : Çanakkale
P.1 / 4
Y
X
450166
4420326
İhale Tarihi :
14.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3235390
Paftalar : I16B2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
450725
4417742
Alanı : 31,02
Erişim No : 3330188
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
450724
4417518
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
450146
4417207
Grubu : I-B Grubu
İr. No :
İlçesi : Ezine
İli : Çanakkale
P.1 / 4
Y
X
450149
4417746
İhale Tarihi :
14.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3235390
Paftalar : I16B2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
450149
4417746
Alanı : 34,82
Erişim No : 3330189
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
450153
4418285
Önİr. No :
İli : Çanakkale
P.1 / 3
Y
X
450728
4418281
Grubu : I-B Grubu
İr. No :
İlçesi : Ezine
P.1 / 4
Y
X
450725
4417742
İhale Tarihi :
14.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3235390
Paftalar : I16B2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
450728
4418281
P.1 / 2
Y
X
451304
4418277
P.1 / 3
Y
X
451301
4417830
P.1 / 4
Y
X
450724
4417518
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Alanı : 31,02
Erişim No : 3330190
Ar. No :
Önİr. No :
Grubu : I-B Grubu
İr. No :
İlçesi : Ezine
İli : Çanakkale
İhale Tarihi :
14.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3235390
Paftalar : I16B2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
450732
4418820
Alanı : 31,02
Erişim No : 3330191
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
450728
4418281
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
450153
4418285
Grubu : I-B Grubu
İr. No :
İlçesi : Ezine
İli : Çanakkale
P.1 / 4
Y
X
450156
4418824
İhale Tarihi :
15.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3235390
Paftalar : I16B2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
450732
4418820
Alanı : 31,05
Erişim No : 3330192
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
450156
4418824
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
450160
4419363
Grubu : I-B Grubu
İr. No :
İlçesi : Ezine
İli : Çanakkale
P.1 / 4
Y
X
450735
4419359
İhale Tarihi :
15.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3235390
Paftalar : I16B2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
450732
4418820
Alanı : 31,05
Erişim No : 3330193
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
451308
4418816
Önİr. No :
İli : Çanakkale
P.1 / 3
Y
X
451304
4418277
Grubu : I-B Grubu
İr. No :
İlçesi : Ezine
P.1 / 4
Y
X
450728
4418281
İhale Tarihi :
15.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3235390
Paftalar : I16B2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
450732
4418820
P.1 / 2
Y
X
450735
4419359
P.1 / 3
Y
X
451311
4419355
P.1 / 4
Y
X
451308
4418816
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Alanı : 34,72
Erişim No : 3330194
Ar. No :
Önİr. No :
Grubu : I-B Grubu
İr. No :
İlçesi : Ezine
İli : Çanakkale
İhale Tarihi :
15.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3235390
Paftalar : I16B2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
451876
4418140
Alanı : 16,71
Erişim No : 3330195
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
451301
4417830
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
451306
4418593
Grubu : I-B Grubu
İr. No :
İlçesi : Ezine
İli : Çanakkale
P.1 / 4
Y
X
451879
4418589
İhale Tarihi :
15.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3235390
Paftalar : I16B2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
451879
4418589
Alanı : 43,92
Erişim No : 3330196
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
452452
4418585
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
452450
4418450
Grubu : I-B Grubu
İr. No :
İlçesi : Ezine
İli : Çanakkale
P.1 / 4
Y
X
451876
4418140
İhale Tarihi :
15.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3235390
Paftalar : I16B2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
451882
4418589
Alanı : 43,68
Erişim No : 3330197
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
451306
4418593
Önİr. No :
İli : Çanakkale
P.1 / 3
Y
X
451311
4419355
Grubu : I-B Grubu
İr. No :
İlçesi : Ezine
P.1 / 4
Y
X
451887
4419352
İhale Tarihi :
15.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3235390
Paftalar : I16B2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
451882
4418589
P.1 / 2
Y
X
451887
4419352
P.1 / 3
Y
X
452462
4419348
P.1 / 4
Y
X
452452
4418585
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Alanı : 30,99
Erişim No : 3330198
Ar. No :
Önİr. No :
Grubu : I-B Grubu
İr. No :
İlçesi : Ezine
İli : Çanakkale
İhale Tarihi :
15.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3235390
Paftalar : I16B2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
450740
4419897
Alanı : 30,99
Erişim No : 3330199
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
450736
4419359
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
450160
4419363
Grubu : I-B Grubu
İr. No :
İlçesi : Ezine
İli : Çanakkale
P.1 / 4
Y
X
450163
4419900
İhale Tarihi :
15.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3235390
Paftalar : I16B2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
450163
4419900
Alanı : 31,02
Erişim No : 3330200
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
450167
4420438
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
450743
4420434
Grubu : I-B Grubu
İr. No :
İlçesi : Ezine
İli : Çanakkale
P.1 / 4
Y
X
450740
4419897
İhale Tarihi :
15.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3235390
Paftalar : I16B2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
450740
4419897
Alanı : 30,99
Erişim No : 3330201
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
451316
4419893
Önİr. No :
İli : Çanakkale
P.1 / 3
Y
X
451313
4419355
Grubu : I-B Grubu
İr. No :
İlçesi : Ezine
P.1 / 4
Y
X
450736
4419359
İhale Tarihi :
15.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3235390
Paftalar : I16B2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
450740
4419897
P.1 / 2
Y
X
450743
4420434
P.1 / 3
Y
X
451320
4420431
P.1 / 4
Y
X
451316
4419893
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Alanı : 34,24
Erişim No : 3330202
Ar. No :
Önİr. No :
Grubu : I-B Grubu
İr. No :
İlçesi : Ezine
İli : Çanakkale
İhale Tarihi :
15.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3235390
Paftalar : I16B2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
450743
4420434
Alanı : 30,99
Erişim No : 3330203
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
450167
4420438
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
450170
4420872
Grubu : I-B Grubu
İr. No :
İlçesi : Ezine
İli : Çanakkale
P.1 / 4
Y
X
450748
4421189
İhale Tarihi :
15.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3235390
Paftalar : I16B2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
450747
4420972
Alanı : 21,75
Erişim No : 3330204
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
451323
4420968
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
451320
4420431
Grubu : I-B Grubu
İr. No :
İlçesi : Ezine
İli : Çanakkale
P.1 / 4
Y
X
450743
4420434
İhale Tarihi :
15.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3235390
Paftalar : I16B2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
450747
4420972
Alanı : 31,07
Erişim No : 3330205
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
450748
4421189
Önİr. No :
İli : Çanakkale
P.1 / 3
Y
X
451326
4421506
Grubu : I-B Grubu
İr. No :
İlçesi : Ezine
P.1 / 4
Y
X
451323
4420968
İhale Tarihi :
15.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3235390
Paftalar : I16B2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
451893
4419891
P.1 / 2
Y
X
451889
4419352
P.1 / 3
Y
X
451313
4419355
P.1 / 4
Y
X
451316
4419894
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3330206
Ar. No :
Alanı : 31,07
Önİr. No :
Grubu : I-B Grubu
İr. No :
İlçesi : Ezine
İli : Çanakkale
İhale Tarihi :
15.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3235390
Paftalar : I16B2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
451316
4419894
Erişim No : 3330207
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
451320
4420433
Alanı : 49,36
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
451896
4420430
Grubu : I-B Grubu
İr. No :
İlçesi : Ezine
İli : Çanakkale
P.1 / 4
Y
X
451893
4419891
İhale Tarihi :
15.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3235390
Paftalar : I16B2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
451896
4420430
Erişim No : 3330208
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
452058
4420429
Alanı : 40,32
Önİr. No :
İli : Çanakkale
P.1 / 3
Y
X
452468
4419814
Grubu : I-B Grubu
İr. No :
İlçesi : Ezine
P.1 / 4
Y
X
452462
4419348
P.1 / 5
Y
X
451889
4419352
İhale Tarihi :
15.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3235390
Paftalar : I16B2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
451320
4420433
P.1 / 2
Y
X
451326
4421506
P.1 / 3
Y
X
451336
4421511
P.1 / 4
Y
X
452058
4420429
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3330210
Alanı : 84,72
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Çanakkale
Paftalar : I16B1
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
438500
4415500
Y
P.1 / 7
X
438241
4413947
Alanı : 1.821,54
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Çanakkale
15.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
P.1 / 3
Y
X
438500
4414250
Y
P.1 / 8
X
438038
4413985
Grubu : IV. Grup
İr. No :
P.1 / 4
Y
X
438671
4414250
Y
P.1 / 9
X
437990
4413901
3108333
P.1 / 5
Y
X
438654
4414175
Y
P.1 / 10
X
437910
4413910
İhale Tarihi :
15.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
İlçesi : Yenice
3332675
I18B4
P.1 / 1
X
Y
533861
4406224
Y
P.1 / 6
X
532676
4406099
Y
P.1 / 11
X
531591
4408136
X
Y
P.1 / 16
530222
4410431
P.1 / 2
X
Y
533896
4406234
Y
P.1 / 7
X
532370
4406512
Y
P.1 / 12
X
531512
4408459
X
Y
P.1 / 17
530235
4411976
P.1 / 21
Y
X
530184
4413458
P.1 / 22
Y
X
533060
4413458
Erişim No : 3332679
Ar. No :
İhale Tarihi :
I16B4
Erişim No : 3332676
Koordinatlar
İr. No :
İlçesi : Merkez
P.1 / 1
Y
X
438200
4415500
Y
P.1 / 6
X
438360
4413966
P.1 / 11
Y
X
437872
4414750
Paftalar : I18B3
Grubu : II. Grup
Alanı : 726,00
Önİr. No :
İli : Çanakkale
P.1 / 3
X
Y
533906
4406146
Y
P.1 / 8
X
532276
4406622
Y
P.1 / 13
X
531282
4408916
X
Y
P.1 / 18
530443
4412200
Grubu : IV. Grup
İr. No :
P.1 / 4
X
Y
533646
4406053
Y
P.1 / 9
X
533170
4407170
Y
P.1 / 14
X
530904
4409254
X
Y
P.1 / 19
530443
4412638
P.1 / 5
X
Y
533078
4405975
Y
P.1 / 10
X
531768
4407248
Y
P.1 / 15
X
530431
4409743
X
Y
P.1 / 20
530239
4413015
İhale Tarihi :
15.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
İlçesi : Biga
Paftalar : H18D2
Koordinatlar
Y
P.1 / 1
X
520000
4450000
Y
P.1 / 2
X
520000
4448000
Y
X
P.1 / 6
516920
4447060
Y
X
P.1 / 7
516383
4448190
Y
P.1 / 3
X
519000
4447750
Y
P.1 / 4
X
519000
4447000
Y
P.1 / 5
X
517730
4446118
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Alanı : 1.948,83
Erişim No : 3332680
Ar. No :
Önİr. No :
Koordinatlar
İr. No :
İlçesi : Biga
İli : Çanakkale
Paftalar : H18D2
Grubu : IV. Grup
İhale Tarihi :
15.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
H18D3
P.1 / 1
Y
X
512837
4440300
P.1 / 2
Y
X
511670
4443130
Alanı : 1.697,52
Erişim No : 3332720
Ar. No :
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
517337
4445029
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Biga
İli : Çanakkale
P.1 / 4
Y
X
518040
4441603
P.1 / 5
Y
X
512980
4439955
İhale Tarihi :
15.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3332680
Paftalar : H18D3
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
518620
4438780
Y
P.1 / 6
X
512980
4439955
P.1 / 2
Y
X
518706
4438290
Y
P.1 / 7
X
518040
4441603
Alanı : 199,13
Erişim No : 2434288
Ar. No :
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
514018
4436782
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Orta
İli : Çankırı
P.1 / 4
Y
X
513580
4438500
P.1 / 5
Y
X
513000
4439905
İhale Tarihi :
15.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
Paftalar : G30D4
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
503322
4490000
Alanı : 1.957,78
Erişim No : 3332677
Ar. No :
Önİr. No :
Paftalar : H31A2
P.1 / 3
Y
X
505000
4489000
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
İli : Çankırı
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
505000
4490000
P.1 / 4
Y
X
503000
4489000
P.1 / 5
Y
X
503000
4489946
İhale Tarihi :
15.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3144483
H31B1
P.1 / 1
Y
X
563000
4482000
Y
P.1 / 6
X
563640
4477430
P.1 / 2
Y
X
568000
4482000
Y
P.1 / 7
X
563380
4476970
P.1 / 3
Y
X
568000
4478700
Y
P.1 / 8
X
563326
4476898
P.1 / 4
Y
X
566536
4478424
Y
P.1 / 9
X
563000
4476815
P.1 / 5
Y
X
565970
4478540
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3332682
Alanı : 1.992,06
Ar. No :
Önİr. No :
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Çerkeş
İli : Çankırı
İhale Tarihi :
15.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3332681
Paftalar : G29B4
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
484775
4517000
Y
P.1 / 6
X
481912
4515000
Erişim No : 3332740
Alanı : 1.500,79
Ar. No :
Önİr. No :
Paftalar : G29B3
P.1 / 3
Y
X
483140
4515715
Y
P.1 / 8
X
479900
4519300
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Çerkeş
İli : Çankırı
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
484375
4516450
Y
P.1 / 7
X
479900
4515000
P.1 / 4
Y
X
481925
4515030
Y
P.1 / 9
X
485371
4519366
P.1 / 5
Y
X
481912
4515000
Y
P.1 / 10
X
485275
4517000
İhale Tarihi :
15.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
G29B4
P.1 / 1
Y
X
485371
4519366
Y
P.1 / 6
X
488867
4518588
Y
P.1 / 11
X
488909
4518346
Y
X
P.1 / 16
489006
4517722
P.1 / 2
Y
X
485798
4519165
Y
P.1 / 7
X
488896
4518589
Y
P.1 / 12
X
488921
4518290
Y
X
P.1 / 17
489029
4517719
P.1 / 3
Y
X
486689
4519000
Y
P.1 / 8
X
488904
4518582
Y
P.1 / 13
X
488976
4517832
Y
X
P.1 / 18
489071
4517732
P.1 / 4
Y
X
486712
4518996
Y
P.1 / 9
X
488901
4518507
Y
P.1 / 14
X
488984
4517791
Y
X
P.1 / 19
489121
4517733
P.1 / 5
Y
X
488111
4518728
Y
P.1 / 10
X
488897
4518407
Y
P.1 / 15
X
488994
4517749
Y
X
P.1 / 20
489178
4517712
P.1 / 21
Y
X
489212
4517688
Y
P.1 / 26
X
489338
4517645
Y
P.1 / 31
X
489475
4517388
P.1 / 22
Y
X
489225
4517663
Y
P.1 / 27
X
489368
4517632
Y
P.1 / 32
X
489514
4517352
P.1 / 23
Y
X
489238
4517640
Y
P.1 / 28
X
489391
4517541
Y
P.1 / 33
X
489584
4517321
P.1 / 24
Y
X
489257
4517640
Y
P.1 / 29
X
489424
4517487
Y
P.1 / 34
X
489723
4516975
P.1 / 25
Y
X
489286
4517655
Y
P.1 / 30
X
489451
4517436
Y
P.1 / 35
X
488436
4515389
Y
P.1 / 36
X
485719
4512991
Y
P.1 / 41
X
486443
4515886
Y
P.1 / 37
X
485500
4513000
Y
P.1 / 42
X
485275
4517000
Y
P.1 / 38
X
485500
4513126
Y
P.1 / 39
X
486460
4514125
Y
P.1 / 40
X
485736
4514472
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3059749
Alanı : 2.000,00
Ar. No :
Önİr. No :
Koordinatlar
İr. No :
İlçesi : Oğuzlar
İli : Çorum
Paftalar : G33C1
Grubu : IV. Grup
İhale Tarihi :
16.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
G33D2
P.1 / 1
Y
X
648000
4499000
Erişim No : 3071217
P.1 / 2
Y
X
648000
4503000
Alanı : 49,07
Ar. No :
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
653000
4503000
Grubu : I-B Grubu
İr. No :
İlçesi : Merkez
İli : Çorum
P.1 / 4
Y
X
653000
4501000
P.1 / 5
Y
X
653000
4499000
İhale Tarihi :
16.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
Paftalar : H33B1
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
651250
4477650
Y
P.1 / 6
X
650807
4477514
Erişim No : 3158111
Alanı : 1.800,00
Ar. No :
Önİr. No :
Paftalar : G32A3
P.1 / 3
Y
X
651485
4477200
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Bayat
İli : Çorum
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
651520
4477480
P.1 / 4
Y
X
650780
4476900
P.1 / 5
Y
X
650400
4477290
İhale Tarihi :
16.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
G32B4
P.1 / 1
Y
X
601000
4520000
P.1 / 2
Y
X
601000
4523000
P.1 / 3
Y
X
607000
4523000
P.1 / 4
Y
X
607000
4520000
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3322607
Alanı : 640,92
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Çorum
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İhale Tarihi :
16.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
İlçesi : Oğuzlar
3322604
Paftalar : G33C1
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
650000
4504587
Y
P.1 / 6
X
652011
4505506
P.1 / 11
Y
X
652745
4505610
P.1 / 16
X
Y
652885
4505271
P.1 / 21
X
Y
653013
4505267
P.1 / 26
Y
X
653141
4505282
P.1 / 31
Y
X
653319
4505382
P.1 / 2
Y
X
652000
4505048
Y
P.1 / 7
X
652029
4505435
P.1 / 12
Y
X
652787
4505475
P.1 / 17
X
Y
652917
4505245
P.1 / 22
X
Y
653035
4505263
P.1 / 27
Y
X
653183
4505306
P.1 / 32
Y
X
653340
4505393
P.1 / 3
Y
X
652000
4505048
Y
P.1 / 8
X
652236
4505481
P.1 / 13
Y
X
652818
4505374
P.1 / 18
X
Y
652943
4505245
P.1 / 23
X
Y
653076
4505243
P.1 / 28
Y
X
653222
4505352
P.1 / 33
Y
X
653371
4505432
P.1 / 4
Y
X
652000
4505048
Y
P.1 / 9
X
652403
4505530
P.1 / 14
Y
X
652839
4505276
P.1 / 19
X
Y
652967
4505253
P.1 / 24
X
Y
653100
4505244
P.1 / 29
Y
X
653266
4505363
P.1 / 34
Y
X
653387
4505463
P.1 / 5
Y
X
652000
4505547
Y
P.1 / 10
X
652708
4505648
P.1 / 15
Y
X
652857
4505283
P.1 / 20
X
Y
652992
4505266
P.1 / 25
X
Y
653118
4505250
P.1 / 30
Y
X
653283
4505375
P.1 / 35
Y
X
653405
4505476
X
P.1 / 36
Y
653458
4505483
P.1 / 41
Y
X
653662
4505494
Y
P.1 / 46
X
653884
4505563
Y
P.1 / 51
X
653000
4504000
X
P.1 / 37
Y
653505
4505480
P.1 / 42
Y
X
653702
4505494
Y
P.1 / 47
X
653947
4505580
Y
P.1 / 52
X
653000
4504533
X
P.1 / 38
Y
653531
4505484
P.1 / 43
Y
X
653734
4505504
Y
P.1 / 48
X
653998
4505615
Y
P.1 / 53
X
651700
4503325
X
P.1 / 39
Y
653563
4505496
P.1 / 44
Y
X
653775
4505528
Y
P.1 / 49
X
654003
4505620
Y
P.1 / 54
X
652000
4503000
X
P.1 / 40
Y
653606
4505498
P.1 / 45
Y
X
653837
4505552
Y
P.1 / 50
X
654008
4504000
Y
P.1 / 55
X
650000
4503000
Erişim No : 3324392
Alanı : 1.850,02
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Çorum
Paftalar : G34D1
Koordinatlar
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İhale Tarihi :
16.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
İlçesi : Merkez
3324234
G34D4
Y
P.1 / 1
X
677715
4506427
Y
P.1 / 2
X
676700
4502895
Y
P.1 / 3
X
673000
4499220
Y
P.1 / 4
X
673000
4502000
Y
P.1 / 5
X
674405
4506406
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3324421
Alanı : 1.944,04
Ar. No :
Önİr. No :
Koordinatlar
İr. No :
İlçesi : Merkez
İli : Çorum
Paftalar : G34D1
Grubu : IV. Grup
G34D2
G34D3
P.1 / 1
Y
X
679583
4501533
Y
P.1 / 6
X
680042
4498513
P.1 / 11
Y
X
679583
4501533
Erişim No : 3324422
P.1 / 2
Y
X
685993
4500496
Y
P.1 / 7
X
677333
4498448
P.1 / 12
Y
X
679583
4501533
Önİr. No :
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
P.1 / 3
Y
X
686000
4499000
Y
P.1 / 8
X
679583
4501533
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
İli : Çorum
16.06.2016
3324392
G34D4
Alanı : 1.868,13
Ar. No :
İhale Tarihi :
P.1 / 4
Y
X
684000
4498400
Y
P.1 / 9
X
679196
4501001
P.1 / 5
Y
X
683000
4498363
Y
P.1 / 10
X
679175
4501000
İhale Tarihi :
16.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3324392
Paftalar : G34D2
Koordinatlar
P.1 / 1
X
Y
683004
4500979
Erişim No : 3324423
Alanı : 1.571,67
Ar. No :
Önİr. No :
Paftalar : G34D1
P.1 / 3
X
Y
685963
4507000
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
İli : Çorum
Koordinatlar
P.1 / 2
X
Y
682984
4507000
P.1 / 4
X
Y
685993
4500496
İhale Tarihi :
16.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3324392
G34D2
P.1 / 1
X
Y
681000
4507000
P.1 / 2
X
Y
682984
4507000
P.1 / 3
X
Y
683004
4500979
P.1 / 4
X
Y
679583
4501533
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Alanı : 1.896,45
Erişim No : 3324424
Ar. No :
Önİr. No :
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
677783
4511017
Y
P.1 / 7
X
683000
4509000
Alanı : 1.515,96
Erişim No : 3324425
Ar. No :
Önİr. No :
İhale Saati :
09,30-14,0
3324392
P.1 / 3
Y
X
682833
4511032
Y
P.1 / 8
X
683000
4507521
Grubu : IV. Grup
İr. No :
P.1 / 4
Y
X
682895
4510273
Y
P.1 / 9
X
681730
4508460
P.1 / 5
Y
X
682750
4510225
Y
P.1 / 10
X
681000
4507000
İhale Tarihi :
16.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3324392
G34D2
P.1 / 1
Y
X
677863
4506942
P.1 / 2
Y
X
681000
4507000
Alanı : 1.724,86
Erişim No : 3324426
Ar. No :
16.06.2016
İlişkili Erişim :
İlçesi : Merkez
İli : Çorum
Koordinatlar
İhale Tarihi :
G34D2
P.1 / 1
Y
X
677863
4506942
Y
P.1 / 6
X
682900
4510214
Paftalar : G34D1
İr. No :
İlçesi : Merkez
İli : Çorum
Paftalar : G34D1
Grubu : IV. Grup
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
679583
4501533
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
İli : Çorum
P.1 / 4
Y
X
679583
4501533
P.1 / 5
Y
X
676700
4502895
İhale Tarihi :
16.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3324392
Paftalar : G34D1
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
670500
4508750
Y
P.1 / 6
X
677783
4511017
Alanı : 1.812,13
Erişim No : 3324427
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
670000
4508750
Y
P.1 / 7
X
677825
4508852
Önİr. No :
İli : Çorum
P.1 / 3
Y
X
670000
4511000
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
P.1 / 4
Y
X
672000
4511000
P.1 / 5
Y
X
672000
4511004
İhale Tarihi :
16.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3324392
Paftalar : G34D1
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
670000
4506381
Y
P.1 / 6
X
677863
4506942
P.1 / 2
Y
X
670000
4507500
Y
P.1 / 7
X
677715
4506427
P.1 / 3
Y
X
670500
4507500
P.1 / 4
Y
X
670500
4508750
P.1 / 5
Y
X
677825
4508852
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3324428
Alanı : 1.627,71
Ar. No :
Önİr. No :
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
İli : Çorum
İhale Tarihi :
16.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3324392
Paftalar : G34D1
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
674405
4506406
Erişim No : 3324753
Alanı : 1.680,22
Ar. No :
Önİr. No :
Paftalar : H32D1
Erişim No : 3327305
P.1 / 2
Y
X
593750
4445200
Y
P.1 / 7
X
589540
4440467
Alanı : 1.671,79
Ar. No :
Önİr. No :
İr. No :
P.1 / 5
Y
X
670000
4506381
İhale Tarihi :
16.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
P.1 / 3
Y
X
593325
4442475
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : İskilip
İli : Çorum
Koordinatlar
Grubu : IV. Grup
P.1 / 4
Y
X
670000
4503000
3324748
H32D4
P.1 / 1
Y
X
591553
4445462
Y
P.1 / 6
X
589475
4440149
Paftalar : G32C1
P.1 / 3
Y
X
669962
4502000
İlçesi : Sungurlu
İli : Çorum
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
673000
4502000
G32C2
P.1 / 1
Y
X
618157
4503110
Y
P.1 / 6
X
617033
4498833
Y
P.1 / 11
X
614500
4500500
P.1 / 4
Y
X
593790
4441220
P.1 / 5
Y
X
592540
4439599
İhale Tarihi :
16.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3106442
G32C4
P.1 / 2
Y
X
618331
4501028
Y
P.1 / 7
X
615488
4497690
Y
P.1 / 12
X
614262
4502644
P.1 / 3
Y
X
618301
4501011
Y
P.1 / 8
X
615000
4497160
P.1 / 4
Y
X
618000
4500201
Y
P.1 / 9
X
614500
4498000
P.1 / 5
Y
X
617747
4499596
Y
P.1 / 10
X
614500
4499606
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3327333
Alanı : 1.972,44
Ar. No :
Önİr. No :
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : İskilip
İli : Çorum
İhale Tarihi :
16.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3327305
Paftalar : G32C2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
618000
4505000
Y
P.1 / 6
X
623867
4503130
P.1 / 11
Y
X
618331
4501028
Erişim No : 3327334
Alanı : 1.539,69
Ar. No :
Önİr. No :
Paftalar : G32C1
Grubu : IV. Grup
İr. No :
P.1 / 4
Y
X
621500
4507000
Y
P.1 / 9
X
619534
4501364
P.1 / 5
Y
X
623000
4507000
Y
P.1 / 10
X
618581
4501170
İhale Tarihi :
16.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3327305
G32C2
P.1 / 1
X
Y
614262
4502644
Y
P.1 / 6
X
618000
4505000
Erişim No : 3331079
Ar. No :
P.1 / 3
Y
X
621000
4505000
Y
P.1 / 8
X
622366
4502994
İlçesi : İskilip
İli : Çorum
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
618000
4505000
Y
P.1 / 7
X
623607
4503000
P.1 / 2
X
Y
614000
4505000
Y
P.1 / 7
X
618000
4505000
Alanı : 1.961,41
Önİr. No :
İli : Çorum
P.1 / 3
X
Y
613915
4506444
Y
P.1 / 8
X
618000
4505000
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
P.1 / 4
X
Y
615000
4506589
Y
P.1 / 9
X
618157
4503110
P.1 / 5
X
Y
618000
4507000
İhale Tarihi :
16.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
2344378
Paftalar : G33C1
Koordinatlar
P.1 / 1
X
Y
648000
4511500
P.1 / 6
Y
X
651480
4507000
P.1 / 11
Y
X
650286
4507000
P.1 / 2
X
Y
653000
4511580
P.1 / 7
Y
X
651425
4506770
P.1 / 12
Y
X
648000
4507000
P.1 / 3
X
Y
653065
4508750
P.1 / 8
Y
X
651331
4506723
P.1 / 4
X
Y
651000
4508750
P.1 / 9
Y
X
650842
4506763
P.1 / 5
X
Y
651000
4507000
P.1 / 10
Y
X
650656
4506481
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Alanı : 1.200,00
Erişim No : 3331614
Ar. No :
Önİr. No :
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Bayat
İli : Çorum
İhale Tarihi :
16.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3182548
Paftalar : G32C4
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
610000
4490000
Y
P.1 / 6
X
610000
4487000
Alanı : 1.999,60
Erişim No : 3332683
Ar. No :
Önİr. No :
Paftalar : G33D1
P.1 / 2
Y
X
639000
4504550
Alanı : 1.487,24
Erişim No : 3332684
Ar. No :
Önİr. No :
H32D3
P.1 / 5
Y
X
613000
4487000
İhale Tarihi :
16.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
P.1 / 3
Y
X
639000
4500000
Grubu : IV. Grup
İr. No :
P.1 / 4
Y
X
634581
4500000
İhale Tarihi :
16.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
H32D4
P.1 / 1
Y
X
598000
4443000
Y
P.1 / 6
X
597450
4447600
P.1 / 2
Y
X
597538
4440747
Y
P.1 / 7
X
600000
4448000
Alanı : 1.993,66
Erişim No : 3332690
Ar. No :
İr. No :
İlçesi : Sungurlu
İli : Çorum
Koordinatlar
Grubu : IV. Grup
P.1 / 4
Y
X
613000
4491000
G33D2
P.1 / 1
Y
X
634581
4504500
Paftalar : H32D2
P.1 / 3
Y
X
610000
4491000
İlçesi : İskilip
İli : Çorum
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
610000
4490700
Önİr. No :
İli : Çorum
P.1 / 3
Y
X
597570
4440746
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Sungurlu
P.1 / 4
Y
X
597098
4440284
P.1 / 5
Y
X
595575
4440900
İhale Tarihi :
16.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
Paftalar : H32D1
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
595746
4448178
Y
P.1 / 6
X
590987
4450608
P.1 / 2
Y
X
594500
4448600
Y
P.1 / 7
X
592746
4454347
P.1 / 3
Y
X
591635
4450235
Y
P.1 / 8
X
595000
4454000
P.1 / 4
Y
X
591637
4450236
Y
P.1 / 9
X
595672
4454003
P.1 / 5
Y
X
593179
4449355
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3332692
Alanı : 1.940,14
Ar. No :
Önİr. No :
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Sungurlu
İli : Çorum
İhale Tarihi :
16.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
Paftalar : H32D1
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
585386
4446415
Erişim No : 3332693
Alanı : 1.977,93
Ar. No :
Önİr. No :
Paftalar : H31C2
Erişim No : 3332695
P.1 / 2
Y
X
585063
4454000
Alanı : 1.979,22
Ar. No :
Önİr. No :
İr. No :
İhale Tarihi :
16.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
P.1 / 3
Y
X
585300
4455500
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Sungurlu
İli : Çorum
Koordinatlar
Grubu : IV. Grup
P.1 / 4
Y
X
588681
4445905
3332690
H32D1
P.1 / 1
Y
X
590987
4450608
Paftalar : H32A3
P.1 / 3
Y
X
591189
4450490
İlçesi : Sungurlu
İli : Çorum
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
588156
4452223
H32D1
P.1 / 1
Y
X
597000
4459000
Y
P.1 / 6
X
599743
4456320
Y
P.1 / 11
X
601969
4454038
P.1 / 4
Y
X
592746
4454347
İhale Tarihi :
16.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3332690
H32D2
P.1 / 2
Y
X
597627
4459000
Y
P.1 / 7
X
600837
4456182
Y
P.1 / 12
X
595000
4454000
P.1 / 3
Y
X
597693
4458520
Y
P.1 / 8
X
601761
4455931
Y
P.1 / 13
X
595000
4454000
P.1 / 4
Y
X
597955
4458039
Y
P.1 / 9
X
601945
4455610
P.1 / 5
Y
X
599000
4457000
Y
P.1 / 10
X
601948
4454718
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Alanı : 1.974,03
Erişim No : 3332697
Ar. No :
Önİr. No :
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Sungurlu
İli : Çorum
İhale Tarihi :
16.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3332690
Paftalar : H32D2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
602000
4453000
P.1 / 6
Y
X
601969
4454038
Alanı : 1.881,00
Erişim No : 3332698
Ar. No :
Paftalar : H32D1
P.1 / 3
Y
X
600000
4448000
Grubu : IV. Grup
İr. No :
Önİr. No :
İlçesi : Sungurlu
İli : Çorum
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
602000
4448000
P.1 / 4
Y
X
598784
4447809
P.1 / 5
Y
X
598703
4454019
İhale Tarihi :
16.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3332690
H32D2
P.1 / 1
Y
X
598784
4447809
P.1 / 2
Y
X
597450
4447600
Alanı : 1.939,99
Erişim No : 3333067
Ar. No :
P.1 / 3
Y
X
595746
4448178
Grubu : IV. Grup
İr. No :
Önİr. No :
İlçesi : İskilip
İli : Çorum
P.1 / 4
Y
X
595672
4454003
P.1 / 5
Y
X
598703
4454019
İhale Tarihi :
16.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3159427
Paftalar : G32B4
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
607000
4522000
P.1 / 6
Y
X
607000
4518745
Alanı : 2.000,00
Erişim No : 3107157
Ar. No :
Paftalar : M22D3
P.1 / 3
Y
X
611000
4520000
Grubu : IV. Grup
İr. No :
Önİr. No :
İlçesi : Tavas
İli : Denizli
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
613709
4522000
M22D4
P.1 / 1
Y
X
685000
4154000
N22A1
P.1 / 4
Y
X
614000
4520000
P.1 / 5
Y
X
613995
4518771
İhale Tarihi :
20.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
N22A2
P.1 / 2
Y
X
689000
4154000
P.1 / 3
Y
X
689000
4149000
P.1 / 4
Y
X
685000
4149000
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Alanı : 97,63
Erişim No : 3327353
Ar. No :
Önİr. No :
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Güney
İli : Denizli
İhale Tarihi :
20.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3184838
Paftalar : L22D4
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
681600
4220400
Y
P.1 / 6
X
682596
4220493
Alanı : 75,00
Erişim No : 3327409
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
681457
4220562
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
681087
4221052
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Çal
İli : Denizli
P.1 / 4
Y
X
681500
4221137
P.1 / 5
Y
X
682495
4221361
İhale Tarihi :
20.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3124744
Paftalar : M22B2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
712500
4197000
Alanı : 56,25
Erişim No : 3327422
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
712500
4196000
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
711750
4196250
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Çal
İli : Denizli
P.1 / 4
Y
X
711500
4196500
P.1 / 5
Y
X
711750
4197000
İhale Tarihi :
20.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3124745
Paftalar : M22B2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
712000
4197500
Alanı : 68,09
Erişim No : 3327497
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
713000
4197500
Önİr. No :
İli : Denizli
P.1 / 3
Y
X
713000
4197000
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Çal
P.1 / 4
Y
X
711750
4197000
İhale Tarihi :
20.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
2332712
Paftalar : M22B2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
711979
4195110
Y
P.1 / 6
X
711304
4195960
P.1 / 2
Y
X
712000
4195000
Y
P.1 / 7
X
711849
4195887
P.1 / 3
Y
X
712000
4194770
Y
P.1 / 8
X
711871
4195467
P.1 / 4
Y
X
711494
4194765
Y
P.1 / 9
X
711820
4195187
P.1 / 5
Y
X
711200
4195500
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3327507
Alanı : 77,66
Ar. No :
Önİr. No :
Koordinatlar
İr. No :
İlçesi : Çal
İli : Denizli
Paftalar : M22B2
Grubu : II. Grup
İhale Tarihi :
20.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
2332712
M22B3
P.1 / 1
Y
X
711849
4195887
Y
P.1 / 6
X
712625
4194375
P.1 / 11
Y
X
712181
4195237
Erişim No : 3332932
P.1 / 2
Y
X
712500
4195800
Y
P.1 / 7
X
712000
4195000
P.1 / 12
Y
X
712086
4195472
Alanı : 87,12
Ar. No :
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
712550
4195700
Y
P.1 / 8
X
711979
4195110
P.1 / 13
Y
X
711871
4195467
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Çal
İli : Denizli
P.1 / 4
Y
X
712740
4194578
Y
P.1 / 9
X
712131
4195175
P.1 / 5
Y
X
712800
4194200
Y
P.1 / 10
X
712165
4195174
İhale Tarihi :
20.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3327437
Paftalar : M22B2
Koordinatlar
P.1 / 1
X
Y
712000
4197500
Y
P.1 / 6
X
711350
4197305
Y
P.1 / 11
X
712000
4197500
Erişim No : 3333778
Alanı : 232,95
Ar. No :
Önİr. No :
Paftalar : L23C1
P.1 / 3
X
Y
711749
4197482
Y
P.1 / 8
X
713000
4198000
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Çivril
İli : Denizli
Koordinatlar
P.1 / 2
X
Y
711787
4197436
Y
P.1 / 7
X
711350
4198000
P.1 / 4
X
Y
711480
4197413
Y
P.1 / 9
X
713000
4197500
P.1 / 5
X
Y
711508
4197353
Y
P.1 / 10
X
712000
4197500
İhale Tarihi :
20.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3208781
L23C4
P.1 / 1
Y
X
744970
4224350
Y
P.1 / 6
X
744779
4224261
P.1 / 2
Y
X
746090
4223614
Y
P.1 / 7
X
744969
4224352
P.1 / 3
Y
X
745570
4223300
P.1 / 4
Y
X
746460
4221529
P.1 / 5
Y
X
745507
4221219
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Alanı : 73,79
Erişim No : 3107126
Ar. No :
Önİr. No :
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Çüngüş
İli : Diyarbakır
İhale Tarihi :
20.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
2380904
Paftalar : L42C1
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
530154
4223946
Alanı : 99,15
Erişim No : 3238432
Ar. No :
Önİr. No :
Paftalar : L46D2
P.1 / 3
Y
X
529750
4225000
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Silvan
İli : Diyarbakır
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
529300
4223875
P.1 / 4
Y
X
530149
4225313
İhale Tarihi :
20.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
L46D3
P.1 / 1
Y
X
688684
4222328
Y
P.1 / 6
X
687140
4222240
P.1 / 2
Y
X
688743
4221767
Y
P.1 / 7
X
688700
4222400
Alanı : 36,87
Erişim No : 3327912
Ar. No :
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
688749
4221770
Y
P.1 / 8
X
688705
4222337
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Silvan
İli : Diyarbakır
P.1 / 4
Y
X
688750
4221750
P.1 / 5
Y
X
687250
4221600
İhale Tarihi :
20.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3278981
Paftalar : L46D2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
689458
4222126
Y
P.1 / 6
X
690212
4222396
Alanı : 1.147,57
Erişim No : 3330447
Ar. No :
Önİr. No :
Paftalar : K45C4
P.1 / 3
Y
X
689388
4222586
Y
P.1 / 8
X
689558
4222174
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Kulp
İli : Diyarbakır
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
689458
4222126
Y
P.1 / 7
X
690211
4222394
P.1 / 4
Y
X
690143
4222875
Y
P.1 / 9
X
689459
4222125
P.1 / 5
Y
X
690208
4222395
İhale Tarihi :
20.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3101822
K45D3
P.1 / 1
Y
X
650000
4269000
Y
P.1 / 6
X
653305
4267000
P.1 / 2
Y
X
652544
4268984
Y
P.1 / 7
X
652131
4266994
P.1 / 3
Y
X
655100
4269000
Y
P.1 / 8
X
652000
4267000
P.1 / 4
Y
X
656000
4268000
Y
P.1 / 9
X
650000
4266970
P.1 / 5
Y
X
656000
4267050
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3332718
Alanı : 1.883,37
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Diyarbakır
Paftalar : M43C2
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
589000
4176500
Alanı : 1.864,46
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Diyarbakır
20.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
P.1 / 3
Y
X
592467
4176500
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Kulp
P.1 / 4
Y
X
592290
4173535
P.1 / 5
Y
X
586000
4173560
İhale Tarihi :
20.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3331464
K45D3
P.1 / 1
Y
X
655100
4269000
Y
P.1 / 6
X
650035
4272931
Y
P.1 / 11
X
656000
4271000
Erişim No : 3332976
Ar. No :
İhale Tarihi :
M44D1
Erişim No : 3332729
Koordinatlar
İr. No :
İlçesi : Çınar
P.1 / 1
Y
X
586000
4176500
Paftalar : K45C4
Grubu : IV. Grup
P.1 / 2
Y
X
652544
4268984
Y
P.1 / 7
X
651248
4272936
Y
P.1 / 12
X
656300
4270700
Alanı : 1.717,46
Önİr. No :
İli : Diyarbakır
P.1 / 3
Y
X
652500
4269800
Y
P.1 / 8
X
655759
4272864
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Lice
P.1 / 4
Y
X
650250
4271022
Y
P.1 / 9
X
655500
4272000
P.1 / 5
Y
X
650020
4271241
Y
P.1 / 10
X
655733
4271533
İhale Tarihi :
20.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3060392
Paftalar : K45D3
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
642000
4269200
Y
P.1 / 6
X
647000
4266130
Y
P.1 / 11
X
642000
4265000
P.1 / 2
Y
X
644582
4267164
Y
P.1 / 7
X
648615
4267100
P.1 / 3
Y
X
644500
4267000
Y
P.1 / 8
X
648600
4266800
P.1 / 4
Y
X
646845
4266184
Y
P.1 / 9
X
650000
4266970
P.1 / 5
Y
X
646960
4266130
Y
P.1 / 10
X
650000
4265000
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Alanı : 93,79
Erişim No : 3333009
Ar. No :
Önİr. No :
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Ergani
İli : Diyarbakır
İhale Tarihi :
20.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
2302977
Paftalar : L43C2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
579866
4228590
Alanı : 90,27
Erişim No : 3333019
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
579925
4227893
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
578555
4227879
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Ergani
İli : Diyarbakır
P.1 / 4
Y
X
578548
4228577
İhale Tarihi :
20.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3333009
Paftalar : L43C2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
577995
4228140
Y
P.1 / 6
X
578300
4229194
Alanı : 94,09
Erişim No : 3333020
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
577700
4227750
Y
P.1 / 7
X
578300
4229375
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
577450
4228000
Y
P.1 / 8
X
578425
4229375
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Ergani
İli : Diyarbakır
P.1 / 4
Y
X
577700
4228325
Y
P.1 / 9
X
578541
4229361
P.1 / 5
Y
X
578123
4228937
Y
P.1 / 10
X
578556
4227789
İhale Tarihi :
20.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3333009
Paftalar : L43C2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
579925
4227893
Y
P.1 / 6
X
579017
4227269
Alanı : 91,87
Erişim No : 3333021
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
580000
4227000
Y
P.1 / 7
X
578917
4227372
Önİr. No :
İli : Diyarbakır
P.1 / 3
Y
X
579750
4227050
Y
P.1 / 8
X
578927
4227557
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Ergani
P.1 / 4
Y
X
578968
4227035
Y
P.1 / 9
X
578556
4227789
P.1 / 5
Y
X
578968
4227180
Y
P.1 / 10
X
578555
4227879
İhale Tarihi :
20.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3333009
Paftalar : L43C2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
578623
4229351
Y
P.1 / 6
X
578548
4228577
P.1 / 2
Y
X
579350
4229264
Y
P.1 / 7
X
578541
4229361
P.1 / 3
Y
X
579755
4229269
P.1 / 4
Y
X
579814
4229208
P.1 / 5
Y
X
579866
4228590
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3327394
Alanı : 9,51
Ar. No :
Önİr. No :
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
İli : Elazığ
İhale Tarihi :
20.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3177696
Paftalar : K42C1
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
526357
4285662
Y
P.1 / 6
X
526484
4285421
P.1 / 11
Y
X
526419
4285400
Erişim No : 3330492
Alanı : 1.788,10
Ar. No :
Önİr. No :
Paftalar : K41C1
Grubu : IV. Grup
İr. No :
P.1 / 4
Y
X
526560
4285400
Y
P.1 / 9
X
526415
4285469
P.1 / 14
Y
X
526012
4285500
P.1 / 5
Y
X
526472
4285400
Y
P.1 / 10
X
526448
4285460
İhale Tarihi :
20.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3075989
K41C4
P.1 / 1
X
Y
482999
4280000
Y
P.1 / 6
X
483000
4275000
Erişim No : 3330496
Ar. No :
P.1 / 3
Y
X
526560
4285537
Y
P.1 / 8
X
526419
4285494
P.1 / 13
Y
X
526270
4285500
İlçesi : Baskil
İli : Elazığ
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
526560
4285755
Y
P.1 / 7
X
526462
4285493
P.1 / 12
Y
X
526270
4285400
P.1 / 2
X
Y
483730
4280000
Y
P.1 / 7
X
481000
4275000
Alanı : 1.412,00
Önİr. No :
İli : Elazığ
P.1 / 3
X
Y
485470
4280000
Y
P.1 / 8
X
481000
4278000
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Baskil
P.1 / 4
X
Y
485470
4276000
P.1 / 5
X
Y
483000
4276000
İhale Tarihi :
20.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3137761
Paftalar : K41C1
Koordinatlar
P.1 / 1
X
Y
485470
4280000
P.1 / 6
Y
X
485470
4276000
P.1 / 2
X
Y
487580
4280000
P.1 / 3
X
Y
489000
4280000
P.1 / 4
X
Y
489000
4276000
P.1 / 5
X
Y
487362
4276000
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3330511
Alanı : 2.000,00
Ar. No :
Önİr. No :
Koordinatlar
İhale Tarihi :
20.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3183238
K41C1
P.1 / 1
Y
X
485000
4293000
Y
P.1 / 6
X
485000
4288000
Erişim No : 3330754
Ar. No :
İr. No :
İlçesi : Keban
İli : Elazığ
Paftalar : K41B4
Grubu : IV. Grup
P.1 / 2
Y
X
489000
4293000
Y
P.1 / 7
X
485000
4289000
Alanı : 450,00
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
489000
4291223
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Karakoçan
İli : Elazığ
P.1 / 4
Y
X
489000
4289000
P.1 / 5
Y
X
489000
4288000
İhale Tarihi :
20.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
2556306
Paftalar : K44A4
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
589000
4302500
Erişim No : 3332748
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
592000
4302500
Alanı : 1.268,28
Önİr. No :
İli : Elazığ
P.1 / 3
Y
X
592000
4301000
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
P.1 / 4
Y
X
589000
4301000
İhale Tarihi :
20.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3332747
Paftalar : K41C2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
490329
4285700
Y
P.1 / 6
X
492728
4284641
Y
P.1 / 11
X
493236
4284201
Y
P.1 / 16
X
493110
4283981
P.1 / 21
Y
X
493316
4283947
Y
P.1 / 26
X
493536
4283980
Y
P.1 / 31
X
493177
4283613
P.1 / 2
Y
X
491300
4285700
Y
P.1 / 7
X
492558
4284475
Y
P.1 / 12
X
493307
4284192
Y
P.1 / 17
X
493093
4283914
P.1 / 22
Y
X
493359
4283864
Y
P.1 / 27
X
493530
4283842
Y
P.1 / 32
X
494277
4283282
P.1 / 3
Y
X
491300
4285000
Y
P.1 / 8
X
493107
4284391
Y
P.1 / 13
X
493257
4284140
Y
P.1 / 18
X
493131
4283838
P.1 / 23
Y
X
493408
4283890
Y
P.1 / 28
X
493487
4283640
Y
P.1 / 33
X
494428
4283602
P.1 / 4
Y
X
492870
4285000
Y
P.1 / 9
X
493193
4284308
Y
P.1 / 14
X
493148
4284140
Y
P.1 / 19
X
493257
4283867
P.1 / 24
Y
X
493487
4283903
Y
P.1 / 29
X
493366
4283690
Y
P.1 / 34
X
494994
4284027
Y
P.1 / 36
X
495000
4282000
Y
P.1 / 37
X
494840
4282000
Y
P.1 / 38
X
490000
4282000
Y
P.1 / 39
X
490000
4283000
P.1 / 5
Y
X
492970
4284943
Y
P.1 / 10
X
493139
4284253
Y
P.1 / 15
X
493190
4284054
Y
P.1 / 20
X
493286
4283879
P.1 / 25
Y
X
493469
4284013
Y
P.1 / 30
X
493288
4283722
Y
P.1 / 35
X
495000
4284000
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3333201
Alanı : 813,00
Ar. No :
Önİr. No :
Koordinatlar
Erişim No : 3329230
P.1 / 2
Y
X
588000
4296000
Y
P.1 / 7
X
585052
4297219
P.1 / 12
Y
X
585554
4298491
Alanı : 1.801,40
Ar. No :
Önİr. No :
İhale Saati :
09,30-14,0
3332744
P.1 / 3
Y
X
585258
4296000
Y
P.1 / 8
X
585050
4297486
P.1 / 13
Y
X
586010
4299000
Grubu : IV. Grup
İr. No :
P.1 / 4
Y
X
585271
4296165
Y
P.1 / 9
X
585097
4297753
P.1 / 5
Y
X
585247
4296404
Y
P.1 / 10
X
585191
4298000
İhale Tarihi :
20.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3322225
J40C2
P.1 / 1
X
Y
443000
4335541
Erişim No : 3329241
Ar. No :
20.06.2016
İlişkili Erişim :
İlçesi : Kemaliye
İli : Erzincan
Koordinatlar
İhale Tarihi :
K44A4
P.1 / 1
Y
X
588000
4299000
Y
P.1 / 6
X
585174
4296700
P.1 / 11
Y
X
585397
4298313
Paftalar : J40C1
İr. No :
İlçesi : Karakoçan
İli : Elazığ
Paftalar : K43B3
Grubu : IV. Grup
P.1 / 2
X
Y
447000
4335400
Alanı : 201,91
Önİr. No :
İli : Erzincan
P.1 / 3
X
Y
446980
4330912
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Kemaliye
P.1 / 4
X
Y
443000
4331000
İhale Tarihi :
20.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3111797
Paftalar : J40B3
Koordinatlar
P.1 / 1
X
Y
446490
4356194
P.1 / 2
X
Y
446482
4356994
P.1 / 3
X
Y
449196
4356041
P.1 / 4
X
Y
447643
4355436
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3331135
Alanı : 1.805,22
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Erzincan
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Refahiye
İhale Tarihi :
20.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3331134
Paftalar : I41A3
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
468923
4409459
Y
P.1 / 6
X
472595
4409432
P.1 / 11
Y
X
475793
4409459
P.1 / 16
X
Y
468711
4406100
Erişim No : 3332749
Alanı : 2.000,00
Ar. No :
Paftalar : I40B2
I40B3
I41A1
Erişim No : 3333369
P.1 / 2
Y
X
459000
4418000
Önİr. No :
İli : Erzincan
P.1 / 4
Y
X
471391
4409396
Y
P.1 / 9
X
473653
4409498
P.1 / 14
Y
X
471659
4406408
P.1 / 5
Y
X
472002
4409551
Y
P.1 / 10
X
474006
4409569
P.1 / 15
Y
X
469043
4406103
İhale Tarihi :
20.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3073898
I41A4
Alanı : 536,56
Ar. No :
Koordinatlar
Grubu : IV. Grup
İlçesi : Refahiye
P.1 / 1
Y
X
457000
4418000
Paftalar : J40A2
P.1 / 3
Y
X
470678
4409699
Y
P.1 / 8
X
473366
4409493
P.1 / 13
Y
X
472700
4407129
P.1 / 18
X
Y
468587
4409560
İr. No :
Önİr. No :
İli : Erzincan
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
469564
4409624
Y
P.1 / 7
X
473087
4409442
P.1 / 12
Y
X
475076
4408571
P.1 / 17
X
Y
468087
4409000
P.1 / 3
Y
X
462000
4418000
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Kemah
P.1 / 4
Y
X
462000
4414000
P.1 / 5
Y
X
457000
4414000
İhale Tarihi :
20.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3333365
J40B1
P.1 / 1
Y
X
437384
4360769
P.1 / 6
Y
X
435000
4363000
P.1 / 2
Y
X
437000
4360000
P.1 / 7
Y
X
436120
4363896
P.1 / 3
Y
X
435247
4362697
P.1 / 8
Y
X
436178
4363847
P.1 / 4
Y
X
435247
4362697
P.1 / 9
Y
X
437435
4362573
P.1 / 5
Y
X
435021
4362809
P.1 / 10
Y
X
438000
4362000
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3077450
Alanı : 95,11
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Erzurum
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : İspir
İhale Tarihi :
21.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
Paftalar : G46C4
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
695500
4497000
Erişim No : 3326555
P.1 / 2
Y
X
695500
4495800
Alanı : 1.534,66
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Erzurum
P.1 / 3
Y
X
694675
4495800
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Aşkale
P.1 / 4
Y
X
694675
4496792
P.1 / 5
Y
X
695049
4497000
İhale Tarihi :
21.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3155812
Paftalar : I44B1
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
612496
4425779
Y
P.1 / 6
X
617000
4421000
Y
P.1 / 11
X
614000
4422500
Erişim No : 3327626
Alanı : 444,71
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Erzurum
Paftalar : I46B1
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
614060
4425142
Y
P.1 / 7
X
616000
4421000
Y
P.1 / 12
X
614000
4422804
P.1 / 3
Y
X
615266
4425954
Y
P.1 / 8
X
615370
4421360
Y
P.1 / 13
X
614000
4422811
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
I46B2
P.1 / 1
Y
X
703949
4419142
Y
P.1 / 6
X
701687
4417515
P.1 / 4
Y
X
615313
4426000
Y
P.1 / 9
X
613923
4422353
Y
P.1 / 14
X
614000
4424000
P.1 / 5
Y
X
617000
4426000
Y
P.1 / 10
X
614000
4422361
Y
P.1 / 15
X
612522
4424000
İhale Tarihi :
21.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
1027329
I46B4
P.1 / 2
Y
X
703610
4416800
Y
P.1 / 7
X
702410
4418640
P.1 / 3
Y
X
702610
4416370
P.1 / 4
Y
X
701430
4416680
P.1 / 5
Y
X
701523
4417655
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3331145
Alanı : 1.374,43
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Erzurum
Paftalar : I45A3
Koordinatlar
İr. No :
İlçesi : Aşkale
İhale Tarihi :
21.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3331144
I45A4
P.1 / 1
Y
X
639000
4405357
Y
P.1 / 6
X
641822
4406035
P.1 / 11
Y
X
644000
4404785
P.1 / 16
X
Y
642960
4404060
P.1 / 21
X
Y
640165
4404580
P.1 / 26
Y
X
639900
4404570
P.1 / 31
Y
X
640885
4404520
P.1 / 2
Y
X
639404
4405286
Y
P.1 / 7
X
642329
4406354
P.1 / 12
Y
X
644000
4403871
P.1 / 17
X
Y
642565
4404480
P.1 / 22
X
Y
640030
4404710
P.1 / 27
Y
X
640080
4404325
P.1 / 32
Y
X
641080
4404720
P.1 / 3
Y
X
640148
4405341
Y
P.1 / 8
X
642803
4406723
P.1 / 13
Y
X
643760
4403800
P.1 / 18
X
Y
642000
4404210
P.1 / 23
X
Y
639950
4405185
P.1 / 28
Y
X
640375
4404420
P.1 / 33
Y
X
641950
4403960
P.1 / 4
Y
X
640782
4405550
Y
P.1 / 9
X
643092
4407000
P.1 / 14
Y
X
643330
4403840
P.1 / 19
X
Y
642000
4404900
P.1 / 24
X
Y
639800
4405190
P.1 / 29
Y
X
640365
4404590
P.1 / 34
Y
X
642500
4404160
P.1 / 5
Y
X
641307
4405779
Y
P.1 / 10
X
644000
4407000
P.1 / 15
Y
X
643165
4404050
P.1 / 20
X
Y
640295
4404750
P.1 / 25
X
Y
639745
4404990
P.1 / 30
Y
X
640650
4404645
P.1 / 35
Y
X
643185
4403650
X
P.1 / 36
Y
643910
4403550
P.1 / 41
Y
X
639000
4405277
X
P.1 / 37
Y
644000
4403584
X
P.1 / 38
Y
644000
4403000
X
P.1 / 39
Y
639000
4403000
X
P.1 / 40
Y
639000
4404359
Erişim No : 3332754
Alanı : 1.738,91
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Erzurum
Paftalar : I46B3
Koordinatlar
Grubu : IV. Grup
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Tekman
İhale Tarihi :
21.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3332753
I46B4
Y
P.1 / 1
X
696750
4409890
P.1 / 6
X
Y
702000
4413000
Y
P.1 / 11
X
703000
4412000
P.1 / 16
Y
X
703397
4410000
P.1 / 21
Y
X
703000
4409500
P.1 / 26
X
Y
698056
4411048
Y
P.1 / 2
X
696750
4412250
P.1 / 7
X
Y
702000
4413000
Y
P.1 / 12
X
703000
4411813
P.1 / 17
Y
X
704000
4410000
P.1 / 22
Y
X
700000
4409000
P.1 / 27
X
Y
696750
4409852
Y
P.1 / 3
X
697000
4412250
P.1 / 8
X
Y
702656
4413000
Y
P.1 / 13
X
703079
4411540
P.1 / 18
Y
X
704000
4410000
P.1 / 23
Y
X
697562
4408999
Y
P.1 / 4
X
697000
4412000
P.1 / 9
X
Y
702656
4413000
Y
P.1 / 14
X
703375
4410520
P.1 / 19
Y
X
704000
4409500
P.1 / 24
Y
X
698671
4409802
Y
P.1 / 5
X
702000
4412000
P.1 / 10
X
Y
702946
4412000
Y
P.1 / 15
X
703389
4410529
P.1 / 20
Y
X
704000
4409500
P.1 / 25
Y
X
698430
4410604
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3332755
Ar. No :
Alanı : 770,83
Önİr. No :
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Tekman
İli : Erzurum
İhale Tarihi :
21.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3332754
Paftalar : I46B4
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
703000
4409500
Y
P.1 / 6
X
700000
4406000
Erişim No : 3332760
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
701834
4406002
Y
P.1 / 7
X
700000
4409000
Alanı : 226,38
Önİr. No :
İli : Erzurum
P.1 / 3
Y
X
701833
4406000
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Aşkale
P.1 / 4
Y
X
701500
4406000
P.1 / 5
Y
X
701500
4406000
İhale Tarihi :
21.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3332752
Paftalar : I45A2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
641755
4418502
Y
P.1 / 6
X
642333
4419630
Y
P.1 / 11
X
643994
4419557
Y
X
P.1 / 16
641624
4418310
P.1 / 2
Y
X
641847
4418675
Y
P.1 / 7
X
642894
4419312
Y
P.1 / 12
X
644267
4418812
P.1 / 3
Y
X
641895
4418859
Y
P.1 / 8
X
643066
4419500
Y
P.1 / 13
X
644242
4418807
P.1 / 4
Y
X
641942
4419012
Y
P.1 / 9
X
643500
4419500
Y
P.1 / 14
X
643507
4418941
P.1 / 5
Y
X
642046
4419210
Y
P.1 / 10
X
643990
4419568
Y
P.1 / 15
X
643500
4418308
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3332762
Alanı : 1.710,62
Ar. No :
Önİr. No :
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
İli : Erzurum
İhale Tarihi :
21.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3332761
Paftalar : H46D1
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
672063
4444243
Y
P.1 / 6
X
672072
4445193
P.1 / 11
Y
X
672533
4445469
P.1 / 16
X
Y
672771
4445820
P.1 / 21
X
Y
673085
4446421
P.1 / 26
Y
X
673445
4446951
P.1 / 31
Y
X
673785
4447073
P.1 / 2
Y
X
672114
4444974
Y
P.1 / 7
X
672091
4445214
P.1 / 12
Y
X
672574
4445593
P.1 / 17
X
Y
672842
4445883
P.1 / 22
X
Y
673141
4446464
P.1 / 27
Y
X
673529
4446944
P.1 / 32
Y
X
673805
4447129
P.1 / 3
Y
X
672119
4444988
Y
P.1 / 8
X
672111
4445265
P.1 / 13
Y
X
672643
4445621
P.1 / 18
X
Y
672949
4445895
P.1 / 23
X
Y
673183
4446573
P.1 / 28
Y
X
673629
4446960
P.1 / 33
Y
X
673830
4447169
P.1 / 4
Y
X
672120
4445070
Y
P.1 / 9
X
672349
4445229
P.1 / 14
Y
X
672672
4445639
P.1 / 19
X
Y
672959
4445901
P.1 / 24
X
Y
673208
4446696
P.1 / 29
Y
X
673741
4447022
P.1 / 34
Y
X
673812
4447233
P.1 / 5
Y
X
672112
4445076
Y
P.1 / 10
X
672511
4445453
P.1 / 15
Y
X
672723
4445710
P.1 / 20
X
Y
672991
4445971
P.1 / 25
X
Y
673345
4446908
P.1 / 30
Y
X
673768
4447045
P.1 / 35
Y
X
673816
4447269
X
P.1 / 36
Y
673828
4447280
P.1 / 41
Y
X
673660
4447544
Y
P.1 / 46
X
673785
4447960
Y
P.1 / 51
X
673792
4448002
P.1 / 56
X
Y
673764
4448092
X
P.1 / 37
Y
673842
4447316
P.1 / 42
Y
X
673642
4447662
Y
P.1 / 47
X
673789
4447979
Y
P.1 / 52
X
673785
4448007
P.1 / 57
X
Y
677269
4448092
X
P.1 / 38
Y
673834
4447381
P.1 / 43
Y
X
673650
4447709
Y
P.1 / 48
X
673800
4447994
Y
P.1 / 53
X
673778
4448008
P.1 / 58
X
Y
677526
4444242
X
P.1 / 39
Y
673794
4447455
P.1 / 44
Y
X
673711
4447790
Y
P.1 / 49
X
673798
4447997
Y
P.1 / 54
X
673777
4448041
P.1 / 59
X
Y
672063
4444242
X
P.1 / 40
Y
673734
4447510
P.1 / 45
Y
X
673717
4447807
Y
P.1 / 50
X
673793
4447997
Y
P.1 / 55
X
673767
4448079
Erişim No : 3332769
Alanı : 1.796,17
Ar. No :
Önİr. No :
Koordinatlar
İr. No :
İlçesi : Aşkale
İli : Erzurum
Paftalar : I45A3
Grubu : IV. Grup
I45B1
Y
P.1 / 1
X
648591
4413852
Y
P.1 / 6
X
650094
4415971
P.1 / 11
X
Y
653217
4417437
İhale Tarihi :
21.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3332767
I45B4
Y
P.1 / 2
X
648905
4414248
Y
P.1 / 7
X
650252
4416219
P.1 / 12
X
Y
655418
4417437
Y
P.1 / 3
X
649229
4414667
Y
P.1 / 8
X
650785
4416402
P.1 / 13
X
Y
655418
4415940
Y
P.1 / 4
X
649541
4415111
Y
P.1 / 9
X
651347
4416182
P.1 / 14
X
Y
655418
4413841
Y
P.1 / 5
X
649823
4415549
Y
P.1 / 10
X
653064
4417220
P.1 / 15
X
Y
648578
4413835
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3332773
Alanı : 961,13
Ar. No :
Önİr. No :
Koordinatlar
İhale Tarihi :
21.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
I46B2
P.1 / 1
Y
X
701225
4422400
Y
P.1 / 6
X
703084
4424713
P.1 / 11
Y
X
705601
4424983
Erişim No : 3332775
Ar. No :
İr. No :
İlçesi : Merkez
İli : Erzurum
Paftalar : I46B1
Grubu : IV. Grup
P.1 / 2
Y
X
701943
4423489
Y
P.1 / 7
X
703300
4425124
P.1 / 12
Y
X
705703
4424639
Alanı : 218,04
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
702098
4423856
Y
P.1 / 8
X
703503
4425196
P.1 / 13
Y
X
705774
4424211
Grubu : V. Grup
İr. No :
İlçesi : Şenkaya
İli : Erzurum
P.1 / 4
Y
X
702300
4424042
Y
P.1 / 9
X
704300
4424757
P.1 / 14
Y
X
706010
4424100
P.1 / 5
Y
X
702756
4424395
Y
P.1 / 10
X
704467
4424700
P.1 / 15
Y
X
706075
4422400
İhale Tarihi :
21.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3327796
Paftalar : G48D3
Koordinatlar
P.1 / 1
X
Y
262500
4497000
Y
P.1 / 6
X
262000
4496500
Erişim No : 3168150
Ar. No :
P.1 / 2
X
Y
263000
4497000
Y
P.1 / 7
X
261978
4496545
Alanı : 100,00
Önİr. No :
İli : Eskişehir
P.1 / 3
X
Y
263500
4496000
Y
P.1 / 8
X
261884
4496707
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Sivrihisar
P.1 / 4
X
Y
264000
4495500
P.1 / 5
X
Y
262900
4494950
İhale Tarihi :
21.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
Paftalar : J27B4
Koordinatlar
P.1 / 1
X
Y
393000
4354250
P.1 / 2
X
Y
394000
4354250
P.1 / 3
X
Y
394000
4353250
P.1 / 4
X
Y
393000
4353250
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3234150
Alanı : 99,94
Ar. No :
Önİr. No :
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Günyüzü
İli : Eskişehir
İhale Tarihi :
21.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
Paftalar : J27B4
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
394770
4354385
Erişim No : 3234151
P.1 / 2
Y
X
395750
4354200
Alanı : 99,92
Ar. No :
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
396000
4353450
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Günyüzü
İli : Eskişehir
P.1 / 4
Y
X
396000
4353100
P.1 / 5
Y
X
395260
4353158
İhale Tarihi :
21.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
Paftalar : J27B4
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
394770
4354385
Erişim No : 3332779
Alanı : 1.627,31
Ar. No :
Önİr. No :
Paftalar : I24B2
P.1 / 3
Y
X
394000
4353255
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
İli : Eskişehir
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
395260
4353158
P.1 / 4
Y
X
394000
4354155
P.1 / 5
Y
X
394220
4353970
İhale Tarihi :
21.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3332778
I25A1
P.1 / 1
Y
X
285150
4429648
Y
P.1 / 6
X
286648
4427000
Y
P.1 / 11
X
285000
4427611
Y
P.1 / 16
X
282118
4429632
P.1 / 2
Y
X
285214
4429542
Y
P.1 / 7
X
286648
4425598
Y
P.1 / 12
X
285000
4427611
Y
P.1 / 17
X
282303
4430579
P.1 / 3
Y
X
285230
4429535
Y
P.1 / 8
X
286000
4425598
Y
P.1 / 13
X
283592
4426944
Y
P.1 / 18
X
285180
4430600
P.1 / 4
Y
X
285236
4429414
Y
P.1 / 9
X
286000
4425579
Y
P.1 / 14
X
283619
4427047
Y
P.1 / 19
X
285221
4429730
P.1 / 5
Y
X
286648
4429415
Y
P.1 / 10
X
285000
4425598
Y
P.1 / 15
X
282123
4427114
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3333078
Ar. No :
Alanı : 91,42
Önİr. No :
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Sivrihisar
İli : Eskişehir
İhale Tarihi :
21.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3182244
Paftalar : J27A3
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
388758
4353000
Y
P.1 / 6
X
389850
4352250
Erişim No : 3333287
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
389300
4353000
Y
P.1 / 7
X
389443
4351834
Alanı : 1.321,16
Önİr. No :
İli : Eskişehir
P.1 / 3
Y
X
390133
4353000
Y
P.1 / 8
X
389440
4351770
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
P.1 / 4
Y
X
390133
4352475
Y
P.1 / 9
X
389183
4351569
P.1 / 5
Y
X
389850
4352532
Y
P.1 / 10
X
389200
4352763
İhale Tarihi :
21.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3333282
Paftalar : I24B2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
277131
4428888
Y
P.1 / 6
X
279170
4430458
Y
P.1 / 11
X
282121
4427972
Y
X
P.1 / 16
279391
4428083
P.1 / 2
Y
X
277157
4428888
Y
P.1 / 7
X
279200
4430560
Y
P.1 / 12
X
279477
4428079
Y
X
P.1 / 17
279363
4428065
P.1 / 3
Y
X
277175
4428990
Y
P.1 / 8
X
281392
4430575
Y
P.1 / 13
X
279461
4428093
Y
X
P.1 / 18
279337
4428062
P.1 / 4
Y
X
278724
4428967
Y
P.1 / 9
X
281403
4429926
Y
P.1 / 14
X
279443
4428093
Y
X
P.1 / 19
279304
4428073
P.1 / 5
Y
X
279156
4430458
Y
P.1 / 10
X
282118
4429632
Y
P.1 / 15
X
279423
4428091
Y
X
P.1 / 20
279278
4428061
P.1 / 21
Y
X
279257
4428036
Y
P.1 / 26
X
279186
4427983
Y
P.1 / 31
X
276974
4428000
P.1 / 22
Y
X
279253
4428021
Y
P.1 / 27
X
279176
4427958
Y
P.2 / 1
X
279178
4427894
P.1 / 23
Y
X
279236
4428005
Y
P.1 / 28
X
279178
4427894
Y
P.2 / 2
X
279189
4427888
P.1 / 24
Y
X
279211
4427991
Y
P.1 / 29
X
277336
4427329
Y
P.2 / 3
X
279207
4427890
P.1 / 25
Y
X
279196
4427994
Y
P.1 / 30
X
277000
4428000
Y
P.2 / 4
X
279234
4427899
Y
P.2 / 5
X
279264
4427912
Y
P.2 / 10
X
279370
4427968
Y
P.2 / 15
X
279475
4428057
Y
P.2 / 20
X
277336
4427329
Y
P.2 / 6
X
279285
4427920
Y
P.2 / 11
X
279392
4427983
Y
P.2 / 16
X
279477
4428079
Y
P.2 / 7
X
279305
4427931
Y
P.2 / 12
X
279411
4427997
Y
P.2 / 17
X
282121
4427972
Y
P.2 / 8
X
279327
4427943
Y
P.2 / 13
X
279428
4428006
Y
P.2 / 18
X
282123
4427114
Y
P.2 / 9
X
279348
4427955
Y
P.2 / 14
X
279456
4428030
Y
P.2 / 19
X
282014
4427118
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3333186
Ar. No :
Alanı : 99,76
Önİr. No :
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : İslahiye
İli : Gaziantep
İhale Tarihi :
21.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3329476
Paftalar : N37D2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
295873
4114835
Y
P.1 / 6
X
297241
4115035
P.1 / 11
Y
X
295873
4114241
Erişim No : 3333190
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
295989
4114902
Y
P.1 / 7
X
297178
4114857
Alanı : 98,65
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
296030
4114933
Y
P.1 / 8
X
297144
4114751
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : İslahiye
İli : Gaziantep
P.1 / 4
Y
X
296369
4115015
Y
P.1 / 9
X
297113
4114615
P.1 / 5
Y
X
296859
4115130
Y
P.1 / 10
X
297060
4114230
İhale Tarihi :
21.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3333186
Paftalar : N37D2
Koordinatlar
P.1 / 1
X
Y
297036
4114053
Y
P.1 / 6
X
295760
4114051
Erişim No : 3107702
Ar. No :
P.1 / 2
X
Y
297034
4114003
Y
P.1 / 7
X
295873
4114206
Alanı : 75,00
Önİr. No :
İli : Giresun
P.1 / 3
X
Y
296824
4113722
Y
P.1 / 8
X
295873
4114241
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Dereli
P.1 / 4
X
Y
296520
4113315
Y
P.1 / 9
X
297060
4114230
P.1 / 5
X
Y
295760
4113315
İhale Tarihi :
21.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
Paftalar : G40C2
Koordinatlar
P.1 / 1
X
Y
448000
4502000
P.1 / 2
X
Y
448000
4503000
P.1 / 3
X
Y
448750
4503000
P.1 / 4
X
Y
448750
4502000
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Alanı : 87,50
Erişim No : 3155020
Ar. No :
Önİr. No :
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Dereli
İli : Giresun
İhale Tarihi :
21.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
Paftalar : G40C2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
448750
4502000
P.1 / 2
Y
X
448750
4501000
Alanı : 95,00
Erişim No : 3239871
Ar. No :
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
447875
4501000
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Çanakçı
İli : Giresun
P.1 / 4
Y
X
447875
4502000
P.1 / 5
Y
X
448375
4502000
İhale Tarihi :
21.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
Paftalar : G42A4
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
503300
4524000
P.1 / 2
Y
X
503300
4523000
Alanı : 84,70
Erişim No : 3327732
Ar. No :
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
502350
4523000
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Dereli
İli : Giresun
P.1 / 4
Y
X
502350
4524000
İhale Tarihi :
21.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
2522607
Paftalar : G40C1
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
446000
4508500
Alanı : 73,49
Erişim No : 3327741
Ar. No :
Önİr. No :
Paftalar : G40C1
P.1 / 3
Y
X
446770
4509700
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Dereli
İli : Giresun
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
446000
4509500
P.1 / 4
Y
X
446770
4508500
İhale Tarihi :
21.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
2522607
G40C2
P.1 / 1
Y
X
448000
4510000
P.1 / 2
Y
X
448000
4509247
P.1 / 3
Y
X
446770
4509258
P.1 / 4
Y
X
446770
4509700
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3327765
Alanı : 67,43
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Giresun
Paftalar : G40C1
Koordinatlar
İhale Tarihi :
21.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
2522607
G40C2
Erişim No : 3332864
P.1 / 2
Y
X
448000
4509000
Alanı : 1.593,42
Ar. No :
P.1 / 3
Y
X
446995
4508500
Grubu : IV. Grup
İr. No :
Önİr. No :
İli : Giresun
Koordinatlar
İr. No :
İlçesi : Dereli
P.1 / 1
Y
X
448000
4509247
Paftalar : H40B2
Grubu : II. Grup
H41A1
P.1 / 5
Y
X
446770
4509258
İhale Tarihi :
21.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
İlçesi : Şebinkarahisar
H40B3
P.1 / 4
Y
X
446770
4508500
3332854
H41A4
P.1 / 1
Y
X
457000
4470000
Y
P.1 / 6
X
459160
4469807
Y
P.1 / 11
X
459464
4469843
Y
X
P.1 / 16
459775
4469808
P.1 / 2
Y
X
458947
4470004
Y
P.1 / 7
X
459187
4469815
Y
P.1 / 12
X
459465
4469855
Y
X
P.1 / 17
459787
4469805
P.1 / 3
Y
X
459004
4469936
Y
P.1 / 8
X
459256
4469865
Y
P.1 / 13
X
459504
4469824
Y
X
P.1 / 18
459819
4469795
P.1 / 4
Y
X
459091
4469837
Y
P.1 / 9
X
459337
4469877
Y
P.1 / 14
X
459651
4469821
Y
X
P.1 / 19
459825
4469793
P.1 / 5
Y
X
459139
4469801
Y
P.1 / 10
X
459442
4469849
Y
P.1 / 15
X
459762
4469812
Y
X
P.1 / 20
459834
4469893
P.1 / 21
Y
X
459924
4469967
Y
P.1 / 26
X
460536
4470008
Y
P.1 / 31
X
460811
4467181
P.1 / 22
Y
X
459947
4469978
Y
P.1 / 27
X
462000
4468337
Y
P.1 / 32
X
460293
4466379
P.1 / 23
Y
X
459961
4469984
Y
P.1 / 28
X
462000
4466681
Y
P.1 / 33
X
460000
4466420
P.1 / 24
Y
X
459986
4469995
Y
P.1 / 29
X
461909
4466688
Y
P.1 / 34
X
460000
4466420
P.1 / 25
Y
X
460000
4470007
Y
P.1 / 30
X
461554
4466995
Y
P.1 / 35
X
457000
4466601
Y
X
P.1 / 36
456375
4466934
Y
X
P.1 / 37
456265
4466950
Y
X
P.1 / 38
457000
4468005
Erişim No : 2535174
Ar. No :
Alanı : 100,00
Önİr. No :
İli : Gümüşhane
Grubu : II. Grup
İr. No :
İhale Tarihi :
21.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
İlçesi : Kürtün
Paftalar : H42A1
Koordinatlar
Y
P.1 / 1
X
501500
4483000
Y
P.1 / 2
X
502500
4483000
Y
P.1 / 3
X
502500
4482000
Y
P.1 / 4
X
501500
4482000
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Alanı : 94,90
Erişim No : 3145542
Ar. No :
Önİr. No :
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
İli : Gümüşhane
İhale Tarihi :
21.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
Paftalar : H43B4
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
568500
4467050
P.1 / 6
Y
X
568160
4466650
Alanı : 1.965,32
Erişim No : 3329147
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
569040
4466920
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
568000
4465100
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
İli : Gümüşhane
P.1 / 4
Y
X
567600
4465300
P.1 / 5
Y
X
568180
4466100
İhale Tarihi :
21.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
2319132
Paftalar : G44D4
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
590000
4492000
P.1 / 6
Y
X
587485
4490541
Alanı : 1.869,45
Erişim No : 3329168
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
589800
4485000
P.1 / 7
Y
X
588119
4491439
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
585590
4485000
P.1 / 8
Y
X
587940
4492000
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
İli : Gümüşhane
P.1 / 4
Y
X
586492
4486346
P.1 / 5
Y
X
587177
4487854
İhale Tarihi :
21.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
2319132
Paftalar : G44D4
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
595000
4485000
Alanı : 1.951,17
Erişim No : 3329187
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
589800
4485000
Önİr. No :
İli : Gümüşhane
P.1 / 3
Y
X
589900
4488630
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
P.1 / 4
Y
X
595000
4488630
İhale Tarihi :
21.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
2319132
Paftalar : G44D4
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
590000
4492500
P.1 / 2
Y
X
595000
4492500
P.1 / 3
Y
X
595000
4488630
P.1 / 4
Y
X
589904
4488630
P.1 / 5
Y
X
590000
4492000
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Alanı : 1.990,95
Erişim No : 3164859
Ar. No :
Önİr. No :
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
İli : Hakkari
İhale Tarihi :
22.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
2446998
Paftalar : M50C3
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
364859
4155553
Alanı : 1.993,05
Erişim No : 3165034
Ar. No :
Önİr. No :
Paftalar : M50C3
Grubu : IV. Grup
İr. No :
P.1 / 4
Y
X
364501
4160811
İhale Tarihi :
22.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
2446987
M50C4
P.1 / 1
Y
X
357130
4155555
P.1 / 2
Y
X
353430
4155555
Alanı : 1.991,43
Erişim No : 3165035
Ar. No :
P.1 / 3
Y
X
360909
4160882
İlçesi : Merkez
İli : Hakkari
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
360924
4155556
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
353430
4160874
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
İli : Hakkari
P.1 / 4
Y
X
357222
4160877
İhale Tarihi :
22.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
2446987
Paftalar : M50C3
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
357222
4160877
Alanı : 1.988,65
Erişim No : 3165394
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
360909
4160882
Önİr. No :
İli : Hakkari
P.1 / 3
Y
X
360924
4155556
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
P.1 / 4
Y
X
357130
4155555
İhale Tarihi :
22.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
2578882
Paftalar : M51D4
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
368331
4158200
P.1 / 2
Y
X
376003
4158200
P.1 / 3
Y
X
375773
4155474
P.1 / 4
Y
X
368645
4155550
P.1 / 5
Y
X
368646
4155561
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3165402
Alanı : 1.886,33
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Hakkari
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
İhale Tarihi :
22.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
2578893
Paftalar : M51D4
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
368027
4160743
Erişim No : 3325943
Alanı : 1.995,03
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Hakkari
Paftalar : N52C4
Koordinatlar
Grubu : IV. Grup
İr. No :
P.1 / 4
Y
X
368331
4158200
İhale Tarihi :
22.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3207569
N52D3
P.1 / 1
Y
X
429000
4106000
Y
P.1 / 6
X
437002
4106997
Y
P.1 / 11
X
435729
4105296
Y
X
P.1 / 16
429300
4103500
P.1 / 2
Y
X
431500
4106154
Y
P.1 / 7
X
437005
4106997
Y
P.1 / 12
X
434007
4103000
Alanı : 1.522,29
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Hakkari
Paftalar : N52C4
P.1 / 3
Y
X
376003
4158200
İlçesi : Şemdinli
Erişim No : 3325944
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
376191
4160424
P.1 / 3
Y
X
437000
4107000
Y
P.1 / 8
X
436058
4105735
Y
P.1 / 13
X
432500
4103500
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Şemdinli
P.1 / 4
Y
X
436993
4106991
Y
P.1 / 9
X
436054
4105739
Y
P.1 / 14
X
431125
4103300
P.1 / 5
Y
X
436996
4106990
Y
P.1 / 10
X
435731
4105308
Y
P.1 / 15
X
430100
4102600
İhale Tarihi :
22.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3160524
N52D3
Y
P.1 / 1
X
434007
4103000
Y
P.1 / 6
X
434000
4098000
Y
P.1 / 2
X
434007
4101000
Y
P.1 / 7
X
433845
4098155
Y
X
P.1 / 11
431125
4103300
Y
X
P.1 / 12
432500
4103500
Y
P.1 / 3
X
434994
4101000
Y
P.1 / 8
X
432250
4098000
Y
P.1 / 4
X
434782
4099750
Y
P.1 / 9
X
431800
4100650
Y
P.1 / 5
X
434000
4098170
Y
P.1 / 10
X
430100
4102600
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3326013
Alanı : 1.866,32
Ar. No :
Önİr. No :
Koordinatlar
M50C4
İhale Tarihi :
22.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3122600
M51D4
P.1 / 1
Y
X
367841
4155294
Y
P.1 / 6
X
366982
4153385
P.1 / 11
Y
X
366738
4153496
P.1 / 16
X
Y
366676
4153659
P.1 / 21
X
Y
366630
4153806
P.1 / 26
Y
X
366558
4153448
P.1 / 31
Y
X
366246
4153347
P.1 / 2
Y
X
367807
4155218
Y
P.1 / 7
X
366865
4153425
P.1 / 12
Y
X
366728
4153550
P.1 / 17
X
Y
366699
4153696
P.1 / 22
X
Y
366560
4153686
P.1 / 27
Y
X
366491
4153427
P.1 / 32
Y
X
366196
4153334
P.1 / 3
Y
X
367835
4155038
Y
P.1 / 8
X
366669
4153352
P.1 / 13
Y
X
366708
4153578
P.1 / 18
X
Y
366722
4153723
P.1 / 23
X
Y
366543
4153607
P.1 / 28
Y
X
366449
4153402
P.1 / 33
Y
X
366135
4153293
P.1 / 4
Y
X
368046
4154798
Y
P.1 / 9
X
366700
4153385
P.1 / 14
Y
X
366677
4153600
P.1 / 19
X
Y
366735
4153767
P.1 / 24
X
Y
366574
4153528
P.1 / 29
Y
X
366378
4153383
P.1 / 34
Y
X
366065
4153188
P.1 / 5
Y
X
367646
4153841
Y
P.1 / 10
X
366730
4153423
P.1 / 15
Y
X
366666
4153615
P.1 / 20
X
Y
366695
4153823
P.1 / 25
X
Y
366573
4153477
P.1 / 30
Y
X
366321
4153379
P.1 / 35
Y
X
366000
4153116
X
P.1 / 36
Y
365865
4153072
P.1 / 41
Y
X
363000
4153390
Y
P.1 / 46
X
360924
4155556
X
P.1 / 37
Y
365748
4153000
P.1 / 42
Y
X
363000
4154000
Y
P.1 / 47
X
367824
4155552
X
P.1 / 38
Y
365723
4152985
P.1 / 43
Y
X
357000
4154000
X
P.1 / 39
Y
365710
4152971
P.1 / 44
Y
X
356385
4155010
X
P.1 / 40
Y
365090
4152850
P.1 / 45
Y
X
360934
4155000
Erişim No : 3327555
Alanı : 1.908,97
Ar. No :
Önİr. No :
Paftalar : M50C3
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
İli : Hakkari
Koordinatlar
İr. No :
İlçesi : Çukurca
İli : Hakkari
Paftalar : M50C3
Grubu : IV. Grup
İhale Tarihi :
22.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3164859
M51D4
P.1 / 1
Y
X
364501
4160811
Y
P.1 / 6
X
364859
4155553
P.1 / 2
Y
X
368027
4160743
P.1 / 3
Y
X
368646
4155561
P.1 / 4
Y
X
368645
4155550
P.1 / 5
Y
X
368417
4155552
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Alanı : 1.951,36
Erişim No : 3327563
Ar. No :
Önİr. No :
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Çukurca
İli : Hakkari
İhale Tarihi :
22.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3165250
Paftalar : M50C4
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
349350
4159800
Alanı : 100,00
Erişim No : 3133594
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
353430
4160874
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
353430
4155554
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Kırıkhan
İli : Hatay
P.1 / 4
Y
X
351568
4155554
P.1 / 5
Y
X
349350
4155555
İhale Tarihi :
22.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
Paftalar : O37D4
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
278000
4045000
Alanı : 100,00
Erişim No : 3133597
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
279000
4045000
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
279000
4044000
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Kırıkhan
İli : Hatay
P.1 / 4
Y
X
278000
4044000
İhale Tarihi :
22.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
Paftalar : O37D4
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
278000
4045000
Alanı : 100,00
Erişim No : 3136123
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
278000
4044000
Önİr. No :
İli : Hatay
P.1 / 3
Y
X
277000
4044000
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Kırıkhan
P.1 / 4
Y
X
277000
4045000
İhale Tarihi :
22.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
Paftalar : O37D4
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
278000
4044000
P.1 / 2
Y
X
278000
4043000
P.1 / 3
Y
X
277000
4043000
P.1 / 4
Y
X
277000
4044000
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Alanı : 100,00
Erişim No : 3136124
Ar. No :
Önİr. No :
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Kırıkhan
İli : Hatay
İhale Tarihi :
22.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
Paftalar : O37D4
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
278000
4044000
Alanı : 99,72
Erişim No : 3136125
Ar. No :
Önİr. No :
Paftalar : O37D4
Grubu : II. Grup
İr. No :
P.1 / 4
Y
X
278000
4043000
İhale Tarihi :
22.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
P37A1
P.1 / 1
Y
X
278243
4043000
P.1 / 2
Y
X
278250
4042200
Alanı : 100,00
Erişim No : 3136424
Ar. No :
P.1 / 3
Y
X
279000
4043000
İlçesi : Kırıkhan
İli : Hatay
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
279000
4044000
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
277000
4042200
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Kırıkhan
İli : Hatay
P.1 / 4
Y
X
277000
4043000
İhale Tarihi :
22.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
Paftalar : O37D4
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
279000
4044000
Alanı : 100,00
Erişim No : 3136425
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
280000
4044000
Önİr. No :
İli : Hatay
P.1 / 3
Y
X
280000
4043000
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Kırıkhan
P.1 / 4
Y
X
279000
4043000
İhale Tarihi :
22.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
Paftalar : O37D4
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
280000
4045000
P.1 / 2
Y
X
281000
4045000
P.1 / 3
Y
X
281000
4044000
P.1 / 4
Y
X
280000
4044000
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Alanı : 100,00
Erişim No : 3136426
Ar. No :
Önİr. No :
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Kırıkhan
İli : Hatay
İhale Tarihi :
22.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
Paftalar : O37D4
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
280000
4044000
Alanı : 80,28
Erişim No : 3326449
Ar. No :
Önİr. No :
Paftalar : O37D4
Grubu : II. Grup
İr. No :
P.1 / 4
Y
X
280000
4045000
İhale Tarihi :
22.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3136423
P37A1
P.1 / 1
Y
X
278243
4043000
P.1 / 2
Y
X
279250
4043000
Alanı : 89,76
Erişim No : 3326452
Ar. No :
P.1 / 3
Y
X
279000
4045000
İlçesi : Kırıkhan
İli : Hatay
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
279000
4044000
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
279250
4042200
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Kırıkhan
İli : Hatay
P.1 / 4
Y
X
278250
4042200
İhale Tarihi :
22.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3326448
Paftalar : P37A1
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
277000
4041000
Alanı : 90,30
Erişim No : 3326453
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
276993
4041332
Önİr. No :
İli : Hatay
P.1 / 3
Y
X
277000
4042200
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Kırıkhan
P.1 / 4
Y
X
277745
4042200
P.1 / 5
Y
X
277744
4041000
İhale Tarihi :
22.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3326448
Paftalar : P37A1
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
277744
4041000
P.1 / 2
Y
X
277745
4042200
P.1 / 3
Y
X
278496
4042200
P.1 / 4
Y
X
278498
4041000
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Alanı : 75,00
Erişim No : 3326455
Ar. No :
Önİr. No :
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Kırıkhan
İli : Hatay
İhale Tarihi :
22.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
2599479
Paftalar : O36C3
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
275000
4044750
Alanı : 87,87
Erişim No : 3326456
Ar. No :
Paftalar : O36C3
İhale Tarihi :
22.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
P.1 / 3
Y
X
276840
4044960
Grubu : II. Grup
İr. No :
Önİr. No :
İlçesi : Kırıkhan
İli : Hatay
2599464
P.1 / 4
Y
X
276826
4045000
P.1 / 5
Y
X
277000
4045000
İhale Tarihi :
22.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3136126
O37D4
P.1 / 1
Y
X
275500
4044000
P.1 / 2
Y
X
277000
4044000
Alanı : 93,39
Erişim No : 3326458
Ar. No :
P.1 / 3
Y
X
277000
4043250
Grubu : II. Grup
İr. No :
Önİr. No :
İlçesi : Kırıkhan
İli : Hatay
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
276442
4044861
Y
P.1 / 7
X
276000
4044000
Alanı : 96,56
Ar. No :
Paftalar : O36C3
P.1 / 4
Y
X
275000
4044000
O37D4
Erişim No : 3326457
Koordinatlar
Grubu : II. Grup
İlçesi : Kırıkhan
P.1 / 1
Y
X
276000
4044750
Y
P.1 / 6
X
277000
4044000
Paftalar : O36C3
P.1 / 3
Y
X
276000
4044000
İr. No :
Önİr. No :
İli : Hatay
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
276000
4044750
O37D4
P.1 / 1
Y
X
275925
4043250
Y
P.1 / 6
X
276000
4043000
P36B2
P.1 / 4
Y
X
275925
4043250
İhale Tarihi :
22.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3137820
P37A1
P.1 / 2
Y
X
277000
4043250
P.1 / 3
Y
X
277000
4042000
P.1 / 4
Y
X
276529
4042471
P.1 / 5
Y
X
276000
4042340
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3327956
Alanı : 1.990,18
Ar. No :
Önİr. No :
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : İskenderun
İli : Hatay
İhale Tarihi :
22.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3190763
Paftalar : O36C1
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
259347
4067950
Y
P.1 / 6
X
263400
4065000
P.1 / 11
Y
X
261000
4062000
Erişim No : 3327958
Alanı : 1.838,16
Ar. No :
Önİr. No :
Paftalar : O36C1
P.1 / 3
Y
X
262000
4067000
Y
P.1 / 8
X
263836
4064000
P.1 / 13
Y
X
257664
4065000
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : İskenderun
İli : Hatay
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
262000
4067950
Y
P.1 / 7
X
263704
4064241
P.1 / 12
Y
X
261000
4065000
P.1 / 4
Y
X
264000
4067000
Y
P.1 / 9
X
262170
4064000
P.1 / 14
Y
X
257675
4065475
P.1 / 5
Y
X
264000
4065000
Y
P.1 / 10
X
262435
4062000
İhale Tarihi :
22.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
2359094
O36D2
P.1 / 1
X
Y
252899
4070000
Y
P.1 / 6
X
257539
4068332
Y
P.1 / 11
X
252988
4069862
P.1 / 2
X
Y
253800
4070000
Y
P.1 / 7
X
257675
4065475
P.1 / 3
X
Y
253934
4069586
Y
P.1 / 8
X
257664
4065000
P.1 / 4
X
Y
255462
4068984
Y
P.1 / 9
X
253127
4065000
P.1 / 5
X
Y
257314
4068308
Y
P.1 / 10
X
253137
4068852
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3338916
Alanı : 1.982,13
Ar. No :
Önİr. No :
Koordinatlar
İhale Tarihi :
22.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3332800
O36C1
P.1 / 1
Y
X
263300
4071000
P.1 / 6
Y
X
262000
4068500
P.1 / 11
Y
X
260225
4069250
P.1 / 16
X
Y
257229
4069141
P.1 / 21
X
Y
257291
4069316
P.1 / 26
Y
X
256862
4069165
P.1 / 31
Y
X
256789
4069281
P.1 / 2
Y
X
264000
4071000
P.1 / 7
Y
X
262000
4067950
P.1 / 12
Y
X
258787
4069760
P.1 / 17
X
Y
257258
4069217
P.1 / 22
X
Y
257280
4069333
P.1 / 27
Y
X
256795
4069173
P.1 / 32
Y
X
256756
4069288
P.1 / 3
Y
X
264000
4071000
P.1 / 8
Y
X
259347
4067950
P.1 / 13
Y
X
257500
4069152
P.1 / 18
X
Y
257282
4069245
P.1 / 23
X
Y
257204
4069394
P.1 / 28
Y
X
256645
4069160
P.1 / 33
Y
X
256741
4069318
P.1 / 4
Y
X
264000
4071000
P.1 / 9
Y
X
260225
4069250
P.1 / 14
Y
X
257503
4069090
P.1 / 19
X
Y
257293
4069282
P.1 / 24
X
Y
257181
4069404
P.1 / 29
Y
X
256684
4069175
P.1 / 34
Y
X
256714
4069331
P.1 / 5
Y
X
263000
4070000
P.1 / 10
Y
X
260225
4069250
P.1 / 15
Y
X
257232
4069122
P.1 / 20
X
Y
257293
4069300
P.1 / 25
X
Y
256975
4069173
P.1 / 30
Y
X
256779
4069225
P.1 / 35
Y
X
256688
4069338
P.1 / 36
X
Y
256602
4069339
P.1 / 41
Y
X
257299
4070109
P.1 / 46
Y
X
263300
4072200
P.1 / 37
X
Y
256499
4069528
P.1 / 42
Y
X
257300
4070109
P.1 / 38
X
Y
256404
4069550
P.1 / 43
Y
X
257269
4071000
P.1 / 39
X
Y
256345
4069729
P.1 / 44
Y
X
259000
4071000
P.1 / 40
X
Y
257281
4070093
P.1 / 45
Y
X
259000
4072823
Erişim No : 3112776
Alanı : 1.550,20
Ar. No :
Önİr. No :
Paftalar : M26D1
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Sütçüler
İli : Isparta
Koordinatlar
İr. No :
İlçesi : İskenderun
İli : Hatay
Paftalar : O36B4
Grubu : IV. Grup
İhale Tarihi :
23.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
M26D2
P.1 / 1
Y
X
331000
4167999
P.1 / 2
Y
X
331000
4171999
P.1 / 3
Y
X
331000
4171950
P.1 / 4
Y
X
335000
4171800
P.1 / 5
Y
X
335000
4168000
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3325031
Alanı : 1.942,25
Ar. No :
Önİr. No :
Koordinatlar
İr. No :
İlçesi : Eğirdir
İli : Isparta
Paftalar : M26A4
Grubu : IV. Grup
İhale Tarihi :
23.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
2305769
M26D1
P.1 / 1
Y
X
327000
4181000
Y
P.1 / 6
X
329940
4177780
P.1 / 11
Y
X
326900
4180500
Erişim No : 3325049
P.1 / 2
Y
X
328680
4181000
Y
P.1 / 7
X
329620
4177325
Alanı : 1.775,86
Ar. No :
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
328464
4180000
Y
P.1 / 8
X
328075
4177019
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Eğirdir
İli : Isparta
P.1 / 4
Y
X
331500
4180000
Y
P.1 / 9
X
328066
4175587
P.1 / 5
Y
X
332890
4177180
Y
P.1 / 10
X
326000
4176000
İhale Tarihi :
23.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
2528117
Paftalar : M26D1
Koordinatlar
P.1 / 1
X
Y
325290
4167000
Y
P.1 / 6
X
331000
4167999
Erişim No : 3327270
Alanı : 1.989,76
Ar. No :
Önİr. No :
Paftalar : M26A4
P.1 / 3
X
Y
326000
4170000
Y
P.1 / 8
X
325853
4166999
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Aksu
İli : Isparta
Koordinatlar
P.1 / 2
X
Y
325290
4170000
Y
P.1 / 7
X
331000
4167000
M26D1
P.1 / 1
X
Y
331073
4181539
P.1 / 6
Y
X
331500
4180000
P.1 / 4
X
Y
331000
4170250
Y
P.1 / 9
X
323762
4167000
P.1 / 5
X
Y
331000
4167999
İhale Tarihi :
23.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
2452306
M26D2
P.1 / 2
X
Y
334027
4182251
P.1 / 7
Y
X
331500
4181000
P.1 / 3
X
Y
336807
4179567
P.1 / 8
Y
X
331144
4181000
P.1 / 4
X
Y
335360
4176700
P.1 / 5
X
Y
332890
4177180
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3327298
Alanı : 1.993,09
Ar. No :
Önİr. No :
Koordinatlar
Erişim No : 3327302
P.1 / 2
Y
X
334600
4176848
Y
P.1 / 7
X
328500
4173000
Alanı : 1.836,92
Ar. No :
Önİr. No :
23.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
P.1 / 3
Y
X
334500
4174550
Y
P.1 / 8
X
328500
4174628
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Eğirdir
İli : Isparta
Koordinatlar
İhale Tarihi :
3112792
M26D2
P.1 / 1
Y
X
332890
4177180
Y
P.1 / 6
X
331000
4173000
Paftalar : M26D1
İr. No :
İlçesi : Sütçüler
İli : Isparta
Paftalar : M26D1
Grubu : IV. Grup
P.1 / 4
Y
X
335000
4171800
Y
P.1 / 9
X
331500
4174550
P.1 / 5
Y
X
331000
4171950
İhale Tarihi :
23.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3239248
M26D2
P.1 / 1
Y
X
334600
4176848
Y
P.1 / 6
X
334500
4174550
P.1 / 2
Y
X
335360
4176700
P.1 / 3
Y
X
336807
4179567
P.1 / 4
Y
X
339486
4176982
P.1 / 5
Y
X
335000
4171800
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3327317
Alanı : 1.418,84
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Isparta
Paftalar : M25C2
Koordinatlar
İr. No :
İhale Tarihi :
23.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
İlçesi : Sütçüler
2528117
M26D1
P.1 / 1
Y
X
323000
4167000
Y
P.1 / 6
X
322230
4168680
P.1 / 11
Y
X
321940
4169900
P.1 / 16
X
Y
322550
4170210
P.1 / 21
X
Y
322450
4170670
P.1 / 26
Y
X
322960
4171220
P.1 / 31
Y
X
324530
4172130
P.1 / 2
Y
X
323000
4167300
Y
P.1 / 7
X
322130
4168810
P.1 / 12
Y
X
322030
4169860
P.1 / 17
X
Y
322500
4170300
P.1 / 22
X
Y
322520
4170930
P.1 / 27
Y
X
323250
4171460
P.1 / 32
Y
X
324820
4172110
P.1 / 3
Y
X
322610
4167910
Y
P.1 / 8
X
321740
4169520
P.1 / 13
Y
X
322200
4169930
P.1 / 18
X
Y
322490
4170390
P.1 / 23
X
Y
322620
4170920
P.1 / 28
Y
X
323520
4171700
P.1 / 33
Y
X
324970
4172050
P.1 / 4
Y
X
322430
4167990
Y
P.1 / 9
X
321760
4169730
P.1 / 14
Y
X
322300
4170040
P.1 / 19
X
Y
322430
4170450
P.1 / 24
X
Y
322720
4171010
P.1 / 29
Y
X
323590
4171820
P.1 / 34
Y
X
325130
4172040
P.1 / 5
Y
X
322350
4168360
Y
P.1 / 10
X
321850
4169770
P.1 / 15
Y
X
322540
4170150
P.1 / 20
X
Y
322410
4170520
P.1 / 25
X
Y
322760
4171100
P.1 / 30
Y
X
323850
4171940
P.1 / 35
Y
X
325300
4171980
X
P.1 / 36
Y
325390
4172020
P.1 / 41
Y
X
325452
4171050
Y
P.1 / 46
X
325243
4170944
Y
P.1 / 51
X
325290
4167000
X
P.1 / 37
Y
325620
4171960
P.1 / 42
Y
X
325404
4171040
Y
P.1 / 47
X
325234
4170903
X
P.1 / 38
Y
325830
4171870
P.1 / 43
Y
X
325360
4171020
Y
P.1 / 48
X
325234
4170861
X
P.1 / 39
Y
325960
4171860
P.1 / 44
Y
X
325317
4170990
Y
P.1 / 49
X
325256
4170821
X
P.1 / 40
Y
325506
4171050
P.1 / 45
Y
X
325276
4170974
Y
P.1 / 50
X
325290
4170813
Erişim No : 3327341
Alanı : 611,08
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Isparta
Paftalar : M25C2
Koordinatlar
Grubu : IV. Grup
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İhale Tarihi :
23.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
İlçesi : Eğirdir
2459106
M26D1
Y
P.1 / 1
X
323000
4174000
Y
P.1 / 6
X
325980
4171910
Y
P.1 / 11
X
325150
4172080
P.1 / 16
X
Y
323810
4171990
Y
P.1 / 2
X
323385
4174039
Y
P.1 / 7
X
325850
4171930
Y
P.1 / 12
X
324970
4172110
P.1 / 17
X
Y
323550
4171850
Y
P.1 / 3
X
323400
4173999
Y
P.1 / 8
X
325640
4172010
Y
P.1 / 13
X
324820
4172170
P.1 / 18
X
Y
323480
4171730
Y
P.1 / 4
X
326000
4174000
Y
P.1 / 9
X
325380
4172070
Y
P.1 / 14
X
324680
4172180
P.1 / 19
X
Y
323000
4171330
Y
P.1 / 5
X
326000
4172000
Y
P.1 / 10
X
325300
4172030
Y
P.1 / 15
X
324520
4172180
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3327342
Alanı : 1.504,55
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Isparta
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Sütçüler
İhale Tarihi :
23.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3327322
Paftalar : M26D1
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
325980
4171910
Y
P.1 / 6
X
331000
4173000
P.1 / 11
Y
X
325290
4170813
P.1 / 16
X
Y
325482
4170920
P.1 / 21
X
Y
325506
4171050
Erişim No : 3332802
Alanı : 1.703,67
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Isparta
Paftalar : M25B3
Koordinatlar
M25C2
Grubu : IV. Grup
İr. No :
P.1 / 2
Y
X
320000
4182000
X
P.1 / 7
Y
327250
4181800
P.1 / 12
X
Y
325250
4180000
Alanı : 1.791,91
Ar. No :
P.1 / 4
Y
X
326000
4173000
Y
P.1 / 9
X
326000
4170000
P.1 / 14
Y
X
325422
4170876
P.1 / 19
X
Y
325566
4170992
P.1 / 5
Y
X
326000
4173000
Y
P.1 / 10
X
325290
4170000
P.1 / 15
Y
X
325456
4170902
P.1 / 20
X
Y
325548
4171025
İhale Tarihi :
23.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3327263
M26A4
P.1 / 1
Y
X
317617
4182000
X
P.1 / 6
Y
326000
4181765
P.1 / 11
X
Y
325875
4180500
Önİr. No :
İli : Isparta
Paftalar : M25C2
P.1 / 3
Y
X
326500
4172000
Y
P.1 / 8
X
331000
4170250
P.1 / 13
Y
X
325383
4170855
P.1 / 18
X
Y
325542
4170962
İlçesi : Eğirdir
Erişim No : 3332804
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
326000
4172000
Y
P.1 / 7
X
331000
4170250
P.1 / 12
Y
X
325338
4170831
P.1 / 17
X
Y
325514
4170937
P.1 / 22
X
Y
325960
4171860
P.1 / 3
Y
X
322875
4181900
X
P.1 / 8
Y
327040
4181000
P.1 / 13
X
Y
322019
4179999
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Eğirdir
M26A4
P.1 / 4
Y
X
323400
4181750
X
P.1 / 9
Y
327000
4181000
P.1 / 14
X
Y
317617
4179999
P.1 / 5
Y
X
326000
4181750
X
P.1 / 10
Y
326900
4180500
İhale Tarihi :
23.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3332803
M26D1
P.1 / 1
Y
X
324600
4179475
P.1 / 2
Y
X
324600
4178800
P.1 / 3
Y
X
322950
4177690
P.1 / 4
Y
X
322950
4177690
P.1 / 5
Y
X
322950
4177690
Y
P.1 / 6
X
324136
4176435
P.1 / 11
Y
X
319000
4176435
Y
P.1 / 7
X
322806
4176435
P.1 / 12
Y
X
319000
4179999
Y
P.1 / 8
X
322920
4176580
P.1 / 13
Y
X
325250
4180000
Y
P.1 / 9
X
322350
4176500
P.1 / 14
Y
X
325562
4180000
Y
P.1 / 10
X
322337
4176435
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3332806
Alanı : 1.671,84
Ar. No :
Önİr. No :
Koordinatlar
İhale Tarihi :
23.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3332805
M26D1
P.1 / 1
Y
X
322175
4175625
Y
P.1 / 6
X
322300
4174935
P.1 / 11
Y
X
319000
4173000
Erişim No : 3095431
Ar. No :
İr. No :
İlçesi : Eğirdir
İli : Isparta
Paftalar : M25C2
Grubu : IV. Grup
P.1 / 2
Y
X
322806
4176435
Y
P.1 / 7
X
322300
4174935
P.1 / 12
Y
X
319000
4176435
Alanı : 99,75
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
324136
4176435
Y
P.1 / 8
X
322300
4174935
P.1 / 13
Y
X
322337
4176435
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Silifke
İli : Mersin
P.1 / 4
Y
X
325031
4176328
Y
P.1 / 9
X
323000
4174000
P.1 / 5
Y
X
325225
4174670
Y
P.1 / 10
X
323000
4173000
İhale Tarihi :
23.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
Paftalar : P31C1
Koordinatlar
P.1 / 1
X
Y
569599
4010150
Erişim No : 3110920
Ar. No :
P.1 / 2
X
Y
569050
4010950
Alanı : 93,60
Önİr. No :
İli : Mersin
P.1 / 3
X
Y
569700
4011750
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
P.1 / 4
X
Y
570300
4011000
İhale Tarihi :
23.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
Paftalar : O32C2
Koordinatlar
P.1 / 1
X
Y
626700
4067830
P.1 / 2
X
Y
626700
4067050
P.1 / 3
X
Y
625500
4067050
P.1 / 4
X
Y
625500
4067830
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3177052
Ar. No :
Alanı : 99,27
Önİr. No :
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
İli : Mersin
İhale Tarihi :
23.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
Paftalar : O33A4
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
637353
4079890
Y
P.1 / 6
X
638024
4080754
Erişim No : 3231729
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
636800
4080226
Alanı : 95,85
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
637220
4081043
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Silifke
İli : Mersin
P.1 / 4
Y
X
637550
4081400
P.1 / 5
Y
X
638080
4080934
İhale Tarihi :
23.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
Paftalar : P31C1
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
570488
4010000
Y
P.1 / 6
X
571038
4010898
Erişim No : 3331176
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
569700
4010000
Y
P.1 / 7
X
571105
4010742
Alanı : 97,75
Önİr. No :
İli : Mersin
P.1 / 3
Y
X
569599
4010150
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
P.1 / 4
Y
X
570300
4011000
P.1 / 5
Y
X
571018
4011000
İhale Tarihi :
23.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
2545171
Paftalar : O32C2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
626737
4065839
Y
P.1 / 6
X
627031
4065503
Y
P.1 / 11
X
626593
4065591
Y
P.1 / 16
X
626737
4065839
P.1 / 2
Y
X
626931
4066958
Y
P.1 / 7
X
626958
4065536
Y
P.1 / 12
X
626524
4065639
P.1 / 3
Y
X
627961
4065549
Y
P.1 / 8
X
626939
4065500
Y
P.1 / 13
X
626481
4065725
P.1 / 4
Y
X
627922
4065500
Y
P.1 / 9
X
626658
4065500
Y
P.1 / 14
X
626611
4065667
P.1 / 5
Y
X
627038
4065500
Y
P.1 / 10
X
626640
4065508
Y
P.1 / 15
X
626732
4065684
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3331483
Alanı : 1.819,52
Ar. No :
Önİr. No :
Koordinatlar
İr. No :
İlçesi : Merkez
İli : Mersin
Paftalar : O32B3
Grubu : IV. Grup
İhale Tarihi :
23.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3183929
O32B4
P.1 / 1
Y
X
623000
4075000
Y
P.1 / 6
X
620351
4071936
P.1 / 11
Y
X
620500
4073625
Erişim No : 3331825
P.1 / 2
Y
X
625000
4075000
Y
P.1 / 7
X
621650
4071700
P.1 / 12
Y
X
621529
4073471
Alanı : 99,97
Ar. No :
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
625000
4070000
Y
P.1 / 8
X
620873
4073000
P.1 / 13
Y
X
622000
4073000
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Silifke
İli : Mersin
P.1 / 4
Y
X
620500
4070000
Y
P.1 / 9
X
621000
4073000
P.1 / 14
Y
X
623200
4074350
P.1 / 5
Y
X
620000
4071000
Y
P.1 / 10
X
620685
4073315
İhale Tarihi :
23.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3250504
Paftalar : P31D2
Koordinatlar
P.1 / 1
X
Y
560609
4005000
Y
P.1 / 6
X
561215
4005636
Y
P.1 / 11
X
561200
4004000
Erişim No : 3333096
Alanı : 81,41
Ar. No :
Önİr. No :
Paftalar : O32B3
P.1 / 3
X
Y
561028
4005369
Y
P.1 / 8
X
562000
4004375
Y
P.1 / 13
X
561400
4005000
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
İli : Mersin
Koordinatlar
P.1 / 2
X
Y
560992
4005402
Y
P.1 / 7
X
562000
4005000
Y
P.1 / 12
X
561277
4004384
P.1 / 4
X
Y
561062
4005427
Y
P.1 / 9
X
561625
4004375
P.1 / 5
X
Y
561052
4005466
Y
P.1 / 10
X
561625
4003995
İhale Tarihi :
23.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3333094
O32C2
P.1 / 1
Y
X
625529
4068056
P.1 / 2
Y
X
626146
4068600
P.1 / 3
Y
X
626900
4068600
P.1 / 4
Y
X
626700
4067830
P.1 / 5
Y
X
625500
4067830
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3333121
Alanı : 98,49
Ar. No :
Önİr. No :
Koordinatlar
Erişim No : 3333200
P.1 / 2
Y
X
645080
4088290
P.1 / 7
Y
X
644100
4087480
P.1 / 12
Y
X
643500
4088000
Alanı : 1.386,96
Ar. No :
Önİr. No :
23.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
P.1 / 3
Y
X
644750
4088000
P.1 / 8
Y
X
644035
4087520
P.1 / 13
Y
X
643000
4088500
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Erdemli
İli : Mersin
Koordinatlar
İhale Tarihi :
1154962
O33A2
P.1 / 1
Y
X
643652
4088555
P.1 / 6
Y
X
644225
4087520
P.1 / 11
Y
X
644064
4088000
Paftalar : O32A3
İr. No :
İlçesi : Merkez
İli : Mersin
Paftalar : O33A1
Grubu : II. Grup
P.1 / 4
Y
X
644634
4088000
P.1 / 9
Y
X
644040
4087840
P.1 / 5
Y
X
644400
4087600
P.1 / 10
Y
X
644124
4088000
İhale Tarihi :
23.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3333198
O32D2
P.1 / 1
X
Y
603000
4067000
P.1 / 6
Y
X
604402
4068989
P.1 / 11
Y
X
604581
4068992
P.1 / 16
X
Y
604779
4068874
P.1 / 21
Y
X
604960
4068983
P.1 / 26
Y
X
605571
4067000
Y
P.1 / 31
X
605816
4065237
P.1 / 36
Y
X
605200
4064000
P.1 / 2
X
Y
604000
4067000
P.1 / 7
Y
X
604447
4068987
P.1 / 12
Y
X
604633
4068982
P.1 / 17
X
Y
604798
4068852
P.1 / 22
Y
X
604990
4069000
P.1 / 27
Y
X
606049
4065327
Y
P.1 / 32
X
605750
4065250
P.1 / 37
Y
X
605200
4064000
P.1 / 3
X
Y
604000
4069000
P.1 / 8
Y
X
604468
4068986
P.1 / 13
Y
X
604678
4068962
P.1 / 18
X
Y
604835
4068884
P.1 / 23
Y
X
607000
4069000
P.1 / 28
Y
X
606049
4065327
Y
P.1 / 33
X
605750
4065212
P.1 / 38
Y
X
602954
4064000
P.1 / 4
X
Y
604340
4069000
P.1 / 9
Y
X
604489
4068986
P.1 / 14
Y
X
604727
4068925
P.1 / 19
X
Y
604880
4068918
P.1 / 24
Y
X
607000
4068000
P.1 / 29
Y
X
606049
4065327
Y
P.1 / 34
X
605200
4065000
P.1 / 39
Y
X
602954
4067092
P.1 / 5
X
Y
604349
4068998
P.1 / 10
Y
X
604528
4068988
P.1 / 15
Y
X
604769
4068885
P.1 / 20
X
Y
604948
4068973
P.1 / 25
Y
X
607000
4067000
P.1 / 30
Y
X
606049
4065327
Y
P.1 / 35
X
605200
4064000
P.1 / 40
Y
X
602954
4067092
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3333211
Alanı : 1.946,81
Ar. No :
Önİr. No :
Koordinatlar
İhale Tarihi :
23.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3331477
O32B4
P.1 / 1
Y
X
614317
4082000
P.1 / 6
Y
X
621683
4079827
P.1 / 11
Y
X
619635
4079000
P.1 / 16
X
Y
619529
4079152
P.1 / 21
X
Y
619383
4079101
P.1 / 26
Y
X
614965
4079007
P.1 / 31
Y
X
614410
4080693
Erişim No : 3333346
Ar. No :
İr. No :
İlçesi : Merkez
İli : Mersin
Paftalar : O32B1
Grubu : IV. Grup
P.1 / 2
Y
X
619000
4082000
P.1 / 7
Y
X
621578
4078775
P.1 / 12
Y
X
619636
4079035
P.1 / 17
X
Y
619494
4079189
P.1 / 22
X
Y
619349
4079072
P.1 / 27
Y
X
614355
4079007
P.1 / 32
Y
X
614310
4080700
Alanı : 99,56
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
620000
4082000
P.1 / 8
Y
X
621500
4078850
P.1 / 13
Y
X
619632
4079078
P.1 / 18
X
Y
619477
4079216
P.1 / 23
X
Y
619331
4079040
P.1 / 28
Y
X
614355
4079635
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
İli : Mersin
P.1 / 4
Y
X
620152
4081962
P.1 / 9
Y
X
620000
4078000
P.1 / 14
Y
X
619593
4079098
P.1 / 19
X
Y
619454
4079175
P.1 / 24
X
Y
619321
4079005
P.1 / 29
Y
X
614317
4080395
P.1 / 5
Y
X
620000
4080000
P.1 / 10
Y
X
620000
4079000
P.1 / 15
Y
X
619568
4079114
P.1 / 20
X
Y
619420
4079128
P.1 / 25
X
Y
619319
4079001
P.1 / 30
Y
X
614373
4080424
İhale Tarihi :
23.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3331191
Paftalar : O32C2
Koordinatlar
P.1 / 1
X
Y
625850
4067050
P.1 / 6
Y
X
626737
4065839
P.1 / 11
Y
X
626060
4066203
Erişim No : 3334052
Ar. No :
P.1 / 2
X
Y
626700
4067050
P.1 / 7
Y
X
626535
4065919
P.1 / 12
Y
X
625928
4066439
Alanı : 99,86
Önİr. No :
İli : Mersin
P.1 / 3
X
Y
626700
4067000
P.1 / 8
Y
X
626398
4065943
P.1 / 13
Y
X
625850
4066439
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Silifke
P.1 / 4
X
Y
626900
4067000
P.1 / 9
Y
X
626242
4065986
P.1 / 5
X
Y
626931
4066958
P.1 / 10
Y
X
626111
4066094
İhale Tarihi :
23.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
Paftalar : P31A3
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
561342
4018956
P.1 / 6
Y
X
563142
4019225
P.1 / 2
Y
X
561331
4019492
P.1 / 7
Y
X
562355
4018964
P.1 / 3
Y
X
561316
4019600
P.1 / 4
Y
X
562000
4019600
P.1 / 5
Y
X
563072
4019531
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3334157
Ar. No :
Alanı : 95,62
Önİr. No :
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Silifke
İli : Mersin
İhale Tarihi :
23.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3089204
Paftalar : P31A3
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
561884
4020724
Y
P.1 / 6
X
562875
4020000
P.1 / 11
Y
X
561625
4020425
Erişim No : 3334163
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
562250
4020875
Y
P.1 / 7
X
562125
4019900
P.1 / 12
Y
X
561850
4020600
Alanı : 97,27
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
562800
4021000
Y
P.1 / 8
X
562031
4019887
P.1 / 13
Y
X
561937
4020660
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Silifke
İli : Mersin
P.1 / 4
Y
X
562866
4020500
Y
P.1 / 9
X
562040
4019975
P.1 / 5
Y
X
562875
4020425
Y
P.1 / 10
X
562047
4019982
İhale Tarihi :
23.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3108598
Paftalar : P31A3
Koordinatlar
P.1 / 1
X
Y
562355
4018964
Y
P.1 / 6
X
563250
4018040
Erişim No : 3334184
Ar. No :
P.1 / 2
X
Y
563142
4019225
Y
P.1 / 7
X
563250
4018000
Alanı : 59,23
Önİr. No :
İli : Mersin
P.1 / 3
X
Y
563250
4018750
Y
P.1 / 8
X
562400
4018000
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Silifke
P.1 / 4
X
Y
563250
4018125
Y
P.1 / 9
X
562346
4018068
P.1 / 5
X
Y
563295
4018084
İhale Tarihi :
23.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3248241
Paftalar : P31A3
Koordinatlar
P.1 / 1
X
Y
561000
4016375
P.1 / 2
X
Y
561954
4016379
P.1 / 3
X
Y
561960
4015563
P.1 / 4
X
Y
561375
4015561
P.1 / 5
X
Y
561375
4015750
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3334191
Ar. No :
Alanı : 93,31
Önİr. No :
İli : Mersin
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Silifke
İhale Tarihi :
23.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3105887
Paftalar : P31A3
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
562400
4018000
Y
P.1 / 6
X
562340
4017000
P.1 / 2
Y
X
563000
4018000
Y
P.1 / 7
X
562345
4017383
P.1 / 3
Y
X
562500
4016516
Y
P.1 / 8
X
562400
4017400
P.1 / 4
Y
X
561570
4016520
P.1 / 5
Y
X
561606
4017000
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3338917
Ar. No :
Alanı : 344,44
Önİr. No :
İli : Mersin
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Tarsus
İhale Tarihi :
23.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3331510
Paftalar : N33C3
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
670610
4105407
P.1 / 6
Y
X
670309
4105406
P.1 / 11
Y
X
669821
4104953
P.1 / 16
X
Y
669571
4104846
P.1 / 21
X
Y
669444
4103441
P.1 / 26
Y
X
671357
4105420
P.2 / 5
Y
X
669366
4103825
P.1 / 2
Y
X
670598
4105400
P.1 / 7
Y
X
670310
4105385
P.1 / 12
Y
X
669737
4104957
P.1 / 17
X
Y
669573
4104658
P.1 / 22
X
Y
669445
4103419
P.2 / 1
Y
X
669445
4103419
P.2 / 6
Y
X
669652
4103829
P.1 / 3
Y
X
670605
4105388
P.1 / 8
Y
X
669982
4104772
P.1 / 13
Y
X
669718
4104953
P.1 / 18
X
Y
669554
4104489
P.1 / 23
X
Y
669000
4103300
P.2 / 2
Y
X
669467
4103420
P.2 / 7
Y
X
669711
4103887
P.1 / 4
Y
X
670332
4105395
P.1 / 9
Y
X
669883
4104880
P.1 / 14
Y
X
669710
4104946
P.1 / 19
X
Y
669366
4103825
P.1 / 24
X
Y
669420
4105437
P.2 / 3
Y
X
669466
4103442
P.2 / 8
Y
X
669776
4103925
P.1 / 5
Y
X
670331
4105406
P.1 / 10
Y
X
669857
4104919
P.1 / 15
Y
X
669671
4104895
P.1 / 20
X
Y
669453
4103441
P.1 / 25
X
Y
671356
4105443
P.2 / 4
Y
X
669453
4103441
P.2 / 9
Y
X
669844
4103955
P.2 / 10
X
Y
669934
4104006
P.2 / 15
Y
X
670194
4104874
P.2 / 20
Y
X
670332
4105385
P.2 / 25
Y
X
671357
4105420
P.2 / 30
X
Y
671002
4104193
P.2 / 35
Y
X
670989
4103300
P.2 / 40
Y
X
670587
4103550
P.2 / 45
Y
X
669000
4103300
P.2 / 11
X
Y
670035
4104068
P.2 / 16
Y
X
670127
4104884
P.2 / 21
Y
X
670332
4105395
P.2 / 26
Y
X
671359
4105329
P.2 / 31
X
Y
671073
4104022
P.2 / 36
Y
X
670721
4103300
P.2 / 41
Y
X
670517
4103516
P.2 / 12
X
Y
670163
4104149
P.2 / 17
Y
X
669993
4104760
P.2 / 22
Y
X
670605
4105388
P.2 / 27
Y
X
671311
4105202
P.2 / 32
X
Y
671126
4103975
P.2 / 37
Y
X
670672
4103389
P.2 / 42
Y
X
670490
4103484
P.2 / 13
X
Y
670182
4104472
P.2 / 18
Y
X
669982
4104772
P.2 / 23
Y
X
670617
4105395
P.2 / 28
Y
X
671146
4104896
P.2 / 33
X
Y
671156
4103904
P.2 / 38
Y
X
670648
4103377
P.2 / 43
Y
X
670516
4103425
P.2 / 14
X
Y
670198
4104812
P.2 / 19
Y
X
670310
4105385
P.2 / 24
Y
X
670610
4105407
P.2 / 29
Y
X
671030
4104411
P.2 / 34
X
Y
671021
4103399
P.2 / 39
Y
X
670594
4103485
P.2 / 44
Y
X
670594
4103300
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3326127
Alanı : 751,84
Ar. No :
Önİr. No :
İli : İstanbul
Paftalar : F20A1
Koordinatlar
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Çatalca
İhale Tarihi :
23.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3326126
F20A4
P.1 / 1
Y
X
592058
4575743
Y
P.1 / 6
X
591949
4580000
P.1 / 11
Y
X
591896
4582770
P.1 / 16
X
Y
591959
4582743
P.1 / 21
X
Y
591989
4582733
P.1 / 26
Y
X
592222
4582699
P.1 / 31
Y
X
592378
4582518
P.1 / 2
Y
X
592057
4575743
Y
P.1 / 7
X
591949
4580000
P.1 / 12
Y
X
591916
4582775
P.1 / 17
X
Y
591961
4582734
P.1 / 22
X
Y
592019
4582777
P.1 / 27
Y
X
592267
4582665
P.1 / 32
Y
X
592409
4582499
P.1 / 3
Y
X
592057
4575743
Y
P.1 / 8
X
591952
4580000
P.1 / 13
Y
X
591931
4582777
P.1 / 18
X
Y
591961
4582726
P.1 / 23
X
Y
592035
4582782
P.1 / 28
Y
X
592298
4582616
P.1 / 33
Y
X
592448
4582479
P.1 / 4
Y
X
592058
4575743
Y
P.1 / 9
X
591885
4582650
P.1 / 14
Y
X
591941
4582775
P.1 / 19
X
Y
591970
4582720
P.1 / 24
X
Y
592104
4582769
P.1 / 29
Y
X
592324
4582570
P.1 / 34
Y
X
592485
4582454
P.1 / 5
Y
X
591952
4580000
Y
P.1 / 10
X
591893
4582769
P.1 / 15
Y
X
591950
4582765
P.1 / 20
X
Y
591982
4582725
P.1 / 25
X
Y
592138
4582757
P.1 / 30
Y
X
592350
4582543
P.1 / 35
Y
X
592506
4582433
X
P.1 / 36
Y
592537
4582381
P.1 / 41
Y
X
592745
4582290
Y
P.1 / 46
X
593007
4582243
Y
P.1 / 51
X
593238
4582199
P.1 / 56
X
Y
593420
4582167
Y
P.1 / 61
X
593558
4582069
Y
P.1 / 66
X
593562
4581841
Y
P.1 / 71
X
592450
4575550
P.1 / 76
X
Y
592244
4575719
X
P.1 / 37
Y
592580
4582328
P.1 / 42
Y
X
592767
4582277
Y
P.1 / 47
X
593037
4582237
Y
P.1 / 52
X
593272
4582200
P.1 / 57
X
Y
593462
4582152
Y
P.1 / 62
X
593559
4582047
Y
P.1 / 67
X
593563
4581814
Y
P.1 / 72
X
592441
4575550
P.1 / 77
X
Y
592221
4575722
X
P.1 / 38
Y
592606
4582309
P.1 / 43
Y
X
592790
4582269
Y
P.1 / 48
X
593075
4582226
Y
P.1 / 53
X
593291
4582201
P.1 / 58
X
Y
593513
4582128
Y
P.1 / 63
X
593562
4581999
Y
P.1 / 68
X
593567
4581744
Y
P.1 / 73
X
592441
4575550
P.1 / 78
X
Y
592059
4575720
X
P.1 / 39
Y
592637
4582310
P.1 / 44
Y
X
592866
4582257
Y
P.1 / 49
X
593156
4582208
Y
P.1 / 54
X
593322
4582198
P.1 / 59
X
Y
593534
4582113
Y
P.1 / 64
X
593560
4581940
Y
P.1 / 69
X
593578
4581693
Y
P.1 / 74
X
592441
4575550
X
P.1 / 40
Y
592711
4582301
P.1 / 45
Y
X
592956
4582244
Y
P.1 / 50
X
593198
4582201
Y
P.1 / 55
X
593343
4582193
P.1 / 60
X
Y
593555
4582083
Y
P.1 / 65
X
593563
4581906
Y
P.1 / 70
X
593594
4581651
Y
P.1 / 75
X
592260
4575545
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3329915
Alanı : 1.653,12
Ar. No :
Önİr. No :
Koordinatlar
L18B4
L18C1
P.1 / 1
Y
X
531000
4238000
Y
P.1 / 6
X
534327
4235488
P.1 / 11
Y
X
532000
4232500
Erişim No : 3333224
P.1 / 2
Y
X
533000
4238000
Y
P.1 / 7
X
534125
4234982
P.1 / 12
Y
X
530409
4231079
Önİr. No :
Paftalar : L18B4
23.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
P.1 / 3
Y
X
534000
4237000
Y
P.1 / 8
X
533990
4234665
P.1 / 13
Y
X
531000
4237000
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Torbalı
İli : İzmir
İhale Tarihi :
3329913
L18C2
Alanı : 1.726,50
Ar. No :
Koordinatlar
İr. No :
İlçesi : Torbalı
İli : İzmir
Paftalar : L18B3
Grubu : IV. Grup
P.1 / 4
Y
X
534000
4236000
Y
P.1 / 9
X
533570
4234000
P.1 / 5
Y
X
534525
4235921
Y
P.1 / 10
X
533000
4233300
İhale Tarihi :
23.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3329917
L18C1
P.1 / 1
X
Y
528189
4235957
Y
P.1 / 6
X
528165
4235669
Y
P.1 / 11
X
527751
4234460
X
Y
P.1 / 16
527677
4232671
P.1 / 2
X
Y
528164
4235963
Y
P.1 / 7
X
527950
4234525
Y
P.1 / 12
X
527856
4234411
X
Y
P.1 / 17
527460
4231168
P.1 / 3
X
Y
528086
4236012
Y
P.1 / 8
X
527880
4234581
Y
P.1 / 13
X
527852
4234357
X
Y
P.1 / 18
527411
4230830
P.1 / 4
X
Y
528115
4235713
Y
P.1 / 9
X
527880
4234484
Y
P.1 / 14
X
527900
4234388
X
Y
P.1 / 19
525925
4231745
P.1 / 21
Y
X
524974
4232384
P.1 / 22
Y
X
524660
4232475
P.1 / 23
Y
X
524666
4237000
P.1 / 24
Y
X
528185
4237000
P.1 / 5
X
Y
528140
4235667
Y
P.1 / 10
X
527767
4234486
Y
P.1 / 15
X
527929
4234411
X
Y
P.1 / 20
525333
4232260
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3333242
Alanı : 1.840,97
Ar. No :
Önİr. No :
İli : İzmir
Paftalar : L18B4
Koordinatlar
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Torbalı
İhale Tarihi :
23.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3329930
L18C1
P.1 / 1
Y
X
527677
4232671
Y
P.1 / 6
X
527950
4234525
P.1 / 11
Y
X
528603
4235468
P.1 / 16
X
Y
528698
4235373
P.1 / 21
X
Y
528779
4235192
P.1 / 26
Y
X
528915
4235394
P.1 / 31
Y
X
528807
4235651
P.1 / 2
Y
X
527929
4234411
Y
P.1 / 7
X
528165
4235669
P.1 / 12
Y
X
528610
4235468
P.1 / 17
X
Y
528657
4235330
P.1 / 22
X
Y
528834
4235256
P.1 / 27
Y
X
528808
4235479
P.1 / 32
Y
X
528796
4235699
P.1 / 3
Y
X
527965
4234438
Y
P.1 / 8
X
528201
4235673
P.1 / 13
Y
X
528691
4235538
P.1 / 18
X
Y
528574
4235293
P.1 / 23
X
Y
528873
4235219
P.1 / 28
Y
X
528749
4235435
P.1 / 33
Y
X
528844
4235697
P.1 / 4
Y
X
527990
4234474
Y
P.1 / 9
X
528365
4235529
P.1 / 14
Y
X
528748
4235434
P.1 / 19
X
Y
528679
4235229
P.1 / 24
X
Y
529015
4235377
P.1 / 29
Y
X
528692
4235539
P.1 / 34
Y
X
528854
4235735
P.1 / 5
Y
X
527996
4234489
Y
P.1 / 10
X
528415
4235458
P.1 / 15
Y
X
528706
4235403
P.1 / 20
X
Y
528761
4235129
P.1 / 25
X
Y
528964
4235448
P.1 / 30
Y
X
528784
4235619
P.1 / 35
Y
X
528911
4235722
X
P.1 / 36
Y
529039
4235749
P.1 / 41
Y
X
528501
4235940
Y
P.1 / 46
X
530368
4236733
Y
P.1 / 51
X
530310
4236737
P.1 / 56
X
Y
530538
4236584
Y
P.1 / 61
X
530657
4236641
Y
P.1 / 66
X
530529
4236701
Y
P.1 / 71
X
530447
4236723
P.1 / 76
X
Y
530409
4231080
X
P.1 / 37
Y
528906
4235870
P.1 / 42
Y
X
528288
4235934
Y
P.1 / 47
X
530364
4236734
Y
P.1 / 52
X
530295
4236721
P.1 / 57
X
Y
530567
4236575
Y
P.1 / 62
X
530658
4236643
Y
P.1 / 67
X
530514
4236701
Y
P.1 / 72
X
530408
4236724
P.1 / 77
X
Y
529020
4229840
X
P.1 / 38
Y
528770
4235966
P.1 / 43
Y
X
528189
4235957
Y
P.1 / 48
X
530344
4236740
Y
P.1 / 53
X
530294
4236659
P.1 / 58
X
Y
530589
4236569
Y
P.1 / 63
X
530614
4236712
Y
P.1 / 68
X
530479
4236717
Y
P.1 / 73
X
530369
4236733
P.1 / 78
X
Y
527411
4230830
X
P.1 / 39
Y
528676
4235891
P.1 / 44
Y
X
528185
4237000
Y
P.1 / 49
X
530326
4236740
Y
P.1 / 54
X
530313
4236618
P.1 / 59
X
Y
530615
4236565
Y
P.1 / 64
X
530604
4236710
Y
P.1 / 69
X
530458
4236721
Y
P.1 / 74
X
530341
4237000
P.1 / 79
X
Y
527460
4231168
X
P.1 / 40
Y
528615
4235886
P.1 / 45
Y
X
530340
4237000
Y
P.1 / 50
X
530318
4236737
Y
P.1 / 55
X
530418
4236595
P.1 / 60
X
Y
530629
4236562
Y
P.1 / 65
X
530583
4236707
Y
P.1 / 70
X
530454
4236723
Y
P.1 / 75
X
531000
4237000
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Alanı : 1.997,68
Erişim No : 3333318
Ar. No :
Önİr. No :
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Sarıkamış
İli : Kars
İhale Tarihi :
27.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3123917
Paftalar : I49A2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
306000
4428890
P.1 / 6
Y
X
303400
4423900
Alanı : 2.000,00
Erişim No : 3155426
Ar. No :
Önİr. No :
Paftalar : G31B1
Ar. No :
Önİr. No :
P.1 / 5
Y
X
305077
4423449
İhale Tarihi :
27.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
P.1 / 3
Y
X
573000
4522000
Grubu : IV. Grup
İr. No :
P.1 / 4
Y
X
569000
4522000
İhale Tarihi :
27.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
E32A4
P.1 / 1
Y
X
578000
4630890
P.1 / 6
Y
X
578000
4627300
P.1 / 2
Y
X
583000
4630890
P.1 / 7
Y
X
578000
4628000
Alanı : 1.995,62
Erişim No : 3277607
Ar. No :
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
583000
4631000
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Bozkurt
İli : Kastamonu
Paftalar : E31B3
İr. No :
İlçesi : Bozkurt
İli : Kastamonu
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
573000
4527000
Alanı : 1.980,00
Erişim No : 3277605
Koordinatlar
Grubu : IV. Grup
P.1 / 4
Y
X
306133
4424005
P.1 / 9
Y
X
302000
4428890
G31B4
P.1 / 1
Y
X
569000
4527000
Paftalar : E31B3
P.1 / 3
Y
X
305522
4425000
P.1 / 8
Y
X
302000
4425000
İlçesi : Merkez
İli : Kastamonu
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
306000
4425000
P.1 / 7
Y
X
302000
4424452
P.1 / 4
Y
X
583500
4631000
P.1 / 5
Y
X
583500
4627300
İhale Tarihi :
27.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
E32A4
P.1 / 1
Y
X
583000
4634875
P.1 / 2
Y
X
588150
4634875
P.1 / 3
Y
X
588150
4631000
P.1 / 4
Y
X
583000
4631000
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3277616
Ar. No :
Alanı : 1.923,76
Önİr. No :
İli : Kastamonu
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Bozkurt
İhale Tarihi :
27.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
Paftalar : E31B3
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
578000
4634875
P.1 / 6
Y
X
582079
4632403
P.1 / 11
Y
X
581996
4632800
P.1 / 16
X
Y
581937
4632972
P.1 / 21
X
Y
581810
4633173
P.1 / 26
Y
X
581710
4633007
P.1 / 31
Y
X
581628
4632891
P.1 / 2
Y
X
583000
4634875
P.1 / 7
Y
X
582049
4632444
P.1 / 12
Y
X
581980
4632841
P.1 / 17
X
Y
581926
4633052
P.1 / 22
X
Y
581781
4633123
P.1 / 27
Y
X
581704
4632995
P.1 / 32
Y
X
581606
4632848
P.1 / 3
Y
X
583000
4632276
P.1 / 8
Y
X
582031
4632550
P.1 / 13
Y
X
581959
4632881
P.1 / 18
X
Y
581884
4633114
P.1 / 23
X
Y
581754
4633091
P.1 / 28
Y
X
581700
4632980
P.1 / 33
Y
X
581584
4632805
P.1 / 4
Y
X
582178
4632284
P.1 / 9
Y
X
582022
4632667
P.1 / 14
Y
X
581956
4632890
P.1 / 19
X
Y
581852
4633139
P.1 / 24
X
Y
581732
4633049
P.1 / 29
Y
X
581686
4632959
P.1 / 34
Y
X
581579
4632755
P.1 / 5
Y
X
582138
4632331
P.1 / 10
Y
X
582016
4632748
P.1 / 15
Y
X
581947
4632915
P.1 / 20
X
Y
581834
4633165
P.1 / 25
X
Y
581721
4633033
P.1 / 30
Y
X
581657
4632930
P.1 / 35
Y
X
581572
4632723
P.1 / 36
X
Y
581550
4632673
P.1 / 41
Y
X
581368
4632422
P.1 / 46
Y
X
581257
4632147
P.1 / 51
Y
X
581136
4631923
P.1 / 56
X
Y
581472
4631907
P.1 / 61
Y
X
581736
4631930
P.1 / 66
Y
X
581998
4632087
P.1 / 71
Y
X
583000
4630890
P.1 / 37
X
Y
581482
4632592
P.1 / 42
Y
X
581348
4632376
P.1 / 47
Y
X
581216
4632077
P.1 / 52
Y
X
581165
4631917
P.1 / 57
X
Y
581479
4631907
P.1 / 62
Y
X
581813
4631966
P.1 / 67
Y
X
582089
4632155
P.1 / 72
Y
X
578000
4630890
P.1 / 38
X
Y
581450
4632548
P.1 / 43
Y
X
581331
4632290
P.1 / 48
Y
X
581191
4632003
P.1 / 53
Y
X
581220
4631894
P.1 / 58
X
Y
581579
4631894
P.1 / 63
Y
X
581848
4631985
P.1 / 68
Y
X
582150
4632161
P.1 / 39
X
Y
581425
4632506
P.1 / 44
Y
X
581303
4632228
P.1 / 49
Y
X
581172
4631974
P.1 / 54
Y
X
581264
4631886
P.1 / 59
X
Y
581635
4631897
P.1 / 64
Y
X
581884
4632004
P.1 / 69
Y
X
582178
4632284
P.1 / 40
X
Y
581389
4632462
P.1 / 45
Y
X
581301
4632224
P.1 / 50
Y
X
581113
4631928
P.1 / 55
Y
X
581331
4631897
P.1 / 60
X
Y
581700
4631915
P.1 / 65
Y
X
581942
4632070
P.1 / 70
Y
X
583000
4632276
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3278668
Alanı : 1.983,79
Ar. No :
Önİr. No :
Koordinatlar
Erişim No : 3281124
Önİr. No :
İhale Saati :
09,30-14,0
P.1 / 3
Y
X
583500
4626000
Grubu : IV. Grup
İr. No :
P.1 / 4
Y
X
583375
4624075
P.1 / 5
Y
X
581625
4623250
İhale Tarihi :
27.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
1202169
F30A3
P.1 / 1
Y
X
512000
4583000
Erişim No : 3296313
P.1 / 2
Y
X
516000
4583000
Alanı : 1.798,35
Ar. No :
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
516000
4578000
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
İli : Kastamonu
Paftalar : E30B2
27.06.2016
İlişkili Erişim :
İlçesi : Merkez
İli : Kastamonu
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
583500
4627300
Alanı : 2.000,00
Ar. No :
Koordinatlar
İhale Tarihi :
E32A4
P.1 / 1
Y
X
578000
4627300
Y
P.1 / 6
X
577770
4624330
Paftalar : F30A2
İr. No :
İlçesi : Devrekani
İli : Kastamonu
Paftalar : E31B3
Grubu : IV. Grup
P.1 / 4
Y
X
512000
4578000
İhale Tarihi :
27.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
1200825
E31A1
P.1 / 1
Y
X
540000
4643000
Y
P.1 / 6
X
540000
4640833
P.1 / 2
Y
X
544000
4643000
P.1 / 3
Y
X
544000
4638000
P.1 / 4
Y
X
540600
4638000
P.1 / 5
Y
X
541000
4640000
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3332790
Alanı : 96,23
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Kastamonu
Paftalar : F30A4
Koordinatlar
Grubu : II-B Grup
İr. No :
İlçesi : Araç
27.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3332789
Bu saha I(b) ve II(a-c) gruplarına kısıtlı alan içinde yer almaktadır.
F30D1
P.1 / 1
Y
X
501055
4567100
Y
P.1 / 6
X
501095
4566841
Y
P.1 / 11
X
501854
4566527
Y
P.1 / 16
X
500950
4566190
Erişim No : 3332878
P.1 / 2
Y
X
500803
4566918
Y
P.1 / 7
X
501100
4566840
Y
P.1 / 12
X
501900
4566527
Y
P.1 / 17
X
500350
4566069
Alanı : 1.700,00
Ar. No :
İhale Tarihi :
Önİr. No :
İli : Kastamonu
P.1 / 3
Y
X
500939
4566556
Y
P.1 / 8
X
501240
4566790
Y
P.1 / 13
X
501900
4566210
Y
P.1 / 18
X
500350
4567106
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : İnebolu
P.1 / 4
Y
X
501172
4566571
Y
P.1 / 9
X
501400
4566665
Y
P.1 / 14
X
500950
4566190
Y
P.1 / 19
X
501069
4567106
P.1 / 5
Y
X
501092
4566837
Y
P.1 / 10
X
501412
4566649
Y
P.1 / 15
X
500950
4566190
Y
P.1 / 20
X
501065
4567103
İhale Tarihi :
27.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3327530
Paftalar : E31B3
Koordinatlar
Y
P.1 / 1
X
573000
4635400
Erişim No : 3332903
Alanı : 1.898,78
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Kastamonu
Paftalar : E31B2
Koordinatlar
Y
P.1 / 2
X
578000
4635400
Y
P.1 / 3
X
578000
4632000
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : İnebolu
Y
P.1 / 4
X
573000
4632000
İhale Tarihi :
27.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3327532
E31B3
Y
P.1 / 1
X
578000
4635400
Y
P.1 / 6
X
576474
4638971
Y
P.1 / 2
X
573000
4635400
Y
P.1 / 7
X
576549
4637965
Y
P.1 / 3
X
573000
4640000
Y
P.1 / 8
X
577019
4636963
Y
P.1 / 4
X
577016
4640000
Y
P.1 / 9
X
577466
4636950
Y
P.1 / 5
X
577017
4639984
Y
P.1 / 10
X
578000
4636950
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3333265
Ar. No :
Alanı : 99,02
Önİr. No :
İli : Kastamonu
Grubu : II. Grup
İr. No :
İhale Tarihi :
27.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
İlçesi : Taşköprü
3329460
Paftalar : E32C4
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
608059
4604957
P.1 / 6
Y
X
608244
4604116
P.1 / 11
Y
X
607681
4604865
Erişim No : 3333268
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
607686
4604770
P.1 / 7
Y
X
607826
4603809
P.1 / 12
Y
X
608027
4605058
Alanı : 90,52
Önİr. No :
İli : Kastamonu
P.1 / 3
Y
X
607750
4604351
P.1 / 8
Y
X
606973
4603758
Grubu : II. Grup
İr. No :
P.1 / 4
Y
X
608205
4604444
P.1 / 9
Y
X
606973
4604575
P.1 / 5
Y
X
608289
4604149
P.1 / 10
Y
X
607121
4604640
İhale Tarihi :
27.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
İlçesi : Taşköprü
3329345
Paftalar : E32C4
Koordinatlar
P.1 / 1
X
Y
608626
4604396
P.1 / 6
Y
X
608576
4604372
P.1 / 11
Y
X
608571
4604518
P.1 / 16
X
Y
609250
4605659
Erişim No : 3333345
Ar. No :
P.1 / 2
X
Y
608624
4604396
P.1 / 7
Y
X
608568
4604364
P.1 / 12
Y
X
608341
4605098
P.1 / 17
X
Y
609432
4604967
Alanı : 1.790,70
Önİr. No :
İli : Kastamonu
P.1 / 3
X
Y
608607
4604397
P.1 / 8
Y
X
608567
4604353
P.1 / 13
Y
X
608059
4604957
P.1 / 18
X
Y
609186
4604805
Grubu : IV. Grup
İr. No :
P.1 / 4
X
Y
608603
4604387
P.1 / 9
Y
X
608289
4604149
P.1 / 14
Y
X
608027
4605058
P.1 / 19
X
Y
608864
4604571
P.1 / 5
X
Y
608593
4604380
P.1 / 10
Y
X
608205
4604444
P.1 / 15
Y
X
608988
4605544
İhale Tarihi :
27.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
İlçesi : Bozkurt
3325881
Paftalar : E32A4
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
590496
4627000
P.1 / 6
Y
X
587500
4630000
P.1 / 2
Y
X
590000
4627000
P.1 / 7
Y
X
587500
4631000
P.1 / 3
Y
X
587500
4627000
P.1 / 8
Y
X
588150
4631000
P.1 / 4
Y
X
586000
4627000
P.1 / 9
Y
X
588150
4631616
P.1 / 5
Y
X
586000
4630000
P.1 / 10
Y
X
590493
4631603
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Alanı : 1.877,59
Erişim No : 3333357
Ar. No :
Önİr. No :
Koordinatlar
Ar. No :
Önİr. No :
P.1 / 2
Y
X
590496
4627000
Alanı : 1.587,50
Erişim No : 3334353
Ar. No :
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
594000
4634000
Grubu : IV. Grup
İr. No :
09,30-14,0
P.1 / 4
Y
X
594000
4633000
3333345
P.1 / 5
Y
X
594000
4631584
İhale Tarihi :
27.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
P.1 / 3
Y
X
590493
4631603
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Tosya
İli : Kastamonu
3333345
P.1 / 4
Y
X
594000
4631584
İhale Tarihi :
27.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3155425
G31B2
P.1 / 1
Y
X
574000
4529000
Y
P.1 / 6
X
573000
4530000
P.1 / 2
Y
X
573000
4529000
Y
P.1 / 7
X
573000
4532000
Alanı : 75,09
Erişim No : 3250518
Ar. No :
İhale Saati :
E32A4
P.1 / 1
Y
X
594000
4627000
Paftalar : G31B1
27.06.2016
İlişkili Erişim :
İlçesi : Bozkurt
İli : Kastamonu
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
593125
4634875
Alanı : 1.610,25
Erişim No : 3333358
Koordinatlar
İhale Tarihi :
E32A4
P.1 / 1
Y
X
588150
4634875
Y
P.1 / 6
X
588150
4631616
Paftalar : E32A3
İr. No :
İlçesi : Bozkurt
İli : Kastamonu
Paftalar : E32A3
Grubu : IV. Grup
Önİr. No :
İli : Kayseri
P.1 / 3
Y
X
573000
4527000
Y
P.1 / 8
X
572000
4532000
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Sarız
P.1 / 4
Y
X
569000
4527000
Y
P.1 / 9
X
572500
4532500
P.1 / 5
Y
X
569000
4530000
Y
P.1 / 10
X
574000
4532500
İhale Tarihi :
27.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
Paftalar : L37A2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
294000
4253500
Y
P.1 / 6
X
294007
4253750
P.1 / 2
Y
X
294000
4253500
P.1 / 3
Y
X
294000
4253000
P.1 / 4
Y
X
293000
4253000
P.1 / 5
Y
X
293000
4253750
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3324956
Alanı : 1.985,00
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Kayseri
Paftalar : L34B3
Koordinatlar
İr. No :
İlçesi : Develi
İhale Tarihi :
27.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3298737
L35A4
P.1 / 1
Y
X
718431
4247392
Y
P.1 / 6
X
719847
4248258
P.1 / 11
Y
X
723001
4247001
P.1 / 16
X
Y
720391
4243589
P.1 / 21
X
Y
717957
4247511
Erişim No : 3325964
Ar. No :
Grubu : IV. Grup
P.1 / 2
Y
X
718396
4248693
Y
P.1 / 7
X
720185
4247583
P.1 / 12
Y
X
723001
4239916
P.1 / 17
X
Y
720350
4244390
Alanı : 83,90
Önİr. No :
İli : Kayseri
P.1 / 3
Y
X
719531
4248919
Y
P.1 / 8
X
720190
4247559
P.1 / 13
Y
X
722067
4239916
P.1 / 18
X
Y
719000
4245205
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Melikgazi
P.1 / 4
Y
X
719814
4248292
Y
P.1 / 9
X
720207
4247548
P.1 / 14
Y
X
722073
4241999
P.1 / 19
X
Y
719000
4247000
P.1 / 5
Y
X
719827
4248274
Y
P.1 / 10
X
720230
4247551
P.1 / 15
Y
X
722047
4242847
P.1 / 20
X
Y
718088
4247000
İhale Tarihi :
27.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
2475336
Paftalar : K35D2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
730500
4290250
Erişim No : 3325969
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
730226
4290885
Alanı : 82,23
Önİr. No :
İli : Kayseri
P.1 / 3
Y
X
731508
4290931
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Melikgazi
P.1 / 4
Y
X
731750
4290250
İhale Tarihi :
27.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3325964
Paftalar : K35D2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
729961
4291497
P.1 / 2
Y
X
729700
4292100
P.1 / 3
Y
X
731075
4292150
P.1 / 4
Y
X
731287
4291554
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3325970
Alanı : 81,77
Ar. No :
Önİr. No :
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Melikgazi
İli : Kayseri
İhale Tarihi :
27.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3325964
Paftalar : K35D2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
730226
4290885
Erişim No : 3326394
Alanı : 99,28
Ar. No :
Önİr. No :
Paftalar : L37A1
Grubu : II. Grup
İr. No :
P.1 / 4
Y
X
731508
4290931
İhale Tarihi :
27.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3251547
L37A2
P.1 / 1
Y
X
292895
4252065
Y
P.1 / 6
X
291298
4251103
Erişim No : 3327505
Ar. No :
P.1 / 3
Y
X
731287
4291554
İlçesi : Sarız
İli : Kayseri
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
729961
4291497
P.1 / 2
Y
X
293435
4252065
Y
P.1 / 7
X
291301
4251620
Alanı : 1.970,64
Önİr. No :
İli : Kayseri
P.1 / 3
Y
X
293425
4251660
Y
P.1 / 8
X
291667
4251767
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Yahyalı
P.1 / 4
Y
X
292895
4251660
Y
P.1 / 9
X
292128
4251716
P.1 / 5
Y
X
292555
4251397
Y
P.1 / 10
X
292157
4251704
İhale Tarihi :
27.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3230168
Paftalar : L35D1
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
722875
4233375
Y
P.1 / 6
X
729326
4234944
Y
P.1 / 11
X
728638
4233696
Y
P.1 / 16
X
728771
4233713
P.1 / 21
Y
X
729500
4232000
P.1 / 2
Y
X
723001
4236641
Y
P.1 / 7
X
729056
4234753
Y
P.1 / 12
X
728799
4233494
Y
P.1 / 17
X
728854
4234011
P.1 / 22
Y
X
728000
4232000
P.1 / 3
Y
X
724200
4236673
Y
P.1 / 8
X
728797
4234525
Y
P.1 / 13
X
728925
4233385
Y
P.1 / 18
X
729247
4234401
P.1 / 23
Y
X
727791
4232645
P.1 / 4
Y
X
728956
4235000
Y
P.1 / 9
X
728733
4234148
Y
P.1 / 14
X
728995
4233520
Y
P.1 / 19
X
729432
4234335
P.1 / 24
Y
X
724270
4233416
P.1 / 5
Y
X
729303
4235000
Y
P.1 / 10
X
728735
4233878
Y
P.1 / 15
X
728864
4233555
Y
P.1 / 20
X
729500
4234246
P.1 / 25
Y
X
722875
4233375
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3327510
Ar. No :
Alanı : 1.699,86
Önİr. No :
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Yahyalı
İli : Kayseri
İhale Tarihi :
27.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3327505
Paftalar : L35D1
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
728000
4232000
Y
P.1 / 6
X
723346
4231000
Erişim No : 3327517
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
728000
4230015
Y
P.1 / 7
X
722875
4233375
Alanı : 1.629,38
Önİr. No :
İli : Kayseri
P.1 / 3
Y
X
727825
4230025
Y
P.1 / 8
X
724270
4233416
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Develi
P.1 / 4
Y
X
725443
4228546
Y
P.1 / 9
X
727791
4232645
P.1 / 5
Y
X
723377
4231000
Y
P.1 / 10
X
728000
4232000
İhale Tarihi :
27.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3135606
Paftalar : L35D2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
730350
4235750
Y
P.1 / 6
X
733446
4235432
Y
P.1 / 11
X
733592
4235473
Y
X
P.1 / 16
734345
4235237
P.1 / 2
Y
X
733408
4235750
Y
P.1 / 7
X
733468
4235411
Y
P.1 / 12
X
733602
4235519
Y
X
P.1 / 17
734303
4235126
P.1 / 3
Y
X
733413
4235583
Y
P.1 / 8
X
733537
4235237
Y
P.1 / 13
X
733596
4235750
Y
X
P.1 / 18
734314
4235005
P.1 / 4
Y
X
733395
4235518
Y
P.1 / 9
X
733658
4235259
Y
P.1 / 14
X
734422
4235750
Y
X
P.1 / 19
734412
4234865
P.1 / 5
Y
X
733405
4235472
Y
P.1 / 10
X
733575
4235449
Y
P.1 / 15
X
734421
4235257
Y
X
P.1 / 20
734445
4234678
P.1 / 21
Y
X
734575
4234625
Y
P.1 / 26
X
734600
4235050
Y
P.1 / 31
X
736000
4235750
P.1 / 22
Y
X
734669
4234670
Y
P.1 / 27
X
734587
4235110
Y
P.1 / 32
X
737250
4234800
P.1 / 23
Y
X
734698
4234745
Y
P.1 / 28
X
734545
4235177
Y
P.1 / 33
X
737750
4233400
P.1 / 24
Y
X
734651
4234854
Y
P.1 / 29
X
734434
4235261
Y
P.1 / 34
X
730000
4233400
P.1 / 25
Y
X
734617
4234959
Y
P.1 / 30
X
734433
4235750
Y
P.1 / 35
X
730000
4235000
Y
P.1 / 36
X
730350
4235000
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3327518
Alanı : 1.957,26
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Kayseri
Paftalar : L35C1
Koordinatlar
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Develi
İhale Tarihi :
27.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3135610
L35D2
P.1 / 1
Y
X
742436
4233452
P.1 / 6
Y
X
737750
4233400
P.1 / 11
Y
X
738289
4236559
P.1 / 16
X
Y
738082
4236361
P.1 / 21
X
Y
737596
4236200
P.1 / 26
Y
X
737917
4236051
P.1 / 31
Y
X
738375
4236138
P.1 / 2
Y
X
742323
4233654
P.1 / 7
Y
X
737250
4234800
P.1 / 12
Y
X
738318
4236476
P.1 / 17
X
Y
737996
4236348
P.1 / 22
X
Y
737578
4236146
P.1 / 27
Y
X
737967
4236142
P.1 / 32
Y
X
738466
4236183
P.1 / 3
Y
X
742206
4233658
P.1 / 8
Y
X
736000
4235750
P.1 / 13
Y
X
738330
4236369
P.1 / 18
X
Y
737917
4236361
P.1 / 23
X
Y
737612
4236043
P.1 / 28
Y
X
738045
4236175
P.1 / 33
Y
X
738503
4236344
P.1 / 4
Y
X
742222
4233472
P.1 / 9
Y
X
736000
4236600
P.1 / 14
Y
X
738289
4236299
P.1 / 19
X
Y
737831
4236291
P.1 / 24
X
Y
737740
4236018
P.1 / 29
Y
X
738153
4236188
P.1 / 34
Y
X
738520
4236452
P.1 / 5
Y
X
742271
4233311
P.1 / 10
Y
X
738301
4236600
P.1 / 15
Y
X
738186
4236365
P.1 / 20
X
Y
737785
4236171
P.1 / 25
X
Y
737839
4235973
P.1 / 30
Y
X
738252
4236126
P.1 / 35
Y
X
738619
4236447
P.1 / 36
X
Y
738668
4236328
P.1 / 41
Y
X
739110
4236229
P.1 / 46
Y
X
739403
4236225
P.1 / 51
Y
X
740001
4236328
P.1 / 56
X
Y
742338
4235879
P.1 / 61
Y
X
743149
4235142
P.1 / 66
Y
X
743930
4234298
P.1 / 71
Y
X
744000
4233281
P.1 / 37
X
Y
738784
4236254
P.1 / 42
Y
X
739093
4236146
P.1 / 47
Y
X
739440
4236307
P.1 / 52
Y
X
740108
4236427
P.1 / 57
X
Y
742648
4235516
P.1 / 62
Y
X
743397
4234902
P.1 / 67
Y
X
744278
4233936
P.1 / 72
Y
X
742400
4233336
P.1 / 38
X
Y
738907
4236282
P.1 / 43
Y
X
739134
4236047
P.1 / 48
Y
X
739497
4236394
P.1 / 53
Y
X
740133
4236600
P.1 / 58
X
Y
742805
4235256
P.1 / 63
Y
X
743699
4234820
P.1 / 68
Y
X
744350
4233400
P.1 / 39
X
Y
738998
4236398
P.1 / 44
Y
X
739299
4236023
P.1 / 49
Y
X
739617
4236365
P.1 / 54
Y
X
740400
4236600
P.1 / 59
X
Y
742825
4235158
P.1 / 64
Y
X
743804
4234633
P.1 / 69
Y
X
744350
4233372
P.1 / 40
X
Y
739060
4236328
P.1 / 45
Y
X
739378
4236126
P.1 / 50
Y
X
739836
4236390
P.1 / 55
Y
X
742260
4236001
P.1 / 60
X
Y
743001
4235080
P.1 / 65
Y
X
743807
4234534
P.1 / 70
Y
X
744000
4233372
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3329648
Alanı : 1.946,72
Ar. No :
Önİr. No :
Koordinatlar
İr. No :
İlçesi : Yeşilhisar
İli : Kayseri
Paftalar : L33B3
Grubu : IV. Grup
İhale Tarihi :
27.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3311979
L34A4
P.1 / 1
Y
X
675140
4245807
Y
P.1 / 6
X
674453
4246425
P.1 / 11
Y
X
673522
4247354
P.1 / 16
X
Y
673103
4247928
P.1 / 21
X
Y
680000
4248200
P.1 / 26
Y
X
679499
4246696
P.1 / 31
Y
X
678645
4245964
P.1 / 2
Y
X
675075
4245902
Y
P.1 / 7
X
673973
4246895
P.1 / 12
Y
X
673461
4247383
P.1 / 17
X
Y
673058
4248016
P.1 / 22
X
Y
680005
4247249
P.1 / 27
Y
X
679170
4246530
P.1 / 32
Y
X
678522
4246037
P.1 / 3
Y
X
675017
4245956
Y
P.1 / 8
X
673881
4246972
P.1 / 13
Y
X
673345
4247468
P.1 / 18
X
Y
673167
4248097
P.1 / 23
X
Y
679855
4247054
P.1 / 28
Y
X
678901
4246237
P.1 / 33
Y
X
678298
4246039
P.1 / 4
Y
X
674748
4246123
Y
P.1 / 9
X
673728
4247013
P.1 / 14
Y
X
673230
4247615
P.1 / 19
X
Y
673167
4248500
P.1 / 24
X
Y
679808
4246888
P.1 / 29
Y
X
678848
4246019
P.1 / 34
Y
X
678235
4245993
P.1 / 5
Y
X
674645
4246265
Y
P.1 / 10
X
673638
4247117
P.1 / 15
Y
X
673173
4247797
P.1 / 20
X
Y
680000
4248866
P.1 / 25
X
Y
679708
4246784
P.1 / 30
Y
X
678854
4245921
P.1 / 35
Y
X
678124
4245803
X
P.1 / 36
Y
678076
4245697
P.1 / 41
Y
X
677735
4245165
Y
P.1 / 46
X
677960
4244804
Y
P.1 / 51
X
677687
4244666
P.1 / 56
X
Y
677418
4244203
Y
P.1 / 61
X
676791
4244511
Y
P.1 / 66
X
675840
4245220
X
P.1 / 37
Y
677973
4245622
P.1 / 42
Y
X
677735
4245072
Y
P.1 / 47
X
677921
4244764
Y
P.1 / 52
X
677846
4244524
P.1 / 57
X
Y
677280
4244299
Y
P.1 / 62
X
676728
4244502
Y
P.1 / 67
X
675635
4245309
X
P.1 / 38
Y
677921
4245509
P.1 / 43
Y
X
677845
4244931
Y
P.1 / 48
X
677800
4244733
Y
P.1 / 53
X
677855
4244493
P.1 / 58
X
Y
677208
4244515
Y
P.1 / 63
X
676487
4244564
Y
P.1 / 68
X
675331
4245629
X
P.1 / 39
Y
677818
4245343
P.1 / 44
Y
X
677916
4244902
Y
P.1 / 49
X
677714
4244734
Y
P.1 / 54
X
677834
4244459
P.1 / 59
X
Y
677138
4244581
Y
P.1 / 64
X
676432
4244594
Y
P.1 / 69
X
675207
4245701
X
P.1 / 40
Y
677804
4245237
P.1 / 45
Y
X
677943
4244874
Y
P.1 / 50
X
677686
4244712
Y
P.1 / 55
X
677470
4244202
P.1 / 60
X
Y
677042
4244589
Y
P.1 / 65
X
676372
4244728
Y
P.1 / 70
X
675140
4245807
Erişim No : 3332830
Ar. No :
Alanı : 1.986,00
Önİr. No :
İli : Kayseri
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Pınarbaşı
İhale Tarihi :
27.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3071253
Paftalar : J36D3
Koordinatlar
P.1 / 1
X
Y
255000
4329000
P.1 / 6
Y
X
261000
4325940
P.1 / 2
X
Y
260000
4329000
P.1 / 7
Y
X
255000
4325940
P.1 / 3
X
Y
262000
4329000
P.1 / 4
X
Y
262000
4328000
P.1 / 5
X
Y
261000
4327000
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3332831
Alanı : 1.989,00
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Kayseri
Paftalar : J36C4
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
261000
4325940
Y
P.1 / 7
X
255000
4323000
Alanı : 1.599,75
Ar. No :
27.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
P.1 / 3
Y
X
261000
4325000
Grubu : IV. Grup
İr. No :
Önİr. No :
İli : Kayseri
İlçesi : Akkışla
P.1 / 4
Y
X
262000
4325500
P.1 / 5
Y
X
262000
4325000
İhale Tarihi :
27.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
P.1 / 1
Y
X
255000
4323000
Y
P.1 / 6
X
251579
4322550
Y
P.1 / 11
X
250000
4325000
Y
X
P.2 / 4
251605
4322528
P.1 / 2
Y
X
254164
4323000
Y
P.1 / 7
X
251564
4322546
Y
P.1 / 12
X
255000
4325000
Y
X
P.2 / 5
251599
4322545
P.1 / 3
Y
X
253000
4323000
Y
P.1 / 8
X
251558
4322534
Y
P.2 / 1
X
251560
4322516
Y
X
P.2 / 6
253000
4322498
P.1 / 4
Y
X
253000
4322498
Y
P.1 / 9
X
251560
4322516
Y
P.2 / 2
X
251582
4322508
Y
X
P.2 / 7
253000
4321000
P.2 / 9
Y
X
253000
4321000
P.2 / 10
Y
X
252001
4321000
P.2 / 11
Y
X
252001
4321000
P.2 / 12
Y
X
250000
4321001
Alanı : 80,12
Ar. No :
İli : Kırklareli
Grubu : II. Grup
İr. No :
Önİr. No :
Paftalar : E19C3
3332809
3332846
J36D4
Erişim No : 3270764
Koordinatlar
İhale Tarihi :
J36D3
Erişim No : 3332849
Koordinatlar
İr. No :
İlçesi : Pınarbaşı
P.1 / 1
Y
X
255000
4325940
Y
P.1 / 6
X
262000
4323000
Paftalar : J36D3
Grubu : IV. Grup
İlçesi : Vize
E19C4
F19B1
P.1 / 5
Y
X
251599
4322545
Y
P.1 / 10
X
250000
4321001
Y
P.2 / 3
X
251598
4322511
Y
X
P.2 / 8
253000
4321000
İhale Tarihi :
28.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
F19B2
Y
P.1 / 1
X
572810
4594500
Y
P.1 / 2
X
572810
4595257
Y
X
P.1 / 6
573926
4594661
Y
X
P.1 / 7
574000
4594500
Y
P.1 / 3
X
573748
4595257
Y
P.1 / 4
X
573750
4595250
Y
P.1 / 5
X
573762
4595250
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Alanı : 75,11
Erişim No : 3326159
Ar. No :
Önİr. No :
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
530000
4647998
P.1 / 7
Y
X
530996
4648002
Alanı : 81,91
Erişim No : 3326163
Ar. No :
Önİr. No :
28.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
P.1 / 3
Y
X
530000
4648654
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
İli : Kırklareli
Koordinatlar
İhale Tarihi :
2560678
E18B2
P.1 / 1
Y
X
530996
4648002
P.1 / 6
Y
X
530996
4648002
Paftalar : E18B1
İr. No :
İlçesi : Merkez
İli : Kırklareli
Paftalar : E18B1
Grubu : II. Grup
P.1 / 4
Y
X
531196
4648658
P.1 / 5
Y
X
531196
4648333
İhale Tarihi :
28.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3326159
E18B2
P.1 / 1
Y
X
532200
4647625
P.1 / 6
Y
X
532200
4648333
P.1 / 2
Y
X
530997
4647625
Alanı : 92,11
Erişim No : 3326165
Ar. No :
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
530996
4648002
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
İli : Kırklareli
P.1 / 4
Y
X
530996
4648002
P.1 / 5
Y
X
531196
4648333
İhale Tarihi :
28.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3326159
Paftalar : E18B2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
532200
4649250
Alanı : 71,01
Erişim No : 3326166
Ar. No :
Önİr. No :
Paftalar : E18B1
P.1 / 3
Y
X
531196
4648333
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
İli : Kırklareli
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
532200
4648333
P.1 / 4
Y
X
531195
4649250
İhale Tarihi :
28.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3326159
E18B2
P.1 / 1
Y
X
530000
4648654
P.1 / 2
Y
X
530000
4649250
P.1 / 3
Y
X
531195
4649250
P.1 / 4
Y
X
531196
4648658
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3333169
Alanı : 69,87
Ar. No :
Önİr. No :
Koordinatlar
İr. No :
İlçesi : Merkez
İli : Kırklareli
Paftalar : E18B2
Grubu : II. Grup
İhale Tarihi :
28.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3326094
E18B3
P.1 / 1
Y
X
537500
4637000
Y
P.1 / 6
X
538285
4636206
Y
P.1 / 11
X
538152
4635750
Erişim No : 3334339
P.1 / 2
Y
X
537895
4637000
Y
P.1 / 7
X
538352
4636340
Y
P.1 / 12
X
537500
4635750
Alanı : 43,17
Ar. No :
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
537895
4636525
Y
P.1 / 8
X
538487
4636273
Grubu : I-B Grubu
İr. No :
İlçesi : Vize
İli : Kırklareli
P.1 / 4
Y
X
538000
4636000
Y
P.1 / 9
X
538500
4636275
P.1 / 5
Y
X
538199
4636248
Y
P.1 / 10
X
538500
4636217
İhale Tarihi :
28.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
Paftalar : E19D2
Koordinatlar
P.1 / 1
X
Y
556272
4620093
Y
P.1 / 6
X
555450
4620081
Erişim No : 3324536
Alanı : 1.541,55
Ar. No :
Önİr. No :
Paftalar : I32A3
P.1 / 3
X
Y
556464
4619737
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Akçakent
İli : Kırşehir
Koordinatlar
P.1 / 2
X
Y
556194
4619901
P.1 / 4
X
Y
556361
4619582
P.1 / 5
X
Y
555449
4619598
İhale Tarihi :
28.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
2500214
I32D2
P.1 / 1
X
Y
600000
4401333
Y
P.1 / 6
X
605604
4399000
Y
P.1 / 11
X
603741
4398758
P.1 / 2
X
Y
605111
4400185
Y
P.1 / 7
X
605450
4399155
Y
P.1 / 12
X
603657
4398767
P.1 / 3
X
Y
605111
4400185
Y
P.1 / 8
X
605038
4399257
Y
P.1 / 13
X
603639
4398761
P.1 / 4
X
Y
605111
4400185
Y
P.1 / 9
X
604161
4399022
Y
P.1 / 14
X
603608
4398764
P.1 / 5
X
Y
606000
4399000
Y
P.1 / 10
X
603901
4398815
Y
P.1 / 15
X
602959
4398741
Y
X
P.1 / 16
601978
4399107
Y
X
P.1 / 17
601442
4399106
Y
X
P.1 / 18
599660
4398969
Y
X
P.1 / 19
599313
4398946
Y
X
P.1 / 20
598725
4398573
P.1 / 21
X
Y
597496
4398264
Y
P.1 / 26
X
599300
4401300
P.1 / 22
X
Y
597196
4398451
Y
P.1 / 27
X
599950
4401300
P.1 / 23
X
Y
597000
4398528
Y
P.1 / 28
X
600000
4401333
P.1 / 24
X
Y
597000
4400000
P.1 / 25
X
Y
598000
4400000
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3324540
Alanı : 1.460,19
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Kırşehir
Paftalar : I32A3
Koordinatlar
Önİr. No :
İli : Kırşehir
28.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
P.1 / 3
Y
X
600000
4401333
P.1 / 8
Y
X
604000
4403000
Grubu : IV. Grup
İr. No :
P.1 / 4
Y
X
600000
4401333
P.1 / 9
Y
X
605000
4401700
3324536
P.1 / 5
Y
X
600000
4403300
P.1 / 10
Y
X
606796
4400187
İhale Tarihi :
28.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
İlçesi : Çiçekdağı
2400553
I32D2
P.1 / 1
X
Y
597992
4394000
P.1 / 6
Y
X
593260
4397300
P.1 / 11
Y
X
597000
4397000
P.1 / 16
X
Y
598096
4397039
P.1 / 21
Y
X
600760
4396353
Erişim No : 3324548
P.1 / 2
X
Y
597710
4394650
P.1 / 7
Y
X
593200
4397725
P.1 / 12
Y
X
597000
4397666
P.1 / 17
X
Y
598407
4397057
P.1 / 22
Y
X
600341
4394000
Alanı : 1.547,31
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Kırşehir
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
600000
4401333
P.1 / 7
Y
X
603250
4404000
Alanı : 1.672,05
Ar. No :
Paftalar : I32C1
İhale Tarihi :
I32D2
Erişim No : 3324545
Koordinatlar
İr. No :
İlçesi : Akçakent
P.1 / 1
Y
X
605111
4400185
P.1 / 6
Y
X
602500
4404000
P.1 / 11
Y
X
605111
4400185
Paftalar : I32D1
Grubu : IV. Grup
P.1 / 3
X
Y
597000
4395063
P.1 / 8
Y
X
594153
4397000
P.1 / 13
Y
X
597059
4397639
P.1 / 18
X
Y
599075
4396869
Grubu : IV. Grup
İr. No :
P.1 / 4
X
Y
595975
4395660
P.1 / 9
Y
X
594712
4397000
P.1 / 14
Y
X
597137
4397659
P.1 / 19
X
Y
599865
4396808
P.1 / 5
X
Y
594653
4394677
P.1 / 10
Y
X
596400
4397700
P.1 / 15
Y
X
597862
4397340
P.1 / 20
X
Y
600564
4396509
İhale Tarihi :
28.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
İlçesi : Çiçekdağı
3324545
I32D2
P.1 / 1
Y
X
600760
4396353
P.1 / 2
Y
X
601252
4396373
P.1 / 3
Y
X
601549
4396430
P.1 / 4
Y
X
602115
4396423
P.1 / 5
Y
X
604000
4397000
Y
P.1 / 6
X
604000
4395000
P.1 / 11
Y
X
605854
4393000
P.1 / 16
Y
X
602000
4394000
Y
P.1 / 7
X
607348
4395000
P.1 / 12
Y
X
605196
4393244
P.1 / 17
Y
X
600341
4394000
Y
P.1 / 8
X
607504
4394000
P.1 / 13
Y
X
605050
4393225
P.1 / 18
Y
X
600760
4396353
Y
P.1 / 9
X
607765
4394000
P.1 / 14
Y
X
604370
4393549
Y
P.1 / 10
X
608000
4393000
P.1 / 15
Y
X
602138
4394375
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3332375
Alanı : 1.999,75
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Kırşehir
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İhale Tarihi :
28.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
İlçesi : Akpınar
2285046
Paftalar : J31B2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
575985
4368000
Y
P.1 / 6
X
579623
4363387
P.1 / 11
Y
X
578090
4365732
Erişim No : 3332376
Alanı : 1.895,60
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Kırşehir
Paftalar : I32C4
Koordinatlar
Grubu : IV. Grup
İr. No :
P.1 / 4
Y
X
583000
4366530
Y
P.1 / 9
X
577352
4365202
P.1 / 14
Y
X
576102
4367873
P.1 / 5
Y
X
583000
4363500
Y
P.1 / 10
X
577300
4365279
İhale Tarihi :
28.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3069319
J32B1
P.1 / 1
X
Y
613000
4374000
Y
P.1 / 6
X
614290
4371465
Y
P.1 / 11
X
614566
4370827
X
Y
P.1 / 16
613464
4368773
P.1 / 2
X
Y
614455
4373991
Y
P.1 / 7
X
614260
4371370
Y
P.1 / 12
X
614079
4370001
X
Y
P.1 / 17
607542
4368666
P.1 / 21
Y
X
611000
4370000
P.1 / 22
Y
X
613000
4372000
Alanı : 1.901,00
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Konya
Paftalar : M28A3
P.1 / 3
Y
X
579000
4367720
Y
P.1 / 8
X
579524
4364187
P.1 / 13
Y
X
576125
4367585
İlçesi : Çiçekdağı
Erişim No : 3325920
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
577710
4368000
Y
P.1 / 7
X
579535
4364175
P.1 / 12
Y
X
577146
4366749
P.1 / 3
X
Y
614377
4371609
Y
P.1 / 8
X
614279
4371229
Y
P.1 / 13
X
613999
4369813
X
Y
P.1 / 18
607495
4372264
Grubu : IV. Grup
İr. No :
P.1 / 4
X
Y
614187
4371488
Y
P.1 / 9
X
614323
4371170
Y
P.1 / 14
X
613853
4369494
X
Y
P.1 / 19
608999
4372300
P.1 / 5
X
Y
614259
4371460
Y
P.1 / 10
X
614520
4371001
Y
P.1 / 15
X
613535
4368777
X
Y
P.1 / 20
609000
4370000
İhale Tarihi :
28.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
İlçesi : Merkez
3325918
M28D2
Y
P.1 / 1
X
426128
4180197
Y
P.1 / 2
X
425813
4179852
Y
P.1 / 3
X
425367
4179444
Y
P.1 / 4
X
424388
4178691
Y
P.1 / 5
X
424019
4178407
Y
X
P.1 / 6
423926
4178336
Y
P.1 / 11
X
422998
4181000
Y
X
P.1 / 7
423626
4178073
Y
P.1 / 12
X
423000
4184000
Y
X
P.1 / 8
423345
4178098
Y
P.1 / 13
X
427000
4184000
Y
X
P.1 / 9
423000
4178134
Y
P.1 / 14
X
427000
4180878
Y
X
P.1 / 10
423000
4181000
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3329256
Alanı : 1.659,09
Ar. No :
Önİr. No :
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Ereğli
İli : Konya
İhale Tarihi :
28.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3329255
Paftalar : M32D4
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
593983
4157338
Y
P.1 / 6
X
599000
4158188
P.1 / 11
Y
X
598425
4158625
P.1 / 16
X
Y
597300
4157550
P.1 / 21
X
Y
596820
4157585
P.1 / 26
Y
X
598041
4157318
P.1 / 31
Y
X
596833
4156285
P.1 / 2
Y
X
593980
4157337
Y
P.1 / 7
X
599000
4158188
P.1 / 12
Y
X
597375
4159000
P.1 / 17
X
Y
597000
4158500
P.1 / 22
X
Y
597131
4157467
P.1 / 27
Y
X
598041
4157318
P.1 / 32
Y
X
596647
4156099
P.1 / 3
Y
X
593983
4157338
Y
P.1 / 8
X
599000
4158188
P.1 / 13
Y
X
597375
4158000
P.1 / 18
X
Y
595800
4159300
P.1 / 23
X
Y
598074
4157346
P.1 / 28
Y
X
597763
4157077
P.1 / 33
Y
X
596594
4156031
P.1 / 4
Y
X
593999
4160001
Y
P.1 / 9
X
598965
4158187
P.1 / 14
Y
X
598000
4157571
P.1 / 19
X
Y
595525
4158625
P.1 / 24
X
Y
598074
4157346
P.1 / 29
Y
X
597226
4156614
P.1 / 34
Y
X
596532
4155954
P.1 / 5
Y
X
598999
4160001
Y
P.1 / 10
X
598800
4158775
P.1 / 15
Y
X
598000
4157472
P.1 / 20
X
Y
596325
4158350
P.1 / 25
X
Y
598016
4157353
P.1 / 30
Y
X
597194
4156594
P.1 / 35
Y
X
596202
4156248
X
P.1 / 36
Y
596017
4156075
P.1 / 41
Y
X
596246
4155525
Y
P.1 / 46
X
594000
4155000
X
P.1 / 37
Y
595948
4155760
P.1 / 42
Y
X
595814
4154914
Y
P.1 / 47
X
594000
4156897
X
P.1 / 38
Y
596062
4155558
P.1 / 43
Y
X
595687
4154764
Y
P.1 / 48
X
593800
4157200
X
P.1 / 39
Y
596105
4155539
P.1 / 44
Y
X
595504
4154610
X
P.1 / 40
Y
596217
4155531
P.1 / 45
Y
X
595250
4155000
Erişim No : 3329633
Alanı : 1.994,24
Ar. No :
Önİr. No :
Koordinatlar
İr. No :
İlçesi : Merkez
İli : Konya
Paftalar : M28A3
Grubu : IV. Grup
İhale Tarihi :
28.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3097200
M28D2
P.1 / 1
Y
X
424450
4178040
Y
P.1 / 6
X
426330
4178474
P.1 / 11
Y
X
427389
4178960
P.1 / 16
Y
X
428888
4178667
P.1 / 21
X
Y
430000
4179087
P.1 / 2
Y
X
425000
4178082
Y
P.1 / 7
X
426512
4178565
P.1 / 12
Y
X
427468
4179000
P.1 / 17
Y
X
429025
4178674
P.1 / 22
X
Y
430000
4175000
P.1 / 3
Y
X
425400
4178109
Y
P.1 / 8
X
426642
4178610
P.1 / 13
Y
X
427555
4179015
P.1 / 18
Y
X
429164
4178724
P.1 / 23
X
Y
424450
4175000
P.1 / 4
Y
X
425536
4178110
Y
P.1 / 9
X
427115
4178771
P.1 / 14
Y
X
427687
4179000
P.1 / 19
Y
X
429362
4178873
P.1 / 5
Y
X
425850
4178213
Y
P.1 / 10
X
427214
4178830
P.1 / 15
Y
X
428139
4178836
P.1 / 20
Y
X
429455
4178931
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3329665
Alanı : 1.999,57
Ar. No :
Önİr. No :
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Seydişehir
İli : Konya
İhale Tarihi :
28.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3329653
Paftalar : N28D4
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
419001
4102000
Y
P.1 / 6
X
414338
4103687
Erişim No : 3331924
Alanı : 1.980,91
Ar. No :
Önİr. No :
Paftalar : M32A3
Erişim No : 3331925
P.1 / 2
Y
X
598850
4190500
Alanı : 1.979,21
Ar. No :
Önİr. No :
İr. No :
P.1 / 5
Y
X
414430
4099780
İhale Tarihi :
28.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
P.1 / 3
Y
X
605000
4190500
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Ereğli
İli : Konya
Koordinatlar
Grubu : IV. Grup
P.1 / 4
Y
X
415851
4099302
3331923
M32A4
P.1 / 1
Y
X
598850
4187241
Paftalar : M32A3
P.1 / 3
Y
X
419000
4099300
İlçesi : Ereğli
İli : Konya
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
419000
4102000
Y
P.1 / 7
X
419249
4103645
P.1 / 4
Y
X
605000
4187317
İhale Tarihi :
28.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3331924
M32A4
P.1 / 1
Y
X
599346
4184000
Y
P.1 / 6
X
599112
4184635
Y
P.1 / 11
X
605000
4184000
P.1 / 2
Y
X
599430
4184098
Y
P.1 / 7
X
598907
4184603
P.1 / 3
Y
X
599531
4184330
Y
P.1 / 8
X
598850
4184591
P.1 / 4
Y
X
599471
4184514
Y
P.1 / 9
X
598850
4187241
P.1 / 5
Y
X
599322
4184603
Y
P.1 / 10
X
605000
4187317
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3332840
Alanı : 1.997,75
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Konya
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Seydişehir
İhale Tarihi :
28.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3329653
Paftalar : N28D4
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
417864
4107434
Y
P.1 / 6
X
419368
4104444
Y
P.1 / 11
X
419356
4104349
Y
P.1 / 16
X
419249
4103645
Erişim No : 3332844
Alanı : 1.999,58
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Konya
Paftalar : N28D1
Koordinatlar
Grubu : IV. Grup
İr. No :
P.1 / 4
Y
X
418829
4107631
Y
P.1 / 9
X
419364
4104380
Y
P.1 / 14
X
419349
4104299
Y
P.1 / 19
X
417574
4107434
P.1 / 5
Y
X
419800
4107631
Y
P.1 / 10
X
419360
4104371
Y
P.1 / 15
X
419344
4104273
Y
P.1 / 20
X
417880
4107482
İhale Tarihi :
28.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3329649
N28D4
Y
P.1 / 1
X
417867
4108553
Y
P.1 / 6
X
417580
4107605
Y
P.1 / 11
X
419000
4108718
Y
P.1 / 2
X
417860
4108535
Y
P.1 / 7
X
417574
4107434
Y
P.1 / 12
X
418552
4108718
Alanı : 95,47
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Konya
Paftalar : N28D2
P.1 / 3
Y
X
418128
4107521
Y
P.1 / 8
X
419366
4104407
Y
P.1 / 13
X
419354
4104314
Y
P.1 / 18
X
414250
4107437
İlçesi : Bozkır
Erişim No : 3334245
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
418128
4107417
Y
P.1 / 7
X
419365
4104418
Y
P.1 / 12
X
419356
4104331
Y
P.1 / 17
X
414338
4103687
Y
P.1 / 3
X
417611
4108469
Y
P.1 / 8
X
414250
4107437
Y
P.1 / 13
X
417871
4108538
Grubu : II-B Grup
İr. No :
İlçesi : Bozkır
Y
P.1 / 5
X
417560
4107614
Y
P.1 / 10
X
419000
4112000
İhale Tarihi :
28.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
Bu saha I(b) ve II(a-c) gruplarına kısıtlı alan içinde yer almaktadır.
N28D3
Y
P.1 / 1
X
431008
4108988
Y
P.1 / 6
X
431813
4109646
Y
P.1 / 4
X
417586
4107783
Y
P.1 / 9
X
414250
4112000
Y
P.1 / 2
X
430639
4109999
Y
P.1 / 7
X
432125
4109417
Y
P.1 / 3
X
431571
4110314
Y
P.1 / 4
X
431556
4110089
Y
P.1 / 5
X
431370
4109743
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3334273
Ar. No :
Alanı : 99,22
Önİr. No :
İli : Konya
Erişim No : 3334276
P.1 / 2
Y
X
431780
4111705
Y
P.1 / 7
X
432222
4111125
Alanı : 94,91
Önİr. No :
İli : Konya
Erişim No : 3334279
P.1 / 2
Y
X
430000
4111750
Alanı : 90,71
Önİr. No :
İli : Konya
P.1 / 3
Y
X
431942
4111654
Y
P.1 / 8
X
431986
4110813
Grubu : II-B Grup
İr. No :
09,30-14,0
P.1 / 4
Y
X
431940
4111650
Y
P.1 / 9
X
431586
4110541
3334245
P.1 / 5
Y
X
432341
4111527
İhale Tarihi :
28.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
P.1 / 1
Y
X
430639
4109999
Y
P.1 / 6
X
431571
4110314
P.1 / 3
Y
X
430600
4112000
Grubu : II-B Grup
İr. No :
İlçesi : Bozkır
Paftalar : N28D2
Koordinatlar
İhale Saati :
3334245
Bu saha I(b) ve II(a-c) gruplarına kısıtlı alan içinde yer almaktadır.
P.1 / 1
Y
X
430350
4110791
Ar. No :
28.06.2016
İlişkili Erişim :
İlçesi : Bozkır
Paftalar : N28D2
Koordinatlar
İhale Tarihi :
Bu saha I(b) ve II(a-c) gruplarına kısıtlı alan içinde yer almaktadır.
P.1 / 1
Y
X
430913
4111922
Y
P.1 / 6
X
432341
4111523
Ar. No :
İr. No :
İlçesi : Bozkır
Paftalar : N28D2
Koordinatlar
Grubu : II-B Grup
P.1 / 4
Y
X
430913
4111922
P.1 / 5
Y
X
431279
4111170
İhale Tarihi :
28.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3334245
Bu saha I(b) ve II(a-c) gruplarına kısıtlı alan içinde yer almaktadır.
P.1 / 2
Y
X
430350
4110791
P.1 / 3
Y
X
431279
4111170
P.1 / 4
Y
X
431586
4110541
P.1 / 5
Y
X
431586
4110541
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3334286
Alanı : 85,62
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Konya
Paftalar : N28D2
Koordinatlar
İr. No :
İlçesi : Bozkır
N28D3
İhale Tarihi :
28.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3334245
Bu saha I(b) ve II(a-c) gruplarına kısıtlı alan içinde yer almaktadır.
P.1 / 1
Y
X
431160
4108570
Y
P.1 / 6
X
432300
4109200
Y
P.1 / 11
X
432463
4108204
Erişim No : 3334308
Ar. No :
Grubu : II-B Grup
P.1 / 2
Y
X
431008
4108988
Y
P.1 / 7
X
432314
4109195
Y
P.1 / 12
X
432200
4108850
Alanı : 92,55
Önİr. No :
İli : Konya
P.1 / 3
Y
X
432125
4109417
Y
P.1 / 8
X
432475
4108951
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Bozkır
P.1 / 4
Y
X
432209
4109355
Y
P.1 / 9
X
432641
4108551
P.1 / 5
Y
X
432304
4109211
Y
P.1 / 10
X
432638
4108231
İhale Tarihi :
28.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3334306
Paftalar : N28D2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
431586
4110541
Y
P.1 / 6
X
432750
4111401
Y
P.1 / 11
X
432862
4110800
Erişim No : 3334330
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
431986
4110813
Y
P.1 / 7
X
432954
4111316
Y
P.1 / 12
X
432800
4110800
Alanı : 90,95
Önİr. No :
İli : Konya
P.1 / 3
Y
X
432222
4111125
Y
P.1 / 8
X
433119
4111249
Y
P.1 / 13
X
432639
4110264
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Bozkır
P.1 / 4
Y
X
432341
4111523
Y
P.1 / 9
X
432989
4111056
P.1 / 5
Y
X
432341
4111527
Y
P.1 / 10
X
432922
4110800
İhale Tarihi :
28.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3334308
Paftalar : N28D2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
432639
4110264
Y
P.1 / 6
X
431370
4109743
P.1 / 2
Y
X
432560
4110000
Y
P.1 / 7
X
431556
4110089
P.1 / 3
Y
X
432304
4109211
Y
P.1 / 8
X
431586
4110541
P.1 / 4
Y
X
432209
4109355
P.1 / 5
Y
X
431813
4109646
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Alanı : 74,40
Erişim No : 3105915
Ar. No :
Önİr. No :
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
683732
4352000
Alanı : 377,70
Erişim No : 3330664
Ar. No :
Önİr. No :
İhale Saati :
09,30-14,0
2264398
P.1 / 3
Y
X
683756
4351000
Grubu : IV. Grup
İr. No :
P.1 / 4
Y
X
683000
4351000
İhale Tarihi :
28.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3330662
J23B1
P.1 / 1
Y
X
736792
4373000
Y
P.1 / 6
X
726370
4374190
P.1 / 2
Y
X
733000
4373000
Y
P.1 / 7
X
728300
4374090
Alanı : 100,00
Erişim No : 3242326
Ar. No :
28.06.2016
İlişkili Erişim :
İlçesi : Tavşanlı
İli : Kütahya
Koordinatlar
İhale Tarihi :
J22A4
P.1 / 1
Y
X
683000
4352000
Paftalar : J23A2
İr. No :
İlçesi : Emet
İli : Kütahya
Paftalar : J22A3
Grubu : II. Grup
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
726255
4373964
Y
P.1 / 8
X
736791
4373018
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Doğanşehir
İli : Malatya
P.1 / 4
Y
X
726253
4373961
Y
P.1 / 9
X
736792
4372999
P.1 / 5
Y
X
726253
4373961
Y
P.1 / 10
X
736792
4372999
İhale Tarihi :
29.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
Paftalar : L40D1
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
415000
4223750
Alanı : 74,91
Erişim No : 3288592
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
416000
4223750
Önİr. No :
İli : Malatya
P.1 / 3
Y
X
416000
4222750
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Hekimhan
P.1 / 4
Y
X
415000
4222750
İhale Tarihi :
29.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
2499098
Paftalar : K39B2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
405572
4307101
Y
P.1 / 6
X
406450
4306750
P.1 / 2
Y
X
405325
4307200
P.1 / 3
Y
X
405875
4307650
P.1 / 4
Y
X
406750
4307575
P.1 / 5
Y
X
406661
4307331
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3324323
Alanı : 823,43
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Malatya
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İhale Tarihi :
29.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
İlçesi : Hekimhan
3324314
Paftalar : K39B2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
408300
4308800
P.1 / 6
Y
X
410214
4305297
P.1 / 11
Y
X
406900
4305000
P.1 / 16
X
Y
407077
4305958
Erişim No : 3332857
Alanı : 721,30
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Malatya
Paftalar : K39B1
Koordinatlar
Grubu : IV. Grup
İr. No :
P.1 / 4
Y
X
410000
4307675
P.1 / 9
Y
X
407871
4305000
P.1 / 14
Y
X
406000
4305597
P.1 / 19
X
Y
408500
4308000
P.1 / 5
Y
X
408575
4307725
P.1 / 10
Y
X
406906
4305000
P.1 / 15
Y
X
406000
4305850
İhale Tarihi :
29.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3332856
K39B2
P.1 / 1
Y
X
399921
4308815
P.1 / 6
Y
X
403369
4310003
P.1 / 11
X
Y
404000
4308000
P.1 / 16
X
Y
401552
4304687
P.1 / 2
Y
X
399921
4308814
P.1 / 7
Y
X
403370
4310003
P.1 / 12
X
Y
404000
4308000
P.1 / 17
X
Y
401552
4304687
Alanı : 98,19
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Malatya
Paftalar : L41B3
P.1 / 3
Y
X
410000
4307999
P.1 / 8
Y
X
409000
4305143
P.1 / 13
Y
X
406470
4305670
P.1 / 18
X
Y
407500
4308000
İlçesi : Hekimhan
Erişim No : 3332872
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
410000
4308800
P.1 / 7
Y
X
409000
4305139
P.1 / 12
Y
X
406224
4305008
P.1 / 17
X
Y
407500
4306000
P.1 / 3
Y
X
403000
4309425
P.1 / 8
Y
X
403368
4310000
P.1 / 13
X
Y
403606
4308000
P.1 / 18
X
Y
401548
4304695
Grubu : II. Grup
İr. No :
P.1 / 4
Y
X
403000
4309428
P.1 / 9
Y
X
404000
4310000
P.1 / 14
X
Y
401000
4308000
P.1 / 19
X
Y
399921
4308815
P.1 / 5
Y
X
403010
4309425
P.1 / 10
Y
X
404750
4308000
P.1 / 15
X
Y
401552
4304687
İhale Tarihi :
29.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
İlçesi : Pütürge
3332866
L41C2
P.1 / 1
Y
X
491000
4233000
P.1 / 2
Y
X
491000
4234000
P.1 / 3
Y
X
491839
4234216
P.1 / 4
Y
X
491838
4232874
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Alanı : 96,96
Erişim No : 3332873
Ar. No :
Önİr. No :
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
491839
4234216
Alanı : 98,86
Erişim No : 3332874
Ar. No :
Önİr. No :
29.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
P.1 / 3
Y
X
492499
4234386
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Pütürge
İli : Malatya
Koordinatlar
İhale Tarihi :
3332866
L41C2
P.1 / 1
Y
X
491838
4232874
Paftalar : L41B3
İr. No :
İlçesi : Pütürge
İli : Malatya
Paftalar : L41B3
Grubu : II. Grup
P.1 / 4
Y
X
492492
4232776
İhale Tarihi :
29.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3332866
L41C2
P.1 / 1
Y
X
493919
4233920
P.1 / 2
Y
X
494500
4233630
Alanı : 97,91
Erişim No : 3332875
Ar. No :
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
494500
4232700
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Pütürge
İli : Malatya
P.1 / 4
Y
X
493635
4232700
P.1 / 5
Y
X
493636
4234048
İhale Tarihi :
29.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3332866
Paftalar : L41C2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
493636
4233574
Alanı : 81,05
Erişim No : 3332876
Ar. No :
Önİr. No :
Paftalar : L41B3
P.1 / 3
Y
X
493000
4232700
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Pütürge
İli : Malatya
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
493635
4232700
P.1 / 4
Y
X
492492
4232776
P.1 / 5
Y
X
492496
4233575
İhale Tarihi :
29.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3332866
L41C2
P.1 / 1
Y
X
492496
4233575
P.1 / 2
Y
X
492499
4234386
P.1 / 3
Y
X
492750
4234450
P.1 / 4
Y
X
493636
4234048
P.1 / 5
Y
X
493636
4233574
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Alanı : 699,01
Erişim No : 3333162
Ar. No :
Önİr. No :
Koordinatlar
Ar. No :
Önİr. No :
P.1 / 2
Y
X
630055
4284498
Alanı : 832,58
Erişim No : 3328186
Ar. No :
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
406350
4314800
Y
P.1 / 8
X
401854
4315000
Grubu : II. Grup
İr. No :
09,30-14,0
3252721
P.1 / 4
Y
X
404133
4313441
Y
P.1 / 9
X
405000
4315000
P.1 / 5
Y
X
402399
4314336
Y
P.1 / 10
X
407000
4315000
İhale Tarihi :
29.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
P.1 / 3
Y
X
631055
4284498
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Kula
İli : Manisa
P.1 / 4
Y
X
631055
4283498
İhale Tarihi :
29.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3231893
K21D3
P.1 / 1
Y
X
651964
4268079
Y
P.1 / 6
X
652282
4268198
P.1 / 2
Y
X
648974
4269624
Alanı : 227,52
Erişim No : 3329590
Ar. No :
İhale Saati :
K21D1
P.1 / 1
Y
X
630055
4283498
Paftalar : K21C4
29.06.2016
İlişkili Erişim :
İlçesi : Kula
İli : Manisa
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
404610
4312000
Y
P.1 / 7
X
401979
4314704
Alanı : 100,00
Erişim No : 3210458
Koordinatlar
İhale Tarihi :
K39B2
P.1 / 1
Y
X
406000
4312000
Y
P.1 / 6
X
402321
4314372
Paftalar : K20C2
İr. No :
İlçesi : Hekimhan
İli : Malatya
Paftalar : K39B1
Grubu : IV. Grup
Önİr. No :
İli : Manisa
P.1 / 3
Y
X
652620
4271381
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Gördes
P.1 / 4
Y
X
653698
4272256
P.1 / 5
Y
X
653075
4269300
İhale Tarihi :
29.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
2572946
Paftalar : K20A2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
604520
4314000
Y
P.1 / 6
X
604000
4313636
P.1 / 2
Y
X
604500
4314000
Y
P.1 / 7
X
602489
4314343
P.1 / 3
Y
X
604299
4313496
Y
P.1 / 8
X
605047
4315568
P.1 / 4
Y
X
604163
4313560
P.1 / 5
Y
X
604000
4313048
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3329939
Ar. No :
Alanı : 662,35
Önİr. No :
İli : Manisa
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Kula
İhale Tarihi :
29.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3054949
Paftalar : K21D4
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
638137
4267502
Y
P.1 / 6
X
637911
4267494
P.1 / 11
Y
X
637358
4267554
P.1 / 16
X
Y
637191
4267645
P.1 / 21
X
Y
637149
4267537
P.1 / 26
Y
X
635904
4267425
P.1 / 31
Y
X
635000
4268486
P.1 / 2
Y
X
638130
4267532
Y
P.1 / 7
X
637660
4267520
P.1 / 12
Y
X
637374
4267634
P.1 / 17
X
Y
637145
4267592
P.1 / 22
X
Y
636900
4267530
P.1 / 27
Y
X
635662
4267423
P.1 / 32
Y
X
635291
4268176
P.1 / 3
Y
X
637964
4267556
Y
P.1 / 8
X
637656
4267520
P.1 / 13
Y
X
637351
4267640
P.1 / 18
X
Y
637168
4267571
P.1 / 23
X
Y
636647
4267513
P.1 / 28
Y
X
635420
4267440
P.1 / 33
Y
X
639000
4269000
P.1 / 4
Y
X
637951
4267507
Y
P.1 / 9
X
637403
4267533
P.1 / 14
Y
X
637278
4267639
P.1 / 19
X
Y
637197
4267557
P.1 / 24
X
Y
636393
4267484
P.1 / 29
Y
X
635181
4267478
P.1 / 34
Y
X
639437
4269250
P.1 / 5
Y
X
637924
4267492
Y
P.1 / 10
X
637396
4267533
P.1 / 15
Y
X
637262
4267655
P.1 / 20
X
Y
637223
4267536
P.1 / 25
X
Y
636145
4267448
P.1 / 30
Y
X
635000
4267530
P.1 / 35
Y
X
639305
4269382
X
P.1 / 36
Y
640261
4268921
P.1 / 41
Y
X
640505
4268220
Y
P.1 / 46
X
639548
4267481
Y
P.1 / 51
X
638659
4267359
X
P.1 / 37
Y
640406
4268831
P.1 / 42
Y
X
640531
4268149
Y
P.1 / 47
X
639565
4267426
Y
P.1 / 52
X
638411
4267414
X
P.1 / 38
Y
640478
4268744
P.1 / 43
Y
X
639777
4267583
Y
P.1 / 48
X
639247
4267185
Y
P.1 / 53
X
638162
4267460
X
P.1 / 39
Y
640522
4268621
P.1 / 44
Y
X
639719
4267642
Y
P.1 / 49
X
639145
4267216
Y
P.1 / 54
X
638082
4267471
X
P.1 / 40
Y
640498
4268364
P.1 / 45
Y
X
639664
4267608
Y
P.1 / 50
X
638903
4267292
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3330457
Ar. No :
Alanı : 1.546,11
Önİr. No :
İli : Manisa
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Kula
İhale Tarihi :
29.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3330454
Paftalar : K21C4
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
656773
4269845
Y
P.1 / 6
X
657100
4268475
P.1 / 11
Y
X
656090
4266511
P.1 / 16
X
Y
654871
4266628
P.1 / 21
X
Y
653883
4266835
P.1 / 26
Y
X
653365
4266831
P.1 / 31
Y
X
652790
4268120
P.1 / 2
Y
X
656904
4270000
Y
P.1 / 7
X
657084
4268474
P.1 / 12
Y
X
655845
4266510
P.1 / 17
X
Y
654630
4266689
P.1 / 22
X
Y
653877
4266836
P.1 / 27
Y
X
653117
4266798
P.1 / 32
Y
X
653029
4267580
P.1 / 3
Y
X
657667
4270000
Y
P.1 / 8
X
656750
4267250
P.1 / 13
Y
X
655600
4266521
P.1 / 18
X
Y
654389
4266756
P.1 / 23
X
Y
653627
4266845
P.1 / 28
Y
X
653110
4266797
P.1 / 33
Y
X
653091
4268438
P.1 / 4
Y
X
657158
4268473
Y
P.1 / 9
X
656514
4266542
P.1 / 14
Y
X
655355
4266544
P.1 / 19
X
Y
654139
4266807
P.1 / 24
X
Y
653620
4266845
P.1 / 29
Y
X
652860
4266742
P.2 / 1
Y
X
656743
4269887
P.1 / 5
Y
X
657158
4268473
Y
P.1 / 10
X
656334
4266524
P.1 / 15
Y
X
655112
4266580
P.1 / 20
X
Y
654131
4266807
P.1 / 25
X
Y
653371
4266832
P.1 / 30
Y
X
652836
4266735
P.2 / 2
Y
X
653095
4268493
X
P.2 / 3
Y
653150
4269250
P.2 / 8
Y
X
655000
4271000
X
P.2 / 4
Y
653800
4272502
P.2 / 9
Y
X
655000
4270000
X
P.2 / 5
Y
654000
4272502
P.2 / 10
Y
X
656839
4270000
X
P.2 / 6
Y
654000
4272502
X
P.2 / 7
Y
654000
4271000
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3330482
Alanı : 1.990,51
Ar. No :
Önİr. No :
Koordinatlar
K21D3
L21A2
İhale Tarihi :
29.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3330481
L21B1
P.1 / 1
Y
X
650386
4265473
Y
P.1 / 6
X
651581
4265896
P.1 / 11
Y
X
652905
4266251
P.1 / 16
X
Y
652905
4266253
P.1 / 21
X
Y
653385
4266633
P.1 / 26
Y
X
654588
4266493
P.1 / 31
Y
X
655590
4266321
P.1 / 2
Y
X
650633
4265534
Y
P.1 / 7
X
651594
4265903
P.1 / 12
Y
X
653352
4265313
P.1 / 17
X
Y
652852
4266254
P.1 / 22
X
Y
653626
4266645
P.1 / 27
Y
X
654833
4266432
P.1 / 32
Y
X
655840
4266310
P.1 / 3
Y
X
650877
4265606
Y
P.1 / 8
X
651678
4265948
P.1 / 13
Y
X
654083
4265523
P.1 / 18
X
Y
652843
4266528
P.1 / 23
X
Y
653868
4266636
P.1 / 28
Y
X
655082
4266382
P.1 / 33
Y
X
655844
4266310
P.1 / 4
Y
X
651116
4265691
Y
P.1 / 9
X
652867
4265803
P.1 / 14
Y
X
653559
4266488
P.1 / 19
X
Y
652908
4266548
P.1 / 24
X
Y
654108
4266609
P.1 / 29
Y
X
655333
4266346
P.1 / 34
Y
X
656094
4266311
P.1 / 5
Y
X
651351
4265788
Y
P.1 / 10
X
652852
4266253
P.1 / 15
Y
X
652892
4266279
P.1 / 20
X
Y
653145
4266601
P.1 / 25
X
Y
654347
4266560
P.1 / 30
Y
X
655586
4266321
P.1 / 35
Y
X
656098
4266311
X
P.1 / 36
Y
656347
4266324
P.1 / 41
Y
X
657000
4264500
Y
P.1 / 46
X
656252
4262493
Y
P.1 / 51
X
653284
4261758
P.1 / 56
X
Y
652013
4262416
Y
P.1 / 61
X
650973
4262975
Y
P.1 / 66
X
650253
4265447
X
P.1 / 37
Y
656351
4266325
P.1 / 42
Y
X
656000
4264500
Y
P.1 / 47
X
656252
4262493
Y
P.1 / 52
X
653000
4261750
P.1 / 57
X
Y
651946
4262430
Y
P.1 / 62
X
650588
4263500
X
P.1 / 38
Y
656445
4266335
P.1 / 43
Y
X
655531
4263406
Y
P.1 / 48
X
656227
4262500
Y
P.1 / 53
X
652196
4262269
P.1 / 58
X
Y
651450
4262750
Y
P.1 / 63
X
650285
4263746
X
P.1 / 39
Y
656000
4265000
P.1 / 44
Y
X
655300
4262867
Y
P.1 / 49
X
653112
4262500
Y
P.1 / 54
X
652184
4262306
P.1 / 59
X
Y
651468
4262915
Y
P.1 / 64
X
650344
4265186
X
P.1 / 40
Y
657054
4265000
P.1 / 45
Y
X
655987
4262561
Y
P.1 / 50
X
653137
4262350
Y
P.1 / 55
X
652087
4262392
P.1 / 60
X
Y
651366
4263034
Y
P.1 / 65
X
650292
4265392
Erişim No : 3331517
Alanı : 94,03
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Manisa
Paftalar : K20C3
Koordinatlar
İr. No :
İlçesi : Kula
İli : Manisa
Paftalar : K21C4
Grubu : IV. Grup
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Kula
İhale Tarihi :
29.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3328000
K21D4
P.1 / 1
X
Y
631563
4269989
P.1 / 2
X
Y
631577
4269325
P.1 / 3
X
Y
630128
4269325
P.1 / 4
X
Y
630128
4269965
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3331525
Alanı : 84,27
Ar. No :
Önİr. No :
Koordinatlar
İhale Tarihi :
29.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3328001
K21D4
P.1 / 1
Y
X
630887
4270639
Y
P.1 / 6
X
630128
4270520
Erişim No : 3332891
Ar. No :
İr. No :
İlçesi : Kula
İli : Manisa
Paftalar : K20C3
Grubu : II. Grup
P.1 / 2
Y
X
631350
4270647
Y
P.1 / 7
X
630877
4270520
Alanı : 1.991,98
Önİr. No :
İli : Manisa
P.1 / 3
Y
X
631556
4270471
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
P.1 / 4
Y
X
631563
4269989
P.1 / 5
Y
X
630128
4269965
İhale Tarihi :
29.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3324542
Paftalar : K19B3
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
580000
4298000
Y
P.1 / 6
X
582000
4295000
Y
P.1 / 11
X
580253
4296226
P.1 / 2
Y
X
585914
4298120
Y
P.1 / 7
X
581818
4294939
Y
P.1 / 12
X
580000
4296429
P.1 / 3
Y
X
585916
4294001
Y
P.1 / 8
X
580150
4294939
P.1 / 4
Y
X
584000
4294000
Y
P.1 / 9
X
580133
4296167
P.1 / 5
Y
X
584000
4295000
Y
P.1 / 10
X
580206
4296205
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3332907
Alanı : 1.882,78
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Manisa
Paftalar : K19B3
Koordinatlar
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Akhisar
İhale Tarihi :
29.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3332906
K20A4
P.1 / 1
Y
X
587420
4300300
P.1 / 6
Y
X
592549
4300071
P.1 / 11
Y
X
592339
4299606
P.1 / 16
X
Y
592122
4299630
P.1 / 21
X
Y
592318
4299404
P.1 / 26
Y
X
592167
4299228
P.1 / 31
Y
X
592109
4299048
P.1 / 2
Y
X
592703
4300547
P.1 / 7
Y
X
592520
4300023
P.1 / 12
Y
X
592300
4299573
P.1 / 17
X
Y
592139
4299600
P.1 / 22
X
Y
592309
4299341
P.1 / 27
Y
X
592129
4299228
P.1 / 32
Y
X
592094
4298998
P.1 / 3
Y
X
592699
4300530
P.1 / 8
Y
X
592498
4299958
P.1 / 13
Y
X
592224
4299598
P.1 / 18
X
Y
592247
4299502
P.1 / 23
X
Y
592278
4299291
P.1 / 28
Y
X
592150
4299173
P.1 / 33
Y
X
592034
4298951
P.1 / 4
Y
X
592707
4300370
P.1 / 9
Y
X
592434
4299831
P.1 / 14
Y
X
592162
4299613
P.1 / 19
X
Y
592298
4299477
P.1 / 24
X
Y
592239
4299252
P.1 / 29
Y
X
592150
4299141
P.1 / 34
Y
X
592028
4298934
P.1 / 5
Y
X
592689
4300285
P.1 / 10
Y
X
592394
4299744
P.1 / 15
Y
X
592124
4299639
P.1 / 20
X
Y
592306
4299436
P.1 / 25
X
Y
592207
4299234
P.1 / 30
Y
X
592116
4299088
P.1 / 35
Y
X
592087
4298939
P.1 / 36
X
Y
592118
4298922
P.1 / 41
Y
X
591946
4298533
P.1 / 46
Y
X
591780
4298384
P.1 / 51
Y
X
591000
4298241
P.1 / 56
X
Y
590086
4299000
P.1 / 61
Y
X
589671
4297689
P.1 / 66
Y
X
590009
4297000
P.1 / 71
Y
X
585917
4296226
P.1 / 37
X
Y
592117
4298872
P.1 / 42
Y
X
591935
4298506
P.1 / 47
Y
X
591839
4298512
P.1 / 52
Y
X
590997
4298240
P.1 / 57
X
Y
589000
4299000
P.1 / 62
Y
X
589671
4297689
P.1 / 67
Y
X
589400
4297000
P.1 / 72
Y
X
585915
4296226
P.1 / 38
X
Y
592093
4298809
P.1 / 43
Y
X
591912
4298432
P.1 / 48
Y
X
591108
4298276
P.1 / 53
Y
X
591000
4298241
P.1 / 58
X
Y
589000
4297595
P.1 / 63
Y
X
589671
4297689
P.1 / 68
Y
X
589325
4296441
P.1 / 73
Y
X
585914
4298120
P.1 / 39
X
Y
592023
4298706
P.1 / 44
Y
X
591871
4298375
P.1 / 49
Y
X
591108
4298276
P.1 / 54
Y
X
591000
4299000
P.1 / 59
X
Y
589671
4297812
P.1 / 64
Y
X
589674
4297686
P.1 / 69
Y
X
589325
4296442
P.1 / 74
Y
X
585914
4300300
P.1 / 40
X
Y
591950
4298581
P.1 / 45
Y
X
591840
4298362
P.1 / 50
Y
X
591108
4298276
P.1 / 55
Y
X
590106
4299000
P.1 / 60
X
Y
589671
4297689
P.1 / 65
Y
X
590240
4297125
P.1 / 70
Y
X
585916
4296226
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3332924
Alanı : 1.742,84
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Manisa
Paftalar : K19B3
Koordinatlar
İr. No :
İhale Tarihi :
29.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
İlçesi : Akhisar
3332923
K20A4
P.1 / 1
Y
X
582000
4299161
P.1 / 6
Y
X
582000
4302047
P.1 / 11
Y
X
585914
4300300
Erişim No : 3332935
Ar. No :
Grubu : IV. Grup
P.1 / 2
Y
X
583791
4299452
P.1 / 7
Y
X
588526
4302047
P.1 / 12
Y
X
585914
4298120
Alanı : 284,26
Önİr. No :
İli : Manisa
P.1 / 3
Y
X
583791
4299951
P.1 / 8
Y
X
587420
4300300
P.1 / 13
Y
X
582000
4298040
Grubu : IV. Grup
İr. No :
P.1 / 4
Y
X
582761
4300464
P.1 / 9
Y
X
587420
4300300
P.1 / 5
Y
X
582000
4300166
P.1 / 10
Y
X
587420
4300300
İhale Tarihi :
29.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
İlçesi : Gördes
3329189
Paftalar : K20A2
Koordinatlar
P.1 / 1
X
Y
607447
4312932
P.1 / 6
Y
X
605000
4313168
P.1 / 11
Y
X
605758
4314639
P.1 / 16
X
Y
606323
4313706
Erişim No : 3332952
Ar. No :
P.1 / 2
X
Y
606370
4312520
P.1 / 7
Y
X
604622
4313345
P.1 / 12
Y
X
606545
4315536
P.1 / 17
X
Y
606354
4313000
Alanı : 1.940,49
Önİr. No :
İli : Manisa
P.1 / 3
X
Y
605360
4313000
P.1 / 8
Y
X
605000
4313775
P.1 / 13
Y
X
606958
4315000
P.1 / 18
X
Y
607429
4313000
Grubu : IV. Grup
İr. No :
P.1 / 4
X
Y
605353
4313000
P.1 / 9
Y
X
605000
4314000
P.1 / 14
Y
X
606266
4315000
P.1 / 5
X
Y
605000
4313167
P.1 / 10
Y
X
605197
4314000
P.1 / 15
Y
X
606277
4314738
İhale Tarihi :
29.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
İlçesi : Köprübaşı
3332950
Paftalar : K20A3
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
603000
4291000
P.1 / 6
Y
X
601978
4292536
P.1 / 2
Y
X
603000
4291000
P.1 / 7
Y
X
601978
4292536
P.1 / 3
Y
X
602000
4290789
P.1 / 8
Y
X
602000
4298000
P.1 / 4
Y
X
602000
4290793
P.1 / 9
Y
X
604655
4298225
P.1 / 5
Y
X
602000
4291736
P.1 / 10
Y
X
604751
4291000
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3332954
Alanı : 1.832,68
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Manisa
Paftalar : K20A3
Koordinatlar
K20B1
P.1 / 2
Y
X
608041
4303000
P.1 / 7
Y
X
612000
4304767
P.1 / 12
Y
X
614161
4304847
Alanı : 1.957,69
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Manisa
29.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
P.1 / 3
Y
X
608041
4303000
P.1 / 8
Y
X
612000
4306000
P.1 / 13
Y
X
615604
4303871
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Köprübaşı
3332950
P.1 / 4
Y
X
610218
4303000
P.1 / 9
Y
X
612000
4306000
P.1 / 14
Y
X
615039
4302713
P.1 / 5
Y
X
610264
4304000
P.1 / 10
Y
X
614000
4306000
P.1 / 15
Y
X
615039
4302713
İhale Tarihi :
29.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3332950
K20B4
P.1 / 1
Y
X
608000
4300900
P.1 / 6
Y
X
605708
4303395
P.1 / 11
X
Y
614174
4302600
Erişim No : 3332956
Ar. No :
İhale Tarihi :
K20B4
Erişim No : 3332955
Koordinatlar
İr. No :
İlçesi : Köprübaşı
P.1 / 1
Y
X
607600
4301250
P.1 / 6
Y
X
610300
4304775
P.1 / 11
Y
X
614191
4305609
P.1 / 16
X
Y
614174
4302600
Paftalar : K20A3
Grubu : IV. Grup
P.1 / 2
Y
X
608000
4301000
P.1 / 7
Y
X
605765
4303331
P.1 / 12
X
Y
615089
4300431
Alanı : 1.988,99
Önİr. No :
İli : Manisa
P.1 / 3
Y
X
607600
4301000
P.1 / 8
Y
X
605800
4303400
P.1 / 13
X
Y
608000
4298510
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Köprübaşı
P.1 / 4
Y
X
605105
4302175
P.1 / 9
Y
X
607035
4301890
P.1 / 5
Y
X
605106
4302177
P.1 / 10
Y
X
607600
4301250
İhale Tarihi :
29.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3332950
Paftalar : K20B4
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
615089
4300431
P.1 / 6
Y
X
610110
4299081
P.1 / 2
Y
X
615650
4299100
P.1 / 3
Y
X
615650
4299100
P.1 / 4
Y
X
617369
4298245
P.1 / 5
Y
X
612500
4295000
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3332957
Alanı : 1.959,37
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Manisa
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Köprübaşı
İhale Tarihi :
29.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3332950
Paftalar : K20A3
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
606988
4291439
Y
P.1 / 6
X
607268
4298448
Erişim No : 3332958
Alanı : 1.491,59
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Manisa
Paftalar : K20A3
Koordinatlar
Grubu : IV. Grup
İr. No :
P.1 / 4
Y
X
604655
4298225
P.1 / 5
Y
X
606551
4298387
İhale Tarihi :
29.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3332950
K20B4
P.1 / 1
Y
X
609380
4294849
Y
P.1 / 6
X
609670
4291898
Y
P.1 / 11
X
607435
4294812
P.1 / 2
Y
X
609684
4294895
Y
P.1 / 7
X
609658
4291898
Y
P.1 / 12
X
609379
4294884
Alanı : 1.529,95
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Manisa
Paftalar : K20A3
P.1 / 3
Y
X
604751
4291000
İlçesi : Köprübaşı
Erişim No : 3332959
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
606500
4291000
Y
P.1 / 7
X
607570
4291856
P.1 / 3
Y
X
612500
4295000
Y
P.1 / 8
X
609659
4291900
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Köprübaşı
P.1 / 4
Y
X
612500
4291912
Y
P.1 / 9
X
607599
4291900
P.1 / 5
Y
X
609680
4291966
Y
P.1 / 10
X
607570
4291856
İhale Tarihi :
29.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3332950
K20B4
P.1 / 1
Y
X
609936
4294933
Y
P.1 / 6
X
607268
4298448
Y
P.1 / 11
X
612500
4295000
P.1 / 2
Y
X
609963
4295515
Y
P.1 / 7
X
608000
4298510
Y
P.1 / 12
X
609684
4294895
P.1 / 3
Y
X
609365
4295456
Y
P.1 / 8
X
608000
4298510
P.1 / 4
Y
X
609379
4294884
Y
P.1 / 9
X
608000
4298510
P.1 / 5
Y
X
607435
4294812
Y
P.1 / 10
X
610110
4299081
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3332967
Alanı : 1.099,50
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Manisa
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Gördes
İhale Tarihi :
29.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3332966
Paftalar : K20B1
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
614000
4306000
Y
P.1 / 6
X
618000
4311000
P.1 / 11
Y
X
615175
4308600
P.1 / 16
X
Y
615399
4305428
Erişim No : 3332981
Alanı : 1.065,78
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Manisa
Paftalar : K20A2
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
614000
4310000
Y
P.1 / 7
X
618000
4310000
P.1 / 12
Y
X
616000
4307000
P.1 / 17
X
Y
614159
4305675
P.1 / 3
Y
X
614500
4310000
Y
P.1 / 8
X
617000
4310000
P.1 / 13
Y
X
615375
4307000
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Gördes
P.1 / 4
Y
X
614500
4311000
Y
P.1 / 9
X
616000
4309000
P.1 / 14
Y
X
615200
4306600
P.1 / 5
Y
X
616000
4311000
Y
P.1 / 10
X
615175
4308600
P.1 / 15
Y
X
615220
4306484
İhale Tarihi :
30.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3332971
K20A3
P.1 / 1
Y
X
598950
4300875
P.1 / 6
Y
X
601067
4304311
X
P.1 / 11
Y
601800
4305275
P.1 / 16
X
Y
602000
4306000
Y
P.1 / 21
X
600240
4303000
Y
P.1 / 26
X
600693
4299000
P.1 / 2
Y
X
600600
4304530
P.1 / 7
Y
X
601661
4305093
X
P.1 / 12
Y
601678
4305358
P.1 / 17
X
Y
602000
4304000
Y
P.1 / 22
X
601008
4303000
Y
P.1 / 27
X
600600
4299000
P.1 / 3
Y
X
600038
4305000
P.1 / 8
Y
X
601564
4305191
X
P.1 / 13
Y
601584
4305260
P.1 / 18
X
Y
602089
4304000
Y
P.1 / 23
X
601400
4302650
Y
P.1 / 28
X
600535
4299074
P.1 / 4
Y
X
601000
4305000
P.1 / 9
Y
X
601579
4305215
X
P.1 / 14
Y
600374
4306000
P.1 / 19
X
Y
602089
4304000
Y
P.1 / 24
X
602175
4302089
Y
P.1 / 29
X
600500
4299000
P.1 / 5
Y
X
601000
4304334
P.1 / 10
Y
X
601718
4305168
X
P.1 / 15
Y
601999
4306000
P.1 / 20
X
Y
600845
4304000
Y
P.1 / 25
X
601605
4300900
Y
P.1 / 30
X
600000
4299000
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3332982
Alanı : 1.917,73
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Manisa
Paftalar : K20A3
Koordinatlar
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Gördes
İhale Tarihi :
30.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3332971
K20A4
P.1 / 1
Y
X
596000
4297000
Y
P.1 / 6
X
594305
4299157
P.1 / 11
Y
X
594418
4299372
P.1 / 16
X
Y
594364
4299490
P.1 / 21
X
Y
594230
4299535
P.1 / 26
Y
X
594075
4299493
P.1 / 31
Y
X
593907
4299490
P.1 / 2
Y
X
595000
4297000
Y
P.1 / 7
X
594330
4299187
P.1 / 12
Y
X
594429
4299431
P.1 / 17
X
Y
594336
4299482
P.1 / 22
X
Y
594190
4299521
P.1 / 27
Y
X
594064
4299495
P.1 / 32
Y
X
593860
4299462
P.1 / 3
Y
X
595000
4298275
Y
P.1 / 8
X
594350
4299238
P.1 / 13
Y
X
594425
4299482
P.1 / 18
X
Y
594305
4299493
P.1 / 23
X
Y
594165
4299496
P.1 / 28
Y
X
594036
4299498
P.1 / 33
Y
X
593816
4299446
P.1 / 4
Y
X
595723
4298750
Y
P.1 / 9
X
594384
4299299
P.1 / 14
Y
X
594403
4299532
P.1 / 19
X
Y
594281
4299514
P.1 / 24
X
Y
594140
4299476
P.1 / 29
Y
X
593990
4299510
P.1 / 34
Y
X
593801
4299440
P.1 / 5
Y
X
594332
4298750
Y
P.1 / 10
X
594403
4299340
P.1 / 15
Y
X
594389
4299504
P.1 / 20
X
Y
594255
4299529
P.1 / 25
X
Y
594109
4299469
P.1 / 30
Y
X
593944
4299510
P.1 / 35
Y
X
593739
4299437
X
P.1 / 36
Y
593677
4299445
P.1 / 41
Y
X
593470
4299428
Y
P.1 / 46
X
593305
4299418
Y
P.1 / 51
X
593117
4299527
P.1 / 56
X
Y
593004
4299617
Y
P.1 / 61
X
592871
4299759
Y
P.1 / 66
X
592833
4299864
Y
P.1 / 71
X
593003
4300077
P.1 / 76
X
Y
592969
4300183
Y
P.1 / 81
X
592995
4300444
P.1 / 86
Y
X
600000
4299000
X
P.1 / 37
Y
593635
4299451
P.1 / 42
Y
X
593428
4299428
Y
P.1 / 47
X
593279
4299431
Y
P.1 / 52
X
593095
4299534
P.1 / 57
X
Y
592954
4299641
Y
P.1 / 62
X
592865
4299768
Y
P.1 / 67
X
592871
4299891
Y
P.1 / 72
X
593054
4300081
P.1 / 77
X
Y
592978
4300300
Y
P.1 / 82
X
593019
4300476
P.1 / 87
Y
X
600000
4297688
X
P.1 / 38
Y
593588
4299465
P.1 / 43
Y
X
593386
4299428
Y
P.1 / 48
X
593237
4299473
Y
P.1 / 53
X
593088
4299537
P.1 / 58
X
Y
592940
4299681
Y
P.1 / 63
X
592845
4299796
Y
P.1 / 68
X
592901
4299949
Y
P.1 / 73
X
593070
4300084
P.1 / 78
X
Y
592995
4300349
Y
P.1 / 83
X
593023
4300563
X
P.1 / 39
Y
593546
4299462
P.1 / 44
Y
X
593356
4299421
Y
P.1 / 49
X
593208
4299490
Y
P.1 / 54
X
593058
4299578
P.1 / 59
X
Y
592915
4299690
Y
P.1 / 64
X
592843
4299797
Y
P.1 / 69
X
592903
4300004
Y
P.1 / 74
X
593059
4300128
P.1 / 79
X
Y
593016
4300372
Y
P.1 / 84
X
595720
4300690
X
P.1 / 40
Y
593504
4299440
P.1 / 45
Y
X
593356
4299421
Y
P.1 / 50
X
593176
4299510
Y
P.1 / 55
X
593041
4299603
P.1 / 60
X
Y
592898
4299723
Y
P.1 / 65
X
592834
4299813
Y
P.1 / 70
X
592949
4300064
Y
P.1 / 75
X
593008
4300134
P.1 / 80
X
Y
593027
4300396
Y
P.1 / 85
X
598950
4300875
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3332989
Alanı : 1.583,31
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Manisa
Paftalar : K20A3
Koordinatlar
K20A4
Önİr. No :
İli : Manisa
İhale Saati :
09,30-14,0
3332984
P.1 / 3
Y
X
596800
4291530
Y
P.1 / 8
X
596639
4289113
P.1 / 13
Y
X
594151
4291267
P.1 / 18
X
Y
593991
4291674
P.1 / 23
X
Y
592500
4292815
Grubu : IV. Grup
İr. No :
P.1 / 4
Y
X
596773
4291129
Y
P.1 / 9
X
596634
4289027
P.1 / 14
Y
X
594509
4290354
P.1 / 19
X
Y
593125
4293885
P.1 / 24
X
Y
592500
4294500
P.1 / 5
Y
X
597408
4291235
Y
P.1 / 10
X
595110
4288820
P.1 / 15
Y
X
595311
4290701
P.1 / 20
X
Y
592855
4293376
İhale Tarihi :
30.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3332971
K20A4
P.1 / 1
Y
X
597408
4291235
X
P.1 / 6
Y
601978
4292536
P.1 / 11
X
Y
598500
4291000
P.1 / 2
Y
X
597500
4291250
X
P.1 / 7
Y
601978
4292536
P.1 / 12
X
Y
598049
4291038
Alanı : 1.800,99
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Manisa
Paftalar : K20A3
30.06.2016
İlişkili Erişim :
İlçesi : Gördes
Erişim No : 3332992
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
597332
4291317
Y
P.1 / 7
X
598026
4290975
P.1 / 12
Y
X
595110
4288820
P.1 / 17
X
Y
595126
4291773
P.1 / 22
X
Y
592500
4292813
Alanı : 1.441,90
Ar. No :
İhale Tarihi :
K20D1
Erişim No : 3332991
Koordinatlar
İr. No :
İlçesi : Gördes
P.1 / 1
Y
X
596000
4294500
Y
P.1 / 6
X
598049
4291038
P.1 / 11
Y
X
595110
4288820
P.1 / 16
X
Y
595350
4291100
P.1 / 21
X
Y
592500
4292705
Paftalar : K20A3
Grubu : IV. Grup
P.1 / 3
Y
X
597332
4291317
X
P.1 / 8
Y
601978
4292536
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Gördes
P.1 / 4
Y
X
596000
4294500
X
P.1 / 9
Y
599943
4292226
P.1 / 5
Y
X
601986
4294586
X
P.1 / 10
Y
598500
4291569
İhale Tarihi :
30.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3332971
K20A4
P.1 / 1
Y
X
596000
4294500
P.1 / 2
Y
X
596000
4297000
Y
P.1 / 6
X
602000
4298000
Y
P.1 / 7
X
601986
4294586
P.1 / 3
Y
X
600000
4297688
P.1 / 4
Y
X
600438
4297939
P.1 / 5
Y
X
600500
4298000
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3333025
Alanı : 1.901,06
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Manisa
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İhale Tarihi :
30.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
İlçesi : Akhisar
3333024
Paftalar : K19B2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
578437
4308686
Y
P.1 / 6
X
583200
4307000
P.1 / 11
Y
X
579720
4305830
Erişim No : 3333030
P.1 / 2
Y
X
579591
4308630
Y
P.1 / 7
X
583206
4307000
P.1 / 12
Y
X
579714
4305823
Alanı : 1.884,90
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Manisa
P.1 / 3
Y
X
579546
4308999
Y
P.1 / 8
X
583210
4305815
P.1 / 13
Y
X
577000
4305830
Grubu : IV. Grup
İr. No :
P.1 / 4
Y
X
583200
4309000
Y
P.1 / 9
X
582999
4305815
P.1 / 14
Y
X
577000
4309000
P.1 / 5
Y
X
583200
4308999
Y
P.1 / 10
X
581840
4306000
P.1 / 15
Y
X
578391
4309000
İhale Tarihi :
30.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
İlçesi : Gördes
3333008
Paftalar : K20A1
Koordinatlar
P.1 / 1
X
Y
588953
4311997
Y
P.1 / 6
X
590790
4310988
Y
P.1 / 11
X
590953
4305881
X
Y
P.1 / 16
588948
4312000
Erişim No : 3333058
Alanı : 1.761,43
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Manisa
Paftalar : J20C4
Koordinatlar
P.1 / 2
X
Y
589410
4311806
Y
P.1 / 7
X
591000
4310822
Y
P.1 / 12
X
590500
4306000
P.1 / 3
X
Y
589714
4311628
Y
P.1 / 8
X
591000
4310000
Y
P.1 / 13
X
590500
4307000
Grubu : IV. Grup
İr. No :
P.1 / 4
X
Y
589984
4311423
Y
P.1 / 9
X
591000
4309000
Y
P.1 / 14
X
587180
4307000
P.1 / 5
X
Y
590327
4311214
Y
P.1 / 10
X
591275
4309000
Y
P.1 / 15
X
587180
4312000
İhale Tarihi :
30.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
İlçesi : Gördes
3333057
K20B1
Y
P.1 / 1
X
615600
4317500
Y
P.1 / 6
X
613000
4322000
Y
P.1 / 2
X
615200
4318000
Y
P.1 / 7
X
616262
4322000
Y
P.1 / 3
X
615105
4318000
Y
P.1 / 8
X
616990
4321306
Y
P.1 / 4
X
614697
4320000
Y
P.1 / 9
X
616941
4321226
Y
P.1 / 5
X
613750
4320000
Y
P.1 / 10
X
617110
4321206
Y
X
P.1 / 11
617197
4321123
Y
P.1 / 16
X
617965
4320596
Y
P.1 / 21
X
617571
4318209
Y
P.1 / 26
X
615283
4317075
P.1 / 31
X
Y
613019
4317000
Y
X
P.1 / 12
617432
4320897
Y
P.1 / 17
X
618000
4320565
Y
P.1 / 22
X
618000
4318323
Y
P.1 / 27
X
615290
4317090
P.1 / 32
X
Y
611663
4317000
Y
X
P.1 / 13
617464
4320929
Y
P.1 / 18
X
618000
4319123
Y
P.1 / 23
X
618000
4318000
Y
P.1 / 28
X
612517
4317300
P.1 / 33
X
Y
611650
4317000
Y
X
P.1 / 14
617675
4320760
Y
P.1 / 19
X
617676
4319414
Y
P.1 / 24
X
618000
4316922
Y
P.1 / 29
X
613020
4317000
P.1 / 34
X
Y
611500
4317500
Y
X
P.1 / 15
617620
4320738
Y
P.1 / 20
X
617423
4318912
Y
P.1 / 25
X
615312
4317076
Y
P.1 / 30
X
613019
4317000
P.1 / 35
X
Y
611506
4317500
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3333061
Ar. No :
Alanı : 98,23
Önİr. No :
İli : Manisa
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Turgutlu
İhale Tarihi :
30.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3330870
Paftalar : K19C4
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
565315
4274056
Y
P.1 / 6
X
565865
4272850
Erişim No : 3333327
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
565310
4274139
Y
P.1 / 7
X
565450
4273465
Alanı : 403,61
Önİr. No :
İli : Manisa
P.1 / 3
Y
X
565336
4274138
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Gördes
P.1 / 4
Y
X
566093
4274107
P.1 / 5
Y
X
566542
4273200
İhale Tarihi :
30.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3329268
Paftalar : K20A2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
603463
4310872
Y
P.1 / 6
X
602806
4309000
Y
P.1 / 11
X
601432
4310000
Y
X
P.1 / 16
602458
4311075
Erişim No : 3333328
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
603463
4310872
Y
P.1 / 7
X
602806
4309000
Y
P.1 / 12
X
601263
4310565
Y
X
P.1 / 17
602921
4311103
Alanı : 426,80
Önİr. No :
İli : Manisa
P.1 / 3
Y
X
603432
4310780
Y
P.1 / 8
X
602335
4307675
Y
P.1 / 13
X
601271
4310570
Y
X
P.1 / 18
603126
4310999
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Gördes
P.1 / 4
Y
X
603432
4310780
Y
P.1 / 9
X
602190
4307667
Y
P.1 / 14
X
601755
4310966
Y
X
P.1 / 19
603384
4310881
P.1 / 5
Y
X
603330
4310475
Y
P.1 / 10
X
601566
4310000
Y
P.1 / 15
X
602213
4311213
Y
X
P.1 / 20
603466
4310880
İhale Tarihi :
30.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3329268
Paftalar : K20A2
Koordinatlar
Y
P.1 / 1
X
602545
4311590
Y
P.1 / 6
X
601161
4311089
Y
P.1 / 2
X
602339
4311700
Y
P.1 / 7
X
601025
4311000
Y
P.1 / 3
X
601910
4311638
Y
P.1 / 8
X
600788
4311000
Y
P.1 / 4
X
601627
4311483
Y
P.1 / 9
X
600595
4311499
Y
X
P.1 / 11
600644
4313449
Y
X
P.1 / 12
600715
4313182
Y
X
P.1 / 13
601570
4313780
Y
X
P.1 / 14
602894
4311604
Y
P.1 / 5
X
601275
4311266
Y
P.1 / 10
X
599956
4313130
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3339022
Ar. No :
Alanı : 432,43
Önİr. No :
İli : Manisa
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Kula
İhale Tarihi :
30.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3328216
Paftalar : K21D3
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
650188
4267384
Y
P.2 / 1
X
650212
4267340
P.2 / 6
Y
X
649745
4267005
P.1 / 2
Y
X
649660
4267005
Y
P.2 / 2
X
652092
4268057
P.1 / 3
Y
X
647562
4267011
Y
P.2 / 3
X
652181
4268054
P.1 / 4
Y
X
647540
4267970
Y
P.2 / 4
X
652000
4267804
P.1 / 5
Y
X
651958
4268059
Y
P.2 / 5
X
651839
4267000
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3339025
Alanı : 1.972,05
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Manisa
Paftalar : K19B2
Koordinatlar
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Gördes
İhale Tarihi :
30.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3329447
K20A1
P.1 / 1
Y
X
587180
4309872
P.1 / 6
Y
X
584186
4309925
P.1 / 11
Y
X
584139
4309886
P.1 / 16
X
Y
584001
4309922
P.1 / 21
X
Y
583978
4309868
P.1 / 26
Y
X
583929
4309870
P.1 / 31
Y
X
583779
4309865
P.1 / 2
Y
X
584218
4309951
P.1 / 7
Y
X
584179
4309910
P.1 / 12
Y
X
584112
4309892
P.1 / 17
X
Y
583996
4309911
P.1 / 22
X
Y
583975
4309861
P.1 / 27
Y
X
583895
4309866
P.1 / 32
Y
X
583775
4309870
P.1 / 3
Y
X
584192
4309951
P.1 / 8
Y
X
584178
4309908
P.1 / 13
Y
X
584106
4309893
P.1 / 18
X
Y
583991
4309898
P.1 / 23
X
Y
583964
4309871
P.1 / 28
Y
X
583878
4309867
P.1 / 33
Y
X
583764
4309867
P.1 / 4
Y
X
584189
4309943
P.1 / 9
Y
X
584154
4309883
P.1 / 14
Y
X
584073
4309904
P.1 / 19
X
Y
583990
4309893
P.1 / 24
X
Y
583960
4309874
P.1 / 29
Y
X
583864
4309866
P.1 / 34
Y
X
583760
4309866
P.1 / 5
Y
X
584187
4309931
P.1 / 10
Y
X
584148
4309885
P.1 / 15
Y
X
584051
4309911
P.1 / 20
X
Y
583985
4309881
P.1 / 25
X
Y
583947
4309872
P.1 / 30
Y
X
583790
4309864
P.1 / 35
Y
X
583756
4309862
P.1 / 36
X
Y
583754
4309861
P.1 / 41
Y
X
583704
4309855
P.1 / 46
Y
X
583675
4309845
P.1 / 51
Y
X
583647
4309816
P.1 / 56
X
Y
583655
4309776
P.1 / 61
Y
X
583671
4309754
P.1 / 66
Y
X
583711
4309704
P.1 / 71
Y
X
583719
4309680
P.1 / 76
X
Y
583698
4309652
P.1 / 81
Y
X
583713
4309619
P.1 / 86
Y
X
583735
4309619
P.1 / 37
X
Y
583748
4309868
P.1 / 42
Y
X
583697
4309851
P.1 / 47
Y
X
583667
4309841
P.1 / 52
Y
X
583657
4309822
P.1 / 57
X
Y
583659
4309773
P.1 / 62
Y
X
583672
4309743
P.1 / 67
Y
X
583716
4309706
P.1 / 72
Y
X
583715
4309675
P.1 / 77
X
Y
583699
4309640
P.1 / 82
Y
X
583716
4309617
P.1 / 87
Y
X
583742
4309601
P.1 / 38
X
Y
583733
4309865
P.1 / 43
Y
X
583697
4309848
P.1 / 48
Y
X
583658
4309841
P.1 / 53
Y
X
583657
4309814
P.1 / 58
X
Y
583667
4309771
P.1 / 63
Y
X
583675
4309732
P.1 / 68
Y
X
583724
4309701
P.1 / 73
Y
X
583709
4309671
P.1 / 78
X
Y
583701
4309629
P.1 / 83
Y
X
583718
4309615
P.1 / 88
Y
X
583747
4309606
P.1 / 39
X
Y
583721
4309862
P.1 / 44
Y
X
583681
4309844
P.1 / 49
Y
X
583642
4309830
P.1 / 54
Y
X
583655
4309808
P.1 / 59
X
Y
583675
4309767
P.1 / 64
Y
X
583683
4309703
P.1 / 69
Y
X
583724
4309691
P.1 / 74
Y
X
583703
4309664
P.1 / 79
X
Y
583702
4309624
P.1 / 84
Y
X
583720
4309610
P.1 / 89
Y
X
583751
4309607
P.1 / 40
X
Y
583711
4309858
P.1 / 45
Y
X
583680
4309847
P.1 / 50
Y
X
583643
4309823
P.1 / 55
Y
X
583662
4309807
P.1 / 60
X
Y
583673
4309760
P.1 / 65
Y
X
583699
4309703
P.1 / 70
Y
X
583722
4309686
P.1 / 75
Y
X
583699
4309657
P.1 / 80
X
Y
583705
4309620
P.1 / 85
Y
X
583732
4309619
P.1 / 90
Y
X
583754
4309608
P.1 / 91
X
Y
583756
4309606
P.1 / 96
Y
X
583766
4309595
P.1 / 92
X
Y
583757
4309601
P.1 / 97
Y
X
583769
4309596
P.1 / 93
X
Y
583758
4309595
P.1 / 98
Y
X
583771
4309596
P.1 / 94
X
Y
583759
4309593
P.1 / 99
Y
X
583774
4309595
P.1 / 95
X
Y
583762
4309593
P.1 / 100
Y
X
583776
4309590
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
P.1 / 101
Y
X
583780
4309584
P.1 / 106
Y
X
583817
4309568
P.1 / 111
X
Y
583812
4309542
P.1 / 116
Y
X
583798
4309557
P.1 / 121
Y
X
583787
4309522
P.1 / 102
Y
X
583782
4309575
P.1 / 107
Y
X
583819
4309563
P.1 / 112
X
Y
583809
4309545
P.1 / 117
Y
X
583789
4309547
P.1 / 122
Y
X
583785
4309515
P.1 / 103
Y
X
583783
4309574
P.1 / 108
Y
X
583818
4309552
P.1 / 113
X
Y
583805
4309551
P.1 / 118
Y
X
583787
4309544
P.1 / 123
Y
X
583791
4309514
P.1 / 104
Y
X
583812
4309573
P.1 / 109
Y
X
583817
4309546
P.1 / 114
X
Y
583803
4309556
P.1 / 119
Y
X
583786
4309534
P.1 / 124
Y
X
583794
4309513
P.1 / 105
Y
X
583814
4309572
P.1 / 110
Y
X
583815
4309542
P.1 / 115
X
Y
583800
4309558
P.1 / 120
Y
X
583787
4309528
P.1 / 125
Y
X
583797
4309511
P.1 / 126
X
Y
583798
4309508
P.1 / 131
Y
X
583200
4312000
P.2 / 4
Y
X
583811
4309482
P.2 / 9
Y
X
583870
4309458
P.2 / 14
X
Y
583961
4309423
P.2 / 19
Y
X
584055
4309513
P.2 / 24
Y
X
584105
4309543
P.2 / 29
Y
X
584104
4309594
P.2 / 34
X
Y
584113
4309612
P.2 / 39
Y
X
584102
4309659
P.2 / 44
Y
X
584206
4309742
P.1 / 127
X
Y
583796
4309504
P.1 / 132
Y
X
587180
4312000
P.2 / 5
Y
X
583814
4309480
P.2 / 10
Y
X
583890
4309455
P.2 / 15
X
Y
583992
4309459
P.2 / 20
Y
X
584072
4309525
P.2 / 25
Y
X
584119
4309550
P.2 / 30
Y
X
584110
4309593
P.2 / 35
X
Y
584109
4309621
P.2 / 40
Y
X
584174
4309682
P.2 / 45
Y
X
584235
4309733
P.1 / 128
X
Y
583793
4309499
P.2 / 1
Y
X
583794
4309495
P.2 / 6
Y
X
583826
4309476
P.2 / 11
Y
X
583916
4309447
P.2 / 16
X
Y
584022
4309490
P.2 / 21
Y
X
584078
4309528
P.2 / 26
Y
X
584108
4309566
P.2 / 31
Y
X
584112
4309595
P.2 / 36
X
Y
584105
4309630
P.2 / 41
Y
X
584173
4309687
P.2 / 46
Y
X
584242
4309732
P.1 / 129
X
Y
583794
4309495
P.2 / 2
Y
X
583801
4309487
P.2 / 7
Y
X
583835
4309470
P.2 / 12
Y
X
583928
4309440
P.2 / 17
X
Y
584033
4309501
P.2 / 22
Y
X
584084
4309528
P.2 / 27
Y
X
584104
4309579
P.2 / 32
Y
X
584113
4309597
P.2 / 37
X
Y
584103
4309637
P.2 / 42
Y
X
584174
4309717
P.2 / 47
Y
X
584261
4309726
P.1 / 130
X
Y
583200
4307000
P.2 / 3
Y
X
583807
4309483
P.2 / 8
Y
X
583845
4309466
P.2 / 13
Y
X
583941
4309433
P.2 / 18
X
Y
584040
4309506
P.2 / 23
Y
X
584093
4309536
P.2 / 28
Y
X
584100
4309588
P.2 / 33
Y
X
584114
4309606
P.2 / 38
X
Y
584102
4309642
P.2 / 43
Y
X
584176
4309750
P.2 / 48
Y
X
584298
4309723
P.2 / 49
X
Y
584297
4309726
P.2 / 54
X
Y
584238
4309776
P.2 / 59
Y
X
584188
4309821
P.2 / 64
Y
X
584212
4309934
P.2 / 69
X
Y
583200
4307000
P.2 / 50
X
Y
584292
4309733
P.2 / 55
X
Y
584207
4309786
P.2 / 60
Y
X
584191
4309853
P.2 / 65
Y
X
584218
4309951
P.2 / 51
X
Y
584289
4309748
P.2 / 56
X
Y
584184
4309791
P.2 / 61
Y
X
584196
4309868
P.2 / 66
Y
X
587180
4309872
P.2 / 52
X
Y
584289
4309755
P.2 / 57
X
Y
584184
4309795
P.2 / 62
Y
X
584206
4309899
P.2 / 67
Y
X
587180
4307000
P.2 / 53
X
Y
584259
4309768
P.2 / 58
X
Y
584186
4309807
P.2 / 63
Y
X
584206
4309906
P.2 / 68
Y
X
585000
4307000
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3339026
Ar. No :
Alanı : 1.824,40
Önİr. No :
İli : Manisa
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Akhisar
İhale Tarihi :
30.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3329456
Paftalar : K19B2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
578678
4311172
Y
P.1 / 6
X
578491
4311056
P.1 / 11
Y
X
583200
4311201
P.2 / 5
X
Y
578589
4311061
P.2 / 10
X
Y
578705
4311100
P.2 / 15
Y
X
578671
4311145
P.2 / 20
Y
X
579610
4309000
P.1 / 2
Y
X
578632
4311199
Y
P.1 / 7
X
577000
4309000
P.2 / 1
Y
X
578491
4311056
P.2 / 6
X
Y
578680
4311036
P.2 / 11
X
Y
578684
4311105
P.2 / 16
Y
X
578678
4311172
P.2 / 21
Y
X
579535
4309405
P.1 / 3
Y
X
578605
4311206
Y
P.1 / 8
X
577000
4312000
P.2 / 2
Y
X
578539
4311044
P.2 / 7
X
Y
578735
4311072
P.2 / 12
X
Y
578687
4311117
P.2 / 17
Y
X
583200
4311201
P.2 / 22
Y
X
578333
4309116
P.1 / 4
Y
X
578592
4311213
Y
P.1 / 9
X
581000
4312000
P.2 / 3
Y
X
578539
4311062
P.2 / 8
X
Y
578736
4311084
P.2 / 13
X
Y
578679
4311121
P.2 / 18
Y
X
583200
4309000
P.2 / 23
Y
X
578310
4309000
P.1 / 5
Y
X
578554
4311226
Y
P.1 / 10
X
583200
4312000
P.2 / 4
Y
X
578550
4311062
P.2 / 9
X
Y
578706
4311090
P.2 / 14
X
Y
578670
4311128
P.2 / 19
Y
X
581000
4309000
P.2 / 24
Y
X
577000
4309000
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3339027
Alanı : 1.609,97
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Manisa
Paftalar : K19B1
Koordinatlar
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Akhisar
K19B2
K19B3
İhale Tarihi :
30.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3333043
K19B4
P.1 / 1
Y
X
579708
4305815
P.1 / 6
Y
X
575630
4305442
P.1 / 11
Y
X
574686
4304441
P.2 / 1
X
Y
574686
4304441
P.2 / 6
X
Y
575459
4304718
P.2 / 11
Y
X
575690
4304793
P.2 / 16
Y
X
575699
4305053
P.1 / 2
Y
X
579352
4305360
P.1 / 7
Y
X
575626
4305517
P.1 / 12
Y
X
573248
4303326
P.2 / 2
X
Y
574857
4304420
P.2 / 7
X
Y
575467
4304806
P.2 / 12
Y
X
575711
4304907
P.2 / 17
Y
X
575707
4305079
P.1 / 3
Y
X
575785
4305503
P.1 / 8
Y
X
575576
4305450
P.1 / 13
Y
X
572684
4305923
P.2 / 3
X
Y
574934
4304387
P.2 / 8
X
Y
575510
4304831
P.2 / 13
Y
X
575701
4304948
P.2 / 18
Y
X
575701
4305105
P.1 / 4
Y
X
575700
4305515
P.1 / 9
Y
X
575566
4305283
P.1 / 14
Y
X
577000
4305830
P.2 / 4
X
Y
575099
4304401
P.2 / 9
X
Y
575564
4304867
P.2 / 14
Y
X
575677
4304996
P.2 / 19
Y
X
575680
4305129
P.1 / 5
Y
X
575690
4305444
P.1 / 10
Y
X
575236
4304952
P.1 / 15
Y
X
579713
4305823
P.2 / 5
X
Y
575362
4304633
P.2 / 10
X
Y
575579
4304826
P.2 / 15
Y
X
575676
4305022
P.2 / 20
Y
X
575678
4305147
P.2 / 21
X
Y
575683
4305170
P.2 / 26
Y
X
575766
4305352
P.2 / 31
Y
X
578570
4304360
P.2 / 36
Y
X
573534
4303000
P.3 / 4
X
Y
575520
4304954
P.3 / 9
Y
X
575352
4304767
P.3 / 14
Y
X
575071
4304579
P.3 / 19
Y
X
574686
4304441
P.2 / 22
X
Y
575705
4305192
P.2 / 27
Y
X
575762
4305387
P.2 / 32
Y
X
578179
4303422
P.2 / 37
Y
X
573248
4303326
P.3 / 5
X
Y
575490
4304944
P.3 / 10
Y
X
575232
4304708
P.3 / 15
Y
X
575023
4304563
P.3 / 20
Y
X
575236
4304952
P.2 / 23
X
Y
575717
4305224
P.2 / 28
Y
X
575767
4305453
P.2 / 33
Y
X
578162
4303425
P.3 / 1
Y
X
575562
4305221
P.3 / 6
X
Y
575494
4304902
P.3 / 11
Y
X
575216
4304741
P.3 / 16
Y
X
574942
4304542
P.3 / 21
Y
X
575566
4305283
P.2 / 24
X
Y
575722
4305268
P.2 / 29
Y
X
575785
4305503
P.2 / 34
Y
X
577947
4302999
P.3 / 2
Y
X
575538
4305160
P.3 / 7
X
Y
575410
4304864
P.3 / 12
Y
X
575195
4304706
P.3 / 17
Y
X
574872
4304531
P.2 / 25
X
Y
575737
4305305
P.2 / 30
Y
X
579352
4305360
P.2 / 35
Y
X
577946
4302999
P.3 / 3
Y
X
575535
4305075
P.3 / 8
X
Y
575402
4304818
P.3 / 13
Y
X
575121
4304600
P.3 / 18
Y
X
574816
4304522
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3152400
Ar. No :
Alanı : 100,00
Önİr. No :
İlçesi : Göksun
İli : Kahramanmara
ş
Paftalar :
L37C1
L37D2
Koordinatlar
P.1 / 1
P.1 / 2
Y
X
Y
X
302000
4229400
303000
4229400
Erişim No : 3152401
Ar. No :
Alanı : 100,00
Önİr. No :
İlçesi : Göksun
İli : Kahramanmara
ş
Paftalar :
L37D2
Koordinatlar
P.1 / 1
P.1 / 2
Y
X
Y
X
302000
4228350
301000
4228350
Erişim No : 3152518
Ar. No :
Alanı : 100,00
Önİr. No :
İlçesi : Göksun
İli : Kahramanmara
ş
Paftalar :
L37C1
Koordinatlar
P.1 / 1
P.1 / 2
Y
X
Y
X
303000
4229800
304000
4229800
Erişim No : 3233968
Ar. No :
Alanı : 98,13
Önİr. No :
İlçesi : Göksun
İli : Kahramanmara
ş
Paftalar :
L37D2
Koordinatlar
P.1 / 1
P.1 / 2
Y
X
Y
X
301000
4228600
300000
4228125
Grubu : II. Grup
İr. No :
İhale Tarihi :
30.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
P.1 / 3
Y
X
303000
4228400
Grubu : II. Grup
İr. No :
P.1 / 4
Y
X
302000
4228400
İhale Tarihi :
30.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
P.1 / 3
Y
X
301000
4229350
Grubu : II. Grup
İr. No :
P.1 / 4
Y
X
302000
4229350
İhale Tarihi :
30.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
P.1 / 3
Y
X
304000
4228800
Grubu : II. Grup
İr. No :
P.1 / 4
Y
X
303000
4228800
İhale Tarihi :
30.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
P.1 / 3
Y
X
299750
4228125
P.1 / 4
Y
X
299750
4229100
P.1 / 5
Y
X
301000
4229100
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3240132
Ar. No :
Alanı : 99,92
Önİr. No :
İli : Kahramanmara
İlçesi : Afşin
ş
Paftalar :
L37C1
Koordinatlar
P.1 / 1
P.1 / 2
Y
X
Y
X
305025
4230750
305980
4231000
Erişim No : 3324228
Ar. No :
Alanı : 1.847,36
Önİr. No :
İli : Kahramanmara
İlçesi : Elbistan
ş
Paftalar :
L37C3
M37B1
M37B2
Koordinatlar
P.1 / 1
P.1 / 2
Y
X
Y
X
313000
4207943
314000
4207913
Y
Y
P.1 / 6
P.1 / 7
X
X
314000
4207293
314000
4207200
Y
Y
P.1 / 11
P.1 / 12
X
X
316000
4207854
316000
4208000
P.1 / 16
Y
X
319000
4205000
Erişim No : 3329750
Ar. No :
P.1 / 17
Y
X
318999
4204478
Alanı : 99,93
Önİr. No :
İli : Kahramanmara
İlçesi : Merkez
ş
Paftalar :
N37B1
N37B2
Koordinatlar
Y
Y
P.1 / 1
P.1 / 2
X
X
312530
4150700
311800
4150800
Y
P.1 / 6
X
312982
4151957
Grubu : II. Grup
İr. No :
İhale Tarihi :
30.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
P.1 / 3
Y
X
305980
4229690
Grubu : IV. Grup
İr. No :
P.1 / 4
Y
X
305275
4229690
İhale Tarihi :
30.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3093942
P.1 / 3
Y
X
314000
4207885
Y
P.1 / 8
X
314924
4207200
Y
P.1 / 13
X
318000
4208000
P.1 / 4
Y
X
315279
4207835
Y
P.1 / 9
X
314951
4207380
Y
P.1 / 14
X
319263
4207792
P.1 / 5
Y
X
314950
4207380
Y
P.1 / 10
X
315395
4207865
Y
P.1 / 15
X
319201
4205000
P.1 / 18
Y
X
314551
4204578
P.1 / 19
Y
X
314753
4206000
P.1 / 20
Y
X
313000
4206000
Grubu : II. Grup
İr. No :
İhale Tarihi :
30.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
Y
P.1 / 3
X
311445
4151122
Y
P.1 / 4
X
311324
4151214
3179027
Y
P.1 / 5
X
311337
4151221
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3329751
Ar. No :
Alanı : 94,62
Önİr. No :
İli : Kahramanmara
İlçesi : Merkez
ş
Paftalar :
N37B1
Koordinatlar
P.1 / 1
P.1 / 2
Y
X
Y
X
309999
4151387
310288
4151314
P.1 / 6
P.1 / 7
Y
Y
X
X
310400
4150500
310486
4150345
P.1 / 11
P.1 / 12
Y
Y
X
X
310147
4149921
310000
4150014
Erişim No : 3329759
Ar. No :
Alanı : 94,20
Önİr. No :
İli : Kahramanmara
İlçesi : Merkez
ş
Paftalar :
N37B1
N37B2
Koordinatlar
P.1 / 1
P.1 / 2
Y
Y
X
X
310715
4147884
310715
4147884
P.1 / 6
P.1 / 7
Y
Y
X
X
311094
4148472
311097
4148474
P.1 / 11
P.1 / 12
X
X
Y
Y
311295
4148755
311693
4148691
P.1 / 16
P.1 / 17
Y
X
Y
X
311847
4148398
311940
4148203
P.1 / 21
P.1 / 22
Y
Y
X
X
311994
4147661
311799
4147624
Erişim No : 3333063
Ar. No :
Alanı : 1.688,25
Önİr. No :
İli : Kahramanmara
İlçesi : Andırın
ş
Paftalar :
N36B2
N37A1
Koordinatlar
P.1 / 1
P.1 / 2
Y
X
Y
X
275706
4147146
276827
4147136
Y
P.1 / 6
Y
P.1 / 7
X
X
279975
4146000
280000
4146000
Grubu : II. Grup
İr. No :
İhale Tarihi :
30.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
P.1 / 3
Y
X
310496
4150898
P.1 / 8
Y
X
310492
4150340
P.1 / 13
Y
X
309627
4150240
Grubu : II. Grup
İr. No :
P.1 / 4
Y
X
310557
4150777
P.1 / 9
Y
X
310486
4150336
P.1 / 14
Y
X
309442
4150349
P.1 / 5
Y
X
310590
4150750
P.1 / 10
Y
X
310200
4150050
İhale Tarihi :
30.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
P.1 / 3
Y
X
310738
4147917
P.1 / 8
Y
X
311093
4148476
P.1 / 13
X
Y
311694
4148690
P.1 / 18
Y
X
312067
4148094
Grubu : IV. Grup
İr. No :
P.1 / 4
Y
X
310635
4148071
P.1 / 9
Y
X
311293
4148746
P.1 / 14
X
Y
311693
4148690
P.1 / 19
Y
X
312067
4148094
3329758
P.1 / 5
Y
X
310637
4148073
P.1 / 10
Y
X
311294
4148747
P.1 / 15
X
Y
311590
4148579
P.1 / 20
Y
X
311837
4147942
İhale Tarihi :
30.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
P.1 / 3
Y
X
279561
4147123
Y
P.1 / 8
X
280000
4143000
3211817
P.1 / 4
Y
X
279147
4146123
Y
P.1 / 9
X
275793
4142999
3325109
P.1 / 5
Y
X
279974
4146045
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3333065
Ar. No :
Alanı : 1.965,22
Önİr. No :
İli : Kahramanmara
İlçesi : Türkoğlu
ş
Paftalar :
N37A3
N37B4
Koordinatlar
P.1 / 1
P.1 / 2
Y
X
Y
X
302052
4134999
302050
4134985
P.1 / 6
P.1 / 7
Y
Y
X
X
305617
4134733
305584
4134677
P.1 / 11
P.1 / 12
Y
Y
X
X
305405
4133482
305645
4133232
P.1 / 16
P.1 / 17
X
X
Y
Y
304828
4132194
304759
4132122
P.1 / 21
P.1 / 22
Y
Y
X
X
304404
4131377
304392
4131201
P.1 / 26
P.1 / 27
Y
Y
X
X
304356
4131040
304316
4131041
P.1 / 31
P.1 / 32
Y
Y
X
X
304315
4130968
304331
4130947
P.1 / 36
P.1 / 37
Y
X
Y
X
304477
4130694
304516
4130552
P.1 / 41
P.1 / 42
Y
Y
X
X
304519
4130252
304475
4130264
P.1 / 46
P.1 / 47
Y
Y
X
X
304458
4130421
304426
4130428
P.1 / 51
P.1 / 52
Y
X
Y
X
304200
4130476
304129
4130502
P.1 / 56
P.1 / 57
Y
X
Y
X
303836
4130394
303857
4130406
Y
P.1 / 61
Y
P.1 / 62
X
X
303626
4130371
303600
4130318
Y
P.1 / 66
Y
P.1 / 67
X
X
303537
4130229
303522
4130210
P.1 / 71
Y
X
303446
4130116
Y
P.1 / 76
X
303297
4130174
P.1 / 81
Y
X
303231
4130324
Y
P.1 / 86
X
302818
4130395
P.1 / 91
Y
X
302537
4130359
P.1 / 96
Y
X
302304
4130573
P.1 / 72
Y
X
303384
4130083
Y
P.1 / 77
X
303273
4130229
P.1 / 82
Y
X
303145
4130328
Y
P.1 / 87
X
302825
4130441
P.1 / 92
Y
X
302506
4130383
P.1 / 97
Y
X
302274
4130567
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İhale Tarihi :
30.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3333064
P.1 / 3
Y
X
302026
4134933
P.1 / 8
Y
X
305222
4133964
P.1 / 13
Y
X
305645
4133231
P.1 / 18
X
Y
304655
4131999
P.1 / 23
Y
X
304395
4131073
P.1 / 28
Y
X
304260
4131070
P.1 / 33
Y
X
304352
4130942
P.1 / 38
Y
X
304533
4130497
P.1 / 43
Y
X
304436
4130292
P.1 / 48
Y
X
304380
4130429
P.1 / 53
Y
X
303985
4130474
P.1 / 58
Y
X
303824
4130459
Y
P.1 / 63
X
303583
4130297
Y
P.1 / 68
X
303509
4130200
P.1 / 4
Y
X
302980
4134907
P.1 / 9
Y
X
305369
4133743
P.1 / 14
Y
X
305259
4132706
P.1 / 19
X
Y
304536
4131798
P.1 / 24
Y
X
304384
4131052
P.1 / 29
Y
X
304210
4130979
P.1 / 34
Y
X
304394
4130935
P.1 / 39
Y
X
304552
4130394
P.1 / 44
Y
X
304441
4130327
P.1 / 49
Y
X
304366
4130363
P.1 / 54
Y
X
303883
4130363
P.1 / 59
Y
X
303726
4130382
Y
P.1 / 64
X
303567
4130281
Y
P.1 / 69
X
303491
4130182
P.1 / 5
Y
X
302929
4134934
P.1 / 10
Y
X
305415
4133574
P.1 / 15
Y
X
305066
4132474
P.1 / 20
X
Y
304455
4131586
P.1 / 25
Y
X
304375
4131046
P.1 / 30
Y
X
304247
4130963
P.1 / 35
Y
X
304406
4130899
P.1 / 40
Y
X
304534
4130258
P.1 / 45
Y
X
304452
4130373
P.1 / 50
Y
X
304283
4130419
P.1 / 55
Y
X
303877
4130345
P.1 / 60
Y
X
303690
4130378
Y
P.1 / 65
X
303559
4130264
Y
P.1 / 70
X
303457
4130155
P.1 / 73
Y
X
303380
4130088
Y
P.1 / 78
X
303318
4130249
P.1 / 83
Y
X
303100
4130313
Y
P.1 / 88
X
302820
4130502
P.1 / 93
Y
X
302446
4130422
P.1 / 98
Y
X
302226
4130570
P.1 / 74
Y
X
303354
4130090
Y
P.1 / 79
X
303313
4130287
P.1 / 84
Y
X
303043
4130303
Y
P.1 / 89
X
302610
4130515
P.1 / 94
Y
X
302346
4130483
P.1 / 99
Y
X
302211
4130482
P.1 / 75
Y
X
303330
4130114
Y
P.1 / 80
X
303286
4130308
P.1 / 85
Y
X
302997
4130281
Y
P.1 / 90
X
302551
4130351
P.1 / 95
Y
X
302314
4130568
P.1 / 100
Y
X
302198
4130462
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Y
P.1 / 101
X
302172
4130448
Y
P.1 / 106
X
302030
4130388
P.1 / 111
X
Y
301839
4130592
P.1 / 116
Y
X
301624
4130618
P.1 / 121
Y
X
301547
4130631
Y
P.1 / 102
X
302126
4130449
Y
P.1 / 107
X
301982
4130410
P.1 / 112
X
Y
301812
4130615
P.1 / 117
Y
X
301615
4130618
P.1 / 122
Y
X
301521
4130632
Y
P.1 / 103
X
302078
4130454
Y
P.1 / 108
X
301954
4130454
P.1 / 113
X
Y
301744
4130633
P.1 / 118
Y
X
301600
4130624
P.1 / 123
Y
X
301491
4130654
Y
P.1 / 104
X
302066
4130419
Y
P.1 / 109
X
301888
4130524
P.1 / 114
X
Y
301691
4130628
P.1 / 119
Y
X
301585
4130627
P.1 / 124
Y
X
301429
4130694
Y
P.1 / 105
X
302068
4130402
Y
P.1 / 110
X
301865
4130559
P.1 / 115
X
Y
301666
4130623
P.1 / 120
Y
X
301567
4130631
P.1 / 125
Y
X
301391
4130716
P.1 / 126
X
Y
301345
4130737
P.1 / 131
Y
X
301196
4130771
P.1 / 136
Y
X
301088
4130856
P.1 / 141
Y
X
301047
4130911
P.1 / 146
X
Y
300938
4130989
P.1 / 151
Y
X
300905
4130926
P.1 / 156
Y
X
300916
4130771
P.1 / 161
Y
X
300762
4130739
P.1 / 166
X
Y
300619
4130853
P.1 / 171
Y
X
300500
4134744
P.1 / 127
X
Y
301306
4130743
P.1 / 132
Y
X
301173
4130814
P.1 / 137
Y
X
301077
4130863
P.1 / 142
Y
X
301016
4130937
P.1 / 147
X
Y
300919
4130987
P.1 / 152
Y
X
300912
4130918
P.1 / 157
Y
X
300907
4130753
P.1 / 162
Y
X
300700
4130755
P.1 / 167
X
Y
300597
4130863
P.1 / 128
X
Y
301256
4130750
P.1 / 133
Y
X
301160
4130844
P.1 / 138
Y
X
301073
4130873
P.1 / 143
Y
X
300996
4130951
P.1 / 148
X
Y
300904
4130981
P.1 / 153
Y
X
300914
4130888
P.1 / 158
Y
X
300882
4130745
P.1 / 163
Y
X
300663
4130772
P.1 / 168
X
Y
300582
4130874
P.1 / 129
X
Y
301225
4130754
P.1 / 134
Y
X
301144
4130859
P.1 / 139
Y
X
301064
4130890
P.1 / 144
Y
X
300980
4130960
P.1 / 149
X
Y
300890
4130969
P.1 / 154
Y
X
300915
4130850
P.1 / 159
Y
X
300837
4130740
P.1 / 164
Y
X
300641
4130786
P.1 / 169
X
Y
300505
4130981
P.1 / 130
X
Y
301203
4130760
P.1 / 135
Y
X
301118
4130865
P.1 / 140
Y
X
301055
4130903
P.1 / 145
Y
X
300964
4130973
P.1 / 150
X
Y
300893
4130940
P.1 / 155
Y
X
300910
4130829
P.1 / 160
Y
X
300791
4130736
P.1 / 165
Y
X
300659
4130828
P.1 / 170
X
Y
300500
4130984
Erişim No : 3333126
Ar. No :
Alanı : 1.558,27
Önİr. No :
İli : Kahramanmara
İlçesi : Andırın
ş
Paftalar :
N36B2
Koordinatlar
P.1 / 1
P.1 / 2
Y
X
Y
X
275793
4142999
272000
4143000
P.1 / 6
Y
X
275706
4147146
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İhale Tarihi :
30.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
P.1 / 3
Y
X
272000
4147162
P.1 / 4
Y
X
273905
4147152
3333063
P.1 / 5
Y
X
273919
4147162
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3334230
Ar. No :
Alanı : 1.692,96
Önİr. No :
İli : Kahramanmara
İlçesi : Göksun
ş
Paftalar :
L36C3
Koordinatlar
P.1 / 1
P.1 / 2
Y
X
Y
X
277893
4218658
277753
4218080
Y
P.1 / 6
Y
P.1 / 7
X
X
277700
4215000
277640
4215280
Y
P.1 / 11
Y
P.1 / 12
X
X
275595
4215000
275000
4215000
P.1 / 16
P.1 / 17
X
X
Y
Y
277490
4220938
277544
4220458
P.1 / 21
Y
X
278086
4219206
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İhale Tarihi :
30.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
P.1 / 3
Y
X
277710
4216252
Y
P.1 / 8
X
277500
4215000
Y
P.1 / 13
X
275000
4221000
P.1 / 18
X
Y
278200
4220153
P.1 / 4
Y
X
278000
4216000
Y
P.1 / 9
X
276638
4215000
Y
P.1 / 14
X
277471
4221000
P.1 / 19
X
Y
278200
4220145
3331956
P.1 / 5
Y
X
278000
4215000
Y
P.1 / 10
X
276527
4215471
Y
P.1 / 15
X
277481
4220942
P.1 / 20
X
Y
278189
4219950
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3334254
Alanı : 1.386,69
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Kahramanmara
İlçesi : Göksun
ş
Paftalar :
L36C3
L37D4
Koordinatlar
P.1 / 1
P.1 / 2
Y
X
Y
X
278381
4219117
278422
4219235
Y
P.1 / 6
Y
P.1 / 7
X
X
278425
4219411
278453
4219466
Y
P.1 / 11
Y
P.1 / 12
X
X
278557
4220000
282350
4220000
P.1 / 16
P.1 / 17
X
X
Y
Y
282000
4217000
283000
4217330
P.1 / 21
P.1 / 22
Y
Y
X
X
278103
4217000
278105
4217013
Y
P.1 / 26
Y
P.1 / 27
X
X
278152
4217261
278168
4217311
Y
P.1 / 31
Y
P.1 / 32
X
X
278187
4217486
278189
4217574
P.1 / 36
P.1 / 37
Y
X
Y
X
278192
4218022
278171
4218072
Y
P.1 / 41
Y
P.1 / 42
X
X
278254
4218297
278268
4218358
Y
Y
P.1 / 46
P.1 / 47
X
X
278217
4218534
278212
4218575
Y
X
Y
X
P.1 / 51
P.1 / 52
278270
4218711
278274
4218742
P.1 / 56
Y
X
278309
4218898
Erişim No : 3327996
Alanı : 98,94
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Mardin
Paftalar : M47D4
Koordinatlar
P.1 / 57
Y
X
278340
4218921
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İhale Tarihi :
30.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3334252
P.1 / 3
Y
X
278423
4219254
Y
P.1 / 8
X
278479
4219633
Y
P.1 / 13
X
282500
4221000
P.1 / 18
X
Y
283000
4217000
P.1 / 23
Y
X
278117
4217142
Y
P.1 / 28
X
278190
4217334
Y
P.1 / 33
X
278184
4217839
P.1 / 38
Y
X
278168
4218136
Y
P.1 / 43
X
278275
4218379
Y
P.1 / 48
X
278223
4218610
Y
X
P.1 / 53
278258
4218785
P.1 / 4
Y
X
278419
4219314
Y
P.1 / 9
X
278485
4219828
Y
P.1 / 14
X
283013
4221000
P.1 / 19
X
Y
281768
4216120
P.1 / 24
Y
X
278127
4217203
Y
P.1 / 29
X
278225
4217384
Y
P.1 / 34
X
278142
4217900
P.1 / 39
Y
X
278184
4218192
Y
P.1 / 44
X
278269
4218456
Y
P.1 / 49
X
278250
4218640
Y
X
P.1 / 54
278263
4218805
P.1 / 5
Y
X
278419
4219365
Y
P.1 / 10
X
278556
4219987
Y
P.1 / 15
X
283000
4220000
P.1 / 20
X
Y
281900
4217000
P.1 / 25
Y
X
278136
4217232
Y
P.1 / 30
X
278200
4217434
Y
P.1 / 35
X
278187
4217941
P.1 / 40
Y
X
278238
4218269
Y
P.1 / 45
X
278224
4218495
Y
P.1 / 50
X
278271
4218645
Y
X
P.1 / 55
278292
4218843
P.1 / 58
Y
X
278343
4218963
P.1 / 59
Y
X
278338
4219013
P.1 / 60
Y
X
278345
4219065
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Midyat
İhale Tarihi :
30.06.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3278878
N47A1
Y
P.1 / 1
X
724071
4153988
Y
P.1 / 2
X
724057
4153997
Y
P.1 / 3
X
724042
4154000
Y
P.1 / 4
X
724042
4153954
Y
P.1 / 5
X
724005
4152772
Y
P.1 / 6
X
723722
4154152
P.2 / 3
Y
X
724102
4153963
Y
P.2 / 8
X
724413
4152770
Y
P.1 / 7
X
725160
4154145
P.2 / 4
Y
X
724071
4153988
Y
P.2 / 9
X
724005
4152772
Y
P.1 / 8
X
725179
4154011
P.2 / 5
Y
X
725179
4154011
Y
P.2 / 1
X
724042
4153954
P.2 / 6
Y
X
725205
4153830
Y
P.2 / 2
X
724098
4153944
P.2 / 7
Y
X
724290
4153690
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3330583
Alanı : 1.543,71
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Muğla
Paftalar : N19B2
Koordinatlar
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Yatağan
İhale Tarihi :
11.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3184207
N19B3
P.1 / 1
Y
X
587373
4137161
Y
P.1 / 6
X
584000
4132450
P.1 / 11
Y
X
585200
4136550
P.1 / 16
X
Y
587373
4137194
P.1 / 2
Y
X
587610
4136061
Y
P.1 / 7
X
584000
4135000
P.1 / 12
Y
X
585200
4137000
P.1 / 17
X
Y
587373
4137161
P.1 / 3
Y
X
587495
4135593
Y
P.1 / 8
X
584023
4135000
P.1 / 13
Y
X
585850
4137000
P.1 / 4
Y
X
587000
4134000
Y
P.1 / 9
X
584000
4135063
P.1 / 14
Y
X
585890
4137200
P.1 / 5
Y
X
586392
4131537
Y
P.1 / 10
X
584000
4136550
P.1 / 15
Y
X
587366
4137194
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3333071
Alanı : 1.858,87
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Muğla
Paftalar : N21C4
Koordinatlar
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Köyceğiz
İhale Tarihi :
11.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3333066
O21B1
P.1 / 1
Y
X
659430
4094365
P.1 / 6
Y
X
664000
4094500
P.1 / 11
Y
X
662545
4094651
P.1 / 16
X
Y
662487
4094840
P.1 / 21
X
Y
662459
4095144
P.1 / 26
Y
X
662325
4095074
P.1 / 31
Y
X
662283
4094958
P.1 / 2
Y
X
659350
4098662
P.1 / 7
Y
X
662617
4094563
P.1 / 12
Y
X
662536
4094670
P.1 / 17
X
Y
662490
4094892
P.1 / 22
X
Y
662458
4095145
P.1 / 27
Y
X
662306
4095055
P.1 / 32
Y
X
662280
4094949
P.1 / 3
Y
X
662000
4098000
P.1 / 8
Y
X
662613
4094568
P.1 / 13
Y
X
662515
4094714
P.1 / 18
X
Y
662493
4094941
P.1 / 23
X
Y
662439
4095129
P.1 / 28
Y
X
662298
4095047
P.1 / 33
Y
X
662268
4094913
P.1 / 4
Y
X
662005
4098003
P.1 / 9
Y
X
662600
4094582
P.1 / 14
Y
X
662500
4094762
P.1 / 19
X
Y
662503
4095014
P.1 / 24
X
Y
662403
4095115
P.1 / 29
Y
X
662278
4095028
P.1 / 34
Y
X
662248
4094880
P.1 / 5
Y
X
664000
4099000
P.1 / 10
Y
X
662576
4094614
P.1 / 15
Y
X
662488
4094801
P.1 / 20
X
Y
662499
4095025
P.1 / 25
X
Y
662357
4095102
P.1 / 30
Y
X
662280
4094999
P.1 / 35
Y
X
662235
4094868
P.1 / 36
X
Y
662225
4094859
P.1 / 41
Y
X
662074
4094776
P.1 / 46
Y
X
661954
4094657
P.1 / 51
Y
X
661848
4094509
P.1 / 56
X
Y
661730
4094385
P.1 / 61
Y
X
661580
4094303
P.1 / 66
Y
X
661474
4094208
P.1 / 71
Y
X
661364
4094106
P.1 / 76
X
Y
661233
4094136
P.1 / 81
Y
X
661108
4094071
P.1 / 86
Y
X
660947
4094028
P.1 / 37
X
Y
662196
4094833
P.1 / 42
Y
X
662023
4094740
P.1 / 47
Y
X
661930
4094619
P.1 / 52
Y
X
661785
4094451
P.1 / 57
X
Y
661705
4094365
P.1 / 62
Y
X
661551
4094293
P.1 / 67
Y
X
661461
4094189
P.1 / 72
Y
X
661333
4094110
P.1 / 77
X
Y
661205
4094129
P.1 / 82
Y
X
661086
4094058
P.1 / 87
Y
X
660910
4094025
P.1 / 38
X
Y
662154
4094815
P.1 / 43
Y
X
661992
4094710
P.1 / 48
Y
X
661899
4094582
P.1 / 53
Y
X
661776
4094438
P.1 / 58
X
Y
661682
4094346
P.1 / 63
Y
X
661523
4094278
P.1 / 68
Y
X
661431
4094160
P.1 / 73
Y
X
661312
4094125
P.1 / 78
X
Y
661173
4094122
P.1 / 83
Y
X
661035
4094058
P.1 / 88
Y
X
660881
4094025
P.1 / 39
X
Y
662133
4094809
P.1 / 44
Y
X
661981
4094698
P.1 / 49
Y
X
661872
4094541
P.1 / 54
Y
X
661775
4094436
P.1 / 59
X
Y
661654
4094326
P.1 / 64
Y
X
661499
4094238
P.1 / 69
Y
X
661406
4094135
P.1 / 74
Y
X
661285
4094132
P.1 / 79
X
Y
661144
4094098
P.1 / 84
Y
X
661006
4094052
P.1 / 89
Y
X
660852
4094014
P.1 / 40
X
Y
662114
4094804
P.1 / 45
Y
X
661958
4094663
P.1 / 50
Y
X
661849
4094511
P.1 / 55
Y
X
661758
4094412
P.1 / 60
X
Y
661620
4094315
P.1 / 65
Y
X
661490
4094227
P.1 / 70
Y
X
661383
4094117
P.1 / 75
Y
X
661260
4094139
P.1 / 80
X
Y
661116
4094075
P.1 / 85
Y
X
660979
4094042
P.1 / 90
Y
X
660826
4094002
P.1 / 91
X
Y
660807
4093993
P.1 / 96
Y
X
660649
4093957
P.1 / 92
X
Y
660758
4093979
P.1 / 97
Y
X
660645
4093954
P.1 / 93
X
Y
660728
4093975
P.1 / 98
Y
X
660634
4093942
P.1 / 94
X
Y
660699
4093972
P.1 / 99
Y
X
660627
4093940
P.1 / 95
X
Y
660670
4093969
P.1 / 100
Y
X
660615
4093888
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Y
P.1 / 101
X
660607
4093865
Erişim No : 3333073
Alanı : 1.035,63
Ar. No :
Önİr. No :
Koordinatlar
N21D3
Erişim No : 3339029
Önİr. No :
11.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
P.1 / 3
Y
X
659350
4098662
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Fethiye
İli : Muğla
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
658612
4098322
Alanı : 1.338,91
Ar. No :
İhale Tarihi :
3333071
O21B1
P.1 / 1
Y
X
654582
4096400
Paftalar : O22A3
İr. No :
İlçesi : Köyceğiz
İli : Muğla
Paftalar : N21C4
Grubu : IV. Grup
P.1 / 4
Y
X
659430
4094366
İhale Tarihi :
11.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3310354
O22D2
P.1 / 1
Y
X
695987
4069255
Y
P.1 / 6
X
695975
4069201
Y
P.1 / 11
X
693723
4069509
Y
X
P.2 / 2
695986
4069154
P.1 / 2
Y
X
695975
4069260
Y
P.1 / 7
X
695965
4069169
Y
P.1 / 12
X
693991
4072812
Y
X
P.2 / 3
696008
4069152
P.1 / 3
Y
X
695966
4069257
Y
P.1 / 8
X
695968
4069159
Y
P.1 / 13
X
697505
4072766
Y
X
P.2 / 4
696017
4069164
P.1 / 4
Y
X
695963
4069244
Y
P.1 / 9
X
693730
4069501
Y
P.1 / 14
X
697500
4069276
Y
X
P.2 / 5
696016
4069214
P.1 / 5
Y
X
695976
4069219
Y
P.1 / 10
X
693720
4069503
Y
P.2 / 1
X
695968
4069159
Y
X
P.2 / 6
695987
4069255
P.2 / 7
Y
X
697500
4069276
Y
P.2 / 12
X
696227
4068898
P.2 / 8
Y
X
697500
4069276
Y
P.2 / 13
X
693730
4069501
P.2 / 9
Y
X
697500
4069000
P.2 / 10
Y
X
696335
4069000
P.2 / 11
Y
X
696319
4068876
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3333079
Alanı : 1.995,00
Ar. No :
Önİr. No :
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
İli : Muş
İhale Tarihi :
11.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
Paftalar : K47D1
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
718000
4284500
Erişim No : 3333088
Alanı : 1.964,90
Ar. No :
Önİr. No :
Paftalar : M33C2
P.1 / 3
Y
X
725000
4287350
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Çamardı
İli : Niğde
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
718000
4287350
P.1 / 4
Y
X
725000
4284500
İhale Tarihi :
11.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3333086
M34D1
P.1 / 1
Y
X
678615
4174830
Y
P.1 / 6
X
678365
4174482
Y
P.1 / 11
X
678236
4174125
Y
X
P.1 / 16
678180
4173692
P.1 / 2
Y
X
678586
4174762
Y
P.1 / 7
X
678294
4174473
Y
P.1 / 12
X
678132
4174040
Y
X
P.1 / 17
678181
4173689
P.1 / 3
Y
X
678552
4174691
Y
P.1 / 8
X
678254
4174384
Y
P.1 / 13
X
678093
4173982
Y
X
P.1 / 18
678034
4173448
P.1 / 4
Y
X
678539
4174549
Y
P.1 / 9
X
678282
4174317
Y
P.1 / 14
X
678104
4173889
Y
X
P.1 / 19
678029
4173445
P.1 / 5
Y
X
678486
4174488
Y
P.1 / 10
X
678292
4174198
Y
P.1 / 15
X
678128
4173777
Y
X
P.1 / 20
678032
4173444
P.1 / 21
Y
X
677700
4172900
Y
P.1 / 26
X
675000
4176411
Y
P.1 / 31
X
677381
4179235
P.1 / 22
Y
X
678090
4172770
Y
P.1 / 27
X
675000
4180000
Y
P.1 / 32
X
677765
4177365
P.1 / 23
Y
X
677700
4172900
Y
P.1 / 28
X
676575
4180000
Y
P.1 / 33
X
677969
4176785
P.1 / 24
Y
X
676000
4172500
Y
P.1 / 29
X
676575
4179250
Y
P.1 / 34
X
678014
4176587
P.1 / 25
Y
X
675666
4172500
Y
P.1 / 30
X
677375
4179250
Y
P.1 / 35
X
678129
4176485
Y
P.1 / 36
X
678078
4176351
Y
P.1 / 41
X
678498
4175410
Y
P.1 / 46
X
678509
4175022
Y
P.1 / 37
X
678263
4175796
Y
P.1 / 42
X
678473
4175337
Y
P.1 / 47
X
678520
4174972
Y
P.1 / 38
X
678339
4175681
Y
P.1 / 43
X
678486
4175196
Y
P.1 / 48
X
678571
4174944
Y
P.1 / 39
X
678346
4175528
Y
P.1 / 44
X
678554
4175161
Y
P.1 / 49
X
678614
4174908
Y
P.1 / 40
X
678453
4175464
Y
P.1 / 45
X
678602
4175089
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3333103
Alanı : 1.510,78
Ar. No :
Önİr. No :
Koordinatlar
İr. No :
İlçesi : Ulukışla
İli : Niğde
Paftalar : M33D3
M33D4
N33A1
P.1 / 2
Y
X
644021
4152208
Y
P.1 / 7
X
645766
4155020
P.1 / 12
Y
X
645916
4154766
P.1 / 17
X
Y
645907
4154963
P.1 / 22
X
Y
647002
4155166
P.1 / 27
Y
X
649500
4154300
P.1 / 32
Y
X
648104
4153094
X
P.1 / 36
Y
646191
4151000
X
P.1 / 37
Y
642643
4151000
Erişim No : 3332389
Alanı : 58,96
Önİr. No :
İli : Ordu
İhale Tarihi :
11.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3330349
N33A2
P.1 / 1
Y
X
642717
4151687
Y
P.1 / 6
X
645766
4155047
P.1 / 11
Y
X
645890
4154734
P.1 / 16
X
Y
645917
4154942
P.1 / 21
X
Y
647000
4155166
P.1 / 26
Y
X
649398
4154335
P.1 / 31
Y
X
648865
4153824
Ar. No :
Grubu : IV. Grup
P.1 / 3
Y
X
644000
4153000
Y
P.1 / 8
X
645774
4154934
P.1 / 13
Y
X
645937
4154819
P.1 / 18
X
Y
645893
4155007
P.1 / 23
X
Y
649240
4154500
P.1 / 28
Y
X
649168
4154114
P.1 / 33
Y
X
648000
4153250
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Ulubey
P.1 / 4
Y
X
644250
4153150
Y
P.1 / 9
X
645788
4154736
P.1 / 14
Y
X
645943
4154859
P.1 / 19
X
Y
645865
4155039
P.1 / 24
X
Y
649747
4154669
P.1 / 29
Y
X
649153
4154100
P.1 / 34
Y
X
646497
4152606
P.1 / 5
Y
X
644250
4154900
Y
P.1 / 10
X
645834
4154727
P.1 / 15
Y
X
645936
4154900
P.1 / 20
X
Y
645859
4155055
P.1 / 25
X
Y
649747
4154669
P.1 / 30
Y
X
649153
4154100
P.1 / 35
Y
X
646191
4151000
İhale Tarihi :
11.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3249215
Paftalar : G39B4
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
400657
4516938
P.1 / 2
Y
X
401418
4516815
P.1 / 3
Y
X
401135
4516133
P.1 / 4
Y
X
400259
4516300
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3317477
Alanı : 1.991,31
Ar. No :
Önİr. No :
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Ardeşen
İli : Rize
İhale Tarihi :
11.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3167679
Paftalar : F46D4
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
673000
4554000
Y
P.1 / 6
X
676000
4547150
P.1 / 11
Y
X
673734
4545910
P.1 / 16
X
Y
673131
4549236
P.1 / 21
X
Y
673435
4549488
P.1 / 26
Y
X
673496
4549957
P.1 / 31
Y
X
673896
4550951
P.1 / 2
Y
X
675000
4554000
Y
P.1 / 7
X
674547
4545588
P.1 / 12
Y
X
673630
4545942
P.1 / 17
X
Y
673130
4549256
P.1 / 22
X
Y
673506
4549578
P.1 / 27
Y
X
673508
4550046
P.1 / 32
Y
X
673899
4551166
P.1 / 3
Y
X
675000
4552000
Y
P.1 / 8
X
674495
4545596
P.1 / 13
Y
X
673410
4546045
P.1 / 18
X
Y
673172
4549295
P.1 / 23
X
Y
673549
4549661
P.1 / 28
Y
X
673566
4550208
P.1 / 33
Y
X
673904
4551368
P.1 / 4
Y
X
676000
4552000
Y
P.1 / 9
X
674311
4545691
P.1 / 14
Y
X
673322
4546153
P.1 / 19
X
Y
673318
4549356
P.1 / 24
X
Y
673559
4549746
P.1 / 29
Y
X
673666
4550500
P.1 / 34
Y
X
673843
4551530
P.1 / 5
Y
X
676824
4548000
Y
P.1 / 10
X
673891
4545876
P.1 / 15
Y
X
673202
4546232
P.1 / 20
X
Y
673361
4549414
P.1 / 25
X
Y
673535
4549853
P.1 / 30
Y
X
673782
4550795
P.1 / 35
Y
X
673834
4551615
X
P.1 / 36
Y
673842
4551824
P.1 / 41
Y
X
673749
4552768
Y
P.1 / 46
X
673680
4553085
Y
P.1 / 51
X
673527
4553631
P.1 / 56
X
Y
673000
4553930
X
P.1 / 37
Y
673868
4552000
P.1 / 42
Y
X
673748
4552825
Y
P.1 / 47
X
673697
4553129
Y
P.1 / 52
X
673426
4553629
X
P.1 / 38
Y
673894
4552179
P.1 / 43
Y
X
673728
4552916
Y
P.1 / 48
X
673717
4553191
Y
P.1 / 53
X
673343
4553644
X
P.1 / 39
Y
673843
4552317
P.1 / 44
Y
X
673687
4552972
Y
P.1 / 49
X
673670
4553521
Y
P.1 / 54
X
673281
4553682
X
P.1 / 40
Y
673799
4552512
P.1 / 45
Y
X
673677
4553015
Y
P.1 / 50
X
673611
4553594
Y
P.1 / 55
X
673124
4553835
Erişim No : 3333117
Alanı : 98,11
Ar. No :
Önİr. No :
Koordinatlar
İr. No :
İlçesi : İkizdere
İli : Rize
Paftalar : G44B3
Grubu : II. Grup
İhale Tarihi :
11.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3327439
G45A4
Y
P.1 / 1
X
626800
4518200
Y
P.1 / 6
X
626320
4519145
Y
P.1 / 2
X
625632
4518277
Y
P.1 / 7
X
626793
4518500
Y
P.1 / 3
X
625632
4519348
Y
P.1 / 4
X
625977
4519288
Y
P.1 / 5
X
626015
4519250
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3333118
Alanı : 56,27
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Rize
Paftalar : G44B3
Koordinatlar
İr. No :
İlçesi : İkizdere
İhale Tarihi :
11.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3327456
G45A4
P.1 / 1
Y
X
627705
4518785
Y
P.1 / 6
X
627605
4518651
P.1 / 11
Y
X
626320
4519145
P.1 / 16
X
Y
626685
4519080
P.1 / 21
X
Y
627116
4519018
Erişim No : 3330035
Ar. No :
Grubu : II. Grup
P.1 / 2
Y
X
627760
4518700
Y
P.1 / 7
X
627605
4518651
P.1 / 12
Y
X
626405
4519135
P.1 / 17
X
Y
626735
4519010
P.1 / 22
X
Y
627205
4518985
Alanı : 1,62
Önİr. No :
İli : Sakarya
P.1 / 3
Y
X
627771
4518672
Y
P.1 / 8
X
627646
4518513
P.1 / 13
Y
X
626495
4519160
P.1 / 18
X
Y
626770
4518995
P.1 / 23
X
Y
627290
4518971
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
P.1 / 4
Y
X
627628
4518654
Y
P.1 / 9
X
627650
4518500
P.1 / 14
Y
X
626553
4519169
P.1 / 19
X
Y
626810
4519005
P.1 / 24
X
Y
627649
4518874
P.1 / 5
Y
X
627605
4518651
Y
P.1 / 10
X
626793
4518500
P.1 / 15
Y
X
626605
4519155
P.1 / 20
X
Y
626873
4519083
İhale Tarihi :
11.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3330031
Paftalar : G24B2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
289157
4538000
X
P.1 / 6
Y
289322
4538000
P.1 / 11
X
Y
289070
4537941
Erişim No : 3282257
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
289138
4537987
X
P.1 / 7
Y
289319
4537986
P.1 / 12
X
Y
289082
4538000
Alanı : 62,61
Önİr. No :
İli : Siirt
P.1 / 3
Y
X
289150
4537970
X
P.1 / 8
Y
289194
4537904
P.1 / 13
X
Y
289157
4538000
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
P.1 / 4
Y
X
289195
4538000
X
P.1 / 9
Y
289082
4537923
P.1 / 5
Y
X
289195
4538000
X
P.1 / 10
Y
289080
4537926
İhale Tarihi :
11.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
2464991
Paftalar : M48A1
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
240000
4206020
P.1 / 2
Y
X
240640
4206000
P.1 / 3
Y
X
240609
4205000
P.1 / 4
Y
X
240149
4205000
P.1 / 5
Y
X
240142
4205023
Y
P.1 / 6
X
240000
4205044
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Alanı : 61,94
Erişim No : 3282258
Ar. No :
Önİr. No :
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
İli : Siirt
İhale Tarihi :
11.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
2464991
Paftalar : M48A1
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
240640
4206000
Alanı : 61,86
Erişim No : 3282259
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
241250
4205980
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
241250
4205000
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
İli : Siirt
P.1 / 4
Y
X
240609
4205000
İhale Tarihi :
11.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
2464991
Paftalar : M48A1
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
240609
4206001
Alanı : 63,11
Erişim No : 3282260
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
240000
4206020
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
240000
4207000
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
İli : Siirt
P.1 / 4
Y
X
240641
4207000
İhale Tarihi :
11.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
2464991
Paftalar : M48A1
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
240609
4206001
Alanı : 100,00
Erişim No : 3126758
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
240641
4207000
Önİr. No :
İli : Sivas
P.1 / 3
Y
X
241250
4207000
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
P.1 / 4
Y
X
241250
4205980
İhale Tarihi :
11.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
Paftalar : I38D4
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
329000
4380800
P.1 / 2
Y
X
330000
4380800
P.1 / 3
Y
X
330000
4379800
P.1 / 4
Y
X
329000
4379800
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Alanı : 97,50
Erişim No : 3126989
Ar. No :
Önİr. No :
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Zara
İli : Sivas
İhale Tarihi :
11.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
Paftalar : I39A2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
393150
4421700
Alanı : 224,77
Erişim No : 3318177
Ar. No :
Önİr. No :
Paftalar : J39A3
P.1 / 2
Y
X
383925
4344325
Alanı : 1.500,00
Erişim No : 3327380
Ar. No :
Önİr. No :
İhale Tarihi :
11.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3136555
P.1 / 3
Y
X
383514
4344290
Grubu : IV. Grup
İr. No :
P.1 / 4
Y
X
386680
4346080
İhale Tarihi :
11.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3103836
H38C3
P.1 / 1
Y
X
372000
4447000
P.1 / 2
Y
X
372000
4442000
Alanı : 1.750,00
Erişim No : 3327385
Ar. No :
İr. No :
İlçesi : Doğanşar
İli : Sivas
Koordinatlar
Grubu : IV. Grup
P.1 / 4
Y
X
392500
4421700
J39D2
P.1 / 1
Y
X
386369
4344477
Paftalar : H38C2
P.1 / 3
Y
X
392500
4420200
İlçesi : Divriği
İli : Sivas
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
393150
4420200
Önİr. No :
İli : Sivas
P.1 / 3
Y
X
369000
4442000
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Doğanşar
P.1 / 4
Y
X
369000
4447000
İhale Tarihi :
11.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3102410
Paftalar : H39D1
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
378500
4450000
P.1 / 2
Y
X
378500
4445000
P.1 / 3
Y
X
375000
4445000
P.1 / 4
Y
X
375000
4450000
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3327982
Alanı : 1.953,44
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Sivas
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Koyulhisar
İhale Tarihi :
11.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3327378
Paftalar : H39D2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
388500
4454000
Erişim No : 3327983
Alanı : 1.957,84
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Sivas
Paftalar : H39A4
Koordinatlar
Grubu : IV. Grup
İr. No :
P.1 / 4
Y
X
385700
4449919
P.1 / 5
Y
X
385700
4454100
İhale Tarihi :
11.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3327976
H39D1
P.1 / 1
Y
X
379482
4453618
Y
P.1 / 6
X
378194
4452919
Y
P.1 / 11
X
376000
4457000
P.1 / 2
Y
X
379317
4453369
Y
P.1 / 7
X
377823
4452950
Y
P.1 / 12
X
381000
4456900
Alanı : 1.976,47
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Sivas
Paftalar : H39D1
P.1 / 3
Y
X
390500
4450000
İlçesi : Doğanşar
Erişim No : 3327987
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
390500
4454000
P.1 / 3
Y
X
378893
4453306
Y
P.1 / 8
X
377317
4452597
Y
P.1 / 13
X
381000
4453264
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Doğanşar
P.1 / 4
Y
X
378623
4453180
Y
P.1 / 9
X
377315
4452596
Y
P.1 / 14
X
379886
4453335
P.1 / 5
Y
X
378366
4453050
Y
P.1 / 10
X
376000
4452595
İhale Tarihi :
11.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3327978
H39D2
P.1 / 1
Y
X
379577
4451311
Y
P.1 / 6
X
379723
4453129
Y
P.1 / 11
X
385700
4449919
P.1 / 2
Y
X
379766
4451683
Y
P.1 / 7
X
379886
4453335
Y
P.1 / 12
X
384300
4449900
P.1 / 3
Y
X
379625
4451933
Y
P.1 / 8
X
381000
4453264
Y
P.1 / 13
X
379389
4449999
P.1 / 4
Y
X
379641
4452198
Y
P.1 / 9
X
381000
4453275
Y
P.1 / 14
X
379389
4450769
P.1 / 5
Y
X
379894
4452816
Y
P.1 / 10
X
385700
4453025
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3327989
Alanı : 1.671,73
Ar. No :
Önİr. No :
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Doğanşar
İli : Sivas
İhale Tarihi :
11.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3327378
Paftalar : H39A4
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
381000
4456900
Y
P.1 / 6
X
379500
4460000
P.1 / 11
Y
X
382003
4459166
Erişim No : 3327990
Alanı : 1.619,47
Ar. No :
Önİr. No :
Paftalar : H39A3
Erişim No : 3327992
P.1 / 2
X
Y
383394
4461085
Y
P.1 / 7
X
383000
4459000
Alanı : 1.998,01
Ar. No :
Önİr. No :
İr. No :
P.1 / 5
Y
X
379000
4460000
Y
P.1 / 10
X
381914
4459043
İhale Tarihi :
11.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
P.1 / 3
X
Y
383222
4461222
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Doğanşar
İli : Sivas
Koordinatlar
Grubu : IV. Grup
P.1 / 4
Y
X
379000
4459944
Y
P.1 / 9
X
380054
4459973
3327378
H39A4
P.1 / 1
X
Y
383000
4460541
Y
P.1 / 6
X
388515
4458910
Paftalar : H39D1
P.1 / 3
Y
X
375993
4459963
Y
P.1 / 8
X
380015
4459937
İlçesi : Doğanşar
İli : Sivas
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
376000
4457000
Y
P.1 / 7
X
379682
4459939
P.1 / 12
Y
X
382500
4459000
P.1 / 4
X
Y
384000
4462000
P.1 / 5
X
Y
388532
4462000
İhale Tarihi :
11.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3327378
H39D2
P.1 / 1
X
Y
388500
4454000
P.1 / 6
Y
X
388501
4456107
P.1 / 2
X
Y
385700
4454100
P.1 / 7
Y
X
388500
4456000
P.1 / 3
X
Y
385700
4453025
P.1 / 8
Y
X
388500
4454000
P.1 / 4
X
Y
381000
4453275
P.1 / 9
Y
X
388500
4454000
P.1 / 5
X
Y
381000
4456193
P.1 / 10
Y
X
388500
4454000
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Alanı : 1.957,56
Erişim No : 3327994
Ar. No :
Önİr. No :
Koordinatlar
H39A4
H39D1
P.1 / 1
Y
X
382500
4459000
Y
P.1 / 6
X
381000
4456900
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
383000
4459000
Önİr. No :
Paftalar : J38A2
İhale Saati :
09,30-14,0
3327378
P.1 / 3
Y
X
388515
4458910
Grubu : IV. Grup
İr. No :
P.1 / 4
Y
X
388501
4456107
P.1 / 5
Y
X
381000
4456193
İhale Tarihi :
11.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3114919
J38B1
P.1 / 1
Y
X
348500
4365000
Y
P.1 / 6
X
348500
4361710
P.1 / 2
Y
X
351785
4365000
Y
P.1 / 7
X
348500
4362000
Alanı : 424,95
Erişim No : 3329220
Ar. No :
11.07.2016
İlişkili Erişim :
İlçesi : Merkez
İli : Sivas
İhale Tarihi :
H39D2
Alanı : 744,70
Erişim No : 3328004
Koordinatlar
İr. No :
İlçesi : Doğanşar
İli : Sivas
Paftalar : H39A3
Grubu : IV. Grup
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
350128
4362105
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Divriği
İli : Sivas
P.1 / 4
Y
X
350120
4362100
P.1 / 5
Y
X
350108
4362083
İhale Tarihi :
11.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3148473
Paftalar : J40B4
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
437000
4355527
Y
P.1 / 6
X
440135
4355869
Alanı : 294,73
Erişim No : 3329225
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
437000
4356000
Önİr. No :
İli : Sivas
P.1 / 3
Y
X
438300
4357250
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Divriği
P.1 / 4
Y
X
439738
4357398
P.1 / 5
Y
X
440231
4357186
İhale Tarihi :
11.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3138161
Paftalar : J40B4
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
436731
4348145
Y
P.1 / 6
X
437129
4346881
P.1 / 2
Y
X
436850
4347900
Y
P.1 / 7
X
436580
4347700
P.1 / 3
Y
X
438059
4349190
Y
P.1 / 8
X
436556
4347747
P.1 / 4
Y
X
437899
4348871
P.1 / 5
Y
X
439550
4348025
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3330660
Alanı : 1.493,16
Ar. No :
Önİr. No :
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
İli : Sivas
İhale Tarihi :
12.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3121094
Paftalar : J39D1
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
371000
4338724
Y
P.1 / 6
X
371408
4334277
Erişim No : 3333128
P.1 / 2
Y
X
377370
4338830
Y
P.1 / 7
X
371000
4334000
Alanı : 99,14
Ar. No :
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
377834
4337636
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
İli : Sivas
P.1 / 4
Y
X
375800
4337700
P.1 / 5
Y
X
371320
4334760
İhale Tarihi :
12.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3327639
Paftalar : I37C4
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
313112
4386461
Erişim No : 3333132
Alanı : 1.785,97
Ar. No :
Önİr. No :
Paftalar : I36A3
P.1 / 3
Y
X
314056
4388015
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Yıldızeli
İli : Sivas
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
313112
4386675
P.1 / 4
Y
X
314225
4387625
P.1 / 5
Y
X
314100
4386461
İhale Tarihi :
12.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3333131
I36A4
P.1 / 1
Y
X
252090
4412553
Y
P.1 / 6
X
253189
4412680
Y
P.1 / 11
X
256978
4411461
P.1 / 2
Y
X
252307
4412587
Y
P.1 / 7
X
253547
4412634
Y
P.1 / 12
X
256978
4408870
P.1 / 3
Y
X
252537
4412599
Y
P.1 / 8
X
254555
4412550
Y
P.1 / 13
X
251810
4408870
P.1 / 4
Y
X
252692
4412644
Y
P.1 / 9
X
256586
4411643
Y
P.1 / 14
X
251810
4411590
P.1 / 5
Y
X
253023
4412688
Y
P.1 / 10
X
256590
4411632
Y
P.1 / 15
X
251810
4412468
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Alanı : 84,35
Erişim No : 3333138
Ar. No :
Önİr. No :
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
İli : Sivas
İhale Tarihi :
12.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3333137
Paftalar : I37C4
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
312818
4385590
Alanı : 85,35
Erişim No : 3333139
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
312796
4384719
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
311835
4384750
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
İli : Sivas
P.1 / 4
Y
X
311835
4385614
İhale Tarihi :
12.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3333137
Paftalar : I37C4
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
312818
4385590
Alanı : 87,59
Erişim No : 3333140
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
311835
4385614
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
311835
4386461
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
İli : Sivas
P.1 / 4
Y
X
311835
4386461
P.1 / 5
Y
X
312839
4386461
İhale Tarihi :
12.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3333137
Paftalar : I37C4
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
312818
4385599
Alanı : 84,87
Erişim No : 3333141
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
313800
4385576
Önİr. No :
İli : Sivas
P.1 / 3
Y
X
313800
4384700
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
P.1 / 4
Y
X
313400
4384700
P.1 / 5
Y
X
312796
4384719
İhale Tarihi :
12.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3333137
Paftalar : I37C4
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
312818
4385599
P.1 / 2
Y
X
312839
4386461
P.1 / 3
Y
X
313800
4386461
P.1 / 4
Y
X
313800
4385576
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3333143
Alanı : 1.811,98
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Sivas
Paftalar : J39D1
Koordinatlar
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
J39D3
12.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3333142
J39D4
P.1 / 1
Y
X
379402
4332850
Y
P.1 / 6
X
380555
4330677
Y
P.1 / 11
X
380000
4326000
X
Y
P.1 / 16
377470
4327703
Erişim No : 3333156
P.1 / 2
Y
X
380000
4333051
Y
P.1 / 7
X
380555
4330677
Y
P.1 / 12
X
380000
4326000
X
Y
P.1 / 17
377378
4327766
Alanı : 94,38
Ar. No :
İhale Tarihi :
Önİr. No :
İli : Sivas
P.1 / 3
Y
X
379619
4332047
Y
P.1 / 8
X
380555
4330677
Y
P.1 / 13
X
380000
4326000
X
Y
P.1 / 18
377450
4332337
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
P.1 / 4
Y
X
379732
4331142
Y
P.1 / 9
X
380720
4328200
Y
P.1 / 14
X
378009
4327393
P.1 / 5
Y
X
379739
4331152
Y
P.1 / 10
X
381335
4326662
Y
P.1 / 15
X
377482
4327722
İhale Tarihi :
12.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3333143
Paftalar : J39D1
Koordinatlar
Y
P.1 / 1
X
379138
4333405
Y
P.1 / 6
X
380229
4333656
Erişim No : 3333157
Alanı : 1.962,36
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Sivas
Paftalar : J38C2
Koordinatlar
Y
P.1 / 2
X
379484
4333803
Y
P.1 / 7
X
379259
4333330
Y
P.1 / 3
X
379484
4333803
Y
P.1 / 8
X
379158
4333303
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
Y
P.1 / 4
X
380897
4335422
Y
P.1 / 5
X
380900
4335425
İhale Tarihi :
12.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3333143
J39D1
Y
P.1 / 1
X
379158
4333303
Y
P.1 / 6
X
370547
4332912
Y
P.1 / 2
X
376245
4332538
Y
P.1 / 7
X
371000
4334000
Y
P.1 / 3
X
375651
4331873
Y
P.1 / 8
X
371000
4334000
Y
P.1 / 4
X
370913
4332454
Y
P.1 / 9
X
371408
4334277
Y
P.1 / 5
X
370286
4332918
Y
P.1 / 10
X
371409
4334278
Y
X
P.1 / 11
372475
4335000
Y
X
P.1 / 12
374355
4335000
Y
X
P.1 / 13
374562
4334528
Y
X
P.1 / 14
378224
4335089
Y
X
P.1 / 15
378157
4336703
P.1 / 16
X
Y
378158
4336700
Y
P.1 / 21
X
378964
4334076
P.1 / 17
X
Y
378697
4335048
Y
P.1 / 22
X
379138
4333405
P.1 / 18
X
Y
378250
4334450
P.1 / 19
X
Y
378964
4334076
P.1 / 20
X
Y
378964
4334076
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3333158
Alanı : 1.632,75
Ar. No :
Önİr. No :
Koordinatlar
Erişim No : 3333159
Önİr. No :
İhale Saati :
09,30-14,0
3333143
P.1 / 3
Y
X
373000
4326500
Y
P.1 / 8
X
371000
4331000
Grubu : IV. Grup
İr. No :
P.1 / 4
Y
X
373000
4326500
P.1 / 5
Y
X
370000
4326500
İhale Tarihi :
12.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3333143
J39D4
P.1 / 1
Y
X
374954
4329431
Y
P.1 / 6
X
375651
4331873
Erişim No : 3333192
P.1 / 2
Y
X
371000
4331000
Y
P.1 / 7
X
376024
4331540
Alanı : 1.989,55
Ar. No :
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
371000
4331690
Y
P.1 / 8
X
376517
4332092
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
İli : Sivas
Paftalar : H39D3
12.07.2016
İlişkili Erişim :
İlçesi : Merkez
İli : Sivas
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
373000
4326500
Y
P.1 / 7
X
370000
4331000
Alanı : 1.632,35
Ar. No :
Koordinatlar
İhale Tarihi :
J39D4
P.1 / 1
Y
X
374954
4329431
Y
P.1 / 6
X
370000
4331000
Paftalar : J39D1
İr. No :
İlçesi : Merkez
İli : Sivas
Paftalar : J38C3
Grubu : IV. Grup
P.1 / 4
Y
X
370650
4332150
Y
P.1 / 9
X
377450
4332337
P.1 / 5
Y
X
370913
4332454
Y
P.1 / 10
X
377378
4327766
İhale Tarihi :
12.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
H39D4
P.1 / 1
Y
X
382925
4440200
Y
P.1 / 6
X
379641
4435000
P.1 / 2
Y
X
384300
4433875
Y
P.1 / 7
X
379530
4434770
P.1 / 3
Y
X
384300
4433100
Y
P.1 / 8
X
380772
4435000
P.1 / 4
Y
X
376983
4433100
Y
P.1 / 9
X
382000
4435000
P.1 / 5
Y
X
377000
4435000
Y
P.1 / 10
X
382000
4437017
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3334057
Alanı : 1.969,17
Ar. No :
Önİr. No :
Koordinatlar
Erişim No : 3334058
P.1 / 2
Y
X
375000
4368500
Y
P.1 / 7
X
385250
4364800
P.1 / 12
Y
X
375309
4366806
Alanı : 1.996,51
Ar. No :
Önİr. No :
İhale Saati :
09,30-14,0
3123485
P.1 / 3
Y
X
378799
4368019
Y
P.1 / 8
X
383070
4363920
P.1 / 13
Y
X
375275
4367930
Grubu : IV. Grup
İr. No :
P.1 / 4
Y
X
381630
4368100
Y
P.1 / 9
X
381810
4364100
P.1 / 5
Y
X
384700
4366910
Y
P.1 / 10
X
380950
4366560
İhale Tarihi :
12.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3120795
J39A3
P.1 / 1
X
Y
385250
4364800
Y
P.1 / 6
X
385340
4359180
Erişim No : 3334083
Ar. No :
12.07.2016
İlişkili Erişim :
İlçesi : Divriği
İli : Sivas
Koordinatlar
İhale Tarihi :
J39A2
P.1 / 1
Y
X
374448
4368224
Y
P.1 / 6
X
384700
4365410
P.1 / 11
Y
X
376000
4367200
Paftalar : J39A2
İr. No :
İlçesi : Divriği
İli : Sivas
Paftalar : J39A1
Grubu : IV. Grup
P.1 / 2
X
Y
387190
4362630
Y
P.1 / 7
X
383070
4363920
Alanı : 1.886,09
Önİr. No :
İli : Sivas
P.1 / 3
X
Y
389800
4359400
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Divriği
P.1 / 4
X
Y
389800
4359020
P.1 / 5
X
Y
389000
4359000
İhale Tarihi :
12.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3334082
Paftalar : J39A3
Koordinatlar
P.1 / 1
X
Y
384163
4355755
P.1 / 6
Y
X
384000
4352813
P.1 / 2
X
Y
389000
4355685
P.1 / 7
Y
X
384000
4352813
P.1 / 3
X
Y
389000
4352000
P.1 / 4
X
Y
388900
4351900
P.1 / 5
X
Y
384000
4351900
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3334084
Alanı : 1.711,76
Ar. No :
Önİr. No :
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Divriği
İli : Sivas
İhale Tarihi :
12.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3334082
Paftalar : J38B3
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
370028
4358425
Erişim No : 3334086
P.1 / 2
Y
X
370000
4355000
Alanı : 1.627,89
Ar. No :
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
365000
4355000
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Divriği
İli : Sivas
P.1 / 4
Y
X
365000
4358403
İhale Tarihi :
12.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3334084
Paftalar : J39A3
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
385340
4359180
Y
P.1 / 6
X
384218
4359123
Erişim No : 3334087
Alanı : 1.789,67
Ar. No :
Önİr. No :
Paftalar : J39A3
P.1 / 3
Y
X
389000
4359000
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Divriği
İli : Sivas
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
385340
4359180
P.1 / 4
Y
X
389000
4355685
P.1 / 5
Y
X
384163
4355755
İhale Tarihi :
12.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3334084
J39A4
P.1 / 1
Y
X
381000
4356000
Y
P.1 / 6
X
383525
4351952
P.1 / 2
Y
X
381800
4359000
Y
P.1 / 7
X
383000
4351000
P.1 / 3
Y
X
384218
4359123
Y
P.1 / 8
X
383000
4351000
P.1 / 4
Y
X
384163
4355755
Y
P.1 / 9
X
383000
4351000
P.1 / 5
Y
X
384000
4352813
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3334088
Alanı : 1.890,20
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Sivas
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Divriği
İhale Tarihi :
12.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3334084
Paftalar : J39A3
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
383700
4346808
Y
P.1 / 6
X
383000
4351000
Y
P.1 / 11
X
388880
4347860
X
Y
P.1 / 16
386082
4347069
P.1 / 2
Y
X
383700
4346878
Y
P.1 / 7
X
387481
4351000
Y
P.1 / 12
X
388812
4346284
X
Y
P.1 / 17
386035
4347391
P.1 / 21
X
Y
384966
4346945
P.1 / 22
X
Y
383700
4346805
Erişim No : 3334089
Alanı : 1.977,10
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Sivas
Paftalar : J39A3
Koordinatlar
İr. No :
P.1 / 4
Y
X
383700
4346878
Y
P.1 / 9
X
387778
4350333
Y
P.1 / 14
X
388188
4347240
X
Y
P.1 / 19
385770
4349093
P.1 / 5
Y
X
383688
4346876
Y
P.1 / 10
X
387778
4350334
Y
P.1 / 15
X
388175
4347300
X
Y
P.1 / 20
385770
4349093
İhale Tarihi :
12.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3334084
J39A4
Erişim No : 3334091
Y
P.1 / 2
X
383000
4351000
Alanı : 1.840,53
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Sivas
Koordinatlar
Grubu : IV. Grup
İlçesi : Divriği
Y
P.1 / 1
X
381000
4356000
Paftalar : J39A3
P.1 / 3
Y
X
383700
4346878
Y
P.1 / 8
X
387558
4350827
Y
P.1 / 13
X
388357
4346439
X
Y
P.1 / 18
385780
4349120
Y
P.1 / 3
X
379244
4349995
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Divriği
Y
P.1 / 4
X
377000
4353000
İhale Tarihi :
12.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3334084
J39A4
Y
P.1 / 1
X
379244
4349995
Y
P.1 / 2
X
383000
4351000
Y
P.1 / 3
X
383688
4346876
Y
P.1 / 4
X
383578
4346851
Y
P.1 / 5
X
382834
4346028
X
Y
P.1 / 6
382547
4346177
X
Y
P.1 / 7
381591
4345515
X
Y
P.1 / 8
381461
4346050
X
Y
P.1 / 9
381357
4346187
X
Y
P.1 / 10
381351
4346226
P.1 / 11
X
Y
381254
4346328
Y
P.1 / 16
X
378701
4346904
P.1 / 12
X
Y
380947
4346090
P.1 / 13
X
Y
380740
4346151
P.1 / 14
X
Y
380404
4346114
P.1 / 15
X
Y
379906
4346958
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3334092
Alanı : 1.913,65
Ar. No :
Önİr. No :
Koordinatlar
Erişim No : 3334093
P.1 / 2
Y
X
378701
4346904
Y
P.1 / 7
X
378538
4345881
P.1 / 12
Y
X
377390
4345006
Alanı : 1.980,87
Ar. No :
Önİr. No :
İhale Saati :
09,30-14,0
3334084
P.1 / 3
Y
X
378662
4346677
Y
P.1 / 8
X
378531
4345873
P.1 / 13
Y
X
373000
4345000
Grubu : IV. Grup
İr. No :
P.1 / 4
Y
X
378624
4346636
Y
P.1 / 9
X
378531
4345833
P.1 / 14
Y
X
373000
4347000
P.1 / 5
Y
X
378575
4346413
Y
P.1 / 10
X
378477
4345498
P.1 / 15
Y
X
373000
4347000
İhale Tarihi :
12.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3334084
J39A4
P.1 / 1
X
Y
373000
4347000
Y
P.1 / 6
X
369770
4351090
Erişim No : 3334094
Ar. No :
12.07.2016
İlişkili Erişim :
İlçesi : Divriği
İli : Sivas
Koordinatlar
İhale Tarihi :
J39D1
P.1 / 1
Y
X
379244
4349995
Y
P.1 / 6
X
378606
4346305
P.1 / 11
Y
X
377516
4345541
Paftalar : J38B3
İr. No :
İlçesi : Divriği
İli : Sivas
Paftalar : J39A4
Grubu : IV. Grup
P.1 / 2
X
Y
373000
4347000
Y
P.1 / 7
X
370000
4351102
Alanı : 1.774,07
Önİr. No :
İli : Sivas
P.1 / 3
X
Y
370000
4347000
Y
P.1 / 8
X
372873
4351880
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Divriği
P.1 / 4
X
Y
370000
4348923
Y
P.1 / 9
X
375083
4347998
P.1 / 5
X
Y
368875
4349090
İhale Tarihi :
12.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3334093
Paftalar : J39A4
Koordinatlar
P.1 / 1
X
Y
377000
4353000
P.1 / 2
X
Y
379244
4349995
P.1 / 3
X
Y
375083
4347998
P.1 / 4
X
Y
372873
4351880
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Alanı : 1.993,17
Erişim No : 3334097
Ar. No :
Önİr. No :
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Divriği
İli : Sivas
İhale Tarihi :
12.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3334084
Paftalar : J39A4
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
378000
4358000
Alanı : 1.988,95
Erişim No : 3334098
Ar. No :
Önİr. No :
Paftalar : J38B3
P.1 / 3
Y
X
377000
4353000
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Divriği
İli : Sivas
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
378000
4356000
P.1 / 4
Y
X
374370
4352286
P.1 / 5
Y
X
373550
4358000
İhale Tarihi :
12.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3334097
J39A4
P.1 / 1
Y
X
374370
4352286
P.1 / 2
Y
X
370000
4351102
Alanı : 1.468,66
Erişim No : 3334099
Ar. No :
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
370000
4355000
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Divriği
İli : Sivas
P.1 / 4
Y
X
373550
4358000
İhale Tarihi :
12.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3334084
Paftalar : J39A1
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
373995
4364895
Y
P.1 / 6
X
376000
4365000
Alanı : 1.848,25
Erişim No : 3334100
Ar. No :
Önİr. No :
Paftalar : J38B2
P.1 / 3
Y
X
375310
4366785
Y
P.1 / 8
X
373550
4361970
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Divriği
İli : Sivas
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
373980
4366239
Y
P.1 / 7
X
378980
4361920
P.1 / 4
Y
X
375309
4366806
P.1 / 5
Y
X
376000
4367200
İhale Tarihi :
12.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3334084
J39A1
P.1 / 1
Y
X
367970
4362417
Y
P.1 / 6
X
373995
4364895
P.1 / 2
Y
X
368880
4363330
Y
P.1 / 7
X
373550
4361970
P.1 / 3
Y
X
368000
4364104
Y
P.1 / 8
X
373550
4360882
P.1 / 4
Y
X
368000
4365000
P.1 / 5
Y
X
372000
4365000
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3334101
Alanı : 1.709,54
Ar. No :
Önİr. No :
Koordinatlar
J38B3
J39A1
P.1 / 1
Y
X
373550
4360882
Erişim No : 3334102
P.1 / 2
Y
X
373550
4358000
Önİr. No :
Paftalar : J38B2
İhale Saati :
09,30-14,0
3334084
P.1 / 3
Y
X
370000
4355000
Grubu : IV. Grup
İr. No :
P.1 / 4
Y
X
370056
4361842
İhale Tarihi :
12.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3334084
J38B3
P.1 / 1
Y
X
365000
4358403
Y
P.1 / 6
X
370056
4361842
Erişim No : 3330655
Ar. No :
12.07.2016
İlişkili Erişim :
İlçesi : Divriği
İli : Sivas
İhale Tarihi :
J39A4
Alanı : 1.579,82
Ar. No :
Koordinatlar
İr. No :
İlçesi : Divriği
İli : Sivas
Paftalar : J38B2
Grubu : IV. Grup
P.1 / 2
Y
X
365000
4360604
Y
P.1 / 7
X
370028
4358425
Alanı : 73,12
Önİr. No :
İli : Tekirdağ
P.1 / 3
Y
X
366150
4360525
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Malkara
P.1 / 4
Y
X
366178
4360619
P.1 / 5
Y
X
367970
4362417
İhale Tarihi :
13.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3330654
Paftalar : G17B1
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
481065
4529426
Y
P.1 / 6
X
480042
4528974
Y
P.1 / 11
X
481092
4529683
Y
P.1 / 16
X
481032
4529466
P.1 / 2
Y
X
480202
4528597
Y
P.1 / 7
X
480042
4528973
Y
P.1 / 12
X
481101
4529676
Y
P.1 / 17
X
481065
4529426
P.1 / 3
Y
X
480158
4528701
Y
P.1 / 8
X
480042
4528974
Y
P.1 / 13
X
481101
4529676
P.1 / 4
Y
X
480149
4528723
Y
P.1 / 9
X
480544
4530061
Y
P.1 / 14
X
481100
4529675
P.1 / 5
Y
X
480148
4528724
Y
P.1 / 10
X
480967
4529600
Y
P.1 / 15
X
481490
4529867
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3158465
Alanı : 52,25
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Tokat
Paftalar : H34C2
Koordinatlar
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Zile
İhale Tarihi :
13.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
H35D1
P.1 / 1
Y
X
712680
4455850
Erişim No : 3325892
P.1 / 2
Y
X
713150
4455850
Alanı : 1.781,39
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Tokat
P.1 / 3
Y
X
713190
4454750
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Zile
P.1 / 4
Y
X
712710
4454750
İhale Tarihi :
13.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3325890
Paftalar : H35A3
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
724022
4463828
Y
P.1 / 6
X
731000
4466333
Y
P.1 / 11
X
730710
4465475
Y
X
P.1 / 16
727776
4463109
P.1 / 2
Y
X
725329
4466000
Y
P.1 / 7
X
731000
4466333
Y
P.1 / 12
X
729475
4463800
Y
X
P.1 / 17
726000
4463000
P.1 / 3
Y
X
725323
4466000
Y
P.1 / 8
X
730906
4466317
Y
P.1 / 13
X
729072
4463641
Y
X
P.1 / 18
726000
4463000
P.1 / 21
Y
X
725000
4463370
P.1 / 22
Y
X
725000
4463371
P.1 / 23
Y
X
723975
4463750
Erişim No : 3330679
Alanı : 76,33
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Tokat
Paftalar : H35A3
Koordinatlar
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Zile
P.1 / 4
Y
X
725371
4466400
Y
P.1 / 9
X
730822
4466172
Y
P.1 / 14
X
728882
4463563
Y
X
P.1 / 19
725000
4463000
P.1 / 5
Y
X
731025
4466525
Y
P.1 / 10
X
730866
4466095
Y
P.1 / 15
X
727776
4463109
Y
X
P.1 / 20
725000
4463370
İhale Tarihi :
13.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3276692
H35B4
Y
P.1 / 1
X
733500
4464000
Y
P.1 / 2
X
733500
4465011
Y
P.1 / 3
X
734248
4465011
Y
P.1 / 4
X
734262
4464000
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Alanı : 75,84
Erişim No : 3330704
Ar. No :
Önİr. No :
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Zile
İli : Tokat
İhale Tarihi :
13.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3330679
Paftalar : H35A3
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
732749
4464000
P.1 / 2
Y
X
732750
4465010
Alanı : 75,46
Erişim No : 3330705
Ar. No :
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
733500
4465011
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Zile
İli : Tokat
P.1 / 4
Y
X
733500
4464000
İhale Tarihi :
13.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3330679
Paftalar : H35B4
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
735001
4465012
P.1 / 2
Y
X
735001
4464000
Alanı : 1.986,40
Erişim No : 3333163
Ar. No :
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
734262
4464000
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Reşadiye
İli : Tokat
P.1 / 4
Y
X
734248
4465011
İhale Tarihi :
13.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3325935
Paftalar : H38B2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
364982
4473432
Y
P.1 / 6
X
364506
4476028
Alanı : 1.987,97
Erişim No : 3334017
Ar. No :
Önİr. No :
Paftalar : H38B2
P.1 / 3
Y
X
364110
4474720
Y
P.1 / 8
X
372000
4473189
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Reşadiye
İli : Tokat
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
364957
4474720
Y
P.1 / 7
X
372000
4476000
P.1 / 4
Y
X
364430
4475775
P.1 / 5
Y
X
364496
4476000
İhale Tarihi :
13.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3334016
H38B3
P.1 / 1
Y
X
365594
4473411
Y
P.1 / 6
X
368833
4470192
P.1 / 2
Y
X
367212
4473354
Y
P.1 / 7
X
365911
4471000
P.1 / 3
Y
X
372000
4473189
Y
P.1 / 8
X
365737
4471093
P.1 / 4
Y
X
372000
4469185
P.1 / 5
Y
X
369131
4470096
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3325957
Alanı : 1.924,68
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Tunceli
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Pülümür
İhale Tarihi :
13.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3325955
Paftalar : J43A2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
558995
4367045
Y
P.1 / 6
X
563089
4365628
Erişim No : 3325961
Alanı : 1.609,53
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Tunceli
Paftalar : J43A2
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
562738
4370285
Y
P.1 / 7
X
562790
4364503
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Pülümür
P.1 / 4
Y
X
563380
4370840
P.1 / 5
Y
X
564068
4369150
İhale Tarihi :
13.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3325957
J43B1
P.1 / 1
Y
X
563995
4364316
Y
P.1 / 6
X
558199
4362290
Y
P.1 / 11
X
558687
4365240
Erişim No : 3331888
Ar. No :
P.1 / 3
Y
X
562737
4370285
Y
P.1 / 8
X
558687
4365240
P.1 / 2
Y
X
564000
4364309
Y
P.1 / 7
X
558201
4362299
Y
P.1 / 12
X
562790
4364503
Alanı : 73,59
Önİr. No :
İli : Şanlıurfa
P.1 / 3
Y
X
564000
4364000
Y
P.1 / 8
X
555693
4362063
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Birecik
P.1 / 4
Y
X
565001
4363000
Y
P.1 / 9
X
556787
4363715
P.1 / 5
Y
X
565000
4362909
Y
P.1 / 10
X
558428
4363715
İhale Tarihi :
13.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3059588
Paftalar : N40D3
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
429947
4107756
Y
P.1 / 6
X
429969
4107236
P.1 / 2
Y
X
430346
4107756
P.1 / 3
Y
X
430864
4107675
P.1 / 4
Y
X
430998
4107121
P.1 / 5
Y
X
429976
4106837
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Alanı : 99,72
Erişim No : 3327568
Ar. No :
Önİr. No :
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
İli : Uşak
İhale Tarihi :
13.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3327565
Paftalar : K22C1
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
698500
4289000
Y
P.1 / 6
X
699401
4288150
Alanı : 98,27
Erişim No : 3331161
Ar. No :
Önİr. No :
Paftalar : K22C2
P.1 / 2
Y
X
718200
4291000
Y
P.1 / 7
X
717956
4290149
Alanı : 98,63
Erişim No : 3331168
Ar. No :
Önİr. No :
P.1 / 5
Y
X
699400
4288150
Y
P.1 / 10
X
698190
4289000
İhale Tarihi :
13.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3331160
P.1 / 3
Y
X
718200
4290447
Y
P.1 / 8
X
717000
4290149
Grubu : II. Grup
İr. No :
P.1 / 4
Y
X
718199
4290447
P.1 / 5
Y
X
718115
4290356
İhale Tarihi :
13.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3331167
K23D1
P.1 / 1
Y
X
717000
4290149
Y
P.1 / 6
X
717879
4289863
P.1 / 2
Y
X
717956
4290149
Y
P.1 / 7
X
717947
4289767
Alanı : 97,16
Erişim No : 3333174
Ar. No :
İr. No :
İlçesi : Merkez
İli : Uşak
Koordinatlar
Grubu : II. Grup
P.1 / 4
Y
X
699400
4288900
Y
P.1 / 9
X
698185
4288213
K23D1
P.1 / 1
Y
X
717000
4291000
Y
P.1 / 6
X
718032
4290255
Paftalar : K22C2
P.1 / 3
Y
X
699400
4288900
Y
P.1 / 8
X
699250
4288150
İlçesi : Merkez
İli : Uşak
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
699400
4289000
Y
P.1 / 7
X
699399
4288150
Önİr. No :
İli : Uşak
P.1 / 3
Y
X
717887
4290038
Y
P.1 / 8
X
718000
4289220
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
P.1 / 4
Y
X
717874
4290014
Y
P.1 / 9
X
717000
4289000
P.1 / 5
Y
X
717879
4289997
İhale Tarihi :
13.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3333170
Paftalar : K22B3
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
708635
4295041
Y
P.1 / 6
X
707905
4295050
P.1 / 2
Y
X
708669
4293750
Y
P.1 / 7
X
708400
4295050
P.1 / 3
Y
X
707905
4293750
Y
P.1 / 8
X
708550
4295050
P.1 / 4
Y
X
707905
4294029
P.1 / 5
Y
X
707903
4294219
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3333175
Ar. No :
Alanı : 94,18
Önİr. No :
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
İli : Uşak
İhale Tarihi :
13.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3333170
Paftalar : K22B3
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
708635
4295041
Erişim No : 3333183
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
709000
4295000
Alanı : 94,88
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
709400
4295000
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
İli : Uşak
P.1 / 4
Y
X
709400
4293750
P.1 / 5
Y
X
708669
4293750
İhale Tarihi :
13.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
Paftalar : K22C1
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
699500
4287380
Y
P.1 / 6
X
699500
4287750
Erişim No : 3334011
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
698180
4287379
Alanı : 1.800,00
Önİr. No :
İli : Uşak
P.1 / 3
Y
X
698185
4288213
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Ulubey
P.1 / 4
Y
X
699250
4288150
P.1 / 5
Y
X
699250
4287750
İhale Tarihi :
13.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
2555937
Paftalar : L22A3
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
690000
4242000
P.1 / 2
Y
X
690000
4245000
P.1 / 3
Y
X
696000
4245000
P.1 / 4
Y
X
696000
4242000
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3334012
Ar. No :
Alanı : 1.999,21
Önİr. No :
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Ulubey
İli : Uşak
İhale Tarihi :
13.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
2555937
Paftalar : L22A3
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
692000
4242000
Y
P.1 / 6
X
694475
4239650
P.1 / 11
Y
X
696000
4238000
Erişim No : 3171013
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
692000
4239750
Y
P.1 / 7
X
693175
4239600
P.1 / 12
Y
X
696000
4236000
Alanı : 100,00
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
692938
4239750
Y
P.1 / 8
X
693000
4239711
P.1 / 13
Y
X
690700
4235885
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
İli : Van
P.1 / 4
Y
X
692150
4240250
Y
P.1 / 9
X
693000
4238000
P.1 / 14
Y
X
690700
4242000
P.1 / 5
Y
X
694200
4241175
Y
P.1 / 10
X
694482
4238000
İhale Tarihi :
13.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
Paftalar : K51A4
Koordinatlar
P.1 / 1
X
Y
376250
4292800
Erişim No : 3326086
Ar. No :
P.1 / 2
X
Y
377500
4292800
Alanı : 1.864,08
Önİr. No :
İli : Yozgat
P.1 / 3
X
Y
377500
4292000
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Çayıralan
P.1 / 4
X
Y
376250
4292000
İhale Tarihi :
13.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3326085
Paftalar : I35C4
Koordinatlar
P.1 / 1
X
Y
740000
4378000
P.1 / 2
X
Y
738000
4378000
P.1 / 3
X
Y
738000
4384000
P.1 / 4
X
Y
741008
4384054
P.1 / 5
X
Y
741177
4378000
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3326110
Alanı : 1.837,97
Ar. No :
Önİr. No :
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Çayıralan
İli : Yozgat
İhale Tarihi :
13.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3326086
Paftalar : I35C4
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
742535
4384082
Y
P.1 / 6
X
742536
4383803
P.1 / 11
Y
X
742560
4383459
P.1 / 16
X
Y
742596
4383387
P.1 / 21
X
Y
742863
4383415
P.1 / 26
Y
X
742950
4383736
P.1 / 31
Y
X
743072
4383869
P.1 / 2
Y
X
742521
4384043
Y
P.1 / 7
X
742541
4383721
P.1 / 12
Y
X
742544
4383429
P.1 / 17
X
Y
742635
4383373
P.1 / 22
X
Y
742889
4383501
P.1 / 27
Y
X
742975
4383813
P.1 / 32
Y
X
743159
4383844
P.1 / 3
Y
X
742511
4383992
Y
P.1 / 8
X
742562
4383650
P.1 / 13
Y
X
742531
4383404
P.1 / 18
X
Y
742807
4383351
P.1 / 23
X
Y
742904
4383588
P.1 / 28
Y
X
743001
4383864
P.1 / 33
Y
X
743241
4383818
P.1 / 4
Y
X
742516
4383915
Y
P.1 / 9
X
742577
4383578
P.1 / 14
Y
X
742527
4383394
P.1 / 19
X
Y
742838
4383344
P.1 / 24
X
Y
742929
4383665
P.1 / 29
Y
X
743008
4383869
P.1 / 34
Y
X
743302
4383782
P.1 / 5
Y
X
742521
4383864
Y
P.1 / 10
X
742572
4383481
P.1 / 15
Y
X
742539
4383391
P.1 / 20
X
Y
742859
4383404
P.1 / 25
X
Y
742936
4383689
P.1 / 30
Y
X
743011
4383869
P.1 / 35
Y
X
743384
4383767
X
P.1 / 36
Y
743506
4383823
P.1 / 41
Y
X
743757
4384038
Y
P.1 / 46
X
743946
4383884
Y
P.1 / 51
X
744241
4383885
P.1 / 56
X
Y
744650
4378250
X
P.1 / 37
Y
743593
4383895
P.1 / 42
Y
X
743784
4384004
Y
P.1 / 47
X
744027
4383844
Y
P.1 / 52
X
744250
4382575
P.1 / 57
X
Y
744650
4378000
X
P.1 / 38
Y
743670
4383956
P.1 / 43
Y
X
743797
4383987
Y
P.1 / 48
X
744104
4383833
Y
P.1 / 53
X
744250
4382575
P.1 / 58
X
Y
741177
4378000
X
P.1 / 39
Y
743721
4384012
P.1 / 44
Y
X
743854
4383941
Y
P.1 / 49
X
744129
4383859
Y
P.1 / 54
X
743975
4379475
P.1 / 59
X
Y
741008
4384054
X
P.1 / 40
Y
743751
4384042
P.1 / 45
Y
X
743914
4383903
Y
P.1 / 50
X
744191
4383889
Y
P.1 / 55
X
744650
4378250
Erişim No : 3332448
Alanı : 1.967,32
Ar. No :
Önİr. No :
Koordinatlar
İr. No :
İlçesi : Sorgun
İli : Yozgat
Paftalar : I34B1
Grubu : IV. Grup
İhale Tarihi :
13.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3096537
I34B4
Y
P.1 / 1
X
699000
4417925
Y
P.1 / 6
X
700972
4412898
Y
P.1 / 2
X
702940
4418019
Y
P.1 / 7
X
699005
4413884
Y
P.1 / 3
X
703000
4417000
Y
P.1 / 8
X
699000
4415000
Y
P.1 / 4
X
703000
4414000
Y
P.1 / 9
X
699000
4416000
Y
P.1 / 5
X
703083
4412566
Y
P.1 / 10
X
699000
4417000
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 1054747
Alanı : 1.755,33
Ar. No :
Önİr. No :
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
621340
4239000
P.1 / 3
Y
X
624410
4243460
Grubu : IV. Grup
İlçesi : Merkez
K32D4
L32A1
P.1 / 1
Y
X
594000
4262000
Y
P.1 / 6
X
598795
4258500
Erişim No : 3333213
İhale Saati :
09,30-14,0
P.1 / 2
Y
X
597000
4262000
Y
P.1 / 7
X
598734
4258000
Önİr. No :
P.1 / 5
Y
X
623940
4238745
İhale Tarihi :
13.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
P.1 / 3
Y
X
599515
4262000
Y
P.1 / 8
X
594000
4258000
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Ortaköy
İli : Aksaray
P.1 / 4
Y
X
624280
4240040
3108088
L32A2
Alanı : 81,25
Ar. No :
Paftalar : K31C2
13.07.2016
İlişkili Erişim :
İr. No :
Önİr. No :
İli : Aksaray
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
620160
4244365
Alanı : 1.846,67
Ar. No :
Paftalar : K32D3
İhale Tarihi :
L32B4
Erişim No : 3330432
Koordinatlar
İr. No :
İlçesi : Güzelyurt
İli : Aksaray
Paftalar : L32B3
Grubu : IV. Grup
P.1 / 4
Y
X
598236
4260752
P.1 / 5
Y
X
598206
4260268
İhale Tarihi :
13.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
K32D1
P.1 / 1
Y
X
587155
4282700
P.1 / 2
Y
X
586525
4282700
P.1 / 3
Y
X
586525
4284000
P.1 / 4
Y
X
587145
4284000
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3139912
Alanı : 1.301,10
Ar. No :
Önİr. No :
Koordinatlar
Erişim No : 3324742
Önİr. No :
İhale Saati :
09,30-14,0
P.1 / 3
Y
X
476006
4073915
Y
P.1 / 8
X
478450
4075747
P.1 / 13
Y
X
480500
4077000
Grubu : IV. Grup
İr. No :
P.1 / 4
Y
X
477264
4075074
Y
P.1 / 9
X
478606
4076237
P.1 / 14
Y
X
480500
4073000
P.1 / 5
Y
X
477940
4075564
Y
P.1 / 10
X
478856
4076488
P.1 / 15
Y
X
475500
4073000
İhale Tarihi :
14.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3324708
H32D4
P.1 / 1
X
Y
588681
4445905
Y
P.1 / 6
X
588675
4445906
Erişim No : 3324747
P.1 / 2
X
Y
591553
4445462
Alanı : 1.935,65
Ar. No :
Önİr. No :
P.1 / 3
X
Y
589540
4440467
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Delice
İli : Kırıkkale
Paftalar : H31C3
13.07.2016
İlişkili Erişim :
İlçesi : Delice
İli : Kırıkkale
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
475561
4073843
Y
P.1 / 7
X
478229
4075712
P.1 / 12
Y
X
479323
4077000
Alanı : 1.818,32
Ar. No :
Koordinatlar
İhale Tarihi :
O29B4
P.1 / 1
Y
X
475500
4073801
Y
P.1 / 6
X
477997
4075663
P.1 / 11
Y
X
479073
4076651
Paftalar : H32D1
İr. No :
İlçesi : Ermenek
İli : Karaman
Paftalar : O29A3
Grubu : IV. Grup
P.1 / 4
X
Y
585914
4441142
P.1 / 5
X
Y
586000
4442000
İhale Tarihi :
14.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3305278
H32D4
P.1 / 1
X
Y
585556
4435598
P.1 / 6
Y
X
585000
4431000
P.1 / 2
X
Y
589078
4434700
P.1 / 7
Y
X
583503
4431000
P.1 / 3
X
Y
589078
4430000
P.1 / 8
Y
X
584929
4432281
P.1 / 4
X
Y
586000
4430000
P.1 / 9
Y
X
585706
4431849
P.1 / 5
X
Y
586000
4430333
P.1 / 10
Y
X
585700
4432000
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3324749
Alanı : 1.987,96
Ar. No :
Önİr. No :
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Delice
İli : Kırıkkale
İhale Tarihi :
14.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3324748
Paftalar : H32D4
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
588936
4437524
Y
P.1 / 6
X
589540
4440467
Erişim No : 3324757
P.1 / 2
Y
X
589078
4434700
Alanı : 1.537,71
Ar. No :
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
585556
4435598
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Delice
İli : Kırıkkale
P.1 / 4
Y
X
585500
4437000
P.1 / 5
Y
X
585914
4441142
İhale Tarihi :
14.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3324748
Paftalar : H32D4
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
589078
4434700
Y
P.1 / 6
X
591364
4434322
Erişim No : 3324758
Alanı : 1.981,76
Ar. No :
Önİr. No :
Paftalar : H32D3
P.1 / 3
Y
X
589475
4440149
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Delice
İli : Kırıkkale
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
588936
4437524
P.1 / 4
Y
X
592540
4439599
P.1 / 5
Y
X
591865
4437053
İhale Tarihi :
14.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3305278
H32D4
P.1 / 1
Y
X
597098
4440284
Y
P.1 / 6
X
594609
4437356
Y
P.1 / 11
X
591364
4434322
Y
P.1 / 16
X
595575
4440900
P.1 / 2
Y
X
596675
4439871
Y
P.1 / 7
X
594573
4437306
Y
P.1 / 12
X
591865
4437053
P.1 / 3
Y
X
596339
4439201
Y
P.1 / 8
X
594125
4436605
Y
P.1 / 13
X
592540
4439599
P.1 / 4
Y
X
596200
4439000
Y
P.1 / 9
X
593453
4434000
Y
P.1 / 14
X
593790
4441220
P.1 / 5
Y
X
594867
4437851
Y
P.1 / 10
X
593311
4434000
Y
P.1 / 15
X
595575
4440900
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3328030
Alanı : 1.694,80
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Kırıkkale
Paftalar : I32A1
Koordinatlar
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Delice
İhale Tarihi :
14.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3328029
I32A2
P.1 / 1
Y
X
592000
4426000
P.1 / 6
Y
X
597340
4425869
P.1 / 11
Y
X
597177
4425679
P.1 / 16
X
Y
597010
4425493
P.1 / 21
X
Y
596840
4425310
P.1 / 26
Y
X
596668
4425129
P.1 / 31
Y
X
596492
4424951
P.1 / 2
Y
X
597451
4426000
P.1 / 7
Y
X
597308
4425831
P.1 / 12
Y
X
597144
4425642
P.1 / 17
X
Y
596976
4425456
P.1 / 22
X
Y
596806
4425273
P.1 / 27
Y
X
596633
4425093
P.1 / 32
Y
X
596456
4424916
P.1 / 3
Y
X
597437
4425983
P.1 / 8
Y
X
597275
4425793
P.1 / 13
Y
X
597111
4425605
P.1 / 18
X
Y
596943
4425419
P.1 / 23
X
Y
596772
4425237
P.1 / 28
Y
X
596598
4425057
P.1 / 33
Y
X
596421
4424881
P.1 / 4
Y
X
597405
4425945
P.1 / 9
Y
X
597243
4425755
P.1 / 14
Y
X
597077
4425567
P.1 / 19
X
Y
596909
4425383
P.1 / 24
X
Y
596737
4425201
P.1 / 29
Y
X
596563
4425022
P.1 / 34
Y
X
596385
4424846
P.1 / 5
Y
X
597373
4425907
P.1 / 10
Y
X
597210
4425717
P.1 / 15
Y
X
597044
4425530
P.1 / 20
X
Y
596875
4425346
P.1 / 25
X
Y
596702
4425165
P.1 / 30
Y
X
596527
4424986
P.1 / 35
Y
X
596349
4424811
P.1 / 36
X
Y
596313
4424776
P.1 / 41
Y
X
596131
4424605
P.1 / 46
Y
X
595947
4424436
P.1 / 51
Y
X
595762
4424268
P.1 / 56
X
Y
595576
4424100
P.1 / 61
Y
X
595391
4423932
P.1 / 66
Y
X
595206
4423765
P.1 / 71
Y
X
595020
4423597
P.1 / 76
X
Y
594835
4423429
P.1 / 81
Y
X
594650
4423261
P.1 / 86
Y
X
594464
4423094
P.1 / 37
X
Y
596277
4424742
P.1 / 42
Y
X
596095
4424571
P.1 / 47
Y
X
595910
4424402
P.1 / 52
Y
X
595725
4424234
P.1 / 57
X
Y
595539
4424067
P.1 / 62
Y
X
595354
4423899
P.1 / 67
Y
X
595169
4423731
P.1 / 72
Y
X
594983
4423563
P.1 / 77
X
Y
594798
4423396
P.1 / 82
Y
X
594613
4423228
P.1 / 87
Y
X
594427
4423060
P.1 / 38
X
Y
596241
4424707
P.1 / 43
Y
X
596058
4424537
P.1 / 48
Y
X
595873
4424369
P.1 / 53
Y
X
595688
4424201
P.1 / 58
X
Y
595502
4424033
P.1 / 63
Y
X
595317
4423865
P.1 / 68
Y
X
595132
4423698
P.1 / 73
Y
X
594946
4423530
P.1 / 78
X
Y
594761
4423362
P.1 / 83
Y
X
594576
4423194
P.1 / 88
Y
X
594390
4423026
P.1 / 39
X
Y
596205
4424673
P.1 / 44
Y
X
596021
4424503
P.1 / 49
Y
X
595836
4424335
P.1 / 54
Y
X
595651
4424167
P.1 / 59
X
Y
595465
4424000
P.1 / 64
Y
X
595280
4423832
P.1 / 69
Y
X
595095
4423664
P.1 / 74
Y
X
594909
4423496
P.1 / 79
X
Y
594724
4423328
P.1 / 84
Y
X
594538
4423161
P.1 / 89
Y
X
594353
4422993
P.1 / 40
X
Y
596168
4424639
P.1 / 45
Y
X
595984
4424469
P.1 / 50
Y
X
595799
4424302
P.1 / 55
Y
X
595613
4424134
P.1 / 60
X
Y
595428
4423966
P.1 / 65
Y
X
595243
4423798
P.1 / 70
Y
X
595057
4423630
P.1 / 75
Y
X
594872
4423463
P.1 / 80
X
Y
594687
4423295
P.1 / 85
Y
X
594501
4423127
P.1 / 90
Y
X
594316
4422959
P.1 / 91
X
Y
594279
4422926
P.1 / 96
Y
X
594094
4422758
P.1 / 92
X
Y
594242
4422892
P.1 / 97
Y
X
594057
4422725
P.1 / 93
X
Y
594205
4422859
P.1 / 98
Y
X
594020
4422691
P.1 / 94
X
Y
594168
4422825
P.1 / 99
Y
X
593982
4422657
P.1 / 95
X
Y
594131
4422792
P.1 / 100
Y
X
593945
4422624
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
P.1 / 101
Y
X
593908
4422590
P.1 / 106
Y
X
593723
4422423
P.1 / 111
X
Y
593538
4422255
P.1 / 116
Y
X
593352
4422087
P.1 / 121
Y
X
593167
4421919
P.1 / 102
Y
X
593871
4422557
P.1 / 107
Y
X
593686
4422389
P.1 / 112
X
Y
593501
4422221
P.1 / 117
Y
X
593315
4422053
P.1 / 122
Y
X
593130
4421886
P.1 / 103
Y
X
593834
4422523
P.1 / 108
Y
X
593649
4422355
P.1 / 113
X
Y
593463
4422188
P.1 / 118
Y
X
593278
4422020
P.1 / 123
Y
X
593093
4421852
P.1 / 104
Y
X
593797
4422490
P.1 / 109
Y
X
593612
4422322
P.1 / 114
X
Y
593426
4422154
P.1 / 119
Y
X
593241
4421986
P.1 / 124
Y
X
593056
4421819
P.1 / 105
Y
X
593760
4422456
P.1 / 110
Y
X
593575
4422288
P.1 / 115
X
Y
593389
4422121
P.1 / 120
Y
X
593204
4421953
P.1 / 125
Y
X
593019
4421785
P.1 / 126
X
Y
592982
4421751
P.1 / 131
Y
X
592796
4421584
P.1 / 136
Y
X
592611
4421416
P.1 / 141
Y
X
592426
4421248
P.1 / 146
X
Y
592240
4421080
P.1 / 151
Y
X
592077
4420933
P.1 / 127
X
Y
592945
4421718
P.1 / 132
Y
X
592759
4421550
P.1 / 137
Y
X
592574
4421382
P.1 / 142
Y
X
592388
4421215
P.1 / 147
X
Y
592203
4421047
P.1 / 152
Y
X
591000
4422000
P.1 / 128
X
Y
592907
4421684
P.1 / 133
Y
X
592722
4421517
P.1 / 138
Y
X
592537
4421349
P.1 / 143
Y
X
592351
4421181
P.1 / 148
X
Y
592166
4421013
P.1 / 129
X
Y
592870
4421651
P.1 / 134
Y
X
592685
4421483
P.1 / 139
Y
X
592500
4421315
P.1 / 144
Y
X
592314
4421147
P.1 / 149
X
Y
592129
4420980
P.1 / 130
X
Y
592833
4421617
P.1 / 135
Y
X
592648
4421449
P.1 / 140
Y
X
592463
4421282
P.1 / 145
Y
X
592277
4421114
P.1 / 150
X
Y
592092
4420946
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3328031
Alanı : 1.251,53
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Kırıkkale
Paftalar : I31B2
Koordinatlar
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Delice
İhale Tarihi :
14.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3328030
I32A1
P.1 / 1
Y
X
592055
4420913
P.1 / 6
Y
X
591870
4420745
P.1 / 11
Y
X
591683
4420578
P.1 / 16
X
Y
591490
4420420
P.1 / 21
X
Y
591287
4420273
P.1 / 26
Y
X
591077
4420138
P.1 / 31
Y
X
590860
4420015
P.1 / 2
Y
X
592018
4420879
P.1 / 7
Y
X
591832
4420711
P.1 / 12
Y
X
591645
4420545
P.1 / 17
X
Y
591450
4420390
P.1 / 22
X
Y
591246
4420245
P.1 / 27
Y
X
591034
4420112
P.1 / 32
Y
X
590815
4419991
P.1 / 3
Y
X
591981
4420845
P.1 / 8
Y
X
591795
4420678
P.1 / 13
Y
X
591607
4420513
P.1 / 18
X
Y
591410
4420360
P.1 / 23
X
Y
591204
4420218
P.1 / 28
Y
X
590991
4420087
P.1 / 33
Y
X
590771
4419969
P.1 / 4
Y
X
591944
4420812
P.1 / 9
Y
X
591758
4420644
P.1 / 14
Y
X
591568
4420482
P.1 / 19
X
Y
591369
4420330
P.1 / 24
X
Y
591162
4420190
P.1 / 29
Y
X
590948
4420062
P.1 / 34
Y
X
590726
4419947
P.1 / 5
Y
X
591907
4420778
P.1 / 10
Y
X
591721
4420611
P.1 / 15
Y
X
591529
4420451
P.1 / 20
X
Y
591328
4420302
P.1 / 25
X
Y
591120
4420164
P.1 / 30
Y
X
590904
4420038
P.1 / 35
Y
X
590681
4419925
P.1 / 36
X
Y
590636
4419904
P.1 / 41
Y
X
590406
4419806
P.1 / 46
Y
X
590171
4419721
P.1 / 51
Y
X
589931
4419649
P.1 / 56
X
Y
589688
4419591
P.1 / 61
Y
X
589442
4419547
P.1 / 66
Y
X
589194
4419512
P.1 / 71
Y
X
588947
4419478
P.1 / 76
X
Y
588699
4419444
P.1 / 81
Y
X
588451
4419410
P.1 / 86
Y
X
588204
4419376
P.1 / 37
X
Y
590590
4419883
P.1 / 42
Y
X
590359
4419788
P.1 / 47
Y
X
590123
4419705
P.1 / 52
Y
X
589883
4419636
P.1 / 57
X
Y
589639
4419581
P.1 / 62
Y
X
589393
4419539
P.1 / 67
Y
X
589145
4419505
P.1 / 72
Y
X
588897
4419471
P.1 / 77
X
Y
588650
4419437
P.1 / 82
Y
X
588402
4419403
P.1 / 87
Y
X
588154
4419369
P.1 / 38
X
Y
590544
4419863
P.1 / 43
Y
X
590312
4419770
P.1 / 48
Y
X
590075
4419690
P.1 / 53
Y
X
589834
4419624
P.1 / 58
X
Y
589590
4419572
P.1 / 63
Y
X
589343
4419533
P.1 / 68
Y
X
589095
4419498
P.1 / 73
Y
X
588848
4419464
P.1 / 78
X
Y
588600
4419430
P.1 / 83
Y
X
588352
4419396
P.1 / 88
Y
X
588105
4419362
P.1 / 39
X
Y
590498
4419843
P.1 / 44
Y
X
590265
4419753
P.1 / 49
Y
X
590027
4419676
P.1 / 54
Y
X
589786
4419613
P.1 / 59
X
Y
589541
4419563
P.1 / 64
Y
X
589294
4419526
P.1 / 69
Y
X
589046
4419492
P.1 / 74
Y
X
588798
4419457
P.1 / 79
X
Y
588551
4419423
P.1 / 84
Y
X
588303
4419389
P.1 / 89
Y
X
588055
4419355
P.1 / 40
X
Y
590452
4419824
P.1 / 45
Y
X
590218
4419737
P.1 / 50
Y
X
589979
4419662
P.1 / 55
Y
X
589737
4419601
P.1 / 60
X
Y
589491
4419554
P.1 / 65
Y
X
589244
4419519
P.1 / 70
Y
X
588996
4419485
P.1 / 75
Y
X
588749
4419451
P.1 / 80
X
Y
588501
4419416
P.1 / 85
Y
X
588253
4419382
P.1 / 90
Y
X
588006
4419348
P.1 / 91
X
Y
587956
4419341
P.1 / 96
Y
X
587709
4419307
P.1 / 92
X
Y
587907
4419335
P.1 / 97
Y
X
587659
4419300
P.1 / 93
X
Y
587857
4419328
P.1 / 98
Y
X
587609
4419294
P.1 / 94
X
Y
587808
4419321
P.1 / 99
Y
X
587560
4419287
P.1 / 95
X
Y
587758
4419314
P.1 / 100
Y
X
587510
4419280
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Y
P.1 / 101
X
587461
4419273
Y
P.1 / 106
X
587213
4419239
P.1 / 111
X
Y
586966
4419205
P.1 / 116
Y
X
586718
4419171
P.1 / 121
Y
X
586470
4419137
Y
P.1 / 102
X
587411
4419266
Y
P.1 / 107
X
587164
4419232
P.1 / 112
X
Y
586916
4419198
P.1 / 117
Y
X
586668
4419164
P.1 / 122
Y
X
586420
4419131
Y
P.1 / 103
X
587362
4419259
Y
P.1 / 108
X
587114
4419225
P.1 / 113
X
Y
586866
4419191
P.1 / 118
Y
X
586619
4419157
P.1 / 123
Y
X
586371
4419127
Y
P.1 / 104
X
587312
4419253
Y
P.1 / 109
X
587065
4419219
P.1 / 114
X
Y
586817
4419184
P.1 / 119
Y
X
586569
4419150
P.1 / 124
Y
X
586321
4419123
Y
P.1 / 105
X
587263
4419246
Y
P.1 / 110
X
587015
4419212
P.1 / 115
X
Y
586767
4419178
P.1 / 120
Y
X
586520
4419143
P.1 / 125
Y
X
586271
4419120
P.1 / 126
X
Y
586221
4419118
P.1 / 131
Y
X
585971
4419120
P.1 / 136
Y
X
585722
4419143
P.1 / 141
Y
X
585475
4419183
P.1 / 146
X
Y
584434
4419828
P.1 / 151
Y
X
587017
4420525
P.1 / 127
X
Y
586171
4419116
P.1 / 132
Y
X
585921
4419123
P.1 / 137
Y
X
585673
4419150
P.1 / 142
Y
X
585426
4419191
P.1 / 147
X
Y
586006
4419987
P.1 / 152
Y
X
588165
4422000
P.1 / 128
X
Y
586121
4419116
P.1 / 133
Y
X
585871
4419126
P.1 / 138
Y
X
585623
4419158
P.1 / 143
Y
X
583945
4419285
P.1 / 148
X
Y
586253
4420034
P.1 / 153
Y
X
591000
4422000
P.1 / 129
X
Y
586071
4419116
P.1 / 134
Y
X
585821
4419131
P.1 / 139
Y
X
585574
4419166
P.1 / 144
Y
X
583873
4419791
P.1 / 149
X
Y
586363
4420057
P.1 / 154
Y
X
592077
4420933
P.1 / 130
X
Y
586021
4419118
P.1 / 135
Y
X
585772
4419136
P.1 / 140
Y
X
585525
4419174
P.1 / 145
Y
X
583947
4419866
P.1 / 150
X
Y
586720
4420247
Erişim No : 3329744
Ar. No :
Alanı : 496,08
Önİr. No :
İli : Kırıkkale
Grubu : III. Grup
İr. No :
İlçesi : Delice
İhale Tarihi :
14.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3324489
Paftalar : I32A1
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
590775
4427365
P.1 / 6
X
Y
589672
4424010
Erişim No : 3329747
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
592220
4427030
P.1 / 7
X
Y
590763
4426206
Alanı : 469,16
Önİr. No :
İli : Kırıkkale
P.1 / 3
Y
X
592000
4426000
P.1 / 8
X
Y
590815
4426380
Grubu : III. Grup
İr. No :
İlçesi : Delice
P.1 / 4
Y
X
591446
4423782
P.1 / 9
X
Y
590825
4426562
P.1 / 5
Y
X
589750
4424000
P.1 / 10
X
Y
590806
4426936
İhale Tarihi :
14.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3324481
Paftalar : I32A1
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
588074
4421820
P.1 / 2
Y
X
589672
4424010
P.1 / 3
Y
X
591446
4423782
P.1 / 4
Y
X
591000
4422000
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3333228
Alanı : 1.911,80
Ar. No :
Önİr. No :
Koordinatlar
Erişim No : 3333234
Önİr. No :
İhale Saati :
09,30-14,0
3333223
P.1 / 3
Y
X
592510
4429514
Y
P.1 / 8
X
594000
4428500
Grubu : IV. Grup
İr. No :
P.1 / 4
Y
X
592550
4429635
Y
P.1 / 9
X
592367
4429169
P.1 / 5
Y
X
592880
4431588
Y
P.1 / 10
X
592410
4429210
İhale Tarihi :
14.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3333228
H32D4
P.1 / 1
X
Y
599000
4439000
Y
P.1 / 6
X
594911
4437802
Erişim No : 3333235
P.1 / 2
X
Y
599000
4434537
Y
P.1 / 7
X
596305
4439000
Alanı : 1.731,30
Ar. No :
Önİr. No :
P.1 / 3
X
Y
593693
4434634
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Delice
İli : Kırıkkale
Paftalar : H32D3
14.07.2016
İlişkili Erişim :
İlçesi : Delice
İli : Kırıkkale
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
592442
4429384
Y
P.1 / 7
X
599000
4428500
Alanı : 1.956,60
Ar. No :
Koordinatlar
İhale Tarihi :
H32D4
P.1 / 1
Y
X
592346
4429248
Y
P.1 / 6
X
599000
4431555
P.1 / 11
Y
X
592326
4429227
Paftalar : H32D3
İr. No :
İlçesi : Delice
İli : Kırıkkale
Paftalar : H32D3
Grubu : IV. Grup
P.1 / 4
X
Y
594194
4436573
P.1 / 5
X
Y
594634
4437256
İhale Tarihi :
14.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3333228
H32D4
P.1 / 1
X
Y
592895
4431588
P.1 / 6
Y
X
599000
4431555
P.1 / 2
X
Y
592937
4431882
P.1 / 3
X
Y
593666
4434634
P.1 / 4
X
Y
599000
4434537
P.1 / 5
X
Y
599000
4431850
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3333240
Ar. No :
Alanı : 1.867,80
Önİr. No :
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Delice
İli : Kırıkkale
İhale Tarihi :
14.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3324750
Paftalar : H32D4
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
592895
4431863
Y
P.1 / 6
X
590000
4429659
P.1 / 11
Y
X
593453
4434000
Erişim No : 3141911
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
592532
4429666
Y
P.1 / 7
X
589500
4429750
Alanı : 96,71
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
592473
4429509
Y
P.1 / 8
X
589078
4430000
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Beşiri
İli : Batman
P.1 / 4
Y
X
592396
4429372
Y
P.1 / 9
X
589078
4434700
P.1 / 5
Y
X
592262
4429237
Y
P.1 / 10
X
593311
4434000
İhale Tarihi :
14.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
Paftalar : M46B1
Koordinatlar
P.1 / 1
X
Y
705200
4201720
Erişim No : 3327923
Ar. No :
P.1 / 2
X
Y
706092
4201720
Alanı : 56,85
Önİr. No :
İli : Batman
P.1 / 3
X
Y
706141
4201298
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Beşiri
P.1 / 4
X
Y
706200
4200700
P.1 / 5
X
Y
705200
4200700
İhale Tarihi :
14.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3141912
Paftalar : M46B1
Koordinatlar
P.1 / 1
X
Y
706092
4201720
P.1 / 6
Y
X
705762
4202622
P.1 / 2
X
Y
705200
4201720
P.1 / 7
Y
X
706000
4202631
P.1 / 3
X
Y
705234
4202008
P.1 / 8
Y
X
706000
4202500
P.1 / 4
X
Y
705367
4202056
P.1 / 5
X
Y
705599
4202520
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3327953
Alanı : 1.887,64
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Batman
Paftalar : L46B2
Koordinatlar
14.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
P.1 / 3
Y
X
717740
4253554
Y
P.1 / 8
X
717000
4258000
Grubu : IV. Grup
İr. No :
Önİr. No :
İli : Şırnak
İlçesi : Silopi
N48B2
N48B3
P.1 / 1
Y
X
267000
4141082
Y
P.1 / 6
X
274366
4139000
Y
P.1 / 11
X
267366
4139000
Erişim No : 3327556
3250259
P.1 / 2
Y
X
273008
4140541
Y
P.1 / 7
X
273000
4139000
Y
P.1 / 12
X
267400
4140000
Önİr. No :
İli : Şırnak
P.1 / 4
Y
X
713700
4253511
Y
P.1 / 9
X
719326
4256530
P.1 / 5
Y
X
713704
4253511
İhale Tarihi :
14.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3240335
N48B4
Alanı : 1.985,08
Ar. No :
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
717200
4255620
Y
P.1 / 7
X
713700
4258000
Alanı : 1.454,51
Ar. No :
Paftalar : M50C4
İhale Tarihi :
L47A1
Erişim No : 3320666
Koordinatlar
İr. No :
İlçesi : Sason
P.1 / 1
Y
X
719059
4256145
Y
P.1 / 6
X
713700
4253509
Paftalar : N48B1
Grubu : IV. Grup
P.1 / 3
Y
X
275000
4139973
Y
P.1 / 8
X
272667
4138000
Y
P.1 / 13
X
267000
4140000
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Beytüşşebab
P.1 / 4
Y
X
275000
4139000
Y
P.1 / 9
X
271800
4138000
P.1 / 5
Y
X
274662
4138662
Y
P.1 / 10
X
271000
4139000
İhale Tarihi :
14.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3189860
M50D3
P.1 / 1
Y
X
345000
4159800
Y
P.1 / 6
X
345395
4155950
P.1 / 2
Y
X
349350
4159800
Y
P.1 / 7
X
347097
4155890
P.1 / 3
Y
X
349350
4155555
Y
P.1 / 8
X
347160
4156000
P.1 / 4
Y
X
349350
4154491
Y
P.1 / 9
X
345000
4156000
P.1 / 5
Y
X
348144
4154745
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3328025
Ar. No :
Alanı : 18,64
Önİr. No :
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Uludere
İli : Şırnak
İhale Tarihi :
14.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3114502
Paftalar : N49B3
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
321721
4136340
Y
P.1 / 6
X
321153
4135726
Erişim No : 3328026
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
321453
4135410
Alanı : 21,08
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
321407
4135389
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Uludere
İli : Şırnak
P.1 / 4
Y
X
321250
4135625
P.1 / 5
Y
X
321200
4135725
İhale Tarihi :
14.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3114502
Paftalar : N49B3
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
322000
4135350
Erişim No : 3330255
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
322000
4134500
Alanı : 1.957,31
Önİr. No :
İli : Şırnak
P.1 / 3
Y
X
321504
4135243
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Silopi
İhale Tarihi :
14.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3330251
Paftalar : M48D3
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
252555
4163025
Y
P.1 / 6
X
253000
4162000
P.1 / 2
Y
X
252631
4162850
Y
P.1 / 7
X
256000
4161143
P.1 / 3
Y
X
252996
4162010
Y
P.1 / 8
X
256000
4159000
P.1 / 4
Y
X
252983
4162039
Y
P.1 / 9
X
250000
4159000
P.1 / 5
Y
X
252984
4162038
Y
P.1 / 10
X
250000
4163034
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3330750
Alanı : 950,82
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Şırnak
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
İhale Tarihi :
14.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3330746
Paftalar : M49D4
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
285800
4155599
Y
P.1 / 6
X
283513
4155744
P.1 / 11
Y
X
282000
4157000
P.2 / 3
X
Y
284003
4155000
P.2 / 8
X
Y
284000
4154000
Erişim No : 3333266
P.1 / 2
Y
X
285497
4154993
Y
P.1 / 7
X
284000
4155500
P.1 / 12
Y
X
286933
4156876
P.2 / 4
X
Y
285000
4155000
P.2 / 9
X
Y
284000
4155000
Alanı : 1.620,65
Ar. No :
Grubu : IV. Grup
İr. No :
Önİr. No :
İli : Şırnak
P.1 / 3
Y
X
285000
4155000
Y
P.1 / 8
X
284000
4156000
P.1 / 13
Y
X
287000
4156000
P.2 / 5
X
Y
285497
4154993
P.2 / 10
X
Y
284000
4155000
İlçesi : Beytüşşebab
P.1 / 4
Y
X
284601
4155200
Y
P.1 / 9
X
283000
4156000
P.2 / 1
Y
X
283000
4156000
P.2 / 6
X
Y
285102
4154204
P.2 / 11
X
Y
282000
4155000
P.1 / 5
Y
X
284003
4155000
Y
P.1 / 10
X
282000
4155000
P.2 / 2
Y
X
283513
4155744
P.2 / 7
X
Y
285000
4154000
İhale Tarihi :
14.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3333248
Paftalar : N50B1
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
353864
4144903
X
P.1 / 6
Y
354482
4144907
Erişim No : 3333276
Alanı : 1.624,51
Ar. No :
Paftalar : M50C3
P.1 / 3
Y
X
351959
4144889
Grubu : IV. Grup
İr. No :
Önİr. No :
İli : Şırnak
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
353864
4144896
İlçesi : Beytüşşebab
M50C4
P.1 / 1
Y
X
353010
4155554
N50B1
P.1 / 4
Y
X
351866
4151231
P.1 / 5
Y
X
354435
4151289
İhale Tarihi :
14.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3333266
N50B2
P.1 / 2
Y
X
356665
4155555
P.1 / 3
Y
X
356385
4155010
P.1 / 4
Y
X
357000
4154000
P.1 / 5
Y
X
357000
4151349
X
Y
P.1 / 6
353080
4151258
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Alanı : 1.776,30
Erişim No : 3333277
Ar. No :
Önİr. No :
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Beytüşşebab
İli : Şırnak
İhale Tarihi :
14.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3333266
Paftalar : N50B2
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
357486
4150595
Y
P.1 / 6
X
356898
4144922
Alanı : 1.603,22
Erişim No : 3333278
Ar. No :
Önİr. No :
Paftalar : M50C4
P.1 / 3
Y
X
360924
4144925
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Beytüşşebab
İli : Şırnak
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
360926
4147727
Y
P.1 / 7
X
357000
4151000
P.1 / 4
Y
X
357221
4144909
P.1 / 5
Y
X
357221
4144924
İhale Tarihi :
14.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3333276
N50B1
P.1 / 1
Y
X
353080
4151258
P.1 / 2
Y
X
349350
4151174
Alanı : 1.597,07
Erişim No : 3333280
Ar. No :
Önİr. No :
P.1 / 3
Y
X
349350
4155555
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Beytüşşebab
İli : Şırnak
P.1 / 4
Y
X
353010
4155554
İhale Tarihi :
14.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3333266
Paftalar : N50B1
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
351959
4144889
Alanı : 1.596,72
Erişim No : 3333281
Ar. No :
Önİr. No :
Paftalar : N50B1
P.1 / 3
Y
X
349350
4150240
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Beytüşşebab
İli : Şırnak
Koordinatlar
P.1 / 2
Y
X
349432
4144881
P.1 / 4
Y
X
349350
4151174
P.1 / 5
Y
X
351866
4151231
İhale Tarihi :
14.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3333266
N50B2
P.1 / 1
Y
X
357000
4151349
Y
P.1 / 6
X
354435
4151289
P.1 / 2
Y
X
357000
4151000
P.1 / 3
Y
X
357000
4151000
P.1 / 4
Y
X
356898
4144922
P.1 / 5
Y
X
354482
4144907
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3327477
Ar. No :
Alanı : 81,38
Önİr. No :
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Göle
İli : Ardahan
İhale Tarihi :
14.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3143167
Paftalar : F49D4
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
296331
4544210
Y
P.1 / 6
X
296726
4543724
Erişim No : 3158990
Ar. No :
P.1 / 2
Y
X
297278
4544210
Y
P.1 / 7
X
296667
4544001
Alanı : 98,11
Önİr. No :
İli : Iğdır
P.1 / 3
Y
X
297278
4543170
Y
P.1 / 8
X
296363
4543938
Grubu : II. Grup
İr. No :
İlçesi : Tuzluca
P.1 / 4
Y
X
296459
4543170
P.1 / 5
Y
X
296439
4543636
İhale Tarihi :
14.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
Paftalar : H51D3
Koordinatlar
P.1 / 1
Y
X
384850
4436095
Y
P.1 / 6
X
385000
4436110
P.1 / 2
Y
X
384775
4436000
P.1 / 3
Y
X
384000
4436000
P.1 / 4
Y
X
384000
4437000
P.1 / 5
Y
X
385000
4437000
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3325851
Alanı : 1.821,15
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Yalova
Paftalar : G21C2
Koordinatlar
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İhale Tarihi :
14.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
İlçesi : Çınarcık
3325850
G21C3
P.1 / 1
Y
X
663366
4495706
Y
P.1 / 6
X
664072
4496390
P.1 / 11
Y
X
664840
4496931
P.1 / 16
X
Y
665242
4497371
P.1 / 21
X
Y
665561
4497571
P.1 / 26
Y
X
666070
4498004
P.1 / 31
Y
X
666460
4498408
P.1 / 2
Y
X
663349
4495724
Y
P.1 / 7
X
664564
4496738
P.1 / 12
Y
X
664994
4497098
P.1 / 17
X
Y
665378
4497486
P.1 / 22
X
Y
665611
4497628
P.1 / 27
Y
X
666090
4498038
P.1 / 32
Y
X
666425
4498469
P.1 / 3
Y
X
663933
4496276
Y
P.1 / 8
X
664572
4496726
P.1 / 13
Y
X
665013
4497082
P.1 / 18
X
Y
665394
4497467
P.1 / 23
X
Y
665842
4497771
P.1 / 28
Y
X
666284
4498116
P.1 / 33
Y
X
666426
4498476
P.1 / 4
Y
X
663956
4496249
Y
P.1 / 9
X
664757
4496837
P.1 / 14
Y
X
665117
4497203
P.1 / 19
X
Y
665510
4497564
P.1 / 24
X
Y
666064
4497854
P.1 / 29
Y
X
666449
4498310
P.1 / 34
Y
X
666647
4498693
P.1 / 5
Y
X
664093
4496363
Y
P.1 / 10
X
664850
4496920
P.1 / 15
Y
X
665098
4497220
P.1 / 20
X
Y
665546
4497566
P.1 / 25
X
Y
666089
4497923
P.1 / 30
Y
X
666466
4498366
P.1 / 35
Y
X
666670
4498743
X
P.1 / 36
Y
666652
4498795
P.1 / 41
Y
X
668791
4498944
Y
P.1 / 46
X
667762
4494100
Y
P.1 / 51
X
663339
4495680
X
P.1 / 37
Y
666606
4498822
P.1 / 42
Y
X
668776
4498000
Y
P.1 / 47
X
666939
4494042
X
P.1 / 38
Y
666600
4498837
P.1 / 43
Y
X
668726
4495211
Y
P.1 / 48
X
666939
4494042
X
P.1 / 39
Y
666806
4499110
P.1 / 44
Y
X
667959
4495012
Y
P.1 / 49
X
666939
4494042
X
P.1 / 40
Y
668793
4499110
P.1 / 45
Y
X
667610
4494664
Y
P.1 / 50
X
663352
4494885
Erişim No : 3326074
Ar. No :
Alanı : 30,90
Önİr. No :
İli : Yalova
Grubu : II. Grup
İr. No :
İhale Tarihi :
14.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
İlçesi : Altınova
3326072
Paftalar : G22C2
Koordinatlar
Y
P.1 / 1
X
706000
4505492
Y
P.1 / 6
X
706300
4505900
Y
P.1 / 2
X
706002
4505492
Y
P.1 / 7
X
706628
4505243
Y
P.1 / 3
X
706118
4505447
Y
P.1 / 8
X
706401
4505047
Y
P.1 / 4
X
706250
4505447
Y
P.1 / 9
X
706303
4504999
Y
P.1 / 5
X
706250
4505900
Y
P.1 / 10
X
706000
4505019
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3333247
Alanı : 1.990,99
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Yalova
Paftalar : G21C3
Koordinatlar
İr. No :
İhale Tarihi :
14.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
İlçesi : Armutlu
3333246
H21B2
P.1 / 1
Y
X
667713
4481252
Y
P.1 / 6
X
664552
4483802
P.1 / 11
Y
X
664673
4483868
P.1 / 16
X
Y
664744
4483972
P.1 / 21
X
Y
664810
4484152
P.1 / 26
Y
X
664857
4484337
P.1 / 31
Y
X
664812
4484549
P.1 / 2
Y
X
664303
4481453
Y
P.1 / 7
X
664579
4483811
P.1 / 12
Y
X
664697
4483884
P.1 / 17
X
Y
664778
4484021
P.1 / 22
X
Y
664818
4484194
P.1 / 27
Y
X
664847
4484361
P.1 / 32
Y
X
664812
4484594
P.1 / 3
Y
X
664303
4483729
Y
P.1 / 8
X
664596
4483822
P.1 / 13
Y
X
664712
4483910
P.1 / 18
X
Y
664790
4484054
P.1 / 23
X
Y
664827
4484222
P.1 / 28
Y
X
664823
4484407
P.1 / 33
Y
X
664815
4484681
P.1 / 4
Y
X
664399
4483731
Y
P.1 / 9
X
664629
4483839
P.1 / 14
Y
X
664729
4483929
P.1 / 19
X
Y
664803
4484084
P.1 / 24
X
Y
664854
4484249
P.1 / 29
Y
X
664821
4484447
P.1 / 34
Y
X
664830
4484726
P.1 / 5
Y
X
664523
4483786
Y
P.1 / 10
X
664650
4483855
P.1 / 15
Y
X
664735
4483954
P.1 / 20
X
Y
664804
4484128
P.1 / 25
X
Y
664859
4484264
P.1 / 30
Y
X
664826
4484512
P.1 / 35
Y
X
664829
4484775
X
P.1 / 36
Y
664840
4484818
P.1 / 41
Y
X
664889
4485129
Y
P.1 / 46
X
664871
4485286
Y
P.1 / 51
X
664959
4485462
P.1 / 56
X
Y
664594
4485489
Y
P.1 / 61
X
664303
4485408
X
P.1 / 37
Y
664859
4484878
P.1 / 42
Y
X
664894
4485184
Y
P.1 / 47
X
664890
4485319
Y
P.1 / 52
X
664830
4485476
P.1 / 57
X
Y
664513
4485484
Y
P.1 / 62
X
664303
4487201
X
P.1 / 38
Y
664885
4484933
P.1 / 43
Y
X
664905
4485198
Y
P.1 / 48
X
664927
4485356
Y
P.1 / 53
X
664731
4485481
P.1 / 58
X
Y
664446
4485466
Y
P.1 / 63
X
666000
4487047
X
P.1 / 39
Y
664885
4484994
P.1 / 44
Y
X
664899
4485216
Y
P.1 / 49
X
664947
4485384
Y
P.1 / 54
X
664680
4485494
P.1 / 59
X
Y
664388
4485454
Y
P.1 / 64
X
666000
4486000
X
P.1 / 40
Y
664880
4485083
P.1 / 45
Y
X
664871
4485270
Y
P.1 / 50
X
664988
4485471
Y
P.1 / 55
X
664666
4485496
P.1 / 60
X
Y
664349
4485424
Y
P.1 / 65
X
669000
4486000
Erişim No : 3333263
Alanı : 994,84
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Yalova
Paftalar : G21C3
Koordinatlar
Grubu : IV. Grup
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İhale Tarihi :
14.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
İlçesi : Çınarcık
3333260
G22D4
Y
P.1 / 1
X
671947
4496367
P.1 / 6
X
Y
671282
4495224
P.1 / 11
Y
X
671171
4494841
Y
P.1 / 16
X
669551
4494736
Y
P.1 / 2
X
671568
4495420
P.1 / 7
X
Y
671288
4495127
P.1 / 12
Y
X
670050
4494856
Y
P.1 / 17
X
669202
4495084
Y
P.1 / 3
X
671568
4495419
P.1 / 8
X
Y
671245
4495077
P.1 / 13
Y
X
669570
4494686
Y
P.1 / 18
X
668726
4495211
Y
P.1 / 4
X
671526
4495314
P.1 / 9
X
Y
671133
4494948
P.1 / 14
Y
X
669587
4494621
Y
P.1 / 19
X
668776
4498000
Y
P.1 / 5
X
671493
4495293
P.1 / 10
X
Y
671192
4494909
P.1 / 15
Y
X
669582
4494622
Y
P.1 / 20
X
672600
4498000
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3334304
Alanı : 1.710,37
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Yalova
Paftalar : G21C3
Koordinatlar
İhale Tarihi :
14.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3333270
G22D4
Erişim No : 3334311
P.1 / 2
Y
X
664574
4492000
Y
P.1 / 7
X
667959
4493368
P.1 / 12
Y
X
669666
4494200
P.1 / 17
X
Y
669583
4490455
P.1 / 22
X
Y
669194
4490285
Alanı : 1.885,41
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Yalova
Koordinatlar
İr. No :
İlçesi : Çınarcık
P.1 / 1
Y
X
665000
4492000
Y
P.1 / 6
X
667762
4494100
P.1 / 11
Y
X
669661
4494199
P.1 / 16
X
Y
670944
4493857
P.1 / 21
X
Y
669202
4490356
Paftalar : G21C3
Grubu : IV. Grup
P.1 / 3
Y
X
665669
4493519
Y
P.1 / 8
X
668435
4493241
P.1 / 13
Y
X
669636
4494089
P.1 / 18
X
Y
669526
4490497
P.1 / 23
X
Y
665000
4490293
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Armutlu
P.1 / 4
Y
X
666597
4493412
Y
P.1 / 9
X
669202
4493440
P.1 / 14
Y
X
670083
4493702
P.1 / 19
X
Y
669398
4490511
P.1 / 5
Y
X
666939
4494042
Y
P.1 / 10
X
669551
4493788
P.1 / 15
Y
X
670606
4493702
P.1 / 20
X
Y
669279
4490460
İhale Tarihi :
14.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
3333285
G22D4
P.1 / 1
Y
X
665000
4490000
X
P.1 / 6
Y
669375
4489937
P.1 / 11
X
Y
669238
4487000
P.1 / 16
Y
X
665643
4487120
Y
P.1 / 21
X
664160
4487254
P.1 / 26
X
Y
664000
4488000
Y
P.1 / 31
X
664248
4489698
P.1 / 2
Y
X
665000
4490293
X
P.1 / 7
Y
669224
4489561
P.1 / 12
X
Y
666442
4487000
P.1 / 17
Y
X
665295
4487151
Y
P.1 / 22
X
664148
4487257
P.1 / 27
X
Y
662648
4488000
Y
P.1 / 32
X
664259
4489696
P.1 / 3
Y
X
669194
4490285
X
P.1 / 8
Y
669000
4489000
P.1 / 13
X
Y
666269
4487037
P.1 / 18
Y
X
664926
4487184
Y
P.1 / 23
X
664039
4487807
P.1 / 28
X
Y
662637
4488253
Y
P.1 / 33
X
664433
4490000
P.1 / 4
Y
X
669188
4490227
X
P.1 / 9
Y
669000
4488000
P.1 / 14
X
Y
666056
4487083
P.1 / 19
Y
X
664618
4487212
Y
P.1 / 24
X
663293
4487521
P.1 / 29
X
Y
662637
4488254
P.1 / 5
Y
X
669239
4490108
X
P.1 / 10
Y
669344
4488000
P.1 / 15
X
Y
666054
4487083
P.1 / 20
Y
X
664379
4487234
Y
P.1 / 25
X
663145
4487566
P.1 / 30
X
Y
662563
4489924
Döküm Tarihi : 28-03-2016
01/04/2016 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILAN İHALELİK SAHALARIN KOORDİNATLI LİSTESİ
(İhale Edilecek sahalar mermerler 100 hk.dan,Madenler 2000 hk.dan büyük ise 5177 Sayılı Kanun gereği bölünerek yeni erişimleri ile
ilan edilmektedir. Bölünen sahalar eski erişimleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre takip edilmesi gerekmektedir.)
Erişim No : 3269998
Alanı : 208,35
Ar. No :
Önİr. No :
İli : Osmaniye
Paftalar : N36C2
Koordinatlar
Grubu : IV. Grup
İr. No :
İlçesi : Merkez
İhale Tarihi :
14.07.2016
İhale Saati :
09,30-14,0
İlişkili Erişim :
2203042
N36C3
P.1 / 1
Y
X
269000
4112140
Y
P.1 / 6
X
271434
4112500
P.1 / 2
Y
X
269000
4112952
Y
P.1 / 7
X
270657
4111849
P.1 / 3
Y
X
270500
4112887
P.1 / 4
Y
X
271500
4112844
P.1 / 5
Y
X
271500
4112555
Döküm Tarihi : 28-03-2016

Benzer belgeler

millî savunma bakanlığından belli istekliler arası ihale ilanı

millî savunma bakanlığından belli istekliler arası ihale ilanı BELLİ İSTEKLİLER ARASI İHALE İLANI 1. "TÜRKİYE BATI ANADOLU BORU HATTI SİSTEMİNDEKİ TESİSLERİN ASBEST VE OTURTMA ÇATILARIN RESTORASYONU (PİD+KONTROLLÜK) MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ" İŞİ, 2. "BAN...

Detaylı

cbd 27,25 mm h. 9,9980 mm

cbd 27,25 mm h. 9,9980 mm hks 34.005 hks 34.006 hks 34.009 hks 34.010 hks 34.011 hks 34.012 hks 34.013 hks 34.014 hks 34.015 hks 34.016 hks 34.017 hks 34.018 hks hks hks hks

Detaylı

Ürün Kataloğu

Ürün Kataloğu web: www.akemkimya.net e.mail: [email protected]

Detaylı