Eger iyile§mezseniz ne olacak

Yorumlar

Transkript

Eger iyile§mezseniz ne olacak
Sorularima nasi! cevap alabilirim?
Herhangi bir soruiariniz olursa, dani§man sizinie bidikte gözümlerini arar.
Böylece dani§man sizleri:
-
Eger iyile§mezseniz ne olacak...
Ilaglarin, kemoterapinin, radyoterapinin yan etkileri ve bu yan etkilerin
nasil azaltilacagi hakkinde bilgilendirir ve yardimci olur
- gerekli yardim araglan almanizda tavsiyelerde bulunur
Tedavisizlere ev ziyaretleri:
- yorgunlugun azalmasi hakkinda bilgi ve tavsiyelerde bulunur
Tedavisi olmayan hastalara ve
7
yal<mlanna bakimm saglanmasi
(palyatif hastalara
hastaligini
hafifletmek).
-
agnlarin azalmasi hakkinda bilgilendirir
-
örnegin ki§isel bakim ile ilgili sorunlarda yardimci olur
- ge§itli alanlarda ne gibi destek ve yardim olanaklan oldugu hakkinda
bilgi verir
Tedavisizlere ev ziyaretleri kimler igindir?
-
Tedavisi olmayan (tedavi edilmeyen) hastaliga yakanlanmi§ ve onlarin
iyi dinler ve kar§ila§tigmiz olaylarda sizinie bidikte dü§ünür (gözümü
arar)
yakinlari igindir.
Tedavisizlere ev ziyaretinin igerigi nedir?
Her ev ziyareti öncesi dani§man sizleri arayip böyle bir ziyarete (yardima)
Tedavisizlere ev ziyaretlerinde soru ve sorunlariniz üzerinde durulur.
ihtiyaciniz olup olmadigini sorar.
Genellikle sorular, soruniar, hastalikla (getirecegi sonuglara) veya tedavi
Aynca Arapga, Süryanice ve Türkge dillerinde gögmen grubu igin rehberlik
süreci ile ilgili konulardir. Bu hastalik sürecinde yeni sorular veya
görüqmeieri
sagiamaktayizü
sorunlarda ortaya cikabilir, örnegin:
-
Kendimi güvensiz hissediyorum günkü kemoterapinin etkilerini
Nereye ba§vurabilirim?
bilmiyorum.
Sizden izin alindiktan sonra hastane tarafindan yapilir.
-
Eger bir araca ihtiyacim olursa, bu nasil olacak?
Ev doktoruda sizi sevk edebilir ve kendinizde dogrudan bafvurabilirsiniz.
-
Qok yorgunum, günlük i§lerimi yapamiyorum
Adresimiz:
- Artik gidalardan tad alamiyorum, zayiflamaktan korkuyorum
-
Kendimi yalniz hissediyorum.
Carintreggeland tel: 088-3677000
-
Daha nelerie kar§ilacagim ve o zaman nasil olacak?
[email protected]
-
Sagiik imkanlari nedir ve bunulari nasil ayadaya bilirim?
Ücret: Konu§malar (ev ziyaretleri) ücretsizdir
Tedavisizlere ev ziyaretlerini Netwerk Palliatieve Zorg
Midden ba§latti ve ZGT-Hengelo ile Carintreggeland
I
*•
i§bidigi ile tasarlanmi§tir.

Benzer belgeler