2011 ve öncesi kayıtlı öğrenciler için ders planı

Transkript

2011 ve öncesi kayıtlı öğrenciler için ders planı
+8.8.)$.h/7(6ø
+XNXN)DNOWHVL<HQL'HUV3URJUDPÕ
6ÕQÕI*]'|QHPL
Ders Kodu
HUK101
HUK103
HUK105
HUK107
IKT101
ATA160
ENF150
ING101
TUR170
'HUV$GÕ
+XNXND*LULú
Anayasa Hukuku
0HGHQL+XNXND*LULúYH.LúLOHU+XNXNX
Roma Hukuku
øNWLVDGD*LULú,
(NOHQGL÷L%|OPøNWLVDGLYHøGDUL%LOLPOHU)DNOWHVLøNWLVDW
$WDWUNøONHOHULYHøQNÕODS7DULKL,
(NOHQGL÷L%|OPhQLYHUVLWH2UWDN'HUVOHUL257$.=2581/8
DERSLER)
7HPHO%LOJL7HNQRORMLOHUL.XOODQÕPÕ/LVDQVg÷UHQFLOHULøoLQ
(NOHQGL÷L%|OPhQLYHUVLWH2UWDN'HUVOHUL257$.=2581/8
DERSLER)
øQJLOL]FH,+D]ÕUOÕN(÷LWLPL$OPD\DQg÷UHQFLOHUøoLQ
(NOHQGL÷L%|OPhQLYHUVLWH2UWDN'HUVOHUL257$.=2581/8
DERSLER)
Türk Dili I
(NOHQGL÷L%|OPhQLYHUVLWH2UWDN'HUVOHUL257$.=2581/8
DERSLER)
=RUXQOX'HUV7RSODPÕ
Teorik
2,0
3,0
4,0
3,0
Pratik
0,0
0,0
0,0
0,0
Lab/Uyg
0,0
0,0
0,0
0,0
Akts
3,0
4,0
5,0
4,0
Toplam
2,0
3,0
4,0
3,0
Saat
2,0
3,0
4,0
3,0
Türü
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
3,0
0,0
0,0
4,0
3,0
3,0
Zorunlu
2,0
0,0
0,0
2,0
2,0
2,0
YÖK
4,0
0,0
0,0
4,0
4,0
4,0
YÖK
2,0
0,0
0,0
2,0
2,0
2,0
YÖK
2,0
0,0
0,0
2,0
2,0
2,0
YÖK
15,0
0,0
0,0
30,0
15,0
15,0
30,00
15,00
15,00
'g1(0/ø.'(56<h.h723/$0,
6ÕQÕI%DKDU'|QHPL
Ders Kodu
HUK104
HUK106
HUK108
HUK122
IKT102
ATA260
ING102
TUR270
'HUV$GÕ
Türk Anayasa Hukuku
Aile Hukuku
Türk Hukuk Tarihi
Hukuk Felsefesi
øNWLVDGD*LULú,,
(NOHQGL÷L%|OPøNWLVDGLYHøGDUL%LOLPOHU)DNOWHVLøNWLVDW
$WDWUNøONHOHULYHøQNÕODS7DULKL,,
(NOHQGL÷L%|OPhQLYHUVLWH2UWDN'HUVOHUL257$.=2581/8
DERSLER)
øQJLOL]FH,,+D]ÕUOÕN(÷LWLPL$OPD\DQg÷UHQFLOHUøoLQ
(NOHQGL÷L%|OPhQLYHUVLWH2UWDN'HUVOHUL257$.=2581/8
DERSLER)
Türk Dili II
(NOHQGL÷L%|OPhQLYHUVLWH2UWDN'HUVOHUL257$.=2581/8
DERSLER)
=RUXQOX'HUV7RSODPÕ
Teorik
4,0
4,0
3,0
2,0
Pratik
0,0
0,0
0,0
0,0
Lab/Uyg
0,0
0,0
0,0
0,0
Akts
6,0
6,0
4,0
4,0
Toplam
4,0
4,0
3,0
2,0
Saat
4,0
4,0
3,0
2,0
Türü
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
3,0
0,0
0,0
4,0
3,0
3,0
Zorunlu
2,0
0,0
0,0
2,0
2,0
2,0
YÖK
2,0
0,0
0,0
2,0
2,0
2,0
YÖK
2,0
0,0
0,0
2,0
2,0
2,0
YÖK
16,0
0,0
0,0
'g1(0/ø.'(56<h.h723/$0,
30,0
16,0
16,0
30,00
16,00
16,00
6ÕQÕI*]'|QHPL
Ders Kodu
HUK201
HUK203
HUK205
HUK207
HUK209
MLY104
'HUV$GÕ
øGDUH+XNXNX
Ceza Hukuku Genel Hükümler I
0LOOHWOHUDUDVÕ+XNXN,
Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Hukuk Sosyolojisi
Kamu Maliyesi
(NOHQGL÷L%|OPøNWLVDGLYHøGDUL%LOLPOHU)DNOWHVL0DOL\H
=RUXQOX'HUV7RSODPÕ
HUK501
HUK503
HUK505
HUK507
ISL123
0HVOHNL<DEDQFÕ'LO,øQJLOL]FH$OPDQFD
Çevre Hukuku
$QD\DVD<DUJÕVÕ
øVODP+XNXNX
Muhasebe Bilgisi I
(NOHQGL÷L%|OPøNWLVDGLYHøGDUL%LOLPOHU)DNOWHVLøúOHWPH
6HoPHOL'HUV7RSODPÕ
Teorik
4,0
4,0
3,0
4,0
2,0
Pratik
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Lab/Uyg
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Akts
5,0
5,0
5,0
5,0
3,0
Toplam
4,0
4,0
3,0
4,0
2,0
Saat
4,0
4,0
3,0
4,0
2,0
Türü
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
2,0
0,0
0,0
4,0
2,0
2,0
Zorunlu
19,0
0,0
0,0
27,0
19,0
19,0
2,0
2,0
2,0
2,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,0
3,0
3,0
3,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
2,0
0,0
0,0
3,0
2,0
2,0
Seçmeli
10,0
0,0
0,0
'g1(0/ø.'(56<h.h723/$0,
15,0
10,0
10,0
30,00
21,00
21,00
6ÕQÕI%DKDU'|QHPL
Ders Kodu
HUK202
HUK204
HUK206
HUK208
HUK220
HUK222
'HUV$GÕ
øGDUL<DUJÕODPD+XNXNX
Ceza Hukuku Genel Hükümler II
Genel Devlet Teorisi
Borçlar Hukuku Genel Hükümler II
Hukuk Metodolojisi
0LOOHWOHUDUDVÕ+XNXN,,
=RUXQOX'HUV7RSODPÕ
HUK502
0HVOHNL<DEDQFÕ'LO,,øQJLOL]FH$OPDQFD
Kontrol Eden:
$GÕ6R\DGÕ
hQYDQÕ
Sicil No
Tarih
øP]D
:
:
:
:
:
Teorik
3,0
4,0
2,0
4,0
3,0
3,0
Pratik
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Lab/Uyg
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Akts
5,0
5,0
3,0
5,0
4,0
5,0
Toplam
3,0
4,0
2,0
4,0
3,0
3,0
Saat
3,0
4,0
2,0
4,0
3,0
3,0
19,0
0,0
0,0
27,0
19,0
19,0
2,0
0,0
0,0
3,0
2,0
2,0
Türü
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Seçmeli
9HUGL÷LPELOJLOHULQGR÷UXOX÷XQXWDDKKWHGHULP
AKTS Koordinatörü
øP]D
14.09.2015
HUK504
HUK506
ISL124
øPDU+XNXNX
Kriminoloji
Muhasebe Bilgisi II
(NOHQGL÷L%|OPøNWLVDGLYHøGDUL%LOLPOHU)DNOWHVLøúOHWPH
6HoPHOL'HUV7RSODPÕ
2,0
2,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,0
3,0
2,0
2,0
2,0
2,0
Seçmeli
Seçmeli
2,0
0,0
0,0
3,0
2,0
2,0
Seçmeli
8,0
0,0
0,0
'g1(0/ø.'(56<h.h723/$0,
12,0
8,0
8,0
30,00
21,00
21,00
6ÕQÕI*]'|QHPL
Ders Kodu
HUK301
HUK305
HUK307
HUK309
HUK315
'HUV$GÕ
Medeni Usul Hukuku I
Mali Hukuk
(ú\D+XNXNX,
Ceza Hukuku Özel Hükümler
7LFDULøúOHWPH+XNXNX
=RUXQOX'HUV7RSODPÕ
HUK509
HUK511
HUK521
HUK523
)LNULYH6ÕQDL+DNODU
øQID]+XNXNX
Muhasebe Hukuku
$YUXSD%LUOL÷L+XNXNX
6HoPHOL'HUV7RSODPÕ
Teorik
4,0
3,0
3,0
4,0
4,0
Pratik
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Lab/Uyg
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Akts
5,0
5,0
6,0
5,0
5,0
Toplam
4,0
3,0
3,0
4,0
4,0
Saat
4,0
3,0
3,0
4,0
4,0
18,0
0,0
0,0
26,0
18,0
18,0
2,0
2,0
2,0
2,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4,0
4,0
4,0
4,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
8,0
0,0
0,0
'g1(0/ø.'(56<h.h723/$0,
16,0
8,0
8,0
30,00
20,00
20,00
Türü
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
6ÕQÕI%DKDU'|QHPL
Ders Kodu
HUK302
HUK304
HUK308
HUK322
HUK324
HUK326
'HUV$GÕ
Medeni Usul Hukuku II
Borçlar Hukuku Özel Hükümler
Miras Hukuku
ùLUNHWOHU+XNXNX
$GOL7ÕS
(ú\D+XNXNX,,
=RUXQOX'HUV7RSODPÕ
HUK508
HUK510
HUK512
HUK514
Kabahatler Hukuku
6HUPD\H3L\DVDVÕYH%RUVD+XNXNX
8OXVODUDUDVÕ7LFDUHW+XNXNX
Banka Hukuku
6HoPHOL'HUV7RSODPÕ
Teorik
4,0
4,0
3,0
4,0
2,0
3,0
Pratik
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Lab/Uyg
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Akts
5,0
5,0
4,0
5,0
3,0
4,0
Toplam
4,0
4,0
3,0
4,0
2,0
3,0
Saat
4,0
4,0
3,0
4,0
2,0
3,0
20,0
0,0
0,0
26,0
20,0
20,0
2,0
2,0
2,0
2,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4,0
4,0
4,0
4,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
8,0
0,0
0,0
16,0
8,0
8,0
30,00
22,00
22,00
'g1(0/ø.'(56<h.h723/$0,
Türü
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
6ÕQÕI*]'|QHPL
Ders Kodu
HUK401
HUK405
HUK407
HUK409
HUK415
'HUV$GÕ
Ceza Muhakemesi Hukuku I
Devletler Özel Hukuku I
øú+XNXNX
øFUDYHøIODV+XNXNX,
.Õ\PHWOL(YUDN+XNXNX
=RUXQOX'HUV7RSODPÕ
HUK513
HUK515
HUK517
HUK519
8OXVODUDUDVÕ&H]D+XNXNX
7ÕS+XNXNX
Rekabet Hukuku
$YXNDWOÕNYH1RWHUOLN+XNXNX
6HoPHOL'HUV7RSODPÕ
Teorik
4,0
3,0
4,0
4,0
3,0
Pratik
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Lab/Uyg
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Akts
6,0
5,0
5,0
6,0
5,0
Toplam
4,0
3,0
4,0
4,0
3,0
Saat
4,0
3,0
4,0
4,0
3,0
18,0
0,0
0,0
27,0
18,0
18,0
2,0
2,0
2,0
2,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,0
3,0
3,0
3,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
8,0
0,0
0,0
12,0
8,0
8,0
30,00
20,00
20,00
'g1(0/ø.'(56<h.h723/$0,
Türü
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
6ÕQÕI%DKDU'|QHPL
HUK402
HUK404
HUK406
HUK410
HUK412
HUK420
HUK426
'HUV$GÕ
Sosyal Güvenlik Hukuku
(NOHQGL÷L%|OPøNWLVDGLYHøGDUL%LOLPOHU)DNOWHVLdDOÕúPD
(NRQRPLVLYH(QGVWULøOLúNLOHUL
Ceza Muhakemesi Hukuku II
øQVDQ+DNODUÕ+XNXNX
Devletler Özel Hukuku II
øFUDYHøIODV+XNXNX,,
+XNXN8\JXODPDODUÕ
Deniz Ticaret Hukuku
Sigorta Hukuku
HUK111
HUK114
HUK120
HUK213
HUK214
HUK215
HUK216
HUK218
+XNXNXQ7HPHO.DYUDPODUÕ
Medeni Hukuk
$QD\DVD+XNXNXQD*LULú
Borçlar Hukuku
Ticaret Hukuku
$QD\DVD+XNXNXQXQ*HQHO(VDVODUÕ
Yönetim Hukuku
Türk Anayasa Düzeni
Ders Kodu
CEK405
=RUXQOX'HUV7RSODPÕ
Kontrol Eden:
$GÕ6R\DGÕ
hQYDQÕ
Sicil No
Tarih
øP]D
:
:
:
:
:
Teorik
Pratik
Lab/Uyg
Akts
Toplam
Saat
Türü
3,0
0,0
0,0
4,0
3,0
3,0
Zorunlu
4,0
3,0
3,0
4,0
2,0
2,0
2,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5,0
4,0
4,0
5,0
2,0
3,0
3,0
4,0
3,0
3,0
4,0
2,0
2,0
2,0
4,0
3,0
3,0
4,0
2,0
2,0
2,0
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
23,0
0,0
0,0
30,0
23,0
23,0
2,0
2,0
2,0
3,0
3,0
2,0
2,0
3,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,0
2,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
2,0
2,0
2,0
3,0
3,0
2,0
2,0
3,0
2,0
2,0
2,0
3,0
3,0
2,0
2,0
3,0
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
9HUGL÷LPELOJLOHULQGR÷UXOX÷XQXWDDKKWHGHULP
AKTS Koordinatörü
øP]D
14.09.2015
.Õ\PHWOL(YUDN+XNXNX
.Õ\PHWOL(YUDN+XNXNX%LOJLVL
Ceza Hukuku
&H]D<DUJÕODPD+XNXNX
øFUDøIODV+XNXNX
øQVDQ+DNODUÕ
6HUPD\H3L\DVDVÕ+XNXNX
HUK306
HUK311
HUK313
HUK314
HUK316
HUK413
HUK525
3,0
2,0
2,0
3,0
3,0
3,0
3,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
38,0
0,0
0,0
5,0
3,0
4,0
5,0
5,0
6,0
4,0
3,0
2,0
2,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
2,0
2,0
3,0
3,0
3,0
3,0
61,0
38,0
38,0
'g1(0/ø.'(56<h.h723/$0,
30,00
23,00
23,00
GENEL TOPLAM :
240,00
158,00
158,00
6HoPHOL'HUV7RSODPÕ
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
6(dø0/ø.'(566$$7.5('ø9($.76
SINIF
DÖNEM
SKR
SSA
1
1
0,00
0,00
SINIF
DÖNEM
SKR
SSA
1
2
0,00
0,00
SINIF
DÖNEM
SKR
SSA
2
1
2,00
2,00
SINIF
DÖNEM
SKR
SSA
2
2
2,00
2,00
SINIF
DÖNEM
SKR
SSA
3
1
2,00
2,00
SINIF
DÖNEM
SKR
SSA
3
2
2,00
2,00
SINIF
DÖNEM
SKR
SSA
4
1
2,00
2,00
SINIF
DÖNEM
SKR
SSA
4
2
0,00
0,00
SAKTS S1KR
0,00
0,00
SAKTS S1KR
0,00
0,00
SAKTS S1KR
3,00
0,00
SAKTS S1KR
3,00
0,00
SAKTS S1KR
4,00
0,00
SAKTS S1KR
4,00
0,00
SAKTS S1KR
3,00
0,00
SAKTS S1KR
0,00
0,00
S1SA
S1AKTS
S2KR
0,00
0,00
0,00
S1SA
S1AKTS
S2KR
0,00
0,00
0,00
S1SA
S1AKTS
S2KR
0,00
0,00
0,00
S1SA
S1AKTS
S2KR
0,00
0,00
0,00
S1SA
S1AKTS
S2KR
0,00
0,00
0,00
S1SA
S1AKTS
S2KR
0,00
0,00
0,00
S1SA
S1AKTS
S2KR
0,00
0,00
0,00
S1SA
S1AKTS
S2KR
0,00
0,00
0,00
S2SA S2AKTS
TKR
TSA
TAKTS
0,00
0,00
0,00
0,00
S2SA S2AKTS
TKR
TSA
TAKTS
0,00
0,00
0,00
0,00
S2SA S2AKTS
TKR
TSA
TAKTS
0,00
2,00
2,00
3,00
S2SA S2AKTS
TKR
TSA
TAKTS
0,00
2,00
2,00
3,00
S2SA S2AKTS
TKR
TSA
TAKTS
0,00
2,00
2,00
4,00
S2SA S2AKTS
TKR
TSA
TAKTS
0,00
2,00
2,00
4,00
S2SA S2AKTS
TKR
TSA
TAKTS
0,00
2,00
2,00
3,00
S2SA S2AKTS
TKR
TSA
TAKTS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SKR:Seçmeli Kredi; SSA:Seçmeli Saat; SAKTS: Seçmeli Akts
S1KR:Seçimlik 1 Kredi; S1SA:Seçimlik 1 Saat; S1AKTS: Seçimlik 1 Akts
S2KR:Seçimlik 2 Kredi; S2SA:Seçimlik 2 Saat; S2AKTS: Seçimlik 2 Akts
TKR:Toplam Kredi; TSA:Toplam Saat; TAKTS: Toplam Akts
Kontrol Eden:
$GÕ6R\DGÕ
hQYDQÕ
Sicil No
Tarih
øP]D
:
:
:
:
:
9HUGL÷LPELOJLOHULQGR÷UXOX÷XQXWDDKKWHGHULP
AKTS Koordinatörü
øP]D
14.09.2015

Benzer belgeler

EEM Dersler_Kredi_Akts - Teknoloji Fakültesi

EEM Dersler_Kredi_Akts - Teknoloji Fakültesi SKR:Seçmeli Kredi; SSA:Seçmeli Saat; SAKTS: Seçmeli Akts

Detaylı

1,2,3,4. sınıf öğrencileri için ders planı

1,2,3,4. sınıf öğrencileri için ders planı Üniversite Ortak Seçmeli I (NOHQGL÷L%|OPhQLYHUVLWH2UWDN'HUVOHUL257$.=2581/8 DERSLER) $WDWUNøONHOHULYHøQNÕODS7DULKL,, (NOHQGL÷L%|OPhQLYHUVLWH2UWDN'HUVOHUL257$.=2581/8 DERSLER...

Detaylı

Radyo TV I. Öğretim - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Radyo TV I. Öğretim - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 6HV.D\GÕ MYO Ortak Seçmeli Ders (NOHQGL÷L%|OPhQLYHUVLWH2UWDN'HUVOHUL257$.=2581/8 DERSLER) $WDWUNøONHOHULYHøQNÕODS7DULKL,, (NOHQGL÷L%|OPhQLYHUVLWH2UWDN'HUVOHUL257$.=2581/8 D...

Detaylı

SDÜ IIBF KAMU IKT101 - İktisada Giriş I

SDÜ IIBF KAMU IKT101 - İktisada Giriş I David BEGG, Stanley FISCHER, Rudiger DORNBUSCH (2010), İktisat, Türkiye İş Bankası Yayınları, 8. Baskı, İstanbul İsmail Hakkı DÜĞER, Murat Ali DULUPÇU (2007), İktisata Giriş, Türkmen Kitabevi, 3. B...

Detaylı

Sosyoloji Bölümü İkinci Öğretim Final Sınavı

Sosyoloji Bölümü İkinci Öğretim Final Sınavı (NOHQGL÷L%|OPhQLYHUVLWH2UWDN'HUVOHUL257$.=2581/8 DERSLER) 7HPHO%LOJL7HNQRORMLOHUL.XOODQÕPÕ /LVDQVg÷UHQFLOHULøoLQ (NOHQGL÷L%|OPhQLYHUVLWH2UWDN'HUVOHUL257$.=2581/8 DERSLER) ø...

Detaylı

Arkeoloji Bölümü İkinci Öğretim Final Sınavı

Arkeoloji Bölümü İkinci Öğretim Final Sınavı (NOHQGL÷L%|OPhQLYHUVLWH2UWDN'HUVOHUL257$.=2581/8 DERSLER) 7HPHO%LOJL7HNQRORMLOHUL.XOODQÕPÕ /LVDQVg÷UHQFLOHULøoLQ (NOHQGL÷L%|OPhQLYHUVLWH2UWDN'HUVOHUL257$.=2581/8 DERSLER) ø...

Detaylı

Aşçılık 2. Öğretim Programı - Isparta Meslek Yüksekokulu

Aşçılık 2. Öğretim Programı - Isparta Meslek Yüksekokulu (NOHQGL÷L%|OPhQLYHUVLWH2UWDN'HUVOHUL257$.=2581/8 DERSLER) 7HPHO%LOJL7HNQRORMLOHUL.XOODQÕPÕ /LVDQVg÷UHQFLOHULøoLQ (NOHQGL÷L%|OPhQLYHUVLWH2UWDN'HUVOHUL257$.=2581/8 DERSLER) ø...

Detaylı

Aşçılık 1. Öğretim Programı - Isparta Meslek Yüksekokulu

Aşçılık 1. Öğretim Programı - Isparta Meslek Yüksekokulu (NOHQGL÷L%|OPhQLYHUVLWH2UWDN'HUVOHUL257$.=2581/8 DERSLER) 7HPHO%LOJL7HNQRORMLOHUL.XOODQÕPÕ /LVDQVg÷UHQFLOHULøoLQ (NOHQGL÷L%|OPhQLYHUVLWH2UWDN'HUVOHUL257$.=2581/8 DERSLER) ø...

Detaylı