Integrated Diagnostic Software

Yorumlar

Transkript

Integrated Diagnostic Software
Sürüm
Mazda Modular Diagnostic System
(MAZDA MODÜLER TEŞHİS SİSTEMİ)
1
IDS Kullanım Kılavuzu
Integrated Diagnostic Software
(Entegre Teşhis Yazılımı)
1
IDS Kullanım Kılavuzu
Telif Hakkı Bilgileri
IDS Kullanım Kılavuzu
©2005 Mazda Motor Corporation Tüm hakları saklıdır
Bu kılavuzda yer alan tüm bilgiler, özellikler ve resimler, basım tarihinde mevcut olan en son
bilgilere dayanmaktadır. Mazda Motor Corporation, herhangi bir tarihte açıklama yapmaksızın
değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
İçindekiler
1.
Giriş .............................................................................................................................4
Uygulama Değerlendirmesi.....................................................................................................................4
IDS – VCM Kablosu ................................................................................................................................4
IDS’in başlatılması ..................................................................................................................................4
VCM – IDS USB Bağlantısı.....................................................................................................................4
Sistemde Gezinme..................................................................................................................................5
2.
Sistem Kurulumu ve Bilgileri .....................................................................................6
Kullanıcı Tercihleri ..................................................................................................................................6
Sistem Bilgileri ........................................................................................................................................6
Sistem Bilgileri ........................................................................................................................................7
Sistem Uygulamaları...............................................................................................................................8
Yazılım Güncellemeleri ...........................................................................................................................8
3.
Araç Kimliği ve Oturum Yönetimi..............................................................................9
Yeni bir aracın tanımlanması ..................................................................................................................9
Bir Oturumun Kapatılması.....................................................................................................................11
Daha Önceki bir Oturuma Geri Dönme .................................................................................................12
Kayıt Görüntüleyici................................................................................................................................13
4.
Araç Kutusu ..............................................................................................................14
Öz Sınama Testi: ..................................................................................................................................15
Veri Kaydedicisi: ...................................................................................................................................15
Modül Programlama:.............................................................................................................................15
Ağ Testi:................................................................................................................................................17
Jenerik OBDII:.......................................................................................................................................17
5.
6.
Simgeler Sözlükçesi .................................................................................................18
Sorun Giderme..........................................................................................................21
IDS Hızlı Düzeltme İşlemleri: ................................................................................................................21
IDS Teknik Desteği – İhtiyaç Duyacağınız Bilgiler: ...............................................................................21
7.
Sözlükçe ....................................................................................................................21
1. Giriş
Uygulama Değerlendirmesi
Entegre Teşhis Yazılımı (IDS) bir VCM (Araç İletişim Modülü) ve standart bir Kişisel Bilgisayar (PC)
ile kullanmak için yapılmış bir tarama aracı teşhis yazılımıdır. IDS, araç sinyallerinin, Programlama
Modüllerinin vb. izlenmesi, ölçülmesi ve kaydedilmesi dahil olmak üzere araç arıza teşhis işlemlerini
yapar. IDS servis noktasında ve yol testinde de kullanılabilir.
IDS – VCM Kablosu
VCM’nin PC’ye bağlanmasının temel yöntemi USB bağlantısının kullanılmasıdır. VCM’nizi bağlamak ve
VCM’ye elektrik beslemesini sağlamak için aşağıdaki iki kabloya ihtiyacınız vardır:
1. PC Ethernet – USB Sunucu Kablosu – Bu kablo VCM’ye bağlantıyı sağlar ve diğer ucunda standart
bir USB fişi vardır.
2. 16 Pimli DLC Kablosu ya da 17 Pimli DLC kiti – 16 Pimli DLC Kablosu (H-417), VCM’nizi DLC-2
(yolcu bölmesindeki 16 pimli veri bağlantı konektörü) ile araca bağlamak için kullanılır. Kablonun bir
ucu VCM’ya bağlanır ve diğer ucu da iletişim ve VCM gücü için araç DLC’sine bağlanır. 17 Pimli DLC
kiti, bir DLC (motor bölmesindeki 17 pimli veri bağlantı konektörü) ile araca bağlantı yapmak için
kullanılır. Kit, üç kablo ve bir adet arabirim kutusundan oluşur. V-426 kablosu, VCM ve arabirim
kutusu arasında bağlantı sağlamak için kullanılır. V-427 kablo, arabirim kutusu ve araç DLC’si
arasında bağlantı sağlamak için kullanılır. V-432 kablo, VCM’ye güç beslemesi sağlamak üzere akü
terminalleri ve V-427 Kablosu arasında bağlantı sağlamak üzere kullanılır.
IDS’in başlatılması
PC masaüstündeki IDS simgesine iki kez tıklatarak IDS’i başlatın. Başlat menüsü, programlar, Ford Motor
Company ve IDS dizinini seçerek de aynı simgeyi bulabilirsiniz.
VCM – IDS USB Bağlantısı
IDS’i başlatmadan önce VEYA IDS kullanırken VCM’ye bağlantı yapmaya başlayabilirsiniz. VCM, IDS
tarafından tespit edildiğinde, IDS penceresinin sağ alt köşesinde bir VCM simgesi görünür. System Page
(Sistem Sayfası) sekmesi seçildiğinde simge pencerede görünmeyebilir, ancak Sistem Bilgi ekranında VCM
bilgileri mevcuttur.
VCM Bilgileri
VCM Simgesi
-4-
Sistemde Gezinme
Uygulama ilk kez başlatıldığında, ekranın sol üst köşesinde üç adet sekme görülür. Bu sekmeler şunlardır:
•
Sistem Sayfası
•
Araç Kimliği
•
Araç Kutusu
IDS aracı içinde gezinmek için fareyi kullanın. Sistem Sayfası ya da Araç Kimliğinin seçilmesi ekranın sol alt
köşesinde üç adet alt sekmenin görünmesine neden olacaktır. Araç kutusunda alt sekmeler yoktur.
Ekranlar arasında gezinme işlemi ekranın sağ alt köşesindeki mavi seçme düğmesine tıklatılarak tamamlanır.
Ekranda bir öğeyi seçmeniz ve sonra mavi seçme düğmesine tıklatmanız gerekir.
Fareyi bir kez tıklatarak
yaptığınız seçimi vurgulayabilirsiniz.
Ekranın sağ tarafındaki geri düğmesini seçerek bir önceki ekrana gidebilirsiniz.
Ekranın sağ üst kısmından menü düğmesini seçerek belirli ekranlardan ve testlerden çıkabilirsiniz.
Bu uygulamada metin yardımlı bağlantılar kullanılmaktadır. Bu yardımlı bağlantılar mavi metinle vurgulanan ve
altı çizili kısaltmalardır. Bir yardımlı bağlantıya bir kez sol tıklatıldığında ekranın altında bir tanımlama görülür.
-5-
2. Sistem Kurulumu ve Bilgileri
Ekranın üstündeki Sistem Sekmesi seçildiğinde ekranın altında alt sekmeler görünür. Bu alt sekmeler
şunlardır:
• Kullanıcı Tercihleri – Kullanıcı oluşturun ve hesapları yönetin Sistem Bilgileri – Kullanılan donanım ve
yazılımla ilgili temel bilgileri görüntüleyin.
• Sistem Uygulamaları – Yardım kılavuzlarını görüntüleyin ve satıcı bilgilerini ayarlayın
Kullanıcı Tercihleri
Kullanıcı Tercihleri alt sekmesinden sonra Sistem üst sekmesi seçildiğinde, Kullanıcı Tercihleri ekranı
devreye girer. Bu ekran bir ya da daha fazla sistem kullanıcısının oluşturulmasına olanak tanır. Her
kullanıcı çeşitli parametreler (sıcaklık, basınç vb.) için ekran birimlerini seçebilir.
Başlangıçta kullanıcı listesinde sadece “default user” (varsayılan kullanıcı) vardır. Diğer kullanıcılar
tanımlama yapıldıktan sonra listeye eklenir. Listeden kullanıcının seçilmesi ve ekranın sağ tarafındaki
düğmeden “Set Current User” (Geçerli Kullanıcı Ayarı) düğmesinin seçilmesi kullanıcı tercihlerini devreye
sokar.
Kullanıcı
Ekle
Kullanıcı Sil
Kullanıcı
Tercihlerini
Değiştir
Kullanıcı
Değiştir
Kullanıcı
Tercihleri
-6-
Sistem Bilgileri
Kullanılan donanım ve yazılımla ilgili bilgiler, Sistem Bilgileri alt sekmesinden önce gelen Sistem üst
sekmesinin seçilmesiyle görüntülenebilir. Verilen bilgiler arasında şunlar vardır: Sistem saati ve tarih,
Satıcı Bilgileri ve Yazılım Sürüm numarası.
Sistem
Bilgileri
-7-
Sistem Uygulamaları
Sistem Uygulamaları alt sekmesinden önce Sistem üst sekmesi seçildiğinde, Sistem Uygulamaları ekranı
devreye girer. Bu ekran kullanıcıya aşağıdaki olanakları sağlar:
• Her işlemde belirtilmesi gereken satıcı bilgilerini ayarlama
• Kullanıcı Kılavuzunu görüntüleme
• Her yazılımda bulunan Sürüm Notunu görütüleme
• Diğer uygulamalara erişim
Sistem
Uygulamaları
Yazılım Güncellemeleri
Yazılım Güncelle seçeneğini seçin. Sonra aşağıda sıralanan beş seçeneği içeren bir açılır ekran görünür.
Uygulama Yazılımı – Harici bir DVD sürücüsü ile IDS yazılımını ve IDS Kalibrasyonunu yükler.
Kalibrasyon yazılımı – Harici bir DVD sürücüsü ile Kalibrasyon dosyalarını yüker.
Yazılım Yaması – Harici bir aygıt ile Yama(*) yükler.
Kalibrasyon Güncelleme – Harici bir aygıt ile DIF(*) ve Kalibrasyon dosyalarını yükler.
Elle Kalibrasyon Güncelleme – İnternet vasıtasıyla tüm DIF, Yama(*), Tekn. İpuçları, Kalibrasyon
güncellemelerini yükler.
*DIF:
IDS yazılımı ile ilgili teşhis veritabanını güncellemek için küçük bir yazılım
*Yama: ISD yazılımını değiştirmek ya da bu yazılıma işlev eklemek için küçük bir yazılım
-8-
3. Araç Kimliği ve Oturum Yönetimi
Bu uygulamada bulunan teşhis araçları araç tanımlanana kadar kullanılamaz. Araç Kimliği ekranın üstündeki
araç sekmesi seçilerek yapılır.
Yeni bir aracın tanımlanması
Bir araç üzerinde ilk kez teşhis işlemi yapılıyorsa, araç ilgili araç bağlantısı seçilerek ve sonra da seçme
işaretine tıklatılarak tanımlanır. Aşağıdaki ekrana bakınız.
Araç Kimliği ve
Oturum Yönetimi
Araç
Oturumu
-9-
Araç Özellikleri Ekranı
Araç
Özellikleri
- 10 -
Bir Oturumun Kapatılması
Tüm teşhis bilgileri elde edildikten sonra oturum kapatılabilir. Üç seçenek vardır:
• Tut (Kayıtları kaydeder) – Daha sonra kullanmak üzere geçerli oturumu kaydeder. Tut öğesi
üzerine yirmi oturum yerleştirilebilir.
• Tamamla (Kayıtları Siler) – Daha sonra kullanmak üzere az sayıda araç bilgilerini kaydeder.
• Sil (Oturumu Siler) – Oturumu tamamen PC’den siler. Silinen oturumlar geri alınamaz.
Araç Kimliği ve
Oturum Yönetimi
Oturum
Kapama
- 11 -
Daha Önceki bir Oturuma Geri Dönme
Daha önceden ‘Tut’ ya da ‘Tamamla’ olarak işaretlenen bir araç oturumuna geri dönmek için, Araç
Kimliğini ve ekranın üstündeki Oturum Yönetme sekmesini seçin ve daha sonra “Önceki Oturum”
seçeneğini seçin. En son tamamlanan ya da daha önceden “Tut” veya “Tamamla” öğelerine yerleştirilen
oturumlar sıralanacaktır. “Tut” oturumlarında oturum sırasında kaydedilen veriler bulunur. “Tamamlanan”
oturumlarda araç bilgileri bulunur ancak kayıtlar bulunmaz.
Bir oturum önce oturumun seçilmesi sonra da seçme işaretinin seçilmesiyle tekrar etkinleştirilebilir.
Aşağıda belirtilen kaydedilmiş oturumlar için başka araçlar da mevcuttur:
• “Çoklu Oturum Seç” düğmesi kullanıcının silmek üzere birden fazla oturum seçmesine olanak
tanır.
• “Seçilen Oturumları Sil” düğmesi vurgulanan tüm oturumları siler.
• “Oturumları Sırala” düğmesi oturumların VIN (Araç Kimlik Numarası), Araç, Onarım Sıra numarası
ve/veya tarih ile sıralanmasına olanak tanır.
Çoklu Oturum
Seç
Seçilen
Oturumları Sil
Oturumları
Sırala
Bir ekran
geri git
- 12 -
Kayıt Görüntüleyici
Kayıt Görüntüleyici düğmesi, kullanıcının tutulan ve tamamlanan oturumlar için kaydedilmiş olan bilgileri
görmesine olanak tanır.
Kayıt görüntüleyicisini kullanmak için:
• Araç sekmesini seçin.
• “Önceki Oturumlar” öğesini seçin.
• Görüntülenecek önceki oturumu vurgulayın.
• Seçme düğmesine tıklatın ya da basın.
• Temel araç bilgileri ekranda görüntülendikten sonra, Kayıt Görüntüleyicisi alt sekmesini seçin.
Araç Kimliği ve
Oturum Yönetimi
Kayıt
Görüntüleyici
- 13 -
4. Araç Kutusu
Araç tanımlandıktan sonra araç kutusu sekmesi kullanılabilir duruma gelir. Araçlar şunlardır:
• Öz Sınama Testi – Seçilen sisteme bağlı KOEO, KOER ve uzmanlık testleri.
• Veri Kaydedicisi – Kullanıcıya DLC/DLC-2 vasıtasıyla araç iletişim ağından parametrelerin (PID’ler)
seçilmesi ve izlenmesi olanağı tanıyan bir teşhis uygulamasıdır.
• Modül Programlama – Modüllerin tekrar programlanması için kullanılır.
• Ağ Testi – Araç iletişim ağının test edilmesini sağlar.
• Gövde, Şasi, Elektrik ya da Aktarma Organları – bu sistemlere özel araçlara erişmek için.
• Dijital Multimetre / Osiloskop / VDR / SGM – Bu uygulamada kullanılamaz. Voltaj, direnç, iş çevrimleri
ve basıncı ölçmek için standart ölçüm aletlerinin kullanılması gereklidir.
Araç Kutusu
NOT: Ekranın sağ kısmından menü düğmesini seçerek herhangi bir testten çıkabilirsiniz.
- 14 -
Öz Sınama Testi:
Öz Sınama Testi modüllere kaydedilen teşhis sorun kodlarını alır.
PCM’de Benzinli Motorlar için 3 tane öz sınama testi vardır:
1. KOEO (Anahtar Takılı Motor Çalışmıyor) Talebe Bağlı Öz Sınama Testi
2. KOER (Anahtar Takılı Motor Çalışmıyor) Talebe Bağlı Öz Sınama Testi
3. CMDTC’lerin alınması
Gövde/Şasi Modüllerinde, “Self Test” (Öz Sınama Testi) hem Talebe Bağlı hem de Sürekli Hafıza DTC’lerini
alır.
Bu testlerin herhangi birini yaparken, başlangıç test koşullarını ve güvenlik uyarılarını dikkate aldığınızdan
emin olun ve ekran talimatlarını uygulayın. Herhangi bir Modül Kendi Kendini Kontrol Testi’nin sonucunda
yukarıda Araç Testleri bölümünde tanımlanan Kod Ekranı görüntülenir. Kod Ekranında her kod seçildiğinde,
sağ panelde seçilen kodun tanımı görüntülenir.
Veri Kaydedicisi:
Çoğu (hepsi değil) modül Veri Kaydedici’yi çalıştırmanıza olanak tanır. Bazı modüllerde önceden seçilmiş
PID’ler vardır, ancak siz her zaman kendi PID seçimlerinizi yapabilirsiniz. Seçilen veya önceden seçilen
PID’lerde seçimler kaldırılabilir veya tüm seçimler ekranın alt kısmındaki silme simgesi kullanılarak silinebilir.
İzlemek istediğiniz PID’ler seçildiğinde, devam etmek için devam düğmesine basın. Tüm ekranı görmek için
Grafiklerin sağ kısmındaki kaydırma çubuğunu kullanın. Kaydırma çubuğundaki kaydırıcının sürüklediğinizde,
kaydırıcıyı bıraktığınızda görüntülediğiniz PID’leri gösteren küçük bir pencere görüntülenir.
Çıkış Durum Kontrolü:
Belirli PID’lerde “#” simgesi vardır. Bu simge, Güç aktarım organları söz konusu olduğunda PID’in bir
Çıkış Durum Kontrol PID’i veya Gövde/Şasi Modüllerinde Aktif Komut PID’i olduğunu belirtir. PID
iºlevini kontrol etmek için, PID’i seçmek için ekrana dokunun. Alt düğme çubuğu üzerinde artı ve eksi
ibaresiyle yeni bir düğme görünür. PID’i kontrol etmek için simgeye dokunun. Kontrol gerçekleştiğinde
“#” simgesi “@” veya “=” simgesine dönüşür. Bazı nedenlerden dolayı, koşullar PID’i kontrol etmek
için doğru değilse, “#” simgesi “!” simgesine dönüşür. PID kontrolü sadece “@” veya “=” simgesi
göründüğünde mümkündür.
Kontrol simgesi seçildiğinde, ekranda iki tane daha düğme görünür. PID işlevini arttırmak için “+”
simgesini ve azaltmak için “-” düğmesini seçin. PID kontrolünü bırakmak için, yeni PID’i seçmeden
önce kontrol simgesi.tekrar seçilmelidir. Kontrol simgesi kaybolur ve kontrol silindiğinde “#” simgesi
tekrar PID’de görünür.
Kontrol etmek için herhangi bir PID seçildiğinde, Modül teşhis durumunda olacaktır. Modül teşhis
durumundayken tüm işlevleriyle çalışmaz veya diğer girişlere tepki vermez. Modül normal çalışma
durumuna geri dönmeden önce tüm PID’ler kontrol dışı modda olmalıdır.
Modül Programlama:
Aracın tanımlanması işlemini yaptıktan sonra, kullanıcı var olan bir elektronik modülü tekrar programlayabilir,
yeni bir modül veya program yükleyebilir. Üç seçenek vardır:
•
•
•
Programlanabilir Modül Kurulumu (PMI) – Yeni bir modül kurulurken kullanılır
Modülün Tekrar Programlanması – Güncel ve yetkilendirilmiş ayar işleminin yapılmasıyla, PCM gibi
bir modülün tekrar programlanması için kullanılır
Programlanabilir Parametreler – Müşteri tercihine (ör. Otomatik lamba hassasiyet ayarı ya da
anahtarsız giriş yanıtı) veya araç üzerinde yapılan değişikliklere (ör. lastik ebatı veya aks oranı) bağlı
olarak belirli modül konfigürasyonunun parametrelerini değiştirmek için kullanılır
Bir araç tanımlandığında, aracın programlanabilir modüllerinden gelen tüm bilgiler, modül programlama işlemi
sırasında kullanılmak üzere oturum bilgileriyle birlikte kaydedilir.
- 15 -
Programlanabilir Modül Kurulumu (PMI):
Adım 1: “Modül Programlama” seçeneğini seçin ve Seçme işaretine basın.
Adım 2: “Programlanabilir Modül Kurulumu” seçeneğini seçin ve Seçme işaretine basın.
Adım 3: Menüden, kurulacak modülü seçin ve Seçme işaretine basın.
Adım 4: Ekran talimatlarını uygulayın. Talimatlar modül türüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
NOT: Bu talimatları verilen sırayla uyguladığınızdan emin olun. Talimatta belirtilmedikçe herhangi
bir modülü çıkarmayın veya kurmayın. Talimatların doğru şekilde uygulanmaması, araç
tanımlanması sırasında alınan konfigürasyon verilerinin yanlış programlanmasına veya hiç
programlanmamasına yol açabilir.
Adım 5: Modülün çalışamaması veya veri alınırken modülün çıkarılması dolayısıyla Modül Programlama
konfigürasyon verilerini alamamışsa, uygulama kullanıcıdan Modül Yapılandırma Verileri veritabanından
bilgi alınmasını isteyecektir. İstenen Modül Yapılandırma Verilerini (Yapılandırıldığı şekilde) alın ve
modülün programlanması için ekran talimatlarını izleyin.
Adım 6: “Configuration complete” (Yapılandırma tamamlandı) ekranı görüntülendiğinde, seçme işaretini
seçin. PATS (Pasif Hırsızlık Önleme Sistemi) uygulanması gerekirse, PATS parametresinin sıfırlanmasını
ve/veya anahtar prosedürlerinin uygulanmasını isteyecektir. PATS uygulama prosedürünün
tamamlanması için iki kontak anahtarı gerekebilir.
Modülün Tekrar Programlanması:
PCM gibi bir modül yeniden programlanırken, modül araçtan sökülmez. Tüm programlama işlemleri
iletişim ağından gerçekleştirilir. Mevcut bir modülü tekrar programlamak için aşağıdaki adımları uygulayın:
Adım 1: “Modül Programlama” seçeneğini seçin ve Seçme işaretine basın.
Adım 2: “Modülün Tekrar Programlanması” seçeneğini seçin ve Seçme işaretine basın.
Adım 3: Menüden, tekrar programlanacak modülü seçin ve Seçme işaretine basın.
Adım 4: Uygulama mevcut ayar seviyesi ile araç için geçerli en son seviyeyi karşılaştıracaktır. Bir ileti
belirecektir:
Adım 4A: Yeni bir kalibrasyon yoksa, bunu belirten bir ileti belirecektir. Modül Programlama
menüsüne dönmek için onay işaretini veya Enter tuşunu kullanın.
Adım 4B: Yeni bir kalibrasyon varsa, modülü bu ayarla yeniden programlamak isteyip istemediğinizi
soran bir ileti belirecektir. Modülü tekrar programlamak istemiyorsanız, “No” (Hayır) seçeneğini seçin.
Modülü Tekrar Programlama menüsüne döneceksiniz.
Adım 5: Modülü tekrar programlamak isterseniz, “Do you want to program the vehicle with this
calibration?” (Aracı bu kalibrasyonda programlamak istiyor musunuz?) sorusuna cevap olarak “Yes”i
(Evet) seçin.
Adım 6: Karşınıza Öz Sınama yapmanızı öneren bir ekran gelecektir. Bu testi yapmayı seçerseniz, araca
yerleştirilmiş olan Arıza Teşhis Kodlarının (DTC) listesini alabilirsiniz. Bu listeyi görüntüledikten sonra
“Exit” (Çık) seçeneğini seçin.
Adım 7: Aracı modül programlamaya hazırlamak için ekrandaki talimatları izleyin. Lütfen talimatları işlem
tamamlanana kadar izleyin.
Adım 8: Tamamlandıktan sonra Programlama menüsüne geri dönmek için Seçme işaretine basın.
Programlanabilir Parametreler:
Bazı modüller müşterinin tercihlerine bağlı kişisel parametrelerin programlamasına olanak sağlar. Örneğin,
güvenlik modülü müşteriye, güvenlik sistemi devreye girdiğinde sesli uyarı almak veya almamak için
seçim yapma olanağı sunar. Diğer modüller, araçta farklı lastikler takılması gibi bir değişiklik söz konusu
olduğunda parametrelerin değiştirilmesini gerektirir.
Programlanabilir parametreleri tekrar programlamak için Araç Tanıtımı tamamlandıktan sonra aşağıdaki
adımları izleyin:
Adım 1: “Modül Programlama” seçeneğini seçin ve Seçme işaretine basın.
Adım 2: “Programlanabilir Parametreler” seçeneğini seçin ve Seçme işaretine basın.
Adım 3: Menüden istediğiniz parametreyi seçin ve Seçme işaretine basın.
- 16 -
Adım 4: Seçilen parametre için mevcut değerlerin listesi görüntülenecektir. Mevcut ayar, biliniyorsa, yıldız
imi (*) ile belirtilecektir. Ekranda görüntülenebilecek daha fazla seçenek varsa, seçenekler arasında
ilerlemek için dokunma duyarlı ekranın sağ tarafındaki kaydırma çubuğunu kullanın.
Adım 5: Değişiklik gerektiren her öğe için bir ayar seçin. Devam etmek için her parametre için bir değer
olmalıdır, ardından Onay işaretine basın. IDS’in parametreleri tekrar programlamasını sağlayın.
Adım 6: İşlem tamamlandığında Seçme işaretine basın, Programlama menüsüne geri döneceksiniz.
Testler ve Kalibrasyonlar:
Araç kutusu menüsündeki “Tüm Testler ve Kalibrasyonlar” gibi (Yukarıya bakınız) Alt Araç kutusundaki
“Testler ve Kalibrasyonlar” da, Alt Araç kutusunda seçilen Sistem ve/veya Modüllerle ilgili, işlevsel testlere,
servis işlevlerine ve mevcut ayarlara hızlı erişim sağlar.
Bir testi gerçekleºtirmek için menüden testi seçin ve ekrandaki talimatları izleyin. İşlevler daha kolay
bulunabilmesi için iki bölüme (ör. Testler, Kalibrasyonlar) ayrılmıştır.
Desteklenen testlerle ilgili ayrıntılar için yukarıdaki “Tüm Testler ve Kalibrasyonlar” bölümüne bakın.
Ağ Testi:
IDS’in, iletişim ağının güvenirliğini ve ağ üzerinde bulunan tüm modüllerin tepki yeteneğini test eden araç ağı
üzerindeki her modülle iletişim kurmasına olanak tanır. Ağ Testi üzerinde hata olması, araç iletişim bağlantı
kablolarında, soketlerde veya nadiren arızalı bir modülde arıza olduğunu gösterebilir. İsteğe bağlı ekipman
olan modüller test yolu ile tanımlanır. İsteğe bağlı bir Modül Ağ Testine tepki vermezse, teşhis konusunda
yapılacak ilk şey isteğe bağlı modülün araca takıldığını teyit etmektir.
Jenerik OBDII:
Jenerik OBDII (Tümleşik Teşhis) işlevini seçerek aşağıdaki testleri yapabilirsiniz:
1. OBDII Sürüş Turu
2. Mod 1 Aktarım Organları Verileri
3. Mod 6 Tümleşik Test Sonuçları
4. Mod 8 Tümleşik Sistemde Kontrol İstemi
5. Mod 9 Araç Bilgileri
OBD Sürüº Turu OBDII monitörlerini çalıştırıp tamamlar ve P1000 kodunu siler. OBDII monitör PIDS’nin ve
her monitörün nasıl tamamlanacağı ile ilgili talimatların görüntülenmesini sağlar. Monitörler tamamlandığında
her birinin durumu güncellenir. Bu test bir onarımı kontrol etmek amacıyla özel bir monitörün tamamlanması
için de kullanılabilir.
Yukarıda, Araç Kutusundaki “Programlama” bölümünde bulunan açıklamaya bakın.
- 17 -
5. Simgeler Sözlükçesi
Sistemi ayarlayın ve sistemle ilgili bilgileri görüntüleyin.
Sistem Sekmesi:
Kullanıcı ekleyin ve kaldırın ve tercihleri ayarlayın
o Kullanıcı Tercihleri alt sekmesi:
Yeni kullanıcı ekleyin
Kullanıcı Ekle:
Bir kullanıcıyı kaldırın
Kullanıcı sil:
Kullanıcı tercihlerini değiştirin
Tercihleri Değiştir:
Kullanıcı Ayarla:
Geçerli kullanıcıyı ayarlayın
Sistem bilgilerini görüntüleyin
o Sistem Bilgileri alt sekmesi:
Sistem ayarlarını yapın ve kullanıcı bilgilerini görüntüleyin
o Sistem Uygulamaları alt sekmesi:
Araç Kimliği sekmesi:
Bir aracı tanımlayın
o Araç Oturumu alt sekmesi:
Bir aracı tanımlayın ya da önceki oturumların listesini görüntüleyin
Kaydedilen bilgileri görüntüleyin
o Kayıt Görüntüleyicisi alt sekmesi:
Kayıt Görüntüleyicisini Yapılandır düğmesi:
o Oturumu Kapat alt sekmesi:
Kayıt Görüntüleyicisini değiştirin
Araç oturumunu kapatın
Önceki Oturumlar seçildiğinde:
Önceki araç oturumlarını seçin
Çoklu Oturumlar Seçicisi düğmesi:
Oturumu Sil düğmesi:
Oturumları Sırala düğmesi:
Araç kutusu sekmesi:
Seçilen önceki araç oturumlarını silin
Seçilen önceki araç oturumlarını sıralayın
Kullanılabilir teşhis araçlarını seçin
Bir modül programlanırken görüntülenir
Modül Yapılandırma ve Programlama sekmesi:
Seçme simgesi:
İptal simgesi:
Bir ifade ya da ekranı kabul edin
Bir ifadeyi ya da ekranı iptal edin
- 18 -
Menü simgesi:
Bilgi simgesi:
Kilit simgesi:
Geri düğmesi:
Ekranı yazdırın ya da bir araçtan çıkın
Geçerli ekranla ilgili bilgileri görüntülemek için kullanılır
Sonlandırılamayan bir işlem yapılırken görüntülenir
Önceki ekrana gitmek için kullanılır
Paramatre Seç özelliğinde aşağıdaki kontroller mevcuttur:
Sistem Seçenekleri öğesini seçin; Kayıt Verileri, Yazdırma, Yakalama Ayarı ve Çıkış seçenekleri
arasından seçim yapılmasına olanak tanıyan bir menü çıkar.
Bilgi düğmesi tam adı ve vurgulanan parametrenin kısa bir tanımını verir.
Parametreyi Kaydet düğmesi seçilen parametreleri bir gruba arşivler.
Parametreyi Yükle, kullanıcının kaydettiği parametreleri yükler.
Sil, seçilen parametreleri siler.
Devam düğmesi (seçme işareti) parametre seçimini sonlandırır ve kullanıcıyı Canlı Veri Görüntüleme
ekranına götürür.
Parametre Seçme ekranı ve Canlı Veri Görüntüleme ekranının sol alt bölümünde Veri Kaydedicisinin ana
pencerelerine giden gezinme sekmeleri vardır. Bu sekmeler soldan sağa şu şekildedir.
Sistem ve modüllerin seçilmesini sağlayan Sistem Seçme sekmesi.
Geçerli modül veya alt sistem için kullanılabilir parametrelerin seçilmesini sağlayan Parametre
Seçme sekmesi.
Canlı Veri Görüntüleme sekmesi, seçilen tüm parametreler için araç verilerini görüntüler.
Oynatma Ekranı sekmesi, analiz için önceden yakalanan parametreyi görüntüler.
- 19 -
Canlı Veri Görüntüleme işlemi için kullanılabilir kontroller şunlardır:
Sistem Seçenekleri öğesini seçin; Kayıt Verileri, Yazdırma, Yakalama Ayarı ve Çıkış seçenekleri
arasından seçim yapılmasına olanak tanıyan bir menü çıkar.
Veri Yakalama, seçildiğinde Oynatma Ekranı sekmesinde görüntülenen verileri yakalamaya başlar.
OSC Modu modülün kontrol amacıyla etkinleştirdiği parametreleri denetlemek için bir kademe yukarı ya
da aşağı genişler. Kontrol edilebilir parametreler adlarının yanındaki “#” işaretiyle sembolize edilir.
Kayıt kontrolü, kullanıcının veri yakalama süresini ayarlamasını ve tetikleyicinin ne kadar önce veya
sonra devreye gireceğini ayarlamasını sağlayan bir menü açar.
Çizim formatı, Sınırlar ve Alan, kullanıcının vurgulanan parametre için ekran formatını Dijital, XY,
Histogram ya da Çubuk grafiği olarak değiştirmesine olanak tanır. Geçerli parametrenin ekran
görüntüsü de ayarlanabilir. Bu menü, kullanıcı limit değerine ulaştığında, bir yakalama işlemi başlatan
ya da bir bip sesi çıkaran “otomatik” tetiklerin yapılandırılmasını sağlar. İki tür tetik vardır ve bunlar
menü bilgileri “i” düğmesinde açıklanmaktadır.
Hareket, bir parametre vurgulandığında ve bu düğme seçildiğinde parametre sırasını değiştirir ve ikinci
bir parametre vurgulanır. İlk parametre, ikincisini üzerine geçer.
Bilgi düğmesi tam adı ve vurgulanan parametrenin kısa bir tanımını verir.
Sinyal Ekranını Genişletme, XY parametrelerinin yüksekliğini arttırır. Bir sinyal genişletildiğinde,
yüksekliği düşüren bir Sinyal Ekranını Küçültme kontrolü görünür.
Sil, XY parametrelerinin tüm ekran çizgilerini siler.
- 20 -
6. Sorun Giderme
IDS Hızlı Düzeltme İşlemleri:
Herhangi bir durumda Teknik desteği aramadan önce, aşağıdaki genel onarım işlemlerini denediğinizden emin
olun:
1. Bilgisayarınızı ve VCM’yi yeniden başlatın – Bu karşılaşacağınız herhangi bir durum için çoğu kez
en hızlı çözümdür. Bilgisayarınızı yeniden başlatın ve ardından IDS’yi başlatın.
2. IDS-VCM İletişim Kaybı
• VCM ile iletişim kaybı meydana geldiğinde, bir VCM açılır mesajı görüntülenir. Genel olarak IDS
bağlantıyı düzeltir ve ilerleme çubuğu yeşil renk olur. Seçme işaretinin seçilmesi, kullanılan aracı
tekrar devreye sokar. İletişim yeniden sağlandığında, araçla ilgili bir sorun varsa, araçtan çıkın
ve yeniden başlatın.
• Mavi ilerleme çubuğu iki tam tur yaptıktan sonra renk yeşile dönüşmezse, tüm kabloları
VCM’den çıkarın ve VCM’ye tekrar bağlayın.
• Mavi ilerleme çubuğu iki tam tur daha yaptıktan sonra renk yeşile dönüşmezse, tüm kabloları
VCM’den çıkarın, IDS’i kapatın, bilgisayarı tekrar başlatın ve tüm kabloları VCM’ye tekrar
bağlayın.
Not: VCM üzerindeki tüm lambaların, akünün elektrik beslemesi yaptığını ve akü voltajının 8 voltun
üzerinde olduğunu gösterecek şekilde yandığından emin olun (marş sırasında voltaj belirtilen
değerin altına düşebilir ve bu da iletişim kaybına neden olabilir).
Bu kontrolleri yaptıktan sonra hala sorun yaşıyorsanız, IDS Sorun Giderme Kılavuzuna bakın. Sorun Giderme
Kılavuzu Başlat, Programlar ve Ford Motor Company öğelerinin seçilmesiyle IDS dizininde bulunabilir. Kılavuz
sorunu çözmezse, Teknik Destek almak için aşağıdaki adımları uygulayın:
IDS Teknik Desteği – İhtiyaç Duyacağınız Bilgiler:
Yardım hattını ararken, bilgisayarınız ve VCM açık, PC Ethernet – USB Sunucu Kablosu takılmış olmalıdır.
VCM, verilen AD-DC adaptörü kullanılarak açılabilir. Aşağıdaki bilgilere sahip olduğunuzdan emin olun:
1. IDS ve VCM Sürümleri – Bunlar Sistem Bilgileri altındaki VMM menüsünde bulunabilir:
a. IDS Yazılım Sürümü
b. VCM Bilgileri (Seri Numarası, BCF, PROM ve Ön yükleme)
2. Bilgisayar Üreticisi, Model ve işletim sistemi
3. Gördüğünüz VCM Lamba Sırası – LED durumlarını numaralarıyla not alın
4. Araç Tipi ve Model Yılı – araca özel sorunlar için
Bu bilgilerle birlikte, bölgenizdeki yardım hattını arayın.
7. Sözlükçe
Alt Araç Kutusu
Araç Kutusuna benzer ancak yalnızca seçilen bir Sistemdeki bir modül veya
modülleri destekleyen araçları gösterir
Araç Kutusu
IDS’nin, Araç Seçimi, VCM Bağlantı durumu ve bir Araç için mevcut araçları
yöneten ana ekranıdır
DLC
Veri Bağlantı Soketi, aracın gösterge paneli altında bulunan soket, SAE J2534
geçiş aygıtını araca bağlamak için kullanılır
Metin Yardımlı Bağlantı
Terimin tam açıklamasını görmek için kullanıcı tarafından seçilebilen altı mavi
çizgili metin öğesi. Metin yardımlı bağlantı tanımı için bağlantıya basın ve basılı
tutun.
VCM
Araç İletişim Modülü – Cep Bilgisayarı ile araç arasında iletişim kurmak için
kullanılan donanımdır
- 21 -

Benzer belgeler