Genel Kimya - Yard. Doç. Dr. Hasan YOLCU

Transkript

Genel Kimya - Yard. Doç. Dr. Hasan YOLCU
Genel Kimya
Yrd.Doç. Dr. Hasan YOLCU
Kimya Nedir?
Her türlü maddeyi ve bunların birbirine
olan etkilerini araştırır.
İnsanoğlu, uğraşı ne olursa olsun
(ister doktor veya aşçı, ister çiftçi
veya duvarcı) sürekli kimyayla iç
içedir.
Kimya 21.yüzyılın bilimidir
Sağlık ve ilaç
Enerji ve
çevre
Malzeme ve
Teknoloji
Besin ve
Tarım
Kimyanın Bölümleri






ORGANİK KİMYA: C ve onun bileşiklerini inceler.
İNORGANİK KİMYA: Genellikle C ve bileşikleri dışındaki
maddeleri inceler.
ANALİTİK KİMYA: Maddelerin tanınması, analizi, bileşiminin
nicel ve nitel yönden incelenmesiyle ilgilenir.
FİZİKOKİMYA: Maddelerin enerji ilişkilerini ve hal
değişimlerini inceler.
BİYOKİMYA: Canlıların yapısında gerçekleşen kimyasal
olayları ve bunların sonuç ve etkilerin inceler.
NÜKLEER KİMYA: Atom çekirdeğindeki değişmeleri inceler.
5
Madde
madde = Kütle ve hacmi olan
herşey
•Maddenin halleri
•Katı
•Gaz
•Sıvı
Katı
• Belirli şekil
• Belirli hacim
Sıvı
Şekilsiz: bulunduğu
kabın şeklini alır
Belirli hacim
Gaz
•Şekilsiz: Bulunduğu
kabın şeklini alır
•Belirsiz hacim:
Genişleyebilir ve
sıkıştırılabilir
Maddenin Halleri
Maddenin Halleri
? Hareket ?
14
The Particulate Model of Matter
Katı
Sıvı
Gaz
Yüksek Sıcaklık
16
Görebiliyormusunuz
17
Makroskobik
mikroskobik
Görebiliyormuyuz?
Makroskobik
18
mikroskobik
Saf bir maddenin,
Katı
Sıvı
Gaz
Dönüşümü sırasında
• Tanecikler arası uzaklık artar.
• Tanecikler arası çekim kuvveti azalır.
• Düzensizlik artar.
• Toplam kütle değişmez.
• Kimyasal özelliği değişmez.
• Fiziksel özelliği değişir.
• Yoğunluğu genellikle azalır.
Fiziksel Değişim
Maddenin kimyasal değişimi
Farklı özellikleri sahip yeni bir madde oluşur.
Kimyasal Değişim
Kimyasal Değişim
• Kömürün yanması
• Karbon+ oksijen=karbon
dioksit
• Demirin paslanması
• Demir + oksijenin= demir oksit
oluşturmasıdır
Katı?
Sıvı? Gaz?
Fiziksel değişim? Kimyasal değişim?
Tekrar yapmayı Unutmayalım