AVRUPA`DA STAJ İÇİN HİBE OLANAĞI Erasmus+ Programı

Transkript

AVRUPA`DA STAJ İÇİN HİBE OLANAĞI Erasmus+ Programı
AVRUPA’DA STAJ İÇİN HİBE OLANAĞI
Erasmus+ Programı kapsamında Ankara Ticaret Odası (ATO) ve Ankara’daki 12 üniversite tarafından
yürütülen “Yeni İş Tecrübeleri için Ankara Konsorsiyumu (YİTAK)”, Erasmus+ Staj Hareketliliği’nden
yararlanmak isteyen üniversite öğrencilerine hibe verecektir.
Erasmus+ Staj Hareketliliği Nedir?
Erasmus+ Staj Hareketliliği, öğrencilerin yurt dışında bir işletmede çalışma deneyimi kazanmalarına olanak
sağlamayı amaçlamaktadır. Stajın öğrencinin diploma programı için zorunlu olması gerekmemektedir. Ancak
yapılacak staj, öğrencinin öğrenim gördüğü alan ile ilgili bir sektörde olmalı ve mesleki gelişimine katkıda
bulunmalıdır.
Nerelerde Staj Yapılabilir?
Ülkeler:
AB Üyesi Ülkeler:
1. Almanya
2. Avusturya
3. Belçika
4. Birleşik Krallık
5. Bulgaristan
6. Çek Cumhuriyeti
7. Danimarka
8. Estonya
9. Finlandiya
10. Fransa
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Hırvatistan
İrlanda
İspanya
İsveç
İtalya
Kıbrıs Rum Kesimi
Letonya
Litvanya
Lüksemburg
Macaristan
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Malta
Hollanda
Polonya
Portekiz
Romanya
Slovenya
Slovakya
Yunanistan
AB Üyesi Olmayan Program Ülkeleri
29. Makedonya
30. İzlanda
31. Lihtenştayn
32. Norveç
Bu ülkelerde bulunan ve işgücü piyasasında veya eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faaliyet gösteren
herhangi bir kamu kurum/kuruluşu ya da özel kurum/kuruluş staja ev sahipliği yapabilir. Örneğin:
 Küçük, orta veya büyük ölçekli özel ya da kamusal kurum veya kurum/kuruluş (sosyal girişimler de
dâhil);
 Yerel, bölgesel veya ulusal seviyede bir kamu kurum/kuruluşu;
 Ticaret odaları, esnaf/meslek dernekleri ve sendikalar da dâhil olmak üzere, bir sosyal ortak veya
çalışma hayatının diğer bir temsilcisi;
 Araştırma enstitüsü;
 Vakıf;




Okul/enstitü/eğitim merkezi (herhangi bir seviyede, okul öncesi eğitimden lise ve sonrası eğitim
alanında faaliyet gösteren kurum/kuruluşlar ile (mesleki eğitim ile yetişkin eğitimi dâhil);
Kâr amacı gütmeyen kurum/kuruluş, dernek, STK;
Kariyer rehberliği, mesleki danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri sunan kurum/kuruluşlar;
Erasmus Yüksek Öğretim Beyannamesi sahibi bir yüksek öğretim kurumu (Erasmus+ Staj
Hareketliliği kapsamında bir yüksek öğretim kurumunda yalnızca genel idari birimlerde çalışmalar
yürütülebilir; staj hibeleri, tez araştırması gibi akademik çalışmalar için kullanılamaz.)
Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ staj faaliyeti için uygun değildir:



Avrupa Birliği (AB) kurumları ve AB ajansları;
AB programlarını yürüten ve bu kapsamda hibe alan kuruluşlar;
Misafir olunan ülkedeki ulusal diplomatik temsilciliklerimiz (büyükelçilik ve konsolosluk gibi)
YİTAK Hakkında:
Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen Yeni İş Tecrübeleri İçin Ankara
Konsorsiyumu (YİTAK), Ankara’daki üniversiteler ile özel sektör arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine katkıda
bulmayı ve öğrencilere öğrenim gördükleri alanda yurt dışında staj olanağı sağlamayı amaçlamaktadır.
Ankara Ticaret Odası (ATO)’nun koordinatörlüğünü yürüttüğü konsorsiyumun ortakları şöyledir: Ankara
Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Hacettepe
Üniversitesi, İpek Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, TED Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji
Üniversitesi, Turgut Özal Üniversitesi ve Yıldırım Bayezıt Üniversitesi.
Hibeye Nasıl Başvurulur?
Öğrenciler, hibe almak üzere konsorsiyuma iki şekilde başvurabilirler:
1. Staj yapacakları işletmeyi kendileri bulabilirler;
2. ATO tarafından oluşuturulacak şirket havuzundan tercihte bulunabilirler. Bu durumda, YİTAK
havuzundaki işletmelerin tüm öğrenciler için uygun olmayabileceği, şirketlerin kendilerine yapılan
bütün başvurular arasından seçim yapacakları ve başvuran her öğrencinin bir şirketle eşleşmeme
ihtimalinin bulunduğu dikkate alınmalıdır.
Her iki durumda da öğrenciler, karşı taraftan resmi olarak kabul aldıktan sonra Erasmus Bölüm
Koordinatörleri’ne işletmenin ve yapacakları stajın diploma programlarına uygunluğunu onaylatmak
zorundadırlar.
Başvuru Koşulları:
1. TED Üniversitesi’nde bir lisans ya da yüksek lisans programına kayıtlı tam zamanlı öğrenci olmak;
2. Fakültede 1. sınıfı bitirmiş ve son başvuru tarihi itibariyle en az 2.50/4.00 genel akademik
ortalamaya sahip olmak;
3. En az B2 düzeyinde İngilizce bilmek (Gidilen işletme, İngilizce dışında bir dil istiyorsa, o dilde
yeterliliğini kanıtlamak).
4. Staj Süresi: Asgari 2 ay- azami 3 ay.
Staj yapılan işletmenin haftasonu hariç bir ya da birkaç gün tatil olması durumda, işletmenin kapalı
olduğu dönem için öğrenciye hibe ödemesi yapılır; ancak bu dönem, staj süresine eklenmez.
Öğrenciler, asgari faaliyet süresinin sağlanması için işletmenin çalışmayacağı tarihleri önceden
araştırmalı, stajlarını tatil süresi çıkartıldıktan sonra asgari 2 ay sürecek şekilde ayarlamalıdırlar.
5. Staj Dönemi: Stajlar, TED Üniversitesi 2014-2015 akademik takvimine göre Bahar Dönemi’nin resmi
bitiş tarihinden sonra başlayıp en geç 30 Eylül 2015’te sona ermelidir.
Başvuru Belgeleri:
1.
2.
3.
4.
Gidilecek işletmeden alınan resmi kabul mektubu (taranmış kopyalar yeterlidir);
Başvuru formu;
Transkript;
Europass formatında özgeçmiş;
Başvuru tarihleri: 6 Şubat- 1 Nisan 2015
YİTAK Havuzuna Başvuru Dönemi: 28 Şubat – 10 Mart 2015
Havuzundan nasıl tercihte bulunulacağına ilişkin bilgiler Şubat ayı içinde www.yitak.org sitesinde
duyurulacaktır.
Başvuru Yeri: Uluslararası Programlar Ofisi
Seçim Kriterleri:
Öğrenci seçiminde Genel Akademik Ortalama (CGPA) ve İngilizce notları dikkate alınacaktır. Her ikisi de %50
oranında etkili olacaktır. İngilizce notu aşağıdaki formüle göre hesaplanacaktır:
0,75 [(ENG 101* 0,5)+ (ENG 102*0,5)]+ 0,25*Sözlü Sınav
Sözlü sınav 9 Nisan 2015 tarihinde gerçekleştirilecektir. Sınav yeri, başvuru tarihleri bittikten sonra
öğrencilere duyurulacaktır.
Aynı öğrenim kademesinde daha önce Erasmus Öğrenim ya da Staj Hareketliliğinden yararlanmış
öğrencilerin puanları hesaplanırken 10 puan kesinti yapılır. -10 puan uygulaması, önceki öğrenim
seviyesinde gerçekleştirilen hareketlilikler için uygulanmaz.
Hibe Tutarları
Erasmus hibesi öğrencilerin yurt dışında bulunmalarında kaynaklanan ek masraflarına yardımcı olmak üzere
verilmektedir. Hibeler, öğrencilerin yurt dışı çıkışına ilişkin tüm masraflarını karşılamaya yönelik değildir.
Hibe miktarı ülkeden ülkeye değişmektedir.
Hayat pahalılığına göre
ülke türleri
Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler
Aylık Öğrenci Staj
Hibesi (€)
1. Grup Program Ülkeleri
Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa,
İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç,
Birleşik Krallık
600
2. Grup Program Ülkeleri
Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs
Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda,
Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya,
İspanya
500
3. Grup Program Ülkeleri
Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya,
Litvanya, Malta, Polonya, Romanya,
Slovakya, Makedonya
400
Engelli Öğrenciler:
Engelli öğrencilerin Erasmus+ Programı altındaki hareketliliklerden yararlanması için yukarıdaki tutarlara ek
olarak özel ihtiyaç hibesi verilmektedir. Başvuru formunda engele, özel ihtiyaçlara ve gerekecek ek maddi
yardıma ilişkin ayrıntılı bilgi verilmelidir. Uluslararası Programlar Ofisi’nden daha fazla bilgi edinilebilir.

Benzer belgeler

16 Mart 2015 Staj Oryantasyon

16 Mart 2015 Staj Oryantasyon öğrencilerin puanları hesaplanırken 10 puan kesinti yapılır. -10 puan uygulaması, önceki öğrenim seviyesinde gerçekleştirilen hareketlilikler için uygulanmaz. Hibe Tutarları Erasmus hibesi öğrencil...

Detaylı

22 Nisan 2014 Staj

22 Nisan 2014 Staj öğrencilerin puanları hesaplanırken 10 puan kesinti yapılır. -10 puan uygulaması, önceki öğrenim seviyesinde gerçekleştirilen hareketlilikler için uygulanmaz. Hibe Tutarları Erasmus hibesi öğrencil...

Detaylı

YURTDIŞI DEĞİŞİM PROGRAMLARI

YURTDIŞI DEĞİŞİM PROGRAMLARI 3. En az B2 düzeyinde İngilizce bilmek (Gidilen işletme, İngilizce dışında bir dil istiyorsa, o dilde yeterliliğini kanıtlamak). 4. Staj Süresi: Asgari 2 ay- azami 3 ay. Staj yapılan işletmenin ha...

Detaylı