Kabam, Inc

Yorumlar

Transkript

Kabam, Inc
Kabam, Inc.and Universal Studios Licensing LLC
Hizmet Kullanım Şartları
Giriş
HİZMETLERİMİZİ KULLANMADAN ÖNCE LÜTFEN BU HİZMET KULLANIM ŞARTLARINI DİKKATLİ OKUYUNUZ.
İşbu Hizmet Kullanım Şartları (“Şartlar”) Kabam, Inc. (“Kabam”) ve Universal Studios Licensing LLC ve
Universal Interactive Entertainment LLC ve/veya bunların ortaklıkları (müşterek olarak “Universal” ve
Kabam ile birlikte “Kabam/Universal,” “biz,” “bize,” “bizim”) ve Uygulamalar, Kabam/Universal web siteleri
üzerinden veya kanalıyla sağlanan ve/veya çeşitli masaüstü ve mobil web tarayıcıları, yerel olarak yüklenmiş
mobil web uygulamaları, sosyal paylaşım siteleri dâhil Üçüncü Taraf Platformları (“Üçüncü Taraf
Platformları”), ve çeşitli API hizmetleri ve zaman zaman sunduğumuz diğer hizmetler, bunlarla sınırlı
olmamak kaydıyla binlerce kişinin internet üzerinden aynı anda oynayabildiği, sosyal, çevrimiçi ve/veya
diğer oyunlar ve uygulamalar (mobil uygulamalar dâhil), topluluk forumları ve bloglar dâhil (müşterek olarak
“Hizmetler”), yoluyla girilen Uygulamalarla ilgili Kabam/Universal hizmetleri tarafından veya adına işletilen
Hızlı ve Öfkeli 6: Oyun™ uygulamasının (“Uygulama”) kullanımını yönetmektedir. Uygulamaları ve/veya
Hizmetleri kullanma hakkınız bu belgede yer alan tüm şartlara ve koşullara uygunluğunuza bağlıdır.
BU, SİZ VE KABAM/Universal ARASINDA YASAL OLARAK BAĞLAYICI BİR SÖZLEŞMEDİR.
Birleşik Devletler sınırları içinde yaşayan müşteriler için, sizler bir Delaware şirketi olan Kabam, Inc. ve
Universal ile sözleşme yapıyorsunuz. Birleşik Devletler dışında yaşayan müşteriler için, sizler merkezi 3a rue
Thomas Edison, L-1445 Strassen, Lüksemburg Büyük Dukalığı adresinde bulunan ve B159497 tescil numarası
ile Lüksemburg’da tescil edilmiş olan Kabam Luxembourg S.ar.L. ile sözleşme yapıyorsunuz. İşbu Hizmet
Kullanım Şartlarındaki (“Kabam Lux”) ve Kabam/Universal’a olan atıflar Kabam/Universal ve/veya Kabam
Lux’e (hangisi uygunsa) bir atıf olarak yorumlanacaktır.
Uygulamalar ve Hizmetlere girişiniz ve kullanımınız da https://www.kabam.com/pdf/FF6-PP-Kabam-EN.pdf
ve https://www.kabam.com/pdf/FF6-PP-EN.pdf adreslerinde konumlu olan ve bu belgede bütünlüklerine
ilişkin olarak birleşmiş Kabam’ın & Universal’ın gizlilik ilkeleri (“Gizlilik İlkeleri”) tarafından yönetilmektedir
(Aksi belirtilmedikçe, Hizmet Kullanım Şartları ve Gizlilik İlkeleri müşterek olarak bu belgede “Şartlar” olarak
belirtilecektir). Uygulamalara ve/veya Hizmetlere girerek ve/veya bunları kullanarak, burada yer alan tüm
kurallar, şartlar, koşullar, kısıtlamalar ve uyarılar dâhil olmak üzere tüm Şartlara uyacağınızı kabul etmiş
oluyorsunuz. Şartlarla bağlı olmak istemiyorsanız, Uygulamalar veya Hizmetlere giremez ve bunları
kullanamazsınız
Materyaller: Sınırlama olmaksızın (aşağıda tanımlanan) Görsel Değerler, (aşağıda tanımlanan) Site Öğeleri,
ve diğer veriler, metinler, resimler, grafikler, işitseller, videolar, ikonlar, yazılımlar dahil olmak üzere
Uygulamalar ve /veya Hizmetler yoluyla ya da onlar üzerinden sağlanan bilgi ve materyaller ve (yeni
seviyeler, karakterler ve oyun içi öğeler dahil olmak üzere) Uygulamalar ve /veya Hizmetler de ya da onlar
yoluyla kullanılacak sürüm yükseltmeler, linkler ve Uygulamalar ve /veya Hizmetlerde ya da onlar yoluyla
ulaşılacak diğer içerikler, özel aksamlar ve hizmetler (toplu olarak, “Materyaller), (aşağıda belirtilmiş olan)
Görüşler hariç olmak üzere, sizi eğlendirmeyi, kendimiz ve işimiz hakkımızda bilgilendirmeyi ve Hizmetlere
erişiminizi sağlamayı amaçlamaktadır.
MATERYALLER YÜRÜRLÜKTEKİ YEREL YASANIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜDE “MEVCUT HALİYLE”
SUNULMUŞTUR VE BUNLARIN KULLANIMIYLA İLGİLİ RİSK TAMAMEN SİZE AİTTİR.
2. Materyalleri kullanmak için sınırlı lisans ve Hak. Uygulamalar ve Hizmetler yalnızca sizin istifade etmeniz
ve Uygulama ya da Hizmetlerde aksi belirtilmedikçe yalnızca sizin kişisel kullanımınızı için sunulmuştur. İşbu
vesileyle Kabam/Universal. Anlaşma şartlarına ve Uygulamalar ya da Hizmetlerde ileri sürülen tüm diğer ve
herhangi bir hüküm ve ilkeleri tam olarak kabul etmenize bağlı olarak sizin Uygulama ve Hizmetlere ticariolmayan eğlence amaçlı erişim ve kullanımınız için kişisel, özel olmayan, devredilemez, alt lisans olarak
verilemeyecek sınırlı bir lisans vermektedir; buna Üçüncü Taraf Platformlar da sınırsız olarak dahildir.
Kabam/Universal 11. Bölümde daha kapsamlı olarak belirtildiği gibi Uygulama ya da Hizmetleri kullanma
hakkınızı istediği zaman geri alma hakkını korur. Bir sınırlama olmaksızın Üçüncü Taraf Platformlar da dahil
olmak üzere Uygulama ve/veya Hizmetlere ya da oları kullanmaya harcadığınız zamanın yalnızca kişisel
eğlence amaçlı olduğunu ve bu zamana herhangi bir parasal değer atfedilemeyeceğini ve iş burada verilen
lisans olmadan yasalar önünde Uygulama ya da Hizmetlere ve/veya Materyallere ulaşma ya da onları
kullanma hakkınız olmadığını kabul edersiniz. Burada açık biçimde belirtilenin dışında Kabam/Universal
size Materyaller, Hizmetler ve/veya Uygulamalara başka açık ya da örtülü hak ya da lisans vermez ve
Kabam/Universal ya da lisans vericileri tarafından açık biçimde size verilmemiş olan Kabam/Universal’ın
Materyaller ve/veya Uygulamalar üzerinde sahip olduğu tüm hak, mülkiyet ve çıkarlar sırasıyla
Kabam/Universal ve onun lisans vericileri tarafından korunur. Bu lisans vericiler, işbu sözleşmeyi
çiğnemeniz halinde kendi haklarını size dayatma hakkına sahip olan bu sözleşmenin üçüncü şahıs
lehtarlarıdır. Anlaşma koşullarında açıkça aksi ifade edilmedikçe Materyalleri Kabam/Universal’ın ya da
onun lisans vericilerinin yerel ilgili mevzuatın izin verdiği en geniş kapsamıyla açık yazılı ön izni olmadan
(sınırsız olarak, türevsel çalışmalar yapmak da dahil olmak üzere) bütün ya da kısmi olarak değiştiremez,
kopyalayamaz, uyarlayamaz, ters mühendislik işlemi yapamaz, kaynak kodu oluşturamaz ya da insanın
algılayabileceği şekle çeviremez, dağıtamaz, çerçeveleyemez, çoğaltamaz, yeniden yayınlayamaz,
indiremez, istatistikleri alamaz, sergileyemez, ilan edemez, yayamaz, aktaramaz, lisans ya da alt lisans
veremez, alenen sergileyemez ya da herhangi biçimde ya da herhangi bir bütün ya da kısmi olarak yoldan
satamazsınız. Bu, kullanıcı lokasyonlarını, güç düzeylerini almayı ya da oyunla ya da diğer kullanıcılarla ilgili
kamuya açık olmayan herhangi bir bilgiden yararlanmayı ve bu veriyi herhangi bir yere geçirmeyi de içerir
ama bununla sınırlı değildir.
,3.
Fikri Mülkiyet. Materyaller, Hizmetler ve Uygulamaların Kabam/Universal’ın ve/veya onun lisans
vericilerinin sahip olduğu telif hakları, ticari markalar, patentler, ticari sırlar ve/veya diğer mülkiyet hakları
(fikri mülkiyet”) tarafından korunduğunu ya da onlarla düzenlendiğini kabul edersiniz. Ayrıca, hiçbir
sınırlama olmaksızın, seçmeler, düzenlemeler, uyarlamalar, eklemeler de dahildir. Materyaller, Hizmetler ve
Uygulamalar (ve bununla ilgili diğer haklar ve herhangi bir Fikri Mülkiyet) Kabam/Universal’ın
mülkiyetindedir ve öyle kalacaktır. KABAM, PLAY FOR REAL, KINGDOMS OF CAMELOT, KINGDOMS OF
CAMELOT: BATTLE FOR THE NORTH, ARCANE EMPIRES, THIRST OF NIGHT, HERO FORCE, GLORY OF ROME,
DRAGONS OF ATLANTIS, GLOBAL WARFARE, SAMURAI DYNASTY, EDGEWORLD marka, logo ve ticari
sunumları dahil olmak üzere ama bunlarla sınırlı olmadan Uygulamalarda ya da diğer bir Üçüncü Taraf
Platformunda sergilenen ticari markalar, ticari isimler, ticari sunumlar, logolar, hizmet markaları Kabam,
onun lisans vericileri ve bayilerinin ve/veya diğer üçüncü şahısların tescilli ya da tescil edilmemiş ticari
markalarıdır. FAST&FURIOUS dahil ama onunla sınırlı kalmamak üzere Uygulamalar ya da herhangi bir
Üçüncü Taraf Platformda sergilenen ticari markalar, ticari isimler, ticari sunumlar, logolar ve hizmet
markalar ve bununla bağlantılı herhangi bir marka, logo ve ticari sunum Universal’ın, bağlı kuruluşlarının,
lisans vericilerinin ve bayilerinin ve/veya diğer üçüncü şahısların tescilli ya da tescil edilmemiş ticari
markalarıdır. Fikri Mülkiyetin mevcut ya da sonradan geliştirilecek tüm ortamlarda ve Birleşik Devletler ve
yabancı yasalar altında geçerli olduğunu ve onlarla korunduğunu kabul etmektesiniz. Fikri Mülkiyet üzerinde
hiçbir iyelik hakkınız olmadığını kabul edersiniz. Yasaların izin verdiği durumlar hariç, Kabam/Universal’ın
yazılı ön izni olmadan Fikri Mülkiyet sizin tarafınızdan hiçbir amaçla kullanılamaz. Yukarıdaki hükümlere
bakılmaksızın, Fikri Mülkiyet, tüketiciler arasında karmaşa yaratacak ya da gizli bilgiyi açığa vuracak ya da
Kabam/Universal’ı küçük düşürecek biçimde Kabam/Universal’ın olmayan herhangi bir ürün ya da hizmetle
bağlantılı olarak kullanılamaz. Uygulamalar kapsamında bulunan ya da herhangi bir Üçüncü Taraf
Platformda mevcut olan hiçbir şey dolayım, yorum ya da başka bir yoldan herhangi bir Fikri Mülkiyeti
kullanma hak ya da izni veriyor olarak yorumlanmamalıdır. Ayrı bir izin anlaşmasında açıkça belirtilmediği
sürece Kabam/Universal ve onun Materyal lisansı vericileri herhangi bir patent, telif, ticari markalar ya da
ticari sır bilgisi altında size açık ya da örtülü hiçbir hak vermez.
4. Değişiklik Yapma Hakkı. Uygulamalar, Materyaller, Hizmetler ya da bunların herhangi bir parçası ya da
parçalarını bildirerek ya da bildirmeksizin istediği zaman değiştirme, askıya alma ya da kesintiye uğratma
hakkını koruruz. Kabam/Universal’ın bu türden değiştirme, askıya alma ya da kesintiye uğratmalar için
yürürlükteki yerel yasanın izin verdiği en geniş kapsamda size ya da herhangi bir üçüncü şahısa karşı
sorumlu olmadığını kabul ediyorsunuz.
5. Hesabınız. Uygulamalar ve/veya Hizmetlerin belli yanlarını kullanabilmeniz için bir kullanıcı Hesabı
(“Hesap”) yaratmanızı isteyebiliriz. Böyle bir Hesapta herhangi bir iyelik ya da bir diğer kişisel iyelik
edinmediğinizi kabul ve beyan edersiniz. Bir hesap açmak için sizden belli kişisel bilgilerinizi (örn. adınız
ve/veya e-posta adresiniz) vermenizi isteyebiliriz . Kabam/Universal’a kişisel bilgilerinizi vermeniz kendi
seçiminizdir. Kabam/Universal’a kişisel bilgilerinizi vermeyi kabul ettiğiniz her keresinde şunları kabul etmiş
olursunuz: (a) kayıt formumuzda istendiği gibi kendinize ilişkin doğru bilgiyi (güncel e-posta adresiniz de
dahil) sağlamak ve (b) (e-posta adresiniz de dahil) bilginizi sürdürmek ve güncellemek, onu doğru ve aktüel
tutmak. Sağladığınız herhangi bir bilginin doğru, güncel ya da eksik olması halinde Kabam/Universal’ın
Uygulamalar ve/veya Hizmetlere (ya da bunların herhangi bir bölümüne) erişiminizi ve kullanımınızı ve
Uygulamalarda mevcut olan ya da herhangi bir Üçüncü Taraf Platform yoluyla ulaşılan Hizmetlere
katılımınızı sonlandırma hakkı olduğunu kabul ediyorsunuz. Bir Hesap açmak için bir kullanıcı adı ve şifresi
seçmenizi isteyebiliriz. Kullanıcı adınız aşağıda 6. ve 9. Bölümlerde belirtilen belli şart ve Standartlara
tabidir. Kullanıcı Hesabınızı sonlandırma ya da askıya alma ve Uygulamalar ve/veya Hizmetlerin (ya da
onların herhangi bir bölümünün) mevcut ya da gelecekteki tüm ya da herhangi bir kullanımını reddetme
konusunda yegane sorumluluğun yürürlükteki
yerel yasanın izin verdiği en geniş kapsamda
Kabam/Universal’ın elinde olduğunu kabul edersiniz.
6. Kullanıcı Adı ve Şifre. Seçtiğiniz kullanıcı adının herhangi bir üçüncü şahıs haklarını ihlal etmemesini ya da
yasadışı olmamasını sağlamakla sorumlu olduğunuzu kabul ediyorsunuz. Kabam/Universal yanıltıcı bir
biçimde başka bir insan ya da varlığın kişiliğiyle bir birlikteliği ima ya da taklit etmesi, yasal dışı olması ya da
olabilmesi, ticari marka ya da başka iyelik haklarıyla korunması ya da korunabilmesi, kaba ya da saldırgan
olması ya da karmaşa yaratabilmesi ve tek yetkili olarak tarafımızdan belirlenen başka bir neden de dahil
olmak üzere herhangi bir nedenle size bir kullanıcı ismi vermeme konusunda tek sorumludur. Belli bir
kullanıcı adı seçmeniz ve onu kullanmanız o kullanıcı adında bir iyelik ya da haklar getirmez ve
Kabam/Universal bu kullanıcı adını geri alma ve/veya yeniden tahsis etme konusunda tek yetkili olma
hakkını korur. Kabam/Universal’ın önceden size haber vererek ya da vermeden, istediği zaman ve herhangi
bir nedenle herhangi bir kullanıcı adını değiştirme, kaldırma ya da silme konusunda tek yetkili olduğunu
anlıyor ve kabul ediyorsunuz. KULLANICI ADINIZ VE ŞİFRENİZİN GİZLİLİĞİ KORUMAK VE SİZİN TARAFINIZDAN
YETKİLENDİRİLMİŞ OLSA DA OLMASA DA KULLANICI ADINIZ VE ŞİFRENİZLE GERÇEKLEŞTİRİLEN (SANAL
DEĞERLERİN, SİTE ÖĞELERİNİN YA DA HİZMETLERİN UYGUN OLAN WEB SİTELER YA DA ÜÇÜNCÜ PARTİ
PLATFORMLARDA YA DA ONLAR ÜZERİNDEN YA DA KULLANIMI DA DAHİL) HERHANGİ BİR ETKİNLİK YA DA
TÜM ETKİNLİKLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE HESABINIZA TÜM ERİŞİMLER VE ONUN KULLANIMI SADECE
SİZİN SORUMLULUĞUNUZDADIR. Hesabinizi ya da Hesabınızı kullanma hakkını ya da ondaki haklarınızı hiç
kimseye aktarmamayı yada yeniden satmamayı ya da tebliğ etmemeyi kabul ediyorsunuz. Hesabınızın artık
güvenli olmadığına inanmak için nedeniniz varsa (i) hemen şifrenizi değiştirmeli ve (ii) bir destek talebi
yollayarak acilen bizi sorun konusunda bilgilendirmelisiniz. Herhangi bir zamanda başkasının Hesabını
kullanamaz ve başka birinin de herhangi bir zamanda sizin Hesabınızı kullanmasına izin veremezsiniz.
Bilginiz dahilinde olsun ya da olmasın Hesabınızı başka birinin kullanması sonucunda uğrayabileceğiniz
herhangi bir zarardan Kabam/Universal’ın sorumlu olmayacağını ve ayrıca Hesabınızı başka birinin
kullanmasına bağlı olarak Kabam/Universal ya da üçüncü bir şahsın uğrayabileceği kayıplardan sizin sorumlu
olacağınızı kabul ediyorsunuz. Bu nedenle, kabam/Universal her oturumdan sonra Hesabınızdan çıkmanızı
şiddetle tavsiye eder.
İlgili ücret ya da bedelin ödenir hale geldiği zaman, ilgili vergiler de dahil olmak üzere hesabınızdan
kaynaklanan tüm ücret ve bedelleri ödemeyi kabul ediyorsunuz. Akis belirtilmedikçe tüm ücretler ABD
dolarıdır. Kabam/Universal ek ücret ve bedellerle yeni ürünler ve hizmetler ilave edebilir ya da tek yetkili
olarak Hizmet ve/veya Materyallerin ücret ve bedellerini istediği zaman önceden önlem alarak
değiştirebilir. Kabul ettiğiniz ödemeleri artı ilgili tüm vergileri ödemek için kullanılan seçilmiş ödeme
yönetiminin yetkili bir kullanıcısı olduğunuzu Kabam/Universal’a bildiriyorsunuz. HESABINIZ ÜZERİNDEN
GERÇEKLEŞEN TÜM BEDEL VE ÜCRETLERDEN TAMAMEN SORUMLU OLDUĞUNUZU KABUL VE BEYAN
EDİYORSUNUZ. KABAM/Universal’ın GERİ ÖDEMEDE BULUNMA YA DA İKAME ÜRÜNLER YA DA HİZMETLER
ÇIKARMA KONUSUNDA TEK YETKİLİ OLDUĞUNU KABUL VE BEYAN EDİYORSUNUZ.
7. Sanal Değer/Site Öğeleri. Uygulamalar ve/veya Hizmetlerin kurgusal kredi bileşeni ya da kimi zaman
“Puanlar” olarak adlandırılan değeri (hepsi birden, “Sanal Değer”) içerebileceğini kabul ediyorsunuz. Sanal
Değer, sadece Uygulamalar içinde erişim kazanmak için ve Yalnızca Uygulamalar ve Hizmetler içindeki sanal
öğelerden(“Site Öğeleri”) yararlanmak üzere belli sınırlı haklar için kullanılabilir. Kullanılan terminoloji ne
olursa olsun Sanal değer yalnızca bu anlaşma Koşullarıyla düzenlenen sınırlı bir izin hakkını temsil eder ve
Kabam/Universal ya da herhangi başka bir kişi ya da varlıktan herhangi bir zamanda bir parasal değer ya da
para toplamına çevrilemez. Kabam/Universal tarafından sağlanan Sanal değer yalnızca Sanal Değeri
kullanmak için sınırlı bir izni içerir.
Sanal değeri, Uygulamalar ve/veya Üçüncü Taraf Platformlarında ya da onlar yoluyla sağlanan ya da sunulan
oyunlarda, uygulamalarda ya da başka hizmetler de dahil olmak üzere, Uygulamalar ya da Hizmetlerde
kullanmak için sınırlı, kişisel, iptal edilebilir, aktarılamaz, alt izne bağlanamaz izinden başka bu Sanal Değer
üzerinde hiçbir hak, iyelik ya da tasarrufa sahip olmadığınızı kabul ediyorsunuz. SANAL DEĞER VE SİTE
ÖĞELERİNİN HİÇBİR NAKİT DEĞERİ OLMADIĞINI VE NE KABAM/Universal NE DE BAŞKA BİR KİŞİ YA DA
KURUMUN SANAL DEĞERİNİZİ YA DA SİTE ÖĞELERİNİ SINIRLAMA OLMAKSIZIN GERÇEK PARA BİRİMİ DE
DAHİL OLMAK ÜZERE DEĞERLİ HERHANGİ BİR ŞEYE DEĞİŞTİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ OLMADIĞINI VE
HESABINIZIN SONLANDIRILMASI, ASKIYA ALINMASI YA DA DEĞİŞTİRİLMESİ YA DA WEB SİTELERİNE
VE/VEYA HİZMETLERE ERİŞİM HAKKINIZIN SONLANDIRILMASI HALİNDE SANAL DEĞERİNİZİN, SİTE
ÖĞELERİNİN VE HESABINIZIN HİÇBİR DEĞERİ OLMAYACAĞINI KABUL VE BEYAN EDİYORSUNUZ.
Kabam/Universal Sanal Değer ya da Site Öğelerini kullanma ya da onlara erişme hakkı için ücretlendirme
yapma hakkını saklı tutar ve/veya Sanal değer ya da Site Öğelerini ücretsiz dağıtma konusunda tek yetkilidir.
Örneğin, Kabam/Universal bir promosyon ya da üyelik avantajı olarak kullanıcılara belli miktarda Sanal
Değer ya da belli miktarda kullanıcının kayır olması gibi bir etkinliğin tamamlanmasına dayalı olarak belli bir
Site Öğesi sağlayabilir. Kabam/Universal’ın yazılı olarak belirtilmediği sürede istediği zaman herhangi bir
Sanal Değer, Site Öğeleri ve/veya Hizmetlerin fiyatlandırmasını ya da algılanan değeri değiştirebilecek ya
da etkileyecek uygulamada bulunabileceğini kabul ve beyan ediyorsunuz. Kullanılmama durumunda Sanal
Değer ve Site Öğeleri geçerliliğini yitirmeyecek ve ücret doğurmayacaktır.
Sınırsız Facebook Kredileri de dahil olmak üzere üçüncü şahıs sanal değerleri kullanarak da Sanal Değer
ve/veya Site Öğelerini kullanma izni elde edebilirsiniz. Facebook Kredileri satın alır ya da kullanırsanız
sınırsız olmak üzere ödeme koşulları ve gizlilik ilkesi de dahil olmak üzere Facebook’un hizmet koşullarını
kabul etmiş olursunuz ve Kaban/Universal siz ve Facebook Inc. Arasında bu türden işlemlerin tarafı değildir.
Tüm Sanal Değer ve Site Öğeleri alımları nihaidir ve yürürlükteki yerel yasanın izin verdiği en geniş ölçüde
hiçbir koşulda iade edilebilir, aktarılabilir ya da değiştirilebilir olmayacaktır. Kabam/Universal tamamen
kendi inisiyatifiyle uygun gördüğünde bu türden Sanal Değer ve/veya Site Öğelerini düzenleme, tanzim
etme, denetleme, değiştirme ve/veya çıkarma konusunda mutlak hak sahibidir ve Kabam/Universal bu tür
hakların kullanması nedeniyle size ya da başka birine karşı bir yükümlülük taşımaz. Örneğin Hesabınızın
sonlandırılması, askıya alınması ya da herhangi bir nedenle kapanması ya da Kabam/Universal’ın sınırlama
olmaksızın Üçüncü Taraf Platformlar üzerinden sunulan ya da sağlanan Hizmetler de dahil olmak üzere
Uygulama ya da Hizmetlerden herhangi birini veya hepsini durdurması halinde Sanal değer ya da Site
Öğeleri kaybolacak, hesabınızdan silinecek ya da iptal edilecektir.
Kabam/Universal hesabınızdaki Sanal Değer bakiyesiyle ilgili tüm hesaplamaları yapma hakkını yalnızca
kendinde tutar. Ayrıca, Kabam/Universal (Uygulamalarda ya da Üçüncü Taraf Platformlar yoluyla sağlanan
ya da sunulan tüm oyunlar, uygulamalar ya da hizmetler dahil) Uygulamaları kullanımınızla, Promosyonlara
giriş ve/veya Site Öğelerinin satın alınmasıyla bağlantılı olarak Hesabınızda alacaklandırılan ya da
borçlandırılan Sanal Değer miktarını belirleme konusunda tek yetkili olma hakkını kendinde tutar.
Kabam/Universal bu hesaplamaları tutarlı ve makul temelde gerçekleştirmeye çalışırken siz de bu
hesaplamanın kasıtlı olarak yanlış olduğuna ilişkin belge sunamadığınız sürece hesabınızdaki
Kabam/Universal tarafından belirlenen Sanal Değer miktarının nihai olduğunu kabul ve beyan edersiniz.
8. Sanal Değer Transferleri/ İşlemleri. Herhangi bir Sanal Değer, Site Öğesi ya da Hesapların
Kabam/Universal tarafından onaylanmamış Uygulamalar ya da Hizmetlin diğer kullanıcılar da dahil olmak
üzere başka birine yetkili olmayan biçimde aktarılması, alınıp satılması, kullanılması, satılmadı ya da takas
edilmesi kesinlikle yasaktır. Bu tür etkinliklere katılan tüm kullanıcılar bunun riskini kendi üstlenir ve işbu
vesileyle söz konusu eylemlerden doğan tüm sonuçlar karşısında Kabam/Universal’ı tazmin etmeyi kabul
eder. Kabam/Universal’ın bu işlemin ne zaman gerçekleştiğine (ya da ileride gerçekleşebileceğine)
bakmaksızın, bir sahtekarlık, şartların ihlali, diğer yürürlükteki yasa ve düzenlemelerin ihlalleri ya da
Uygulama ya da Hizmetlerin normal işleyişine müdahale etme amaçlı kasıtlı bir eylemden şüphelendiği ya
da bunun kanıtını gördüğü zaman bir Yetkisiz İşlemi durdurma, erteleme, sonlandırma, kesme ya da
tersine çevirebileceğini kabul ediyorsunuz. Ayrıca, herhangi bir işlemi kendi iyiliğine tersine çevirmek
tamamen Kabam/Universal’ın yetkisinde olduğunu ya da herhangi bir sınırlama olmadan hesabınızın sıfıra
ve/veya eksi değere inmesine yol açabilecek eylemlerde bulunmak da dahil Sanal değer bakiyenizi
borçlandırabileceğini de kabul ediyorsunuz. Bir Yetkisiz İşleme dahil ya da yardımcı olmanız haline
Kabam/Universal tamamen kendi inisiyatifiyle Hesabınızı sonlandırabilir, askıya alabilir ya da değiştirebilir.
Kabam/Universal’ın onu kabul etmesinden önce Sanal Değer ve/veya Site Öğelerini ilgilendiren bir işlemle
ilgili belli bilginin doğrulanması istenebilir. Ek olarak, belli Sanal Değeri, Site Öğelerini ya da Promosyonlara
katılmanın diğer ödüllerini almanın bir şartı olarak ek bilgi vermeniz, bir feragat imzalamanız ya da
Uygulamalar ve Hizmetlerdekiler de dahil olmak üzere Kabam/Universal’ın pazarlama materyallerinde
sizinle ilgili biyografik ya da diğer bilgilerin kullanımına izin vermeniz istenebilir. Bu tür bilgilerin, Sanal
Değerin ve/veya Site Öğelerinin hackleme, kimlik hırsızlığı, şifre mayınlama, sosyal mühendislik, ve/veya
yetkili olmayan başka üçüncü şahıs ya da kullanıcı etkinliklerinden kaynaklanan kullanımı ve kaybı
konusunda Kabam/Universal’ın yürürlükteki yerel yasanın izin verdiği en geniş ölçüde hiçbir yükümlülüğü
olmadığını kabul ve beyan ediyorsunuz. Belli şartlar altında Kabam/Universal bu türden Sanal Değer ve/veya
Site Öğesi kayıplarını herhangi bir zorunluluk ya da yükümlülüğe bağlı olmaksızın tamamen kendi
inisiyatifiyle, olay bazında yerine koyabilir. Sanal Değer ya da Site Öğelerini satın almak için sizden
Kabam/Universal’a ya da onun atadığı aracıya kredi kartı numaranızı ya da diğer fatura bilgilerinizi vermeniz
istenebilir. Sanal Değer almak için üçüncü şahıs önerilerine de katılma seçeneğiniz olabilir. Kabam/Universal
Üçüncü Taraf Platformlar yoluyla Uygulamalar üzerindeki işlemlerinizle ilgili ücretler ve herhangi bir kredi
kartı ya da banka-bağlantılı ödemeler ya da üçüncü şahıs tekliflerine katılımınız konularında size karşı
sorumlu ya da yükümlü değildir. Bu türden tüm işlemler bir üçüncü şahıs ödeme işlemcisi ve/veya mağazası
tarafından yönetilmektedir. Kabam/Universal bu türden işlemler ilgili herhangi bir yükümlülüğü açık bir
biçimde reddeder ve siz de bu tür işlemlerle ilgili tek başvuru yolunuzun bu türden üçüncü şahıs işlemcileri
ve/veya mağazaları olduğunu kabul edersiniz. (a) herhangi bir kredi kartı işlemiyle ilgili bilginin
Kabam/Universal tarafından Gizlilik İlkelerinde belirtildiği biçimde ve uygun olduğu üzere, Uygulamalar ya
da Üçüncü Taraf Platformları yoluyla ya da onlarda Kabam/Universal tarafından kullanılan üçüncü şahıs
ödeme işlemcisi(leri) ya da mağazalarının gizlilik ilkelerine uygun olarak ele alınacağını (b) Kabam/Universal,
onun atadığı ödeme işlemcisi ya da mağazası ya da teklifler sunan bir üçüncü şahısa vereceğiniz tüm kredi
katı ve ödemeyle ilgili diğer bilgilerin doğru, geçerli ve eksiksiz olduğunu (c) sizin ya da sizin ödeme
yönteminizin yetkili bir kullanıcısının sizin satın almanızdan kaynaklanan tüm bedellerini bu bedellerin
doğduğu sırada yürürlükte olan oran(lar) üzerinden ödeyeceğinizi ve (d) satın almanızdan doğan ya da
onunla ilgili tüm federal, devlet ve yerel vergilerinden sorumlu olduğunuzu kabul ve beyan ediyorsunuz.
Fransız kullanıcılar: Sanal Değer alımı yerel yasa altında uyulması zorunlu haklara zarar vermeden
gerçekleşmelidir ama Uygulamalar, Materyaller ve Hizmetler siparişinizin hemen ardından size internet
üzerinden sağlandığından vazgeçme hakkınız olmadığını biliyor ve kabul ediyorsunuz.
9. Çevrim içi Hizmetler/Sorumluluklarınız. (aşağıda belirtildiği üzere) herhangi bir Görüş, postalama ya da
derecelendirme de dahil olmak üzere herhangi bir Uygulama ve/veya Materyali kullanırken “Açıklamalar”
ya da “Notlar” bölümünde belirtilen kurum standartlarımıza ve ilkelere ya da Uygulama forumlarından yer
alan diğer koşullara uymayı kabul ediyorsunuz (bu türden her standart söz konusu Koşullarla bağlantılı
olarak buraya dahil edilmiştir) (hepsi birden, “Standartlar”). Aşağıdakileri kabul ediyorsunuz:

Uygulama ya da hizmetleri yürürlükteki yasa ya da düzenlemeleri çiğneyen ya da bu Koşullarla
yasaklanmış biçimde kullanmamak;

Başka Kabam/Universal kullanıcılarını veya Kabam/Universal personelinin herhangi bir üyesini
zorbalık, üzüntü, BAĞIRMA, taşkınlık, ekranın okunamayacak hızda akmasına sebep olacak
büyüklükteki imajlar kullanma ya da geri dönme tuşuna devamlı basma da dahil olmak üzere
“izlememek”, tehdit, taciz etmemek ve dolandırmamak.

Herhangi bir sınırlama olmaksızın haksız bir biçimde Kabam/Universal görevlisi, temsilcisi, mesaj
panosu moderatörü, rehberi, başka bir kullanıcısı ya da sunucusu, veya ünlü bir kişi ya da bir halk
figürü olduğunuzu gösterenler da dahil olmak üzere Sahte hesap açmamak ya da başka bir kişi ya da
kurumu taklit etmemek.

Başka bir kullanıcının Hesabına izinsiz erişmemek;

Bir çocuk ya da ergin olmayanın güvenliğini tehdit edici veya ona zarar verici nitelikteki konular;
Pornografik, cinsel içerikli, tehdit içeren, huzursuz edici, nefret dolu, ırksal ya da etnik olarak
aşağılayıcı, yanıltıcı, çelişkili, lekeleyici, iftira niteliğinde veya başka herhangi bir şekilde uygunsuz ya
da saldırgan yorumlar veya içerikler, harflerin yerini [email protected]#$% gibi karakterlerle değiştirerek de olsa,
göndermemek, iletmemek ya da ulaşılabilir kılmamak;

Kabam/Universal’ın yetkilendirmesi olmadan ürünler, hizmetler ya da diğer ticari etkinlikler için
teklif, reklam ya da öneri yapmamak;

Koşullarda ya da yazılı olarak Kabam/Universal tarafından açıkça izin verilmesi dışında herhangi bir
istenmeyen ya da uygunsuz içerik, bilgi ya da Görüşleri, önemsiz postayı, istenmeyen postaları,
mektup zincirleri, saadet zincirleri, yatırım fırsatları ya da başka istenmeyen ya da yetkisiz ticari ya
da promosyonel içeriği, bilgiyi ya da iletişimleri yollamamak, postalamamak, aktarmamak ya da
kullanıma sunmamak;

Kabam/Universal şifrelerini üçüncü bir şahısla paylaşmamak;

Bu hakların sahibi olmadığınız ya da bu hakların sahibinden böyle yapma izni almadığınız sürece (bu
tür hakların kabul edildiği) gizlilik ve aleniyet hakları dahil olmak üzere üçüncü şahıs iyelik haklarına
tabi olan ya da telif ticari marka, ticari sır ya da patent hakları dahil fikir mülkiyeti korumasına tabi
olan herhangi bir içerik, bilgi ya da Kabulleri yollamamak, postalamamak, aktarmamak ya da
kullanıma sunmamak;

Gönderilen, iletilen, ya da Uygulamalar, Hizmetler veya Üçüncül Taraf Platformlar aracılığıyla
ulaşılabilir kılınan bilginin kaynağını, kimliğini ya da içeriğini saptırmamak (Bir eserin, öyle olmadığı
halde kendinizin olduğunu iddia etmek gibi);

Arızalardan kişisel kazanım için yararlanma da dahil olmak üzere Uygulamalar veya Hizmetlerin
özelliklerini belirlenen amaçlarının dışında kullanmamak.

Üçüncü Taraf Platformlardan ulaşılabilen hizmetler de dahil olmak üzere, Uygulama veya
Hizmetlerin güvenlikle ilgili özelliklerinden herhangi birine müdahale etmemek ya da bozmamak;

Uygulama ya da Hizmetlere ya da onların herhangi bir bölümüne ya da yazılıma, donanıma,
gereçlere, sisteme, verilere ya da Kabam/Universal ya da herhangi bir üçüncü şahsın diğer
bilgilerine müdahale etme ya da zarar verme amaçlı bir kod içeren ya da virüslü herhangi bir şeyi
yollama, postalama, aktarma ya da yayma yoluyla Üçüncü Taraf Platformlarında ya da onlar
üzerinden erişilen herhangi bir Hizmet de dahil olmak üzere Uygulama ya da Hizmetlere zarar
vermemek, aşırı yüklememek ya da bozmamak;

Uygulama ve Hizmetlerle ya da onların herhangi bir bölümüyle bağlantılı olarak kullanılan bir
sunucuya saldırı düzenlememek ya da hackleme ya da Dos saldırıları da dahil olmak üzere, bu
türden sunucu ya da herhangi bir Üçüncü Taraf Platformu üzerinden ya da onun yoluyla bunun
üzerindeki Hizmetleri aksatmaya kalkışmamak;

Uygulamalarda mevcut ya da Üçüncü Taraf Platformlarında ya onlar yoluyla ulaşılan bir Hizmetin
işlemesine ya da adil oyununa ya da bu tür Hizmetlerin başka herhangi bir kullanıcı zevkine kasıtlı
olarak müdahale etmemek;

Uygulamalarda mevcut olan ya da Üçüncü Taraf Platformlarla erişilen Hizmetler de dahil olmak
üzere Uygulama ya da Materyallerin herhangi bir bölümünün altta yatan düşünce ya da
algoritmalarını ya da kodlarını almaya, kodunu çözmeye, kaynak koduna dönüştürmeye, ters
mühendislik yapmaya kalkışmamak;

Herhangi bir robot (ya da “bot”), ağ, uygunsuz programcık, uygunsuz tarayıcı ya da çevrimdışı
okuyucu ya da başka bir hile, sömürü, mod, bot, hack veya benzerini ya da Uygulama ya da
Hizmetlerin ya da Üçüncü Taraf Platformlar üzerinden ulaşılan herhangi bir Hizmetin ya da onların
bir bölümünün kullanımına veya erişimine müdahale etme veya otomatik erişim sağlama amaçlı
yasal olmayan bir üçüncü şahıs yazılımı kullanmamak, geliştirmemek ya da dağıtmamak;

Kabam/Universal‘ın yazılı izni olmadan Uygulama veya Hizmetlerin herhangi bir parçasını ikizlemek,
çerçevelememek;

Site Öğelerini veya kullanıcı Hesaplarını Kabam/Universal dışındaki (para dahil) öğeler için
almamak, satmamak, ticaretini yapmamak ya da bunun tersi;

Kabam/Universal’ın destek servislerini sahte kötüye kullanım raporları yollamak da dahil olmak
üzere uygunsuz kullanmamak;

Kabam/Universal’ın yazılı ön izni olmadan, herhangi bir ifadenizin Kabam/Universal tarafından
onaylandığını ima etmemek ya da belirtmemek;

Üçüncü Taraf Platformlar üzerinden ulaşılabilen hizmetler de dahil olmak üzere Uygulamalar veya
Hizmetlerin herhangi bir kullanıcısı hakkında kişisel bilgi, Hesap bilgisi, şifreler, e-posta adresleri ve
konumlar da dahil olmak üzere bilgi toplamamak;

Uygulama ya da Hizmetleri değiştirmek, uyarlamak, lisans vermek, alt lisans vermek ya da çevirmek
de dahil ama bununla sınırlı kalmamak üzere herhangi bir Üçüncü Taraf Platformlarından sağlanan
Hizmetler de dahil , Uygulamalar ya da Hizmetlerin herhangi bir parçasını kendi kişisel veya ticari
amaçlarınız için değiştirmemek;

Yukarıda belirtilen etkinliklerden herhangi birine dahil olması için bir herhangi bir tarafa yardım
etmemek, izin vermemek ya da cesaretlendirmemek;
Uygulama ve Materyalleri kullanırken yürürlükteki yasalar, kurallar ve düzenlemelerin yanı sıra bunlara ve
tüm standartlara uymayı kabul ediyorsunuz. Kabam/Universal Standartlar da dahil olmak üzere bu
Koşullardan herhangi birinin çiğnenmesi durumunda size önceden haber vererek ya da vermeden kullanıcı
Hesabınızı silme, askıya alma, sınırlama ya da kapamak hakkını elinde tutar.
10. Forumlar & Görüşler. Hizmetler, derecelendirme, mesaj tahtaları, e-posta hizmetleri, bloglar ve/veya
Üçüncü Taraf Platformlar dahil olmak üzere Uygulamalar ya da Hizmetler yoluyla siz ve başkalarının bilgi
aktarabileceği ya da posta edebileceği başka forumlar ya da alanlar gibi özellikler içerebilir (hepsi birden
“Forumlar”)
ve
Üçüncü
Taraf
Platformlar
yoluyla
ya
da
doğrudan
uygulamalara
yolladığınız/yüklediğiniz/postaladığınız içeriği yeniden dağıtabilir. Kabam/Universal’a fotolar, grafikler,
yaratıcı öneriler, düşünceler ya da Kullanıcı Düşünceleri, notlar, kavramlar, bilgiler, derecelendirmeler ya da
başka materyaller yollayarak, postalayarak ya da aktararak (hepsi birden “Görüşler”) ya da bu türden
Görüşleri Uygulamaların (hiçbir sınırlama olmaksızın Forumlar da dahil olmak üzere) herhangi bir alanına ya
da Üçüncü Taraf Platformlarına post ederek Kabam/Universal’a ve bizim kullanıcı ve atanmış kişilerimize,
yürürlükteki yerel yasanın izin verdiği en geniş ölçüde size ya da Görüşleri sağlayanlara herhangi bir bedel
ödemeden bu türden Görüşleri henüz bilinmeyen ya da daha sonra geliştirilecek herhangi bir medyada
ticari ya da başka bir amaçla kullanmak, yeniden üretmek, (çoklu katlar yoluyla) dağıtmak, yan ürün
çalışmaları yaratmak, açıkça sergilemek, açıkça uygulamak, dijital olarak uygulamak, yapmak, satmak, satışa
sunmak ve ithal etmek için dünya-çapında, özel olmayan, (çoklu katlar yoluyla) alt lisansı verilebilen,
devredilebilir, telifsiz, sürekli, geri alınamaz bir hak vermiş olursunuz.
Görüşlerin hiçbiri bizim tarafımızdan gizlilik, isnat ya da farklı türden herhangi bir taahhüde tabi
tutulmayacak ve Görüşlerin herhangi bir kullanımı ya da ifşasından sorumlu olmayacağız. Forumlarımızdaki
Bilgi ve Görüşler bize üye olmayan kişilerce sağlanabilir. Gizli ya da şahsi olduğunu düşündüğünüz hiçbir
Görüşü Uygulamalara, Hizmetlere ya da Üçüncü Taraf Platformlara ya da Kabam/Universal’a
aktarmamalısınız ve her Görüş gizli-olmayan görüş olarak kabul edilecektir. Herhangi bir görüşten siz
sorumlu ve yükümlüsünüz. Forumlar yoluyla diğer kullanıcılarla iletişiminizin özel değil kamuya açık
iletişimler olduğunu ve Forumları kullanımınızla ilgili olarak hiçbir gizlilik beklentisine sahip olmadığınızı
kabul ve beyaz ediyorsunuz. Forumlar üzerinden ilettiğiniz kişisel bilgilerin diğerleri tarafından
görülebileceğini ve kullanılabileceğini ve teklifsiz iletişimlerle sonuçlanabileceğini kabul ve beyan
ediyorsunuz. Kabam/Universal Forumlar üzerinden iletişimlerinizde kendinize ilişkin kişisel bir bilgi
açıklamama konusunda sizi güçlü bir biçimde destekler. Kabam/Universal Forumlar ya da Görüşler
üzerinden iletmeyi seçtiğiniz bilgiler için sorumluluk taşımaz. Forumlarımızda büyük hacimde bilgi mevcut
olduğunu ve bu tür Forumlara katılan insanların zaman zaman bilerek ya da bilmeyerek doğru olmayan,
yanıltıcı, yasa dışı ya da aldatıcı Görüşler eklediğini ya da açıklamalar yaptığını kabul ve beyan ediyorsunuz.
Üçüncü Taraf Platformları yoluyla Uygulamalar ya da Hizmetlerde ya da üçüncü şahıs ya da tarafların
Forumlarında gerçekleştirilen ya da sergilenen bu tür Görüş ya da açıklamalar ya da herhangi bir fikir, öğüt,
bilgi ya da dillendirmeler ne doğrular ne de onlarla ilgili sorumluluk alırız. Forumlarda açıklanan görüşler
yalnızca Forum katılımcılarının görüşlerini yansıtır ve Kabam/Universal’ın görüşlerini yansıtmaları gerekmez.
Makale ya da gönderilerdeki hata ya da kusurların, Görüşlere iliştirilen bağların ya da bu tür açıklama ya da
bilgiyi kullanmaktan doğabilecek herhangi bir sonucun sorumluluğu bize ait değildir. Kabam/Universal ya da
ona bağlı olanlar, tedarikçileri ya da aracıları Görüşlere ya da Uygulamalar, Hizmetler ya da Üçüncü Taraf
Platformlardan elde edilen herhangi bir bilgi ya da materyale güveninizin neden olduğu hiçbir kayıp ya da
zarardan hiçbir koşulda sorumlu olmayacaktır. Uygulamaları, Hizmetleri, Üçüncü Taraf Platformları ya da
Forumları; siz ya da başka bir üçüncü şahsın ya da tarafın Uygulamalarda, Hizmetlerde ya da Üçüncü Taraf
Platformlarında veya Forumlarda aktardığı ya da gönderdiği diğer materyalleri denetleme zorunluluğumuz
yoktur. Kabam/Universal’ın aşağıda belirtilerden birini ya da tamamını yapma (yükümlülüğü değil) hakkı
olduğunu kabul ve beyan ediyorsunuz: (i) gönderiyi reddetme, kaldırma, değiştirme ya da herhangi bir
Görüş ya da mesajın gönderilmesine ya da saklanmasına izin verme (ii) (hiçbir sınırlama olmadan küfürleri
ya da zararlı ve ya saldırgan olarak kabul edilen başka söylemleri engelleme ya da kaldırma yoluyla)
Forumlardaki bildirimlerinizden herhangi birini denetleme ve/veya filtre etme; ve/veya (iii) orada ya da
herhangi bir Üçüncü Taraf Platform yoluyla mevcut olan Uygulamalar ya da Hizmeti işletmek (a)
Kabam/Universal ve onun sponsorlarını, çalışanlarını, görevlilerini, yöneticilerini, ortaklarını, aracılarını,
temsilcilerini ve bağlı kuruluşlarını korumak (b) yasal yükümlülüklere ve hükümetin isteklerine uymak ve (c)
bu Koşulları uygulamak için ya da başka bir amaç ya da nedenle Forumlar üzerinden herhangi bir iletişimi,
mesajı ya da Görüşü ve aktarımı kuşatan koşulları herhangi bir üçüncü şahsa açıklamak.
Burada açıklananlara bakılmaksızın, bir Görüş göndererek (a) Görüşünüzde, sınırlama olmaksızın tüm telif
hakları dahil olmak üzere tüm haklara ya da aksi durumda bunların kontrolüne sahip ya da görüşü
göndermeye yasal olarak yetkili olduğunuzu; (b) içeriğin doğru olduğunu; (c) sağladığınız içerik kullanımının
Koşulları ihlal etmediğini ve herhangi bir kişi ya da kuruma zarar vermeyeceğini; (d) Kabam/Universal ya da
Uygulamalar ya da Üçüncü Taraf Platformlara sağladığınız, aktardığınız, hiçbir sınırlama olmaksızın tüm
Görüşler de dahil olmak üzere herhangi bir içerik, bilgi ya da derecelendirmelerden kaynaklanan tüm
iddialar için Kabam/Universal ve/veya onun bağlı kurumları, şubelerini tazmin edeceğinizi belirtir ve garanti
edersiniz. Kabam/Universal herhangi bir içerik ya da etkinliği denetleme, düzeltme ya da kaldırma
yükümlülüğüne değil ama hakkına sahiptir. Kabam/Universal siz ya da üçüncü bir şahıs tarafından
gönderilen herhangi bir içerik, materyal ya da Görüşler le ilgili olarak hiçbir sorumluluk almaz ve hiçbir
yükümlülüğü kabul etmez. KABAM/UNIVERSAL TAMAMEN KENDİ TAKTİRİNE BAĞLI OLARAK HERHANGİ BİR
YASA YA DA HERHANGİ BİR İNSANIN HAKKINI ÇİĞNEDİĞİNİ, HERHANGİ BİR KİŞİNİN HAKLARINI İHLAL
ETTİĞİNİ YA DA WEB SİTELERİNDE, HİZMETLERDE YA DA HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ PARTİ PLATFORMUNDA
BULUNMAK İÇİN UYGUN OLMADIĞINI BELİRLEDİĞİ GÖRÜŞLERİ KALDIRMA HAKKINI ELİNDE TUTAR.
Kabam/Universal Görüşleri süresiz olarak saklayabilir. Ancak, Kabam/Universal Görüşleri saklamak ya da
gelecekte sizin için hazır bulundurmak zorunda değildir ve böyle yapmak Kabam/Universal’a hiçbir
yükümlülük getirmeksizin Görüşler sizin izniniz olmadan ortadan kaldırılabilir.
11. Sona Erdirme. Koşullara uygun olarak sonlandırılana dek Uygulamalara erişim ve kullanım hakkınız
etkin kalacaktır. Kabam/Universal burada size verilen izni iptal etme hakkını saklı tutar ve bunu yaparsak
Kabam/Universal Uygulamalar, Hizmetler ve Materyallere erişim ve kullanımınızı sonlandırabilir ve
tamamen kendi taktirine bağlı olarak , herhangi bir sınırlama olmaksızın Sanal Değerler, Site Öğeleri ve
Görüşler de dahil olmak üzere Hesabınızı ve onunla bağlantılı öğeleri korumayabilir ya da silebilir.
Kabam/Universal izninizi iptal ederse, Kabam/Universal sizin tarafınızdan harcanan zaman, Hesabınızla
bağlantılı herhangi bir Sanal Değer, Site Öğeleri ve/veya Görüşler ya da başka herhangi bir nedenle
yürürlükteki yasanın izin verdiği en geniş ölçüde size karşı hiçbir yükümlülüğü olamayacaktır. Özellikle
ama herhangi bir sınırlama olmaksızın, Sanal Değer biriktirmek, Site Öğeleri yaratmak ve biriktirmek,
Görüşler yaratmak ve başka dijital ve/veya sanal nesneler biriktirmek ya da yaratmak için harcadığınız
zamana bir değer atfedilemeyeceğini ve atfedilmeyeceğini anlıyorsunuz; ve onlara erişiminizin yasaklanmış
olup olmadığına bakılmaksızın herhangi bir Sanal Değer, Site Öğeleri ya da Görüşler için yürürlükteki yasanın
izin verdiği en geniş ölçüde, hiçbir şart altında tazmin edilmeyeceğinizi anlıyor ve kabul ediyorsunuz.
Kabam/Universal, herhangi bir sınırlama olmaksızın, Koşulların çiğnenmesi ya da çiğnenme şüphesi de dahil
olmak üzere ya da Kabam/Universal’ın tamamen kendi taktirine bağlı olarak yürürlükteki yasanın izin verdiği
en geniş ölçüde uygunsuz olarak belirlediği herhangi bir nedenle size önceden haber vermek ya da
vermemek suretiyle istediği zaman herhangi bir nedenle ya da nedensiz olarak Hesabınızı ve ondaki
haklarınızı askıya alabilir, sonlandırabilir ya da değiştirebilir. Örneğin, Kabam/Universal tamamen kendi
taktirine bağlı olarak 13 yaş altında olduğunuza inanırsa; yalan, eksik ya da geçerli olmayan bilgi verirseniz
(ya da bu bilgi yalan, eksik ya da geçersiz hale gelmişse); ya da Kabam/Universal’ın bu bilginin yalan, eksik ya
da geçersiz olduğundan şüphelenmek için makul gerekçeleri varsa Hesabımız herhangi bir uyarı olmaksızın
Kabam/Universal tarafından silinebilir ve sonlandırılabilir. Sonlandırmadan sonra herhangi bir sınırlama
olmaksızın Site Öğeleri ve Sanal Değer de dahil olmak üzere Uygulamalar, Hizmetler ve Materyallere ulaşım
ve kullanma hakkınız hemen son bulacaktır. Kabam/Universal yürürlükteki yasanın izin verdiği en geniş
ölçüde, tamamen kendi taktirine bağlı olarak herhangi bir nedenle herhangi birine hizmet vermeyi
reddetme ve Görüşler, Materyaller ya da içeriği kaldırma hakkını da saklı tutar.
http://Kabam.custhelp.com/app/ask/c/1819 adresine “Lütfen Hesabımı Kapatınız” konu başlıklı bir istek
yollayarak Hesabınızı kapatabilirsiniz. Kabam/Universal en az 6 aydan uzun bir süredir aktif değilse kendi
taktiriyle Hesabınızı sonlandırabilir. Kullanıcı adınızı ve şifrenizi kullanarak Uygulamalar ya da Hizmetlere
giriş yapmamışsanız Hesabınız pasif olarak kabul edilecektir.
3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 21, 22, 25, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, ve 37. bölümlerin şartları bu Hizmet
Koşullarının iptalini geçerliliğini koruyacaktır.
12. Uygunluk. Burada aksi belirtilmedikçe Uygulamalar ya da Hizmetleri ya da Uygulamalarda mevcut veya
Üçüncü Taraf Platformlarla erişilen herhangi bir şeyi kullanmak, bir Hesap açmak ya da herhangi bir Forum,
Blog ya da Uygulamalardaki herhangi bir yere Görüş ya da Kişisel Bilgi yollamak ya da aktarmak için en az 13
yaşında olmanız gerekir. Üçüncü Taraf Platformlar yoluyla erişilen Hizmetler de dahil olmak üzere
Uygulamalar ya da Hizmetlere ya da onlar üzerinden erişerek, kullanarak ve/veya içerik ya da mesajlar
yollamakla Birleşik Devletler, Birleşik Krallık ya da Kanada kullanıcıları için en az 13 yaşında; Avustralya
kullanıcıları için en az 15 yaşında olduğunuzu ya da başka yargı değerlendirmelerinde bir yetişkin
olduğunuzu kabul ediyorsunuz. 13-18 yaş arası kullanıcılar: BİR EBEVEYN YA DA VASİ İSENİZ VE
ÇOCUĞUNUZUN UYGULAMALAR VE/VEYA HİZMETLERE KAYIT OLMASINA RAZIYSANIZ VE
UYGULAMALAR/HİZMETLERE ERİŞİMİNE İZİN VERİYORSANIZ BÖYLE BİR ÇOCUĞUN WEB SİTELERİ VE/VEYA
HİZMETLER VE/VEYA WEB SİTELERİNDE VAR OLAN YA DA ÜÇÜNCÜ TARAF PLATFORMLARI ÜZERİNDEN
ERİŞİLEN HER ŞEYİ KULLANMASI AÇISINDAN BU ANLAŞMA KOŞULLARIYLA BAĞLI OLMAYI KABUL
EDİYORSUNUZ. ÇOCUĞUNUZ TARAFINDAN ONAYLANAN HERHANGİ BİR ÖDEMENİN SADECE SİZİN
SORUMLULUĞUNUZDA OLDUĞUNU DA KABUL EDİYORSUNUZ. 47 U.S.C. Bölüm 230(d) ‘de düzenlediği
üzere, küçüklere zararlı olan materyale ulaşımı sınırlamada size yardımcı olabilecek (bilgisayar donanımı,
yazılım ya da filtreleme hizmetleri gibi) ebeveyn kontrolü korumalarının ticari olarak mevcut olduğunu
bildiririz. Mevcut koruma sağlayıcılarını belirten bilgi Amerikan Bağlantı Noktalarında mevcuttur:
http://www.netparents.org/parentstips/browsers.html.
13. Kullanıcı Fikirleri. Kabam/Universal yeni promosyonlar, ürünler, oyunlar, uygulamalar, teknolojiler,
işlemler ya da başka fikirler de dahil olmak üzere kullanıcılarından teklifsiz fikirler (hepsi birden, “Kullanıcı
Fikirleri) kabul etmemekte ya da dikkate almamaktadır. Gizli ya da şahsi olacağını düşündüğünüz hiçbir
Kullanıcı Fikrini Uygulamalar, Hizmetler ya da Üçüncü Taraf Platformlarına ya da onlar üzerinden ya da eposta yoluyla Kabam/Universal’a yollamamalısınız. Kabam/Universal’ın herhangi bir kullanıcı fikrini gizli ya
da şahsi olarak ele almasının istenmeyeceğini kabul ediyorsunuz. Gönderdiğiniz Kullanıcı Fikirlerinden siz
sorumlu ve onlar için siz yükümlüsünüz. Kabam/Universal’a herhangi bir kavram, teknik bilgi ya da fikirler de
dahil olmak üzere Kullanıcı Fikri yollayarak Uygulamalar ya da Hizmetlerle bağlantılı olarak Kullanıcı
Fikirlerini sergilemek ve Kabam/Universal’ın (ve haleflerinin) işi için herhangi bir sınırlama olmaksızın
Kullanıcı Fikirlerinin tamamını ya da bir bölümünü (ve bunların yan ürünlerini) herhangi bir medya
formatında ve bilinen ya da bilinmeyen ya da daha sonra geliştirilecek her medya kanalında herhangi bir
ödeme yapmadan ya da size veya başkalarına hesap vermeden kullanmak, yeniden üretmek, dağıtmak,
satmak, yararlanmak, yan ürünlerini hazırlamak için Kabam/Universal’a sürekli, dünya genelinde, özel
olmayan, telifsiz, alt lisans verilebilir ve aktarılabilir bir izin hibe ettiğinizi kabul ediyorsunuz.
Kabam/Universal herhangi bir Kullanıcı Fikrini değerlendirme, inceleme ya da kullanma yükümlülüğü altında
değildir. Fransız Kullanıcılar: 10. ve 13. maddelerde belirtildiği gibi Forumlar, Görüşler ve Kullanıcı Fikirleri
bize devredilmiş değil izinli olmalıdır. Kabam/Universal’ın sizin açık yazılı onayınız olmadan bunları yeniden
satma, ticari olarak dağıtma ya da yan ürünlerini geliştirme hakkı yoktur.
14. Kabuller. İş burada şunları kabul ve beyan ediyorsunuz: (a) Kabam/Universal size bildiride bulunmadan,
hiç bir sınırlama olmaksızın, tanımlama amacı ve Gizlilik Politikalarına ve yürürlükteki yerel yasaya tabi olan
diğer yasal amaçlarla işletim sistemi, sabit sürücü kimliği, merkezi işlem ünitesi, IP adresi ve internet
tarayıcısı da dahil olmak üzere bilgisayar ya da yazılımınıza ilişkin belli bilgileri alma hakkına sahiptir; (b)
Kabam/Universal, demografik ya da başka yasal amaçlarla, size bildirimde bulunmadan Uygulamalara ya da
Hizmetlere ya da Üçüncü Taraf Platform yoluyla bağlantınızdan kişisel olmayan bilginizi alma hakkına
sahiptir; (c) Kabam/Universal “hakler” geliştirebilecek ve/veya kullanabilecek kullanıcıları denetleme
çabalarımızda yardımcı olması için size bildirimde bulunmadan bilgisayar, yazılım ve hiçbir sınırlama
olmaksızın bilgisayarınızın rasgele erişimli belleği, video kartı, ana işlem ünitesi, sabit sürücü(ler) ve diğer
saklama üniteleri de dahil olmak üzere bunların parça ya da bölümlerinden bilgi alma hakkına sahiptir. Bu
bölümde elde edilen bilgi Gizlilik İlkesinde belirtilen amaçlara ek olarak Koşullara uymayan ya da
Kabam/Universal tarafından Koşullara ve tüm diğer Kabam/Universal standartları, kuralları, ilkeleri,
bildirileri ve/veya anlaşmalarına uyduğuna inanılmayan kişi ya da kurumları tanımlama amacıyla
kullanılabilir. Kabam/Universal tarafından sağlanan herhangi bir hizmete ulaşmak ve onu kullanmak için
gerekli olan, hiçbir sınırlama olmaksızın Uygulamalar, Hizmetler ya da Üçüncü Taraf Platformları da dahil
olmak üzere tüm hizmetleri, tele iletişim, geniş bant, ve bilgisayar donanım ve cihazlarını elde etme ve
korumanın ve bununla ilgili tüm ücretleri ödemenin (Kabam/Universal değil) sizin sorumluluğunuzda
olduğunu kabul ve beyan ediyorsunuz. Ayrıca, yürürlükteki yerel yasanın izin verdiği en geniş ölçüde
Uygulamalar ve Üçüncü Taraf Platformları da dahil olmak üzere Kabam/Universal ürün ya da Hizmetlerine
erişim sağladığınız herhangi bir web sitesini edinmek ve sürdürmenin de sadece sizin sorumluluğunuzda
olduğunu kabul ediyorsunuz.
15. Gizlilik. Kabam/Universal sizin sağladığınız veri ve bilgiyi Üçüncü taraf Platformları üzerinden sağladığı
Hizmetler de dahil olmak üzere Uygulama ve Hizmetleri düzenlemek için bir kaç şekilde kullanır. Daha fazla
bilgi için lütfen Gizlilik İlkelerine bakınız. Bu Gizlilik İlkelerinin koşullarını kabul etmiyorsanız Üçüncü Taraf
Platformları üzerinden olanlar Hizmetler de dahil olmak üzere Uygulamalar ya da Hizmetleri
kullanmayabilirsiniz. Gizlilik İlkeleri koşullarını sınırlamaksızın, Üçüncü Taraf Platformları üzerinden olanlar
Hizmetler de dahil olmak üzere Uygulamalar ya da Hizmetleri kullanımınızın ve/veya sağladığınız bilginin
gizli ve güvende olmasını garanti etmediğimizi ve yaşayabileceğiniz herhangi bir gizlilik ya da güvenlik
eksikliği durumunda size karşı sorumlu ve yükümlü olmadığımızı anlamış bulunuyorsunuz. Yürürlükteki yerel
yasanın izin verdiği en geniş ölçüde Üçüncü Taraf Platformları üzerinden olanlar Hizmetler de dahil olmak
üzere Uygulamalar ya da Hizmetleri kullanım amacınıza ve durumunuza en uygun güvenlik önlemlerini
sağlamak ve tedbirleri almak yalnızca sizin sorumluluğunuzdadır.
16. Bahisler/Yarışmalar. Zaman zaman Uygulamalarımızda ya da Hizmetler yoluyla ya da bir Üçüncü Taraf
Platformu üzerinden promosyonlara, eşantiyonlara, yarışmalara ya da bahislere (hepsi birden,
“Promosyon”) katılmanızı teklif edebilir ya da buna izin verebiliriz. Herhangi bir Promosyona katılım o
Promosyonu düzenleyen resmi kural ve ilkelere tabidir. Kabam/Universal herhangi bir Promosyonla ilgili
olarak kurallar ilan edebilir ama bu türden özel kuralların ilan edilip edilmesine bakılmaksızın, Promosyona
özel kurallarca özel olarak geçersiz kılınmadığı sürece bu türden tüm fırsatlar Koşullar tarafından
denetlenecektir. Buna ilaveten, bu türden Promosyonlara katılım içim herhangi bir Sanal Değer ya da başka
ödül veya mükafatlar almanın bir şartı olarak sizden ek bilgi sağlamanız, bir feragat imzalamanız ya da
Kabam/Universal pazarlama materyallerinde size ilişkin belli biyolojik ya da başka bilgilerin kullanımına izin
vermeniz istenebilir. Lütfen Promosyonu bir üçüncü şahsın düzenlemesi durumunda katılımınızın ek koşul
ve şartlara tabi olabileceğini ve katılmadan önce bu üçüncü şahsın kurallar, hizmet koşulları ve gizlilik
politikalarını özel olarak okumanız gerektiğini biliniz. Üçüncü şahıs Promosyonlarından Kabam/Universal’ın
sorumlu olmadığını kabul ediyorsunuz.
17. Materyallere Erişim. İçeriklerinin yasadışı olduğu bölgelerden Uygulama ya da Materyallere erişim
yasaktır. Birleşik Devletler dışındaki yerlerden Uygulama ya da Materyallere erişmeyi ya da onları
kullanmayı seçenler bunu kendi inisiyatifleriyle yaparlar ve hiçbir sınırlama olmaksızın internet, veri, e-posta
ya da gizlilikle ilgili kurallar da dahil olmak üzere tüm yerel kurallara uymak kendi sorumluluklarıdır. Birleşik
Devletlerden ithal edilen ya da içinde bulunduğunuz ülkenin teknik verinin aktarımıyla ilgili yürürlükteki tüm
yasalara uymayı kabul ediyorsunuz. Uygulama ya da Üçüncü Taraf Platformlarını Birleşik Devletler dışındaki
ülkelerden ziyaret eden kullanıcılar çevrim içi davranış ve kabul edilebilir içerikle ilgili tüm yasalara göre
hareket etmek zorundadır.
18. Telif İhlali. 1998 Dijital Milenyum Telif Kanunu (“DMCA”) İnternette yer alan materyalin U.S telif yasası
altındaki haklarını çiğnediğine inanan telif sahiplerine başvuru hakkı verir. Kabam/Universal’ın barındırdığı
materyallerin (örneğin, Forumlarımızdan birine bir kullanıcı tarafından gönderilen materyallerin) sizin
telifinizi çiğnediğine iyi niyetle inanıyorsanız siz (ya da temsilciniz) bize materyalin kaldırılmasını ya da
erişiminin engellenmesini isteyen bir bildiri yollayabilirsiniz. Kabam/Universal’a bildirim yollamak için lütfen
aşağıdaki gereklilik ve özel açıklamalara bakınız. Telif-korumalı çalışmanızın kopyalandığına ve telif ihlali
oluşturan biçimde Siteye konduğuna inanıyorsanız lütfen aşağıdaki bilgiyle Kabam/Universal’ın DMCA
temsilcisine başvurunuz (Telif Kanununun 512(c) bölümü ve diğer yasalardaki haklarınız ve
yükümlülüklerinizi daha doğru anlamak için lütfen avukatınızla iletişime geçiniz):

İhlal edildiği iddia edilen çalışmayı belirlememizi sağlamaya yetecek makul miktarda ayrıntı ya da
eğer birden fazla çalışmanın ihlal edildiği iddia ediliyorsa bu çalışmaların örnek bir listesi (örneğin,
başlık, yazar, herhangi bir kayıt ya da takip numarası, URL);

İhlal ettiği iddia edilen materyali belirleme ve saptamamıza yetecek ayrıntı (örneğin, materyali
içeren sayfaya bağlantı);

Sizinle temasa geçebilmemiz için iletişim bilgileriniz (örneğin, adres, telefon no, e-posta adresi);

Yukarıda alt-kısımda (ii) belirtilen materyal kullanımının telif sahibi, temsilcisi ya da yasası
tarafından yetkilendirilmediğine iyi niyetli inancınız olduğu şeklinde bir açıklama;

Yeminli ifade altında, ihtardaki bilginin doğru olduğu ve ihlal edildiği iddia edilen özel hakkın sahibi
adına hareket etmeye yetkili olduğunuza dair yazılı bir açıklama;

Fiziki ya da elektronik imza.
Bu yazılı ihtarı yetkili temsilcimize aşağıdaki şekilde yollayınız:
DMCA Agent Kabam, Inc. 795 Folsom Street, Suite 600, San Francisco, CA 94107 Email:
[email protected]
19. Karşı-Bildiri. Siteye koyduğunuz malzeme indirilmiş ise aşağıdaki ayrıntıları içeren bir karşı bildiri
kaydedebilirsiniz:

Kaldırılan ya da erişimi engellenen malzemenin tanımı ve kaldırılmadan ya da engellenmeden önce
malzemenin durduğu yer;

Yeminli ifade altında, söz konusu malzemenin yanlış tanınması ya da bir hatanın sonucu olarak
kaldırıldığı ya da engellendiğine dair iyi niyetli inancınız olduğu açıklaması;

Adınız, adresiniz, telefon numarası;

Adresiniz ABD’nde ise adresinizin bulunduğu yetki çevresi için Federal Bölge Mahkemesinin
adresiniz ABD dışında ise Kabam’ın bulunabileceği ya da yürürlükteki yerel yasanın gerektirdiği
herhangi bir yetki çevresinin yargılamasını kabul ettiğinizi ve yukarıda genel olarak belirtildiği gibi
DMCA’nın (c)(1)(C) bölümüne uygun olarak bildiri gönderen kişiden dava tebliği kabul edeceğinizi
bildiren bir açıklama;
Fiziki ya da elektronik imzanız.
Bu yazılı ihtarı yetkili temsilcimize aşağıdaki şekilde yollayınız:
DMCA Agent Kabam, Inc. 795 Folsom Street, Suite 600, San Francisco, CA 94107 Email:
[email protected]
Telif kanununun 512(f) bölümüne göre, o materyal ya da etkinliği bilerek maddi biçimde yanlış tanıtan
birinin ihlalde bulunduğunu ya da yanlışlıkla kaldırılan ya da engellenen materyal ya da etkinliğin
yükümlülüğe tabi olabileceğini dikkate alın. Ayrıca, yinelenen ihlallerin hesaplarını sonlandırma ilkesi
uyguladığımızdan da emin olun. Yinelenen ihlal, bu DMCA Uyar ve Kaldır Prosedürüne göre bir ihlal bildirisi
aldığımız iki ya da daha fazla gönderiyi gerçekleştirmiş olan herkesi içerir.
Bildiri ve karşı bildiriler DMCA’nın uygulamaya koyduğu o sırada-geçerli meşru talepleri karşılamalıdır.;
ayrıntılar için http://www.copyright.gov adresine bakınız. Uygulamalarla ilgili bildiri ve karşı bildiriler telif
ihlali iddiaları Bildirisi için Kabam’ın DMCA temsilcisine yollanmalıdır: DMCA Agent Kabam, Inc. 795 Folsom
Street, Suite 600, San Francisco, CA 94107 Email: [email protected] ya da şu adrese dilekçe yollayarak:
http://Kabam.custhelp.com/app/ask/c/1819 (konu satırında “DMCA İletişim (TOS’dan)” ibaresiyle).
Kabam’ın telif ihlali iddiası bildirimleri için temsilcisine yalnızca bu bölümde belirtilen amaçlarla
başvurulmalıdır. KABAM/UNIVERSAL’IN DMCA TEMSİLCİSİNE YÖNELTİLEN TÜM DİĞER TAHKİKATLAR
YANITSIZ KALACAKTIR. DMCA’NIN KÖTÜYE KULLANIMI SİZE YÜKÜMLÜLÜK GETİREBİLİR.
20. Üçüncü Şahıs Sunumları. Uygulamalar yalnızca size bir kolaylık olarak (reklamlar ve ödeme sağlayıcılar
da dahil olmak üzere) başka web siteleri ya da hizmetlere bağlantılar içerebilir (”Link Verilmiş Siteler”). Bir
Link Verilmiş Sitenin dahil edilmesi Kabam/Universal tarafından herhangi bir üçüncü şahsı, üçüncü şahıs
web sitesini desteklediği ya da bu gibi Link Verilmiş Sitelerin operatörleriyle herhangi bir birliktelik anlamına
gelmez. Herhangi bir üçüncü şahıs ya da Link Verilmiş Sitelere koyulmuş kullanım/hizmet koşulları ve gizlilik
beyanlarını değerlendirmek ve uymaktan siz sorumlusunuz. Link Verilmiş Sitelerdeki içerik
kabam/Universal’ın denetimi altında değildir. Kabam/Universal bu gibi Link Verilmiş Siteleri ya da Link
Verilmiş Sitelerin içerdiği ya da onun üzerinden ulaşılan bilgi, materyal, ürün ya da hizmetleri sağlamaz ya
da onaylamaz; Link Verilen Sitenin doğru işlememesi halinde de Kabam/Universal sorumlu değildir. Ayrıca,
Kabam/Universal Link Verilmiş Sitelerin içerdiği ya da onun üzerinden ulaşılan bilgi, materyal, ürün ya da
hizmetlerle ilgili olarak hiçbir açık ya da örtülü garanti vermez. Link Verilmiş Sitelerdeki ya da onun
üzerinden ulaşılan bilgi, materyal, ürünler ve hizmetler de dahil olmak üzere Link Verilmiş Sitelere erişim ve
kullanımın riski yalnızca size aittir ve Link Verilmiş Siteyi kullanmanız ya da ilişkiniz nedeniyle ya da
Uygulamalardaki ya da bir Üçüncü Taraf Platform yoluyla erişilen reklamcıların varlığının sonucu olarak
ortaya çıkan ya da ortaya çıktığı iddia edilen herhangi bir zarar ya da kayıp karşısında Kabam/Universal’ın
doğrudan ya da dolaylı olarak sorumlu ya da yükümlü olmadığını kabul ve beyan ediyorsunuz.
Uygulamalardaki ya da onlar yoluyla ulaşılan reklamcıların promosyonlarına katılımınız, onlarla
yazışmalarınız ya da iş ilişkileriniz yalnızca siz ve o reklamcı arasındadır. Uygulamalarda varolan ya da
Üçüncü Taraf Platformuyla erişilen reklamcı gibi üçüncü şahıslarla herhangi bir ilişki kurmak ya da mal ve
hizmetler için teslimat ve ödeme içeren promosyonlara katılmak ya da bu türden üçüncü şahıslarla ilgili
diğer koşullar, hükümler, garantiler ya da temsiller yalnızca siz ve üçüncü şahıs arasındadır.
Kabam/Universal bu türden ilişkiler ya da Promosyonların hiçbir bölümü için yükümlü ya da sorumlu
değildir.
21. Garantilerin Reddi. HİÇBİR SINIRLAMA OLMAKSIZIN, UYGULAMALAR YA DA BİR ÜÇÜNCÜ TARAF
PLATFORMU YOLUYLA ELDE EDİLEN YA DA ONLARDA MEVCUT HERHANGİ BİR ÜRÜN YA DA HİZMET DE
DAHİL OLMAK ÜZERE UYGULAMA VE MATERYALLER “OLDUKLARI GİBİ” VE AÇIK YA DA ÖRTÜLÜ HERHANGİ
BİR GARANTİ OLMAKSIZIN SAĞLANMIŞTIR. KABAM/UNIVERSAL VE ONUN BAĞLI KURULUŞLARI, LİSANS
VERİCİLERİ, TEDARİKÇİLERİ, REKLAMCILARI, SPONSORLARI VE TEMSİLCİLERİ YÜRÜRLÜKTEKİ YEREL YASANIN
İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜDE, HİÇBİR SINIRLAMA OLMAKSIZIN UNVAN,İHLAL OLMAMASI, DOĞRULUK,
TİCARETE ELVERİŞLİLİK VE BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK ÖRTÜLÜ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE
AÇIK YA DA ÖRTÜLÜ TÜM GARANTİLERİ VE İLİŞKİ BİÇİMİ, PERFORMANS BİÇİMİ YA DA TİCARİ GELENEKTEN
DOĞABİLECEK HERHANGİ BİR GARANTİYİ REDDEDER. KABAM/UNIVERSAL VE ONUN BAĞLI KURULUŞLARI,
LİSANS VERİCİLERİ, TEDARİKÇİLERİ, REKLAMCILARI, SPONSORLARI VE TEMSİLCİLERİ , HERHANGİ BİR
SINIRLAMA OLMAKSIZIN UYGULAMALAR YA DA HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAF PLATFORMU ÜZERİNDEN
ULAŞILAN ÜRÜN YA DA HİZMETLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE UYGULAMA YA DA MATERYALLERİ
KULLANIMINIZIN KESİNTİSİZ, HATASIZ YA DA GÜVENLİ OLACAĞINI, HATALARIN DÜZELTİLECEĞİNİ YA DA
UYGULAMALAR VEYA MATERYALLERİN (YA DA HİZMETLER DA DAHİL OLMAK ÜZERE BUNLARIN HERHANGİ
BİR BÖLÜMÜNÜN), GÖRÜŞLERİN, UYGULAMA YA DA HİZMETLERİN BARINDIĞI SUNUCULARIN YA DA
UYGULAMALARDA YA DA HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAF PLATFORMUNDA MEVCUT HERHANGİ BİR ÜRÜN
YA DA HİZMETİN VİRÜSLERDEN YA DA DİĞER ZARARLI BİLEŞENLERDEN MUAF OLDUĞUNU GARANTİ ETMEZ.
KABAM/UNIVERSAL VE ONUN BAĞLI KURULUŞLARI, LİSANS VERİCİLERİ, TEDARİKÇİLERİ, REKLAMCILARI,
SPONSORLARI VE TEMSİLCİLERİ, ÜYELERİ YA DA ZİYARETÇİLERİNİN UYGULAMALAR, MATERYALLER,
ÜÇÜNCÜ TARAF PLATFORMLARI YA DA BAŞKA YERLERDE BELİRTTİĞİ GÖRÜŞ, ÖĞÜT YA DA AÇIKLAMASI
HERHANGİ BİR GARANTİ YARATMAZ. HİÇBİR SINIRLAMA OLMAKSIZIN UYGULAMALAR YA DA ÜÇÜNCÜ
TARAF PLATFORMLARI ÜZERİNDEN HERHANGİ BİR ÜRÜN YA DA MATERYAL DE DAHİL OLMAK ÜZERE. Bazı
yargı yetki alanları örtülü garantilerin dışlanmasına izin vermez; bu nedenle yukarıdaki dışlama ve/veya
kısıtlamalar size uymayabilir.
22. Yükümlülüğün Sınırlanması. YÜRÜRLÜKTEKİ YEREL YASANIN YASAKLAMADIĞI ÖLÇÜDE, NE
KABAM/UNIVERSAL NE ŞUBELERİ, BAĞLI KURULUŞLARI, LİSANS VERİCİLERİ, TEDARİKÇİLERİ, REKLAMCILARI,
SPONSORLARI NE DE BİZİM YA DA ONLARIN YÖNETİCİLERİ, MEMURLARI, ÇALIŞANLARI, DANIŞMANLARI,
VEKİLLERİ YA DA DİĞER TEMSİLCİLERİ (HERHANGİ BİR SINIRLAMA OLMAKSIZIN İŞ KAYBI, VERİ KAYBI,
KAZANÇ KAYBI ZARARLARI DA DAHİL OLMAK ÜZERE) HERHANGİ BİR KONTRAT ALTINA ALINMIŞ HERHANGİ
BİR DOLAYLI, TALİ, SONUÇSAL, ÖZEL, CEZAİ Y A DA DİĞER ZARARLAR, İHMAL, KUSURSUZ SORUMLULUK YA
DA BİR ÜÇÜNCÜ TARAF PLATFORMU ÜZERİNDEN ULAŞILAN MALZEMELER DE DAHİL OLMAK ÜZERE
UYGULAMALAR VE/VEYA MATERYALLERLE BİR BİÇİMDE İLGİLİ OLAN YA DA ONLARDAN DOĞAN BAŞKA BİR
KURAM, GÖRÜŞLER, LİNK VERİLMİŞ SİTELER YA DA HERHANGİ BİR KOD, UYGULAMALAR YA DA BİR ÜÇÜNCÜ
TARAF PLATFORMU ÜZERİNDEN ERİŞİLEBİLEN YA DA KULLANILABİLEN SATIN ALINMIŞ ÜRÜN YA DA SERVİS
KARŞISINDA SORUMLU YA DA YÜKÜMLÜ DEĞİLDİR.
UYGULAMALARLA YA DA ÜÇÜNCÜ TARAF PLATFORMLARI ÜZERİNDEN ERİŞİLEN ÜRÜN VE HİZMETLER DE
DAHİL OLMAK ÜZERE UYGULAMALAR, MATERYALLER, GÖRÜŞLER YA DA LİNK VERİLMİŞ SİTELERLE İLGİLİ
MEMNUNİYETSİZLİĞİNİZİN TEK ÇARESİ, UYGULANABİLİR OLDUĞU ÜZERE, UYGULAMALAR, MATERYALLER,
GÖRÜŞLER, ÜRÜNLER, HİZMETLER YA DA LİNK VERİLMİŞ SİTELERİ KULLANMAYA SON VERMEKTİR.
KONTRATTA OLSUN OLMASIN TÜM ZARARLAR, KAYIPLAR VE DAVA HAKKI (HİÇBİR SINIRLAMA OLMAKSIZIN
İHMAL DE DAHİL OLMAK ÜZERE) HAKSIZ FİİL İÇİN KABAM/UNIVERSAL’A DÜŞEN TEK VE EN FAZLA
YÜKÜMLÜLÜK GEÇMİŞ EĞER VARSA UYGULAMALAR VE HİZMETLERİ KULLANMAK YA DA ONLARA ERİŞMEK
İÇİN 12 (ON İKİ) AYDA TARAFINIZDAN KABAM/UNIVERSAL’A ÖDEDİĞİNİZ TOPLAM MİKTAR OLACAKTIR.
BAZI DEVLETLER YA DA YARGI ALANLARI ÖRTÜLÜ GARANTİLERİN YA DA SONUÇSAL YA DA TALİ ZARARLAR
İÇİN YÜKÜMLÜLÜK SINIRLAMALARININ YA DA TÜKETİCİNİN KANUNİ HAKLARININ HARİÇ TUTULMASINA İZİN
VERMEDİĞİ İÇİN YUKARIDAKİ SINIRLAMA SİZE UYMAYABİLİR. SİZ VE KABAM/UNIVERSAL YA DA ONUN BİR
TEMSİLCİSİ ARASINDAKİ HİÇBİR İLETİŞİM İŞBU YÜKÜMLÜLÜK SINIRLAMALARINDAN FERAGAT OLUŞTURMAZ
YA DA KOŞULLARDA AÇIK OLARAK BELİRTİLMEMİŞ BİR GARANTİ YARATMAZ. ÇOKLU İDDİALAR BURADA
BELİRTİLEN PARASAL ZARAR SINIRINI ARTTIRMAYACAKTIR.HERHANGİ BİR YASAL ÇÖZÜM YOLUNUN TEMEL
AMACINDA BAŞARILI OLMAMASI HALİNDE BİLE BU HİZMET KOŞULLARINDAKİ ZARAR DIŞLAMALARININ
GEÇERLİ OLACAĞINI KABUL EDİYORSUNUZ.
23. Yanlışlıklar. Herhangi bir Üçüncü Taraf Platformunda sağlanan Hizmetler de dahil olmak üzere
Uygulamalar, Materyaller ya da Görüşlerin yanlışlıklar ya da hatalar ya da Koşulları çiğneyen bilgi ya da
materyaller içerebilmesi olasılığı mevcuttur. İlaveten, bir Üçüncü Taraf Platformunda erişilen Hizmetler de
dahil olmak üzere Uygulamalar, Materyallere üçüncü bir şahıs tarafından yetkili olmayan değişiklikler
yapılması olasılığı da vardır. Kabam/Universal’ın Üçüncü Taraf Platformunda ki Hizmetler de dahil olmak
üzere Uygulama ve Materyallerin bütünlüğünü sağlama girişimlerine rağmen Uygulama ya da Materyallerin
doğruluk ya da eksiksizliğini garanti edemeyiz. Uygulama ya da Materyallerin doğruluk ya da eksiksizliğinin
tartışmalı olduğu bir durumun ortaya çıkması halinde lütfen http://Kabam.custhelp.com/app/ask/c/1819
adresine (“Uygulamalarda ya da Üçüncü Taraf Platform Adında Yanlışlıklar” konu başlığıyla) bir başvuru
yollayınız. Eğer mümkünse kontrol edilmesi gereken materyalin tanımı ve Uygulamalar ya da söz konusu
Üçüncü Taraf Platformunda bu materyalin nerede bulunabileceğinin (URL) yanı sıra sizinle temasa
geçmemizi sağlamaya yetecek kadar bilgiyi ekleyiniz. Mümkün olan en kısa sürede ilginize yanıt vermeye
çalışacağız. Telif ihlali iddiaları için yukarıda “Telif İhlali” bölümüne bakınız.
24. Sistem Aksaklıkları. Kabam/Universal bakım ya da başka amaçlarla Uygulamalar ve Materyaller için
düzenli sistem kapama planları yapar. İlaveten, planlanmamış sistem aksaklıkları da ortaya çıkabilir.
Kabam/Universal’ın şu konurlarda sorumlu ve yükümlü olmadığını kabul ediyorsunuz: (a) Üçüncü Taraf
Platformlarındakiler de dahil olmak üzere Uygulamalar ya da Hizmetlerin bulunamaması; (b) bu gibi sistem
aksaklıklarının neden olduğu materyal, veri, işlem ya da diğer bilgi ya da materyal kayıpları; (c) bu gibi
sistem aksaklıklarının neden olduğu verinin, işlemlerin ya da diğer bilgi ya da materyallerin yanlış, geç
teslimi ya da teslim edilememesi; ya da (d) herhangi bir sınırlama olmaksızın Uygulama ya da Hizmetleri
barındıran şirket ya da sunucular da dahil olmak üzere üçüncü şahıslar, internet hizmeti sağlayıcıları,
Üçüncü Taraf Platformları ya da internet tesis ve ağlarının neden olduğu aksaklıklar.
25.Tazminat. (a) Yayınladığınız, bize yolladığınız, ya da Uygulamalara veya Üçüncü Taraf Platformu
üzerinden aktardığınız herhangi bir Görüş ya da diğer bilginin herhangi bir üçüncü şahsın telif, ticari marka,
ticari sır, ya da başka bir fikri mülkiyetini ya da bir hakkını ihlal ettiği ya da çiğnediği iddiası ; (b) Standartlar
da dahil olmak üzere Koşulları ya da yürürlükteki yasa ya da düzenlemeleri (sizin tarafınızdan olsun ya da
olmasın kullanıcı adınızı ya da Hesabınızı kullanarak yapılanlarda dahil) ihlal ya da çiğnemeniz; (c) Üçüncü
Taraf Platformlarında mevcut Hizmetler de dahil olmak üzere Uygulamalar ve Materyallere ya da Görüşlere
erişiminiz ve onları kullanımınız; (d) Uygulamalara, Hizmetlere ya da Üçüncü Taraf Platformlarına sizin
tarafınızdan gönderilen, teslim edilen ya da aktarılan virüsler, truva atları, solucanlar, zaman bombaları,
iptal botları, casus yazılım ya da benzeri zararlı programlama yordamları ve/veya (e) gönderileriniz, Kullanıcı
Fikirleriniz ya da Görüşlerinizden birinin herhangi bir sınırlama olmaksızın iftira, hakaret,itibar kaybı ya da
zararı ya da başka bir zarar da dahil olmak üzere üçüncü şahıs için bir zarara neden olduğu iddiasından
kaynaklanan ya da onun sonucu olarak üçüncü şahısların maruz kalabileceği (makul avukatlık ücretleri ve
mahkeme masrafları da dahil olmak üzere) harcamalar, maliyetler, ödemeler, borçlar, zararlar, kayıplar,
iddialar karşısında Kabam/Universal , memurları, yöneticileri, ortakları, çalışanları, danışmanları ve
vekillerini tazmin etmeyi, savunmayı ve zarar görmesini engellemeyi kabul ediyorsunuz
26. California Kullanıcıları için Bildiri. California medeni kanun bölüm 1789.3 e göre, California Uygulama
kullanıcıları şu özel tüketici hakları bildirisine uyma hakkına sahiptir : California Tüketici İlişkileri Dairesi
Tüketici Hizmetleri Bölümü Şikayet Destek Ünitesi yazıyla 400 R Street, Suite 1080, Sacramento, California,
95814 adresinden veya telefonla (916) 445-1254 ya da (800) 952-5210 numaralarından ulaşılabilir.
27. Zaman Aşımı Koşullar veya Üçüncü Taraf Platformlardan edinilmiş bilgi veya hizmetler de dahil olmak
üzere Uygulamaların ve Materyallerin kullanımından doğan ya da onunla ilgili herhangi bir iddia veya dava
hakkı aksini belirtir yasalar gözetilmeksizin bahsi geçen iddia veya dava hakkının doğmasından itibaren 1 yıl
içinde belgelenmelidir. 1 yıl içinde belgelenmediği takdirde bahsi geçen iddia veya dava hakkı ebediyen
engellenmiş olur.
28. Hizmet Koşulları Değişiklikleri. Kabam/Universal bu Hizmet Koşullarının etkili tarihlerini bu belgenin ilk
ve son sayfalarına eklemiştir. Kabam/Universal herhangi bir zamanda herhangi bir Koşulda değişiklik yapma
hakkını saklı tutar, ancak, Kabam/Universal size herhangi bir değişikliğin etkili olmasıyla ilgili peşinen
bildirim sağlamalıdır, örneğin Uygulamalarda bir bildirim yayınlayarak veya e-posta aracılığıyla olmak üzere.
Herhangi Üçüncü Taraf Platformlardan erişilebilen Hizmetler de dahil olmak üzere, Uygulamalar veya
Materyalleri kullanmaya ve/veya onlara erişmeye bu değişikliklerin etkili tarihinden sonra devam ederseniz
bu erişim ve/veya kullanım, Koşulların değişmiş haliyle takip edileceğinin kabulü addedilir. Gözden
geçirilmiş Koşullar, Uygulama ve Materyallere ilişkin bütün önceki bildiri veya beyanatları hükümsüz kılar.
Bu nedenle, Uygulama veya Materyalleri her kullandığınızda bu Koşulları gözden geçirmenizi ve kayıtlarınız
için bir kopyasını bastırmanızı tavsiye ediyoruz. İsteğimiz doğrultusunda, bu Hizmet Koşulları’nın ve
Uygulama veya Üçüncü Taraf Platformları üzerinden ulaşılabilir olan başka herhangi bir sözleşme veya
anlaşmanın elektronik olmayan bir versiyonunu onaylamayı veya imzalamayı kabul ediyorsunuz.
29. Mobil Koşulları. Herhangi bir sınırlama olmaksızın Üçüncü Taraf Platformlardan erişilebilen Hizmetler de
dahil olmak üzere Uygulamalar ve Materyaller mobil cihazlarda görüntülenebilecek mobil içerikler için
tasarlanmış sürümler içerebilir (“Mobil Site”). Mobil Siteyi kullanmak için katılımcı bir mobil hizmet
sağlayıcısı üzerinden çift yönlü mesajlaşma ve (SMS donanımlı) kablosuz hizmet içeren bir kablosuz mobil
cihaza sahip olmanız gerekmektedir. Mobil Site kullanımınız için mobil hizmet sağlayıcınızdan kaynaklanan
bütün mesaj ve veri ücretlendirmelerinden sadece kendinizin sorumlu olduğunuzu kabul ediyorsunuz. Bu
ücretlendirmeler standart ve Premium SMS ücretlerini içerebilir ve bir seferlik veya tekrarlı olabilir. Bütün
ücretlendirmeler mobil hizmet sağlayıcınız tarafından faturalandırılır ve mobil hizmet sağlayıcınıza
ödenebilir. Ücretlendirme planları ve ayrıntılar için lütfen mobil hizmet sağlayıcınızla iletişime geçiniz.
Teslimat, şebeke operatörünüzün etkin aktarımına bağlı olduğundan Kabam/Universal SMS
mesajlaşmalarının faturalarının gecikmesinden sorumlu değildir. Bu SMS hizmetiyle sizden alınan veri cep
telefonu numaranızı, telefon operatörünüzün adını ve mesajlarınızın tarih, saat ve içeriğini içerebilir. Gizlilik
Politikaları’na uygun olarak, sizden SMS hizmetiyle alınan herhangi bir veri sadece Kabam/Universal
tarafından kullanılacaktır.
30. Bildiri. Açıkça aksi belirtilmediği takdirde yasal bildiriler Kabam/Universal’ın ulusal tescilli aracılarından
birine veya kayıt esnasında Kabam/Universal’a verdiğiniz e-posta adresine gönderilir. Gönderen taraf eposta adresinin geçersiz olduğuna dair bir bildiri almadığı sürece, e-posta gönderildikten sonraki 24 saat
içerisinde bildirinin teslim alındığı kabul edilir. Alternatif olarak, herhangi bir Hizmet veya Uygulamaya kayıt
sırasında adres vermiş olmanız halinde posta adresinize yasal bildiri gönderebiliriz. Böyle bir durumda,
bildiri postalanma tarihinden sonraki 3 gün içinde teslim alınmış addedilir.
31. Feragat belgesi. Kabam/Universal’ın Koşullar içindeki herhangi bir hak veya hükmü uygulama ya da
dayatmada ihmali olması bu hak veya hükümlerden feragat oluşturmaz. Koşullardaki herhangi bir
hükümden feragat ancak yazılı ve Kabam/Universal tarafından imzalı olduğu takdirde etkilidir.
32. ABD Kullanıcıları İçin Geçerli Kanunlar/Yargılama Yetkisi. Girilen ve yalnızca Kaliforniya içinde
uygulanacak olan anlaşmalara uygulandıklarından Bu anlaşma Kaliforniya eyaleti yasalarına uygun olarak
yönetilecek, yorumlanacak ve uygulanacaktır. Siz ve Kabam/Universal arasında bu anlaşmadan doğan
herhangi bir ihtilaf JAMS Streamlined Arabuluculuk Kural ve Prosedürleri uyarınca Los Angeles,
Kaliforniya’da bağlayıcı arabuluculukla çözülecektir. Arabulucu emekli bir yargıç ya da eğlence sanayinde
önemli deneyime sahip bir Kaliforniya eyalet ya da federal mahkeme hakimi olacak ve anlaşmazlığı hükme
bağlamada Kaliforniya yasalarını uygulayacaktır.
ABD dışı kullanıcılar için yetkili yargı makamı. Amerika Birleşik Devletleri dışında oturuyorsanız veya
vatandaşı değilseniz, Koşullar Lüksemburg Büyük Dukalığı’nın yasaları yardımıyla, onun tarafından yönetilir
ve
Lüksemburg Büyük Dukalığı’nda yapılmış ve kabul edilmiş olduğu düşünülmelidir. Siz ve
Kabam/Universal arasında Web sitesi veya Hizmetlerle ilgili olan ve 5000 Euro’nun altında bir hak iddiasını
içeren herhangi bir anlaşmazlık Uluslar Arası Anlaşmazlık Çözümü Merkezi tarafından onun Uluslar Arası
Tahkim Kuralları’nın yardımıyla bağlayıcı tahkim aracılığıyla yönetilir. Hakem sayısı bir (1) olmalıdır. Tahkim
yeri Lüksemburg olmalıdır. Tahkim, İngilizce yürütülmelidir. Ek olarak, siz ve Kabam/Universal aşağıdaki
kuralların tahkim sürecine uygulanacağını kabul ediyorsunuz: (a) tahkimin hızlandırılmış yapısına uygun
olarak, duruşma öncesi bilgi alışverişi taraflardan birinin kendi davasında sunulan ilgili gerçekleri
destekleme amacıyla açıkça belirtilen imtiyazsız , ilgili belgelerin oluşturulmasıyla sınırlı olmalı, hızlı bir
biçimde yürütülmelidir (b) Bu zaman sınırlaması Hakem tarafından uzatılmadığı sürece tahkim kararı
tahkimin başlayışından itibaren altı (6) ay içinde gerçekleştirilmelidir; (c) Hakem tarafından verilmiş
karardaki herhangi bir hüküm herhangi bir yetkili mahkemede kaydedilebilir.. Siz ve Kabam/Universal
arasında Web sitesi veya Hizmetlerle ilgili olan ve 5000 Euro’dan fazla bir hak iddiasını içeren herhangi bir
anlaşmazlık yalnızca Lüksemburg’da bulunan mahkemelerin görev konusudur.
Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Portekiz ve İspanya Kullanıcıları: yukarıdaki 32. Bent ve 19.Bendin 4.madde imi
yasal bir kovuşturmayı yerel bir yargılama önüne getirmeye hak kazanabileceğiniz yürürlükteki mandater
kanununa göre haklarınıza zarar vermeyecektir.
33. Bölünebilirlik. Koşulların herhangi bir hükmü kanunsuz, geçersiz, veya herhangi bir sebeple
uygulanamaz bulunursa, o zaman o hüküm Koşullardan bölünebilir addedilmeli ve kalan herhangi diğer
hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilememelidir.
34. Devir. Burada tanınan Koşullar ve ilgili haklar ve lisanslar, Kabam/Universal’ın önceden yazılı rızası
olmadan sizin tarafınızdan aktarılamaz veya devredilemez, ama yerel yürürlükteki yerel yasanın izin verdiği
en geniş ölçüde, herhangi bir kısıtlama olmaksızın özgürce Kabam/Universal tarafından devredilebilir.
35. Tüm Anlaşma. Bu sizinle Kabam/Universal arasında buradaki mevzu ile ilgili sözleşmenin tümüdür ve
konuyla alakalı aramızdaki bütün önceki veya eşzamanlı yazılı veya sözlü anlaşmaları hükümsüz kılar.
36. Muhtelif. Koşullarla hiçbir aracı, ortaklık, ortak girişim, işçi-işveren veya franchise veren-alan ilişkisi
amaçlanmaz veya oluşturulmaz. Burada yer alan herhangi bir başlık, alt başlık veya bölüm başlığı sadece
kolaylık olarak konmuştur ve hiçbir şekilde buradaki bir başlık veya hükmü tanımlamaz ya da açıklamaz.
Kabam/Universal’ın Koşulları uygulayışı yürürlükte olan yasal süreç ve yasalara bağlıdır ve Koşullarda
bulunan hiçbir şey Kabam/Universal’ın sizin herhangi bir sınırlama olmaksızın Üçüncü Taraf Platformlardan
ulaşılabilenler de dahil olmak üzere Uygulamaları, Servisleri ve Kabam/Universal tarafından bu konuda
kullanılmak üzere sağlanmış veya edinilmiş herhangi bir bilgiyi kullanımınızla ilgili olarak idari, dava ve
hukuki yaptırım istekleri ya da başvurularının istisnası değildir. Koşullara dayalı ya da onlarla ilgili olan
yargısal veya yönetsel kovuşturmalarda Koşulların ve elektronik formda verilmiş herhangi diğer bildirilerin
basılı bir versiyonu aynı ölçüde kabul edilebilir olacak ve aslen basılı olarak oluşturulmuş ve korunmuş
diğer iş belge ve kayıtlarıyla aynı şartlara tabi tutulacaktır. Taraflar, Koşullar ile ilgili bütün yazışmaların
İngilizce yazılmış olması gerektiğini kabul eder. Bu Hizmet koşulları ile ilgili sorularınız veya endişeleriniz
olması halinde lütfen Kabam ile www.kabam.com adresindeki web sitemizle veya aşağıdaki adresle iletişim
kurunuz:
Kabam Inc. Attn: Question on Terms of Service 795 Folsom Street, Suite 600
San Francisco, CA 94107
Ya da aşağıdaki adresten Universal’le temas kurun:
NBCUniversal FEEDBACK
100 Universal City Plaza
Universal City, CA 91608

Benzer belgeler