Çalışmaya yeniden başlayın—iş arayan ileri yaşlı kişiler (50+) için

Transkript

Çalışmaya yeniden başlayın—iş arayan ileri yaşlı kişiler (50+) için
Çalışmaya yeniden başlayın—iş arayan ileri yaşlı kişiler
(50+) için bilgiler
Restart programı, Avustralya Hükümeti’nin
işletmeleri ileri yaşta iş arayan kişileri işe
almaları için teşvik eden bir maaş
sübvansiyonudur.
İş arayan 50 yaş ya da üstü bir kişiyseniz ve altı
ay ya da daha uzun süredir gelir desteği
alıyorsanız, Restart programı işe dönüşünüzü
destekleyebilir. İşverenler sizi işe alıp iki sene
tutmaları halinde 10 bin dolara kadar para
alabilir.
Programa katılmaya uygun muyum?
Eğer aşağıdaki özellikleri taşıyorsanız işvereniniz
Restart’a erişebilir:




50 yaş ya da üstüyseniz
altı ay ya da daha uzun süredir işsizseniz ya da
şu gelir desteği ödemelerinden birisini
alıyorsanız: Newstart Allowance; Parenting
Payment; Disability Support Pension;
Bereavement Allowance; Widow Allowance;
Carer Payment; Special Benefit; Partner Service
Pension; War Widows Pension; Age Pension;
Mature Age Partner Allowance; Wife Pension;
Widows B Pension ve Austudy
işverene karşı ödenmemiş bir çalışan tazminat
talebiniz olmaması
işverenin birinci dereceden akrabası olmamanız.
Yeni işiniz devamlı olmalı ve pozisyon için geçerli
asgari istihdam standartlarına uymalıdır. Komisyon
bazlı işler, taşeronluk işleri ya da serbest meslek
olamaz veya mevcut bir çalışanın işten çıkarılmasını
gerektirmemelidir. Çıraklıklar ve stajyerlikler kabul
edilebilir.
İşverenim ne kadar alacak?
Sizi haftada en az 30 saat çalıştıracak işverenler
Restart maaş sübvansiyonun tamamını (10 bin dolara
kadar, GST dahil) iki yıl içinde alabilir.
İşverenler, sizi haftada 15-29 saat çalıştırmaları
halinde Restart maaş sübvansiyonun bu saatlere göre
orantılı kısmını alacaktır.
1 Kasım 2015’ten itibaren işverenler tam maaş
sübvansiyonuna, iki yıl yerine 12 ay içinde
erişebileceklerdir (yarı zamanlı işlerde orantılı
olarak). Sağlayıcınız değişiklikleri sizinle görüşebilir.
Daha fazla bilgi ister misiniz?



www.employment.gov.au/restart adresini ziyaret
edin
13 62 68* numaralı telefondan İstihdam
Hizmetleri Bilgi Hattı’nı (Employment Services
Information Line) arayın
Halihazırda jobactive veya Disability
Employment Hizmetleri’ne (Disability
Employment Services) kayıtlıysanız
sağlayıcınızla konuşabilir ya da 1800 805 260*
numaralı telefondan Ulusal Müşteri Hizmetleri
Hattı’nı (National Customer Service Line)
arayabilirsiniz
Bu bilgi notuyla ilgili yardıma mı ihtiyacınız
var?
Bir tercümana ihtiyacınız varsa lütfen 131 450*
numaralı telefondan Yazılı ve Sözlü Tercümanlık
Servisi’ni (TIS) arayın ve sizi 13 62 68* numaralı
telefondan İstihdam Hizmetleri Bilgi Hattına ya da
1800 805 260* numaralı telefondan Ulusal Müşteri
Hizmetleri Hattına aktarmalarını isteyin.
İşitme engelliyseniz ya da işitme veya konuşma
sorununuz varsa Ulusal Aktarım Servisi’ni (National
Relay Service) kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi
www.relayservice.gov.au adresinden edinilebilir.
* ‘13’ ve ‘1800’lü numaralar cep telefonundan
arandığında ücretlidir

Benzer belgeler