BÜMED Jovis Eğitim Salonu

Transkript

BÜMED Jovis Eğitim Salonu
BÜMED
Jovis Eğitim Salonu
7, 13, 14 Kasım 2015
KİMLER KATILMALI ?
İnsan Kaynakları alanında en az 3 yıl
deneyim sahibi olmuş, iş hayatının
yönetim araçları ile insan kaynaklarının süreçlerini eşleştirmek,
birbirleri arasındaki ilişkiyi daha net
kurarak işe doğrudan etki eden insan
kaynakları uzmanlığını kurumuna
kazandırmak isteyen uzmanlar, insan kaynakları ara kademe liderleri,
yönetici adayları ve halihazırda mevcut İK yapıları içerisinde "Account
Manager" olarak görev yapan İnsan Kaynakları sorumluları.
NEDEN KATILMALI ?
Günümüzde kurumların fark yaratabileceği unsur olarak “insan” öne
çıkmış durumda. CEO ajandalarında her geçen gün daha da öne çıkan
insan ve insan kaynakları yönetim süreçlerinin iş işe ilişkisinin çok net
kurgulanması ve iş stratejilerinden beslenmesinden öte iş stratejilerini
besleyen bir konuma gelmesi kritik fark yaratıcı unsur. Bunun için genel
müdürün gün-demini, satış liderinin kriterlerini, CFO’nun hassasiyetlerini
yani özet-le tüm iş haritasını çok iyi okuyabilen, onların diliyle
konuşabilen ve ilgili insan kaynakları süreçlerini de bu dille kurgulayıp
güncelleyebilen insan kaynakları liderlerine ihtiyaç her geçen gün daha da
artıyor.
“Vitrin”de duran İK’dan “iş”in için-de olan İK’ya geçişin tek yolu kol-ları
sıvayıp iş konuşmaktan geçiyor. HRBP – İşin İçindeki İnsan Kaynakla-rı
Gelişim Programı da bu nedenle insan kaynaklarının işe yaklaştırılmasında en kritik rol olan iş ortağı İKcıları geliştirmek üzere kurgulan-dı.
Finansal dilin geliştirildiği bir gün, bağlılık, işbirliği ve tutundur-manın iş
sonuçlarına olan ilişkisinin somutlaştırıldığı ve tartışıldığı ikinci gün ve bir
iç danışman olarak insan kaynakları liderlerinin nasıl organi-zasyon içi ve
dışı ilişkilerin gelişti-rilmesinde, çatışma yönetiminde, gelişim
planlamasında etkin rol alabileceğini çalıştığımız bir üçün-cü gün ile
program zenginleştirildi.
EĞİTMENLER
Önder Şenol, CFO
İ s t a n b u l Te k n i k
Üniversitesi İşletme
M ü h e n d i s l i ğ i
Bölümü’nden mezun
oldu; ardından İstanbul
Teknik Üniversitesi’nde
İşletme Mühendisliği alanında master eğitimini tamamladı. Kariyerine
1996-1998 yılları arasında Karon Menkul&ICE A.Ş.’de araştırma görevlisi
olarak çalıştı. Şenol, sonrasında 15 yıl boyunca Turkcell Grup’ta Planlama
ve Raporlama, Strateji ve İş Geliştirme, Yatırımcı İlişkileri,
Yatırım&İştirakler, İrancell Projesi gibi farklı bölümlerde yönetici
pozisyonlarda yer aldı. 2006-2014 yılları ara-sında Turkcell Superonline’da
CFO pozisyonunu yürütmekteydi. Turkcell Superonline’ın, Harvard
Profesörleri tarafından kurulan Palladium şirketi tarafından verilen,
Strateji Yönetim Oscar’ı olarak da bilinen “Hall Of Fame” ödülünü alma
sürecinde aktif sorumluluk aldı. Şirket, 2013 yılında toplam 15 firmaya
verilen bu ödülün Türkiye’den tek temsilcisi oldu. Global Telecoms
Business dergisi tarafından dünyada 2014 yılında takip edilmesi gereken
en iyi 50 CFO arasındaki yerini alan Şenol, Eylül 2014 tarihinde DeFacto
Finans’tan ve Strateji’den So-rumlu Üstdüzey Yöneticilik (CFO) yeni
görevine başladı. Ayrıca 2014 yılından bu yana Türkiye’nin İnsan
Kaynakları Yönetimi alanındaki en büyük STK’sı olan PERYÖN’ün Genel
Başkan Yardımcılığı görevini de yürütmektedir.
Yiğit Oğuz Duman, Yönetim Danışmanı
Yiğit Oğuz Duman, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden
mezun olduktan sonra Koç
Üniversitesi’nde İşletme Yüksek
Lisans eğitimini tamamladı.
Kariyerine 1995’te dış ticaret,
otomotiv, metal ve gıda gibi
çeşitli sektörlerde faaliyet
gösteren Kibar Holding A.Ş.’de
başla-dı. Duman, grupta değişim
yönetimi, insan kaynakları
yönetimi, endüstriyel ilişkiler,
kalite güvence uygulamaları ve
iş hukuku gibi ana konu başlık-larında aktif sorumluluklar aldı. Aynı
zamanda, Assan Alüminyum’da İnsan Kaynakları Müdürlüğü ve Kibar
Holding’de İnsan Kaynakları ve İdari İşler Direktörlüğü görevlerinde de
bulundu. 2008 yılında Turkcell Superonline bünyesine katılan Duman, İnsan
Kaynakları, Satınalma İdari İşler ve Müşteri Deneyimi Yönetimi ana
başlıklarında görev alarak İş Destek Genel Müdür Yardımcılığı ve Müşteri
Deneyimi Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı rollerini üstlendi. Duman, 1995
yılında üyesi olduğu Türkiye’nin İnsan Kaynakları Yönetimi alanındaki en
büyük STK’sı olan insan Yönetimi Derneği’nin (PERYÖN) 2001 yılından
itibaren Yönetim Kurulları’nda çeşitli yöneticilik görevlerini üstlendi.
2005-2010 ve 2012 - 2014 yılları arasında PERYÖN Genel Başkanlığı görevini
yürüttü. Yigit Oğuz Duman Ekim 2011’de TAV Havalimanları Holding’te İnsan
Kaynakları Direktörü olarak göreve başlamış, Kasım 2013’te İş Destek
Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır. 2014 Eylül ayında TAV’daki görevinden
ayrılarak DUMAN Yönetim Danışmanlık Şirketi’ni kurmuştur. Sayın Yiğit Oğuz
Duman, üstdüzey yönetici işe alım danışmanlığı yanısıra şirketlere Liderlik
Gelişimi, Değişim Yönetimi ve Kurumsal İnsan Kaynakları süreçlerinde
danışmanlık vermeye ve çalıştaylar yönetmeye devam ediyor. Liderlik konulu
keynote konuşmalar yapıyor.
Dr. Çağlayan Aktaş, İnsan Kaynakları Direktörü
Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul Tıp
Fakültesini bitirdi.1 yıl Alman Hastanesi’nde çalıştı.1996-2000 Yılları
arasında Viyana Tıp Fakültesi’nde çalıştıktan sonra İstanbul’a dönüp 3 yıl
Özel bir hastanede uzman doktor olarak çalıştı. 2003-2013 yılları arasında
Novartis Eğitim Müdürlüğü ve Eğitim Grup
Müdürlüğü yaptı. Psikoloji yüksek lisansı ve
P s i k o t e r a p i , S e k s t e r a p i s i , Ko ç l u k ,
Psikodrama Grup Koçluğu eğitimlerini
tamamladı. Yurt içi ve yurt-dışında;
Liderlik, Yönetim Becerileri, Koçluk,
Değişim Psikolojisi ve Yönetimi eğitimleri
verdi ve koçluk yaptı. Birçok üniversitede
seminerler verdi.
Nisan 2013’ten itibaren Digitürk’te İnsan Kaynakları Organizasyonel Gelişimi
Müdürü olarak görev yapmakta olan Aktaş, aynı zamanda TEGEP kurucu
yönetim kurulu üyesidir. Halen, RA-TEM Akademi ve Türkiye İnsan Yönetimi
Derneği, PERYÖN’de Yönetim Kurulu üyesi olarak da görev almaktadır.
1. GÜN
Finansal ve analitik düşünme yeteneğini güçlendirme
Finansı ve yapılan iş modelini anlamak artık organizasyonlardaki hemen
hemen herkes için çok önemli hale geldi. Bu konu özellikle şirketin
organizasyonuna yön vermekten sorumlu olan bugünün İK liderleri için daha
çok önem arz ediyor. Bu stratejik rolü icra edebilmek için, İK liderlerinin
finansal kararları anlayabilecek ve hatta iştirak edebilecek bilgi ve güvene
ihtiyaçları vardır.
Eğitimin bu bölümü, özellikle finans eğitimi almamış fakat kurumların
finansal yönetiminde kullanılan genel dil ve konseptlere aşina olan İK
profesyonelleri için idealdir.
Finansal Zekanın Geliştirilmesi
Temel Bilgiler: Kurumsal Finansmana genel bakış
Şirket stratejisi: Nihai hedef?
Kurum Stratejisinin oluşturulması
Değer yaratmak? Kim için?
Tartışma: Değer yaratma iş ortağı olan İK yöneticilerinin katkıları neler
olabilir?
Finansal-okuryazarlığın geliştirilmesi
Giriş: Muhasebe ve Finansal Analiz metodları
Kurumsal Yapı
En önemli 3 finansal tablo arasındaki ilişkileri anlama:
Kar Zarar tablosuna bakış
Bilançoya bakış
“Nakit kraldır”: Nakit Akış Tablosu
Finansal Analiz teknikleri
Finansal Rasyo Analizlerinin Kullanımı
Vaka Çalışması: Bir finansal tablonun analiz edilmesi ve risk ile fırsatların
altının çizilmesi
Analitiğin anlamlandırılması ve stratejilerin hayata geçirilmesi
Strateji ile Aksiyonların birbirine bağlanması. Değer Bazlı Yönetim
İş Performans ölçüm ve yönetimi: Doğru anahtar göstergelerin (KPI) seçilmesi
Stratejik Haritaların oluşturulması
Kurum Karnesi
Grup çalışması: Kurum Karnesinin dizayn edilmesi
2. GÜN
Değişim Yönetimi ve Etkin Kurum içi Danışmanlık Yetkinliklerinin
Geliştirilmesi
Programın ikinci günü HRBP’lerin sahip olması gereken en önemli yetkinlik
ve deneyim setlerine odaklanıyor. Bu anlamda da işi dizayn etmenin ötesinde
işin içinde tam kapasiteyle “yapan”lar arasında varolma ve işi yönetmek için
gerekli olanlara odaklanılıyor. İnsan Kaynaklarının bugününde çalışanlar ve
yöneticiler için daha iyi yönetim adı altında reçeteler yazmak yeterli bir
aktifik içermiyor. Asıl önemli olan günümüz organizasyonlarında bu yazılan
reçetelerin diğer partiler tarafından ruhen ve zihnen satın alınmasını
sağlamak ve değişimi etkilemek. Yoksa yapılan tüm muhteşem süreç
dizaynları vitrinlerde durmaya ve insan kaynaklarının bazı “zorlamaları”
olarak tozlanmaya bırakılıyor. Bu nedenle bu ikinci günde İnsan
Kaynaklarının bir iç danışman ve uygulayıcı yetkinliğine yönelik;
Uygulamaya Geçme ve Değişimi Yönetme
İK Süreçleri ile işlerin ilişki matrisini kurmak
Organizasyonel ihtiyaçlara göre önceliklendirmelerin yapılması
Değişim ve dönüşüm için hazırlık ve iletişim
Değişimin iki boyutu
Vaka Çalışması
Etkileme Becerileri
İletişim dili
Kurumsal Stratejilerden İnsan Kaynakları Taktiklerine Dönüşüm
Uygulamanın takibi için performans göstergeleri
Motivasyon Vaka Çalışması
HRBP rolünün gelişim yolculuğu
Workshop - İnsan Kaynakları iş ortaklarının gelecek dizaynı
3. GÜN
Liderlikte İnsan Psikolojisini Anlama, Çalışan Bağlılığı, İK ve Organizasyon
Dönüşümü
Gördüğümüz sonuçlar ve davranışlar buz dağının üst kısmıdır. Buz dağının altı
olan insan psikolojisini anlamak ,İnsan Kaynakları ve İnsan Yönetiminde her
geçen gün daha çok değer kazanıyor.
Yapılan çalışmalar geleceğin İK yönetiminde 3 ana konunun ön plana çıktığını
ve odak alanları olması gerektiğini gösteriyor:
Liderlik
İK ve kurumun liderleri, çalışanların karar mekanizmalarını anlayabilirlerse
insanları çok daha rahat ikna edebilirler.Karar mekanizmalarının
Nöropsikolojik boyutunun gittikçe ortaya çıkması bize liderlikte yeni
boyutlar yaratmaya başladı. Bu bölümde İK olarak bundan nasıl
faydalanabilirizi konuşacağız.
Çalışanı elde tutma ve bağlılık
Rekabetin gittikçe daha da zor hale geldiği günümüzde özellikle yüksek
performanslı çalışanları elde tutma ,bağlılık yaratma ve İK olarak kurum
kültürünün önemli bir boyutu olan çatışmaları daha efektif yönetmek için
kullanabileceğimiz psikolojik araçlara odaklanacağız.
İK ve Organizasyon dönüşümü
Kurumların da insanlar gibi bir yaşam döngüsü vardır. Bu değişimi düzgün
yönetemediğimiz taktirde kaçınılmaz son bellidir ve günümüzde ortalama
şirket yaşam süreleri 16 yıl civarındadır. Değişim insanlarda ciddi kaygı
yaratarak sonuçları negatif etkileyebileceği gibi değişim psikolojisini iyi
anlayarak yönettiğimizde kaygının yerini kurumlarda heyecan alır. Bu
oturumda İK’nın nasıl değişimde katalizör olarak kurumlarda heyecan
yaratacağını konuşacağız.
KAYIT DETAYLARI
Erken Kayıt*
Kayıt
Tek Kayıt
3.000 TL + KDV
3.500 TL + KDV
2-5 Kayıt
2.800 TL +KDV
3.200 TL + KDV
6+ Kayıt
2.600 TL +KDV
3.000 TL + KDV
* Erken Kayıt dönemi 1 Ekim 2015 tarihine kadardır.
KAYIT VE DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
İLETİŞİM BİLGİLERİ
[email protected]
+90 532 365 11 68