AdWords ile nasıl para kazanırsınız !

Transkript

AdWords ile nasıl para kazanırsınız !
AdWords ile nasıl para
kazanırsınız !
Google
Internet
Reklamcılığı
Programı
1
Nasıl kazanılır: en yaygın metodlar
Yüzde
Meoran
todo a
metodu
pe rc e ntua le
Müşterinin toplam reklam bütçesine kazanç oranı eklenir.
Not: Oran değeri sektöre, hesap büyüklüğüne veya diğer faktörlere göre
değişiklikler gösterebilir. Yaklaşık olarak, ( yüksek reklam bütçesi için) %5
ve (çok düşük bütçeli hesaplar için) %30-40 oranında olabilir.
ÖRNEK: müşterinizin aylık bütçesi (500 TL) x kazanç oranı (%20) = aylık kazanç (100 TL)
budge t me ns ile de l c lie nte ( 5 0 0 ) x pe rc e ntua le di ric a ric o ( 2 0 % ) = gua da gno me ns ile ( 1 0 0 ) .
Sabit
Me tohizmet
do a ta riffa
bedeli metodu
fis s a
Kampanya oluşturma, hesap yönetimi, optimizasyon, Analytics kullanımı gibi belirli işlerin
yapılması için sabit hizmet bedeli uygulanır.
ÖRNEK: Kampanya
oluşturma
(100
pre z z o
z a re laücreti
a gnTL)
pemüşteri
r un a nweb
no ( 1sitesine
. 2 0 0 )Analytics
c a mp
0 ) +yönetme
e r geücreti
s tire l(1200
nt +
+ pre z z o
pe r re a lizhizmet
a ( 1+0hesap
pre z z o pyıllık
’a c c ouTL)
özellikleri ekleme ücreti (200 TL) = yıllık kazanç (1500 TL)
pe r ins e rime nto A na lytic s s ul s ito de l c lie nte ( 2 0 0 ) = gua da gno a nnua le ( 1 . 5 0 0 ) .
Performans
Me todo a
metodu
pe rforma nc e
Erişilen her kişi için belirli bir fiyat uygulanması yöntemidir. Kazanç miktarı, erişim için
harcanan maliyet ile müşterinin her erişilen kişi için ödeyeceği sabit fiyat arasındaki
farkının erişilen kişi ile çarpımıdır.
ÖRNEK: erişilen
her kişi için müşterinin ödeyeceği fiyat (5TL) – her kişi için AdWords fiyatı (1TL) = erişilen her kişi için
os to e ffe ttivo pe r c onta tto s u A dW ords ( 1 ) = gua da gno pe r c onta tto ( 4 ) , da
predeğer
z z o perişilen
e r c ontakişi
ttosayısıyla
( 5 ) - cçarpılır.
kazanç (4TL), bu
moltiplic a re pe r il nume ro di c onta tti ge ne ra ti.
Not: Örneklerde kullanılan değerler tahminidir.
Google’a aittir ve gizlidir.