maden yatakları soru örnekleri

Yorumlar

Transkript

maden yatakları soru örnekleri
MADEN YATAKLARI SORU ÖRNEKLERİ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Zenginleşme faktörü nedir?
Kalkofil element nedir? 5 adet örnek veriniz.
Siderofil element nedir? 5 adet örnek veriniz.
Değerli metallere 3 örnek veriniz.
Cevher minerali nedir? 3 örnek veriniz.
Basit ve kompleks cevher nedir?
İndikatör mineral nedir?
En çok bulunan gang mineralleri nelerdir?
Cevherin içinde bulunduğu kayaçla olan yapısal ilişkileri nelerdir?
Stratiform nedir?
Maden yataklarında alterasyon nerede görülür?
Magmatik kökenli 5 mineral yazınız.
Maden yataklarında yatağın büyüklüğünün ve şeklinin önemi nedir?
Maden yataklarında iyon yarıçapının önemi nedir?
Stratabound ve stratiform kavramlarını şekil çizerek açıklayınız.
Maden yataklarında görülen yan kayaç alterasyonu en çok hangi tip yataklarda görülür?
Konkordan ve diskordan nedir? Şekille açıklayınız.
Mineraller ve kimyasal formüllerinden 10 adet yazınız.
Cevherler hangi şekillerde bulunurlar?
Alterasyonda yan kayaç özellikleri nelerdir?
Likit magmatik evre ve pnömalitik evreyi açıklayınız.
Likit magmatik evrede oluşan 5 metali yazınız.
Bir maden yatağının işletilmesini etkileyen faktörler nelerdir?
Yan kayaç alterasyonunu kontrol eden faktörler nelerdir?
Magmatik farklılaşma süreçleri sonunda maden yatağının oluşma nedenlerinden 5 tanesini
yazınız.
26. Plazer yatakların oluşma koşulları ve çeşitlerini yazınız.
A. Kürşat ÖZCAN Maden Yatakları Soru Örnekleri - 2011
Sayfa 1

Benzer belgeler