Özgeçmiş dosyasını indir

Yorumlar

Transkript

Özgeçmiş dosyasını indir
ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ
ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı
: Murat Kemal KARACAN
Doğum Tarihi : 24 Nisan 1970
Doğum Yeri
: Yeşilhisar-KAYSERİ
Tel
: 02762212121-2535
e-mail
: [email protected]
Öğrenim Durumu:
Derece
Bölüm/Program
Üniversite
Yıl
Lisans
Matematik
Erciyes Üniversitesi
1991
Yüksek Lisans
Fen Bil. Ens. Matematik
Erciyes Üniversitesi
1995
Doktora/S.Yeterlik/
Tıpta Uzmanlık
Fen Bil. Ens. Matematik
Ankara Üniversitesi
2004
Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı :
Merkezi İzdüşüm ve Bu İzdüşümde Metrik Tespitler
Prof.Dr. Mehmet PALAMUTLUOĞLU
Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışmanı :
İki Parametreli Hareketlerin Kinematik Uygulamaları
Prof. Dr. Yusuf YAYLI
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri :
1. Özkan Coşkun, 3-Boyutlu Öklid Ve Minkowski Uzaylarında Mannheim Eğri Çiftleri, Uşak
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Temmuz 2010
2. Nazlı Arık, 3-Boyutlu Öklid Ve Minkowski Uzayında Biharmonik Eğriler, Uşak
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Temmuz 2010
3. Fatma Bozkurt, Kanal Yüzeylerinin Geometrik Özellikleri, Uşak Üniversitesi Fen
Bilimleri Enstitüsü, Temmuz 2012
Görevler:
Görev
Unvanı
Arş.Gör.
Görev Yeri
Yıl
K.Maraş Sütçü İmam Üniv. Fen Edeb. Fakültesi,Matematik
1993-1999
Arş.Gör.
Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi,Matematik
1999-2004
Arş.Gör.Dr.
K.Maraş Sütçü İmam Üniv. Fen Edeb.Fakültesi,Matematik
2004-2008
Yar.Doç.Dr.
Uşak Üniversitesi Fen Edeb. Fakültesi,Matematik
2008- 2013
Doç.Dr.
Uşak Üniversitesi Fen Edeb. Fakültesi,Matematik
2013-
İdari Görevler :
Bölüm Başkanı
: Uşak Üniversitesi Fen Edeb. Fakültesi,Matematik
2008-2014
Dekan Yardımcısı : Uşak Üniversitesi Fen Edeb. Fakültesi,Matematik
2008-2011
ESERLER
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
A1. M.K .Karacan,Y.Yaylı,“Special Two Parameter Motion in Lorentzian Plane”,
Thai Journal of
Mathematics, Vol 2, Number 2, December 2004
A2. Y.Yaylı ,N.Yaz, M.K .Karacan,“Hamilton Operators and Homothetic Motion
in
R 3 ”, Applied Mathematics and Mechanics, (English Edition), Vol.25 No.8
pp.898-902, 2004
A3. M.K .Karacan,Y.Yaylı,“Special Two Parameter Motion”, Mathematical and
Computational Applications, Vol. 10, No. 1, pp. 27-34, 2005
A4. M.K.Karacan,Y.Yaylı,“General Two Parameter Motion”, Hadronic Journal,
Algebras, Groups And Geometries, Volume 22, Number 1, March 2005
A5. L.Kula, M.K.Karacan,Y.Yaylı,“ Formulas for the Exponential of a Semi-Skew
Symetric Matrix of Order 4”, Mathematical and Computational Applications, Vol.
10, No. 1, pp. 99- 104, 2005.
A6. M.K.Karacan,H.Es,Y.Yaylı,“ Singular Points of Tubular Surfaces in Minkowski
3-Space”, Sarajevo Journal of Mathematics, Vol.2 (14), 73-82, 2006
A7. B.Bukcu, M.K.Karacan,“ On the Involute and Evolute Curves of the Spacelike
Curve with a Spacelike Binormal in Minkowski 3−Space”, Int. J. Contemp.
Math. Sciences, Vol. 2, no. 5, 221 – 232, 2007
A8. B.Bukcu, M.K.Karacan,“ On the Involute and Evolute Curves of the Timelike
Curve in Minkowski
3−Space”, Demonstratio Mathematica, Volume XL, No:3, 2007
A9. M.K. Karacan, Bahaddin Bukcu,“ An alternative moving frame for tubular surfaces
around timelike curves in the Minkowski 3-space“, Balkan Journal of Geometry and Its
Applications, Vol.12, No.2, pp. 73-80, 2007
A10. M.K. Karacan, Y. Yaylı, “On The Instantaneous Screw Axes of Two Parameter
Motions”, Facta Universitatis, Series: Mechanics, Automatic Control and Robotics,
Vol. 6, No 1, pp. 81 – 88, 2007
A11. M.K.Karacan, B.Bukcu, “An Alternative Moving Frame for Tubular Surface around
the Spacelike Curve with a Spacelike Binormal in Minkowski 3-Space”, Mathematica
Moravica, Vol:11, pp:47–54, 2007
A12. M.K. Karacan, B.Bukcu, N. Yuksel “On The Dual Bishop Darboux Rotation Axis of
The Dual Space Curve”, Applied Sciences, Vol: 10, No:1, 2008
A13. B.Bukcu, M.K. Karacan, N. Yuksel “On the Dual Bishop Darboux Rotation Axis of
the Timelike Dual Curve”, Far East Journal of Mathematical Sciences Volume 31,
Issue 2, Pages 301 - 310 (November 2008)
A14. B.Bukcu, M.K. Karacan, “On The Slant Helices According To Bishop Frame
of The Timelike Curve in Lorentzian Space” Tamkang Journal of Mathematics, Vol:
39, No:3, 2008
A15. M.K. Karacan,Y.Yayli,“On The Geodesics of Tubular Surfaces in Minkowski 3Space”, Bulletin of The Malaysian Mathematical Sciences Society, Vol. 31, No. 1,
2008
A16. M.K. Karacan, B.Bukcu, “Bishop Frame Of The Timelike Curve in Minkowski 3Space”, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi (E-Dergi), Volume 3 , Issue 1, pp:
80- 90, 2008,
A17. M.K. Karacan, B.Bukcu,“ An Alternative Moving Frame for A Tubular Surface
Around A Spacelıke Curve with a Spacelike Normal in Minkowski 3-Space“,Rendiconti
del Circolo Matematico di Palermo, Vol. 57, 2008
A18. B.Bukcu, M.K. Karacan, “Bishop Frame of The Spacelike curve with a Spacelike
Principal Normal in Minkowski 3-Space”, Commun.Fac.Sci.Univ.Ank.Series
A1,Volume 57, Number 1, Pages:13-22, 2008
A19. B.Bukcu ,M.K.Karacan,” Special Bishop Motion and Bishop Darboux Rotation Axis
of The Space Curve”, Journal of Dynamical Systems and Geometric Theories. Vol.6,
No:1,2008
A20. B.Bukcu, M.K.Karacan, “Special Bishop Motion and Bishop Darboux Rotation Axis
of The Timelike Curve in Minkowski 3-Space”, Kochi Journal of Mathematics, vol. 4
,2009
A21. M.K.Karacan,L.Kula,” On the instantaneous Screw Axes of Two Parameter Motions
in Lorentzian space”, Scientia Manga, Vol. 5, No. 1, pp:65-72, 2009
A22. B.Bukcu, M.K.Karacan, “On Involute and Evolute Curves of Spacelike Curve with a
Spacelike Principal Normal in Minkowski 3-Space”, International J.Math. Combin.
Vol.1 ,pp:27-37, 2009
A23. B.Bukcu ,M.K. Karacan, “The Slant Helices According to Bishop Frame”,
International Journal of Computational and Mathematical Sciences, Volume 3
,Number 2, Spring 2009
A24. M.K.Karacan,B.Bukcu,” On The Elliptic Cylindrical Tzitzeica Curves in Minkowski 3Space” , Scientia Manga, Vol. 5, No.3, 44-48, (2009)
A25. N. Yuksel ,M.K. Karacan, B.Bukcu “On the Dual Bishop Darboux Rotation Axis of
the Dual Spacelike curve with a Spacelike Binormal”, Antarctica Journal of
Mathematics,Volume 6, 2009
A26. H.Es, M.K.Karacan, Y.Yayli,”Singular Points of Tubular Surface” Journal of Xuzhou
Normal University (Natural Science Edition), Vol.24, No:4, Dec. 2009
A27. B.Bukcu, M.K. Karacan, “The Slant Helices According to Bishop Frame of the
Spacelike Curve in Lorentzian Space”, Journal of Interdisciplinary Mathematics,
Volume No. : 12, Issue No: 05, October 2009
A28. M.K.Karacan,B.Bukcu,” The Bishop Darboux Rotation axis of the Spacelike Curves
with a Spacelike Principal Normal in Minkowski 3-Space” , Revista Notas de
Matemática,Vol.5(2),No. 279, pp. 29-35, 2009
A29. M.K.Karacan,B.Bukcu,” On Natural Curvatures of Bishop Frame”, Journal of
vectorial Relativity, Vol. 5, Issue No. 4, , December 2010
A30. M.K.Karacan, Y.Tuncer, “Tubular W-surfaces in 3-space”, Scientia Manga, Vol.6 ,
No:3, pp:55-62 , December 2010
A31.B.Bukcu ,M.K. Karacan, “Bishop Frame of The Spacelike curve with a Spacelike
Binormal in Minkowski 3-Space”, Selçuk J. Appl. Math. , Vol. 11.
No.1. pp. 15-25 , 2010
A32. M.K.Karacan, Y.Tuncer, M.Doruk , “Darboux Rotation Axis of the Curve in Galilean
and Pseudo-Galilean Spaces”, Journal of Vectorial Relativity, Vol. 6, Issue No. 1,
pp:107-116, March 2011
A33. M.Çetin, M.K. Karacan, Y.Tunçer, “Bishop Motion In Minkowski 3-Space”,
International Journal of Physical and Mathematical Sciences, Vol 2, No 1,pp:25-32,
2011
A34. M.Çetin, M.K.Karacan,Y.Tunçer, “Serret-Frenet Motion In Minkowski 3-Space”,
International Journal of Physical and Mathematical Sciences, Vol 2, No 1,pp:33-38,
2011
A35. Y.Tunçer, D.W. Yoon, M.K.Karacan, “Weingarten and Linear Weingarten Type
Tubular Surfaces in
E 3 ”, Mathematical Problems in Engineering, Volume 2011,
Article ID 191849, 11 pages , doi:10.1155/2011/191849
A36. N.Yüksel,Y.Tunçer, M.K.Karacan, “Tabular Surfaces with Bishop Frame of
Weingarten Types in Euclidean 3-Space”, Acta Universitatis Apulensis Seria
Mathematics-Informatics ,No. 27, pp:39-50 ,2011
A37. B.Bükcü, M.K.Karacan, “New Characterizations for Bertrand Curves in Minkowski 3Space”, International J.Math. Combin. Vol.2 (2011), 98-103
A38. M.K.Karacan , “Weakened Mannheim Curves”, International Journal of the
Physical Sciences, Vol. 6(20), pp. 4700-4705, 23 September, 2011
A39. M.K.Karacan ,Y.Tunçer,” Bäcklund transformations According to Bishop frame in
Euclidean 3-Space”, Siauliai Mathematical Seminar,Vol:7, No:15, pp:41-49,2012
A40. M. K. Karacan,Y. Tunçer,” Weakened Mannheim curves in Galilean 3- Space”,
International Electronic Journal of Geometry (IEJG), Volume 5, No. 2, pp. 10-18,
2012
A41. D.W. Yoon ,Y.Tunçer, M.K.Karacan, “Non-degenerate Quadric surfaces of
Weingarten type ”, Annales Polonici Mathematici, 107, 59-69, 2013,
doi:10.4064/ap107-1-4
A42. M. K. Karacan,Y. Tunçer,” Tubular Surfaces of Weingarten Types in Galilean and
Pseudo-Galilean 3-Spaces”, Bulletin of Mathematical Analysis and Applications,
Volume 5 Issue 2 (2013), Pages 87-100
A43.D.W.Yoon,, C.W. Lee, M.K.Karacan,“Some Translation Surfaces in the 3Dimensional Heisenberg Group”, Bulletin of the Korean Mathematical Society. 50
(2013), No. 4, pp. 1329-1343, Jul 01
A44. D.W.Yoon, Y.Tuncer, M.K. Karacan,”Generalized Mannheim Quaternionic Curves in
Euclidean 4-Space”, Applied Mathematical Sciences, , Vol. 7, no. 132, 6583 - 6592,
2013,http://dx.doi.org/10.12988/ams.2013.310560
A45 M. Çetin ,Y. Tunçer ,M. K. Karacan, “Smarandache Curves According to Bishop
Frame in Euclidean 3-Space”, Gen. Math. Notes, Vol. 20, No. 2, pp.50-66, February
2014
A46.M.K. Karacan, D.W.Yoon, Y.Tuncer, ” Tubular surface of Weingarten Types in
Minkowski 3-Space”, General Matematics Notes, Vol. 22, No. 1, pp.44-56 , May
2014
A47.İ.A.Güven,S.Kaya,M.K.Karacan,” Ruled Weingarten Surfaces Related to Dual
Spherical Curves”, Gen. Math. Notes, Vol. 24, No. 2, , pp.10-17, October 2014
A49.D.W.Yoon, Y.Tuncer, M.K. Karacan ,”On Curves of Constant Breadth in a 3Dimensional Lie Group”, Acta Mathematica Universitatis Comenianae, Vol., pp. 1–6,
2015
A50.Y.Tuncer, M.K. Karacan ,D.W.Yoon,” Non-Null Weakened Mannheim curves in
Minkowski 3-Space”, Analele Stiintifice ale Universitatii Ovidius Constanta-Seria
Matematica, DOI: 10.1515/aicu-2015-0005, February 2015
A51. M.K. Karacan, Y.Tuncer, “Weakened Mannheim curves in Pseodo-Galilean 3Space”, Thai Journal of Mathematics,2015
A52. M.K. Karacan, Y.Tuncer, “Backlund transformations According to Bishop Frame in
Minkowski 3-Space”, Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis de
Mathematica,2015
A53.S.Kaya,M.K.Karacan, Y.Tuncer, “Darboux Rotation Axis of a Null Curve in
Minkowski 3-space”, J. Math. Comput. Sci.,2015
A54.Y.Tuncer,M.K.Karacan,D.W.Yoon,“Homothetic Bishop Motion Of Euclidean
Submanifolds in Euclidean 3-Space”, Palestine Journal of Mathematics,2015
B. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
B1. Y.Yaylı, H.H. Hacisalihoğlu, M.K. Karacan,“Cayley Sayıları ve Cisim Yapıları”
F. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 16(3),425-432, 2004
B2. B.Bukcu, M.K. Karacan, “The Bishop Darboux Rotation Axis Of The Spacelike
Curve in Mınkowskı 3-Space”, Ege University, Journal of the Faculty of Science
JFS, Vol 30,pp:1-5, 2007
B3. M.K.Karacan,B.Bukcu ,”On The Hyperbolic Cylindrical Tzitzeica Curves in
Minkowski 3-Space”, BAÜ FBE Dergisi, Cilt:10, Sayı:1, 46-51,Temmuz 2008
B4. M.K. Karacan, B.Bukcu,“ Parallel (Offset) Curves In Lorentzian Plane”, Journal of
The Institute of Science And Technology of Erciyes University, Vol:24 , Issue:1-2,
pp: 334- 345, 2008
B5. M.K.Karacan ,Y.Tunçer, “Characterization of Slant Helix in Galilean and PseudoGalilean Spaces”, SAÜ Fen Edebiyat Dergisi, ,pp:43-53, 2010

Benzer belgeler