SketchUp Programı Çalışma Notları

Transkript

SketchUp Programı Çalışma Notları
SKETCHUP PROGRAMI ARAÇLAR VE GÖREVLERİ
Sketchup programı, üç boyutlu çizimler yapmamızı sağlayan bir programdır.
Line (Çizgi) Aracı; çalışma ekranında düz çizgi oluşturmaya yarar.
Select (Seçim) aracı; ekrana çizdiğimiz nesneleri seçmemizi sağlar.
Rectangle (Dikdörtgen) aracı; dikdörtgen ya da kare şekilli yüzeyler çizmeye yarar.
Circle (Çember) aracı; çember oluşturmaya yarar.
Arc (Yay) aracı; yay çizmeye yarar.
Polygon (Çokgen) aracı; çokgen şekiller oluşturmaya yarar.
Freehand (Serbest çizim) aracı; ekranda kalemle rasgele serbest çizim yapmaya yarar.
Paint Bucket (Boyama) aracı; seçilen yüzeyleri istenilen renk ya da desende boyamaya yarar.
Push/Pull (Çıkarma) aracı; çizilen düz bir şekli üç boyutlu yapar, hacimlendirir.
Pan aracı; ekran üzerinde yatay ve dikey olarak ilerlemeyi sağlar.
Orbit (ekranı çevirme) aracı; çizdiğimiz üç boyutlu model etrafında dolaşmayı sağlar.
3D Text (3 boyutlu yazı) aracı; 3 boyutlu yazı eklememizi sağlar.
Move (taşıma) aracı; bir noktayı ya da seçilen bir yüzeyi, nesneyi istediğimiz yere taşımamızı
sağlar. Aynı zamanda CTRL tuşuna basılı tutarak seçili nesneyi kopyalamamızı da sağlar.
Offset (paralel kopya alma) aracı; çizdiğimiz nesnenin içine eşit oranda, aynı nesneden
çizmemizi sağlar.
Rotate (döndürme) aracı; Çizilen nesneleri belirlenen rotasyon üzerinde döndürmeye yarar.
Scale (ölçekleme) aracı; seçilen bir nesneyi büyütüp küçültmek, ölçeğini değiştirmek için
kullanılır.
Get models (model al) aracı; hazır objeler (ağaç, araba vb.) eklemek için kullanılır.
EKSENLER
LARGE TOOL SET (Büyük Araç Takımı)
Ekranın sol
tarafında bulunan
araçları göstermek
için View –
Toolbars – Large
Tool Set’i
seçmemiz gerekir.
GRUP OLUŞTURMA İŞLEMİ
Bir nesneyi tüm varlıklarıyla gruplayarak bir araya getirme işlemidir. Nesnenin tümü seçilir ve
üzerinde sağ tıklanarak Make Group komutu seçilir. Bu işlem yapıldığında, nesne bir bütün olarak
seçilebilir. Nesnenin üzerinde düzenleme yapılmak istenirse; sağ tıklayıp Edit Group komutu
seçilerek düzenleme yapılabilir. Grubu iptal etmek için; sağ tıklayıp Explode komutu seçilir.
Örnek:
MAKE COMPONENT (BİLEŞEN OLUŞTURMA) İŞLEMİ
Component özelliği ile oluşturulan nesnelerden kopyalar üretildiğinde, birinde yapılan değişiklik
diğerlerinin tümünde otomatik olarak gerçekleşir.
Make Component özelliğini uygulamak için; nesne oluşturulup seçildikten sonra üzerinde sağ
tıklanarak ilk önce Make Group komutu seçilir. Ardından tekrar sağ tıklanarak Make Component
komutu seçilir.
Daha sonra oluşturduğumuz nesneden kopyalar oluşturabiliriz. Kopya oluşturmak için Move
(taşıma) aracı seçilerek, CTRL tuşuna basılı tutup, nesnemizi fare ile sürükleyebiliriz.
Kopyaladığımız nesnelerin birinde yaptığımız değişikliğin diğerlerine de uygulanabilmesi için,
nesnelerden birini çift tıklayarak seçmemiz gerekir. Daha sonra istediğimiz değişikliği yapabiliriz.
Örnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
FLİP ALONG (NESNENİN SİMETRİĞİNİ ALMA) İŞLEMİ
Seçilen nesne üzerinde sağ tıklanarak Flip Along komutu seçilir ve nesne hangi eksen üzerinde
döndürülmek isteniyorsa, o eksen seçilir. Böylelikle seçtiğimiz nesneyi tam simetriği olacak şekilde
döndürmüş oluruz.
Örnek:
1.
Yandaki resimde birbirinin aynısı olan iki nesneden ikincisini, birincinin
simetriği olacak şekilde döndürelim.
2.
Nesne üzerinde sağ tıklayıp
Flip Along komutunu
seçtikten sonra, Component’s
Green seçilir. Greeni’i
seçmemizin nedeni nesneyi
yeşil eksen etrafında
döndürmek istememizdir.
3.
NOT:
CTRL – Z: Yanlış yapılan bir işlemi geri almak için kullanılır.
CTRL – S: Yaptığımız dosyayı kaydetmek için kullanılır.
CTRL ya da SHIFT tuşuna basılı tutarak çoklu seçim yapabiliriz.
CTRL-C: Kopyala
CTRL-V: Yapıştır