[ ] düğmesine basınız.

Yorumlar

Transkript

[ ] düğmesine basınız.
BATERİ TRIGGER MODÜLÜ
DTX700
Kullanım Kılavuzu
(Kurulum / Temel İşlemler)
Kağıttan okuyunuz
(İçindekiler için bkz. sayfa 6)
İlk önce Kullanım Kılavuzu
okuyunuz Bu kitapçık
(Kurulum / Temel İşlemler)
:
Gerektiğinde
okuyunuz Veri Listesi : Ayrı kitapçık
Bilgisayarınızdan okuyunuz
(PDF dosyası)
Gerektiğinde Referans Kılavuz (Ayrıntılı Çalışma)
okuyunuz
Lütfen şu web sitesinden indiriniz:
http://www.yamaha.co.jp/manual/
TR
ÖZEL MESAJ BÖLÜMÜ
Bu üründe piller veya harici bir güç kaynağı (adaptör) kullanılır. Bu
ürünü kullanım kılavuzunda ve isim plakasında belirtilenden veya
Yamaha tarafından özel olarak tavsiye edilenden başka bir güç
kaynağına veya adaptöre bağlamayınız.
Bu ürün ayrıca “ev” tipi piller de kullanabilir. Bunlardan bazıları şarjlı
olabilir. Şarj edilen pilin şarjlı tip olduğundan ve şarj cihazının şarj
edilen pile uygun olduğundan emin olunuz.
Bu ürün yalnızca verilen aksesuarlarla ya da Yamaha tarafından
tavsiye edilen bir stand, raf veya sehpa ile birlikte kullanılmalıdır.
Eğer bir sehpa vs. kullanılırsa, bu ürünle birlikte gelen tüm güvenlik
işaretlerine ve talimatlarına uyunuz.
Eski ve yeni pilleri veya farklı tipteki pilleri birlikte kullanmayınız. Piller
düzgün bir şekilde TAKILMALIDIR. Uyumsuzluklar veya yanlış takma aşısı
ısınmaya veya pilin patlamasına yol açabilir.
TEKNİK ÖZELLİKLER DEĞİŞTİRİLEBİLİR:
Uyarı:
Pilleri sökmeye veya yakmaya teşebbüs etmeyiniz. Tüm pilleri
çocuklardan uzak tutunuz. Kullanılmış pilleri derhal ve geçerli yasal
düzenlemelere uygun olarak atınız. Not: Pillerin atılması ile ilgili bilgi
için ev tipi pilleri satan mağazaya başvurunuz.
Bu kılavuzda yer alan bilgilerin, baskı sırasında doğru olduğuna
inanılmaktadır. Bununla birlikte, Yamaha bildirimde bulunmadan veya
mevcut cihazları güncelleme yükümlülüğü olmaksızın teknik özelliklerden
herhangi birini değiştirme veya üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı
tutar.
Bu ürün, solo olarak ya da bir amplifikatör ve kulaklık veya hoparlör
kombinasyonu ile birlikte, kalıcı işitme kaybına sebep olabilecek seviyeli
ses üretebilir. Çok uzun süre yüksek ses seviyesi ile veya rahatsız edici
bir seviye ile dinlemeyiniz. Eğer işitme kaybı veya kulaklarınızda çınlama
oluşursa bir hekime danışınız.
ÖNEMLİ: Ses ne kadar şiddetli olursa, hasar o kadar kısa zamanda
oluşacaktır.
UYARI:
Bir fonksiyonun veya efektin nasıl çalıştığı konusunda bilgi eksikliğinin
(cihaz tasarlandığı şekilde çalışırken) sebep olduğu servis masrafları
üreticinin garanti kapsamında değildir ve dolayısıyla müşteriye aittir.
Lütfen servis talep etmeden önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve
bayinize danışınız.
ÇEVREYLE İLGİLİ KONULAR:
Yamaha, hem kullanıcı için güvenli hem çevre dostu ürünler üretmeye
büyük önem vermektedir. Ürünlerimizin ve üretim yöntemlerimizin bu
amaçlara uygun olduğuna içtenlikle inanıyoruz. Yasanın lafzına ve
ruhuna uygun olarak, aşağıdaki hususlardan haberdar olmanızı isteriz:
Pil Uyarısı:
Bu ürün, (uygulanabilir ise) yerine lehimlenen tek kullanımlık küçük bir
pil İÇEREBİLİR. Bu pilin ortalama ömrü yaklaşık beş yıldır. Pilin
değiştirilmesi gerektiğinde, işlem için yetkili bir servis temsilcisiyle
irtibata geçin.
92-BP (alt)
Elden Çıkarma Uyarısı:
Bu ürünün tamir edilemeyecek kadar hasar görmesi veya başka bir
nedenle kullanılamaz hale gelmesi durumunda, lütfen kurşun, pil,
plastik, v.b. içeren ürünlerin atılmasıyla ilgili tüm yerel, ulusal ve federal
düzenlemelere riayet ediniz. Eğer bayiniz size yardımcı olamazsa,
lütfen doğrudan Yamaha ile irtibata geçiniz.
İSİM PLAKASININ YERİ:
İsim plakası ürünün alt tarafında bulunur. Bu plaka üzerinde model
numarası, seri numarası, güç gereklilikleri, v.b. bilgiler yer almaktadır.
Model numarasını, seri numarasını ve satın alma tarihini aşağıdaki ilgili
yerlere yazmalı ve bu kılavuzu ürünün ayrılmaz bir parçası olarak
saklamalısınız.
Model
Seri Numarası
Satın Alma Tarihi
LÜTFEN BU KILAVUZU SAKLAYINIZ
FCC BİLGİSİ (A.B.D.)
1. ÖNEMLİ UYARI: BU ÜRÜN ÜZERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPMAYINIZ!
Bu ürün, kılavuz içerisinde belirtilen talimatlara göre kurulduğunda
FCC şartlarını karşılar. Yamaha tarafından kesinlikle onaylanmayan
modifikasyonlar FCC tarafından verilmiş olan cihaz kullanma yetkinizi
geçersiz kılabilir.
2. ÖNEMLİ: Bu ürünü bir aksesuara ve/veya başka bir ürüne
bağlarken sadece yüksek kalitede blendajlı kabloları kullanınız. Bu
ürünle birlikte verilen kablo/lar KULLANILMALIDIR. Tüm montaj
talimatlarına uyunuz. Bu talimatlara uymamak bu ürünü A.B.D.’de
kullanmak için FCC yetkinizi geçersiz kılabilir.
3. NOT: Bu ürün test edilmiş ve Sınıf “B” dijital cihazlar için FCC
Yönetmelikleri 15. Kısım’da listelenen şartlara uygun olduğu
görülmüştür. Bu şartlara uygunluk, bu ürünün konut ortamında
kullanımının diğer elektronik cihazlarla zararlı parazitlenmeye sebep
olmayacağı konusunda makul bir güvence sağlamaktadır. Bu cihaz
radyo frekansı üretir/kullanır ve eğer bu kullanım kılavuzundaki
talimatlara uygun şekilde kurulmaz ve kullanılmazsa diğer elektronik
cihazlar için zararlı parazitlenmeye sebep olabilir.
FCC yönetmeliklerine uygunluk tüm kurulumlarda parazit
oluşmayacağını garanti etmez. Ürünün “AÇIK” ve “KAPALI” duruma
getirilerek belirlenecek şekilde parazitin kaynağı olduğu tespit
edildiğinde lütfen aşağıdaki önlemlerden birini kullanarak problemi yok
etmeye çalışınız.
Ürünün veya parazitten etkilenen cihazın yerini değiştiriniz.
Farklı kablo ayırma (devre kesici veya sigorta) devrelerinde bulunan
elektrik prizlerini kullanın veya AC hattı filtresini/filtrelerini takınız.
Radyo veya TV paraziti durumunda antenin yerini değiştirin/
yönlendirin. Anten bağlantı kablosu 300 ohm şerit kablo ise,
kabloyu koaksiyel tipte kabloyla değiştiriniz.
Düzeltici önlemler tatmin edici sonuçlar vermiyorsa, lütfen bu tür
ürünün dağıtım yetkisine sahip yerel perakendeciye danışınız. Eğer
uygun satıcıya ulaşamıyorsanız, lütfen Yamaha Corporation of
America, Electronic Service Division, 6600 Orangethorpe Ave,
Buena Park, CA90620 adresinden Yamaha ile irtibata geçiniz.
Yukarıdaki ifadeler SADECE Yamaha Corporation of America veya
iştirakleri tarafından dağıtılan ürünler için geçerlidir.
* Bu, sadece YAMAHA CORPORATION OF AMERICA tarafından dağıtılan ürünler için geçerlidir.
(B sınıfı)
UYGUNLUK BİLGİLERİ BEYANI (UYGUNLUK BEYANI PROSEDÜRÜ)
Sorumlu Taraf :
Adres :
Telefon :
Cihazın Tipi :
Model Adı :
Yamaha Corporation of America
6600 Orangethorpe Ave., Buena Park, Calif. 90620
714-522-9011
Bateri Tetikleme Modülü
DTX700
Bu cihaz FCC kurallarının 15. maddesiyle uyumludur.
Cihazın işleyişi aşağıdaki şartlara tabidir:
1) Cihaz zararlı parazite sebep olabilir ve
2) cihaz, istenmeyen işleyişe neden olabilecek parazitler dahil alınan
tüm parazitleri kabul etmelidir.
Radyo yayınına parazitten şüpheleniliyorsa kullanıcı kılavuzuna bakınız.
* Bu, sadece YAMAHA CORPORATION OF AMERICA tarafından dağıtılan ürünler için geçerlidir.
2
DTX700 Kullanım Kılavuzu
(FCC DoC)
ÖNLEMLER
LÜTFEN DEVAM ETMEDEN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUNUZ
* İleride bakmak için bu kılavuzu emniyetli bir yerde saklayınız.
UYARI
Elektrik çarpmasından kaynaklanabilecek ciddi yaralanma veya ölümden, kısa devreden, hasarlardan, yangından ve diğer tehlikelerden kaçınmak için daima aşağıda listelenen temel önlemleri alınız. Bu önlemler aşağıdakileri içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir:
Elektrik/AC güç adaptörü
Su uyarısı
• Güç kablosunu ısıtıcılar veya radyatörler gibi ısı kaynaklarının
yakınına yerleştirmeyiniz ve kabloyu aşırı bükmeyiniz veya
başka şekilde hasar vermeyiniz, kablonun üzerine ağır nesneler
koymayınız veya insanların üzerine basabileceği veya
ayaklarına takılabileceği bir yere yerleştirmeyiniz.
• Sadece cihaz için belirtilen doğru gerilimi kullanınız. Gereken
gerilim değeri cihazın isim plakasının üzerinde yazılıdır.
• Cihazı yağmura maruz bırakmayınız, suyun yakınında veya nemli
veya ıslak koşullarda kullanmayınız, üzerine cihazın herhangi bir
açıklığına dökülebilecek sıvılar içeren (vazo, şişe veya bardak
gibi) herhangi bir kap koymayınız. Eğer cihazın içine su, v.b.
herhangi bir sıvı sızarsa derhal cihazın gücünü kapatınız ve
elektrik fişini prizden çekiniz. Daha sonra cihazı yetkili Yamaha
servis personeline kontrol ettiriniz.
• Sadece belirtilen adaptörü (sayfa 57) kullanınız. Yanlış adaptörün
kullanılması cihaza zarar verebilir veya aşırı ısınmaya yol açabilir.
• Elektrik fişini periyodik olarak kontrol ediniz ve üzerinde
birikebilecek kir ve tozu temizleyiniz.
• Kesinlikle elektrik fişini ıslak ellerle takmayınız veya çıkarmayınız.
Yangın uyarısı
• Mum gibi yanan maddeleri cihazın üzerine koymayınız.
Yanan bir madde devrilerek yangına neden olabilir.
Açmayınız
• Bu cihaz, kullanıcı tarafından tamir edilebilecek parçalar
içermemektedir. Herhangi bir şekilde iç bileşenleri sökmeye veya
değiştirmeye çalışmayınız. Eğer cihaz arıza yapıyorsa derhal
kullanmayı bırakınız ve yetkili Yamaha servis personeline
muayene ettiriniz.
Herhangi bir anormallik hissederseniz
• Aşağıdaki sorunlardan birisinin olması halinde derhal güç
düğmesini kapatınız ve elektrik fişini prizden çekiniz. Daha sonra
cihazı yetkili Yamaha servis personeline kontrol ettiriniz.
• Güç kablosu veya fiş aşınmış veya hasar görmüşse.
• Cihazdan anormal koku veya duman çıkıyor.
• Cihazın içine nesne düşmüş.
• Cihazın kullanılması sırasında ani ses kaybı oluyor.
DİKKAT
Kendinizi ve başkalarını yaralama veya cihaza veya diğer eşyalara zarar verme riskinden kaçınmak için daima aşağıda
listelenen temel önlemleri alınız. Bu önlemler aşağıdakileri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir:
Elektrik/AC güç adaptörü
Yer
• Cihazı çoklu bağlayıcı kullanarak elektrik prizine bağlamayınız.
Bu, ses kalitesini düşürebilir veya prizin aşırı ısınmasına neden
olabilir.
• Cihazı kazayla devrilebileceği dengesiz bir yere yerleştirmeyiniz.
• Cihazı hareket ettirmeden önce tüm kablo bağlantılarını sökünüz.
• Ürünün kurulumunu yaparken, kullandığınız AC prizinin kolayca
ulaşılabilir olduğundan emin olunuz. Bir sorun veya arıza
oluşması halinde derhal güç düğmesini kapatınız ve elektrik fişini
prizden çekiniz. Güç düğmesi kapatıldığında bile cihaza
minimum düzeyde elektrik akımı girişi vardır. Ürünü uzun bir
süre kullanmayacaksanız, elektrik fişini prizden çıkarınız.
• Elektrik fişini cihazdan veya prizden çıkarırken kablodan değil
fişten tutunuz. Aksi takdirde kablo zarar görebilir.
• Cihaz uzun bir süre kullanılmayacaksa veya gök gürültülü
sağanak yağış sırasında elektrik fişini prizden çekiniz.
DMI-3
1/2
DTX700 Kullanım Kılavuzu
3
• Yalnız cihaz için belirtilen standı/rafı kullanınız. Sehpayı veya rafı
monte ettiğinizde, sadece verilen vidaları kullanınız. Aksi halde, iç
bileşenler zarar görebilir veya cihaz devrilebilir.
Bağlantılar
• Cihazı diğer elektronik bileşenlere bağlamadan önce tüm
bileşenlerin gücünü kapatınız. Tüm bileşenlerin gücünü açmadan
veya kapamadan önce tüm ses düzeylerini minimuma
ayarlayınız.
• Tüm bileşenlerin seslerini kendi minimum düzeylerine
ayarladığınızdan emin olunuz ve istenen dinleme düzeyini
ayarlamak için cihazı çalarken ses düzeylerini artırınız.
Kullanımla ilgili dikkat edilecek hususlar
• Cihaz üzerindeki herhangi bir boşluğa parmağınızı veya elinizi
sokmayınız.
• Kesinlikle panel üzerindeki boşluklara kağıt, metal veya başka
nesneler sokmayınız veya düşürmeyiniz. Bu, sizin veya
başkalarının yaralanmasına, cihazın veya başka eşyaların hasar
görmesine veya çalışma arızasına neden olabilir.
• Cihaza ağırlığınızla yüklenmeyiniz veya cihaz üzerine ağır
nesneler koymayınız ve düğmeler, anahtarlar veya konnektörler
üzerine fazla kuvvet uygulamayınız.
• Cihazı/aygıtı veya kulaklıkları yüksek veya rahatsız edici bir ses
düzeyinde uzun süre kullanmayın; bu, kalıcı işitme kaybına neden
olabilir. Eğer işitme kaybı veya kulaklarınızda çınlama oluşursa bir
hekime danışın.
Yamaha, cihazın uygunsuz kullanımı veya cihaz üzerinde yapılan değişiklikler veya kaybedilen veya bozulan veriler nedeniyle oluşan hasar için sorumlu tutulamaz.
Cihazı kullanmadığınız zaman daima gücünü kapatınız.
Güç düğmesi “standby ” (bekleme) durumundayken bile cihaza minimum düzeyde elektrik akımı girişi vardır. Cihazı uzun bir süre
kullanmayacaksanız, elektrik fişini prizden çıkarınız.
UYARI
Ürünün arızalanması / hasar görmesi, veri kaybı veya diğer eşyaların zarar görmesi olasılığından kaçınmak için aşağıdaki
uyarılara riayet ediniz.
 Kullanım ve Bakım
• Cihazı TV, radyo, stereo cihaz, cep telefonu veya başka elektrikli cihazların yakınında kullanmayın.
• Panelin bozulması, iç bileşenlerin hasar görmesi veya dengesiz çalışma olasılığını engellemek için cihazı aşırı toza veya
titreşime veya aşırı soğuğa veya sıcağa (doğrudan güneş ışığı, bir ısıtıcının yakını veya gündüz vakti bir otomobilin içi gibi)
maruz bırakmayınız. (Onaylanmış çalışma sıcaklığı aralığı: 5° – 40°C veya 41° – 104°F.)
• Cihaz üzerine vinil, plastik veya lastik nesneler koymayın; bunlar panelin veya klavyenin rengini bozabilir.
• Cihazı temizlemek için yumuşak ve kuru veya hafifçe ıslatılmış bir bez kullanınız. Boya incelticiler, çözücüler, temizlik sıvıları
veya kimyasal madde emdirilmiş temizlik bezleri kullanmayınız.
 Verilerin kaydedilmesi
• Kaydedilen veriler, arıza veya yanlış kullanım nedeniyle kaybedilebilir. Önemli verileri bir USB belleğe / bilgisayar gibi bir harici
cihaza kaydediniz.
• Kayıt ortamının hasar görmesi nedeniyle veri kaybı riskine karşı koruma sağlamak için, önemli verilerinizi iki USB depolama
aygıtına / harici kayıt ortamına kaydetmenizi tavsiye ederiz.
Bilgi
 Telif hakları hakkında
• MDI verileri ve/veya audio verileri dahil, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere piyasada bulunabilen müzik verilerinin kopyalanması kişisel
kullanım haricinde kesinlikle yasaktır.
• Bu üründe, bilgisayar programları ve Yamaha’nın telif haklarına sahip olduğu veya diğerlerinin telif haklarını kullanmak için ilgili lisanslara
sahip olduğu içerikler mevcuttur. Telif hakkıyla korunan bu materyaller, tüm bilgisayar yazılımlarını, stil dosyalarını, MIDI dosyalarını, WAVE
verilerini, şarkı notalarını ve ses kayıtlarını içermektedir ve bunlarla sınırlı değildir. Bu programların ve içeriklerin kişisel kullanım dışında
izinsiz herhangi bir kullanımı ilgili kanunlarla yasaklanmıştır. Herhangi bir telif hakkı ihlali hukuki sonuçlar doğuracaktır. YASADIŞI
KOPYALAR YAPMAYINIZ, DAĞITMAYINIZ VE KULLANMAYINIZ.
 Bu kılavuz hakkında
• Bu kılavuzda yer alan şekiller ve LCD ekranlar sadece bilgi amaçlıdır ve sizin cihazınızdakilerden biraz farklı olabilir.
• Bu kılavuzdaki şirket ve ürün adları, ilgili şirketlerin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.
4
DTX700 Kullanım Kılavuzu
DMI-3
2/2
Hoş geldiniz
Bu Yamaha DTX700 Bateri Tetikleme Modülünü satın aldığınız için teşekkürler.
Yeni enstrümanınızdan maksimum verim almak için lütfen bu kullanım kılavuzunu
dikkatlice okuyunuz. Ve bu kılavuzu iyice okuduktan sonra, gerektiğinde yeniden
bakabilmeniz için kılavuzu güvenli bir yerde saklayınız.
Kılavuzların Kullanılması
Kullanım Kılavuzu – bu kitapçık (Kurulum / Temel İşlemler)
Bu basılı kılavuz DTX700’ün kontrol paneli aracılığıyla gerçekleştirilen temel işlemleri açıklar.
Veri Listesi
Veri Listesi DTX700’ün seslerinin ve kitlerinin tamamının adlarını, bununla birlikte MIDI ile ilişkili referans materyalini içerir.
Referans Kılavuzu (Ayrıntılı İşlem *Bu ürünle birlikte verilmemiştir.
Referans Kılavuz, DTX700’ün kontrol paneli üzerindeki [MENU] düğmesine basılarak erişilebilen fonksiyonların tamamına
yönelik açıklamalar verir. Bu PDF kılavuzu bateri tetikleme modülü ile birlikte verilmez. Referans Kılavuzu kullanarak
DTX700'ünüz hakkında daha fazla şey öğrenmek istiyorsanız, lütfen Yamaha Kılavuz Kitaplığı web sayfasından indiriniz.
http://www.yamaha.co.jp/manual/
* Yamaha Corp., önceden haber vermeden istediği zaman bu URL’yi değiştirme hakkını saklı tutar.
PDF Formatlı Kılavuzların Kullanılması
DTX700’ün Referans Kılavuzu, bir PDF dokümanı olarak dijital formatta mevcuttur. Bu yüzden, bunları okumak için bir
bilgisayar ve uygun bir yazılım gerekecektir. Anahtar kelimeleri hızlı ve kolayca aramanızı, belli bölümleri yazdırmanızı ve
yerleşik link’leri tıklayarak sayfalar arasında kolayca geçiş yapmanızı sağladığından Adobe Reader’ın bu amaç için
kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Anahtar kelime arama ve link esaslı dolaşma, yalnız dijital tip dokümanlarda bulunan çok
yararlı fonksiyonlardır. Adobe Reader’ın en son sürümü şu web sayfasından indirilebilir:
http://www.adobe.com/products/reader/
Verilen parçalar
• Güç adaptörü
• Kullanım Kılavuzu (bu kitapçık)
• Veri Listesi
• DVD-ROM (DAW yazılımını içeren)
• Modül tutucusu
• Modül-tutucusu montaj vidaları x 4
 En Son Yazılım Versiyonu
Yamaha zaman zaman ürünün yazılımını haber vermeden güncelleyebilir. Bu nedenle, en yeni versiyonunun olup olmadığını web sitemizden
(aşağıda) kontrol etmenizi ve DTX700 yazılımınızı güncel tutmanızı öneririz.
http://dtxdrums.yamaha.com/downloads/
Bu Kullanım Kılavuzunun içeriği basımından itibaren en yeni versiyona uygulanır. Daha yeni versiyonlara eklenmiş olan herhangi bir
fonksiyon ile ilgili detaylar da yukarıdaki web sitesinden bulunabilecektir.
 Opsiyonel Ped’ler
Bu Kullanım Kılavuzunda, DTX700’e bağlanabilen opsiyonel dış ped’ler model adıyla kullanılmıştır. Bu model adlarının bu kılavuzun basımı
itibariyle güncel olduklarını unutmayınız. Daha sonra piyasaya sürülen modellerle ilgili detaylar için aşağıdaki web sitesini ziyaret ediniz.
http://dtxdrums.yamaha.com/downloads/
DTX700 Kullanım Kılavuzu
5
İçindekiler
Hofl geldiniz ..........................................................5
K›lavuzlar›n Kullan›lmas› .....................................5
Ambalaj içeri¤i ......................................................5
‹çindekiler ..............................................................6
Kendi Kitinizi Oluflturma....................................30
Sesleri Seçme (Enstrümanlar) ...................................30
Bir Enstrüman›n Sesini Ayarlama...............................31
Çift Bas Davul ile Çalma ............................................32
Audio Dosyalar›n›n ‹çe Aktar›lmas› & Atanmas›.........32
Orijinal Bir Kiti Adland›rmak........................................34
Trampet Telinin Ayarlanmas› ......................................35
‹lk Ad›mlar ....................................................7
H›zl› Çal›flt›rma K›lavuzu..............................8
Ayar
Parçalar›n Adlar› & ‹fllevleri ...............................10
Kontrol Paneli .............................................................10
Yan Panel ...................................................................11
Arka Panel................................................................. 12
Ses Ayar›..............................................................13
Adaptörün Ba¤lanmas›...............................................13
Hoparlörlerin veya Kulakl›klar›n Ba¤lanmas› .............13
Müzik Çalar›n Ba¤lanmas› .........................................13
Aç›lmas›......................................................................14
Kapat›lmas› ................................................................14
Otomatik Kapanma.....................................................14
Pratik için fiark›lar›n Çal›nmas›.........................36
Bir fiark›n›n Çal›nmas› ...............................................36
fiark› Ses Seviyesinin Ayarlanmas›............................36
Bir fiark›daki Davullar›n Ses Seviyesinin
Ayarlanmas› .............................................................. 37
Davul K›sm›n›n Sesinin K›s›lmas› ..............................38
Bas K›sm›n Tek Bafl›na Çal›nmas›.............................38
Bir Kiti Kilitleme ..........................................................39
Click-Track’›n Aç›lmas›.......................................41
Temponun Ayarlanmas› ve Click-Track’›n
Bafllat›lmas› ...........................................................41
Click-Track Ses Seviyesinin Ayarlanmas› ................. 41
Zaman ‹flaretinin Ayarlanmas›....................................43
Zamanlay›c›n›n Kullan›lmas› ..................................... 44
Vurufl Temposu – Pedleri Çalarak Temponun
Ayarlanmas› ...........................................................44
DTX700 E¤itim Fonksiyonlar›n›n Kullan›lmas› .......... 45
Performanslar›n›z›n Kaydedilmesi................... 48
Temel İşlemler
Tan›t›m fiark›lar›n›n Çal›nmas› ..........................16
Bir Performans› Kaydetmek .......................................48
Kaydedilen bir Performans›n Çal›nmas›.....................48
Kaydedilen bir Performans›n Silinmesi ..................... 48
Performans›n & fiark›n›n Birlikte Kaydedilmesi ........ 49
Temel DTX700 ‹fllemleri......................................17
Ayar dü¤mesi (dahili dü¤meli)....................................17
‹mleç De¤erinin De¤ifltirilmesi ....................................17
‹mlecin Hareket Ettirilmesi......................................... 17
[-/DEC] ve [+/INC] Dü¤meleri.................................... 18
[F1], [F2] & [F3] Fonksiyon Dü¤meleri ...................... 18
Ses Seviyesinin Ayarlanmas› .....................................19
Ekran Kontrast›n›n Ayarlanmas›.................................19
Ayarlar›n Haf›zaya Al›nmas› .......................................21
Bir USB Depolama Ayg›t›n›n Ba¤lanmas› ..................21
Varsay›lan Ayarlar›n Geri yüklenmesi.........................22
Aksesuarlar›n Ba¤lanmas›.................................50
HH65 Hi-hat Kontrolünün Ayak Davul Pedal›
olarak kullan›lmas› ..................................................50
PCY135 Zil Pedi ile Geniflletme .................................50
DTX700’ünüzü bir Bilgisayara Ba¤lamak.........52
Ba¤lant›lar› Yapmak .................................................. 52
Bir Bilgisayar ile Müzik Yapmak .................................53
Cubase Uzaktan Kumandas›n›n Ayarlanmas›............54
Ekran Üstü Mesajlar ...........................................55
Davul Pedlerinin Çal›nmas› ...............................23
Trampetler & Tamtamlar .............................................23
Hi-Hat’ler ....................................................................23
Zil................................................................................24
Çok Say›da Farkl› Kit üzerinde
Performans Gösterilmesi................................25
Bir Kit Seçme ............................................................ 25
Tüm Kiti için bir Hassasiyet Seçme............................26
Tonun Ayarlanmas›.....................................................27
Efektlerin Kapat›lmas› ................................................28
Bir Kitin S›f›rlanmas›...................................................28
Ekran Modunun De¤ifltirilmesi ...................................29
6
DTX700 .XOODQÕP.ÕODYX]X
Sorun Giderme....................................................56
Teknik Özellikler..................................................57
Dizin .................................................................... 58
DTX700 Fonksiyonlar› Listesi............................59
* Bu fonksiyonlarla ilgili daha fazla bilgi için, PDF format›ndaki
Referans K›lavuza bak›n›z.
İlk Adımlar
1
İçeriğini görmek için kutuları açınız.
• DTX700 Bateri Tetikleme Modülü (ana birim)
• RS500 ve RS700 gibi raflar
• DTP700C, DTP700P, DTP750C ve DTP750P gibi ped
setleri
2
Kitinizi toplayınız.
• Rafları toplayınız.
m Raflarla birlikte verilen montaj kılavuzlarına bakınız
(RS500, RS700, vs.).
• Pedleri ve DTX700’ü raflara takınız.
m Ped setleri (DTX700K, DTX750K, vb.)ile birlikte gelen
montaj kılavuzlarına bakınız.
3
Kitinizi bağlayınız.
• Doğru kabloları kullanarak pedlerinizi DTX700’e bağlayınız.
m Ped setleriniz (DTX700K, DTX750K, vb.) ile birlikte
gelen montaj kılavuzlarına bakınız .
• Güç adaptörünü DTX700’e takınız ve açınız.
m Bu kitapçıkta bkz. sayfa 13.
4
Kitinizi çalınız.
• Doğru şekilde başlamak için bu kılavuzun 8 ve 9uncu sayfalarına
bakınız.
• Bu kılavuz DTX700’ünüzün temel işlemlerine giriş içindir. Tüm
fonksiyonların ayrıntılı açıklamaları Referans Kılavuz PDF
dokümanında bulunabilir (bkz. sayfa 5).
DTX700 Kullanım Kılavuzu
7
Hızlı Başlatma Kılavuzu
Çalmak için sesleri seçmek
(Temel İşlemler sayfa 25)
q [KIT] düğmesine basınız.
w Yeni sesleri seçmek için
düğmeyi çeviriniz.
Ayrıca pedlerin her birine ayrı ayrı sesler
atayabilirsiniz (Temel İşlemler sayfa 25).
Bir şarkı ile birlikte çalmak
(Temel İşlemler sayfa 36)
q [SONG] düğmesine basınız.
w Yeni bir şarkı seçmek için düğmeyi
çeviriniz.
e Şarkıyı başlatmak için [F3]
düğmesine basınız.
Şarkının davul kısımlarını sessize almak
için [F2] düğmesine basabilirsiniz (Temel
İşlemler sayfa 38).
8
DTX700 Kullanım Kılavuzu
Hızlı Başlatma Kılavuzu
Metronom ile pratik yapmak
(Temel İşlemler sayfa 41)
q [CLICK] düğmesine basınız.
w Tempoyu ayarlamak için
düğmeyi çeviriniz.
e Metronomu başlatmak için [
düğmesine basınız.
Kendi performansınızı kaydetmek
]
(Temel İşlemler sayfa 48)
q [REC] düğmesine basınız.
w Kaydı başlatmak için [>/]
düğmesine basınız.
e Çalmayı bitirdiğinizde, kaydı
durdurmak için bir kere daha
[>/] düğmesine basınız.
Kaydedilen performansınızı çalmayı
başlatmak ve durdurmak için de [>/]
düğmesine basabilirsiniz (Temel İşlemler
sayfa 48).
DTX700 Kullanım Kılavuzu
9
Ayar
Parçaların Adları & Fonksiyonları
Kontrol Paneli
q
w
e
y
@0
!0
o
!3
!5
q [PHONES] ses seviyesi düğmesi (sayfa 13)
Bu düğme [PHONES] jakından gerçekleşen audio
çıkışının ses seviyesini kontrol eder. Sesi artırmak
için saat yönünde, sesi kısmak için ise saat yönünün
tersine çeviriniz.
w [MASTER] düğmesi (sayfa 19)
Bu düğme DTX700’ün ana ses seviyesini kontrol
eder (örn. OUTPUT jaklarındaki ses seviyesi). Sesi
artırmak için düğmeyi saat yönünde, sesi kısmak için
ise saat yönünün tersine çeviriniz.
e Ekran (sayfa 29)
Bu LCD ekran DTX700’ü çalıştırmak için gerekli
bilgileri ve verileri gösterir.
r Düğme (sayfa 17)
Bu düğme hem çevrilebilir hem de düğmeye basılabilir.
• Bu düğmeye basarak, parametre değerlerini
ayarlayabilir ve verilerin kaydedilmesi gibi çeşitli
fonksiyonları gerçekleştirebilirsiniz.
• Bu düğmeyi çevirerek, imleci ekrandaki
sayfalarda hareket ettirebilir ve seçilmiş olan
parametre değerini değiştirebilirsiniz.
DTX700 Kullanım Kılavuzu
u
i
!8
!9
!1
!2
10
t
r
!4
!7
!6
t
(Standby/Açma) düğmesi (sayfa 14)
Bu düğmeyi DTX700’ü açıp kapatmak için kullanınız.
y [F1], [F2] ve [F3] fonksiyon düğmeleri (sayfa 18)
Bu düğmeler, görüntülenen sayfaya bağlı olarak
farklı fonksiyonların aralığına erişmek için kullanılır.
u [EXIT] düğmesi
Verilerin kopyalanması ve depolanması gibi işlemleri
iptal etmek için bu düğmeye basınız. Ayrıca, [SHIFT]
düğmesine basılı tutarken [EXIT] düğmesine
basarak herhangi bir anda hemen tüm sesleri
tamamen kısabilirsiniz.
i [STORE] düğmesi (sayfa 21)
Bu düğme ayarların ve diğer verilerin DTX700’ün
dahili hafızasında kaydetmek için kullanılır. Ayrıca,
parametre ayarlarının her değiştirilmesinde ve henüz
kaydedilmemesi durumunda düğme yanacaktır.
o [KIT] düğmesi (sayfa 25)
Bu düğme, bir davul kiti seçmek için Kit sayfasına
erişmek için kullanılır.
Parçaların Adları & Fonksiyonları
!0 [SONG] düğmesi (sayfa 36)
Bu düğme, bir şarkı seçmek için Şarkı sayfasına
erişmek için kullanılır.
!1 [MENU] düğmesi (sayfa 20)
Bu düğme, Menü alanına erişmek için kullanılır.
Buradan, DTX700’ünüzü çok farklı şekillerde
yapılandırmak için çeşitli sayfaları seçebilirsiniz.
* Bu kılavuz Menu alanında bulunan bir takım temel
işlemleri açıklar. Tüm fonksiyonların tam bir açıklaması
için, lütfen bu web sitesinden DTX700 Referans Kılavuzu
indiriniz.
http://www.yamaha.co.jp/manual/
!2 [INST] düğmesi (sayfa 30)
Bu düğme, bir cihaz seçmek için Cihaz sayfasına
erişmek için kullanılır.
[Açıklama] Cihaz
DTX700 kapsamında, “cihaz” terimi bir kiti
oluşturan çeşitli perküsyon enstrümanlarını
ifade etmek için kullanılır. Tipik örnekleri
arasında trampetler, tamtamlar, ziller ve
davullar yer alır.
!3 [CLICK] düğmesi (sayfa 41)
Bu düğme DTX700’ünüzün click-track’ını (veya
metronomunu) ayarlamak için Click sayfasına
erişmek için kullanılır.
!4 [SHIFT] düğmesi
Bu düğmeye bastığınızda, [F1], [F2] ve [F3]
düğmelerine atanmış olan fonksiyonlar değişecektir.
Bu fonksiyonlara, [SHIFT] düğmesi basılı tutulurken
ilgili fonksiyon düğmesine basılarak erişilebilir (bkz.
sayfa 18). Bu arada, DTX700’ün kontrol panelindeki
birçok düğmenin, düğmelerin hemen üzerinde
gösterilen ikinci bir fonksiyonu vardır. Bu
fonksiyonlara [SHIFT] düğmesi basılı tutulurken ilgili
düğmeye basarak erişilebilir.
Ayar
!5 [>/] düğmesi (sayfa 48)
Bu düğmeyi DTX700 üzerinde kaydettiğiniz performansları çalmayı başlatmak ve durdurmak için kullanınız.
!6 [REC] düğmesi (sayfa 48)
Bu düğmeyi kullanarak, performanslarınızı kaydetmeyi
etkinleştirebilirsiniz ve devre dışı bırakabilirsiniz.
!7 [
] (Click-track) düğmesi (sayfa 41)
Click-track düğmesi DTX700’ün click-track (veya
metronome) fonksiyonunu başlatmak ve durdurmak
için kullanılır.
!8 [-/DEC] düğmesi (sayfa 18)
Bu düğme imleç pozisyonundaki değeri azaltmak için
kullanılır. Ayrıca, seçilen değer [SHIFT] düğmesini
basılı tutarken [-/DEC] düğmesine basarak veya [-/
DEC] düğmesini basılı tutarken [-/INC] düğmesine
basarak 10 birim azaltılabilir.
!9 [+/INC] düğmesi (sayfa 18)
Bu düğme imleç pozisyonundaki değeri artırmak için
kullanılır. Ayrıca, seçilen değer [SHIFT] düğmesini
basılı tutarken [-/INC] düğmesine basarak veya [-/
INC] düğmesini basılı tutarken [-/DEC] düğmesine
basarak 10 birim artırılabilir.
@0 Kayar düğmeler (sayfa 41)
Kayar düğmeler, trampet ve tamtam gibi her bir
enstrümanın ses seviyesini ve ayrıca click-track ses
seviyesini ayarlamak için kullanılır.
Yan Panel
q
q [USB TO HOST] çıkışı (sayfa 52)
Bu çıkış, DTX700’ü bir USB kablosu ile bilgisayara
bağlamak için kullanılır.
w
w [USB TO DEVICE] çıkışı (sayfa 21)
Bu çıkış, ya direkt olarak ya da bir USB
kablosuyla USB depolama aygıtını (flaş bellek
gibi) takmak için kullanılır.
DTX700 Kullanım Kılavuzu
11
Ayar
Parçaların Adları & Fonksiyonları
Arka Panel
q
w
!1
e
!0
r
o
q [LCD CONTRAST] düğmesi (sayfa 19)
Bu düğme optimum okunabilirlik için ekran
kontrastını ayarlamak için kullanılır.
w [
] konnektörü (sayfa 13)
Bu konnektörü sadece DTX700’ünüzle gelen güç
adaptörü için kullanınız.
e Kablo klipsi (sayfa 13)
Kullanım sırasında kazayla ayrılmasını önlemek için
güç adaptörü kablosunu bu klipsin etrafına sarınız.
r MIDI [IN] ve [OUT] konnektörleri (sayfa 13)
MIDI [IN] konnektörü harici sıralayıcı gibi başka bir
MIDI cihazından MIDI kablosu aracılığıyla kontrol ve
performans verileri almak için kullanılır. Bu şekilde
bağladığınızda DTX700 dahili ton üreteci ve birçok
kontrol parametreleri başka bir MIDI cihazla
kullanılabilir. Ancak, MIDI [OUT] konnektörüyle
performans verileri DTX700'ten diğer cihazlara MIDI
mesaj formunda yollanır.
t
y
u
i
i Trigger giriş jakları [qSNARE] - [iHI-HAT],
ve [!1]
Bu trigger giriş jakları, stereo tip pedleri (iki ve üç
bölgeli) bağlamak için kullanılır. Bunlar ayrıca
standart mono çıkış pedlerini de destekler. Ayrıca, bu
trigger giriş jakları ped kontrolleriyle de uyumludur.
o [HI-HAT CONTROL] jakı
Bu jak, kontrol çıkışı aracılığıyla bir HH65 Hi-hat
Kontrolünü veya bir RHH135 Real Hi-hat Pedini
bağlamak için kullanılır.
!0 Trigger giriş jakı [oKICK/!0]
Bu trigger giriş jakı KP65 Kick Ped gibi mono tip
pedleri bağlamak için kullanılır. Ayrıca, KP65
kullanıyorsanız ilave mono tip ped bağlamak için giriş
jakını arka yüzeyinde de kullanabilirsiniz. Bu arada,
ayrıca bir çift mono tip ped bağlamak için bu jak ile
birlikte Y şekilli bir kablo da (ayrı olarak satılır)
kullanabilirsiniz.
t [AUX IN] (yardımcı giriş) jakı (sayfa 13)
Harici audio sinyalleri bu stereo mini jak aracılığıyla
giriş yapabilir. [AUX IN] jakını kullanarak, beğendiğiniz
şarkılarla birlikte çalmak için portatif bir müzik çalar, bir
CD çalar veya benzer başka bir cihaz bağlayabilirsiniz.
y OUTPUT [L/MONO] ve [R] jakları (sayfa 13)
Bu jakları DTX700’ünüzden hat seviyesi stereo
miskler çıkışı almak için kullanınız. Örneğin, jakların
her birini mono audio jak kabloları kullanarak harici
stereo amplifikatörün veya mikserin sol ve sağ
girişlerine bağlayabilirsiniz. Mono çıkış için, sadece
[L/MONO] jakını kullanınız.
u [PHONES] jakı (sayfa 13)
Stereo kulaklığı takmak için bu standart ses girişini
kullanınız.
12
DTX700 Kullanım Kılavuzu
!1 Trigger giriş jakı [!2HH-KICK]
Bu jak, alternatif kick ped olarak veya çift bas davul
konfigürasyonunun bir parçası olarak kullanmak için
bir HH65 Hi-hat Kontrolü (ayrı olarak satılır) bağlamak
için kullanılır (sayfa 50).
Ayar
Ses Ayarı
Adaptörün Bağlanması
Hoparlörlerin veya Kulaklıkların Bağlanması
1
DTX700’ünüzün kapalı olduğundan emin
olunuz (yani, ekran yanmıyor).
DTX700’ünüzün dahili hoparlörleri bulunmamaktadır. Bu
nedenle, duymak için kulaklık veya MS40DR gibi DTX serisi
monitör sistemi bağlamalısınız.
2
Güç adaptörünün DC fişini arka paneldeki
[
] konektörüne takınız.
 Hoparlörlerin Bağlanması
Güç adaptörünün kablosunu yerine
sabitlemek için kablo klipsinin etrafına
dolayınız.
 Kulaklığın Bağlanması
3
DİKKAT
• Aşırı bükme güç adaptörü kablosuna zarar
verebilir ve yangın tehlikesi yaratabilir. Bu
yüzden, klipsin etrafına sarılırken güç
kablosunun aşırı bükülmediğinden emin olunuz.
4
Güç adaptörünün elektrik kablosunu bir
prize takınız.
UYARI
• Sadece DTX700’ünüzle gelen güç adaptörünü
kullanınız.
DİKKAT
•
Hoparlörlerinizi OUTPUT [L/MONO] ve [R] jaklarına
(standart mono audio) bağlayınız.
Kulaklığınızı [PHONES] jakına (standart stereo audio)
bağlayınız. Kontrol panelindeki [PHONES] düğmesi
kulaklığın ses seviyesini ayarlamak için kullanılabilir.
DİKKAT
• İşitme kaybını önlemek için, kulaklıkları yüksek ses
seviyesinde uzun süre kullanmayınız.
Müzik Çaların Bağlanması
[AUX IN] (yardımcı gibi) stereo mini-jakı vasıtasıyla
taşınabilir bir müzik çaları veya benzer bir ses kaynağını
DTX700’ünüze bağlayabilirsiniz. Bu, beğendiğiniz
şarkılarla birlikte çalmanızı sağlar.
UYARI
(Standby/On) düğmesi Standby pozisyonuna
ayarlandığında DTX700 şarjlı halde kalır ve az
miktarda güç çeker. Bundan dolayı, eğer cihaz
uzun süre kullanılmayacaksa daima güç
adaptörünün fişini prizden çekiniz.
• Diğer cihazları bağlarken kullandığınız kabloların, bu
cihazlardaki giriş veya çıkış konektörlerine uyan fişleri
olduğundan emin olunuz.
• Bağlantıları yapmadan önce, diğer cihazların da
seslerini iyice kısmanız gerekir.
• Tüm bağlantılar yapıldığında, ses çıkışlarını
DTX700’ün sesine göre dengelemek için cihazların
ses ayar düğmelerini kullanınız.
Kablo klipsi
Dahili amfili
hoparlörler
Güç adaptörü kablosu
Harici MIDI aygıtı
MIDI
GİRİŞİ
MIDI
ÇIKIŞI
Standart mono audio
kablo (6.3 mm çaplı)
Taşınabilir
müzik çalar, v.b.
MIDI
kablosu
Mini stereo
audio kablo
(3.5-mm çaplı)
Standart stereo
audio jakı (6.3
mm çaplı)
DTX700 Kullanım Kılavuzu
13
Ayar
Ses Ayarı
Açılması
Kapatılması
1
(Standby/On) düğmesine basınız.
Ekran kapanacaktır.
UYARI
• Ayarlarda yapmış olduğunuz herhangi bir değişikliği
kaydetmeden DTX700’ü kapatırsanız, bu değişiklikler kaybolacaktır. değiştirilen ayarları nasıl
kaydedeceğiniz ile ilgili ayrıntılar için, bkz. sayfa 21.
1
2
Çıkış ses seviyesini en düşük konuma
getirmek için [MASTER] düğmesini sonuna
kadar saat yönünün tersine çeviriniz.
(Standby/On) düğmesine basınız.
Kit sayfasının ardından açılış sayfaları görüntülenecektir.
Otomatik Kapanma
Önceden belirlenmiş süre içerisinde, hiçbir kontrol çalıştırılmazsa
veya harici cihazlarda (bilgisayar veya MIDI cihazı gibi) hiçbir veri
değişimi olmazsa DTX700’ünüz otomatik olarak kapanacaktır. Bu
fonksiyon Otomatik Kapanma olarak adlandırılır.
UYARI
• Otomatik Kapanma fonksiyonu devreye girmeden önce
değiştirilmiş ayarları kaydetmediyseniz, değişiklikleriniz kalıcı olarak kaybolabilir. Bundan dolayı, ne
zamana yaparsanız değişikliklerinizi hemen kaydediniz.
 Otomatik Kapanma Fonksiyonunun
ayarlanması
Otomatik Kapanmanın devreye gireceği süreyi ayarlamak veya
fonksiyonu devre dışı bırakmak için aşağıdaki prosedürü takip
ediniz.
1 [MENU] düğmesine basınız.
3
Herhangi bir amfili hoparlör veya başka
benzer harici cihazlar bağladıysanız, şimdi
kapatınız.
2
İmleci “Utility”
çeviriniz.
3
4
Düğmeye basınız.
NOT
üzerine getirmek için düğmeyi
İmleci “General” üzerine getirmek için
düğmeyi çeviriniz.
• Sistemin gücü kapatılırken, harici cihazları
DTX700’den önce kapattığınızdan emin olunuz.
5
Düğmeye basınız.
6 İmleci görüntülenen listenin “Auto- PowerOff”
satırına getirmek için düğmeyi çeviriniz.
14
DTX700 Kullanım Kılavuzu
Ses Ayarı
7
Düğmeye basınız.
İmleç sağdaki değer üzerine zoom yapacaktır.
8
11
Ayar
Yeni ayarlarınızı kaydetmek için düğmeye
basınız.
Otomatik kapanma süresini ayarlamak için
düğmeyi çeviriniz.
Değer otomatik kapanmaya kadar geçen süreyi dakika
cinsinden belirtir. Ayarlar, 5 ila 30 dakika arasında 5
dakikalık birimlerle yapılabilir. Üstelik, “off” öğesini seçerek
Otomatik Kapanma fonksiyonunu kapatabilirsiniz.
NOT
• Varsayılan olarak, Otomatik Kapanma zamanı 30
dakikaya ayarlanır.
9
Düğmeye basınız.
İmleç tüm satırı seçmek için uzaklaşacaktır.
 Otomatik Kapanma Fonksiyonunun Devre
Dışı bırakılması
Otomatik Kapanma fonksiyonunu devreden çıkarmak için,
DTX700'ü açtığınızda [>/] düğmesini basılı tutarken
(Standby/On) düğmesine basınız. (Bu eylem Otomatik
Kapanma parametresini "Off” konumuna getirir.)
10 [STORE] düğmesine basınız.
DTX700 Kullanım Kılavuzu
15
Temel İşlemler
Tanıtım Şarkılarının Çalınması
DTX700’ünüz önceden programlanmış tanıtım şarkıları ile
birlikte gelir.
Aşağıda açıklandığı gibi çalınması durumunda, bu şarkılar size
dahili ton üreteci tarafından üretilmiş olan sesin kalitesinin
keyfini çıkarmanıza imkan verir.
1
DTX700’ünüzün açmak için
düğmesine basınız.
4
Tanıtım şarkısını durdurmak için [F3]
düğmesine bir kere daha basınız.
5
Farklı bir tanıtım şarkısı seçmek için, düğmeyi
çeviriniz ve Adım 3 ve 4’ü tekrarlayınız.
(Standby/On)
Başlatma sayfası
2
3
[SONG] düğmesine basınız.
[F3] düğmesine basınız.
Ekranda gösterilen tanıtım şarkısı çalmaya
başlayacaktır. [SONG] düğmesi şarkı çalarken yanıp
sönecektir.
16
DTX700 Kullanım Kılavuzu
Temel İşlemler
Temel DTX700 İşlemleri
Ayar düğmesi (dahili düğmeli)
Ayar düğmesi
İmlecin Hareket Ettirilmesi
Bir sayfada birden fazla düzenlenebilir değer olduğunda,
imleç pozisyonunda ters çevrilmiş metin ile vurgulanmış
metin arasında geçiş yapmak için düğmeye basabilirsiniz.
Örnek: [SONG] düğmesine bastıktan sonra
[SONG] düğmesi ile gidilen sayfada, hem şarkı numarasını
ayarlayabilirsiniz.
hem de tempoyu
İmleç
 Düğmeye basılması
Vurgulu imlece
geçmek için
düğmeye
basınız.
İmleç
Çeşitli işlemleri gerçekleştirmek ve parametreler için yeni
değerleri ayarlamak için düğmeye basınız. İmleç tipi de
(aşağıya bakınız) düğmeye basılarak değiştirilebilir.
 Düğmenin çevrilmesi
Parametre değerlerini değiştirmek ve imleci
hareket ettirmek için düğmeyi çeviriniz.
Düğmeyi çevirerek, imleci hareket ettirebilirsiniz. Bu
yolla, değiştirmek istediğiniz değeri seçebilirsiniz.
İmleç
Vurgulu imleci
hareket ettirmek
için düğmeyi
çeviriniz.
İmleç Değerinin Değiştirilmesi
İmleç ters çevrilmiş metnin bir bloğu olarak görüntülenir.
İmleç
Ters çevrilmiş metin imlecine geri dönmek için düğmeye bir
kere daha basınız.
Düğmeyi istenen yönde çevirerek, mevcut
imleç pozisyonundaki değeri değiştirebilirsiniz.
Düğmeyi istenen yönde çevirerek, imleç
pozisyonundaki değeri değiştirebilirsiniz.
DTX700 Kullanım Kılavuzu
17
Temel İşlemler
Temel DTX700 İşlemleri
[-/DEC] ve [+/INC] Düğmeleri
[F1], [F2] & [F3] Fonksiyon Düğmeleri
Bu düğmeler seçilmiş olan değeri değiştirmek için kullanılır.
Değeri bir artırmak için [+/INC] düğmesine basınız; bir
azaltmak için [-/ DEC] düğmesine basınız. Düğmelerden
herhangi birini basılı tutarsanız, değer sürekli değişecektir.
Geniş bir aralıkta değişen olası ayarlara sahip parametrelerin
bulunması durumunda bunları, [SHIFT] düğmesini basılı
tutarken [-/INC] düğmesine basarak veya [-/INC] düğmesini
basılı tutarken [-/DEC] düğmesine basarak 10 birim
artırabilirsiniz. Benzer şekilde, [SHIFT] düğmesini basılı
tutarken [-/DEC] düğmesine basarak veya [-/DEC] düğmesini
basılı tutarken [-/INC] düğmesine basarak 10 birim
azaltabilirsiniz.
Fonksiyon düğmeleri
[F1], [F2] ve [F3] fonksiyon düğmelerine basarak
erişebildiğiniz fonksiyonlar ekranın alt kısmında ters
çevrilmiş metin olarak görüntülenir. Ayrıca, sağ alt köşede
sembolü gösterildiğinde, her bir düğme için ilave
fonksiyonları görüntülemek amacıyla [SHIFT]
düğmesine basabilirsiniz.
İlave fonksiyonlara erişmek için, [SHIFT] düğmesine
basılı tutarken ilgili düğmeye basınız.
Kit Lock (Kit Kilidi)
Efekt Düğmesi
Gösterge Modu
18
DTX700 Kullanım Kılavuzu
Temel DTX700 İşlemleri
Temel İşlemler
Ses Seviyesinin Ayarlanması
OUTPUT [L/MONO] ve [R] kanallarındaki ses seviyesini
ayarlamak için [MASTER] düğmesini kullanabilirsiniz.
Ayrıca, arka paneldeki [PHONES] jakına takılı kulaklığın ses
seviyesini ayarlamak için [PHONES] düğmesini de
kullanabilirsiniz. Sesi artırmak için düğmeyi saat yönünde,
sesi kısmak için ise saat yönünün tersine çeviriniz.
Ekran Kontrastının Ayarlanması
Arka paneldeki [LCD CONTRAST] düğmesini kullanarak,
DTX700’ün kontrast seviyesini ayarlayabilirsiniz.
[LCD CONTRAST] düğmesi
DTX700 Kullanım Kılavuzu
19
Temel İşlemler
Temel DTX700 İşlemleri
[MENU] Düğmesi Kullanılarak Erişilen Sayfalar
DTX700’ünüzün Menü alanının sayfaları çok sayıda faydalı ayara erişim sağlar. Bu alana erişmek için, [MENU] düğmesine
basmak yeterlidir. Bu kılavuz Menu alanından bazı sayfaları açıklar. Tam bir açıklama için, lütfen bu web sitesinden DTX700
Referans Kılavuzu indiriniz.
http://www.yamaha.co.jp/manual/
 Menü alanı sayfalarında imleç işlemleri
İmlecin Menü alanı sayfalarında nasıl görüntülendiği ve kullanıldığı diğer sayfalardakilerden farklılık gösterir.
• Navigasyon sayfaları
• Parametre sayfaları
Düğmeyi navigasyon benzeri sayfalarda çevirdiğinizde,
imleç (örn., ters çevrilmiş metin) o yönde hareket eder.
Düğmeyi parametre benzeri sayfalarda çevirdiğinizde,
imleç (örn., ters çevrilmiş metin) görüntülenen liste
içerisinde yukarı ve aşağı hareket eder.
Düğmeye basarak, Menü alanında bir seviye hareket
edebilirsiniz.
Sayfanın üstüne doğru bir adım gitmek için, [EXIT]
düğmesine basınız.
NOT
• Bu kılavuzda Menü alanındaki imleç işlemlerinin
sırasını açıklamak için kullanılan terimler şu şekli alır:
[MENU] m [KIT] m [COMMON].
20
DTX700 Kullanım Kılavuzu
Düğmeye bastığınızda, imleç sağdaki değer üzerine zoom
yapacaktır.
Bu durumda, imleç tarafından seçilen değeri değiştirmek
için düğmeyi çevirebilirsiniz.
Düğmeye tekrar bastığınızda, imleç tüm satırı seçmek
için uzaklaşacaktır.
Temel DTX700 İşlemleri
Temel İşlemler
Ayarların Hafızaya Alınması
Bir USB Depolama Aygıtının Bağlanması
DTX700 ayarlarını her değiştirmenizde, size yeni ayarlarınızı
cihazın dahili hafızasına kaydetmenizi hatırlatmak için
[STORE] düğmesi yanacaktır. Bunu yapmak için, aşağıdaki
şekilde hareket ediniz.
DTX700’ünüzün yan panelinde bulunan [USB TO DEVICE]
1
[STORE] düğmesinin yandığından emin
olunuz.
portuna bir USB depolama aygıtı takabilirsiniz.
 [USB TO DEVICE] portunu kullanırken
dikkat edilecek hususlar
DTX700’ünüze [USB TO DEVICE] portu aracılığıyla bir
USB aygıtı bağladığınızda, aşağıdaki önemli tedbirleri göz
önünde bulundurduğunuzdan emin olunuz.
UYARI
• 3 metreden uzun olmayan USB A-B kablosu
kullanınız.
2
[STORE] düğmesine basınız.
Devam etmek istediğinizi onaylamanız istenecektir.
NOT
• USB depolama aygıtının nasıl kullanılacağı hakkında ayrıntılar için, beraberinde gelen kullanım kılavuzuna bakınız.
Desteklenen USB depolama aygıtları
Flaş bellekler ve diğer USB uyumlu yığın depolama
aygıtları DTX700 ile birlikte kullanılabilir.
NOT
• Kaydetmeden bir önceki ekrana dönmek için [EXIT]
düğmesine basabilirsiniz.
3
Ayarlarınızı kaydetmek için düğmeye basınız.
Ayarlarınızın kalıcı olarak kaydedildiğini doğrulayacak
şekilde [STORE] düğmesi kaybolacaktır.
Bu cihazın piyasada bulunabilen tüm USB depolama
aygıtlarını mutlaka desteklemesi gerekmez ve Yamaha bu
aygıtların tümünün bu cihazda çalışacağını garanti edemez.
Bu nedenle, bu cihazla birlikte kullanmak için bir USB aygıtı
satın almadan önce lütfen Yamaha bayinizle veya yetkili bir
Yamaha distribütörü ile kontrol ediniz veya şu web sitesini
ziyaret ediniz. http://dtxdrums.yamaha.com/
NOT
• Bilgisayar klavyesi veya fare gibi diğer USB aygıtları
desteklenmez.
Bir USB depolama aygıtının Bağlanması
USB depolama aygıtını takmadan önce, konnektörünün
şeklinin DTX700'ün [USB TO DEVICE] portu ile
eşleştiğinden ve her ikisinin de aynı yönde olduğundan
emin olunuz. [USB TO DEVICE] çıkışı, USB 1.1
standardını destekler ancak, USB 2.0 flaş bellekleri
takabilir ve kullanabilirsiniz. Böyle bir durumda verinin
USB 1.1 hızında transfer edileceği unutulmamalıdır.
NOT
• USB 3.0 kabloları DTX700’e bağlanamaz.
 Bir USB depolama aygıtının kullanılması
DTX700’e bir USB depolama aygıtı bağlıyken, oluşturmuş
olduğunuz verileri kaydedebilecek ve ayarları ve audio
verileri içe aktarabileceksiniz.
UYARI
• Ayarlarda yapmış olduğunuz herhangi bir
değişikliği kaydetmeden DTX700’ü kapatırsanız,
bu değişiklikler kaybolacaktır.
Bir USB belleğin sıfırlanması
Belli tipteki USB depolama aygıtları, bu cihazla kullanılmadan
önce sıfırlanmalıdır. Bunu nasıl yapacağınız ile ilgili ayrıntılar
için, PDF formatındaki Referans Kılavuza bakınız.
UYARI
• Bir USB depolama aygıtı başlatıldığında, üzerinde kaydedilmiş olan tüm veriler kalıcı olarak silinecektir. Bu nedenle,
bu tür bir aygıtı formatlamadan önce, önemli tüm verilerin
başka bir yere kopyalanmış olduğundan emin olunuz.
Yazma koruması
Belli tipteki USB depolama aygıtları, verilerinin kazayla
silinmesini önlemek için yazma korumalı olabilirler. Bu
nedenle, eğer USB belleğiniz önemli veriler içeriyorsa,
kazayla silinmeyi önlemek için yazma korumasını
etkinleştirmenizi tavsiye ederiz. Bu arada, verileri bir USB
flaş belleğe kaydetmeniz gerekiyorsa, yazma korumasını
kaldırdığınızdan emin olunuz.
DTX700 Kullanım Kılavuzu
21
Temel İşlemler
Temel DTX700 İşlemleri
UYARI
• Kendi gücünü sağlayan tipte bir USB depolama
aygıtı kullanıyorsanız, gücünün sürekli açıp
kapatmak DTX700’ünüzün donmasına ve durmasına
sebep olabilir. Aynısı USB kablolarının sık olarak
çıkarılıp takılması için de geçerlidir. Bu sebeple, bu
tür hareketlerden kaçınılmalıdır.
6
[F3] düğmesine basınız
Fabrika Ayarlarına geri döndürmek istediğinizi
onaylamanız istenilecektir.
• DTX700’de veya USB depolama aygıtında saklanan
veriler yanlış zamanda çıkarılırsa veya kapatılırsa
bozulabilir. Bu nedenle, USB depolama aygıtını
[USB TO DEVICE] portundan çıkarmaktan veya veri
transfer edilirken cihazların herhangi birini
kapatmaktan kaçındığınızdan emin olunuz.
Varsayılan Ayarların Geri yüklenmesi
DTX700’ünüz fabrikadan çok sayıda ön programlı bateri
kitleri, cihazlar ve şarkılar yüklenmiş olarak gönderilir. Bu
toplu varsayılan ayarlar – Fabrika Ayarı olarak bilinir -,
kazayla silindiklerinde veya kendi ayarlarınızın tümünü silmek
istediğinizde kolayca geri yüklenilebilir. Bunun için, Fabrika
Ayarı fonksiyonunu aşağıdaki gibi kullanınız.
1
[MENU] düğmesine basınız.
2
İmleci “Utility” üzerine getirmek için
düğmeyi çeviriniz.
3
4
Düğmeye basınız.
5
Bunu yapmak istemiyorsanız, önceki sayfaya geri dönmek
için [EXIT] düğmesine basınız.
7
Fabrika Ayarlarını geri yüklemek için
düğmeye basınız.
İmleci “FactSet” üzerine getirmek için
düğmeyi çeviriniz.
Düğmeye basınız.
UYARI
• Fabrika Ayarları ne zaman geri yüklenirse, yapmış
olduğunuz herhangi bir değişiklik ilgili varsayılan
ayarların üzerine yazılacaktır. Bu nedenle,
kullanıcı tarafından tanımlanan önemli veriler
öncesinde bir USB depolama aygıtına
kaydedilmelidir. Tüm ayrıntılar için, PDF
formatındaki Referans Kılavuza bakınız.
NOT
• Yukarıda, Adım 6’da görüntülenen sayfada “PowerOn Auto”
onay kutusunu işaretlerseniz, DTX700’ünüzü her
açtığınızda Fabrika Ayarları geri yüklenecektir.
22
DTX700 Kullanım Kılavuzu
Temel İşlemler
Davul Pedlerinin Çalınması
Trampetler & Tamtamlar
Hi-Hat’ler
Aşağıda gösterilen XP100SD gibi üç bölgeli bir ped
kullanıyorsanız, nereye vurduğunuza bağlı olarak, bir akustik
trampete çok benzeyen üç farklı ses üretebileceksiniz (örn;
deri, açık kenar, kapalı kenar).
Aşağıda gösterilen RHH135 gibi iki bölgeli bir ped
kullanıyorsanız, akustik hi-hat zil çalar gibi çalabileceksiniz.
Kapalı kenar vuruşu (kenar 2)
Kenar vuruşu
Açık kenar vuruşu (kenar 1)
Yay vuruşu
Deri vuruşları
 Deri vuruşu
Ped’in ana yüzeyine vurmak bir deriye vurma sesi üretir.
 Açma/Kapatma
Hi-Hat Kontrol pedalına basarak elde edilen ayak kapatma
sesine ek olarak, daha sıkı bir hi-hat sesi elde etmek için
kapalı durumda kontrole daha sıkıca basabilirsiniz.
 Yay vuruşu
Ped’in ana yüzeyine vurmak (yani, kup ile kenar
arasında yer alan yay kısım) bir yay vurma sesi üretir.
 Açık kenar vuruşları
Açık kenar bölgesine vurmak bir açık kenar vuruşu sesi
çıkarır.
 Kenar vuruşu
Ped’in dış kenarına vurmak bir kenara vurma sesi üretir.
 Kapalı kenar vuruşu (Çapraz vurmak)
Kapalı kenar bölgesine vurmak bir kapalı kenar vuruşu
sesi çıkarır.
 Hi-hat su sıçrama sesi
Hi-hat kontrol pedalına basmak ve hemen bırakmak bir
hi-hat su sıçrama sesi üretir.
DTX700 Kullanım Kılavuzu
23
Temel İşlemler
Davul Pedlerinin Çalınması
Zil
 Choking
Aşağıda gösterilen PCY135 gibi üç bölgeli bir ped
kullanıyorsanız, akustik ride zil çalar gibi çalabileceksiniz.
Vurduktan hemen sonra zilin kenarı tutulursa çıkan ses
kesilecektir.
Zil vuruşu
(kenar 2)
Kenar vuruşu (kenar 1)
Yay vuruşu
 Yay vuruşu
Ped’in ana yüzeyine vurmak (yani, kup ile kenar
arasında yer alan yay kısım) bir yay vurma sesi üretir.
 Kenar vuruşu
Ped’in dış kenarına vurmak bir kenara vurma sesi üretir.
 Zil vuruşu
Kupa vurmak bir zil vuruşu sesi üretir.
24
DTX700 Kullanım Kılavuzu
 Sesi tamamen kısma
Kenarı tutarken pede vurmak sesi kısılmış bir ses
üretecektir.
Temel İşlemler
Çok Sayıda Farklı Kit üzerinde Performans Gösterilmesi
DTX700’de “kit” kelimesi, akustik davullar veya perküsyon
enstrümanları gibi birbiri ile alakalı seslerin toplamı anlamında
kullanılır. Farklı kitler seçerek, bu davul trigger modülünün
tüm sesini rahat bir şekilde değiştirebilirsiniz.
Bir Kit Seçme
1
[KIT] düğmesine basınız.
2
Yeni bir kit seçmek için düğmeyi çeviriniz.
Akustik davullar
Kit numarası
3
Kit adı
Bağlanmış olan pedleri çalınız.
NOT
Perküsyon enstrümanları
• Yukarıda, Adım 2’de yeni bir kit seçtiğinizde, [STORE]
düğmesi yanacaktır. Yeni kit seçiminizi hafızaya almak için
bu anda düğmeye basabilirsiniz. Bu nedenle, DTX700’ü bir
sonraki sefer açışınızda, bu kit otomatik olarak seçilecektir.
DTX700 Kullanım Kılavuzu
25
Temel İşlemler
Çok Sayıda Farklı Kit üzerinde Performans Gösterilmesi
Tüm Kit için bir Hassasiyet
Seçme
4
Hoşunuza giden bir trigger ayarı bulduğunuzda,
Kit sayfasına geri dönmek için [EXIT]
düğmesine basınız.
5
[STORE] düğmesine basınız.
Elektronik davullarda, genellikle hassasiyet her bir ped için
ayrı ayrı ayarlanır. Ancak, bunun her performans öncesi
yapılması büyük zaman kaybı olabilir. Çözüm olarak,
DTX700 kit içindeki tüm pedlerin hassasiyetlerini tanımlayan
belli sayıda trigger ayarı içerir.
Bu trigger ayarları, geniş bir aralıkta değişen farklı çalma
durumlarına ve ped setlerine uygun olması için dikkatlice
tasarlanmıştır ve aşağıdaki şekilde seçilebilirler.
1
2
[KIT] düğmesine basınız.
[F2] düğmesine basınız.
Trigger Ayar sayfası açılacaktır.
3
Bir trigger ayarı seçmek için düğmeyi
çeviriniz.
Düğmeyi çevirirken DTX700’ün pedini çalmanız
hassasiyet seviyesindeki farkları ayırt etmenizi
kolaylaştırır.
26
DTX700 Kullanım Kılavuzu
Ayarlarınızı kaydetmek istemiyorsanız, önceki sayfaya
geri dönmek için [EXIT] düğmesine basınız.
6
Yeni ayarlarınızı kaydetmek için düğmeye
basınız.
Çok Sayıda Farklı Kit üzerinde Performans Gösterilmesi
Tonun Ayarlanması
4
Hoşunuza giden bir EQ ayarı bulduğunuzda,
Kit sayfasına geri dönmek için [EXIT]
düğmesine basınız.
5
[STORE] düğmesine basınız.
DTX700’ünüz davul kitlerinin tonunun ayarlanmasını son
derece kolaylaştırır.
 EQ ön ayarlarının seçilmesi
Temel İşlemler
Kendi kişisel tercihlerinize uyması için davul kitlerinin
tonunu optimize etmek amacıyla DTX700’ünüz üzerindeki
EQ ön ayarları kullanılabilir. Davul seslerini nasıl
değiştirdiğini görmek için, sadece aşağıda açıklandığı gibi
farklı equalizer ön ayarları seçiniz.
NOT
Ayarlarınızı kaydetmek istemiyorsanız, önceki sayfaya
geri dönmek için [EXIT] düğmesine basınız.
• DTX700 EQ ön ayarlarının tam listesi için, Veri Listesi
dokümanına bakınız.
1
2
[KIT] düğmesine basınız.
6
Yeni ayarlarınızı kaydetmek için düğmeye
basınız.
[F1] düğmesine basınız.
Master EQ sayfası açılacaktır.
NOT
• Kitlerin değiştirilmesinin burada seçilen EQ ayarı
üzerinde hiçbir etkisi yoktur.
3
Bir EQ ayarı seçmek için düğmeyi çeviriniz.
Düğmeyi çevirirken DTX700’ün pedini çalmanız tondaki
farkları ayırt etmenizi kolaylaştırır.
DTX700 Kullanım Kılavuzu
27
Temel İşlemler
Çok Sayıda Farklı Kit üzerinde Performans Gösterilmesi
Efektlerin Kapatılması
Bir Kitin Sıfırlanması
DTX700 üzerindeki her bir kit, varsayılan ayara uygulanan
yankı veya başka ses efekti ile ayarlanır. Bununla birlikte, bu
efekti aşağıda anlatıldığı şekilde kolaylıkla kapatabilirsiniz.
Bir kiti aşağıda açıklandığı şekilde sıfırlayarak, varsayılan
ayarlarını hızlıca geri yükleyebilirsiniz.
1
[KIT] düğmesine basınız.
2
[SHIFT] düğmesine basılı tutunuz ve [F2]
düğmesine basınız.
Efektin kapalı olduğunu belirtecek şekilde düğmenin
simgesi tersine dönecektir
1
[KIT] düğmesine basınız.
2
Sıfırlamak istediğiniz kiti seçmek için düğmeyi
çeviriniz.
3
[F3] düğmesine basınız.
.
Kiti sıfırlamak istemiyorsanız, önceki sayfaya geri dönmek
için [EXIT] düğmesine basınız.
NOT
• Yukarıda, Adım 2’de açıklanan yöntemi kullanarak
efekti açıp kapatabilirsiniz.
28
DTX700 Kullanım Kılavuzu
4
Kitin sıfırlanmasını onaylamak için, düğmeye
basınız.
Çok Sayıda Farklı Kit üzerinde Performans Gösterilmesi
5
[STORE] düğmesine basınız.
Temel İşlemler
Ekran Modunun Değiştirilmesi
Normal olarak, DTX700’ün ekranında kitin adı ve neye
benzediği hakkında sanatçının izlenimi gösterilir. Bununlar
birlikte, aşağıda açıklandığı gibi, ekran modunu kit adını
gösterecek şekilde değiştirebilirsiniz.
1
[KIT] düğmesine basınız.
2
[SHIFT] düğmesine basılı tutunuz ve [F3]
düğmesine (ekran) basınız.
Ayarlarınızı kaydetmek istemiyorsanız, önceki sayfaya
geri dönmek için [EXIT] düğmesine basınız.
6
Yeni ayarlarınızı kaydetmek için düğmeye
basınız.
Ekran modu artık sadece kit adını gösterecek şekilde
değişecektir.
NOT
• Orijinal ekran moduna geri dönmek isterseniz, [SHIFT]
düğmesini basılı tutunuz ve bir kere daha [F3]
düğmesine basınız.
DTX700 Kullanım Kılavuzu
29
Temel İşlemler
Kendi Kitinizi Oluşturma
DTX700 ile birlikte, bağlı pedlerin her birine farklı bir ses
atayabilirsiniz. Ve kullanmak istediğiniz seslerin hepsini
topladıktan sonra, bir arada saklayabilirsiniz. Aşağıda bu
işlemlerin nasıl gerçekleştirileceği açıklanmıştır.
5
Kullanmak istediğiniz sesi seçmek için düğmeyi
çeviriniz.
Enstrüman kategorisi
Enstrüman numarası
Sesleri Seçme (Enstrümanlar)
[Açıklama] Enstrüman
DTX700 kapsamında, “cihaz” terimi bir kiti
oluşturan çeşitli perküsyon enstrümanlarını
ifade etmek için kullanılır. Tipik örnekleri
arasında trampetler, tamtamlar, ziller ve
davullar yer alır.
1
NOT
• DTX700’ünüz ile birlikte gelen Veri Listesinde farklı
enstrümanlar hakkında daha fazla bilgi bulmak için,
enstrüman kategorilerini ve numaralarını kullanabilirsiniz.
[KIT] düğmesine basınız.
6
2
Hoşunuza giden bir ses bulduğunuzda,
[STORE] düğmesine basınız.
Düzenlemek istediğiniz kiti seçmek için
düğmeyi çeviriniz.
Yeni ayarınızı kaydetmek istemiyorsanız, [EXIT] düğmesine
basınız. Ekran önceki ekrana geri dönecektir.
7
3
[INST] düğmesine basınız.
4
Yeni ses atamak istediğiniz pede
vurunuz.
Yeni ayarlarınızı kaydetmek için düğmeye
basınız.
NOT
• Kitin sesini değiştirmiş ve yeni ayarlarınızı kaydetmiş
olsanız bile, orijinal sesleri geri yüklemek için istediğiniz
zaman kit sıfırlama işlemini (sayfa 28)
gerçekleştirebilirsiniz.
30
DTX700 Kullanım Kılavuzu
Kendi Kitinizi Oluşturma
Bir Enstrümanın Sesinin Ayarlanması
1
[KIT] düğmesine basınız.
2
Düzenlemek istediğiniz kiti seçmek için
düğmeyi çeviriniz.
3
4
[INST] düğmesine basınız.
Sesini ayarlamak istediğiniz pede vurunuz.
5
Temel İşlemler
[F1] veya [F2 ]düğmesine basınız.
Bu anda gösterilen fonksiyonlar seçilen enstrümanın
tipine bağlıdır.
Bu fonksiyonların her biri aşağıdaki tabloda açıklanmıştır.
Enstrüman kategorisi
Kick (vurmalı davullar)
Sn1 (trampetler 1)
Sn2 (trampetler 2)
Tom1 (tamtamlar 1)
Tom2 (tamtamlar 2)
Cym (ziller)
HH (hi-hats)
Latn (Latin perküsyon)
Asia (Asya perküsyon)
AfAr (Afrika perküsyon)
Orch (orkestral perküsyon)
ElPc (elektronik perküsyon)
EFX (efekt sesleri)
Mldy (melodik sesler)
Wave (audio dosyaları)
[F1]
[F2]
AKORT
KISMA
BOYUT
BOYUT
AKORT
UZATMA
KAVRAMA
ZAYIFLAMA
Fonksiyonlar
• Akort:
Bu fonksiyon davulun akort edilmesine imkan verir.
• Boyut:
Bu fonksiyon ziller için boyutun (çapın)
değiştirilmesine imkan verir.
• Kısma:
Bu fonksiyon bir davulun sesinin ne kadar
kısılacağını ayarlar.
• Uzatma: Bu fonksiyon uzatma miktarının o
ayarlanmasına izin verir.
• Kavrama: Bu fonksiyon hi-hat kavramasının t
yüksekliğinin – veya başka bir deyişle üst
hi-hat yüksekliğini – ayarlar.
• Zayıflama: Bu fonksiyon zayıflama miktarının
ayarlanmasına izin verir.
6
Sesi ayarlamak için düğmeyi çeviriniz.
DTX700 Kullanım Kılavuzu
31
Temel İşlemler
7
Kendi Kitinizi Oluşturma
Sesi ayarlamayı bitirdiğinizde, [STORE]
düğmesine basınız.
Audio Dosyalarının İçe Aktarılması
& Atanması
1
Bilgisayar kullanarak, bir USB depolama aygıtına
aktarmak istediğiniz audio dosyaları yerleştiriniz.
NOT
• Audio dosyaları USB depolama aygıtının kök dizinine yerleştirdiğinizden emin olunuz (herhangi bir klasörün içine değil).
• DTX700’ünüz WAV ve AIFF audio dosyaları içe aktarabilir.
• DTX700’ünüzde sadece 16-bit audio dosyaları kullanılabilir.
• Kullanmak istediğiniz audio dosyaları farklı bir derinliğe
kaydedilmişse, lütfen bunları, örneğin, cihaz ile birlikte
gelen DAW yazılımını kullanarak önceden 16 bit’e
dönüştürünüz. Dönüştürme yöntemi ile ilgili ayrıntılar
için, lütfen yazılım ile birlikte gelen kullanım kılavuzuna
bakınız.
Yeni ayarınızı kaydetmek istemiyorsanız, [EXIT]
düğmesine basınız. Ekran önceki ekrana geri dönecektir.
8
Yeni ayarlarınızı kaydetmek için düğmeye
basınız.
• DTX700’ünüz en fazla yaklaşık 23 saniye
uzunluğundaki audio dosyaları içe aktarabilir (44.1 kHz,
16 bit audio olması halinde)
• Yukarıdaki koşullar karşılanmış olsa bile, belli diğer
faktörler audio dosyalarını DTX700 ile uyumsuz hale
getirebilir.
2
USB depolama aygıtını bilgisayarınızdan
çıkarınız ve DTX700’ün [USB TO DEVICE]
çıkışına takınız.
NOT
• Kitin sesini değiştirmiş ve yeni ayarlarınızı kaydetmiş
olsanız bile, orijinal sesleri geri yüklemek için
istediğiniz zaman kit sıfırlama işlemini (sayfa 28)
gerçekleştirebilirsiniz.
Çift Bas Davul ile Çalma
Aşağıda açıklandığı üzere, [HI-HAT CONTROL] trigger giriş
jakına takılı hi-hat kontrolünü (RHH135 veya HH65)
kullandığınızda, DTX700’ünüzü kolaylıkla vurmalı davul sesi
çıkaracak şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu yararlı fonksiyon, çift
bas davul çalma teknikleri için destek sunar.
1
Bir kit seçmek için [KIT] düğmesine basınız
ve düğmeyi çeviriniz.
2
[INST] düğmesine basınız ve ardından
[oKICK/ !0] trigger giriş jakına bağlı pedala
bir defa basınız.
Ekranın sağ üst köşesinde “Kick” mesajı görüntülenecektir.
3
3
[KIT] düğmesine basınız.
4
Düzenlemek istediğiniz kiti seçmek için
düğmeyi çeviriniz.
5
[INST] düğmesine basınız.
[SHIFT] düğmesine basılı tutunuz ve [F2]
(DBL BASS) düğmesine basınız.
NOT
• Bu fonksiyon aktif iken, hi- hat'ın açılışını ve kapanışını
simüle etmek için [HI-HAT CON- TROL] tetikleyici giriş
jakına takılmış hi-hat kontrolörünü
kullanamayacaksınız.
32
USB bellek
DTX700 Kullanım Kılavuzu
Kendi Kitinizi Oluşturma
6
Audio dosyası atamak istediğiniz pede
vurunuz.
10
Temel İşlemler
İçe aktarma işlemini başlatmak için düğmeye
basınız.
NOT
• Söz konusu ped iki veya üç bölgeli tipteyse, audio
dosyası bölgelerin tamamına atanacaktır.
7
[F3] düğmesine basınız.
NOT
• Ne zaman bir audio dosyasını içe aktarırsanız,
DTX70’ünüz bunu otomatik olarak kaydedecektir.
8
İçe aktarmak istediğiniz audio dosyasını
seçmek için düğmeyi çeviriniz.
9
[F3] düğmesine basınız.
Audio dosyasının içe aktarımını iptal etmek için [EXIT]
düğmesine basınız. Ekran önceki ekrana geri dönecektir.
DTX700 Kullanım Kılavuzu
33
Temel İşlemler
Kendi Kitinizi Oluşturma
Orijinal Bir Kiti Adlandırmak
1
2
8
İmleci görüntülenen listenin “Name” satırına
getirmek için düğmeyi çeviriniz.
9
Düğmeye basınız.
[KIT] düğmesine basınız.
Oluşturduğunuz bir kiti seçmek için
düğmeyi çeviriniz.
3
[MENU] düğmesine basınız.
4
İmleci “Kit” üzerine getirmek için düğmeyi
çeviriniz.
10
Seçilen kit için yeni bir ad giriniz.
Davul kitlerine en fazla 12 karakter uzunluğunda bir ad
atanabilir. [F1] ve [F3] düğmelerini kullanarak vurgulu
imleci değiştirmek istediğiniz karakterin üzerine getiriniz
ve ardından karakteri değiştirmek için herhangi bir
düğmeyi veya [+/INC] ve [-/DEC] düğmelerini
kullanınız.
11 Adı girmeyi bitirdiğinizde, [STORE]
düğmesine basınız.
5
Düğmeye basınız.
6
İmleci “Common” üzerine getirmek için
düğmeyi çeviriniz.
Yeni kit adınızı kaydetmek istemiyorsanız, [EXIT]
düğmesine basınız. Ekran önceki ekrana geri dönecektir.
12
7
34
Düğmeye basınız.
DTX700 Kullanım Kılavuzu
Yeni kit adınızı kaydetmek için düğmeye
basınız.
Kendi Kitinizi Oluşturma
Trampet Telinin Ayarlanması
Temel İşlemler
5
[SHIFT] düğmesine basılı tutunuz ve [F2]
düğmesine basınız.
6
Trampet telini ayarlamak için düğmeyi çeviriniz.
DTX700 ile birlikte trampet pedi (örn., [qSNARE] trigger
giriş jakına takılı ped) için trampet telini kolayca
ayarlayabilirsiniz. Ped kontrolüne sahip pedlerde, trampet teli
ayarını yapmak için sadece kontrol düğmesini çeviriniz.
Pad kontrol
düğmesi
Yüksek değerler daha sıkı trampet telleri demektir, tersi
de doğrudur. “Off” ayarı trampet tellerinin trampetten
tamamen çıkarıldığı duruma denk gelir.
Bu arada, ped kontrol düğmesi bulunmayan pedlerde
ayarlamaları yapmak için aşağıdaki prosedür kullanılabilir.
1
2
[KIT] düğmesine basınız.
7
[STORE] düğmesine basınız.
8
Yeni ayarlarınızı kaydetmek için düğmeye basınız.
Bir kit seçmek için düğmeyi çeviriniz.
3
[INST] düğmesine basınız.
4
Trampet pedine (örn., [qSNARE] trigger
giriş jakına takılı ped) vurunuz.
NOT
• Snares fonksiyonu sadece [qSNARE] trigger giriş jakı
aracılığı ile bağlı ped için görüntülenir.
DTX700 Kullanım Kılavuzu
35
Temel İşlemler
Pratik için Şarkıların Çalınması
Bir Şarkı Çalmak
Şarkı Ses Seviyesinin Ayarlanması
1
[SONG] düğmesine basınız.
1
[SONG] düğmesine basınız.
2
Çalmak istediğiniz şarkıyı seçmek için
düğmeyi çeviriniz.
2
[F1] düğmesine basınız.
3
Şarkıyı çalmayı başlatmak için [F3]
düğmesine basınız.
3
Şarkının çalma ses seviyesini ayarlamak için
düğmeyi çeviriniz.
4
Şarkı sayfasına geri dönmek için [EXIT]
düğmesine ve ardından şarkıyı başlatmak
için [F3] düğmesine basınız.
[F3] düğmesine tekrar basarak çalmayı
durdurabilirsiniz.
Ses seviyesi hala doğru değilse, yukarıdaki işlemi tekrar
ediniz.
36
DTX700 Kullanım Kılavuzu
Pratik için Şarkıların Çalınması
Şarkının Davul Kısımlarının Ses
Seviyesini Ayarlamak
Temel İşlemler
5
Ses seviyesini ayarlamak için düğmeyi
çeviriniz.
6
Şarkı sayfasına geri dönmek için [EXIT]
düğmesine ve ardından şarkıyı başlatmak
için [F3] düğmesine basınız.
Aşağıda açıklanan işlemi kullanarak, şarkının bateri kısmının
ses seviyesini ayarlayabilir ve diğer kısımları değiştirmeden
bırakabilirsiniz. Bu fonksiyon, bateri kısmını sadece hafif
şekilde duyulacak biçimde bırakarak şarkı ile birlikte çalmak
istediğinizde çok faydalıdır.
1
[SONG] düğmesine basınız.
Ses seviyesi hala doğru değilse, yukarıdaki işlemi tekrar
ediniz.
2
[F1] düğmesine basınız.
3
Vurgulu imlece geçmek için düğmeye basınız.
4
İmleci DRUM fader’a götürmek için ayar
düğmesini çeviriniz, daha sonra düğmeye
basınız.
DTX700 Kullanım Kılavuzu
37
Temel İşlemler
Pratik için Şarkıların Çalınması
Bateri Kısmının Sesinin Kısılması
Bas Kısmın Tek Başına Çalınması
Aşağıda açıklanan işlemi kullanarak, şarkının bateri kısmının
sesini kapatabilir (örn; sessiz) ve diğer kısımları değiştirmeden
bırakabilirsiniz. Bu fonksiyon, şarkı ile birlikte bateri çalmak
istediğinizde çok faydalıdır.
Aşağıda açıklanan işlemi kullanarak, şarkının bass kısmını
dinleyebilirsiniz (örn; diğer tüm kısımların sesini
kapatabilirsiniz). Bu fonksiyon, bass çalarken pratik yapmak
istediğinizde çok faydalıdır.
1
[SONG] düğmesine basınız.
1
[SONG] düğmesine basınız.
2
[F2] düğmesine basınız.
2
[F1] düğmesine basınız.
3
[F2] düğmesine basınız.
simgesi ekranda ters çevrilmiş bir metin
olarak
görünerek baterilerin sesinin şimdi
kapatıldığını belirtecektir. [F2] düğmesine tekrar basarak
baterilerin sesini yeniden açabilir ve simgeyi eski
konumuna döndürebilirsiniz.
Bass dışındaki tüm vokal kısımlarının sesi kapatılacaktır
(örn; sessiz).
4
[F3] düğmesine basınız.
Bateri kısmının da sesi kapatılacaktır.
38
DTX700 Kullanım Kılavuzu
Pratik için Şarkıların Çalınması
5
Şarkı sayfasına geri dönmek için [EXIT]
düğmesine ve ardından şarkıyı başlatmak
için [F3] düğmesine basınız.
Şimdi şarkının bass kısmını duymalısınız.
Temel İşlemler
Bir Kitin Kilitlenmesi
Yeni bir şarkı seçtiğinizde, DTX700 normalde bu şarkı için en
iyi kiti otomatik olarak seçer. Ancak, farklı şarkılarla pratik
yaparken mevcut kiti korumak isterseniz bu durumu önlemek
için Kit Lock (Kit Kilidi) fonksiyonunu kullanınız.
1
[KIT] düğmesine basınız.
2
Çalmak istediğiniz kiti seçiniz.
3
[SHIFT] düğmesine basılı tutunuz ve
[F1] düğmesine basınız.
Kit numarasının yanında kilit simgesi
4
görünecektir.
[SONG] düğmesine basınız.
DTX700 Kullanım Kılavuzu
39
Temel İşlemler
5
Pratik için Şarkıların Çalınması
Yeni bir şarkı seçmek için düğmeyi çeviriniz.
NOT
• Kitin kilidini açmak için yukarıdaki 1-3. adımları
tekrarlayınız. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra, kit
numarasının yanındaki kilit simgesi
kaybolacaktır.
40
DTX700 Kullanım Kılavuzu
Temel İşlemler
Metronom Parçasının Açılması
Temponun Ayarlanması ve
Metronom Parçasının Başlatılması
Metronom Parçası Ses Seviyesinin
Ayarlanması
1
 Metronom parçasının genel ses seviyesini
ayarlamak için:
[CLICK] düğmesine basınız.
Sesi ayarlamak için Metronom sürgüsünü yukarı ve aşağı itiniz.
Daha Yüksek
Sürgü
2
Daha sessiz
Tempoyu ayarlamak için düğmeyi çeviriniz.
 Bireysel metronom parçası ses
seviyelerini ince ayarlamak için:
Metronom parçasının her bir kısmının ses seviyesini
ayarlamak için aşağıdaki işlemi kullanınız.
3
[
] düğmesine basınız.
Metronom parçası seçilen tempoda çalmaya başlayacaktır.
NOT
• Tempoyu bu şekilde ayarladıktan sonra farklı bir şarkı
seçerseniz (sayfa 36), seçilen şarkının temposu
metronom parçası için kullanılacaktır.
• Metronom seslerini değiştirmek için [MENU] m
[Click] m [Voice] düğmesini kullanınız. Tüm
detaylar için, PDF formatındaki Referans Kılavuza
bakınız.
1
[CLICK] düğmesine basınız.
2
[F1] düğmesine basınız.
:
:
:
:
:
Vurgu (ölçünün başlangıcı)
Çeyrek notalar
Sekizlik notalar
Onaltılık notalar
Sekizlik nota üçlüsü
DTX700 Kullanım Kılavuzu
41
Temel İşlemler
Metronom Parçasının Açılması
3
Ses seviyesini ayarlamak istediğiniz
metronom parçası kısmını seçmek için
düğmeyi çeviriniz.
4
Düğmeye basınız.
Seçilen metronom parçası kısmı ters görünecektir.
5
Seçilen kısmın ses seviyesini ayarlamak
için düğmeyi çeviriniz.
6
Düğmeye basınız.
7
Metronom parçasının diğer kısımlarının ses
seviyesini ayarlamak için yukarıdaki 3-6.
adımları tekrarlayınız.
8 [STORE] düğmesine basınız.
Yeni ayarlarınızı kaydetmek istemiyorsanız, [EXIT]
düğmesine basınız. Ekran önceki ekrana geri dönecektir.
42
DTX700 Kullanım Kılavuzu
9
Yeni ayarlarınızı kaydetmek için düğmeye
basınız.
Metronom Parçasının Açılması
Zaman İşaretinin Ayarlanması
1
6
Temel İşlemler
Yeni zaman işaretini kaydetmek için düğmeye
basınız.
[CLICK] düğmesine basınız.
NOT
2
Düğmeye basınız.
İmleç bir alt çizgiye değişecektir.
3
4
• Zaman işaretini bu şekilde ayarladıktan sonra farklı bir
şarkı seçerseniz (sayfa 36), seçilen şarkının zaman
işareti metronom parçası için kullanılacaktır.
İmleci zaman işaretine götürmek için
düğmeyi çeviriniz.
Düğmeye basınız.
İmleç ters dönmüş bir metne değişecektir.
5
Metronom parçası zaman işaretini ayarlamak
için düğmeyi çeviriniz.
DTX700 Kullanım Kılavuzu
43
Temel İşlemler
Metronom Parçasının Açılması
Zamanlayıcının Kullanılması
DTX700’ün zamanlayıcısı, metronom parçasının ne kadar uzun
süre çalacağını seçmek için kullanılabilir. Bu fonksiyon, ayarlı
süre boyunca pratik yapmak istediğinizde faydalıdır.
1
2
Vuruş Temposu – Ped’leri
Çalarak Temponun Ayarlanması
1
[CLICK] düğmesine basınız.
2
[SHIFT] düğmesine basılı tutunuz ve [F1]
düğmesine basınız.
3
Ped’lerden birisine ayarlamak istediğiniz
tempoda en az üç kez vurunuz.
[CLICK] düğmesine basınız.
[F3] düğmesine basınız.
Bu düğmeye her bastığınızda, zamanlayıcı ayarı 30 saniye
artar. Ayarlanabilen en uzun süre 600 saniyedir.
Yeni tempo ekranda görünecektir.
3
[
] düğmesine basınız.
Metronom parçası çalmaya başladığında zamanlayıcı
saymaya başlayacaktır. Sıfıra ulaştığında, metronom
parçası otomatik olarak çalmayı durduracaktır.
NOT
• Metronom parçası çalarken ( ) düğmesine bir saniye
kadar basarsanız, metronom parçası duracak ve
zamanlayıcı sıfırlanacaktır.
44
DTX700 Kullanım Kılavuzu
NOT
• Ped’i çalmaya bir alternatif olarak, tempoyu ayarlamak
için [F1] düğmesine en az 3 kez basabilirsiniz.
• Tempoyu bu şekilde ayarladıktan sonra farklı bir şarkı
seçerseniz (sayfa 36), seçilen şarkının tempo
metronom parçası için kullanılacaktır.
Metronom Parçasının Açılması
DTX700 Eğitim Fonksiyonlarının
Kullanılması
4
Temel İşlemler
Oluk Kontrol sayfasına erişmek için [F1]
düğmesine basınız. (Birden fazla kez
basmanız gerekebilir.)
DTX700’ün üç farklı eğitim fonksiyonu vardır.
• Oluk Kontrol fonksiyonu, çalma işlemini yanlış ve
tutarsız zamanlama bakımından incelemek için
kullanılabilir.
• Ritim Çıkış fonksiyonu, mükemmel bir zamanlama ile
pratik yapmanızı sağlar.
• Ölçü Arası fonksiyonu, sabit bir hızda çalarken
kullanılabilir.
Press several times
if necessary.
 Oluk Kontrolü – Zamanlamadaki
yanlışlığın ve tutarsızlığın incelenmesi
Oluk Kontrol fonksiyonu, zamanlamanızın metronom
parçası zamanlaması ile ne kadar farklı olduğunu gözle
kontrol etmenizi sağlar.
1
[CLICK] düğmesine basınız.
5
Metronom parçasını başlatmak için [
düğmesine basınız.
6
Pedleri metronom parçası ile birlikte çalınız.
Zamanlama tutarsızlığı
2
]
Oluk Kontrolü kullanırken
ortalama zamanlama
Pratik yapma temposunu ayarlamak için
düğmeyi çeviriniz.
Vuruştan önce
çalma
Vuruş ile birlikte çalma
Vuruştan sonra
çalma
Oluk Kontrol sayfası
Ped’leri çaldığınız tam zamanı görüntülemek için bir
üçgen (t) kullanılır.
3
[F2] düğmesine basınız.
Eğer tam zamanında çalıyorsanız, bu üçgen ekranın
ortasındaki tempo çizgisi ile tam olarak hizalanacaktır.
Eğer üçgen merkez çizginin sol tarafında yer alırsa,
vuruştan önce ped’e vurdunuz demektir (örn; erken).
Eğer üçgen merkez çizginin sağ tarafında yer alırsa,
vuruştan sonra ped’e vurdunuz demektir (örn; geç).
Zamanlama tutarsızlığı çubuğu ne kadar geniş olursa, genel
performansınızdaki tutarsızlık derecesi o kadar fazladır.
7
Pratik yapmayı bitirdiğinizde, bir kez daha
[ ] düğmesine basınız.
Metronom parçası duracaktır.
DTX700 Kullanım Kılavuzu
45
Temel İşlemler
Metronom Parçasının Açılması
 Ritim Çıkışı – Mükemmel bir zamanlama ile
çalma
5
Ritim Çıkış fonksiyonu, sadece tam doğru zamanda çaldıklarında ped’lerin ses çıkarmalarını sağlar. Bu fonksiyon ile,
pratik yapma işlemine bir oyun gibi yaklaşarak kabiliyetinizi
geliştirirken aynı zamanda eğlenmeyi de sağlayabilirsiniz.
1
Zor bir seviye seçmek için [F2] düğmesine
basınız.
Üç farklı seviye bulunur – Kolay, Normal ve Pro.
[CLICK] düğmesine basınız.
Seviye
6
7
2
Pratik yapma temposunu ayarlamak için
düğmeyi çeviriniz.
Metronom parçasını başlatmak için [
düğmesine basınız.
]
Pedleri metronom parçası ile birlikte çalınız.
İyi zamanlama örneği
Zamanlamanız
Bir ses üretilecektir.
3
[F2] düğmesine basınız.
Kötü zamanlama örneği
Zamanlamanız
Ses üretilmeyecektir.
8
Pratik yapmayı bitirdiğinizde, bir kez daha
[ ] düğmesine basınız.
Metronom parçası duracaktır.
NOT
• Ayrıca, Ritim Çıkış Fonksiyonunu DTX700’ün dahili
şarkılarıyla birlikte kullanabilirsiniz.
4
Ritim Çıkış sayfasına erişmek için [F1]
düğmesine basınız. (Birden fazla kez
basmanız gerekebilir.)
Gerekirse, birkaç
kez basınız.
46
DTX700 Kullanım Kılavuzu
Metronom Parçasının Açılması
 Ölçü Arası – Sabit bir ritim ile pratik yapma
Ölçü Arası fonksiyonu ile, metronom parçasının sesini belli
sayıda ölçü ile otomatik olarak kapatabilir ve sesi yeniden
açabilirsiniz. Örneğin, bu fonksiyonu bir doldurma kısmı
çalarken metronom parçasının sesini kapatmak için
kullandıysanız, metronom parçasının sesi tekrar açıldığında
çok hızlı ya da çok yavaş çaldığınızı hemen öğreneceksiniz.
Böylece, Ritim Çıkış fonksiyonu tüm şarkıları sabit bir
hızda pratik yapmak için mükemmel bir yol sunar.
1
5
Temel İşlemler
Metronom parçasının çalmasını istediğiniz
ölçü sayısını ayarlayınız.
Ölçü:
Metronom parçasının
çalacağı ölçü sayısı.
[CLICK] düğmesine basınız.
Ara:
Metronom parçasının
çalmayacağı ölçü sayısı.
5-1 Ters metin imlecine geçmek için düğmeye basınız.
5-2 Ölçü sayısını ayarlamak için (1-9 arasında) düğmeyi
2
3
Pratik yapma temposunu ayarlamak için
düğmeyi çeviriniz.
çeviriniz.
5-3 Alt çizgili imlece dönmek için düğmeye basınız.
6
Düğmeye basınız.
7
Metronom parçasının sessiz olmasını
istediğiniz ölçü sayısını ayarlayınız.
[F2] düğmesine basınız.
7-1 Ters metin imlecine geçmek için düğmeye basınız.
7-2 Ölçü sayısını ayarlamak için (1-9 arasında) düğmeyi
çeviriniz.
7-3 Alt çizgili imlece dönmek için düğmeye basınız.
8
9
Metronom parçasını başlatmak için [
düğmesine basınız.
]
Pedleri metronom parçası ile birlikte çalınız.
10 Pratik yapmayı bitirdiğinizde, bir kez daha
[
4
Ölçü Arası sayfasına erişmek için [F1]
düğmesine basınız. (Birden fazla kez
basmanız gerekebilir.)
] düğmesine basınız.
Metronom parçası duracaktır.
Gerekirse, birkaç
kez basınız.
DTX700 Kullanım Kılavuzu
47
Temel İşlemler
Performanslarınızın Kaydedilmesi
Bir Performansın Kaydedilmesi
Kaydedilen bir Performansın Silinmesi
DTX700’ün dahili kaydedicisini kullanarak kendi bateri
performanslarınızı kaydedebilirsiniz. Bunu yapmak için,
aşağıdaki şekilde hareket ediniz.
1 [REC] düğmesine basınız.
Düğme kırmızı renkte yanacaktır.
1 [REC] düğmesine basınız.
Düğme kırmızı renkte yanacaktır.
2 [>/] düğmesine basınız.
[>/] düğmesi mavi yanıp sönecektir.
2
Kaydı başlatmak için [>/] düğmesine
basınız.
[>/] düğmesi mavi yanıp sönecektir.
3
[>/] düğmesine tekrar basınız.
[REC] düğmesi ve [>/] düğmesi kapanacaktır.
3
Çalmayı bitirdiğinizde, bir kere daha
[>/] düğmesine basınız.
[REC] düğmesi ve [>/] düğmesi kapanacaktır.
NOT
• Dahili kaydedici performanslarınızı audio dosyaları
olarak kaydetmez.
• DTX700, bir audio dosyasını içe aktarırken veya audio
verilerini bir USB belleğe/bellekten aktarırken/alırken
kayıt başlatılamaz. Aynı şekilde, bu sırada [REC]
düğmesi yanmayacaktır.
• Bir performansı kaydettiğinizde, sonraki kayıt birinci
kaydın üzerine yazdırılacaktır.
Kaydedilen bir Performansın
Çalınması
1
[>/] düğmesine basınız.
2
Çalmayı durdurmak için [>/] düğmesine
tekrar basınız.
NOT
• [AUX IN] girişinden alınan audio verilerini DTX700’e
kaydedemezsiniz.
• Bir şarkı çalarken kayıtlı verilerin çalma işlemini
başlatırsanız, şarkı çalmayı durduracaktır. Aynı şekilde,
kayıtlı verileri çalarken bir şarkının çalma işlemini
başlatırsanız, kayıtlı verilerin çalma işlemi
durdurulacaktır.
48
DTX700 Kullanım Kılavuzu
Performanslarınızın Kaydedilmesi
Performansın & Şarkının
Birlikte Kaydedilmesi
1
2
5
Temel İşlemler
Kaydı başlatmak için [>/] düğmesine
basınız.
[>/] düğmesi mavi yanıp sönmeye başladığında,
çalmaya hazır olduğunuzdan emin olunuz.
[SONG] düğmesine basınız.
6
Dahili şarkıyı çalmaya başlamak için [F3]
düğmesine basınız.
7
Çalmayı bitirdiğinizde, kaydı durdurmak için
bir kere daha [>/] düğmesine basınız.
Birlikte çalmak istediğiniz şarkıyı seçmek
için düğmeyi çeviriniz.
[REC] düğmesi ve [>/] düğmesi kapanacaktır.
3
Şarkının bateri kısmının sesini kapatmak
için [F2] düğmesine basınız..
değişecektir.
4
simgesi
simgesine
[REC] düğmesine basınız.
[REC] düğmesi kırmızı renkte yanacaktır.
DTX700 Kullanım Kılavuzu
49
Temel İşlemler
Aksesuarların Bağlanması
Aşağıda açıklandığı gibi, daha eğlenceli çalma deneyimi için
DTX700’e çeşitli aksesuarlar ekleyebilirsiniz.
(*: Ayrı olarak satılır)
HH65 Hi-hat Kontrolörünün Ayak
Bateri Pedalı olarak kullanılması
Bir HH65 Hi-hat Kontrolörü temin ederseniz (ayrı satılır), ayak
bateri sesleri çalmak için DTX700’ün [!2HH-KICK] trigger
giriş jakına bağlayabilirsiniz. Bunu yapmak için, aşağıdaki
şekilde hareket ediniz.
1
PCY135 Zil Pedi ile Genişletme
Aşağıda, DTX700’ün bir PCY135 Zil Ped’i (ayrı satılır)
nasıl genişletileceği açıklanmıştır.
1
PCY135 Zil Ped’inizi zil tutucusu (ayrı
satılır) vs. üzerine monte ediniz ve bateri
grubunuzun bir parçası olarak ayarlayınız.
2
DTX700’e bağlamak için PCY135 Zil
Ped’inizle birlikte gelen kabloyu kullanınız.
Gösterim amaçları için, !1 numaralı jakı
kullanacağız.
3
DTX700’ü açınız.
4
Yeni eklenilen zil ped’ine vurunuz.
5
En uygun ped tipini seçiniz.
DTX700’ü kapatınız.
HH65 Hi-hat Kontrolörü, bateri trigger modülü kapalı
iken bağlanmalıdır.
2
HH65 ile birlikte gelen kablonun ucunu hi-hat
kontrolörünün çıkış jakına bağlayınız.
ÇIKIŞ
3
Kablonun diğer ucunu DTX700’ün
[!2HH-KICK] trigger girişine takınız.
5-1 [MENU] düğmesine basınız.
5-2 Düğmeyi çevirerek “Trigger”i seçiniz, daha
sonra düğmeye basınız.
5-3 Düğmeyi çevirerek “Pad”i seçiniz, daha sonra düğmeye basınız.
5-4 İmleci görüntülenen listenin “PadType” satırına
getirmek için düğmeyi çeviriniz.
50
4
DTX700’ü açınız.
5
Bir kit seçiniz ve çalmaya başlayınız.
DTX700 Kullanım Kılavuzu
5-5 Ped tipini büyütmek için düğmeye basınız.
Düğmeyi çevirerek “PCY135”i seçiniz, daha sonra
düğmeye bir kez daha basınız.
Aksesuarların Bağlanması
6
Temel İşlemler
Yeni ayarlarınızı kaydetmek için [STORE]
düğmesine basınız.
Aşağıdaki mesaj görünürse, devam etmek için düğmeye
basınız.
7
[INST] düğmesine ve ardından yeni eklenilen
zil ped’ini çalınız.
Ped doğru bağlandıysa, ekranın sağ üst köşesinde “Pad11”
mesajı görüntülenecektir.
8
Yeni eklenilen ped için bir ses seçmek
üzere düğmeyi çeviriniz.
9
Atanan sesi kaydetmek için [STORE]
düğmesine basınız.
Aşağıdaki mesaj görünürse, devam etmek için düğmeye
basınız.
DTX700 Kullanım Kılavuzu
51
Temel İşlemler
DTX700’ünüzün bir Bilgisayara Bağlanması
 [USB TO HOST] çıkışını kullanırken
dikkat edilecek hususlar
Bağlantıların Yapılması
DTX700 çok güçlü ve kendiliğinden değişken olduğu halde,
USB vasıtasıyla bir bilgisayara bağlamak daha fazla rahatlık
ve esneklik sağlar. Bu şekilde bağlandığında, MIDI verileri
bateri trigger modülü ile bilgisayar arasında serbest bir şekilde
aktarılarak DTX700’ün bilgisayar esaslı müzik yazılımı için
bir giriş aygıtı olarak kullanılmasını sağlar. Bu bölümde,
gerekli bağlantıların nasıl yapılacağını öğreneceksiniz.
UYARI
NOT
• DTX700’ün dahili hoparlörleri olmadığından, sesini duymak
için kulaklık veya bir harici amplifikatör ve hoparlörler
bağlamalısınız. Ayrıntılar için, bkz. sayfa 13.
• USB kablosu verilmemiştir. DTX700’ü bir bilgisayara
bağlamak için, 3 metreden daha kısa bir USB A-B kablosu
seçiniz.
1
Bilgisayarınızı kullanarak en son Yamaha
USB-MIDI sürücüsünü aşağıdaki web
sayfasından indiriniz.
Download (İndir) öğesini tıkladıktan sonra kurulum
dosyası için uygun bir yer seçiniz.
http://dtxdrums.yamaha.com/downloads/
NOT
• Sistem gereklilikleriyle ilgili bilgileri de yukarıdaki web
sayfasında bulabilirsiniz.
• USB-MIDI sürücüsü haber verilmeden değiştirilebilir ve
güncellenebilir. Kurmadan önce, en son ilgili bilgilere
göz atmak için yukarıdaki web sayfasını ziyaret ediniz
ve en son sürüme sahip olduğunuzdan emin olunuz.
2 USB MIDI sürücüsünü bilgisayarınıza kurunuz.
Kurulum talimatları için, sürücü kurulum programıyla
birlikte verilen kılavuza bakınız. Yamaha ürününüzü ve
bilgisayarı bağlamanız istendiğinde, bağlantıyı aşağıda
gösterildiği gibi yapınız.
USB TO HOST çıkışı
USB çıkışı
Bilgisayar
DTX700
USB kablosu
52
DTX700’ü [USB TO HOST] çıkışı vasıtasıyla bir bilgisayara
bağlarken gerekli özen gösterilmezse, bir veya her iki cihaz
donabilir veya veriler bozulabilir ya da kalıcı olarak
kaybolabilir. Bu yüzden, bu esnada aşağıdaki uyarıları
dikkate alınız. DTX700 veya bilgisayarınız donarsa,
kullanılan uygulamayı ve bilgisayarı yeniden başlatınız veya
trigger modülünüzü kapatıp yeniden açınız.
DTX700 Kullanım Kılavuzu
• 3 metreden uzun olmayan USB A-B kablosu
kullanınız.
• Bilgisayarı [USB TO HOST] çıkışı vasıtasıyla bağlamadan önce, bilgisayarı herhangi bir güç tasarrufu
modundan (Duraklama, Uyku, Bekleme gibi) çıkarınız.
• DTX700’ü açmadan önce bilgisayarı [USB TO HOST]
çıkışı vasıtasıyla bağlayınız.
• DTX700’ü açmadan veya kapatmadan ve USB
kablosunu takmadan ya da çıkarmadan önce daima
aşağıdaki işlemleri gerçekleştirdiğinizden emin olunuz.
• Tüm uygulamaları kapatınız.
• DTX700’ünüzden herhangi bir veri
gönderilmediğinden emin olunuz. (Veri, ped’lere
vurularak veya desenler çalınarak aktarılır.)
• Bir bilgisayara bağlanıldığında, DTX700’ü açma
veya kapatma ve USB kablosunu takma veya
çıkarma arasında en az 6 saniye geçtiğinden
emin olunuz.
DTX700’ünüzün bir Bilgisayara Bağlanması
Bir Bilgisayar ile Müzik Yapılması
 Bir DAW Uygulaması ile
Performanslarının Kaydedilmesi
[Tanım]
Temel İşlemleri
Şimdi performanslarınızı ilk önce DTX700'e, daha sonra
DAW uygulaması içine kaydetmek için parametrelerin nasıl
ayarlanacağını açıklayacağız.
 DTX700’ün Hazırlanması
Aşağıdaki işlemi kullanarak DTX700’ün yerel kontrol
fonksiyonunu kapatınız.
DAW Uygulaması
DAW, bir dijital audio iş istasyonunun
kısaltmasıdır. Cubase gibi DAW uygulamaları
bilgisayarda audio ve MIDI verilerini kaydetmek,
düzenlemek ve karıştırmak için kullanılabilir.
Aşağıdaki bölüm DTX700’ün bilgisayara nasıl
bağlanılacağını ve bilgisayarda çalışan bir DAW
uygulaması kullanılarak performansların kaydı için nasıl
hazırlık yapılacağını açıklamaktadır. Normalde, bir
bilgisayara kayıt yapmak için sırayla çalarken, ped’lere
vurularak üretilen performans verileri ilk önce bilgisayara
gönderilir, daha sonra dahili ton üretecini çalmak için
cihaza geri gönderilir. Eğer bu esnada DTX700’ün yerel
kontrol özelliği açılırsa, performans verileri ayrıca
doğrudan ton üretecine de gönderilecek ve sonuç olarak,
direkt ve geri dönen veriler üst üste binerek ped’lere iki kez
vurulmuş gibi ses çıkmasına sebep olacaktır.
1 MIDI parametrelerine erişmek için [MENU] m
[Utility] m [MIDI] düğmelerini kullanınız ve
LocalCtrl öğesini “off” (kapalı) konumuna
ayarlayınız.
2
Yeni ayarınızı kaydetmek için [STORE]
düğmesine basınız.
Yerel kontrol özelliği bu şekilde kapatıldığında, ped'lere
vurularak üretilen performans verileri dahili ton üretecine
gönderilmeyecektir.
Ses
üretilir
 DAW Uygulaması Parametrelerinin
Ayarlanması
DAW uygulaması içinde, MIDI Thru özelliğini açınız. Bu
ayarlama, performans verileri uygulama içindeki bir
parçaya kaydedildiğinde, bu verilerin aynı zamanda harici
MIDI sistemine geri dönmesini de sağlar.
DTX700 içinde
Açık
Trigger
Kapalı
Dahili ton
üreteci
Örneğin, performans verilerinin DAW uygulamanız
tarafından Parça 3'e kaydediliyor olduğunu varsayalım.
Ayrıca, performans verilerinin geri dönüşü için MIDI
Kanalı 1’in ayarlandığını varsayacağız. Eğer MIDI Thru
şimdi Parça 3 için aktif hale getirilmişse, DAW uygulaması,
kaydetme sırasında performans verilerini MIDI Kanalı 1
üzerinden DTX700’e geri döndürecek ve cihazın dahili ton
üreteci, doğrudan çalınıyor gibi ses üretecektir.
Ses
üretilmez.
Yerel Kontrol Ayarları
Çoğu DAW uygulamaları MIDI Thru özelliğinin
açılmasına izin verir ve bu yüzden, DTX700’ün yerel
kontrol özelliği kapalı ve DAW uygulaması performans
verilerini ton üretecine geri gönderecek şekilde sisteminizi
aşağıda gösterildiği gibi ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde
performanslar, her bir vuruş iki kez duyulmayacak şekilde
rahatlıkla kaydedilebilir.
IN
• MIDI Thru özelliğinin açılması ile ilgili detaylar için, DAW
uygulaması ile birlikte gelen kılavuza bakınız.
• DTX700’deki yerel kontrol ve DzAW uygulamanızdaki
MIDI Thru özelliğinin her ikisi kapatılırsa, performans
verileri, direkt veya dolaylı bir şekilde, dahili ton
üretecine gönderilecektir. Sonuç olarak, ses
üretilmeyecektir.
Bilgisayar
USB TO HOST çıkışı
DTX700
NOT
OUT
OUT
Dahili
ton
üreteci
Trigger
Yerel kontrol
LocalCtrl =“off”
IN
DAW uygulaması
içinde MIDI Thru
özelliği açık.
 DAW Uygulamasından Alınan MIDI
Verilerini Kullanarak DTX700’ün Çalınması
Aşağıda açıklandığı gibi, DTX700’ünüzü DAW
uygulamanız için çoklu zil ton üreteci olarak
ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde, cihazın yüksek kaliteli MIDI
ton üretecini müzik üretim ayarınızın içine kolaylıkla dahil
edebilirsiniz. DTX700’ün bilgisayara bağlanması ile ilgili
detaylar için sayfa 52’ye bakınız.
1
Parçaların MIDI verilerini DTX700’e
göndermek için DAW uygulaması içindeki
parçaların her birisini ayarlayınız.
2
DAW uygulamasını kullanarak MIDI
performans verilerini çalınız.
DTX700 Kullanım Kılavuzu
53
Temel İşlemler
DTX700’ünüzün bir Bilgisayara Bağlanması
Cubase Uzaktan Kumandasının
Ayarlanması
3
[SHIFT] düğmesine basılı tutunuz ve
[MENU] düğmesine basınız.
Fonksiyonun aktif hale geldiğini belirtmek için “Cubase
Remote” mesajı görünecektir.
Özel bir fonksiyon kullanılarak DTX700, Cubase için bir
uzaktan kumanda olarak kullanılabilir. Örneğin, cihazın
kontrol panelinden Cubase aktarmayı kullanarak, metronomu
açıp kapatabilir ve diğer birçok fonksiyonu kontrol
edebilirsiniz; böylece müzik üretim iş akışının verimliliğini
büyük oranda artırabilirsiniz.
 Bilgisayar ayarları
Cubase uzaktan kumandayı ilk kez ayarlarken,
bilgisayarınızı doğru bir şekilde yapılandırmak için
aşağıdaki adımları tamamlayınız.
1
Aşağıdaki web sitesinden DTX700 Extension
yazılımının en son sürümünü indiriniz.
Sıkıştırılmış dosyayı uygun bir yere kaydediniz ve daha
sonra genişletiniz.
NOT
• Cubase Remote modu etkinleştirildiğinde, kullanılabilen
kontrol paneli düğmeleri yanacaktır.
4
Cubase Remote modunu devreden
çıkarmak için, [SHIFT] düğmesini basılı
tutarken [MENU] düğmesine basınız.
http://dtxdrums.yamaha.com/downloads/
NOT
• Bilgisayarınıza en son USB MIDI sürücüsünün
kurulduğundan emin olunuz (bkz. sayfa 52).
• Sistem gereklilikleriyle ilgili bilgileri de yukarıdaki web
sayfasında bulabilirsiniz.
• DTX700 Extension, haber verilmeden değiştirilebilir ve
güncellenebilir. Kurmadan önce, en son ilgili bilgilere
göz atmak için yukarıdaki web sayfasını ziyaret ediniz
ve en son sürüme sahip olduğunuzdan emin olunuz.
2
Gerekli kurulum işlemini gerçekleştirmek
için genişletilmiş DTX700 Extension
yazılımını çalıştırınız.
Ayrıntılı bilgi için, indirilen paket içinde yer alan kullanım
kılavuzuna bakınız.
 DTX700 ayarları
Cubase Uzaktan Kumanda fonksiyonu kullanılacağı zaman,
DTX700’de aşağıdaki adımlar tamamlanmalıdır.
1 MIDI parametrelerine erişmek için [MENU] →
[Utility] → [MIDI] düğmelerini kullanınız
ve MIDI IN/OUT öğesini “USB”
konumuna ayarlayınız.
2
DTX700’ün bilgisayara doğru
bağlandığından emin olunuz, daha sonra
Cubase’ı başlatınız.
DTX700’ün bilgisayara bağlanması ile ilgili detaylar için
sayfa 52’ye bakınız.
54
DTX700 Kullanım Kılavuzu
 Uzaktan kumanda fonksiyonlarının
kullanılması
NOT
• Uzaktan kumanda fonksiyonlarının kullanılması ile ilgili
ayrıntılar için, indirilen paket içinde yer alan kullanım
kılavuzuna bakınız.
Ekran Mesajları
Mesaj
Are you sure?
Tam anlamı
Bu mesaj, seçilen işleme devam etmek isteyip istemediğinizi onaylamak için görünür.
Completed.
Bu mesaj yükleme, kaydetme, formatlama ve diğer benzer işlemler tamamlandığında görünür.
Connecting USB device...
Bu mesaj, DTX700 bir USB flash belleği yükleme ile meşgul olduğunda görünür.
Copy protected.
Bu mesaj, kopyalanmakta olan dijital audio kaynağı kopyalamaya karşı korumalı olduğundan wave verilerini
düzenleme gibi işlemler gerçekleştirilemediğinde görünür.
Excessive demand for USB power.
Executing...
Bu mesaj, USB flash-bellek tarafından çekilen akım DTX700 tarafından desteklenen seviyeyi aştığında görünür.
Bu mesaj, DTX700 formatlama veya diğer benzeri yönetim görevlerini yapmakla meşgul olduğunda görünür.
İşlemin tamamlanmasını bekleyiniz.
File already exists.
Bu mesaj, kaydetmek üzere olduğunuz dosya ile aynı isimli bir dosya mevcut olduğunda görünür.
File not found.
Bu mesaj, seçilen tipte bir dosya olmadığında görünür.
Illegal file.
Bu mesaj, yükleme için seçilen dosya DTX700 ile kullanım için uygun olmadığında veya mevcut mod için uygun
olmadığında görünür.
Illegal file name.
Bu mesaj, belirlenen dosya adı geçersiz olduğunda görünür.
Illegal format.
Bu mesaj, aktarmaya çalıştığınız standart MIDI dosyası (SMF), Format 1 ise görünür. Devam etmek için Format 0’ın
SMF’sini seçiniz.
Illegal selection.
Bu mesaj, bir işlem yapılan ayarlamalara uygun olarak gerçekleştirilemediğinde görünür.
Illegal wave data.
Bu mesaj, aktarmaya çalıştığınız audio dosyasının formatı desteklenmediğinde görünür.
Incompatible USB device.
Bu mesaj, desteklenmeyen bir USB aygıtı cihazın [USB TO DEVICE] çıkışına takıldığında görünür.
Invalid USB device.
Bu mesaj, takılan USB aygıtı mevcut konumda kullanılamadığında görünür. Aygıt çok önemli veriler içermiyorsa,
kullanılabilir hale getirilmek için formatlanmalıdır.
MIDI buffer full.
Bu mesaj, alınan MIDI verilerinin hacmi işlenemeyecek kadar büyük olduğunda görünür.
MIDI data error.
Bu mesaj, MIDI verileri alınırken bir hata oluştuğunda görünür.
No data.
Bu mesaj, seçilen şarkı veri içermediği halde bir şarkı yönetim görevi gerçekleştirmeye çalışırken veya herhangi bir
veri bulunmadığı halde kayıtlı verileri çalmaya çalışırken görünür.
No response from USB device.
Bu mesaj, takılan USB flash bellek yanıt vermediğinde görünür.
No unused MIDI note.
Bu mesaj, kullanılmayan MIDI notaları bulunmadığında bir kopyalama ped'i işlemi gerçekleştirirken görünür.
No wave data.
Bu mesaj, herhangi bir wave verisi olmadığı halde, bir wave yönetim görevini gerçekleştirmeye çalıştığınızda görünür.
Now importing...[EXIT] to cancel.
Bu mesaj, DTX700 wave verilerini aktarmakla meşgul olduğunda görünür.
Now loading...[EXIT] to cancel.
Bu mesaj, DTX700 bir dosyayı yüklemekle meşgul olduğunda görünür.
Now saving... [EXIT] to cancel.
Bu mesaj, DTX700 bir dosyayı kaydetmekle meşgul olduğunda görünür.
Now working...
Bu mesaj DTX700, bir wave dosyasını aktardıktan sonra toparlanırken veya yükleme ya da kaydetme işlemini iptal
etmek için [EXIT] düğmesine bastıktan sonra görünür.
Overwrite?
Bu mesaj, dosyaları kaydederken USB flash bellekte var olan aynı isimli dosyanın üzerine yazmak isteyip
istemediğinizi onaylamak için görünür.
Please keep power on.
Bu mesaj, DTX700 verileri flash ROM’una yazdırırken görünür. Bu durumda asla cihazı kapatmamalısınız. Bu
uyarının göz ardı edilmesi durumunda kullanıcı verileri kaybolabilir veya iç sistem hasar görerek DTX700’ün daha
sonra normal bir şekilde çalışmaya başlamasını engelleyebilir.
Please stop sequencer.
Bu mesaj, amaçlanan işlemi gerçekleştirmeden önce sıralayıcıyı (örn; şarkı çalma) durdurmanızı hatırlatmak için
görünür.
Read only file.
Bu mesaj, salt okunur bir dosyayı kullanarak bir dosya işlemini gerçekleştirmeye çalıştığınızda görünür.
Sample is protected.
Bu mesaj, seçilen audio dosyası yazmaya karşı korumalı olduğunda ve üzerine yazılamadığında görünür.
Sample is too long.
Bu mesaj, audio dosyası yüklenilemeyecek kadar uzun olduğunda görünür.
Sample is too short.
Bu mesaj, audio dosyası yüklenilemeyecek kadar kısa olduğunda görünür.
Seq memory full.
Bu mesaj, cihazın sıralama verileri dahili hafızası dolu olduğundan yeni şarkılar kaydetmeye, ilgili yönetim işlemlerini
gerçekleştirmeye veya bir USB flash bellekten verileri yüklemeye izin vermediğinde görünür. Bu sıralama
hafızasının bir kısmını boşaltmak için, gerekmeyen kullanıcı verilerini siliniz.
Stored.
Bu mesaj, verilerin başarıyla kaydedildiğini belirtmek için görünür.
System memory crashed.
Bu mesaj, verileri cihazın dahili flash ROM’una yazdırırken bir sorun meydana geldiğinde görünür.
USB connection terminated.
Bu mesaj, anormal elektrik akımından dolayı USB flash bellekle bağlantı kesildiğinde görünür. USB flash
belleği çıkarınız ve geri dönmek için düğmeye basınız.
USB device full.
Bu mesaj, USB flash bellek dolu olduğunda ve başka dosya kaydedilemediğinde görünür. Bu durumda, yeni bir
USB flash bellek kullanınız veya mevcut flash-bellekten istenmeyen verileri silerek alan yaratınız.
USB device not ready.
Bu mesaj, USB flash bellek DTX700’e düzgün takılmadığında görünür.
USB device read/write error.
Bu mesaj, USB flash bellekle veri alış verişi yapılırken bir hata oluştuğunda görünür.
USB device write protected.
Bu mesaj, USB flash bellek yazmaya karşı korumalı olduğunda veya CD sürücüsü gibi salt okunur bir aygıta veri
kaydetmeye çalıştığınızda görünür.
USB host not ready.
Bu mesaj, ilk önce DTX700 bir bilgisayara bağlanmadan, Cubase Remote fonksiyonu açıldığında görünür.
USB transmission error.
Bu mesaj, USB flash bellekle iletişim sırasında bir hata oluştuğunda görünür.
Wave memory full.
Bu mesaj, DTX700’ın wave hafızası dolu olduğundan verilerin aktarılması ve yüklenilmesi gibi işlemleri
engellediğinde görünür.
DTX700 Kullanım Kılavuzu
55
Sorun Giderme
Daha fazla sorun giderme ipucu için, PDF formatındaki Referans Kılavuza bakınız.
Bu kılavuzun indirilmesi ile ilgili detaylar için sayfa 5’ye bakınız.
56
DTX700 ses üretmiyor ya da
vurulan ped'leri algılayamıyor.
• Ped’lerin DTX700’ün trigger giriş jaklarına doğru bağlandığından emin olunuz.
• DTX700’ün kulaklıklara veya amplifikatör ve/veya hoparlör gibi harici ses sistemine düzgün
bağlandığından emin olunuz. (Bkz. sayfa 13).
• DTX700’e bağlı amplifikatörün ve/veya hoparlörlerin açıldığından ve olası en düşük ses
seviyesine ayarlanmadığından emin olunuz.
• [MASTER] düğmesinin kısılmadığından emin olunuz. (Bkz. sayfa 19).
• Kullandığınız kabloların iyi durumda olduğundan emin olunuz.
DTX700 ses üretiyor ancak
netlike (örn; sesw seviyesi)
çok düşük.
• PEd’lerinizden birisinin bir ped kontrolörü varsa, seslerinin açıldığından emin olunuz.
• İlgili ses düğmelerinin açıldığından emin olunuz. (Bkz. sayfa 11).
Çift tetikleme üretiliyor.
İlgili ped’in bir ped kontrolörü varsa, kısmayı deneyiniz.
DTX700 anahtar veya trigger
sinyali almıyor.
Varsayılan ayarlara döndürünüz (örn; Fabrika Ayarı). (Bkz. sayfa 22).
Sesler sürekli çalıyor ve
durmuyor.
Tüm sesleri kapatmak için [SHIFT] düğmesine basılı tutunuz ve [EXIT] düğmesine basınız.
Ped kontrolörü fonksiyonu
istenildiği gibi çalışmıyor.
Bir XP100SD veya bir ped kontrolörü olan başka bir ped kullandığınızdan emin olunuz.
Hi-hat’ıon açık ve kapalı
sesleri üretilmiyor.
DBL BASS parametresinin açık olmadığından emin olunuz. (Bkz. sayfa 32).
Fabrika Ayarının (örn; varsayılan
ayarlar) geri yüklenmesi gerekiyor.
Sayfa 22’deki talimatlara bakınız. Bu açıklamalar, tüm dahili DTX700 ayarlarının varsayılan
konumlarına nasıl döndürüleceğini açıklamaktadır.
DTX700 beklenmedik şekilde
kapanıyor.
Otomatik Kapanma fonksiyonunun açık olmadığından emin olunuz. (Bkz. sayfa 14).
DTX700 her açıldığında Fabrika
Ayarı (örn; varsayılan ayarlar)
geri yükleniyor
Otomatik Açılma fonksiyonunu kapatınız. (Bkz. sayfa 22).
Her yeni bir şarkı seçildiğinde
kit değişiyor.
Varsayılan olarak, DTX700 her zaman her şarkı için en iyi kiti seçer. Bunu önlemek için, Kit
Kilidi fonksiyonunu aktif hale getiriniz. (Bkz. sayfa 39).
Şarkı kısımları (örn; bateri
içermeyen kısımlar ) çalmıyor.
Vokal kısımların seslerinin kapatılmadığından emin olunuz. (Bkz. sayfa 37).
Metronom parçası (veya
metronom) çalmıyor.
Bazı sesler (trampet veya kick
gibi) çalmıyor.
İlgili ses düğmelerinin açıldığından emin olunuz. (Bkz. sayfa 41).
Düğme çevrilerek bateri kitleri
değiştirilemiyor.
Kit Kilitleme fonksiyonunun açık olmadığından emin olunuz. (Bkz. sayfa 39).
Performanslar
kaydedilemiyor.
Meni alanına erişilirken kayıt yapılamaz ((MENU) düğmesine basma sonucunda). Bir
performansı kaydetmeye çalışmadan önce bu alandan çıktığınızdan emin olunuz.
Hi-hat kapalı sesleri
üretilemiyor.
PDF formatındaki Referans Kılavuza bakınız.
Cubase Remote modu
devreden çıkarılamıyor.
Bu kılavuzun 54. Sayfasına bakınız.
DTX700 Kullanım Kılavuzu
Teknik Özellikler
Ton üreteci
Trigger
Audio dosyaları
Sıralayıcı
Metronom
parçası
Diğer
Tip
AWM2
Maksimum polifoni
64 nota
Audio veri hafızası
100 MB (16-bit lineer tabanlı)
Sesler
Bateri ve perküsyon: 1268
Klavye: 128
Bateri kitleri
60 (tümü düzenlenebilir ve silinebilir)
* 50 ön ayarlı kit içerir
Efektler
Varyasyon: 42 tip / Koro: 6 tip / Yankı: 6 tip
Kit EQ: 4 bant / Ana EQ: 3 bant
Trigger ayarları
20 (tümü düzenlenebilir ve silinebilir)
* 9 ön ayarlı trigger ayarı içerir
Ped şarkısı
Çalma, izleme, kesme
3 şarkı (maks.) aynı anda çalabilir.
Aktarma limiti
500 dosya
Bit derinliği
16 bits
Audio-dosya hafızası
64 MB
Örnek format
Özel format, WAV ve AIFF
Kapasite
Yaklaşık 152000 ses.
Nota Çözünürlüğü
Her bir çeyrek nota için 480
Kayıt yöntemi
Gerçek zamanlı değiştirme
Şarkılar
93 (tümü düzenlenebilir ve silinebilir)
* 63 ön ayarlı şarkı içerir (2 demo şarkısı / 44 pratik yapma şarkısı / 17
pad şarkısı)
Sıralama formatı
Özel
SMF formatı 0 (yalnız yükleme)
Tempo
30 - 300 BPM, vuruş temposu desteklenir.
Zaman işaretleri
1/4 - 16/4, 1/8 - 16/8, 1/16 - 16/16
Öğeler
Vurgu, çeyrek nota, oekizlik nota, onaltılık nota, üçlü
Ekran
160 x 64 noktqa matrisli LCD (arka aydınlatmalı)
Jaklar ve Terminaller
Trigger giriş jakları 1 - 11 (standart stereo ses)
[HI HAT CONTROL] jakı (standart stereo ses)
[HH-KICK] jakı (standart stereo ses)
OUTPUT [L/MONO] jakı (standart mono ses)
OUTPUT [R] jakı (standart mono ses)
[PHONES] jakı (standart stereo ses)
[AUX IN] jakı (mini stereo ses)
MIDI [IN] ve [OUT] konnektörleri
[USB TO HOST], [USB TO DEVICE] çıkışları
DC IN
Güç tüketimi
8W
Boyutlar ve ağırlık
277 x 213 x 95 mm, 1.5 kg
Kutunun İçindekiler
Güç adaptörü (PA-150 veya eşdeğeri)
Kullanım Kılavuzu (bu doküman), Veri Listesi, modül tutucusu, modül
tutucusu tespit viddaları x 4, DVD (verilen yazılım için)
* Bu kılavuzda verilen teknik özellikler ve açıklamalar sadece bilgi amaçlıdır. Yamaha, önceden haber vermeden herhangi bir zamanda
ürünleri veya teknik özellikleri değiştirme hakkını saklı tutar. Teknik özellikler, cihaz veya opsiyonlar bölgeden bölgeye farklılık
gösterebileceğinden, lütfen Yamaha bayinizle birlikte kontrol ediniz.
DTX700 Kullanım Kılavuzu
57
'L]LQ
Semboller
E
Ö
[
] konnektörü........12, 13
[
] dü¤mesi ................................. 11, 41
2 (Standby/Açma) dü¤mesi ....10, 13, 14
[-/DEC] dü¤mesi ............................. 11, 18
[+/INC] dü¤mesi ............................. 11, 18
[u/■]
>/ dü¤mesi................................ 11, 48
[AUX IN] (yard›mc› girifl) jak› ......... 12, 13
[CLICK] dü¤mesi .............................11, 41
[EXIT] dü¤mesi......................................10
[HI-HAT CONTROL] jak› .................12, 32
[INST] dü¤mesi............................... 11, 30
[KIT] dü¤mesi................................. 10, 25
[LCD CONTRAST] dü¤mesi .......... 12, 19
[MASTER] dü¤mesi ................. 10, 14, 19
[MENU] dü¤mesi ............................11, 20
[MIDI IN] girifl konnektörü ..............12, 13
[MIDI OUT] ç›k›fl konnektörü ......... 12, 13
OUTPUT [L/MONO] ve [R] jaklar› ...12, 13
[PHONES] jak› ............................... 12, 13
[PHONES] dü¤mesi .................10, 13, 19
[REC] dü¤mesi ................................11, 48
[SHIFT] dü¤mesi ............................ 11, 18
[SONG] dü¤mesi ............................ 11, 36
[STORE] dü¤mesi .......................... 10, 21
[USB TO DEVICE] ç›k›fl› ................ 11, 21
[USB TO HOST] ç›k›fl›.....................11, 52
Efekt Dü¤mesi ......................................18
Efekt ......................................................28
EFX (efekt sesleri).................................31
E¤itim Fonksiyonlar› ............................45
Ekran modu.....................................18, 29
ElPc (elektronik perküsyon) ..................31
Enstrümanlar ...............................8, 11, 30
Ölçü Kesme.....................................45, 47
ACC (vurgu) ..........................................41
Aç›k kenar vurufllar› ..............................23
Aç›k .......................................................23
AfAr (Afrika perküsyonu) .......................31
Alan ...........................................12, 23, 33
Alt çizgili ekran .....................................17
Ana EQ..................................................27
Asya (Asya perküsyonu) ......................31
Audio Dosyalar› ...................................32
Audio efektleri ......................................28
Ayar dü¤mesi (dahili dü¤meli).........10, 17
Ayarlama ...............................................31
B
Bass soloing .........................................38
Bir Kitin S›f›rlanmas› .................28, 30, 32
Boyut .....................................................31
C
Cubase .................................................54
Cubase remote .....................................54
Cym (ziller) ...........................................31
Ç
Çalma ...................................................36
Çeyrek nota ..........................................41
Çift Bas Davul .................................12, 32
D
Dahili kaydedici ...................................48
Dahili flark› ........................................8, 16
DAW uygulamas› .................................53
DBL BASS ............................................32
Dengeleme ............................................27
Deri vurufllar› ........................................23
Duyarl›l›k .........................................25, 56
58
DTX700 .XOODQÕP.ÕODYX]X
Ped geniflletme ....................................50
Ped kontrolörü.......................................35
Preset EQ..............................................27
R
F
Fabrika Ayar› .................................. 22, 56
Fonksiyon Ekran› .................................29
Fonksiyon........................................10, 18
G
Gövde vuruflu ......................................24
Güç adaptörü ........................................13
H
Harici audio cihazlar›.......................12, 13
Hat-seviyesi ç›k›fl› ...........................12, 13
HH (hi-hats)...........................................31
Hi-hat Kontrolörü...................... 12, 32, 50
Hi-hat su sݍrama sesi ..........................23
Hi-Hat ....................................................23
Hoparlörler ...........................................13
Referans K›lavuz........................ 5, 20, 59
Ritim Ç›k›fl›......................................45, 46
S
Sekizlik nota üçlüsü...............................41
Sekizlik nota ..........................................41
Ses Seviyesi .............................19, 36, 41
Sesi Kapatma........................................24
Sesi kapatma ..................................38, 56
Sn1 (trampetler 1) .................................31
Sn1 (trampetler 2) .................................31
Snares (fonksiyonu) .............................35
Sürgü ................................................11,41
fi
fiark› .....................................................36
T
I
A
P
Init kit.....................................................28
‹
‹mleç .....................................................17
K
Kablo klipsi ......................................12, 13
Kapal› ...................................................23
Kapal› kenar vurufllar› .........................23
Kategori .................................................30
Kavrama ...............................................31
Kaydetme performanslar› ......................11
Kaydetme ........................................10, 21
Kaydetme ................................................9
Kick (vurmal› davullar)...........................31
K›sma ....................................................24
K›sma ....................................................31
Kit Kilidi ...........................................18, 39
Kit ................................................... 10, 25
Kontrast ayar› .......................................19
Kontrol paneli .......................................10
Tafl›nabilir Müzik Çalar....................12, 13
Tempo ...............................................9, 41
Ters Çevrilmifl Ekran .............................17
Tetikleyici girifl jaklar› ...............12, 32, 50
Timer (Zamanlay›c›) .............................44
Tom ......................................................23
Tom1 (toms 1) ......................................31
Tom2 (toms 2) ......................................31
Trampet teli ..........................................35
Trampet ...........................................23, 35
Trigger ..................................................26
Trigger ayar› .........................................26
Tüm Ses Kapal› ............................. 10, 56
U
USB depolama ayg›t› ................11, 21, 32
USB-MIDI sürücüsü ..............................52
Uzaktan ................................................54
Uzatma .................................................31
V
Latn (Latin perküsyon) ..........................31
LCD Ekran› ...............................10, 19, 29
LocalCtrl ................................................53
Veri Listesi...................................5, 27, 30
Vokal......................................................37
Vurma sesi ......................................23, 24
Vurufl temposu ......................................44
Vurufl .....................................................43
Vurufl .....................................................44
M
w
Menü .......................................... 5, 20, 59
Metronom Parças› ................................41
Metronom ................................... 9, 11, 41
Mldy (melodik sesler) ............................31
Monitör sistem.......................................13
Wave (audio dosyalar›) .........................31
L
Y
Yan Panel ..............................................11
Yank› ....................................................28
Yerel kontrol ..........................................53
O
Oluk kontrolü .........................................45
Onalt›l›k nota .........................................41
Orch (orkestral perküsyon)....................31
Otomatik Kapanma ........................ 14, 56
Otomatik Kapanma ...............................15
Z
Zay›flama .............................................31
Zil ....................................................24, 50
Zil shot ..................................................24
DTX700 Fonksiyonları Listesi
Daha fazla bilgi için, pdf formatındaki Referans Kılavuza bakınız.
Bu kılavuzun indirilmesi ile ilgili detaylar için sayfa 5’e bakınız.
Kit
MIDI
Common
Volume
Tempo
TrgSetupLink
Name
Icon
Kit Volume
Kit Selection Tempo
Trigger Setup Link
Kit Name
Change Icon
Other
Transmit
Volume
Pan
MSB
LSB
PC
VarSend(Dry)
ChoSend
RevSend
CC No
CC Val
Voice
VoiceCategory
VoiceNumber
Tune
Volume
Pan
Attack
Decay
Release
Filter
Q
VarSend(Dry)
ChoSend
RevSend
Mono/Poly
AltGroup
SliderSelect
Voice Category
Voice Number
Voice Tuning
Voice Volume
Voice Pan
Attack Time
Decay Time
Release Time
Filter
Q (Resonance)
Variation Send
Chorus Send
Reverb Send
Mono/Poly
Alternate Group
Slider Select
Effect
Mixier
VarReturn
VarPan
VarToRev
VarToCho
ChoSend
ChoReturn
ChoPan
ChoToRev
RevSend
RevReturn
RevPan
Variation
Category
Type
Chorus
Type
Reverb
Type
MIDI
Assign
MessageType
Mode
Note
MIDI Ch
GateTime
RcvKeyOff
TrgLink
MaskTime
VelLimitLo
VelLimitHi
VelCrossFade
TrgVel
TrgMonoPoly
TrgAltGrp
TG/MIDI Sw
TG Switch
MIDI Switch
Message Type
Playing mode
MIDI Note
MIDI Channel
Gate Time
Receive Key Off
Trigger Link
Mask Time
Velocity Limit
Velocity Limit
Velocity Cross Fade
Trigger Velocity
Trigger Polyphony
Trigger Alternate Group
Tone Generator Switch
External MIDI Switch
Transmit
Volume
Pan
Bank Select MSB
Bank Select LSB
Program Change
Variation Send Level
Chorus Send Level
Reverb Send Level
CC Number
CC Value
Variation Return
Variation Pan
Variation to Reverb
Variation to Chorus
Chorus Send
Chorus Return
Chorus Pan
Chorus to Reverb
Reverb Send
Reverb Return
Reverb Pan
Variation Category
Variation Type
Chorus Type
Reverb Type
EQ
LowGain
LowFreq
LowQ
LowShape
LowMidGain
LowMidFreq
LowMidQ
HighMidGain
HighMidFreq
HighMidQ
HighGain
HighFreq
HighQ
HighShape
Low Gain
Low Frequency
Low Q
Low Shape
Low Mid Gain
Low Mid Frequency
Low Mid Q
High Mid Gain
High Mid Frequency
High Mid Q
High Gain
High Frequency
High Q
High Shape
DTX700 Kullanım Kılavuzu
59
DTX700 Fonksiyonları Listesi
Kit
Utility
General
Pad
PadCtrlType
HH Func
HH MIDI Ch
HH MIDI Type
SnareOn/Off
SnaresAdjust
SnareBuzz
ResonanceLevel
Pad Control Type
Hi-hat Function
Hi-hat MIDI Channel
Hi-hat MIDI Type
Snare On/Off
Snare Adjust
Snare Buzz
Resonence Level
MasterVolume
MasterTune
PanDepth
AuxOutSel
PlayCount
AutoPowerOff
LCD Mode
Master Volume
Master Tune
Pan Depth
Auxiliary Output
Play Count
Auto Power Off
LCD Mode
MasterEQ
Job
CopyPad
Pad1
Pad2
CopyKit
Bank
Number
ExchgPad
Pad1
Pad2
ExchgKit
Kit1
Kit2
ClearPad
Pad
ClearKit
Copy Pad (Pad to be copied)
Copy Pad (Pad to be replaced)
Copy Kit(Bank)
Copy Kit(Number)
Exchange Pads
Low Gain
Low Frequency
Low Q
Low Shape
Mid Gain
Mid Frequency
Mid Q
High Gain
High Frequency
High Q
High Shape
Exchange Kits
Pad
Clear Pad
Clear Kit
Song
Loop
Tempo
Name
Song Loop
Song Tempo
Song Name
MIDI
Transmit
Volume
Pan
MSB
LSB
PC
VarSend(Dry)
ChoSend
RevSend
MIDI Transmit
MIDI Volume
MIDI Pan
Bank Select MSB
Bank Select LSB
Program Change
Variation Send
Chorus Send
Reverb Send
Job
Clear
ClearAll
Copy
Bank
Number
ImprtSMF
SMF
MemInfo
DTX700 Kullanım Kılavuzu
PadFunc
CC Ch
CC Val
FootClosePos
FootSplashSens
HH-KickVelSens
CymbalChokeRate
Pad Function
Control Change Channel
Control Change Value
Foot Close Position
Foot Splash Sensitivity
HH-KICK Velocity Sensitivity
Cymbal Choke Rate
EffectSw
Common
60
LowGain
LowFreq
LowQ
LowShape
MidGain
MidFreq
MidQ
HighGain
HighFreq
HighQ
HighShape
Clear Song
Clear All Songs
Copy Song (Bank)
Copy Song (Number)
Import SMF
Memory Information
Variation
Chorus
Reverb
SnareBuzz
Resonance
Variation
Chorus
Reverb
Snare Buzz
Resonance
MIDI
MIDI IN/OUT
ThruPort
LocalCtrl
MIDI Sync
ClockOut
SeqCtrl
Merge
Rcv10ch
RcvPC
RcvPC10ch
PolyAfter
SendHH
DeviceNo.
MIDI In/Out
MIDI Thru Port
Local Control
MIDI Sync
Clock Out
Sequencer Control
MIDI Merge
Channel-10 Reveive
Program Change Receive
Channel-10 Program Change Receive
Polyphonic Aftertouch Status
Send Hi-hat
Device Number
FactSet
PowerOn Auto
Instrument Reset
DTX700 Fonksiyonları Listesi
Trigger
Name
Name
Trigger Setup Name
Pad
Curve
VelCurve
PadType
PadType
Gain
RejectTime
MinLevel
MaxLevel
MinVelocity
MaxVelocity
WaitTime
Head/Bow
OpenEdgeOffset
CloseCupOffset
Sensitivity
Head/Bow
OpenEdge
CloseCup
NoiseFltrTbl
CrssTalk
Level
Level
From
Velocity Curve
Pad Type
Input Gain
Reject Time
Minimum Imput Level
Maximum Imput Level
Minimum Velocity
Maximum Velocity
Wait Time
Head/Bow
Open Edge Offset
Close Cup Offset
Sensitivity
Head/Bow
Open Edge
Close Cup
Noise Filter
Reject Level (All)
Reject Level
Job
CopyPad
Pad1
Pad2
CopyTrg
Bank
Number
Copy Pad
Copy Trigger Parameters (Bank)
Copy Trigger Parameters (Number)
Click
Voice
OutputSel
MIDI In
MIDI Out
MIDI NoteAcc
MIDI Note q
Click-track Voice
Click-track Output
Click-track MIDI In
Click-track MIDI Out
Click-track Beat Volume (Accents)
Click-track Beat Volume (Notes)
Wave
Common
PlayMode
Start
Loop
End
Decay
HHCtrlSens
Name
Wave Playback Mode
Start point
Loop point
End point
Decay
Hi-Hat Control Sensitivity
Wave Name
Job
Import
Wave
PadAssign
ImportAll
Normalize
Ratio
Delete
DeleteAll
Optimize
MemInfo
Import
Pad Assign
Import All
Normalize
Delete
Delete All
Optimize Memory
Memory Information
File
Save
Type
File
Save File (Type)
Save File (File)
Load
Type
File
Load File (Type)
Load File (File)
Rename
Type
File
Name
Rename File (Type)
Rename File (File)
Rename File (Name)
Delete
Type
File
Delete File (Type)
Delete File (File)
Format
Format
MemInfo
Memory Information
DTX700 Kullanım Kılavuzu
61