FLENDER couplings - Siemens Industry Online Support

Transkript

FLENDER couplings - Siemens Industry Online Support
FLUDEX
EOC sistem
İşletim Talimatları
BA 4600.1 tr 04/2012
FLENDER couplings
FLUDEX
EOC sistem
İşletim Talimatları
Orijinal işletim talimatlarının çevirisi
BA 4600.1 tr 04/2012
2 / 16
Kullanma
1
Fonksiyon
2
Montaj
3
Yapı elemanı
açıklaması
4
İnfilak edebilir
bölümlerinde çalıştırma
5
Bu işletim talimatları dahilinde bulunan uyarılar ve semboller
Not: ”Işletim talimatları” deyimi devamında kısaca ”talimatlar” veya ”el kitabı” olarak da anılacaktır.
Yasal uyarılar
Uyarı talimatları-konsepti
Bu işletim talimatları sizin kişisel güvenliğinizin sağlanabilmesi ve aynı zamanda maddi hasarların önlenebilmeleri
için uyarılar içermektedir. Sizin kişisel güvenliğiniz için verilen uyarılar bir ikaz üçgeni veya bir ”Ex”-İnfilak işareti
(94/9/EG direktifi gereği uygulamalarda) ile ve genel maddi hasarlar ile ilgili uyarılar ise bir “STOP” işareti ile
donatılmış olarak öne çıkartılmıştır.
İnfilak tehdidi UYARISI!
Bu sembol ile donatılmış olan uyarılar, infilak hasarlarının önlenmeleri için mutlaka dikkate alınmalıdır.
Bu uyarıların dikkate alınmamaları durumunda, bunun sonucu olarak ölümcül veya ağır derecede
yaralanmalar meydana gelebilmektedir.
Kişisel hasar tehdidi UYARISI!
Bu sembol ile donatılmış olan uyarılar, kişisel hasarların önlenmeleri için mutlaka dikkate alınmalıdır.
Bu uyarıların dikkate alınmamaları durumunda, bunun sonucu olarak ölümcül veya ağır derecede
yaralanmalar meydana gelebilmektedir.
Ürün hasarı tehdidi UYARISI!
Bu sembol ile donatılmış olan bilgiler, ürün hasarlarının önlenmeleri için mutlaka dikkate alınmalıdır.
Bu uyarıların dikkate alınmamaları durumunda maddi hasarlar meydana gelebilmektedir.
UYARI!
Bu sembol ile donatılmış olan bilgiler, genel nitelikte kullanım bilgileri olarak dikkate alınmalıdır.
Bu uyarıların dikkate alınmamaları durumunda, istenmeyen sonuçlar ile durumlar meydana
gelebilmektedir.
Sıcak yüzeyler tehdidi UYARISI!
Bu sembol ile donatılmış olan bilgiler, sıcak yüzeyler sonucu olarak meydana gelen yanma
tehlikesi açısından mutlaka dikkate alınmalıdır.
Bu uyarıların dikkate alınmamaları durumunda, sonuç olarak ağır derecede yaralanmalar meydana
gelebilmektedir.
Sayıları birden fazla olan tehlike tehditlerinin bir araya gelmeleri durumunda, daima daha büyük olan tehlikeye işaret
eden uyarı talimatı dikkate alınacaktır. Bir ikaz üçgeni ile verilen bir uyarı talimatında kişisel hasarlar hakkında
uyarılıyor ise, aynı uyarı talimatı dahilinde aynı zamanda buna ilaveten bir maddi hasar oluşumu olasılığı uyarısı da
bulunabilmektedir.
Nitelikli personel
Bu işletim talimatlarına ait olan ürünün veya sistemin sadece bununla ilgili olan görevler için nitelikli personel
tarafından kullanılabilmekte olup, söz konusu görevler için uyarlanmış olan işletim talimatlarının ve bilhassa bunların
içersinde bulunan ilgili güvenlik- ve uyarı talimatlarının da dikkate alınmaları ve yerine getirilmeleri suretiyle
çalışmalar yapılabilmektedir. Nitelikli personelin kendi eğitimi ve tecrübeleri itibariyle, söz konusu ürünler veya
sistemler ile çalışabilme veya olası riskleri anlayabilme ve yine olası tehlikeleri önleyebilme yeteneklerine sahip
olması gerekmektedir.
BA 4600.1 tr 04/2012
3 / 16
Siemens-ürünlerinin amacına uygun bir biçimde kullanımı
Aşağıda bulunanları dikkate alınız:
Söz konusu Siemens-Ürünlerinin sadece kendi katalogları ve aynı zamanda kendilerine ait olan teknik
dokümantasyonlarda anılan uygulama durumlarında kullanılmalarına izin verilmektedir. Yabancı
ürünlerin ve -bileşenlerin kullanılmaları durumunda ise, söz konusu ürün veya -bileşenlerin, Siemens
kuruluşu tarafından tavsiye edilmiş veya onaylanmış olmaları gerekmektedir. Bu ürünlerin kusursuz ve
emniyetli bir biçimde işletilebilmesi durumu doğru taşıma işlemlerine, aslına uygun bir biçimde
depolanmalarına, ilgili talimatlar doğrultusunda kurulum ve montajına ve aynı zamanda aslına uygun
olarak kullanım ile bakım ve onarım çalışmalarının uygulanmalarına bağlıdır. İzin verilen çevre şartlarının
yerine getirilmeleri gerekmektedir. Ürüne ait olan dokümantasyonlar içersinde bulunan talimatların
dikkate alınmaları gerekmektedir.
Markalar
Bütün ® mülkiyet hakkı notu ile donatılmış olan adlandırmalar, Siemens AG kuruluşuna ait olan tescilli markalardır.
İşbu işletim talimatlarında bulunan tüm diğer adlandırmaları da marka sıfatına sahip olabilmekte olup, bunların
üçüncü şahıslar tarafından kendi amaçları için kullanılmaları durumu, sahibinin haklarının zedelenmiş olmaları fiilini
oluşturabilmektedir.
Sorumluluk almama durumu
İşbu işletim talimatlarının içeriği tarafımızca belirtilen ilgili yazılım- ve donanım ile uyuşmazlıklara dair kontrol
edilmiştir. Buna rağmen uyuşmazlıkların var olabilmeleri durumu olasılığının var olabilmesi sonucu olarak söz
konusu belgenin tamamen uyuşması ile ilgili olarak sorumluluk alamamaktayız. İşbu işletim talimatlarında bulunan
bilgiler belirli aralıklarda denetlenmekte olup, gerekli olan düzeltmeler takip eden sayılarda bulunmaktadır.
AB-Makine yönergesi 2006/42/EG açıklamaları
"FLENDER couplings" markası altında adı geçen Siemens-Kaplin donanımlarının, AB-Makine yönergesi
2006/42/EG hükümleri gereği, “donanımlar” olarak değerlendirilmeleri gerekmektedir.
Bu sebepten dolayı Siemens kuruluşu tarafından bir tesis etme beyannamesinin düzenlenmesi
gerekmemektedir.
Güvenli montaj, güvenli işletime sokma ve güvenli işletim ile ilgili olan bilgilerin, söz konusu uyarı bilgileri
konseptinin dikkate alınması kaydı ile işbu işletim talimatlarından alınmaları gerekmektedir.
BA 4600.1 tr 04/2012
4 / 16
İçindekiler
1.
Kullanma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
2.
Fonksiyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
3.
Montaj işlemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
3.1
Verici montajı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
4.
Yapı elemanı açıklaması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
4.1
4.1.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.2.1
4.3.2.2
4.3.3
4.3.4
Verici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Teknik veriler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alıcı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Teknik veriler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bağlantı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Değerlendirme cihazının (devir kontrol cihazı) bağlantısı, fonksiyonu ve ayarlanması . . . . . . . . . .
Klemens düzenlemesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LED ekran fonksiyonu ve fonksiyon ayarları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LED ekran fonksiyonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fonksiyon ayarı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sınır değer ayar örnekleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Devir kontrol cihazı teknik özellikleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
9
9
9
10
10
11
11
12
12
13
5.
İnfilak edebilir bölümlerinde çalıştırma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
5.1
5.1.1
5.1.2
Ayırma kumanda amplifikatörü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kablo bağlantı düzenlemesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ayırma kumanda amplifikatörü teknik özellikler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
14
15
BA 4600.1 tr 04/2012
5 / 16
Tesisatın kurulması ve çalıştırma işlemleri uzman personel tarafından yapılacaktır.
Tesisi çalıştırmadan önce işletim talimatlarını dikkatlice okuyunuz. Yanlış
kullanımdan kaynaklanan can ve mal kaybından dolayı, Siemens kuruluşu tarafından
hiçbir sorumluluk kabul edilmemektedir.
EOC sisteminin komple şekilde, 94/9/EG nolu yönetmeliğinin tanımlamasına göre olan
infilak edebilir (Ex) bölümünde kullanılması yasaktır!
1.
Kullanma
"Electronic Operating Control" (EOC) sistemi ile FLUDEX kavramasının nominal işletme durumu temassız
ve bakım gerektirmeyen bir şekilde kontrol edilir. EOC sisteminin ilaveten tesis edilmesi sonucu olarak
kavrama donanımının aşırı ısınması sonucu olarak hidrolik sıvısının dışarıya akması ve yitirilmesi ile çevre
kirliliği ile tehdidinin oluşumu önlenebilmektedir.
İç dişli tahrik ünitelerinde, sıcaklık değerine ek olarak tahrik çıkış devri de (asgari değer) kontrol edilebilir.
Burada tahrik çıkış devri nominal değerin altına düştüğünde kavrama aşırı ısınmadan veya tahrik sistemi
bloke olmadan EOC sistemi derhal kapatır. EOC sistemi kavrama boyutu 297'den itibaren ve çevre
hızı > 15 m/sn olduğunda kullanılabilir. Verici elemanı kapak cıvatasının (163) yerine kavramaya takılır.
2.
Fonksiyon
Kavrama dönerken ve 125 °C olan devreye girme sıcaklığının altında verici elemanı her geçişte bir impüls
sinyali verir ve bu sinyal değerlendirme cihazına aktarılır. İmpüls sayısı değerlendirme cihazında, ön plaka
üzerinde ayarlanmış olan nominal değer ile kıyaslanır ve impüls sayısının altına düşüldüğünde çıkış rölesi
derhal kapatılır.
Kavrama sıcaklığı (yağ sıcaklığı), işletme arızası nedeniyle 125 °C olan devreye girme sıcaklığının üzerine
çıktığında verici eleman herhangi bir sinyal göndermez ve değerlendirme cihazının çıkış rölesi kapanır.
Çıkış rölesinin yardımı ile bir arıza mesajı verilir veya tahrik ünitesi kapatılır.
Değerlendirme cihazında, tahrikin çalışmaya başlama safhasında arıza mesajı verilmesini engelleyen bir
çalışmaya başlama köprüleme donanımı bulunur.
EOC kontrol sistemi tesisi kapattığında önce işletme arızasının sebebi giderilecektir. Verici elemanın
değiştirilmesi gerekmez. Tesis devreye girme sıcaklığı değerinin altına kadar soğuduğunda kavrama
tekrar çalıştırmaya hazırdır. Beklenen çalışmaya başlama sıcaklığı için (tahrik ünitesinin atalet momenti)
tahrik ünitesi sadece, 90 °C altındaki kavrama sıcaklığında tekrar çalıştırılacaktır.
Kavrama ünitesi çalışmaya başlama köprüleme donanımı ile mümkün olduğundan
dolayı soğumadan tekrar çalıştırıldığında, kavrama daha fazla ısınacaktır (çalışmaya
başlama ısınması) ve bunun sonucunda erimeli sigorta donanımının erime tehlikesi
meydana gelecektir.
BA 4600.1 tr 04/2012
6 / 16
FLUDEX
1
2
3
4
Şekil 1:
1
2
3.
EOC sisteminin ayrıntılı görünümü
Değerlendirme cihazı
Verici
3
4
Alıcı
Tutma elemanı
(sevkiyatın içeriğine dahil değildir)
Montaj işlemi
EOC sistemi verici, alıcı ve değerlendirme cihazından oluşur. Verici elemanı kapak cıvatasının (163) yerine
kavramaya takılır. Erimeli sigorta cıvatası (160 °C) acil sigorta olarak kavrama içinde kalır. Alıcı, vericinin
hareket dairesine radyal yönde aynı hizada olacak ve vericinin alın tarafı ile alıcı arasında 2 mm
büyüklüğünde bir aralık kalacak şekilde pozisyonlanır (bakınız Madde 3.1). Alıcı, titreşimsiz şekilde sabit
bir tutma elemanı veya lamba parçasına monte edilecektir, ayrıca metal parçalara aynı hizada olacak
şekilde de monte edilebilir.
Değerlendirme cihazı tercihen, mevcut kumanda tesisinin kumanda dolabı içine monte edilecektir.
3.1
Verici montajı
1)
M18x1
SW 24
70
2
Şekil 2:
Verici donanımının montaj çizimi
1) sevkiyatın içeriğine dahil değildir
EOC sisteminin, tesisatı tamamlanmış 297–887 boyutlu FLUDEX kavramaları içine herhangi bir işlem
yapılmadan sonradan monte edilmesi mümkündür.
BA 4600.1 tr 04/2012
7 / 16
4.1
Verici
14
32
Yapı elemanı açıklaması
7
4.
M18x1.5
SW 27
∅27
Şekil 3:
Verici donanımının ölçümlendirme çizimi
Verici, bir alüminyum taşıyıcı cıvata ve sıcaklığa bağlı olarak alan gücünü değiştiren bir manyetik sistemden
oluşur. Manyetik sistem, alıcı aralığı 2 mm olduğunda kapatma sıcaklığı 125 °C olacak şekilde
düzenlenmiştir. Alıcı ve verici arasındaki daha büyük aralık ölçülerinde EOC sistemi daha düşük
sıcaklıklarda devreye girer.
4.1.1
Teknik veriler
Tip tanımı
GEF 27
Yapı şekli
M18x1.5
Sıkma tork değeri
60 Nm
BA 4600.1 tr 04/2012
8 / 16
4.2
Alıcı
70
2)
3)
Şekil 4:
M18x1
1)
SW 24
4
Alıcı donanımının ölçümlendirme çizimi
1) mavi (bu)
2) kahverengi (bn)
3) Kablo uzunluğu 2 m (bu)
Alıcı her geçiş sırasında, vericinin manyetik alanını algılar ve yeterli alan gücü olduğunda değerlendirme
cihazına kare geometrili bir sinyal gönderir. Sabit bir alan gücü sınırı (sıcaklık kumanda noktası) altında
sinyal verilmez.
4.2.1
Teknik veriler
Tip tanımı
BIM­G18­Y1/S926
Çıkış sinyali
EN 60947­5­6 (NAMUR) normuna göre
Yapı şekli
MS Vida dişli boru, krom kaplama M18 x 1 x 70 mm
Montaj türü
aynı hizada veya aynı hizada değil
Gövde somununun sıkıştırma tork momenti 25 Nm
Koruma türü
IP 67
İşletim ısı derecesi
- 25 °C ile + 70 °C arası
İnfilak edebilir (Ex) bölümlerde kullanma izni
Uygunluk açıklamasına göredir
KEMA 03 ATEX 1122 X Sürüm No. 2
İç kapasite (Ci)
0 nF
Indüktivite (Li)
0 μH
Cihazın işaretlenmesi
4.2.2
II 1 G Ex ia IIC T6Ga
II 2 D Ex ia IIIC T85°C Db
(azami Ui = 16 V; li = 20 mA; Pi = 200 mW)
Bağlantı
Alıcı ve değerlendirme cihazı aralarında bulunan bağlantı iki damarlı bir iletim hattı tarafından
sağlanmaktadır. Azami iletim hattı uzunluğu ise, 1.0 mm2 kablo kutru itibariyle 500 m olmaktadır. Besleme
iletim hattının daima münferit olarak tesis edilmesi gerekmekte olup, çok damarlı iletim hatlarında bir arada
tesis edilmemesi gerekmektedir (parazit gerilimlerinin intikal edebilmeleri tehlikesi bulunmaktadır).
BA 4600.1 tr 04/2012
9 / 16
4.3
Değerlendirme cihazının (devir kontrol cihazı) bağlantısı, fonksiyonu ve ayarlanması
4.3.1
Klemens düzenlemesi
Şekil 5:
Değerlendirme cihazının klemens planı (devir sayısı denetim aygıtı)
1 ile 2 arası
İşletme gerilimi bağlantısı
3 ile 5 arası
Sınır değer rölesi çıkışı
6 ile 8 arası
Arıza bildiri rölesi arıza durumunda (tel kopması veya kısa devre) devrededir
9 ile 11 arası
9 bu, 10 bn
Sensor bağlantısı blok devre planına göre yapılacaktır (III: R10-11 = 1 ... 10 kΩ)
EOC sistem alıcı bağlantısı
12
Sensor kumanda durumunun aktarımı için olan kumanda değeri aktarım çıkışı
13 ile 14 arası
Devir kontrolünün programlanması:
─ Açık köprü:
Devir değerinin altına düşülme kontrolü (EOC sistemi), Sınır değer rölesi devir değerinin
altına düşüldüğünde (kavrama aşırı ısındığında) devrede değildir.
─ Kapalı köprü:
Değerlerin üzerine çıkma kontrolü, Sınır değer rölesi devir değerinin üzerine çıkıldığında
(bu fonksiyonu EOC sisteminde kullanmayın!) devrede değildir.
15 ile 16 arası
Çalışmaya başlama köprülemesi (sadece devir değerinin altına düşülme kontrolünde):
─ İşletme gerilimi köprü kapalıyken açıldığında veya işletme gerilimi açıkken köprü
kapatıldığında, ”AU” şalterinde ayarlanmış zaman değeri boyunca sınır rölesi zorunlu
olarak devreye alınır ve çalışmaya başlama safhasında devir değerinin altına düşülmesi
mesajının verilmesi engellenir.
─ Dinamik verici devresi kontrolü:
Devir değerinin üzerine çıkılma kontrolünde ve köprü kapalı olduğunda, ”AU” şalterinde
ayarlanmış zaman değeri boyunca sensordan herhangi bir sinyal gelmediğinde her iki çıkış
rölesi devreden çıkar.
BA 4600.1 tr 04/2012
10 / 16
4.3.2
LED ekran fonksiyonu ve fonksiyon ayarları
3
4
1
5
2
6
Şekil 6:
1
2
3
LED ekran fonksiyonu ve fonksiyon ayarları
4
5
6
Ayar faktörü
Sınır değer
İşletmeye hazır olma
İmpüls göstergesi
Kumanda durumu
Çalışmaya başlama köprülemesi
4.3.2.1 LED ekran fonksiyonu
İşletmeye hazır olma Pwr
─ yeşil:
kırmızı:
Cihaz işletmeye hazırdır
Geçersiz kumanda pozisyonunda, veya NAMUR Sensorlarında, tel kopması veya
kısa devrede röle devreden çıkmıştır.
İmpüls göstergesi
─ sarı:
pnp-şalteri kapalı
NAMUR sensoru veya EOC alıcısı devrede değil.
NAMUR sensorlarının arıza diyagnozu:
sarı:
Sensor kablosunda kablo kopması
koyu:
Sensor kablosunda kısa devre
Kumanda durumu×
─ sarı:
Sınır değeri devrede (kavramada aşırı sıcaklık yok)
BA 4600.1 tr 04/2012
11 / 16
4.3.2.2 Fonksiyon ayarı
Çalışmaya başlama köprülemesi AU [s]
─ Çalışmaya başlama köprüleme süresi:
”Değerin altına düşüldüğünde”, çalışmaya başlama köprülemesinden sonra sınır değer rölesinin
zorunlu olarak devrede kaldığı süre şalter ile saniye olarak ayarlanır.
Dinamik verici devresi kontrolü:
”Değerin üzerine çıkıldığında” sensorlardan gelen impülslerin birleşeceği süre şalterde saniye olarak
ayarlanır, aksi takdirde her iki çıkış rölesi devreden çıkar.
Ayar faktörü (bakınız Madde 4.3.2)
─ Şalter ile çarpım faktörü ve sınır değerin birimi (min­1 veya mHz) ayarlanır.
Sınır değer
─ Şalter ile sınır değer, ayar faktörü ile çarpılarak belirlenir.
(bakınız Sınır değer ayar örnekleri Madde 4.3.3)
4.3.3
Sınır değer ayar örnekleri
a) Burada sınır değerin en yüksek 3 basamağı ayarlanır. 1000 değeri 000 pozisyonu ile ayarlanır.
b) Yapılacak min­1 <=> mHz dönüştürme hesaplaması sonucu olarak daha doğru bir sınır değeri ayarının
yapılabilmesi söz konusudur.
c) 0.1 min­1 altında olan sınır değerlerinde ilgili değerin (x 16.67) faktörü ile çarpılarak mHz birimine
dönüştürülmesi gereklidir ve bu değer ayarlanacaktır.
d) 1000 Hz üzerindeki sınır değerlerinde ilgili değerin (x 60) faktörü ile çarpılarak min­1 birimine
dönüştürülmesi gereklidir ve bu değer ayarlanacaktır.
Tablo 1:
Sınır değer ayar örnekleri
Örnek olarak
Sınır değer
Ayar faktörü
Çarpan
(Sınır değer)
a
5.7 Hz
100 mHz
057
a
1540 min‐1
10 min‐1
154
b
1776 min‐1
10 min‐1
177
daha doğru:
100 mHz
296
c
0.06 min‐1
1 mHz
001
d
1200 Hz
100 min‐1
720
Şalterin istenilen pozisyona geçmiş ve sabitlenmiş olmasına dikkat edilecektir.
FLUDEX Kavramalarının aşırı yüksek sıcaklık kontrolünde (normal fonksiyon)
değerlendirme cihazı motor devrinin yaklaşık 2/3'üne ayarlanacaktır, bunun dışında
iç dişli tahrik ünitelerinde istenilen nominal değer ayarlanacaktır.
Çalışmaya başlama köprüleme zamanı en az hızlanma zamanı kadar ayarlanacaktır.
Değerlendirme cihazının ön ayarı fabrika çıkışında yapılmamıştır.
Sistemin denetlenebilmesi sadece doğru olarak tesis edilmiş olan bileşenler
doğrultusunda mümkündür. Verici donanımının geçiş hızının > 15 m/s olması
gerekmektedir. Söz konusu fonksiyonun kontrol edilebilmesi için alıcı ile verici
donanımları aralarında bulunan mesafenin yavaş bir biçimde genişletilmesi ve bu
eylemin, değerlendirme cihazının sınırlandırma rölesinin kapatmasına dek
sürdürülmesi gerekmektedir.
BA 4600.1 tr 04/2012
12 / 16
4.3.4
Devir kontrol cihazı teknik özellikleri
Tip tanımı
EWD/20 ... 50 VUC
İşletme gerilimi
20 ... 250 VAC/DC
Şebeke frekansı
40 ... 70 Hz
Güç sarfiyatı
≥ 4.5 VA
Kontrol aralığı
0.01 Hz ... 1660 Hz veya 0.6 ... 100 000 min­1
Giriş frekansı
≤ 150 000 min­1
İmpüls süresi
≥ 0.2 ms
İmpüls molası
≥ 0.2 ms
Histerez
yaklaşık 10 %
Çalışmaya başlama köprülemesi/
çalışmaya başlama kontrolü
0.5 ... 30 saniye (10 kademe ile)
Tekrarlanabilirlik
≤ 0.1 %
Sıcaklık kayması
≤ 0.005 %/K
Hava ve yavaş hareket yolları
Giriş devresi çıkış devresine
≥ 4 mm
Giriş devresi beslemeye
≥ 4 mm (230 VAC değerinde)
Kontrol gerilimi
2 kV (24 VDC 500 V değerinde)
Giriş devreleri
NAMUR/üç tel, püls kumandalı
NAMUR Giriş klemensi: 9/10
EN 60947­5­6 (NAMUR) normuna göre
─ İşletme değerleri
U0 = 8.2 V; Ik = 8.2 mA
─ Kumanda sınırı
1.4 mA ≤ Ie ≤ 1.8 mA
─ Tel kopma sınırı
≤ 0.15 mA
─ Kısa devre sınırı
≥ 6 mA
Üç tel girişi
püls kumandalı, klemensler 9 ... 11
─ İşletme değerleri
U ≤ 15 V; I ≤ 30 mA
─ 0­sinyali
0 ... 5 VDC
─ 1­sinyali
10 ... 30 VDC
Çıkış devresi
iki röle çıkışı ve aktarım kumanda çıkışı
Röle çıkışı/arıza bildiri çıkışı
1'er değiştirme şalteri
─ Kumanda gerilimi
≤ 250 V
─ Kumanda akımı
≤2A
─ Kumanda gücü
≤ 500 VA / 60 W
─ Kontakt malzemesi
AgCdO + 3 μ Au
Aktarım kumanda çıkışı
14 V/10 mA, (Klemensler 11/12) kısa devreye dayanıklı
Üst yapı gövdesi
G x Y x D: 50 x 75 x 110 mm, Polykarbonat / ABS
Montaj
Taban montajı veya kızak üzerine geçmeli (DIN 50 022)
Bağlantı
2 x 8 Cıvatalı klemensler
Bağlantı kesiti
≤ 2 x 2.5 mm2 veya 2 x 1.5 mm2
kablo ucu bileziği ile
Koruma türü (IEC60529 / EN60529)
IP 20
İşletme sıcaklığı aralığı
­ 25 ... + 60 °C
BA 4600.1 tr 04/2012
13 / 16
5.
İnfilak edebilir bölümlerinde çalıştırma
EOC sisteminin infilak edebilir bölümlerinde çalıştırılması için devir kontrol cihazı EWD/20...250VUC
önüne bir ayırma kumanda amplifikatörü takılacaktır (bakınız madde 5.1.1). Burada sadece alıcı akım
devresi kendinden emniyetli olarak (EEx-i) uygulanmıştır. Ayırma kumanda amplifikatörü ve devir kontrol
cihazı infilak edebilir bölümünde bağlı olmamalıdır.
”EEx bölümünde” çalıştırılmak üzere bir ayırma kumanda amplifikatörü kullanıldığında sadece besleme
kablosu için olan tel kopma algılaması aktiftir. Alıcının çıkış kablosundaki tel kopması ve kısa devre arıza
bildiri rölesi üzerinden bildirilmez, bu durum çıkış rölesi üzerinden düşük devir olarak bildirilir.
5.1
Ayırma kumanda amplifikatörü
5.1.1
Kablo bağlantı düzenlemesi
1)
NAMUR
BIM‐G18‐Y1/S926
Şekil 7:
MK13‐P‐Ex0/24VDC
EWD/20...250VUC
Klemens projesi, Kablo bağlantı düzenlemesi
1) İnfilak edebilir bölümü
EOC sisteminin komple şekilde, 94/9/EG nolu yönetmeliğinin tanımlamasına göre olan
infilak edebilir bölümünde kullanılması yasaktır.
BA 4600.1 tr 04/2012
14 / 16
5.1.2
Ayırma kumanda amplifikatörü teknik özellikler
Tip tanımı
MK13­P­Ex0/24VDC
İşletme gerilimi UB
10 ... 30 VDC
Kalan dalga özelliği Wss
≤
Güç sarfiyatı
yakl. 20 mA
Galvanik ayırma
Giriş devresi çıkış devresine ve besleme
gerilimine 250 Vefektif, kontrol gerilimi 2.5 kVefektif
Giriş devresi
EN 60947­5­6 (NAMUR) normuna göre
10 %
İşletme değerleri
─ Gerilim
8.2 V
─ Akım
8.2 mA
─ Kumanda sınırı
1.55 mA
─ Histerez
tipik 0.4 mA
─ Tel kopma sınırı
≤ 0.1 mA
─ Kısa devre sınırı
≥ 6 mA
Çıkış devresi
iki transistor çıkışı
Gerilim kaybı
≤ 2.5 V
Çıkış başına olan kumanda akımı
≤ 100 mA, kısa devreye dayanıklı, püls kumandalı
Kumanda frekansı
≤ 3 kHz
İnfilak edebilir (Ex) bölümlerde kullanma
izni Uygunluk açıklamasına göredir
TÜV 03 ATEX 2235
Azami değerler
─ Rölanti gerilimi U0
≤ 9.9 V
─ Kısa devre akımı Ik
≤ 12 mA
─ Güç P0
≤ 30 mW
Azami dış indüktivite/kapasiteler
─ [EEx ia] IIB
2/10/20 mH/5/3.6/3.2 μF
─ [EEx ia] IIC
1/5/10 mH/1.1/0.79/0.7 μF
Cihazın işaretlenmesi
II (1) GD [EEx ia] IIC
LED ekranları
─ İşletmeye hazır olma
yeşil
─ Kumanda durumu/arıza mesajı
sarı/kırmızı (iki renkli LED)
Üst yapı gövdesi
G x Y x D: 18 x 89 x 70 mm, Polykarbonat / ABS
Montaj
Taban montajı veya kızak üzerine geçmeli (DIN 50 022)
Koruma türü
IP 20
Bağlantı kesiti
≤ 2 x 2.5 mm2 veya 2 x 1.5 mm2
kablo ucu bileziği ile
İşletme sıcaklığı aralığı
­ 25 ... + 70 °C
BA 4600.1 tr 04/2012
15 / 16
Further Information:
"FLENDER gear units" on the Internet
www.siemens.com/gearunits
"FLENDER couplings" on the Internet
www.siemens.com/couplings
Service & Support:
http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/10803928/133300
Lubricants:
http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/42961591/133000
Siemens AG
Industry Sector
Mechanical Drives
Alfred-Flender-Straße 77
46395 Bocholt
GERMANY
Subject to modifications
© Siemens AG 2012
www.siemens.com/drive­technologies

Benzer belgeler

Orantısal Uzaktan Kumanda Sistemi D6003

Orantısal Uzaktan Kumanda Sistemi D6003 kavrama donanımının aşırı ısınması sonucu olarak hidrolik sıvısının dışarıya akması ve yitirilmesi ile çevre kirliliği ile tehdidinin oluşumu önlenebilmektedir. İç dişli tahrik ünitelerinde, sıcakl...

Detaylı