Prospektüs - Biyoteknik

Transkript

Prospektüs - Biyoteknik
Prospektüs
Sadece hayvan sağlığında kullanılır
Aviastım
Oral Çözelti
Kuşlar için Veteriner Sistemik Antibakteriyel
BİLEŞİMİ: %1 Oksitetrasiklin ihtiva eder. Alkol kokulu, kahverengi bir oral
çözeltidir.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: AVİASTIM Oral Çözelti'nin bileşimindeki
oksitetrasiklin esas itibariyle bakteriyostatik nitelikli Antibakteriyel etki gösterir;
ancak çok yüksek yoğunlukta duyarlı bakteriler üzerinde bakterisit etki yapar.
Oksitetrasiklin'in duyarlı olduğu bakteriler aşağıdaki gibidir;
Gram-pozitif aeroblar (Bacillus sp., Corynebacterium sp., Erysipelothrix
rhusiopathia, Listeria monocytogenes ve Streptococci.),
Gram negatif bakteriler (Actinobacillus sp., Bordetella sp., Francisella tularensis,
Haemophilus sp., Pasteurella multocida, P. haemolytica, Yersinia sp.,
Campylobacter fetus, Borrelia sp. ve Leptospira sp. Moraxella bovis), anaeroblar
(Actinomyces sp., Fusobacterium sp.,) ve Mycoplasma sp., Chlamydia sp.,
Ehrlichia sp., Coxiella burnetti, Ehrlichia, Theileria, Eperythrozoon ve
Anaplasma'lara etkisi iyi derecededir.
Kazanılmış direnç nedeniyle Staphylococci, Enterococci, Enterobacter sp.,
Enterobacteriaceae familyasına dahil Enterobacter sp., E.coli, Klebsiella sp.,
Proteus sp., Salmonella sp., Anaerop bakterilerden Bacteroides sp. ve Clostridium
sp. ye etkisi değişkendir.
Mycobacterium sp., Proteus vulgaris, Pseudomonas aeroginosa, Serratia sp.,
Mycoplasma bovis ve M. hyopneumoniae tetrasiklinlere dirençli kabul edilir.
Oksitetrasiklin oral yolla uygulamayı takiben mide ve ince bağırsaklardan hızla ve
yüksek oranda emilir ve kısa sürede etkili kan konsantrasyonlarına ulaşır. Lipofilik
yapısı sayesinde vücuda kolayca dağılarak pek çok vücut sıvı ve dokusunda etkin
konsantrasyonlarda bulunur. En yüksek konsantrasyonlar böbrek, karaciğer, dalak
ve akciğerlerde bulunur. Oksitetrasiklin idrar ve safra yoluyla atılır, verildikten
sonra yaklaşık bir saat içinde idrarla atılmaya başlar. Safradaki yoğunluğu
plazmadakinin 20 katına kadar ulaşır, safrayla sindirim kanalına gelen ilacın bir
kısmı geri emilerek dolaşıma girer. Bu özellikleri sayesinde, karaciğer, safra yolları,
barsak ve böbrek hastalıklarında başarıyla kullanılır.
KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR: AVİASTIM Oral Çözelti muhabbet kuşu,
kanarya, papağan ve diğer kafes kuşlarının bronchitis, tracheitis, syringitis,
lanyngitis ve Mikoplazmoz gibi solunum yolu enfeksiyonlarda, Pasteurellosis,
Salmonellosis, Paratifo, pullorum, kolibasillosis ve özellikle papağanlarda
psittakoz enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Bir hasta kuş için, orta boy bir suluğa (75-100 cc)
2,5 cc AVİASTIM Oral Çözelti ilave edilir. Her gün suyu değiştirilerek taze ilaçlı su
tekrar suluğuna konur. İlaç tatbikatına 5-7 gün devam edilir.
ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR: Kullanım
talimatına aykırı olarak, su ile karıştırmadan, doğrudan kuşun ağzına dökerek
kullanmayınız. Bu şekilde kullanıldığında AVİASTIM Oral Çözelti'nin yardımcı
maddesi olan alkol ağız mukozasını yakar. / İSTENMEYEN YAN ETKİLER: Kullanım
şekline uyulduğu takdirde istenmeyen / yan etki görülmez. / İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ: İki, üç değerli mineraller tetrasiklinlerin sindirim kanalından emilimini
azaltırlar. Bizmut subkarbonat tetrasiklinlerin emilimini azaltabilir. Tetrasiklinler,
beta-laktam antibiyotiklerle ile birlikte kullanılmamalıdır. / DOZ AŞIMINDA
BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT: Bilinen bir antidotu yoktur. Beklenmeyen
bir etki görüldüğünde veteriner hekiminize başvurun. / KONTRENDİKASYONLAR: Tedavi dozlarında kontrendikasyonu yoktur, duyarlı hayvanlarda
kullanılmamalıdır. / GENEL UYARILAR: Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir
etki görüldüğünde veteriner hekiminize danışınız. Çocukların ulaşamayacağı
yerlerde bulundurunuz. / MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ: Kendi ambalajı
içinde, oda sıcaklığında ve ışıktan uzakta muhafaza ediniz. Raf ömrü imal
tarihinden itibaren 2 yıldır. / TİCARİ AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI: Karton kutu
içinde, 20 cc'lik kahverengi cam şişede/ SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI: Reçeteye tabi
olmayıp, eczanelerde, veteriner muayenehanelerinde ve Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı'ndan ruhsatlı ev ve süs hayvanları satış yerlerinde satılır. /
PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ: 06.12.2004
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİN
TARİHİ VE NO: 11.03.1997 – 8/801
PAZARLAMA İZİN SAHİBİ:
BİYOTEKNİK Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Bayar Cad. Demirkaya İş Merkezi No:97 Kat:7 D:15
Kozyatağı – Kadıköy / İSTANBUL
Tel: 0216 380 5 380 Faks: 0216 380 69 30
İMAL YERİNİN ADI VE ADRESİ:
BİYOTEKNİK Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Mustafa Kemal Paşa Mah. Eski Edirne Cad. No:1484 Arnavutköy/İSTANBUL

Benzer belgeler

etkimycıne la-200

etkimycıne la-200 Oksitetrasiklinin Gram-pozitif aeroblar (Bacillus sp., Corynebacterium sp., Erysipelothrix rhusiopathia, Listeria monocytogenes ve Streptococci.), Gram negatif bakteriler (Actinobacillus sp., Borde...

Detaylı