Fen Edebiyat Fakültesi DERS İZLEME PROGRAMI

Yorumlar

Transkript

Fen Edebiyat Fakültesi DERS İZLEME PROGRAMI
Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Fen Edebiyat Fakültesi
Psikoloji
DERS İZLEME PROGRAMI
2014-2015 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu
Ders Adı
Ders Türü
209003512008.1
Yetişkin ve Yaşlı Psikopatolojisi
Ders
Haftalık Ders Saati
Önkoşul Dersi
Öğretim Üyesi
T
U
3
0
ECTS
3,00
5,00
Kampüs / Haftalık Gün ve Saati / Derslik
Önkoşullu Dersi
Doç. Dr. Mithat DURAK
E-posta
[email protected]
Telefon
+90 374 254 10 00 /1297
Öğrenci Görüşme
Gün ve Saati
Ofis / Oda No
Öğretim Üyesi
Yardımcıları
Telefon
E-posta
Ofis / Oda No
Dersin Tanımı
Kredi
Çarşamba 8.40-9.30
3,Kat,304 nolu oda
Dersin temel amacı teorik açıdan, öğrencilerin yetişkinlik ve yaşlılık süreci ile ilgili temel kavramları ve yaşamın bu evrelerinde görülen psikopatolojinin özelliklerini
öğrenmesi; klinik bakış açısından ise yetişkinlikte ve yaşlılık sürecinde görülen psikopatoloji türlerini tanımaya, değerlendirmeye ve farklı müdahale yöntemlerine yönelik
bilgi edinmeleridir
Kaynak:
Bacanlı, H. ve Terzi, Ş. (2013). Yetişkinlik ve Yaşlılık: Gelşimi ve Psikolojisi.İstanbul:Açılım.
Önerilen Diğer Kaynaklar:
Lehr, U. (1994). Yaşlanmanın Psikolojisi / Psychologie des Alterns, (Çev. Neylan Eryar), Bilimsel ve Teknik Yayınları Çeviri Vakfı: İstanbul.
Reinecke, M. & Clark, D. (Eds.) (2004). Cognitive Therapy across the Lifespan: Evidence and Practice.
Cambridge. UK: Cambridge University Press.
Whitbourne, S. K. (2000). Psychopathology in later adulthood. New York : John Wiley and Sons.
Birren, J:E., & Schaie, K. W. (2005). Handbook of the Psychology of Aging
Amerikan Psikiyatri Birliği (1994) Mental bozuklukların tanısal ve sayımsal elkitabı, dördüncü baskı (DSM-IV), Amerikan Psikiyatri Birliği, Washington DC, 1994’den çeviren
Köroğlu E, Hekimler Yayın Birliği, Ankara.
Aydemir, Ç. (1999). Türkiye’de yaşlı intiharları. Kriz Dergisi, 7, 21-25.
Hassett, A., Ames, D., Chiu, E. (Eds.) (2005). Psychosis and the Elderly. Taylor & Francis,London, ISBN. 1 84184 394.
Dersin Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Heple, J., & Sutton, L. (2004). Cognitive analytic therapy and later life : a new perspective on old age. New York, NY : Brunner-Routledge, 2004
Kalaycıoğlu, S., Tol, U. U., Küçükkural, Ö. & Cengiz, K. (2003). Yaşlılar ve Yaşlı Yakınları Açısından Yaşam Biçimi Tercihleri. Türkiye Bilimler Akademisi Raporları, sayı:5.
Koptagel-İlal, G. (1992).Yaşlılıkta psikosomatik hastalıklar. Nöropsikiyatri Arşivi, 29(1), 3-14.
Kurtoğlu, D.T., Rezaki, S.M. (1999) Huzurevindeki yaşlılarda depresyon, bilişsel bozukluk ve yeti yitimi. Türk Psikiyatri Dergisi, 10,173-179.
Laidlaw, K., Thompson, L.W., Dick-Siskin, L., & Gallagher-Thompson, D. (2003). Cognitive Behaviour Therapy with Older People. Chicester, West Sussex, England: Wiley.
Lehr, U. (1994). Yaşlanmanın Psikolojisi / Psychologie des Alterns, (Çev. Neylan Eryar), Bilimsel ve Teknik Yayınları Çeviri Vakfı: İstanbul.
Maral, I., Aslan, S., İlhan, M.N., Yıldırım, A., Candansayar, S., Bumin M.A (2001). Depresyon Yaygınlığı ve Risk Etkenleri: Huzurevinde ve Evde Yaşayan Yaşlılarda
Karşılaştırmalı Bir Çalışma. Türk Psikiyatri Dergisi, 12(4),251-259.
Miller, M.D., Reynolds, C.F. (2003). Living Longer Depression-Free: A Family Guide to Recognizing, Treating, and Preventing Depression in Later Life. Johns Hopkins
University Press, Baltimore, MD.
Onur, B. (2000). Gelişim Psikolojisi. Ankara: Imge Kitapevi Yayınları (5. baskı).
Peter V. Rabins, Lynn Lauber, Pater V. Rabins. (2005). Getting Old Without Getting Anxious: Conquering Late-life Anxiety. CA: Avery Publishing Group.
Tufan, İ. (2003). Modernleşen Türkiye’de Yaşlılık ve Yaşlanmak: Yaşlanmanın Sosyolojisi. İstanbul: Anahtar Kitaplar Yayınevi.
Ek ders: Genç ve Orta Yetişkinlik Döneminde Psikososyal ve Bilişsel Gelişim (Nisan ayı içerisinde)
Açıklamalar
Not: Huzurevi ziyareti haftası, dersin akışı, yasal izinler çerçevesinde değişebilir.
Not: Huzurevi ziyareti izlenimleri ödev olarak beklenmektedir. Bu ödev 10 puandır, yapan herkes 10 puanı alır.
Not: Derste izlenen filme yönelik yaşlılık süreci psikolojisini içerecek şekilde bir film analizi ödevi beklenmektedir. Ödev 10 puandır.
Not: Derste maksimum 10 puan bonus toplanabilir.
HAFTA
Tarih
Konular
Kaynak No - İlgili Bölüm
Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Fen Edebiyat Fakültesi
Psikoloji
DERS İZLEME PROGRAMI
2014-2015 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu
Ders Adı
Ders Türü
209003512008.1
Yetişkin ve Yaşlı Psikopatolojisi
Ders
Haftalık Ders Saati
Önkoşul Dersi
Öğretim Üyesi
T
U
3
0
Kredi
ECTS
3,00
5,00
Kampüs / Haftalık Gün ve Saati / Derslik
Önkoşullu Dersi
Doç. Dr. Mithat DURAK
E-posta
[email protected]
Telefon
+90 374 254 10 00 /1297
Öğrenci Görüşme
Gün ve Saati
Ofis / Oda No
Öğretim Üyesi
Yardımcıları
Telefon
E-posta
Ofis / Oda No
1.Hafta
25.02.2015
2.Hafta
04.03.2015
Yaşlı ve Yaşlılık [email protected] Genel Bakış
3.Hafta
11.03.2015
Yaşlılık Döneminde Psikososyal ve Bilişsel Gelişim
4.Hafta
18.03.2015
Yetişkinlik ve Yaşlılıkta Ruh Sağlığı
5.Hafta
25.03.2015
Güncel Lliteratü[email protected] Yaşlılıkta Depresyon
6.Hafta
01.04.2015
Güncel Lliteratü[email protected] Yaşlılıkta Kaygı
7.Hafta
08.04.2015
Ara Sınav
8.Hafta
15.04.2015
Kültürel Bağlam ve Yaşlılık
9.Hafta
22.04.2015
Yaşlılarda Egzersiz Uygulamaları
10.Hafta
29.04.2015
Yaşlılıkta İletişim
11.Hafta
06.05.2015
Yaşlılar ve Toplum
12.Hafta
13.05.2015
Yaşlı Bakımı ve Yaşlılıkta Sağlıklı Beslenme
13.Hafta
20.05.2015
Ölüm ve Yas Danışmanlığı
14.Hafta
27.05.2015
3,Kat,304 nolu oda
'Ondan Uzakta' Film Gösterimi
Huzurevi Ziyareti
Adet
Tarih
Başarı Notuna
Katkısı (%)
Yarıyıl / Yılsonu Sınavı
1
-
60
Bütünleme Sınavı (varsa)
0
-
Ölçme Aracı
Değerlendirme
Araçları
Çarşamba 8.40-9.30
Yarıyıl / Yıliçi Değ.
Notuna Katkısı (%)
Sınav Türü
-
Yarıyıl / Yıliçi Değerlendirme Bilgileri
Ara Sınav
1
16,0
40,0
Ara Sınav
Final Sınavı
1
16,0
40,0
Ara Sınav
Ödev
1
4,0
10,0
Ödev
Film Analizi
1
4,0
10,0
Diğer

Benzer belgeler