FSW63.004 - OAC İklimlendirme A.Ş.

Transkript

FSW63.004 - OAC İklimlendirme A.Ş.
FSW
YÜZME HAVUZU NEM ALMA CİHAZI
FSW63.004
Kullanım kılavuzu
Bu kılavuz, kullanımdan önce okunmalı ve özenle saklanmalıdır.
Güvenlik kurallarına uyun.
1
FSW
İçindekiler
UYGUNLUK BEYANI ......................................................................................................................... 4
FSW63 Serisi Nem Giderme Cihazları .......................................................................................... 4
KILAVUZUN KULLANILMASI VE SAKLANMASI ................................................................................. 5
GENEL GÜVENLİK NORMLARI ...................................................................................................... 5
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM .................................................................................................... 6
ÜNİTE HAKKINDA BİLGİ ................................................................................................................... 7
YAPI .............................................................................................................................................. 7
SOĞUTUCU GAZ DEVRESİ ............................................................................................................ 7
KONDENSER VE EVAPORATÖRLER ........................................................................................... 7
BORULAR .................................................................................................................................. 7
KOMPRESÖR............................................................................................................................. 7
FANLAR ........................................................................................................................................ 7
ELEKTRİK KUTUSU ........................................................................................................................ 8
MİKROİŞLEMCİLER ....................................................................................................................... 8
Aksesuarlar ...................................................................................................................................... 8
İnox elektrikli ısıcıtılar 2,4 kW 230/1/50 (E.H): ........................................................................... 8
Sıcak su serpantini (H.W.C), anma kapasitesi 2,4 kW: ................................................................ 8
3 yollu elektrikli valf AÇMA/KAPATMA (E.W): ............................................................................. 8
Uzaktan kumanda (nem ayarlayıcı) (Açma/Kapatma): ............................................................... 8
Otomatik yeniden başlatma (Açma/Kapatma): .......................................................................... 8
FSW TEKNİK VERİLERİ ...................................................................................................................... 9
KURUTMA KAPASİTESİ................................................................................................................... 10
FSW63 PERFORMANS TABLOSU .................................................................................................... 10
ÇALIŞMA LİMİTLERİ ....................................................................................................................... 11
KONTROL VE GÜVENLİK AYGITLARI............................................................................................... 12
KONTROL AYGITLARI.................................................................................................................. 12
NEM KONTROL DÜĞMESİ .......................................................................................................... 12
MUAYENE, TAŞIMA VE SAHAYA İNDİRME..................................................................................... 13
MUAYENE .................................................................................................................................. 13
KALDIRMA VE SAHAYA İNDİRME ............................................................................................... 13
AMBALAJIN AÇILMASI ............................................................................................................... 13
2
M.FSW63-06 11/02/2014 GB
FSW
YER ............................................................................................................................................. 13
AÇIKLIKLAR .................................................................................................................................... 14
BAKIM VE PERİYODİK KONTROLLER .............................................................................................. 15
ÖNEMLİ UYARILAR ..................................................................................................................... 15
YOĞUŞMA SIVISI DRENAJ BAĞLANTI PARÇASININ VE ELEKTRİK KABLOSUNUN BAĞLANMASI .... 16
ELEKTRİK BAĞLANTILARI ............................................................................................................... 17
Genel bilgiler .............................................................................................................................. 17
Şebeke bağlantısı ....................................................................................................................... 18
İŞLETMEYE ALMA........................................................................................................................... 18
ÇALIŞTIRMA ÖNCESİ KONTROLLER ............................................................................................ 18
ELEKTRONİK KONTROL VE ÇALIŞTIRMA..................................................................................... 19
GÖSTERGE PANELİ ..................................................................................................................... 19
KUMANDA PANELİ ..................................................................................................................... 19
GENEL MUAYENELER VE ÖNERİLER............................................................................................... 21
ÜNİTENİN KULLANIM ÖMRÜ BİTTİĞİNDE ATILMASI ..................................................................... 22
SORUN GİDERME........................................................................................................................... 23
DUVAR MONTAJI ....................................................................................................................... 23
.................................................... 24
HAVA FİLTRESİ ........................................................................................................................... 24
ALARM KOŞULU ......................................................................................................................... 25
ELEKTRİK ŞEMASI ........................................................................................................................... 26
FSW BOYUT ÇİZİMLERİ .................................................................................................................. 27
KANALLI MAKİNE ........................................................................................................................... 28
3
M.FSW63-06 11/02/2014 GB
FSW
UYGUNLUK BEYANI
(Avrupa Birliği Alçak Gerilim ve Elektromanyetik Uyumluluk Direktifleri)
FRAL s.r.l. Şirketi, Viale dell’Industria e dell’Artigianato 22/c – 35010 Carmignano di Brenta –
PD –, işbu belgeyle:
FSW63 Serisi Nem Giderme Cihazları
ürünlerinin, aşağıdaki Avrupa Normlarının ve Yönetmeliklerinin güvenlik ve elektromanyetik
uyumluluk şartlarına uygun olarak tasarlandığını, üretildiğini ve dağıtıldığını beyan eder:
MAKİNE NORMLARI (2006/42/CE - 17.05.2006);
ALÇAK GERİLİM CİHAZLARI İÇİN GÜVENLİK YÖNETMELİKLERİ 2006/95/CE - 12.12.2006;
ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK (EMC) – 2004/108/CE – 15.12.2004.
İşbu belgeyle, bu Nem Giderme Cihazı’nın aşağıdaki yönetmeliklere uygun olduğu onaylanmıştır:
IEC Yönetmelikleri CEI-EN 60335-2-40, CEI-EN 55014-1, 55014-2.
Makine, aşağıdaki RoHS Avrupa Normlarına göre üretilmiştir:
2011/65/UE 2011 yılı ve CEI-EN 50581.
Yasal Temsilci
Mühendis Alberto Gasparini
4
M.FSW63-06 11/02/2014 GB
FSW
KILAVUZUN KULLANILMASI VE SAKLANMASI
Bu Kılavuz, 98/37/CE Normlarının ve sonraki değişikliklerinin şartlarına uygundur.
Bu Kılavuz, makinelerin doğru çalışması için kullanıcı tarafından sıkıca uyulması gereken, makinelerin
taşınması, montajı, işletmeye alınması ve bakımı için gerekli tüm talimatları içermektedir.
Bu amaç için, kullanıcı aynı zamanda Kılavuzda açıklanan güvenlik standartlarına da sıkıca uymalıdır.
Kılavuz daima makinenin yakınında bulundurulmalı ve operatörün uygun kullanımı için mükemmel
korumayı garanti eden bir yerde muhafaza edilmelidir.
BU KILAVUZDA KULLANILAN SEMBOLLER VE GÖSTERGELER:
Makinenin doğru çalışmasını sağlamak için uygulanması gereken tüm prosedürlere ve işlemlere
DİKKAT edilmesi gerektiğini belirtir, kaçınılması gereken işlemleri açıklar ve son olarak,
makinenin doğru kullanımı için takip edilecek doğru prosedür ve işlemler hakkında operatöre
bilgi verir.
GENEL GÜVENLİK NORMLARI
Üniteyi monte ederken veya bakım yaparken, bu kılavuzda verilen tüm kurallara sıkıca riayet etmek,
ünite üzerindeki etiketlerde belirtilen tüm spesifikasyonlara uymak ve işçiler için mümkün her tedbiri
almak gereklidir.
Soğutucu gaz devresindeki basınç ve ünitenin elektrik donanımı, ünite monte edilirken veya bakım
sırasında tehlikeli olabilir.
Bu nedenle, ünite üzerindeki tüm işlemler sadece eğitimli kişilerce yapılmalıdır.
Makine IPX2’dir ve montaj yerinin bölgesel norm ve kanunlarına uygun şekilde monte
edilmelidir.
Bu kılavuzda belirtilen kurallara uyulmaması ve önceden açıkça izin almadan ünite
üzerinde yapılacak herhangi bir değişiklik, derhal garantinin sonlandırılmasına neden
olacaktır.
Dikkat: Ünite üzerindeki her tamir işleminden önce güç kaynağı bağlantısının
kesildiğinden emin olun.
5
M.FSW63-06 11/02/2014 GB
FSW
Ünitenin yakınında yerel norm ve kanunlara uygun şekilde anahtarlı bir elektrik fişi
olmalıdır.
Ana güç beslemesi, yerel norm ve kanunlara uygun şekilde bir fark anahtarıyla
korunmalıdır.
Kesinlikle güvenlik aygıtlarının ayarlarını değiştirmeyin.
Kesinlikle ünitenin ve elektrik bileşenlerinin üzerine su sıçratmayın.
Patlayıcı ortamda kullanılmamalıdır.
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM
FSW ünitesini çalıştırırken ve bakımını yaparken aşağıdaki kişisel koruyucu donanımı kullanın:
Donanım: Ünitenin bakımını yapan veya üniteyi çalıştıran kişiler, Güvenlik
Direktifleri’ne uygun koruyucu donanım kullanmalıdır. Yerler kaygansa, kaymaz tabanlı
koruyucu ayakkabı giyilmelidir.
Eldivenler: Temizlik ve bakım işlemleri sırasında uygun eldiven kullanılmalıdır. Gaz
boşaltma durumunda, donma riskinden kaçınmak için uygun eldiven kullanılması
zorunludur.
Maske ve emniyet gözlüğü: Temizleme ve bakım işlemleri sırasında
solunum koruması (maske) ve göz koruması (emniyet gözlüğü)
kullanılmalıdır.
GÜVENLİK UYARI ETİKETLERİ
Cihaz üzerinde bulunan aşağıdaki güvenlik uyarı etiketlerine dikkat edilmelidir:
Genel tehlike
Elektrik çarpma tehlikesi
6
M.FSW63-06 11/02/2014 GB
FSW
ÜNİTE HAKKINDA BİLGİ
YAPI
Tüm FSW üniteleri, ortam şartlarına karşı koruma sağlamak için 180°C’de poliüretan toz emaye ile
boyanan galvanizlenmiş kalın sac metalden yapılır. Yapı, kendi kendini destekleme özelliğine sahiptir.
SOĞUTUCU GAZ DEVRESİ
Bu ünitelerde kullanılan soğutucu gaz R410a’dır. Soğutucu gaz devresi, PED yönetmeliğine ve kaynak
işlemleriyle ilgili olarak ISO 97/23’e göre yapılır.
Soğutucu gaz devresi aşağıdakileri içerir:
• Filtre kurutucu.
• Bakım ve kontrol için Schrader valfleri.
• Kılcal genleşme valfi.
• Kompresör.
KONDENSER VE EVAPORATÖRLER
KANATLI BORU
Mekanik olarak, düzenli aralık bırakma sağlayan tam manşonlu alüminyum veya bakır kanatlara
genişletilmiş bakır borulardan oluşur. Boruları tamamen kaplayan kanat manşonları ile ideal ısı iletimi
garanti edilir.
KANATLAR
Kanatlar, yüksek hassasiyetli alüminyum preslemeyle üretilmiş, alüminyum epoksi boyayla boyanmış,
bakır veya kalaylanmış bakır levhalardır. Hava basıncı düşmesini fazla etkilemeden ısı eşanjörü iletim
katsayısını artırmak için, kanat şekli hafifçe olukludur. Ayrıca, iyi bir su drenajı sağlanır ve içerde toz
birikmesi engellenir.
BORULAR
Isı eşanjörleri için yüksek kaliteli bakır borular kullanılır. Borular, hem soğuk hem sıcak çalışma
koşullarında birincil soğutucu gazların çoğu için uygundur.
KOMPRESÖR
Kompresör, döner tiptedir.
Kompresörün özellikleri aşağıdaki gibidir:
1. Enerji tasarrufu için yüksek verimlilik.
2. Düşük ses seviyesi, sessiz çalışma.
3. Çevreyi korumak için HFC soğutucu gaz uygulaması.
4. Yüksek güvenilirlik, uzun ömür.
FANLAR
Santrifüj fan tipi.
7
M.FSW63-06 11/02/2014 GB
FSW
ELEKTRİK KUTUSU
Elektrik dağıtım tablosu, elektromanyetik uyumluluk normlarına (2004/108 CEE) ve Alçak Gerilim
Cihazları için Elektrik Güvenlik Kuralları 2006/95 CEE’ye uygun şekilde yapılmıştır.
Elektrik kutusu içinde aşağıdaki bileşenler vardır:
1. Uzaktan kumanda için terminaller.
2. Elektronik kart.
Eğer gerekiyorsa, yerel kanunlara ve normlara göre kurulumda bir genel şalter sağlanmalıdır.
MİKROİŞLEMCİLER
Mikroişlemciler makinenin tüm fonksiyonlarını kontrol eder: Genel çalışma, otomatik defrost sistemi,
alarmlar, nem ve sıcaklık ayar noktası (sıcak su serpantinli makine Versiyonu için sadece sıcaklık), v.b..
Aksesuarlar
Tamamen Inox makine gövdesi
İnox elektrikli ısıtıcılar 2,4 kW 230/1/50 (E.H):
Düzgün şekilde %90 konvektif ısı transferi yapabilen inox zırhlı elektrikli ısıtıcılar.
Sıcak su serpantini (H.W.C), anma kapasitesi 2,4 kW:
Bu batarya, dar adımlı kanatlarla sağlanan verimli sıcak su serpantini sayesinde yüzme havuzu
ortamını ısıtmanıza yardımcı olabilir.
3 yollu elektrikli valf AÇMA/KAPATMA (E.W):
Sıcak su serpantini içindeki su akışının kontrolü.
Uzaktan kumanda (nem ayarlayıcı) (Açma/Kapatma):
Makineyle bir uzaktan kumanda kullanılabilir. Bu durumda, standart nem ayarlayıcı yerine elektrik
kumanda panosunun terminal kutularına bağlanan bir uzak nem ayarlayıcı kullanılmalıdır. Aynı
zamanda, nem ayarlayıcıya bir AÇMA-KAPATMA düğmesi seri olarak bağlanabilir.
Otomatik yeniden başlatma (Açma/Kapatma):
AÇIK durumdayken şebeke elektriği kesilir veya makinenin fişi çekilirse; ayar noktası, gecikme sayacı,
defrost sayacı, saat sayacı ve diğer çalışma parametreleri kaydedilir ve elektrik tekrar geldiğinde
çalışma önceki gibi devam eder.
8
M.FSW63-06 11/02/2014 GB
FSW
FSW TEKNİK VERİLERİ
Mod.
FSW63.004
Sıvı Girişi Koruması (IP)
IPX2
Kurutma kapasitesi
(1)
L/24saat
Anma güç tüketimi
(3)
kW
0,7
kW
0,95
A
4,4
Anma hava debisi
m3/saat
600
Kullanılabilen statik basınç
Pa
40
Soğutucu gaz şarjı
Tip
R410A
dB(A)
49
(4)
Maksimum güç tüketimi
Maks. akım tüketimi
(4)
(5)
Ses basıncı seviyesi
63
Çalışma sıcaklık aralığı
°C
5 ÷ 35
Çalışma nem aralığı
%
45 ÷ 99
Kondensat drenaj bağlantısı
INCH’’
¾’’
Genişlik
mm
1008
Derinlik
mm
231
Yükseklik
mm
602
Çalışma ağırlığı
Kg
48
V/ph/Hz
230 /1
̴+N/50
Nominal güç kaynağı
(1)
Hava giriş sıcaklığı : 32 °C, bağıl nem :%90.
(2)
Hava giriş sıcaklığı : 26°C, dış sıcaklık:. 30°C.
(3) Hava giriş sıcaklığı : 26,7 °C, bağıl nem: %60.
Elektrikli ısıtıcı olmadan.
(4) Hava giriş sıcaklığı : 35 °C, bağıl nem: %70.
Elektrikli ısıtıcı olmadan.
(5)
3m serbest alanda hesaplanan ses gücü seviyesi.
9
M.FSW63-06 11/02/2014 GB
FSW
60%
70%
80%
10
15
20
25
30
5 0 % R .H .
FSW 63
5
o
Ambient
Temperature
Ortam
Sıcaklığı
C °C
KURUTMA KAPASİTESİ
10
20
30
40
50
60
C o n d e n s e d W a te r L ite rs / 2 4 H o u rs
Yoğuşma
Suyu (Litre / 24 Saat)
FSW63 PERFORMANS TABLOSU
FARKLI ODA SICAKLIĞI VE NEM KOŞULLARINDA YOĞUŞMA SIVISI
Oda koşulu
Yoğuşma suyu
Oda koşulu
Yoğuşma suyu
10°C-%60
10 l/24saat
25°C-%60
25 l/24saat
10°C-%80
18 l/24saat
25°C-%80
35 l/24saat
15°C-%60
15 l/24saat
27°C-%65
28 l/24saat
15°C-%80
23 l/24saat
27°C-%80
39 l/24saat
20°C-%60
20 l/24saat
30°C-%80
52 l/24saat
20°C-%80
28 l/24saat
32°C-%90
63 l/24saat
10
M.FSW63-06 11/02/2014 GB
FSW
ÇALIŞMA LİMİTLERİ
Aşağıdaki Şema, FSW ünitesi uygulamasını temsil etmektedir.
Ünitelerin aşağıda belirtilen limitler dahilinde çalıştırılması önemle tavsiye edilir. Bu
limitlerin aşılması halinde normal çalışma veya ünite güvenilirliği ve sağlamlık garanti
edilmez (özel uygulamalar için lütfen şirketimizle irtibata geçin).
Bağıl nem (%)
Çalışma Tablosu – Standart Üniteler
Hava giriş sıcaklığı (oC)
11
M.FSW63-06 11/02/2014 GB
FSW
KONTROL VE GÜVENLİK AYGITLARI
KONTROL AYGITLARI
Tüm kontrol aygıtları, ünite teslim edilmeden önce fabrikada test edilir.
Bu aygıtların çalışma şekli aşağıdaki paragraflarda açıklanmıştır.
NEM KONTROL DÜĞMESİ
Nem kontrol düğmesi, istenen nem değerine bağlı olarak üniteyi çalıştırır veya devreden çıkarır.
Ünitenin doğru çalışmasını sağlamak için, istenen nem değerini alt limite yakın ayarlayın. Bu noktada
fanın ve (bir zaman gecikmesinden sonra) kompresörün sırayla çalıştığını onaylayın. Aynı zamanda,
ayarlı nem seviyesine ulaşıldığında ünitenin durduğunu onaylayın.
12
M.FSW63-06 11/02/2014 GB
FSW
MUAYENE, TAŞIMA VE SAHAYA İNDİRME
MUAYENE
Üniteyi aldıktan sonra, derhal bütünlüğünü kontrol edin. Ünite fabrikadan mükemmel durumda sevk
edilir; sonradan oluşan bir hasar varsa nakliyeci sorgulanmalı ve imzalamadan önce Sevk İrsaliyesine
yazılmalıdır. Hasar durumu hakkında 8 gün içinde firmamıza bilgi verilmelidir.
Herhangi bir ciddi hasar için, müşteri bir layiha hazırlamalıdır.
KALDIRMA VE SAHAYA İNDİRME
Üniteyi kaldırmak için bir forklift kullanılır: Çatal, taban palete sokulmalı ve çatalın bölüm tabanına
veya panele çarpmamasına dikkat edilmelidir (aşağıdaki şekle bakın).
Üniteyi bir vinçle indirmek için, çubukları makinenin altına geçirin ve sıkıca kenetlendiklerinden emin
olarak gerekli kablo veya zincir kaldırma aygıtlarını çubuğa bağlayın; soğutucunun kenarlarını
tahtalarla veya benzer malzemeyle koruyun.
AMBALAJIN AÇILMASI
Ünitenin ambalajını açarken, üniteye zarar vermemeye dikkat edin.
Ambalaj, farklı malzemelerden yapılmıştır: Tahta, kağıt, naylon, v.b.
Bunları türlerine göre ayırarak uygun toplama merkezine teslim etmek iyi bir uygulamadır.
YER
Ünitenin montajı için en uygun yeri belirlerken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:
Yeterli hava akışını garanti edecek yer düzenlemesi (dar mekan olmamalıdır).
Elektrik güç kaynağı yeri.
Ünitenin ve/veya bileşenlerinin servisi/bakımı ve tamiri için ulaşılabilirlik.
Zemin yük mukavemeti ve ünitenin çalışma ağırlığını destekleme yeteneği.
Çalışma sesine olası itiraz.
Makine, sadece yerde kullanılması halinde önceki uygunluk beyanına uygundur. Eğer
makine duvara tespit edilirse, uygunluk beyanı gereğince bir levha monte edilmelidir.
Bu levha ayrıca sipariş edilmelidir.
13
M.FSW63-06 11/02/2014 GB
FSW
AÇIKLIKLAR
Hava girişine ve fan deşarjına yeterli hava hacmi sağlamaya ve performansı ciddi şekilde düşürecek olan
hava devirdaiminden kaçınmaya çok dikkat edilmelidir.
Bu nedenlerle, aşağıdaki açıklıklar bırakılmalıdır (aşağıdaki sayfalarda yer alan şekillere bakın):
- hava filtresi emme tarafı: en az 1 metre
- üst taraf: en az 1 metre
YÜZME HAVUZLARINDA KULLANIM İÇİN, ÜNİTE İLE SU ARASINDA GÜVENLİK NORMLARINA UYGUN
ŞEKİLDE MESAFELER BIRAKIN (IS IPX0 MAKİNE)
1m
1m
14
M.FSW63-06 11/02/2014 GB
FSW
BA
KIM VE PERİYODİK KONTROLLER
ÖNEMLİ UYARILAR
UYARI: Ünitenin içinde bazı hareketli bileşenler vardır. Elektrik bağlantısı kesilmiş
olsa bile bu parçaların yakınında işlem yaparken çok dikkatli olun.
UYARI: Ünite, bakım ve/veya tamir işlemleri yapılabilecek şekilde monte
edilmelidir. Garanti, garanti müdahalelerinin gerektirdiği kaldırma düzenekleri,
platformlar veya başka kaldırma sistemleri nedeniyle oluşabilecek masrafları
kapsamaz.
UYARI: Kompresörün üst yüzeyi ve deşarj hattı genellikle yüksek sıcaklık
düzeyindedir. Yakınında çalışırken çok dikkatli olun.
UYARI: Alüminyum serpantin kanatları çok keskindir ve ciddi yaralara neden
olabilir. Yakınında çalışırken çok dikkatli olun.
UYARI: Servis işlemini yaptıktan sonra, üniteyi kapak panelleriyle kapatın ve
kilitleme vidalarıyla tespit edin.
Bu bölümde açıklanan tüm işlemler SADECE EĞİTİMLİ KİŞİLER TARAFINDAN
YAPILMALIDIR.
Ünite üzerindeki her tamir işleminden önce güç kaynağı bağlantısının
kesildiğinden emin olun.
Ünitenin iç kısmında hareketli parçalar vardır. Bunların yakınında çalışırken çok
dikkatli olun.
Alüminyum serpantin kanatları çok keskindir ve ciddi yaralara neden olabilir.
Yakınında çalışırken çok dikkatli olun.
Servis işlemlerini yaptıktan sonra, üniteyi kapak panelleriyle kapatın ve
kilitleme vidalarıyla tespit edin.
FSW
YOĞUŞMA SIVISI DRENAJ BAĞLANTI PARÇASININ VE ELEKTRİK KABLOSUNUN
BAĞLANMASI
Yoğuşma suyu drenaj bağlantı parçasını (¾’’ M) bir drenaj borusuna bağlayın..
Daima, su akışını engelleyerek bölgeyi su basmasına neden olabilecek çift sifondan kaçınılmalıdır.
Muhafazayı çıkararak boruyu ve elektrik kablosunu şekilde görüldüğü gibi takın.
1 Muhafazanın vidasını sökün.
2 Muhafazayı çıkarın.
3 Yoğuşma borusunu çevirin.
4 Plastik kapağı çıkarın.
5 Elektrik ve uzak nem ayarlayıcı kablolarını
bağlayın.
16
M.FSW63-06 11/02/2014 GB
FSW
ELEKTRİK BAĞLANTILARI
Genel bilgiler
Bu makine serisi, alçak gerilimde (230 V) çalışan elektrikli aletler grubuna aittir.
Elektrikli bölümde yapılacak her işlemden önce, güç kaynağı bağlantısının
kesildiğinden emin olun.
Ana güç beslemesi bir fark anahtarıyla korunmalıdır.
Ünitenin yakınında bir ana şalter bulunmalıdır.
Güç kaynağının, ünitenin ön panelindeki etikette belirtilen nominal elektrik verilerine (gerilim, fazlar,
frekans) uygun olduğu onaylanmalıdır.
Elektrik bağlantıları; bir üç telli kablo + nötr kablo + toprak kablosu kullanılarak yapılmalıdır.
Elektrik kablosu ve hat koruma, makinenin çektiği akıma göre norm ve kanunlara
uygun olarak boyutlandırılmalıdır.
Hat gerilim dalgalanmaları, nominal değerin ±%5’inden fazla olmamalı; bir faz ile
diğeri arasındaki gerilim dengesizliği %2’yi aşmamalıdır. Eğer bu toleranslara
uyulamıyorsa, lütfen uygun cihazları sağlaması için şirketimizle irtibata geçin.
Elektrik beslemesi, görülen limitler dahilinde olmalıdır. Aksi takdirde garanti derhal
sonlandırılacaktır.
Bu nedenle, elektrik bağlantıları daima üniteyle birlikte gelen kablo bağlantı
şemasında belirtilen talimatlara ve norm ve kanunlara uygun şekilde yapılmalıdır.
Toprak bağlantısı zorunludur. Tesisatçı, toprak kablosunu karşı klemens üzerindeki özel terminale
bağlamalıdır.
17
M.FSW63-06 11/02/2014 GB
FSW
Şebe
ke bağlantısı
Elektrik Güç Besleme Bağlantısı, Elektrik Şeması’ndaki göstergelere göre, makineyle birlikte gelen
kabloyu güvenlik normuna uygun şekilde bağlamak suretiyle yapılmalıdır.
Fsw63 modelleri, 1 faz nötr topraklı elektrik bağlantısıyla çalıştırılmalıdır.
Uzak nem ayarlayıcı bağlantıları
Uzak nem ayarlayıcı bağlantısı, elektrik şemasına göre yapılmalıdır.
Bağlantılar, elektrik kablo bağlantı şeması spesifikasyonlarına uygun olmalıdır.
İŞLETMEYE ALMA
ÇALIŞTIRMA ÖNCESİ KONTROLLER
Tüm elektrik kablolarının doğru şekilde bağlanıp bağlanmadığını ve tüm terminallerin sıkıca
sabitlenip sabitlenmediğini kontrol edin.
Faz gerilimi, ünitenin etiketinde belirtilen değer± %5 olmalıdır. Eğer bu koşul sağlanmıyorsa,
lütfen Fabrikamızla irtibata geçin.
Dikkat: Üniteyi işletmeye almadan önce, kapak panelinin doğru konuma yerleştirildiğinden ve
tespit vidalarıyla kilitlendiğinden emin olun.
Geçici durdurma için (gece, hafta sonu, v.b.), kesinlikle güç beslemesini kesmeyin ve
paragraf 4.6’da verilen prosedürleri takip edin.
18
M.FSW63-06 11/02/2014 GB
FSW
ELEKTRONİK KONTROL VE ÇALIŞTIRMA
FSW63 modeline monte edilen elektronik kart, doğrudan makinenin güç çıkışına bağlanır. Üç adet sıcaklık
probu ve bir adet nem ayarlayıcı ile donatılmıştır.
Ortamdaki bağıl nemi ölçen nem ayarlayıcı vasıtasıyla, elektronik kontrol ünitesi makineyi istenen nem
derecesini elde etmek için çalıştırır.
Kanatlı serpantinlerin ulaştığı sıcaklık çok düşükse, elektronik kontrol ünitesi, kanatlanan serpantin içerisinde
oluşan buzu eritmek için bir defrost döngüsü başlatır.
Bu ünite, sıcaklığın 4.5° C altına düşmesi halinde nem giderme cihazını durdurmak için programlanmıştır.
GÖSTERGE PANELİ
Üniteler, çalışma durumunu gösteren bir ışıklı gösterge paneline sahiptir. Aşağıda bu göstergelerin kısa bir
açıklaması verilmiştir.
KUMANDA PANELİ
Mikroişlemcili elektronik kart birçok fonksiyonu kontrol eder:
Isı LED’i: Isıtma fonksiyonu etkinleştirildiğinde LED her 10 saniyede bir yanıp söner; ısıtma
elemanına güç verildiğinde LED sürekli yanar.
Güç LED’i: Makine AÇIK iken yanar.
19
M.FSW63-06 11/02/2014 GB
FSW
Çalışma LED’i: Kompresör çalışırken LED yanar; nem giderme makinesi yeniden çalışmak için
beklerken veya defrost modundayken yanıp söner. AÇIK durumdayken, istenen nem seviyesi
ayarına ulaşıldığında söner.
Doluluk LED’i: Kondensat tankı dolduğunda bu LED yanar. POMPA fonksiyonu
etkinleştirildiğinde her 10 saniyede bir yanıp söner.
Uzaktan Çalışma LED’i: Makine, bir uzak nem ayarlaycı veya düğme kullanma imkanına
sahiptir. Bunun için, PCB’deki ayarın değiştirilmesi gerekir: Fiş prize takılmış olarak, makineyi
KAPATIN ve ardından şu 3 düğmeye birlikte 4 saniye basın: HOUR COUNTER, SET UP ve SET
LOW; makinenin ayarı değişir ve “REMOTE” LED’i yanar. Nemin sürekli konuma ayarlanması
halinde makinenin uzaktan kumandayı dikkate almadan çalışacağına dikkat edin.
AÇMA/KAPATMA (Sadece Elektrikli ısıtıcılara veya Yollu valflere sahip makineler için):
Makine AÇIK iken, “HEAT” düğmesine 4 saniye basarak ısıtma fonksiyonunu
etkinleştirebilirsiniz. Fonksiyonu devreden çıkarmak için aynı işlemi uygulayın.
AÇMA/KAPATMA fonksiyonu: Elektrik fişi (toprak kablolu!) prize takıldığında ekran açılır ve
odadaki bağıl nemi gösterir.
Güç LED’i söndüğünde makine KAPALI durumdadır. Güç LED’i yandığında ise AÇIK
durumdadır.
Nem giderme cihazını KAPALI iken açmak için, POWER tuşuna basın; ayarlanan bağıl neme
bağlı olarak makine çalışmaya başlar.
Makine istenen nem seviyesine ulaştıktan sonra bekleme moduna geçer: otomatik olarak
durur, fakat AÇIK kalır (GÜÇ LED’i yanar).
Eğer nem seviyesi ayarlanan seviyenin üzerine çıkarsa, nem giderme cihazı tekrar çalışır.
Nem giderme cihazını AÇIK iken KAPATMAK için, sadece POWER düğmesine basın (odadaki
nem seviyesi ekranda görüntülenmeye devam eder).
Not: Makine KAPATILDIKTAN hemen sonra AÇILDIĞINDA kompresör hemen çalışmaya
başlamaz ve Çalışma LED’i yanıp sönmeye başlar. 210 saniye sonra makine tekrar çalışmaya
başlar.
20
M.FSW63-06 11/02/2014 GB
FSW
NEM/SICAKLIK AYARI fonksiyonu: SET-/ + düğmelerinden birine basın: Ekran, nem ayarını
belirtmek için yanıp sönmeye başlar; SET-/ + düğmesine basmaya devam ederek, istenen
nem seviyesini ayarlayabilirsiniz (%30’dan %80’e kadar). 4 saniye sonra ekranın yanıp
sönmesi durur ve yeni nem seviyesi ayarı kontrol ünitesi tarafından algılanır.
Nem tutma derecesi AYARINA bakmaksızın makineyi çalıştırmak mümkündür – “Cont.”
mesajı görüntüleninceye kadar.
(Sadece Elektrikli ısıtıcılara veya Yollu valflere sahip makineler için): HEAT tuşuna bir defa
basarak ısıtma modu etkinleştirildikten sonra ortam sıcaklığı görüntülenebilir (t22 °, geçerli
ortam sıcaklığının 22 °C olduğunu belirtir). Ayarlı sıcaklığı değiştirmek için, HEAT tuşuna
basın; ardından SET-/+ tuşuna bastıktan hemen sonra: Ekran, daha önce ayarlanan sıcaklığı
belirtmek için yanıp sönmeye başlar; SET-/+ düğmesine basmaya devam ederek istenen
sıcaklığa ulaşılabilir (15°C’den 32°C’ye kadar). 4 saniye sonra ekranın yanıp sönmesi durur ve
yeni sıcaklık ayarı kontrol ünitesi tarafından algılanır.
HOUR COUNTER: per visualizzare le ore di funzionamento è sufficiente premere il tasto
HOURS.
POMPA DÜĞMESİ: Ünite KAPALI durumdayken, SET + ve PUMP düğmelerine birlikte 4
saniye basın. Ekranda "PunP" mesajı görüntülenir ve Doluluk LED’i her 10 saniyede bir yanıp
söner.. Tank modu çalışmasına geri dönmek için aynı işlemi uygulayın.
GENEL MUAYENELER VE ÖNERİLER
Ünitenin doğru çalışmasını sağlamak için periyodik kontroller yapılması iyi bir kuraldır.
Güvenlik ve kontrol aygıtlarının doğru şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol edin (aylık).
Elektrik tablosu ve kompresör üzerindeki tüm terminallerin iyice kilitlendiklerinden emin
olun. Kontaktörlerin sürgülü terminalleri periyodik olarak temizlenmelidir (her ay): Eğer
herhangi bir hasar tespit ederseniz, lütfen kontaktörleri değiştirin.
21
M.FSW63-06 11/02/2014 GB
FSW
Kompresörden yağ sızıntısı olup olmadığını kontrol edin (aylık).
Kompresör karterindeki elektrik direncinin uygun şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol edin
(aylık). (Sadece düşük sıcaklık üniteleri).
Boşaltma kabını ve boru hattını temizleyin (aylık).
Kanatlı serpantin filtrelerini, hava akışına ters yönde basınçlı hava ile temizleyin. Filtreler
tamamen tıkanmışsa, hava akışına ters yönde su jeti uygulayarak temizleyin (ayda bir veya
ünite tozlu bir ortamda çalışıyorsa daha sık).
Fan kanatlarının montajını ve dengesini kontrol edin (her 4 ayda bir).
GÜÇ TASARRUFU
Güç tüketimini azaltmak için aşağıdaki önerilere dikkat edin:
Ünitenin çalıştırıldığı odanın kapı ve pencereleri sıkıca kapatılmalıdır.
Nem kontrol düğmesini uygun değere ayarlayın: Gereğinden düşük ayar değerleri, önemli
kapasite kaybına ve sonuç olarak daha uzun çalışma sürelerine neden olabilir. %60’tan küçük
nem değerlerini sadece çok gerekli olduğunda ayarlamanız önerilir.
İkinci bir kondensere (monoblok veya split sistem) sahip makine için, her ay ısı eşanjörünün
temizliğini kontrol ederek toz bulunmadığından emin olun ve motor fanının verimini kontrol
edin.
ÜNİTENİN KULLANIM ÖMRÜ BİTTİĞİNDE ATILMASI
Ünite kullanım ömrünü doldurduğunda ve kaldırılması veya değiştirilmesi gerektiğinde, aşağıdaki
işlemler tavsiye edilir:
Ünitenin soğutucu gazı, eğitimli bir kişi tarafından geri kazanılarak uygun toplama
merkezine gönderilmelidir.
22
M.FSW63-06 11/02/2014 GB
FSW
Kompresör yağlama yağı geri kazanılmalı ve uygun toplama merkezine gönderilmelidir.
Gövde ve çeşitli bileşenler sökülmeli ve ünitede bol miktarda bulunan bakır ve alüminyum
başta olmak üzere cinslerine göre ayrılmalıdır.
Bu işlemler, malzeme geri kazanımı ve geri dönüşüm sürecini kolaylaştırır ve çevresel etkiyi azaltır.
Atık malzemelerin bertaraf edilmesiyle ilgili normlara uyulması tavsiye edilir.
SORUN GİDERME
Aşağıdaki sayfalarda, ünitenin durmasına veya yanlış çalışmasına neden olabilecek en genel arızalar
belirtilmiştir.
Arızaları gidermek için yapılacak işlemler konusunda son derece dikkatli olunmalıdır:
Aşırı güven, deneyimsiz kişiler için ciddî kazalara neden olabilir. Arızanın nedenini tespit
ettikten sonra, servis personelimizle irtibata geçmenizi tavsiye ederiz.
DUVAR MONTAJI
Makinenin duvara nasıl monte edileceğini görmek için lütfen aşağıdaki şekle bakın. Makinenin arkasında,
makineyi doğru vidalarla duvara asmak için kullanılabilecek iki delik vardır.
23
M.FSW63-06 11/02/2014 GB
FSW
HAVA FİLTRESİ
24
M.FSW63-06 11/02/2014 GB
FSW
ALARM KOŞULU
Kırmızı lamba yandığında, ünite durur ve alarm koşulu ayarına geçer.
Normal çalışma moduna dönmek için, alarmın nedeni bulunmalı ve giderilmelidir.
SORUN
OLASI NEDENİ ve DÜZELTİCİ İŞLEM
Tank dolu. Tank boşaltıldığında alarm otomatik olarak sıfırlanır.
+ “FULL”
+ “Lo t”
+ “LoPt”
İki olası nedenle oluşur: Ortam sıcaklığı çok düşük veya defrost
döngüleri bataryadaki buzu eritemiyor. Alarmı sıfırlamak için, nem
giderme cihazını 10 °C’nin üzerine çıkarın; eğer sıfırlanmazsa, POWER
düğmesiyle nem giderme cihazını kapatın ve elektrik fişini prizden
çıkarın..
Devrede olası gaz eksikliği. Alarm 210 saniye sonra otomatik olarak
sıfırlanır.
Eğer alarm sıfırlanmazsa, SET HOURS + tuşuna 10 saniye basın. Eğer
sorun tekrarlanırsa servisi arayın.
Sıcaklık ve nem çok yüksek.
Sıcaklık düştüğünde alam otomatik olarak sıfırlanır.
+ “HI t”
Nem ayarlayıcı arızası. Her durumda makine çalışmaya devam eder.
Nem ayarlayıcıyı değiştirmek için servisi arayın.
“Prob”
+ “Pro1” o
“Pro2” o “Pro3”
Üç sıcaklık probundan biri arızalı. Nem giderme cihazı bekleme
moduna geçer. Probları değiştirmek için servisi arayın.
Pompa iç alarmı AÇIK (pompalı makineler için). Pompa düğmesi
kapatıldığında alarm sıfırlanır.
+ “PunP”
FSW
0200
SİYAH
MOR
FAN
COM
JUMP 1
JUMP 2
F PUMP
PUMP
E.V
R.G.A
FLOAT
LPS
HPS
AG
RC
T3 T2 T1
ORTAM SICAKLIĞI
SON EVAPORATÖR
ORTA EVAPORATÖR
ELEKTRİK ŞEMASI
ORTAM NEMİ
KAHVERENGİ
MAVİ
MOR
SARI/YEŞİL
SİYAH
KAHVERENGİ
KIRMIZI
BEYAZ
MAVİ
KIRMIZI
MAVİ
TNL P
1 23 4
POMPA
PUMP
(OPTIONAL)
(OPSİYONEL
26
M.FSW63-06 11/02/2014 GB
GENELGENERAC
ALARM
ALARM
(OPSİYONEL)
(OPTIONAL)
REMOTE
UZAKTAN
CONTROL
KUMANDA
(OPTIONAL)
(OPSİYONEL)
EĞER KULLANIYORSANIZ,
İLGİLİ
REMOVE
THE RESPECTIVE
BRIDGE IF
YOU USE:
KÖPRÜYÜ
ÇIKARIN:
GENERAL
ALARM
-->BRIDGE
1-3
GENEL
ALARM
KÖPRÜ
1-3
REMOTE
CONTROL
-->BRIDRE
UZAKTAN KUMANDA
KÖPRÜ 2-32-3
PUMP
-->BRIDGE
POMPA
KÖPRÜ4-3
4-3
MOTOR FANI
COMPRESSOR
KOMPRESÖR
CAPACITOR
KAPASİTÖRÜ
KOMPRESÖR
FSW
FSW BOYUT ÇİZİMLERİ
GÜÇ KAYNAĞI VE SU
DEŞARJI İÇİN GEÇİŞ ALANI
GÜÇ KAYNAĞI VE SU
DEŞARJI İÇİN GEÇİŞ
ALANI
FSW
KANALLI MAKİNE
Makinenin kanallı versiyonu istenebilir.
CLOSED
FSW
ÜRETİCİ VE İTHALATÇI BİLDİRİMİ
İMALATÇI FİRMA:
FRAL
Viale dell’Industria e dell’Artigianato
22/C-35010 Carmignano di Brenta
ITALY
Tel: 0039–049–9455839
Fax: 0039–049–5991129
www.fral.it
İTHALATÇI FİRMA:
OAC İKLİMLENDİRME AŞ.
Tarlabaşı Bulvarı No:52
Taksim / İstanbul
TÜRKİYE
Tel: (212)297 22 22 (Pbx)
Fax: (212) 297 97 02
www.oac.com.tr
CE DEKLERASYONUNU VEREN FİRMA
FRAL
Viale dell’Industria e dell’Artigianato
22/C-35010 Carmignano di Brenta
ITALY
Tel: 0039–049–9455839
Fax: 0039–049–5991129
www.fral.it
ENERJİ TÜKETİMİ AÇISINDAN VERİMLİ KULLANIMINA İLİŞKİN BİLGİLER
*- Kullanılacak ortama uygun kapasitede cihaz tercih edilmesi enerji verimliliğini artıracaktır.
*- Nem alma cihazının çalışması için gerekli voltaj değerlerinin düzenli olması elektrik tüketimini azaltır.
*- Nem alma cihazının teknik özelliklerinde belirtilen uygun kablo kesiti kullanılması cihazın enerji tüketimini azaltacaktır
*- Nem alma cihazının düzenli bakımlarının yapılması enerji tüketimini azaltacak ve ürünün kullanım ömrünü uzatacaktır.
GARANTİ VE SERVİS
Nem alma cihazınız malzeme ve işçilik hatalarına karşı 2 (iki) yıl garantilidir. Bu el kitabında yer alan
kurallara uyulmaması ve nem alma cihazı üzerinde önceden izin alınmadan değişikliğe gidilmesi, garantinin geçersiz
hale gelmesine yol açacaktır.
Nem alma cihazlarıyla ilgili olarak Gümrük ve Ticaret bakanlığı tarafından belirlenen minimum
kullanım ömrü 10 (on) yıldır. İmalatçı ve ithalatçı firmalar bu süre içerisinde cihazların bakımını ve
onarımın yapma, yedek parçalarını sağlamak zorundadır.
Sürekli yeni ürün çalışmaları nedeniyle cihazların teknik özellikleri ve tasarımında önceden haber vermeksizin değişiklik yapılabilir.
*-Baskıdan kaynaklanan hatalardan üretici ve ithalatçı firma sorumlu değildir.
29
M.FSW63-06 11/02/2014 GB
YETKİLİ SERVİS LİSTESİ
107
1
FİRMA ADI
BORA ISITMA
SOĞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ
2 FATİH TEKNİK
3
4
5
6
LİDER SOĞUTMA
ELEKTROFEN
TOROS KLİMA
KAR TEKNİK
İLÇE
ADRES
Kurtuluş Mah.64006 Sk. No:8/B
Mahfe Sığmaz Mah.Adnan Kahveci Bulvarı
Akköse Apt. A Blok No:1/E
Tufan Paşa Mah. Üstün Sk. No:65/A
Kızılay Cad. No:22/A
Toros Mah. 73 Sk. Barış Ap. Altı No:18/C
Muradiye Mah. Sait Akman Cd. No: 60
İL
YETKİLİ
ADANA
Seyhan
ADANA
İbrahim Mıhçı
0 535 344 19 04
Kozan
Seyhan
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
Hüseyin Kurt
Güray Doğan
Evren Özkutlu
Recep Erzin
0 322 515 08 85
0 322 359 98 60
0 322 233 00 04
0 322 613 62 63
Ceyhan
Erol Bey
TELEFON
Seyhan
0 322 459 60 35
GSM
0 532 512 15 16
0535 696 43 55
0 532 264 75 65
0 533 489 03 90
0 533 337 11 15
7 BİZİM SERVİS
Kenan Evren Bulvarı Girişi Kiler Market Arkası
ADANA
Mehmet Elitaş
0 322 235 34 34
0 533 777 87 61
8 ÖZEL MÜHENDİSLİK
Çınarlı Mah. Cumhuriyet Cad. Benk Ap. No:53/c
ADANA
Mehmet Özel
0 322 456 07 66
0 532 424 49 16
Orta Mah. Keçeci Sk. No:11
ADAPAZARI
Suat Kayaalp
0 264 282 11 46
0 533 255 47 08
Orta mah. Ulus cad. No.28
Atatürk mah.atatürk cad.no:104
ALİTAŞI MAHALLESİ BOZBEY YOLU NO:15
Marulcu Mah. Gedik Ahmet Paşa 2.Cad.
No:14/A
Pirinçci Cad.İstanbullu Ap.No:56
Strazburg Cad. No:14/D
Huzur Mah. 1134 Sk. 5/C
İlk yerleşim Mah. Sular Sitesi No:119 (9.Cad)
Yenimahalle
Yunus Emre Cad.Saray Mah. Başkent
Hastanesi Tenekeciler Karşısı
Demircikara Mah.Narenciye Cad. Sarıoğlu
Ap.No:16/2
kahta
Merkez
ADAPAZARI
ADIYAMAN
ADIYAMAN
Serkan Artar
HACI yusuf Duran
Aydın Kurt
0 264 274 35 80
0416 726 04 61
0 416 213 34 84
0 532 482 43 94
0533 631 04 61
0532 493 87 49
AFYON
Fatih Beytür
0 272 214 73 84
0 542 781 71 05
Sıhhiye
Öveçler
AMASYA
ANKARA
ANKARA
Vedat Sarıkoca
Zekeriya Deniz
Engin Kaya
0 358 218 42 46
0 312 232 21 21
0 312 481 99 88
0 533 775 62 11
0 535 240 60 35
0 532 261 33 10
Ostim
ANKARA
Serkan Öztürk
0 312 385 88 00
0 532 776 40 48
Alanya
ANTALYA
Sevban Bey
0 242 511 00 89
0 535 319 98 85
ANTALYA
Aydın Aygün
0 242 311 21 03
0 532 520 63 20
20 DOĞUŞ KLİMA
Saray Mah. Sugözü Cad.Demka Ap.Altı No:45
Alanya
ANTALYA
Mustafa Coşkun
0 242 522 57 87
0 533 519 50 55
21 EKO-TEK MÜH.LTD.ŞTİ
22 GARANTİ SOĞUTMA
23 ÜNAL TEKNİK
MEKATEK ISITMA
24
SOĞ.SİST.
Altınkum Mah. 419 Sk. Sıla Ap. No:17/1
Varlık Mah. 187 Sk. Mümin Apt. 17/313
Altındağ Mah.Dolmacı Ap. No:16/A
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
Ahmet Atalay
Musa Özgün
Bekir Onur Ünal
0 242 228 32 77
0 242 243 43 46
0 242 244 09 11
0 555 980 90 03
0 532 436 35 54
0532 580 46 75
Altındağ Mah. 169 Sk. No:11/A-B
ANTALYA
Tahir Babacan
0 242 248 31 14
0 543 463 03 08
SUAT KAYAALP
9
DAY.TÜK.MALLARI
10 KLİMART
11 MAVİ TEKNİK
12 AYDIN KLİMA
MAVİ ALEV TEKNİK
13
SERVİS
14 VEDAT SOĞUTMA
15 DENİZ ELEKTRİK
16 KAYA TEKNİK
17 BATI TEKNİK
18 AKÇA SOĞUTMA
19 ABC MÜHENDİSLİK
30 MANAVGAT SOĞUTMA
Uluç Mah. GMK Bulvrı Aykent Sitesi G Blok
No:105/G
Yukarıhisar Mah.Hastane Cad. No:23
Alaaddin Keykubat Cad. Telatiye Mah. 26.Sk.
No:8
Organize San.Bölg.1.Kısım 8.cad. No:15
Fener Mah. B.Ecevit Bulvarı Karabacak Sitesi A
Blok No:59/1
Şelale Mah. Remzi Güven Cad. No:175/B
Manavgat
31 ÇETİN SOĞUTMA
A.Hisar Mah. Orhangazi Cad. 4606 Sk. No:14
Manavgat
Bayındır Mah. Pınar Cad. Surat Ap. No:59/A
Varlık Mah. Piri Reis Cad. No:53/B
Çukurbağlı Cad. Lise Yanı No:110
Güvenlik Mah. 274 Sk. Cerel Ap. No:4/B
Üçgen mah.güllük cad. saraçoğlu iş merkezi
no:78/38
Yeşil Bahçe Mah.Portakal Çiçeği Bulvarı Totoş
Ap. No:26/A
Varlık Mah. 185 Sk. Taşan Ap. No:5/C
Varlık Mah. 190 Sk. Akıllı Ap. No:4/A
Miralay Şükrü Bey Cad. No:161/C
Cumhuriyet Mah. M.Paşa Cad. No:55/A
Efeler Mah. 1421 Sk. No:2
Turan Mah.Kıbrıs Cad. No:61/B
25 SAĞIROĞLU TEKNİK
26 AS TEKNİK
27 CİHAT SOĞUTMA
28 MEYTEK LTD.ŞTİ
29 AKDENİZ KLİMA SİST.
32
33
34
35
MEV-SİM KLİMA
YEŞİLOVA TEKNİK
ÖZCAN TEKNİK
ÖZÇELİK SOĞUTMA
36 ARTI TEKNİK
37
KLİMA TEKNİK
KESKİN KLİMA
HİLAL TEKNİK
YILDIRIM TEKNİK SERVİS
GÜNGÖR SOĞUTMA
DURSUN MEKANİK
KENT İKLİMLENDİRME
TESTAŞ ISITMA VE
44
SOĞUTMA
38
39
40
41
42
43
45
ASYA KLİMA
46 EMYIL TEKNİK
47 HAKAN SOĞUTMA
48 ISOTEM SERVİS
49 HUZUR SOĞUTMA
EDEBALI TEKNİK
50
SOĞUTMA
51 PINAR SOĞUTMA
52 SOLMAZ SOĞUTMA
53 NUREL SOĞUTMA
54
55
56
57
58
DENİZ ELEKTRİK
AKÇAY BOBİNAJ
ARTI ENERJİ
MARMARA SOĞUTMA
TUFAN KLİMA
59 ÖZÇELİK SERVİS
60
61
62
63
64
65
66
67
68
GÜNGÖR TEKNİK
KLİMA MARKET
BEKEN BOBİNAJ
TEK-OR ISITMA SOĞ.
KALFASAN LTD.ŞTİ
HIZLI SERVİS
ŞEN ELEK.LTD.ŞTİ
GÖLEMEN ISITMA SOĞ.
KAR SOĞUTMA
69 TUNCER TEKNİK
70 FIRAT TEKNİK TİCARET
71 NUR TEK SOĞ.
72 TAVLAŞOĞLU SOĞUTMA
Konyaaltı
ANTALYA
Mustafa Sağır
0 242 248 25 25
0 542 747 42 70
Manavgat
KONAKLI
ALANYA
ANTALYA
Salim Göl
0 242 746 88 80
0 533 717 25 10
ANTALYA
İsa Tok
0 242 565 25 52
0 543 832 49 60
ANTALYA
Fırat Yücel
0 242 258 02 14
0 532 724 48 81
ANTALYA
Kamil Güler
0 242 324 11 07
ANTALYA
Ahmet Öz
0 242 743 41 03
0 536 746 89 26
ANTALYA
Memiş Çetin
0 242 742 18 16
0 532 243 64 68
Muratpaşa
Muratpaşa
Kaş
Muratpaşa
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
Ahmet Yiğit
Süleyman Yeşilova
Özcan Özkan
Osman Çelik
ϬϮϰϮϯϰϬϯϱϰϬ
0 242 237 37 47
0 242 836 28 84
0 242 345 75 80
0 506 805 17 78
0 536 395 12 36
0 532 505 20 51
0 545 614 48 64
Muratpaşa
ANTALYA
emin taş
0242 345 63 81
0555 964 83 55
Muratpaşa
Muratpaşa
Muratpaşa
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ARTVİN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
Yıldıray Dayanır
Fatih Keskin
İbrahim Urgan
Hüsnü Yıldırım
Nusret Güngör
Mustafa Dursun
Ömer Saltak
0242 316 32 02
0 242 346 99 66
0 242 242 41 33
0 466 212 87 55
0 256 225 62 62
0 256 226 60 44
0 256 312 48 49
0 544 510 55 10
0 541 338 40 07
0 532 408 39 28
0 530 519 19 26
0 532 135 99 00
0 532 411 28 69
AYDIN
Tuncay Tosun
0 256 214 87 70
0 532 432 85 90
AYDIN
BALIKESİR
Asım Talancı
Yılmaz Yeşil
0 256 513 11 13
0 266 239 39 68
0 533 602 73 55
0 549 602 73 55
0 542 204 94 70
Merkez
Nazilli
Güzelhisar Mah. Kıbrıs Cad. No:87/C
İstasyon Cad. No:100/C
Kayabey Mah.Laleli Sk. No:3/A
Fevzipaşa Mah.Mareşal Çakmak Cad. 12 Sk.
No:35/A-B
Orta Mah. Topçukonağı Cad. No:10
Cumhuriyet Mah. 5.Cad 1508 Sk. No:1
Söke
Ayvalık
İstiklal Mah. Vali Refik A.Öztürk Cad. No:1
Yenişehir Mah. Haydar Ünsal Cad. Buket Sk.
No:15/A
Şemsi Bitlis Mah. Nur Cad. No:1
Karamanlı Mah. Konuralp Cad. No.12 (Stadyum
Yanı)
İzzet Baysal Cad. No:265
Üçdibek Mah.Atabey Cad. No:35/A
Selimzade Mah.Arabacılar Sk. No:4/A
Namazgah Mah.Narlı Sk. No:17/B
Gazcılar Cad. Sakarya Sk. No:25
Cevatpaşa Mah. M.Veli Bey Sk. No:28/B Delta
Ap.
GSP Mah. 26 Kasım Cad. No3/D
Yeni Yol Mah. Çanlı Sk. 5/A
1.Sanayi Sitesi 159 Sk.No:3
Ofis Rızvan Ağa Cad.Zafer-1 Ap.Altı 21/A
Kurt İsmail Paşa 7.Sk. No:11/B
Şerefiye Mah. Uzunzade Sk. No:18/B
Cumhuriyet Cad.Ersoylu Ap. No:6/B
Uzunkaldırım Cad. Altay-4 Apt. No:25/A
İzzet Paşa Mah.İzzet Paşa Cad. No:11/B
Sanayi Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı
No:82/a
İnönü Mah.Merkez Çarşı 5.Sk. No:63
Hacı Cuma Mah. Dere Cad. No:11
Gez Mah. Samih Kobal Cad. İnanoğlu Ap.
No:20
73 GÜVEN ISI LTD.ŞTİ
Kurtuluş Mah. Cumhuriyet Bulvarı No:45/A
74 ESKOM KLİMA
75 ATAK ISITMA SOĞUTMA
Şeker Mah. Kırım Cad. No:193/B
Deliklitaş mah.kutlu sokak no:13/b
Merkez
Yıldırım
Yıldırım
Gelibolu
Keşan
Yakutiye
BALIKESİR
Hakan Çambüken
0 266 312 32 92
0 532 651 06 48
BARTIN
BATMAN
Can Mutlu
Selim Bey
0 378 227 18 28
0 488 213 54 11
0 542 324 50 97
0 533 310 00 15
BİLECİK
Recai Yıldırıcı
0 228 212 46 80
0 535 200 96 11
BİNGÖL
Muhammed Pınar
0 426 214 11 91
0 543 592 85 20
BİTLİS
Murat Solmaz
0 434 226 04 98
BOLU
Erkan Demirel
BOLU
BURDUR
BURSA
BURSA
BURSA
Emin Aksoy
Nuri Akçay
Arif Kandaz
Esat Bey
Tufan Türker Avcı
0 374 215 41 00
0 248 234 52 46
0 224 327 19 96
0 224 326 43 55
0 224 253 53 33
0 532 245 45 25
0 542 803 66 18
0 535 414 52 67
0 533 230 03 08
0 532 317 31 70
ÇANAKKALE
Mehmet Özçelik
0 286 217 44 94
0 555 860 11 55
ÇANAKKALE
ÇORUM
DENİZLİ
DİYARBAKIR
DİYARBAKIR
DÜZCE
EDİRNE
EDİRNE
ELAZIĞ
Ufuk Güngör
Mustafa Yükseler
Serdar Gülhan
Şahap Kandaş
Mustafa Bozokalfa
Osman Çiçek
Serkan Gölemen
Ali Nacar
0 286 566 40 99
0 364 212 25 00
0 258 264 14 12
0 412 228 66 99
0 412 224 72 14
0 380 512 26 00
0 284 714 20 65
0 284 225 07 60
0 424 218 38 02
0 532 342 95 77
0 533 727 70 33
0 536 316 54 37
0 532 366 53 65
0 533 206 95 55
0 533 310 99 96
0533 818 88 49
0 533 512 51 19
0 532 617 46 55
ELAZIĞ
Sadullah Tuncer
0 424 224 37 57
0 539 303 25 90
ERZİNCAN
ERZURUM
Çetin Polat
Zafer - Filiz Yanger
0 446 224 44 45
0 442 213 24 44
0 532 496 76 73
0530 822 89 42
ERZURUM
Zeki Tavlaşoğlu
0 442 238 83 83
533 376 97 51
0 222 230 54 54
0 533 217 37 25
0 222 234 35 73
0 222 230 90 70
0 536 458 59 09
0546 901 41 41
ESKİŞEHİR
Odunpazarı
0532 202 88 13
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ZW'mEZ
Erhan Bağ (Servis
Yetkilisi)
Abdullah Özer
VEYSEL ATAK
0 374 215 83 05
0 537 476 50 77
0 542 398 00 40
76 ÖZKAR TEKNİK SOĞUTMA Saha Mah. Cumhuriyet Cad. No:41/C
Nizip
GAZİANTEP
Abdulkadir Diker
0 342 517 81 19
0 533 564 17 83
77
78
79
80
Şahinbey
GAZİANTEP
GAZİANTEP
GAZİANTEP
GİRESUN
Mehmet Dorik
Mahmut Safioğlu
Asef Alpdoğan
Aşkı Konal
0 342 336 77 47
0 342 231 02 47
0 342 232 91 94
0 454 212 19 76
0532 436 09 88
0532 265 88 05
0 535 566 10 99
0 532 760 84 86
AKTİF SERVİS
KRİSTAL CAM LTD.ŞTİ
ALP SOĞUTMA
AK ERHAN SOĞUTMA
KARACA TEKNİK
86 PARLAK TEKNİK
Yeşilevler Mah. 80.Cad. no:12/A
Karagöz Mah.Karanfil Sk. No:18/A
Boyacı Mah. Demirligane Cad. No:11/C
H.Miktat Mah. Salim Sk. No:9/B
Altay Cad.PTT Başmüdürlük Yanı Boyner Ap.
No:2
R.Tayyip Erdoğan Bulvarı No:11/B
Sümerler Mah. Harbiye Cad. No:41/B
Cumhuriyet Mah. İ.İnönü Cad. Sabit Ap. Zemin
Kat No:161/B
Çay Mah. Namık Kemal Cad. Fuat Payas Zemin
Kat No:28
Topçular Cad. No:34
87 ÖZTEKİN BUZDOLABI
Yeni Antalya Yolu Üzeri Gülsever Ap.Altı No:29
81 EL-PA İNŞ.ELEK.
82 BAŞKARLAR TEKNİK
83 YÜCE SOĞUTMA
84 ÖZ ÖNCÜ ISITMA SOĞ.
85
Şahinbey
HAKKARİ
Süleyman Yaşar
0 438 211 53 23
0 532 701 68 39
Kırıkhan
Antakya
HATAY
HATAY
Hüseyin Başkar
Özcan Yüce
0 326 345 43 38
0 326 214 65 07
0 532 374 50 23
0 533 523 37 15
İskenderun
HATAY
Edip Öncü
0 326 613 60 52
İskenderun
HATAY
IĞDIR
Doğan Can
İbrahim Parlak
0 326 618 01 12
0 476 227 47 51
0 544 292 50 00
ISPARTA
Faruk Tekin
0 246 223 49 86
0 542 611 14 58
0 532 645 49 12
İSTANBUL
Recai Derin
0 212 245 35 79
0 532 241 55 96
89 NAZAR SERVİS
Galip Bey Cad. F.Alyanak Ap. No:67/4 Altıntepe Küçükyalı
İSTANBUL
Feyzullah Yılmaz
0 216 388 51 92
0 535 304 89 23
90 ÖZ KLİMA TİCARET
Mevlana Mah.Anafartalar Cad. Serhat Sk. No:3 Ataşehir
İSTANBUL
Kemal Aydın
0 216 471 27 76
0 533 517 38 18
Şişli
İSTANBUL
Aydın Bey
0 212 361 55 37
0 532 431 29 30
92 SEÇKİN SOĞUTMA
93 UZMAN KLİMA LTD.ŞTİ
Mahmut Şevket Paşa Mah.Ercan Sk. No:7/B
Okmeydanı
Fevzi Çakmak Mah.3.Sk. No:6/B Tabya
Ünalan Mah. Anzer Sk. No:2/B
Bağcılar
Üsküdar
İSTANBUL
İSTANBUL
Aslan Bey
Mustafa Aydınçakır
0 212 634 20 77
0 216 317 53 54
0 532 227 00 16
0 532 396 68 24
94 GENÇ ENERJİ LTD.ŞTİ
Ferhatpaşa Mah.Yeditepe Cad. No:112 K:1 D:1 Ataşehir
İSTANBUL
88 DERİN SOĞUTMA LTD.ŞTİ Kuloğlu Mah.Ağa Hamamı Cad. No:27 Cihangir Beyoğlu
91 ÖZDEN KLİMA
0 216 661 45 80
Şirintepe Mah. Gümüşhane Cad. Aşiyan Sk.
No:53/A
Dereboyu Cad. Pak Sk. No:5/b
Kağıthane
İSTANBUL
Bülent Yalçın
0 212 280 86 21
0 535 678 80 73
Mecidiyeköy
İSTANBUL
Erdinç Cansız
0 212 272 37 58
0 532 673 39 26
Çubuklu Mah. Nazım Tur Cad. No:71 Beşevler
Beykoz
İSTANBUL
Yusuf Koyuncu
0 216 331 47 08
0 532 465 68 93
Aydıntepe Mah. Dr.Sadık Ahmet Cad. İstasyon
Sk. No:17/b
Sanayi Mah. Malazgirt Cad. Çınar Sk. No:62
Topçular Mah. Armağan Sk. No:8
Kartaltepe Mah. 50.yıl cad. No:6/B
Tuzla
İSTANBUL
HÜSEYİN OKTAY
0 216 494 66 68
530 418 41 72
Güngören
Eyüp
Bayrampaşa
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
Hakan Erdoğan
Volkan Vardar
Taner Aydemir
0 212 502 57 64
0 212 567 68 99
0 212 640 20 06
0 532 452 10 74
0 533 352 98 10
0 532 411 2894
102 KANAAT TEKNİK LTD.ŞTİ
Yıldırım Mah. Şehit Cahit Bayraktar Sk. No:34/A Bayrampaşa
İSTANBUL
Ömer Bey
0 212 538 78 09
0 542 412 80 80
103 ELİZA KLİMA
104 KLİMART MÜH.LTD.ŞTİ
AKEL KLİMA
105
SAN.TİC.LTD.ŞTİ
106 HASER MÜH
M.Şevket Paşa Mah.Hafik Cad. No:19/A
Reşit Paşa Cad. Dadaloğlu Sk. No:36/C
İSTANBUL
İSTANBUL
Yaşar Karalı
Yalçın Ongun
0 212 238 50 02
0 216 461 12 45
0 532 776 98 98
0 535 461 12 45
95 YALÇIN TEKNİK
96 HALİÇ KLİMA
97 ETKİ SOĞUTMA
98
99
100
101
ERDİL TEKNİK MÜH.
TİC.LTD.ŞTİ
ÇÖZÜM SOĞUTMA
ODAKAN TEKNİK
META KLİMA
107 TABİAT KLİMA
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
ŞİRİN SOĞUTMA
AVRUPA İKLİMLENDİRME
MEGA PLUS
ERSİN KLİMA
TEKİZ TEKNİK
TEKNİK SERVİS
EGE TEKNİKEL KLİMA
NATUREL KLİMA LTD.ŞTİ
GÜNEY ELEKTRONİK
KARŞIYAKA KLİMA
Okmeydanı
Ümraniye
Kartaltepe Mah. 67.Sk. No:15/B
Bayrampaşa
İSTANBUL
Kartaltepe Mah. Hayırlı Cad. No:55/A
Çakmak Mah. Aşık Veysel Cad. Albayrak Sk.
No:47/A
Şerifali Mah. Çetin Cad. Garip Sk. No:24
Kayabaşı Mah. İstiklal Cad. No:270
OSMANİYE MAH. MEKTEP SK. NO:36
Ordu Cad.No:217/B
Fazıl Paşa Cad. No:16/A
Atatürk Mah. 1023Sk No:3
Adem Yavuz Cad. No:166/A
Girne Bulvarı No:162/A
3879 Sk. No:13 Eski İzmir
1836 Sk. No:2/B
Sefaköy
İSTANBUL
Hasan Yalım
0 212 579 93 93
0 532 418 03 84
Ümraniye
İSTANBUL
Mustafa Çelik
0 535 233 72 11
0 216 364 50 30
Ümraniye
Başakşehir
Bakırköy
Yeşilyurt
Çamdibi
Selçuk
Gültepe
Karşıyaka
Kaabağlar
Karşıyaka
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
Murad Şirin
Mümin Ercan
Ramazan Tiryaki
Ersin Gürakan
Yaşar Güney
Bahtinur Hatipoğlu
Sedat Ballık
Şefik Erişik
Salih Boyraz
0 216 488 40 54
0 212 691 07 08
0 212 543 10 28
0 232 231 65 83
0 232 457 16 36
0 232 892 28 27
0 232 433 14 00
0 232 382 36 06
0 232 271 46 86
0 232 372 13 67
0 532 284 23 02
0 542 221 19 71
0 535 594 23 98
0532 427 43 55
0 546 768 37 27
0 542 645 21 56
0 532 724 46 76
0532 296 82 25
0 536 241 22 80
0 507 286 59 30
0 212 616 35 11
118 KLİMA DÜNYASI
Hürriyet Mah. Büyük Menderes Cad. No: 236/A Sarnıç
İZMİR
Fikret Alkan
0 232 281 20 06
0 532 250 68 98
119 ESİNTİ TEKNİK
120 ÇELİK KLİMA
YALI İKLİMLENDİRME
121
LTD.ŞTİ
ESKORT İKLİMLENDİRME
122
LTD.ŞTİ
123 TURA İKLİMLENDİRME
İnönü Cad. No:604/1
Güzelyalı
M.Akif Eroy Mah. Kirazlı Cad. No:131/B
Konak
Kemalpaşa
İZMİR
İZMİR
Cemil Türkeş
Eyüp Çelik
0 232 246 96 66
0 232 878 44 12
0 505 812 19 40
0 537 514 47 45
Mithatpaşa Cad. No:850/2B Göztepe
Konak
İZMİR
Buket Kesgin
0 232 245 51 95
0 555 726 14 37
Mehmet Akif Cad. No:104/B
Buca
İZMİR
M.Birol Ölmez
0 232 439 03 66
0 532 684 68 34
Kemal Paşa Mah. İnönü Cad. No:32-34/A
Menderes
İZMİR
Cüneyt Tura
0 232 782 20 72
0 555 566 46 17
124 UZMAN KLİMA
Atatürk Mah. Ressam Avni Arbaş Cad. No:6/D
Foça
İZMİR
Ümit Aslan
0 232 812 50 05
0 542 275 50 05
125 YELKAN TEKNİK
126 SEZER SOĞUTMA
127 MİDAS KLİMA
2106 Sk. No:21/A
B.Baratalı cad.no:92/c
Mithatpaşa Cad. No:279/A
Orhan Gazi Mah.Adnan Menderes Bulvarı
Beyza Ap.Altı No:35/A
Kümbet Mah.Hacı Esat Efendi Cad. No:39
Şekerdere Cad. Adnan Menderes Bulvarı Beyza
Ap. No:35/B
Bayraklı
URLA
Konak
İzmir
İZMİR
İZMİR
Özkan Alagözoğlu
Oben sezer
Uğur Çakır
0 232 371 13 79
0232 754 45 54
0 232 459 38 24
0 532 734 64 25
K.MARAŞ
Fatih Gürün
0 344 221 11 50
0 532 643 72 93
K.MARAŞ
Turabi Özdemir
0 344 413 13 65
0 544 289 51 92
K.MARAŞ
Ahmet Gemci
0 344 223 27 60
0 532 677 64 64
128 MFG MÜH.LTD.ŞTİ
129 ÖZDEMİR ELEKTRİK
130 GEMCİ KLİMA
Elbistan
0 532 241 50 87
131 PEKER SOĞUTMA
Kayabaşı Fevzi Çakmak Mah. Gül Sk. No:3/B
KARABÜK
Mehmet Peker
0 370 415 00 35
0 532 271 54 47
132 İNAN SOĞUTMA
133 YAVUZ SOĞUTMA SAN.
134 DOSTELİ SOĞUTMA
Kirişçi Mah. İbrahim Karan Cad. No:2/I
İstasyon Mah. Cumhuriyet Cad. No:171/1
Dr. Halil Erdoğan Cad. No:20
KARAMAN
KARS
KARS
Talip İnan
Ali Yavuz
Ayhan Sural
0 338 214 79 44
0 474 223 80 39
0 474 212 33 19
0 542 768 40 45
0 533 339 13 91
544 248 48 61
Merkez
135 DOĞAL ISI
136
137
138
139
140
141
142
143
144
BAŞAK KLİMA
ERCİYES SOĞUTMA
UZMAN SOĞUTMA
AKIN ISI SOĞUTMA
IŞIK SOĞUTMA
MUTLU ISITMA
SOĞ.LTD.ŞTİ
UZMAN TEKNİK
AN KARDEŞLER
ISI-KAR TEKNİK
İnönü Mah. Cevher Sok. Köşem Apt. B Blok No:
27
Fatih Mah.Bozantı Cad. No:20/D
Yeni Mah. Hülya Cad. Okur Ap. 10/A
Sahabiye Mah.Yıldırım Cad. No:8/E
Küçük Mustafa Mah. Sokullu Cad. 15/A
Gürler Mah. Millet Cad. No:141/F
Fevzi Çakmak Bulvarı Işıklar Ap. No:29/1 D:1
K:1
Yeni Mah. Fatih Cad. 3.Ara Sk. No:15/C
YENİ SANAYİ SİTESİ A-4 BLOK NO:66
Ahi Evran Mah. 735 Sk. Ece Ap. Altı 5/B
KASTAMONU Tuncay Tot
Kocasinan
Kocasinan
Melikgazi
0 366 212 77 29
0 (542) 432 48 08
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KIRIKKALE
Orhan Tekelli
Mustafa Koçer
Nurettin Hattatioğlu
Mustafa Akın
Mustafa Işık
0 (352) 222 75 37
0 352 339 56 96
0 352 232 21 63
0 352 336 38 52
0 318 225 25 00
0 (546) 406 98 06
KIRKLARELİ
Mutlu Konat
0 288 214 67 66
0 542 526 58 17
Nazım Çotuk
Murat Yapici
Bülent Aslan
0 288 417 16 86
0 288 412 07 57
0 386 214 44 80
0 537 686 40 15
0 553 331 99 00
0 546 218 27 65
0 543 455 72 94 0 532 286 59 08
5322330548
0 543 461 75 31
0 535 783 13 49
Lüleburgaz
KIRKLARELİ
LÜLEBURGAZ KIRKLARELİ
Merkez
KIRŞEHİR
145 ALMEKA İKLİMLENDİRME
İsmet Paşa Mah. Nemika Cad. No:14
KİLİS
Ökkeş Hadi Oğuz
0 348 822 22 22
146 ALSER SOĞ.LTD.ŞTİ
İnönü Cad. Veli Baba Sk.No:24/B
Yenişehir Mah. Adnan Menderes Bulvarı No:62Bekirpaşa
A
KOCAELİ
LJŚĂŶ^Ğƌƚ
0 262 325 25 36
KOCAELİ
Ömer Acar
0 262 324 26 44
Kadıköy Mah. Atatürk Cad. Güzide Apt. No:12
Merkez
KOCAELİ
Sibel Seçkin
0 262 322 40 24
Hacı Halil Mah. 1229/1 No:10/1
Nakiboğlu Mah.Ahuevren Sk. No:3/A
Feritpaşa Mah.Nişantaş Sk. Yıldırım Ap.Altı
No:27/A
Gebze
Karatay
KOCAELİ
KONYA
İbrahim Tetik
Adem Ayar
0 262 646 65 65
0 332 352 51 52
Selçuklu
147 ACAR TEKNİK
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
SEÇKİN SOĞUTMA
LTD.ŞTİ
MARMARA TEKNİK
AYARSAN SOĞUTMA
ERTUĞRUL TEKNİK
SOĞUTMA
ERKAN YAPI TASARIM
LTD.ŞTİ
ÇAĞ TEKNİK
ÖZEN SOĞUTMA
A.YENİ KAZANCI
İKLİMLENDİRME LTD.ŞTİ
ERDEMLİ SOĞUTMA
ÖGE MÜHENDİSLİK
YAVUZ END.SOĞ.LTD.ŞTİ
ŞEYHAN SOĞUTMA
160 ÖZ ÇİÇEK BEYAZ EŞYA
161 CAN KLİMA MERKEZİ
162 KLİMA MARKET
163 SELEN LTD.ŞTİ
164 ESİN SOĞUTMA
KARDEŞLER KLİMA
165
LTD.ŞTİ
166 KONFOR KLİMA
167 ASLAN SOĞUTMA
168 İKLİM SOĞUTMA
169 ZETT END.ÜR.VE KLİMA
170
DOĞAL İKLİMLENDİRME
LTD.ŞTİ
171 AYDIN TEKNİK SOĞUTMA
0 532 254 66 39
0 541 834 31 14
0 546 421 28 10
0 532 657 19 37
0 532 509 00 90
KONYA
Ahmet Ertuğrul
0 332 238 33 99
0 532 762 27 72
Selvi Mah. Selvi Sk.Gültaş İş Hanı No:64
KÜTAHYA
Kasım Erkan
0 274 216 18 56
0 532 357 56 83
Derme Sk. No:10
Hasan Bey Cad. No:39
MALATYA
MALATYA
0 422 326 04 64
0 422 324 43 42
0 538 927 25 25
0 535 795 84 83
0 236 237 56 56
0541 741 19 28
0 236 412 42 12
0 236 612 91 00
0 236 237 02 36
0 482 312 73 65
0 533 815 71 91
0 535 489 24 74
Akhisar
Soma
salihli
Kızıltepe
MANİSA
MANİSA
MANİSA
MARDİN
Mehmet Güven
Ferit Öz
BERNA
YENİKAZANCI
Serkan Erdemli
Erkan Bakır
Yavuz Tıılısım
Ahmet Atan
MİDYAT
MARDİN
Murat Karagün
0 482 464 01 59
0 533 027 56 11
Yarhasanlar Mah. 2306 Sk. No:20/A
Ragıp Bey Mah.155 SK.No:20
Kurtuluş Mah.Nazım Yavuz Cad.No:3/1
2.Anafartalar Mah. Cumhuriyet Cad. No:69/A
Şahkulu Bey Cad. No:15 / B
Batman Yolu Üzeri Üzeri Çağdaş Lokantası
Yanı
Şehit İshak Mah. Atatürk Cad.Cetvel Yolu
Atasayar Ap.Altı 1/C
Merkez Mah.Milli Egemenlik Cad. No:15/B
Merkez Mah. Silifke Cad. Işık Ap.Altı 218/A
Saray Mah. İnönü Cad. No:69/B
MANİSA
0 544 482 29 61
Tarsus
MERSİN
Hüseyin Yılmaz
0 324 627 26 62
0 532 408 29 70
Erdemli
Erdemli
Silifke
MERSİN
MERSİN
MERSİN
Ümit İlkyaz
Hamit Şahin
Himmet Esin
0 324 515 47 21
0 324 516 27 27
0 324 712 01 91
0 532 440 44 48
0 532 707 13 99
0 542 404 77 54
0 532 481 45 75
İ.İnönü Bulvarı Hürriyet Mah. Hilal Ap. No:274/B Yenişehir
MERSİN
Metin Serdar Açıl
0 324 326 48 35
Hürriyet Mah.İsmet İnönü Bulvarı 1756
Sk.Mahmut Hayfavi Sit.B Blok Altı B1-B2
Akarca Mah. 2.Cad. 49/A
Meydan Mah. Kıyı Sk. No:17/C
Hamidiye Mah.C. Topel Cad. Tankut Ap.
No:5/31
Yenişehir
MERSİN
Murat Kaplan
0 324 327 51 27
Anamur
Mut
MERSİN
Mersin
Murat Aslan
Fatih Alıç
0 324 814 16 17
0 324 774 55 03
Çamlıbel
MERSİN
Bülent Küçükkubaş
0 324 238 44 20
Yeni Mah. A.Menderes Bulvarı No:260
Fethiye
MUĞLA
Rahmi Ünal
0 252 613 26 48
0 532 568 63 23
Çıldır Mah. 105 Sk. Denizelli Ap. No:6/B
Marmaris
MUĞLA
Ramazan Akbaba
0 252 412 39 49
0 536 501 72 41
Özer Karabulut
0 252 382 51 71
0 532 693 53 08
172 UZMAN KLİMA TEKNİK
Mehmet Anıt Cad.Anıt İş Merkezi 3/C Turgutreis Bodrum
MUĞLA
173 ŞENTÜRK SOĞUTMA
Hacı İlyas Mah. Sodra Sk. No:16/C
MUĞLA
174 AYDIN BOBİNAJ
Müştak Bey Mah. İbrahim Okyay Sk. No:3/3
Milas
MUĞLA
Mehmet Emin
Şentürk
Aydın Yayla
0 531 985 99 75
0 536 705 12 97
0 252 513 32 17
0 532 504 96 26
0 252 214 58 45
0 542 523 22 39
175 ANADOLU TEKNİK SERVİS Taşyaka Mah. Ölüdeniz Cad. No:55
Fethiye
MUĞLA
Oğuzhan Özde
0 252 614 56 85
176
177
178
179
180
181
182
Bodrum
MUĞLA
NEVŞEHİR
NİĞDE
ORDU
ORDU
ORDU
OSMANİYE
0 252 358 67 96
0 (384) 212 17 38
0 388 232 01 59
0 452 225 18 53
0 452 212 10 47
0 452 212 18 18
0 (328) 718 93 08
0 362 231 51 11
0 362 234 25 50
0 536 510 04 86
0 (535) 818 90 83
0 542 313 35 53
0 544 480 00 53
0 538 550 93 66
0 541 236 52 26
0 484 223 14 04
0 544 223 14 04
183
184
185
186
BODRUM MÜHENDİSLİK
DAMLA SOĞUTMA
DAMLA SOĞUTMA
ÖMÜR ELEK.LTD.ŞTİ
EVSER SOĞUTMA
ASES KLİMA SERVİSİ
CÖMERT SOĞUTMA
KAÇKAR ISITMA
SOĞ.LTD.ŞTİ
SAM-AKS SOĞUTMA
DİÇER SOĞUTMA
ÇAKMAKÇILAR ISITMA
SOĞ.SİST
Mermerdelen Mah. Cumhuriyet Cad. No:49
RİZE
Çiftlik Mah.Mete Sk. No:24/1
Rasathane Mah. Selimiye Sk. No:18/1
SAMSUN
SAMSUN
Tolga Şahansoy
Semahat İven
Serkan Yavuzkan
Fırat Bey
Abdurrahman Ur
Serdar Günlü
İhsan Cömert
Murat Yıldız Zikrullah Bey
Köksal Rizeli
Selçuk Diçer
Eski Kunduracılar Çarşısı No:32
SİİRT
Halil Çakmakçı
Cumhuriyet Bulvarı No: 70/A Turgutreis
Çiçekçi Camii Yanı Seferi Sk. No:10
Sungur Bey Eski Müze Cad. Tümer Altı 25/A
Düz Mah. Yıldız Sk. No:7/1
Şarkiye Mah. Fatma Hatun Sok. No: 38 /A
Yeni Mah. 303.Sk. No:25/A
Bağ Mah. Hükümet Cad.No:120/A
187 SAVUN SOĞUTMA
Ece Mah. Arap Evliyası Sok. Ülker Apt. Altı 3/B
188 GÜNEY ELEKTRİK
Örtülüpınar Mah.Evliya Cad. 5/A
Kadirli
0 464 223 52 52
0 346 221 23 43
0 533 740 96 40
0 (532) 558 53 72
0 535 939 26 01
0 533 660 74 06
SİVAS
Fazıl Agah Savun
Merkez
SİVAS
Mustafa Çopur
ŞANLIURFA
Mehmet Bulut
Akçakale
Viranşehir
ŞANLIURFA
ŞANLIURFA
Ali Karanfil
Murat Ülük
0 414 411 22 12
0 414 511 30 30
0 545 292 83 66
0 346 221 26 52
0 533 433 82 81
0 505 389 09 99
189 HİZMET KLİMA
Yenişehir Mh. Emn.Cd. Kutluay Ap.Altı No:32
190 KARANFİL SERVİS
191 DOSTLAR TİCARET
Yeni Mah.Zübeyde Hanım Cad.No:28
Gölbaşı Mah. Karacadağ Cad. No:49
192 GÜNEŞ TEKNİK
Yeşildirek Mah. 408 Sk. İfşatlar Ap.Altı No: 5/ C Yenişehir
ŞANLIURFA
Ahmet Güneş
0 414 312 37 37
0 542 784 18 00
193
194
195
196
Atatürk Mah.Gaffar Okkan Cad. No:74
100.Yıl Mah.Hükümet Cad. No:235
Atatürk Cad. No:88
Çerkezköy
Hisar Mah. Adalet Sk. No:24
Hayrabolu
GÜLBAHAR HATUN MAH . BEHZAT BULVARI
Merkez
75/B
ŞIRNAK
TEKİRDAĞ
TEKİRDAĞ
TEKİRDAĞ
M.Kadri Bahşiş
Erkan Özkovalak
Ebru İğdeli
Talat Poyraz
0 486 216 74 29
0 282 261 11 27
0 282 726 11 63
0 282 315 55 48
0 542 429 39 49
0 555 985 84 22
0 544 226 83 26
0 542 261 03 39
TOKAT
Ercan Uslu
0 356 213 19 70
0 544 603 87 81
198 KALYON SOĞUTMA
Gülbahar Hatun Mah. Mumcular Sk. No:11-11A
TRABZON
Nuh ve Musa Kalyon 0 462 223 47 62
0 533 330 30 47
199
200
201
202
203
204
Kandil Sk. No:19
Değirmendere
Kemerkaya Mah. Türk İş Hanı No:Z/12
Gülbahar hatun mah.maraş cad.no:269
Cumhuriyet Mah. Necati Özen Cad. No:19/B
Ordu Cad. Öğretmenevi Yanı Aras Ap.Altı
İstanbul Cad. Bora Sk. 17/A
A.nohutlu Mah. Emniyet Cad. Geçit Sk. Koç Ap.
No:1
Çınartepe Mah. Bülent Ecevit Cad. TTK 69
Ambarları Mevkii
Müftü Mah. Çetin Apatay Bulvarı No:37
Kdz. Ereğli
TRABZON
TRABZON
TRABZON
UŞAK
VAN
YALOVA
Zafer Bey
İlker Seyis
Ahmet Papuşçu
Özgür Dönmez
Orhan Deniz
Yakup Akbulut
0 462 325 10 33
0 462 322 51 28
0462 230 36 42
0 276 216 83 63
0 432 214 34 01
0 226 813 55 15
0543 724 04 30
0532 645 56 14
0 544 885 99 77
0 532 673 73 30
0 532 502 55 67
YOZGAT
İbrahim Kadifekale
GÜVEN TEKNİK
SEDEF TEKNİK
TİPİ SOĞUTMA
POYRAZ TEKNİK
197 TEKNO CENTER KLİMA
OLGUN KLİMA LTD.ŞTİ
MERT SOĞ.KLİMA
4M TEKNİK
SİSTEM TEKNİK
ÖZ-DE TEKNİK
TEKNİKEL KLİMA
205 KADİFEKALE TEKNİK
GENEL ELEKTROMOTOR
LTD.ŞTİ
207 ERBUZ SOĞUTMA SİST.
206
0 414 316 92 54
0 542 675 50 13
0 354 217 25 75
0 505 678 05 17
ZONGULDAK İsmail Bey
0 372 253 12 10
0 554 771 97 57
ZONGULDAK Uğur Tunalı
0 372 316 21 40
0 532 375 40 80

Benzer belgeler