IB Programı Tanıtıldı

Transkript

IB Programı Tanıtıldı
 2013 / 2014 ‐ SAYI: 15
Haftanın Bazı Başlıkları




IB Programı Tanıtıldı Yeni Yıla Reverans Zeka Oyunları Turnuvası Engelsiz İletişim
IB Programı Tanıtıldı Zeka Oyunları Turnuvası TED BURSA KOLEJİ VELİ BÜLTENİ 2013/2014 ‐ SAYI: 15 IB Programı Tanıtıldı Okulumuz 8.sınıf, Hazırlık ve 9.sınıf öğrencileri için 25 Aralık 2013 Çarşamba günü Uluslararası Bakalorya Diploma Programı tanıtım sunumu IB Koordinatörümüz Ebru BEKİL tarafından gerçekleştirildi. Yapılan sunumda programın amacı, öğrenciye kazandırdığı özellikler, programı tamamlamak için yapılması gerekenler ve IB müfredatı öğrencilere ayrıntılı bir şekilde aktarıldı. IB programında öğrenimlerine devam eden 11 ve 12. sınıf öğrencilerimiz IB programı ile ilgili görüşlerini ve programın kendilerine kazandırdıklarını öğrencilerle paylaştılar. Sunum öğrencilerimizin soruları cevaplanarak tamamlandı. 2
TED BURSA KOLEJİ VELİ BÜLTENİ 2013/2014 ‐ SAYI: 15 3
TED BURSA KOLEJİ VELİ BÜLTENİ 2013/2014 ‐ SAYI: 15 Yeni Yıla Reverans İlkokul Bale Kulübü öğrencilerimiz bu hafta kulüp dersinde öncelikle temel bale hareketlerini çalışıp, sonra da yeni yılı dans ederek kutladılar. Tüm dönem çok sıkı çalışan balerinlerimiz, yeni yılı dans ederek kutlamanın tadını çıkardılar. 4
TED BURSA KOLEJİ VELİ BÜLTENİ 2013/2014 ‐ SAYI: 15 Zeka Oyunları Turnuvası Zeka Oyunları Turnuvaları çerçevesinde düzenlenen Mancala ve Abalone zeka oyunları Düşleyap Atölyesinde, okulumuz 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Çok keyifli geçen turnuvalarımız süresinde öğrencilerimiz dikkatle ve centilmence yarışarak güzel bir performans sergilediler. Mancala oyununda; 3. sınıflar kategorisinde Alitan ÖZEKEN, 4. sınıflar kategorisinde Bahadır Alp GÜNEY, Abalone oyununda; 3. sınıflar kategorisinde Emirhan EMRE heyecanlı elemeler sonucunda şampiyon olmuşlardır. Öğrencilerimizi yürekten kutluyoruz. 5
TED BURSA KOLEJİ VELİ BÜLTENİ 2013/2014 ‐ SAYI: 15 6
TED BURSA KOLEJİ VELİ BÜLTENİ 2013/2014 ‐ SAYI: 15 Engelsiz İletişim Hayat olması gerektiği gibi değil, olduğu gibidir. Onu değiştiren yaşama biçiminizdir. Virginia Satir İletişim geniş anlamda "kişi ve çevresi arasında iki yönlü ilişkiyi ilgilendiren tüm aşamalar" olarak tanımlanabilir. Dinamik, akıcı, devamlı ve değişken bir süreçtir. İletişimi "herhangi bir işaret yardımı ile duygu, düşünce ve anlamların nakli ya da değiş tokuşu" olarak da tanımlayabiliriz. İletişimin Amacı İnsanların birbirleriyle iletişim içinde olmalarının ana amacı temel bazı gereksinimlerini gidermektir. İnsan iletişim sisteminin etkinliği bireylerin kendileri hakkındaki bilgilerini anlama, düzeltme ve dolayısıyla davranışlarına rehberlik etmede de yardımcıdır. İletişimin Öğeleri Bireyler sözel olan ve sözel olmayan yollarla birbirleriyle iletişim içine girerler. Ancak ister sözel olsun, isterse olmasın iletişimin gerçekleşmesinde bazı öğelere gereksinim vardır. Bunlar; kaynak, kanal, mesaj ve alıcıdır Bu iletişim modelinde de görüldüğü gibi kaynağın ve alıcının duygu, tutum ve iletişim bilgisi etkileşim sırasında önemlidir. Aynı şekilde mesajın iletilmesinde kullanılan kanallar, bu kanalların etkin kullanımı ve mesajın doğru olarak alınması ve yorumlanması da o denli önem taşır. İletişim sırasında geri bildirimden yararlanmak (açıklamak, tartışmak, önermek) iletişimi daha anlamlı kılacaktır. İletişimin Türleri Sözlü İletişim Sözsüz İletişim Kullanılan sözcükler Vücut dili Yaratılan ses tonu ve vurgular Mimikler Konuşma Anındaki Ses İniş Çıkışları, Jestler İnsanın düşüncelerini, bilgilerini iletmede en temel araç olan konuşma dili yani sözlü iletişim duyguların, heyecanların, coşkuların iletilmesinde çoğu kez yetersiz kalır. Bu nedenle, konuşurken duygu ve düşünceleri ifade edecek mimiklere, el kol hareketlerine farkında olmadan başvurulur. Sözsüz iletişim, daha önce birbirini tanımayan kişilerin birbirleri hakkında karar vermelerine neden olabileceği gibi, birbirini tanıyan kişilere de karşılıklı olarak ilişkilerinin yönü ve niteliği hakkında bilgi verir ve iletişimlerini, davranışlarını etkiler. Sözsüz iletişim, bizlere sözlü iletişim mesajlarının yorumlanmasında da ipuçları sağlayarak, yardımcı olur. 7
TED BURSA KOLEJİ VELİ BÜLTENİ 2013/2014 ‐ SAYI: 15 İletişimin Temel Koşulları Kişiler arası iletişim; kişilerin birbirlerine bilinçli veya bilinçsiz olarak iletmek istedikleri duygu ve düşüncelerini aktardıkları bir süreçtir. Başarılı bir iletişimin temel koşulları şunlardır:  Karşımızdaki kişilere saygı duymak ve etkin dinlemek; onların varlığını kabul etmek, önemli ve değerli olduklarını hissettirmek, onları olduğu gibi benimsemek anlamını taşır.  Gerçekçi ve doğal davranmak; abartıdan uzak, olduğu gibi davranmaktır.  İletişimin belki de en önemli öğesi empatidir. Empati kavramını, dış dünyayı karşımızdakinin penceresinden görmeye çalışmak olarak tanımlayabiliriz. Kurulan bu duygu ortaklığı, iletişimin gücünü arttırır ve karşılıklı anlaşılma mesajlarının aktarılmasına olanak sağlar. İletişimde Davranış Kabul Sınırlarımızı Belirlemek Davranış kabul sınırlarımız; iletişimi nerede başlatıp, nerede bitirmemiz gerektiği konusunda bize yol gösterir. Baskıcı Demokratik Aşırı Hoşgörülü İletişim Engelleri Farkında olmadan kullandığımız iletişim engelleri ile karşımızda bize bir sorununu anlatmak isteyen kişiye; anlaşılmama duygusu, savunmaya girme, haksızlığa uğradığını hissetme, sorununun aslında önemsiz ve saçma olduğunu düşünme, sinirlenme, direnç gösterme, isyan, çaresizlik, kızgınlık vb. duyguları yaşatırız. Karşımızdaki kişinin yukarıda saydığımız pek çok iletişim engelinde ise en önce dinlenmeye, kabul edildiğini hissetmeye ihtiyacı vardır. Anlaşıldığını, kabul edildiğini, koşulsuz sevildiğini bilen bir kişiyle iletişim kurmak hiç de zor olmayacaktır. Dolayısıyla sorunlarda kavgaya, isyana, çaresizliğe dönüşmeden rahatlıkla çözülecektir. Bu engeller; 䌀ᕊ伀ቊ儀ቊ漀(桰뿿 좘ÿ좘 Emretme, yönetme “Yapacaksın…” Sonuç: Korku ya da direnç yaratabilir. Söylenenlerin tersini denemeye davet edebilir. İsyankâr ya da misillemeye yönelik davranışlara yol açabilir. 䌀ᕊ伀ቊ儀ቊ漀(桰뿿 좘ÿ좘 Uyarma, tehdit etme “Ya yaparsın, yoksa…” Sonuç: Korku, boyun eğme yaratabilir. Tehditlerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini denemeye çalışabilir. Kızgınlık doğurabilir. 䌀ᕊ伀ቊ儀ቊ漀(桰뿿 좘ÿ좘 Ahlak dersi verme “Bu durumda… yapmak gerekir.” Sonuç: Zorunluluk ya da suçluluk duyguları yaratabilir. 䌀ᕊ伀ቊ儀ቊ漀(桰뿿 좘ÿ좘 Öğüt verme, çözüm getirme “Ben olsam…” 8
TED BURSA KOLEJİ VELİ BÜLTENİ 2013/2014 ‐ SAYI: 15 Sonuç: Kendi sorununu çözmekten uzaklaşır. Aynı akıl vermenin devamına ihtiyaç duyabilir. 䌀ᕊ伀ቊ儀ቊ漀(桰뿿 좘ÿ좘 Mantık yoluyla inandırma “Olaylar gösteriyor ki…” Sonuç: Ailesinin onu dinlemediğini düşünüp iletişimini kesmesine sebep olabilir. 䌀ᕊ伀ቊ儀ቊ漀(桰뿿 좘ÿ좘 Yargılama, suçlama “Sen zaten inatçısın…” Sonuç: Yetersizlik ve yanlış değerlendirmelere neden olabilir. Azarlanma korkusu ile iletişimi kesmesine neden olabilir. 䌀ᕊ伀ቊ儀ቊ漀(桰뿿 좘ÿ좘 Övme “Diğer çocuğa haddini ne güzel bildirdin.” Sonuç: Kendini yanlış algılamasına neden olabilir. 䌀ᕊ伀ቊ儀ቊ漀(桰뿿 좘ÿ좘 Ad takma, gülünç duruma düşürme “Koca bebek…” Sonuç: Kendisini değersiz hissetmesine neden olabilir. Karşılık verme davranışı ortaya çıkabilir. 䌀ᕊ伀ቊ儀ቊ漀(桰뿿 좘ÿ좘 Tahlil etme, teşhis koyma “Aslında sen öyle demek istemedin...” Sonuç: Anlaşılmadığını düşünebilir. 䌀ᕊ伀ቊ儀ቊ漀(桰뿿 좘ÿ좘 Teselli etme “Zamanla kendini daha iyi hissedersin…” Sonuç: Kişi kızgınlık duyabilir. Anlaşılmadığını düşünüp, iletişim yollarını kapayabilir. 䌀ᕊ伀ቊ儀ቊ漀(桰뿿 좘ÿ좘 Soruşturma “Kim? Nasıl? Neden?” Sonuç: Soruları cevapladıkça eleştiriler ve zoraki çözümler arttıkça yarı doğru ve durumu kurtarmaya yönelik cevaplar verebilir. Endişe yaratabilir. 䌀ᕊ伀ቊ儀ቊ漀(桰뿿 좘ÿ좘 Konuyu değiştirme “Daha güzel şeylerden konuşalım.” Sonuç: Sorunları çözmek yerine sorunlardan kaçmanın daha kolay olduğu düşüncesine sahip olmasını sağlayabilir. 9

Benzer belgeler

Uzlaşı Sanatı - TED Bursa Koleji

Uzlaşı Sanatı - TED Bursa Koleji Bu  yıl  okulumuzda  1.  ‘si  düzenlenecek  olan  Zeka  Oyunları  Turnuvaları,  bir  çok  grup  ve  kategoride  öğrencilerimizi  zeka  oyunları  oynamaya  davet  etmektedir.    Öğrencilerimiz  satr...

Detaylı

2013 / 2014 - SAYI: 7 Çocukluk Dönemi Korkuları

2013 / 2014 - SAYI: 7 Çocukluk Dönemi Korkuları kurtulmamış,  anne‐babayı  kaybetme  ve  yalnız  bırakılma  korkusunu  yoğun  yaşayan  çocuklarda  karanlıktan  korkma ve odasında yalnız uyuyamama sık görülen bir davranıştır.    Böyle bir durumd...

Detaylı