İnsani İlişkiler Açısından Komşuluk

Yorumlar

Transkript

İnsani İlişkiler Açısından Komşuluk
İnsani İlişkiler Açısından Komşuluk
‫واعبدوا الل"ه ولا تشركوا به شيـا وبالوالدين احسانا وبذي القربى‬
‫واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والص(احب‬
‫ من كان مختالا‬3‫ ان( الل"ه لا يحب‬5‫ وما ملكت ايمانكم‬9‫بالجنب وابن الس(بيل‬
‫فخور‬
Değerli Müminler
Varlığımızı devam ettirmek, maddi ve manevi
anlamda destek bulmak ve huzuru elde etmek için bir
toplumun ferdi olmaya muhtacız. Çünkü Yaratan bizi
aciz ve muhtaç olarak yarattı.
Koca bir yalnızlıkla kendini boğan, komşuluk
ve akrabalık bağlarını koparan, sevinç ve kederlerini
paylaşamayan insanoğlu bugün ağır bir buhran
yaşamaktadır. Aynı binada birbirini tanımayan,
selamlaşmayan, kimsenin haberi olmadan evinde ölü
bulunan yahut açlığın, yokluğun pençesinde kıvranan
yığınlar bulunmaktadır. Sonrada bu bencil hayattan,
tutunacak
bir
el
bulamamaktan
şikâyetler
yükselmektedir.
Rabbimiz Nisa Suresinde tüm bu kötü halleri
iyiliğe ve huzur kapısına çevirecek bir çare
sunmaktadır. ““Allah’a ibadet edin ve O’na hiçbir
şeyi ortak koşmayın. Anaya, babaya, akrabaya,
yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak
komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya ve
elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz, Allah
kibirlenen
ve
övünen
kimseleri
sevmez.”1Yapılabilecek hangi iyilikler varsa onları
yaparak güzellikleri yaymak ve huzur toplumu
oluşturmak. Senden kaçana bir, hatta binlerce adım
atmak.
Efendimiz de bir Hadis-i Şeriflerinde:
“Komşusu açken tok yatan kimse bizden değildir.” 2
Buyurarak komşularımızın en gizli hali olan açlığını
bile anlayacak bilgi ve ilgiye sahip olmamız
gerektiğini bildirmektedir. Bu aynı zamanda imanın
da bir gereğidir. Yoksa mümin olduğunu söylemek
bir değer ve anlam ifade etmeyecektir.
İşte bu düsturları kendine rehber edinen İslam
toplumu “komşu komşunun külüne muhtaçtır”,
“ev alma, komşu al” gibi atasözlerini toplum
hafızasına kazıyarak en güzel komşuluk ilişkilerini
ortaya koymuştur.
Başka dinlerden veya milletlerden de olsa
komşusuna sevgi, merhamet ve yardımın en güzel
numunelerini vererek kurallar koymuşlardır. İçinde
bulunduğumuz birçok farklı din ve ırkın bulunduğu
toplumda bu güzel komşuluk ilişkilerini sergileyerek
gönülleri kazanmak ve İslam’ın huzur ve barış
atmosferini teneffüs ettirmek de bizim en büyük
sorumluluğumuzdur.
Kıymetli Kardeşlerim
Bu kuralların bazılarını sıralarsak komşusunu
mirasçısı olan3 akrabası gibi görerek her türlü yardım
ve ilgiyi kesmemek, selamlaşmak, hediyeleşmek,
pişirdiğinden ona da göndermek bu güzelliklerdendir.
Yine komşusuna eliyle ve diliyle eziyet etmemek,
namusunu korumak, ihtiyacı olduğunda boş
çevirmeden ihtiyacını gidermek, hastalık, sevinç ve
keder hallerinde ziyaret etmek, onlara zarar verecek
işler yapmamak bu erdemlerdendir. Sırlarını açığa
vurmamak, kusurlarını affetmek, verdiği eziyete
sabretmek, başına bir bela geldiğinde teselli etmek
komşuluk ilişkilerinin ilerlemesi ve komşularımızla
huzurun tesisi için konulan kuralların bir kısmıdır.
Müslüman olan, olmayan tüm komşularımızla
iyi geçinmeyi, iyi bir müslüman olarak hatırlanmayı
ve dünya ve ahiret mutluluğuna ermeyi dileyerek
hutbemi bir Hadis-i Şerifle bitiriyorum: “İyi bir
komşu, rahat bir binek ve geniş bir ev insanı
mutlu eden sebeplerdendir.”4
Türker AKŞENER
Harburg Mehmet Akif Ersoy Camii Din Görevlisi
1
Nisa Suresi 4/36.
Müslim, iman, 74; Birr ve Sıla, 142; Ahmed b. Hanbel, 1,55.
3
Buhârî, Edeb, 28; VII, 78.
4
Ahmed, Müsnedü’l-Mekkiyyîn, III, 407–408.
2