ulusal aydınlatma kongresi

Transkript

ulusal aydınlatma kongresi
8.
ULUSAL
AYDINLATMA
KONGRESİ
14-15 Nisan 2011
İstanbul Dünya Ticaret Merkezi
Salon 9-10, Pamukkale Konferans Salonu
Yeşilköy, İSTANBUL
2. DUYURU
SPONSORLAR
Ana Sponsor
Destekleyenler
SUNUŞ
Aydınlatmanın araştırma, tasarım, uygulama ve üretim
gibi değişik alanlarında çalışan kişileri bir araya getirmek,
karşılıklı bilgi ve deneyim aktarımını sağlamak, aydınlatma
ile ilgilenen kişi ve kuruluşlara ulaşarak bu konudaki
birikimi ortaya koymak ve gelişmeleri izlemek amacıyla 14
- 15 Nisan 2011 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen “8.
Ulusal Aydınlatma Kongresi”nde sizleri aramızda
görmekten onur duyacağız.
Kongre Düzenleme Komitesi
YER
8. Ulusal Aydınlatma Kongresi, İstanbul Dünya Ticaret
Merkezi (İDTM), 9-10 no’lu salon binaları, Pamukkale
Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecektir.
KAYIT
Kayıt işlemleri, Pamukkale Salonu girişinde saat 08:30’da
başlayacaktır. Kongre’ye katılım ücreti 75 YTL’dir. Kongre
ücreti, bildiri kitabı, oturum aralarındaki ikramlar ve açılış
kokteylini kapsamaktadır. Kayıt ücreti aşağıdaki hesap
numarasına yatırılabileceği gibi, kongre sırasında da nakit
olarak ödenebilecektir (Kredi kartı kabul edilmemektedir).
Banka Hesap Bilgileri:
Türkiye İş Bankası, Yıldız Teknik Üniversitesi Şubesi;
Hesap No: 1199 - 3090463
IBAN: TR 740006400000111993090463
Kongre’ye yalnızca oturumları izlemek için katılanlardan
ücret alınmayacaktır.
KONGRE PROGRAMI
Toplam 30 bildiri, 4 uygulama projesi ve 1 panelin yer
alacağı kongrenin oturumları 14 – 15 Nisan 2011
tarihlerinde İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM), 9-10
no’lu salon binaları, Pamukkale Konferans Salonu’nda
aşağıdaki programa göre gerçekleştirilecektir.
8. ULUSAL AYDINLATMA KONGRESİ
PROGRAMI
14 Nisan 2011 Perşembe
08:30-09:30 KAYIT
09:30-10:45 AÇILIŞ KONUŞMALARI
10:45-11:00 ARA
I. OTURUM
LED IŞIK KAYNAKLARI
Oturum Başkanı: Mehmet Şener Küçükdoğu, ATMK
11:00-11:15 Organik Işık Yayıcı Diyotlar
Elif Parlak
11:15-11:30 LED’lerin Fotometrik Ölçümleri
Yusuf Çalkın, Kamuran Türkoğlu
11:30-11:45 Verimli LED Armatürü için Optik ve Isıl
Tasarım Süreçleri
Sermin Onaygil, M.Berker Yurtseven,
Niyazi Gündüz, Emre Erkin
11:45-12:00 Led Işık Kaynaklarının Renk Sıcaklıklarının
Görüntü İşleme Teknikleri Kullanılarak
Belirlenmesi
İsmail Serkan Üncü, İsmail Taşçı
12:00-12:15 LED’lerin Aydınlatma Amaçlı Kullanımı
Canberk Tonguç (Cree)
12:15-12:30 SORULAR
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
II. OTURUM
LED ve ENERJİ VERİMLİLİĞİ
Oturum Başkanı : Fahir Gök, AGİD Bşk.
13:30-13:45 Yol Aydınlatma Tesisatlarında LED'li Armatür
Kullanımının Teknik ve Ekonomik Açıdan
İncelenmesi
Sermin Onaygil, Önder Güler, Emre Erkin
13:45-14:00 İstanbul’daki LED’li Trafik Lambalarının Ülke
Ekonomisine Katkısı
Yusuf Dursun
14:00-14:15 Tüp Fluoresan Lambalı Tesisatların LED’li
Tesisatlar ile Enerji Performansı ve
Aydınlatma Kalite Kriterleri Açısından
Karşılaştırılması
Banu Manav, Emre Erkin, Önder Güler,
Sermin Onaygil
14:15-14:30 LED Uygulamaları: Vegas Mall (Rusya) ve
Anayasa MONUMENT (Türkmenistan)
Projeleri
Sevim Kösem (Philips)
14:30-14:45 SORULAR
14:45-15:00 ARA
III. OTURUM
IŞIK ÖLÇÜMLERİ
Oturum Başkanı : Leyla Dokuzer Öztürk, ATMK
15:00-15:15 Detector-Based Irradiance Measurement
Using Wavelength-Tunable Lasers at PTB
Alaa-Eldin Abd-Elmageed, Stefan Winter,
Stefan Kück, Peter Sperfeld, Saulius Nevas,
Armin Sperling
15:15-15:30 Işık Kaynaklarının Renksel Geriverimlerinin
Görüntü İşleme Teknikleri Kullanılarak
Belirlenmesi
İsmail Serkan Üncü, İsmail Taşçı
15:30-15:45 Türkiye’de Gece Gökyüzü Parlaklığının
Ölçülmesi
Zeki Aslan ve diğ.
15:45-16:00 Altın Nanotaneciklerin Optik Özellikleri ve
Aydınlatmada Kullanılma Olanağı
Nihal Sarıer, Emel Önder
16:00-16:15 SORULAR
16:15-16:30 ARA
PANEL
16:30-18:30 LED ile AYDINLATMA
Moderatör : Sermin Onaygil, ATMK
Panelistler: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Temsilcisi
Fahir GÖK, AGİD
Muhammed Garip, İBB
Hakan Ünsalan, LİTPA
18:30-19:00 SORU ve ÖNERİLER
19:00-20:00 KOKTEYL
15 Nisan 2011 Cuma
IV. OTURUM
YAPAY AYDINLATMA
Oturum Başkanı : Müjgan Şerefhanoğlu Sözen, ATMK
09:30-09:45 Büro Hacimlerinin İç Yüzeylerindeki Uygun
Işıklılık Oranlarının İncelenmesi
Şenay Çelebi, Leyla Dokuzer Öztürk
09:45-10:00 Görsel Konfor Yönünden Çalışma Masaları
Şensin Aydın Yağmur, Müjgan Şerefhanoğlu
Sözen
10:00-10:15 Yapay Aydınlatma – Vitrin İşlevi İlişkisi
Hamide Temel
10:15-10:30 İç Mekanda Yapay Aydınlatma ile Görsel
Konfor Şartlarının Sağlanmasında Sağlık
Faktörü
Damla Altuncu, Mergül Saraf
10:30-10:45 Yenilenebilir Enerji Tesislerinde
Aydınlatmanın Doğru Akım ile Yapılması
Engin Çetin, Ahmet Yılancı, Harun Kemal
Öztürk, Mahmut Hekim
10:45-11:00 Teknik Aydınlatmada LED Teknolojisi
Emrah Heper (Moonlight)
11:00-11:15 SORULAR
11:15-11:30 ARA
V. OTURUM
RENK ve ALGILAMA
Oturum Başkanı : Gülen Çağdaş, İTÜ Mimarlık Fak.Böl.Bşk.
11:30-11:45 Colours in Office Buildings under a Clear
Sunny Sky. The Occupants’ Point of View
Azeddine Belakehal, Amar Bennadji,
Kheira Tabet Aoul
11:45-12:00 Farklı Aydınlatma Koşulları Altında Renk
Yeğinliğinin İç Mekanda Ferahlık Algısı
Üzerine Etkisi
Semiha Yılmazer, Sibel Ertez Ural
12:00-12:15 Master Planning Process That Includes
Daylight and Colours as a Determinant: The
Case of New Master Plan of The Robert
Gordon University
Amar Bennadji
12:15-12:30 Düzlem, Hacim ve Yapı Yüzü
Renklendirmesindeki Benzerlik ve Ayrımlar
Esra Küçükkılıç Özcan, Rengin Ünver
12:30-12:45 SORULAR
12:45-14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
VI. OTURUM
ENERJİ PERFORMANSI ve ETKİN ENERJİ KULLANIMI
Oturum Başkanı : Erhan Karaçay, EMO İst. Şb. Bşk.
14:00-14:15 Binalarda Aydınlatma Enerjisi
Performansının Belirlenmesi Türkiye İçin Bir
Yöntem
Alpin Köknel Yener, Feride Şener
14:15-14:30 Binalarda Aydınlatma Enerji Performansı
Belirleme Süreci, Karşılaşılabilecek Sorunlar
ve Çözüm Önerileri
Emre Erkin, Sermin Onaygil, Dionyz
Gasparovsky
14:30-14:45 Kontrol Sistemlerinin Aydınlatma Enerji
Performansına Etkisi
Hüma Aksakal, Emre Erkin, Sermin Onaygil
14:45-15:00 Bina Aydınlatma Enerjisi Performansında
Kullanıcı Davranışları
Feride Şener, Faruk Uyan
15:00-15:15 Akıllı Konutlarda Aydınlatma ve Örnekler
Özlem Sümengen, Alpin Köknel Yener
15:15-15:30 LED’li Yol Aydınlatma Sistemleri:
Çağlayan Kavşağı Uygulaması
Engin Cebeci (Siteco)
15:30-15:45 SORULAR
15:45-16:00 ARA
VII. OTURUM
AYDINLATMA TASARIMI ve TEKNİĞİ
Oturum Başkanı : Rengin Ünver, ATMK
16:00-16:15 Aydınlatma Tasarım Sürecinde VIVALDI ve
ECOCALC Programlarının Kullanımı
Arzu Cilasun, Leyla Dokuzer Öztürk
16:15-16:30 Bina Enerji Simülasyon Programları İle
Aydınlatma Konusunda Özelleşmiş
Programlar Arasında Günışığı Aydınlık Değeri
Hesaplama Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Dilay Kesten
16:30-16:45 Lazerlerin Tehlikeli Kullanımı
Kamuran Türkoğlu, Özcan Bazkır
16:45-17:00 Lamba Işığı İle Aydınlatmada Gölge
Niteliğinin Belirlenmesine Yönelik Bir
Araştırma
Şensin Aydın Yağmur, Leyla Dokuzer Öztürk
17:00-17:15 Tasarımın Sürdürülebilirliği Temelinde
Aydınlatma Nesnelerine Farklı Bir Bakış
Seçil Şatır
17:15-18:00 SORULAR ve KAPANIŞ
BİLİMSEL KURUL
Prof. Dr. Mehmet Şener KÜÇÜKDOĞU
İKÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Prof. Müjgan ŞEREFHANOĞLU SÖZEN
YTÜ Mimarlık Fakültesi
Prof. Dr. Sermin ONAYGİL
İTÜ Enerji Enstitüsü
Prof. Dr. Rengin ÜNVER
YTÜ Mimarlık Fakültesi
Prof. Dr. Leyla DOKUZER ÖZTÜRK
YTÜ Mimarlık Fakültesi
Prof. Dr. Alpin KÖKNEL YENER
İTÜ Mimarlık Fakültesi
DÜZENLEME KURULU
Prof. Dr. Mehmet Şener KÜÇÜKDOĞU
Prof. Müjgan ŞEREFHANOĞLU SÖZEN
Prof. Dr. Sermin ONAYGİL
Prof. Dr. Rengin ÜNVER
Prof. Dr. Leyla DOKUZER ÖZTÜRK
Prof. Dr. Alpin KÖKNEL YENER
Doç. Dr. Önder GÜLER
Y. Doç. Dr. Banu MANAV
Y. Müh. Kamuran TÜRKOĞLU
Ar. Gör. Emre ERKİN
KONGRE SEKRETERLİĞİ
Ar. Gör. Emre ERKİN (İTÜ Enerji Enstitüsü)
Y. Müh. Kamuran TÜRKOĞLU (TÜBİTAK UME)
YAZIŞMA ADRESİ
İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü,
Ayazağa Kampüsü, 34469, Maslak, İstanbul
Tel
: (0212) 285 60 50
Faks
: (0212) 285 60 51
E-posta : [email protected]
Web
: http://www.atmk.org.tr

Benzer belgeler

ULUSAL AYDINLATMA KONGRESİ - Mimarlık Fakültesi

ULUSAL AYDINLATMA KONGRESİ - Mimarlık Fakültesi Kayıt işlemleri, Pamukkale Salonu girişinde saat 10:00’da başlayacaktır. Kongre’ye katılım ücreti 150 TL’dir. Kongre ücreti, bildiri kitabı, oturum aralarındaki ikramlar ve açılış kokteylini kapsam...

Detaylı