academıcal currıculum vıtae kaan hürkan

Transkript

academıcal currıculum vıtae kaan hürkan
ACADEMICAL CURRICULUM VITAE
KAAN HÜRKAN
Birth Date:
24 May 1984
Mailing
Address:
Çanakkale Onsekiz Mart University, Science and Arts Faculty, Biology Department, Terzioğlu
Campus. 17100 Çanakkale / TURKEY.
Mobile:
+36 702 875 922 / +90 507 977 98 04
e-mail:
[email protected] / [email protected]
Web site:
www.orchidologist.com / http://photo.orchidologist.com
EDUCATION
Country
University
Faculty / Institute
Department
Degree
Graduation
Year
TURKEY
Çanakkale
Onsekiz Mart
University
Graduate School Of
Natural And Applied
Sciences
Biology
Master Of
Science
2011
TURKEY
Çanakkale
Onsekiz Mart
University
Science And Arts
Faculty
Biology
Bachelor Of
Science
2008
TURKEY
Anadolu
University
Open Educatıon
Faculty
Laboratory Assistant
And Veterinary Health
Associate' s
Degree
2010
ACADEMIC AND PROFESSIONAL EXPERIENCES
Organisation
Country
European Commission /
Lifelong Learning Programme
City
HUNGARY Debrecen
Turkish Biologist Association
Çanakkale Branch
TURKEY
Department
Assignment
Period
University of
Debrecen
ERASMUS
Student
Sep 2012 /
Feb 2013
Chairman
Administrator
2008-2010
Çanakkale
AREA OF EXPERTISE
Plant Molecular Phylogeny, Plant Biology
PROJECTS
Project Name
Foundation Budget
Period
Task
Project
Type
DETERMINATION OF
MOLECULAR
PHYLOGENETIC
PROPERTIES OF ORCHIS
ANATOLICA BOISS. AND
ORCHIS TRIDENTATA
SCOPOLI (ORCHIDACEAE)
TAXA USING THE
TECHNIQUE OF DNA
SEQUENCING
Çanakkale
Onsekiz
Mart
University
4000
01.01.2010Researcher
01.01.2011
Collecting Comprehensive
Data for the Conservation of
Turkish Orchids
The Rufford
Foundation
13700
Coordinator
01.09.2013/
International
01.11.2014
Researcher
Collecting Comprehensive
Orchid Herbarium Data for
Conservation
Synthesys
15000
01.01.2014- Coordinator
International
31.05.2014 / Researcher
Characterization of Vitamin E
Biosynthesis Genes on Olea
TÜBİTAK
29684
15.08.2013- Scholaship
15.08.2014 holder
Commercial
National
AWARDS
Name of Award
Association
Year
Certificate of Honor
Anadolu University
2009
PUBLICATIONS
Article exculding technical notes, letter to editor, discussions, event presentations or abstracts
published in international periodicals covered by indexes other than SCI, SSCI or AHCI.
Güler, N., Hürkan, K., Gönüz, A. 2008. Report 48: Orchidaceae: Neotinea maculata (Desf.) Stearn. In
Vladimirov, V. & al. (ed.) New floristic records in the Balkans: 9, Phytologia Balcanica 14 (3): 438439.
Paper presented at both national and international congress, conference or symposium.
Hürkan, K., Mizsei, E., Molnar, V. A., Gönüz, A., Sramko, G., 2013. Niche Modelling can help to understand
parentage of an orchid hybrid. 31st New Phytologist Symposium. Orchid Symbioses: models for
evolutionary ecology. 14-16 May 2013, Calabria, Italy. Abstracts Book p 35.
Hürkan, K., Gönüz, A., 2012. Molecular Phylogenetic Affinity Of Orchis anatolica and Neotinea tridentata
(Orchidaceae) Taxa Using Dna Sequencing. 15th European Orchid Congress and Show 12-15th of
April, Budapest. Abstracts Book.
Acar, O., Görkem, H. N., Hürkan, K., Bozyel, E., 2012. Domates Bitkisinin (Solanum lycopersicum,
Solanaceae) Peroksidaz Aktivitesi ve Malondialdehid Miktarı Üzerine UV-C Uygulamasının Etkisi.
21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye. Özet Kitabı. s 504.
Gönüz, A., Yağan, B. D., Hürkan, K., 2011. Preliminary Report on Potential of Hypericum L. Taxa From Ida
Mountain (Kazdağı) in Bayramiç, Turkey. International Symposium on Kazdağları (Mount Ida) and
Edremit. Proceedings and Abstracts. p 188-193.
Döver, E., Gönüz, E., Yağan, B. D., Hürkan, K., 2011. Çanakkale (Türkiye) Bayramiç Barajı ve Barajı Besleyen
Akarsuların Kirlilik Yükleri ile Çevresel Etkileşimleri Üzerine Bir Araştırma. X. Ulusal Ekoloji ve
Çevre Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı. s 467.
Hürkan, K., Gönüz, A., Güler, N., Yağan, B. D., 2009. Çanakkale İlinde Doğal Yayılışlı Bazı Orchidaceae
Taksonları Üzerine Gözlemler. IX. Ulusal Ekoloji Ve Çevre Kongresi Özet Kitabı. s 243.
Gönüz, A., Yağan, B. D., Hürkan, K., Kaplan, M. E., 2009. Hava Kirliliğinin Bazı Peyzaj Bitkilerinin Pigment
İçerikleri Üzerine Etkileri. IX. Ulusal Ekoloji Ve Çevre Kongresi Özet Kitabı. s 136.
Yağan, B. D., Hürkan, K., 2009. Orman Yangınları Ve Orman Biyoçeşitliliği Üzerine Etkileri 2008 Eceabat Yalova Köyü (Çanakkale) Yangın Örneği. IX. Ulusal Ekoloji Ve Çevre Kongresi Özet Kitabı. s 79.
Gönüz, A., Demirbaş, S., Hürkan, K., Döver, E., Kaplan, M.E., 2008. The Investigation of Wetland Ecosystem
in the Araplar Gorge and its Surroundings. Third International Conference BALWOIS, Ohrid.
Abstracts p 303.
Güler, N., Gönüz, A., Hürkan, K., Döver, E., 2008. Çan (Çanakkale-Türkiye) İlçesi Doğal Yayılışlı Bazı
Orchidaceae Taksonları Üzerine Gözlemler. Çanakkale İli Değerleri Sempozyumu, Çan Değerleri
Sempozyumu Bildiriler Kitabı. s 143.
Gönüz, A., Yağan, B.D., Hürkan, K., Döver, E., 2008. Kolza Üretimi ve Biyokütle İle Enerji Arasındaki İlişkiler.
Yenka-2008. (Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sympozyumu) Çanakkale.
Gönüz, A., Tunç, İ., Hürkan, K., 2008. Çan (Çanakkale-Türkiye) Yöresi Orman Ağaçlarının Ekonomik
Potansiyeli Üzerine Bir Araştırma. Çanakkale İli Değerleri Sempozyumu, Çan Değerleri
Sempozyumu Bildiriler Kitabı. s 107.
Gönüz, A., Yağan, B. D., Hürkan, K., Ataş, S., Döver, E., 2008. Çan (Çanakkale-Türkiye) İlçesi Bitkisel
Değerleri. Çanakkale İli Değerleri Sempozyumu, Çan Değerleri Sempozyumu Bildiriler Kitabı. s 85.
BOOKS
Gönüz, A., Dülger,. Yağan, B. D., Hürkan, K., 2010. Sitoloji Laboratuvarı Uygulama Kitabı (Cytology
Laboratory Applications Book). ISBN: 978-605-61660-0-6.
ARTICLES PUBLISHED ON NATIONAL AND LOCAL PUBLICATIONS
Hürkan, K., 2010. Doğal Bitkilerin Gücü. Tailwind Inflight Magazine, Sayı: 11, Nisan 2010, s 83-87. Boyut
Matbaacılık, İstanbul.
Gönüz, A., Hürkan, K., 2007. Altın Mı? İlaç Mı? Kazdağı’ nın Bitkisel Hazineleri. Troy Dergisi, Sayı: 28. S1517. Çanakkale Olay Gazetesi Basım Tesisleri.
Hürkan, K., 2009. Lütfen Bulduğunuz Gibi Bırakın! Gazete Röportajı. Radikal Gazetesi Ulusal Basım, Sayı
4586, s 10.
Foreign Language: Turkish (Native Language), English (Upper Intermediate), Hungarian (Beginner)

Benzer belgeler

Nevzat Çevik CV için tıklayın - 15. Ulusal Türk El ve Üst Ekstremite

Nevzat Çevik CV için tıklayın - 15. Ulusal Türk El ve Üst Ekstremite 10. N. Çevik, “Northeast Lycia. The New Evidence- The Results from the past ten years from the Bey Mountains Surface Surveys”, Adalya XI, 2008, 189233 (SSCI). 11. N. Çevik-i.Kizgut-S. Bulut, “Rhodi...

Detaylı

nesli tehdit altındaki türler ayancık

nesli tehdit altındaki türler ayancık dd d d ddd dd d d d d ddd dd d d d dd dd dd d d dd d d d d ddd d

Detaylı