Akademik Planı

Transkript

Akademik Planı
Ek-1
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 – 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI
I. YARIYIL
Dersin Kodu Dersin Adı
Kredi
Dersin İngilizce Adı
(T+U)
AKTS
0801101
Temel Matematik I
2+0
General Mathematics I
6
0801102
Genel Biyoloji
2+0
General Biology
6
0801103
Uygarlık Tarihi
2+0
Civilization History
5
0801107
Bilgisayar I
2+0
Computer I
3
0801105
Türkçe I: Yazılı Anlatım
3+0
Turkish I: Expression With Writing
3
0801106
Yabancı Dil I
2+2
Foreign Language I
2
0801109
Atatürk İlke ve İnkılaplar Tarihi I
2+0
0801110
Eğitim Bilimlerine Giriş
3+0
Introduction to Teaching Profession
4
I. Yarıyıl Toplam Kredi
19
I. Yarıyıl Toplam AKTS
30
Principles of Atatürk and Turkish Revolution History I
1
II. YARIYIL
Dersin Kodu Dersin Adı
Kredi
Dersin İngilizce Adı
(T+U)
AKTS
0801201
Temel Matematik II
2+0
General Mathematics II
6
0801202
Genel Kimya
2+0
General Chemistry
5
0801203
Türk Tarihi ve Kültürü
2+0
Turkish History and Culture
3
0801204
Genel Coğrafya
2+0
National Geography
3
0801205
Türkçe II: Sözlü Anlatım
2+0
Turkish II. Oral Expression
3
0801206
Yabancı Dil II
3+0
Foreign Language II
2
0801207
Bilgisayar II
2+2
Computer II
3
0801208
Eğitim Psikolojisi
3+0
Educational Psychology
4
0801209
Atatürk İlke ve İnkılaplar Tarihi II
2+0
Principles of Atatürk and Turkish Revolution History II
1
II. Yarıyıl Toplam Kredi
21
II. Yarıyıl Toplam AKTS
30
Ek-1
III. YARIYIL
Dersin Kodu Dersin Adı
Kredi
Dersin İngilizce Adı
(T+U)
AKTS
0801301
Genel Fizik
2+0
General Physics
5
0801302
Türk Dili I: Ses ve Yapı Bilgisi
2+0
Turkish Language I Morphology and Phonology
5
0801310
Fen ve Tek.Lab.Uyg. I.
0+2
Science and Technology Lab. Application I
2
0801313
Çevre Eğitimi
2+0
Environmental Sciences
4
0801311
Felsefe
2+0
Philosophy
3
0801306
Müzik
1+2
Music
2
0801307
Beden Eğitimi ve Spor Kültür
1+2
Physical Education and Sport Culture
2
0801314
Sosyoloji
2+0
Sociology
3
0801312
Öğrt. İlke ve Yöntemleri
3+0
Teaching Principles and methods
4
III. Yarıyıl Toplam Kredi
19
III. Yarıyıl Toplam AKTS
30
IV. YARIYIL
Dersin Kodu Dersin Adı
Kredi
Dersin İngilizce Adı
(T+U)
AKTS
0801410
Türkiye Coğ. ve Jeopolitiği
3+0
Turkey Geo. and Geopolitics
4
0801402
Türk Dili II: Cüm.Met.Bil
2+0
Turkish Language II Sentence and Text Knowledge
4
0801310
Fen ve Tek.Lab.Uyg. II
0+2
Science and Technology Lab. Application II
2
0801403
Çocuk Edebiyatı
2+0
Children Literature
4
0801411
Sanat Eğitimi
1+2
Art Education
2
0801405
Müzik Öğretimi
1+2
Music Education
2
0801406
Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi
1+2
Physical Education and Play Teaching II
2
0801413
Öğr. Tek. ve Mat. Tas
2+2
Teaching Techniques and Material Design
4
0801408
Güzel Yazı Teknikleri
1+2
Handwriting Skills and Techniques
3
0801412
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
2+0
Science Research Methods
3
IV. Yarıyıl Toplam Kredi
21
IV. Yarıyıl Toplam AKTS
30
Ek-1
V. YARIYIL
Dersin Kodu Dersin Adı
Kredi
Dersin İngilizce Adı
(T+U)
AKTS
0801511
Drama
2+2
Drama in Elementary Schools
4
0801508
Fen ve Tek. Öğrt. I
3+0
Science and Technology Teaching I
5
0801503
İlk Okuma ve Yazma
3+0
Elementary Reading and Writing Instruction
4
0801504
Hayat Bilgisi Öğretimi
3+0
Life Issues Education
4
0801505
Matematik Öğretimi I
3+0
Mathematics Teaching I
5
0801510
Ölçme ve Değerlendirme
3+0
Measurement and Evaluation
4
0801509
Sınıf Yönetimi
2+0
Classroom Management
4
V. Yarıyıl Toplam Kredi
20
V. Yarıyıl Toplam AKTS
30
VI. YARIYIL
Dersin Kodu Dersin Adı
Kredi
Dersin İngilizce Adı
(T+U)
AKTS
0801612
Okul Deneyimi
1+4
School Experience
4
0801608
Fen ve Tek. Öğrt II
3+0
Science and Technology Teaching II
5
0801603
Türkçe Öğretimi
3+0
Turkish Teaching
4
0801609
Sosyal Bilgiler Öğretimi
3+0
Social Issues Education
4
0801605
Matematik Öğretimi II
3+0
Mathematics Teaching II
5
0801611
Topluma Hizmet Uygulamaları
1+2
Applications of Community Services
4
0801610
Erken Çocukluk Eğitimi
2+0
Early Childhood Education
4
VI. Yarıyıl Toplam Kredi
19
VI. Yarıyıl Toplam AKTS
30
Ek-1
VII. YARIYIL
Dersin Kodu Dersin Adı
Kredi
Dersin İngilizce Adı
(T+U)
AKTS
0801707
Görsel Sanatlar Öğretimi
1+2
Visual Art Education
3
0801711
Öğretmenlik Uyg. I
2+6
Application of Teaching I
8
0801703
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğrt.
2+0
Religion and Moral Knowledge
2
0801708
Trafik ve İlkyardım
2+0
Health and Traffic Education
2
0801710
Etkili İletişim
3+0
Effective Communication
3
0801709
Cum.Dön. Türk Edebiyat
2+0
Republic Period Turkish Literature
4
0801713
Özel Eğitim
2+0
Special Education
4
0801712
Rehberlik
3+0
Guidance
4
VII. Yarıyıl Toplam Kredi
21
VII. Yarıyıl Toplam AKTS
30
VIII. YARIYIL
Dersin Kodu Dersin Adı
Kredi
Dersin İngilizce Adı
(T+U)
AKTS
0801801
Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim
2+0
Education in Integrated Classrooms
4
0801811
Türk Eğitim Tarihi
2+0
Turkish Education History
2
0801812
İlköğretimde Kaynaştırma
2+0
Mainstreaming in Elementary Education
4
0801816
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
2+0
Turkish Education System and School Management
4
0801804
Öğretmenlik Uyg. II
2+6
Application of Teaching II
8
Seçmeli I (A)
2+0
Elective I (A)
4
Seçmeli II (MB)
2+0
Elective II (MB)
4
VIII. Yarıyıl Toplam Kredi
17
VIII. Yarıyıl Toplam AKTS
30
Seçmeli Dersler *
Ek-1
Dersin Kodu Seçmeli Dersler *
Kredi
Dersin İngilizce Adı
(T+U)
AKTS
0801807
Seçmeli I (Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi)(A)
2+0
Elective I (Textbook Review) (A)
4
0801808
Seçmeli I (İnsan Hakları ve Demokrasi)(A)
2+0
Elective I (Human Rights and Democracy) (A)
4
0801809
Seçmeli I (Eğitim Öğretim Teknikleri.)(A)
2+0
Elective I (Education and Teaching Techniques)(A)
4
0801810
Seçmeli I (İlköğretimde Bilgisayar Destekli Öğr)(A)
2+0
Elective I (Computer Based Education) (A)
4
0801818
Seçmeli I (Çocukta Dil ve Kavram Gelişimi)(A)
2+0
Elective I (Language and Concept Development in Child) (A)
4
0801820
Seçmeli I (Matematik Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar)(A)
2+0
Elective I (New Approaches in Teaching Mathematics) (A)
4
0801819
Seçmeli I (Aile ve Çocuk Eğitimi)(A)
2+0
Elective I (Family and Child Education) (A)
4
0801817
Seçmeli I (Halk Oyunları ve Rond Eğitimi)(A)
2+0
Elective I(Folk Dance and Rond Education)(A)
4
0801813
Seçmeli II (Türk Öğrt. Yet. Pol.)(MB)
2+0
Elective II(Teacher Training Policies)(MB)
4
0801814
Seçmeli II (Eğitim Sorunları)(MB)
2+0
Elective II(Education Problems)(MB)
4
0801815
Seçmeli II(İlköğretimde Denetim)(MB)
2+0
Elective II(Check of Primary education)(MB)
4
0801823
Seçmeli II (Okul-Toplum-Çevre)(MB)
2+0
4
0801822
Seçmeli II (Dinamik Geometri Yazılımları ile Geo. Etkin.)(MB)
2+0
0801821
Seçmeli II (Diksiyon Eğitimi)(MB)
2+0
Elective II (School, Society and Family) (MB)
Elective II (Geometry Act. with Dynamic. Geo. Software)
(MB)
Elective II (Elocution Training) (MB)
4
4

Benzer belgeler

Sınav Programı için tıklayınız... - Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller

Sınav Programı için tıklayınız... - Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller - Toprak Bilimi ve Bitki Besleme - Zootekni  Eğitim Fakültesi - Bilgisayar ve Öğretim Tekn. Öğrt - Fen Bilgisi Öğretmenliği - İlköğretim Matematik Öğretmenliği - Okul Öncesi Öğretmenliği (B.Ö) - R...

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi

DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi Elective II (School, Society and Family) (MB) Elective II (Geometry Act. with Dynamic. Geo. Software)

Detaylı

Toplam Kredi 15 2 16 30 Toplam Kredi 13 8 17 30

Toplam Kredi 15 2 16 30 Toplam Kredi 13 8 17 30 Elective II (School, Society and Family) (MB) Elective II (Geometry Act. with Dynamic. Geo. Software)

Detaylı

Bölüm Başkanı Prof. Dr. Necati DEMİR

Bölüm Başkanı Prof. Dr. Necati DEMİR Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi

Detaylı