Ebû Hâmid el-Gırnâtî `ye ait eser, Endülüs`ün ilginç ve yazara göre

Transkript

Ebû Hâmid el-Gırnâtî `ye ait eser, Endülüs`ün ilginç ve yazara göre
el-Muğrib
Yazar Ebu Hâmid el-Gırnâtî
Ebû Hâmid el-Gırnâtî 'ye ait eser, Endü­lüs'ün ilginç ve yazara göre üstün yan­ları hakkındaki
açıklamaları, astronomi, astroloji ve tarihle ilgili bazı görüşleri, ayrıca müellifin gezdiği Orta
Asya, Do­ğu Avrupa ve öteki bazı ülkelerin ilgi çe­kici yerleri, insanları, hayvanları hakkın­daki
şahsî müşahedelerini ve bu arada bazı efsanevî bilgileri ihtiva etmektedir.
Eser ayrıca, câhiliye dönemin­den Abbâsîler'e kadar Araplar'ın kâinat, dünyanın şekli, yıldızlar
ve bunların ge­rek sıcaklık soğukluk, yağış kuraklık, rüz­gârlar gibi atmosfer olayları, gerekse
in­sanın davranışları üzerindeki tesirleri hakkındaki inanç ve kanaatlerini tesbite yarayan çok
önemli bir malzeme yı­ğını niteliğindedir. Madrid'­de Real Academia de Historia
Kütüphanesi'ndeki yazma nüshası C. E. Dubler tarafından İspanyolca'ya kısmen tercü­me
edilerek Arapça orijinaliyle birlikte yayımlanan eseri daha sonra da Ingrid Bejarano yine
İspanyolca tercü­mesiyle birlikte neşretmiştir.
1/1

Benzer belgeler

Abdülhak Hâmid, Makber ve Unutulamayan Aşk İmgesi

Abdülhak Hâmid, Makber ve Unutulamayan Aşk İmgesi bir dilbere aşık olmasının Beyrut‟taki Feride Hanım‟ı2 hatırlattığı söylenmektedir. Bu da bu açıdan anlamlıdır. Fakat bu oyundaki önemli nokta Hâmid‟in karısı ile ilgili yaşadıkları ya da oyuna yan...

Detaylı