Dentalife Aktüel Dişhekimliği Dergisi Abonelik Kampanyası

Transkript

Dentalife Aktüel Dişhekimliği Dergisi Abonelik Kampanyası
Dentalife Aktüel Dişhekimliği
Dergisi Abonelik Kampanyası
1 Senelik Abonelik
Cerrahi Dişhekimliği
Önlüğü Hediyesiyle
Sadece 88 TL!
16 GB hafza, 5 MP
kamera, 2.8" ekran...
Ve
Sf.46
güvenilir ellerde...
2 ile e-postalarnz
Mozilla Thunderbird
tlu
3 Boyu
i sona
ú devr
el ile ta
thomod
mi Or
e Siste
m
le
iv
el Arúiv
l Mod
Saysa
YIL: 6 SAYI: 27
Dis C
Sessiz Devrim:
Diúle de
MadlaKlrin isyen
Kajiyp
e
de
yallerd
materyaller
ve mater
teknik ve
deziv teknik
Adezi
A
ndeki
iteliäiindek
niteliä
devrim n
an devrim
aæanan
yyaæan
irçok
birçok
inde b
sayesinde
eler sayes
geliæmeler
le
büyük
büyük geliæm
güvenle
daha güven
rtk daha
artk
türü, a
asyon türü,
estorasyon
rrestor
Sf.18
r
i
t
ætir.
æ
i
m
el
gelmi
ale g
hale
ir h
anabillir
uygul
uygulanabi
08
LÜL 20
: 25 EY
OCAK 2009
ürüğü
n
o
y
z
e
Risk Faktörü
Adrde
KASIM 2008
ve
ozyonu
Asit Er Abrazyon,
...
n,
AtrizyoAbfraksiyon
SAYI
iúte karúnzda N96
! Sf.42
. Sf.36
eriyor
YIL: 6 SAYI: 26
YIL: 6
Dentalife; klinik hayata uygun, pratik ve
uygulamalı içeriğe önem veren, 2 ayda
bir yayınlanan aktüel dişhekimliği dergisidir.
Okunabilirliği yüksek bir içeriğe sahip, güncel
teknolojileri okurlarına zamanında ulaştıran ve
içeriği tamamen Türkiye’de hazırlanan yayının
yazar kadrosu, bu ülkede mesleğini yürüten
hekimlerdir.
Kampanyaya, Garanti ve FinansBank
kredi kartlarıyla katılabilirsiniz.
r
Ürünle
Cerrahi
Endodonti
Güvercin
Dr. Dt. Muharrem
Trabeküler kemik
ana gelen
nda meydDr.
yapsnda
veiz Mohseni
Kamb
siyon
enflamasyon, enfek
Kanaortaya
l içindeki mikroorgan
äl olarak
baäl
nekroza baä
izmalar,
kök
kanalnsisteminden
çKO;; nadir görüle
NçKO
çkan
çkan Nç
Sf.30mad
uzakl
ktr.aætrl
llktr.
lkt
bir hasta
ä sürec
A÷z Hastalklar
Yrd. Doç. Dr. Filiz
Pekiner
Multidispliner yakla
æm,
hastalarnn progn AYS
yaæam kalitelerinin ozu ve
açsndan son derec devam
bir önem taæmaktade büyük
r. Sf.23
in;
e baæar
herkes
Özo÷lu
H.F 2.0
ra,
beklenmesi müm
Dt. Ali
navia aler asyonlarla klinik olgula
kün deäildir. Sf.26
itibaren altnda
e / Pa vl Sc
restor
TM Siloran Adezi
ändanndan risk ortaya
®
ight IækB Family çok daha konservatif
/ Listerine
Filtek o UltraL
la
s
üzde
kluk ça
günüm
mp C& iew IC5
Erg Syste
Clinpro White Varnish 2100/2200
Çocu ozyonu aç çalæmalar
abilmektedir. Sf.24
rav
XP
n
16bulun
er
OptraStick / Kodak Trimmers
rita Ve ler
çözüm
la
asit
EZretainer, VITA
a / Mo PantOS
Gingiva
, yap
.18
Easyshade®
Cavex Avalloy /
Oridim / BlueX
d Class V
Compact, GapSe
WetBon
SE
e
olduäuaktadr. Sf
Embrac
al, Laserdenta 5
syon All Bond
Dt. / STA™-Stais4u
Aksl Dental Tarayc
konm
Anle AL398-HA Necib ùen
, OptraGate
ntegra
ri,
Junior ExtraSo
PLV’lerde baæary
haberle
osteoien
ldir
kongre mlar ve
Automix, Clearfil ft, GC FujiCem
ref Bi n cerrahi ve
gra
e’den
Esthetic Cement,
ojilerd bir
unsur, diäer klinik saälayan en önemli
Türkiy seminer pro haberler...
Dt. Eú tlarn
kç
çakç
çakç
da
Bçak
teknol
uygulamalarda da
4
Al
dan Ali
Al Altu÷
haberleri,
NSK VarioSurg
ve
kongre
iyi
;
en
Doç.
olduä
dünya Dr.
çmplan , geliæen ksek orantedir. Sf.2
lenen
Türkiye’d
u
gibi ve
ilerde hedef
n seçimi ve doäru
programlarvakan
seminer
lmek
Ortodontik tedav
safhas nlarak yü
planla
yan sra ideal
yan
nmad
n haberler
r....Sf.30
lanabi
dünyada
ve görünümün
estetik
yararla
kalc bir
dir. Sf.26
äraflar ta
la uygu
ryyla
Türkiye’den kongre
has
elde edilebilmesi
sal foto yon
baæa
haberleri,
birsayfonksi
n oluæanlleri de
odel;
seminer program
de
Orthomröntgenlerde
lar ve
Dr. Aynur ùahinDt
sal mo
l
sunar.
Topalo÷lu
estetik
M
Dt. Murat
dünyadan haberle
saysa ilerinize, say e imkan
r...
sterenestetik
Güven
Öge Yurdakul Güven
ver
eklem
ar
d k l Gü
gö
Y
Yurdaku
Öge
Ö
yd
k
rkll
ac; r ùahin
zu Ba
Dt. Sami Akso÷an
Dt. Aren kiæiye farilmesi ihtiy yükDr.biAynur
ùahin
Kiæid larn gide müzde bü Sf.28
dokusu, gölleri,
Konsa
. Aynur
Tarihi
r.
ntrasy
nü
Dr
gibi
yg
u
onu
iyo
olduä
saälay
ka
ve scak
eri, gü
getir
k, yöre
ralarabilme
Meka
Saälk sektöründe dikkat
maäa
n tasarmndaki kiæise
daät
t
le’ye
c
tedavil lik haline
hizme
unsur
eyen
n,
de
Taæka
de
an
lar
bilinm
ini
imliäin
la Karam
Etyolojisi
Soäuäun mutlak
a
tercih
eleme kveve iæe halky
leriniz, hastanz ile l
a, plermdiæhek
gerekli
zao÷lu
uäa;
omund
hakim
i yoks mekann tasarm
odaklanmak
keyifli
Murte
lk sebe
fibromiyalji sendr
ile yolcul
verilen
yaptämz
olduäu daälarn dikey
aranz
Emel
mümk bir
da kurulacak baä
sal bir süreç m
.. Sf.42
åiæman

duygu
l veya
kalitesi, çok büyükündür. Sf.34
için
fiziksern

sizler de davetlisiniz.
aleminde, zorlu ama
eäilk hijyen
tolojikabilec
ilk yansma noktasdr.
man
pa
Sf.36
utlaka
oynay
larn
tkunla sy
bir æiæ tespiti m
a rolba
Sf.37
önem taæmaktadr.
sitSf.34
i
bir trmanæ hikayesi...keyifli
niz tu travma
Avra ülmektedir.
et Neúel
2
unun
2.düæün
ve de
Sf.44
Mehm
olduä aldr. Sf.3
Tekneaya getiren pt
ämz t
lm
ya
p
ya
bir ar Show’da i de dave
k ve ækik
Boat tura, sizler
at
; küçü
li
iPhone , dokunm kapasiteliza keyif ruz. Sf.42
ediyo
tasarmve yüksekihtiyaçlarn
n
m
ra
ek
yla tü
.46
hafzas veriyor. Sf
cevap
ntolo
ømpla
Ürünler
Protez
Ortodonti
r
le
Haber
yar
Bilgisa
yen
A BONE FORMU 2009
Klinis
loji
Tekno
Adı Soyadı
Ürünler
Haberler
Sa÷l÷mz ÷mz
Sa÷l
Mimari
Sa÷l÷mz
Gezi
Mimari
Haberler
Hobi
Hobi
Doğum Tarihi
Firma Adı
Mesleği / Görevi
Mezun Olduğu Fak. ve Yılı
Semt
Şehir
Dergi Teslim Adresi
Posta Kodu
E-posta
Telefon
Faks
ÖDEME BİLGİLERİ / 1 yıllık abonelik bedeli 80 TL’dir. (KDV dahil) (Lisans öğrencisi 50 TL’dir*)
 Havale ile ödeyeceğim: Dent Ajans Yay. Ltd. Şti. Garanti Bankası Valikonağı Şubesi - İST. Şube kodu: 183 Hesap No: 6298953
 Kredi kartımdan çekiniz
KAMPANYALI
ABONELİK
 Visa
 Master  Eurocard
Kampanya
1  1 yıllık abonelik bedeli 88 TL’dir (Cerrahi dişhekimliği önlüğü hediyeli).
2  1 yıllık abonelik bedeli 5x17 TL= 85 TL’dir (5 taksit).
Kampanya

Garanti Bankası

* Öğrenci aboneliğinde öğrencilik belgelenmelidir.
Kart sahibinin adı soyadı:
Kredi kart no:
   
Son kullanma tarihi:
 / 
Fatura bilgileri
 Adıma düzenleyiniz  Firma adına düzenleyiniz
C.V. No: 
(C.V. kredi kartınızın arkasında bulunan rakamın son 3 hanesidir.)
Fatura adresi
Posta kodu
Şehir
Vergi Dairesi
Dent Ajans Yayıncılık Ltd. Şti. Tel: (212) 274 25 08 • (212) 242 32 72 Faks: (212) 274 25 09
(S24)
Havale yolu ile yapılan ödemelerde, banka dekontunu abone formu ile birlikte bize ulaştırmayı unutmayınız.
Vergi No
İmza
FinansBank