SADDAM HÜSEYİN - Ferhat Pirinççi

Yorumlar

Transkript

SADDAM HÜSEYİN - Ferhat Pirinççi
SADDAM HÜSEYİN TARİH YENİDEN YAZILIRKEN Veysel AYHAN Ferhat PİRİNÇÇİ SUNUŞ ÖNSÖZ GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM IRAK: STRATEJİK KONUM, SOSYO‐POLİTİK ve İDEOLOJİK YAPI I. IRAK’IN SİYASAL YAPISI: İNGİLİZ PATRONAJINDA SÜNNİ BİR YÖNETİMİN OLUŞTURULMASI SÜRECİ II. IRAK’TA SOSYO‐POLİTİK YAPI ANALİZİ III. IRAK SİYASAL HAYATINDA İDEOLOJİK ÖĞE: BAAS PARTİSİ İKİNCİ BÖLÜM SADDAM HÜSEYİN: İKTİDARA ADANMIŞ BİR YAŞAM I. EL AVCE’DE BAŞLAYAN YAŞAM II. SADDAM’IN BAĞDAT’A TAŞINMASI III. SOKAKLARDA ÖĞRENİLEN İLK TECRÜBE IV. BAAS’LA İLK TANIŞMA VE İDEOLOJİK DÖNÜŞÜM V. MONARŞİNİN YIKILMASI VE BAŞKAN KASIM’A SUİKAST GİRİŞİMİ: AKTİVİST SADDAM SAHNEDE VI. NASIRİZMİN GÖLGESİNDE SÜRGÜN YILLARI VII. KASIM’IN DEVRİLMESİ VE SADDAM’IN IRAK’A DÖNÜŞÜ VIII. SADDAM’IN BAAS’I İKİNCİ KEZ İKTİDARA GETİRME GİRİŞİMLERİ IV. Cezaevinin Tikritli “Misafiri” X. BAŞKANLIK SARAYINA Uzanan Yol: saddam öncülüğünde arif rejiminin devrilmesi XI. 30 TEMMUZ KARŞI DARBESİ VE BAAS İKTİDARININ KURULMASI A. Saddam’ın Baasçı Rakiplerini Tasfiyesi B. Şii Albay Nedim Kazzar’ın Saddam ve Bekir İkilisini Öldürme Girişimi C. Saddam’ın Sivil Kanadı Tasfiyesi D. Başkanlık Sarayında Bir Başkan, İki Lider E. Hasta Liderin “Çekilmesi”: General Bekir Döneminin Kapanması ÜÇÜNCÜ BÖLÜM AŞİRETÇİLİĞİN GÖLGESİNDE KURUMSALLAŞAN İKTİDAR: TASFİYELER, EVLİLİKLER ve AKRABALIKLAR I. İKTİDARI ŞİDDET, TASFİYE VE SEÇİMLERLE MEŞRULAŞTIRMA POLİTİKALARI II. AİLE İÇİ BALANS AYARLARI‐ I : KLAN İÇİ TASFİYELER III. AİLE İÇİ BALANS AYARLARI‐ II : EVLİLİKLER YOLUYLA İKTİDAR ÇEMBERİNİN DARALTILMASI IV. UDAY VE KUSAY'IN SAHNEYE ÇIKMASI V. REJİMİN GÜVENCESİ: İSTİHBARAT VE GÜVENLİK ÖRGÜTLERİ A. Ulusal Güvenlik Kurulu/Masası (el Mekteb/el Meclis el Emn el Kavmi) B. Özel Güvenlik Örgütü (el Emn el Has) C. Genel Güvenlik Örgütü (el Emn el Amm) D. Genel İstihbarat Teşkilatı [Müdiriyat el Muhaberat (el Amme)] E. Askeri İstihbarat Teşkilatı (Müdiriyat el İstihbarat el Askeriye) F. Düzenli Ordu Birlikleri G. Cumhuriyet Muhafızları (Cumhuri el Has) VI. BÖLGESEL GÜÇ OLMA HESAPLARI: IRAK’IN KİMYASAL, BALİSTİK VE NÜKLEER SİLAHLANMA PROJESİ A. Silahlanma İçin Gerekli Kaynak: Petrol B. Bağdat’ın Nükleer Silahlanma Programı C. Balistik Silahlanma Projesi D. Kimyasal Silahlanma Programı DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ETNİK VE MEZHEPSEL MUHALEFETİ SİNDİRME GİRİŞİMLERİ: ŞİİLER ve KÜRTLERİN SADDAM’LA MÜCADELESİ I. SİNDİRİLEMEYEN MUHALEFET: ŞİİLER A.Irak’ta Şii Muhalif Hareketinin Doğuşu B. Baaslı Yıllar: Sindirme Politikaları C. Muhammed Sadr ve Saddam Hüseyin Karşı Karşıya: Radikalleşen Baas Rejimi D. İran‐Irak Savaşı ve Saddam’ın Değişen Şii Politikası: Telafi ve Uzlaşma Girişimleri II. KÜRTLERİN ÖZERKLİK MÜCADELESİ A. Irak Kürt Muhalif Hareketin Doğuşu B. Baas İktidarı ve Saddam’ın Kürt Politikası: Özerklik Anlaşması’ndan İç Savaşa C. İran‐Irak Savaşı’nın Kuzey Cephesi: Enfal Operasyonu D. Enfal Operasyonu Sonrası Saddam’ın Kürt Politikası BEŞİNCİ BÖLÜM KUVEYT İŞGALİ ve SONRASINDA BAĞDAT’TA SADDAM İKTİDARI I. KUVEYT’İN İŞGALİ VE SADDAM REJİMİNE ETKİSİ II. BAĞDAT SFENKSİ SADDAM’I DEVİRMEYE YÖNELİK Şİİ VE KÜRT HAREKETLERİ A. Şii Muhalefetinin Başarısızlığı ve Saddam’ın Güneyde Otoriteyi Tesisi B. Saddam ve İsyan Sonrası Şii Muhalefet Hareketleri C. Kuzey Irak’ta Güvenli Bölge Oluşturma D. Erbil’de Yeni Bir Dönem III. KUŞATMA ALTINDAKİ SADDAM’IN İKTİDARI KORUMA POLİTİKALARI A. Örgütsel Revizyonlar ve Yeni Görevler 1. Askeri Güvenlik Örgütü (el Emn el Askeri) 2. Özel Cumhuriyet Muhafızları (el Haris el Cumhuri Has) 3. Saddam’ın Fedaileri (Fedayeen Saddam) 4. Saddam’ın Aslanları (Eşbal Saddam) 5. Kudüs Ordusu (Ceyş el Kuds) 6. El Hadi Projesi (Project 858) 7. Özel Güvenlik Komitesi IV. KONTROL VE DENGE POLİTİKASINA DEVAM A. Uday ve İç İktidar Çemberinin “Daralması” B. Kusay: Sakin ve “Derinden” C. Saddam Ailesinde Çözülme: Kamil Kardeşler ALTINCI BÖLÜM İDAMA UZANAN SÜREÇ: 2003 IRAK’IN İŞGALİ VE BABİL’DE YENİ BİR DÖNEM I. SADDAM POLİTİKASINDA SONA DOĞRU: BAĞDAT’IN İŞGALİ ve YENİ REJİM II. SÜRGÜNDEN İKTİDARA: IRAK’TA YENİ BİR DÖNEM III. UDAY VE KUSAY KARDEŞLERİN ÖLDÜRÜLMESİ IV. BİR DEVRİN SONU: SADDAM’IN YAKALANMASI V. TARTIŞMALI YARGI SÜRECİ VE İNFAZ A. Duceyl Davası: Şiilerin Rövanşı B. Kürtlerin Rövanşı: Enfal Davası C. İdam Kararlarına Yönelik Tepkiler D. Bir Devrin Sonu: İnfazlar VI. SADDAM’IN MİRASI: SÜNNİ DİRENİŞ KAYNAKÇA EKLER İNDEKS 

Benzer belgeler

Saddam Dönemi İstihbarat ve Güvenlik Örgütlerinin

Saddam Dönemi İstihbarat ve Güvenlik Örgütlerinin Bunun haricinde rejimin yeni güvenlik örgütleri oluşturulmaya başladıktan sonra bu stratejik noktalara da Saddam’la aynı aşirete mensup olan Tikritli subaylar yerleştirilmiştir. Saddam’ın kendisi g...

Detaylı

Irak Savaşı 5. Yıl - Dış Politika Forumu

Irak Savaşı 5. Yıl - Dış Politika Forumu karşılık Irak siyasetini şekillendiren Şii ve Kürt gruplarla verimli bir diyaloga girememiş olması da etkisini azaltan bir unsur olarak değerlendirilmektedir.21 Türkiye’nin İstanbul’da gerçekleştir...

Detaylı