Problem 7.10: Sekilde görülen sebeke ile 20000 nüfuslu bir

Transkript

Problem 7.10: Sekilde görülen sebeke ile 20000 nüfuslu bir
Problem 7.10: Sekilde görülen sebeke ile 20000 nüfuslu bir kasabanm su ihtiyaci
dagitilacaktir. Maksimum saatlik su sarfiyati 450 l/N.G ve Sebekede minimum isletme
basinci 20 m dir. Sebekenin her yerinde Isletme basmci 20 metreden büyük olmasi
istenmektedir. Yangin debisi Ana boruda 10 Vs ve diger borularda 5 Vs alinacaktir.
a) Prandtl-Colbrook'a göre borularin hesap debisi ve boru çaplarini bulunuz.
b) Yük kayiplarm tahkikini yapmiz.
c) Borulardaki isletme basinçlarini bulunuz.
d) Haznedeki su yüksekligini 4 m alarak, haznenin minirnum su ko tunu bulunuz.
Sebekede maksimum statik basinç 60 m alinacaktir.
170
Su Getirme ve Kanalizasyon Problemleri
----
H
A(38)
L=800 m, k=I,5
B(35)
Qöz= 8 I/s
L= 100 m
L=550 m
k=I,O
L=500 m
k=I,5
C(32)
L=IOOO m, k=I,O
D(30)
Sekil 7.10.1.
ÇÖZÜM:
Qo=104,1
52,08
16,37
Ö.N
D
29,76
Sekil 7.10.2. Debilerin Dagitlim, Boru bas ve uç debileri
Sebeke Dagitim Debisi ve birim boy debisi:
O
-D
i
= (qiiiax). ·N = 450·20000
86400
86400
Li = 1,5 . 800
QD
q = --
ILi
+
=10416l/s
'
i.550 + 1,5 . 500 + i.1000 = 3500 m
104,16
= -= O 02976
3500
'
1/
s.m
Sebeke Sistemleri
Tablo 7.4. Sebeke Hesap Debilerinin Bulunmasi
i
O
Lj=k.
1,0
Q
6,37+8
Vs
29,76
17,17
9,45
Vsy
800
23
45
·7
6Qb=
550
k550
L0,577.Q
L
1200
9dQj=
8--5-Vs5 trapez
1000
512,28
500
750
49,01
52,08+8
19,64
22,17
29,76
1,0
16,37
47,04
52,08
14,45
1,5
35,71
Qh=
Qd=q.
Qj=
29,76lls
22,32
0,55.Q
Üçgen
OL
/16,37
Quç
II
if'
+Qy
Vs d
Quç+Qd
Q;+Quç
-
Sekil 7.1O.2de görüldügü gibi BD ve CD borularinin uç debisi sifirdir. AB ve AC borulari
için ise Q~s = Q:D + Qöz = 16,37 + 8 = 24,371/ s ve Qi~C = Q~D = 29,761/ s
olmaktadir. Bu durum Tablo 7.4 de 9. kolonda akla 8. kolona tasinirustir. EK 2 PrandtlColebrook tablosunda 13,14 ve 15 nolu kolonlar bulunmustur.
Boru
Tablo 7.4'ün devami: Yük Kayiplari ve Isletme Basinci Hesabi
Boru
Eksen
mIkm
300
38
35
250
38
mm
J25,48
D
mis
m
13
14
15
30
Sonda
18
16
22
21
20
32
35
150
32
200
19
17
Sonda
[\
0,69
1,90
1,52
60,48
60,48.
6,07
27,14
62,00
4,43
0,96
Isletme
hk=J.L
3,3
26,48
27,78
Basta
3,3
0,82
3,34
57,14
1\59,78
2,22
59,78~
0,71
kotu Basinci
Basta
24,00
56,48
Basta
Piyezomet.
kotu
Yük kaybi tahkiki:
[(h:C
+ h;D )-
(h:S
+ h:D )] ~ 1,0 m
olmalidir.
[(2,22 + 3,30) - (1,52 + 3,34)] = 0,66 m < 1,0 m uygundur.
171
172
Su Getirme ve Kanalizasyon Problemleri
Sebeke Ana borusu Hesabi:
QSAB = QD + Qy + Qöz = 104,16 + 10 + 8 = 122,161/ s
Ek 2 deki Prandtl-Co1ebrook tablosundan D = 400 mm, v = 0,98 mis ve J = 2,56 m!km
=0,00256 alinir. Yük kaybi ise, hk = lL = 0,00256'100 = 0,26 m olur.
Minimum Hazne Kotu:
H = Kot(A)+(P)
Y
.
mm
+h;A +h = 38+20+0,26+4
= 62,26m
(Piyezometre kotu)A = 62,26 - 0,26 = 62.0 m. Bu deger tabloya yazilarak yük kaybi
çikarilarak diger noktalarin piyezometre kotlari ve isletme basinçlari hesabi yapilir.
62,26
~
• __
;1'
•
• __
•__
._._.
._.
'_n'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_"
--J' 22in-E:59,78
.....~-::::~-:==---'ll2
tO,26in
24 in
1
. ~OO
27,78
i
3227<60
'
t'""<:::--. ~f,::3,3
C (32)"26,4856,48 i
~
----1
0(30)
Sekil 7.10.3. Yük Kayiplari ve Isletme Basinçlari

Benzer belgeler

Sayfa 211-214

Sayfa 211-214 Hazne kotu = HK = (En gayri müsait sehir kotu) + (Su yüksekligi) + (PIY)min.sebeke + (Yük kaybi) olarak ifade edilmekteydi. Burada bize minimum isletme basinci 20 mss ve haznedeki su yüksekligi ise...

Detaylı