vkv koç özel lisesi

Yorumlar

Transkript

vkv koç özel lisesi
VKV KOÇ ÖZEL LİSESİ
18.GELENEKSEL
MESLEKLER GÜNÜ
23 ġUBAT 2011
12:35-13:35
13:35-13:45
13:45-14:30
14:30-14:50
14:50-15:35
Konferans
“Değişen Dünyada Mesleğimi Arıyorum”
Yrd. Doç. Dr. F. Tunç Bozbura
Ara
Meslekler Günü I. Oturum
Ara
Meslekler Günü II. Oturum
VKV KOÇ ÖZEL LİSESİ
PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BÖLÜMÜ
VKV KOÇ ÖZEL LĠSESĠ
MESLEKLER GÜNÜ PROGRAMI
LÜTFEN DĠKKAT: Her konuk konuşmasını iki kez tekrarlayacaktır.
Böylece bir kez kaçırdığınız konuşmayı diğer oturumda
izleyebilirsiniz.
Ö.G. : Öğretim Görevlisi
A.Ç.
: Alanda ÇalıĢan
Ö.
: Öğrenci
BASIN YAYIN / GAZETECĠLĠK - ODA NO: 207A
Ö.G. : Yrd. Doç. Dr. Ersin Erkan – Yeditepe Üniversitesi
A.Ç. : Mustafa Aşçıoğlu – ATV
Ö.
: Raşit Kırkağaç – Yeditepe Üniversitesi
BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ - ODA NO: 25B
Ö.G. : Yrd. Doç. Dr. Metin Sezgin – Koç Üniversitesi
A.Ç. : Özgür Öztürk–General Electric MarmaraTechnology Center
BĠYOMEDĠKAL MÜHENDĠSLĠĞĠ - ODA NO: 28B
Ö.G. : Prof. Dr. Fuat Bayrakçeken – Yeditepe Üniversitesi
A.Ç. : Gökhan R. Bilge – BİLGE Academy
Ö. : Büşra Kahraman – Yeditepe Üniversitesi
DĠġ HEKĠMLĠĞĠ - ODA NO: 27B
Ö.G. : Dr. Murat Tozlu – Yeditepe Üniversitesi
A.Ç. : Elif Günce – Adli Tıp Kurumu
Ö. : Özge Erdoğan – Yeditepe Ün. – KÖL 07 Mezunu
Ö. : Beyza Karadede –Yeditepe Üniversitesi
EKONOMĠ / ĠKTĠSAT - ODA NO: 221B
Ö.G. : Mehmet Baç – Sabancı Üniversitesi
A.Ç. : Selin Sanver - AYGAZ
ELEKTRĠK - ELEKTRONĠK MÜH. - ODA NO: 323B
Ö.G. : Doç. Dr. Özgür Barış Akan – Koç Üniversitesi
A.Ç. : Güven Aycan – Koç Sistem
ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ – ODA NO: 326B
Ö.G. : Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu – Bilkent Üniversitesi
A.Ç. : Özgür Doğan – TOFAŞ
ENDÜSTRĠ ÜRÜNLERĠ TASARIMI – ODA NO: 303A
Ö.G. : Araş. Gör. Ahmet Çetin Eyüp – Mimar Sinan Ün.
A.Ç. : Mert İlkin - FORD
FĠZĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ – ODA NO: 301A
Ö.G. : Prof. Dr. Ahmet Togo Giz – İTÜ
Ö.G. : Araş. Gör. Tolga Birkandan - İTÜ
GASTRONOMĠ ve MUTFAK SANATLARI – ODA NO: 24B
Ö.G. : Yrd. Doç. Dr. Özge Samancı – Yeditepe Ün.
Ö.
: Eser Atay – Yeditepe Üniversitesi
GRAFĠK TASARIM – ODA NO: 201A
Ö.G. : Yrd. Doç. Dr. Gürbüz Doğan Ekşioğlu – Yeditepe Ün.
A.Ç. : Ali Batı – DDB & Co.
Ö. : Ezgi Önder – Yeditepe Üniversitesi
HALKLA ĠLĠġKĠLER – ODA NO: 224B
Ö.G. : Güneş Ekin Aksan – Bilgi Üniversitesi
Ö. : Yağmur Geygel – Bilgi Üniversitesi
HUKUK – ODA NO: 204A
Ö.G. : Yrd. Doç. Dr. Emre Bayamlıoğlu – Koç Üniversitesi
A.Ç. : Burcu Şener - AYGAZ
Ö. : Gür Ulaç – Bilgi Ün. - KÖL 08 Mezunu
Ö. : Gizem Sirer – Bilgi Ün. - KÖL 07 Mezunu
ĠÇ MĠMARLIK – ODA NO: 304A
Ö.G. : Yrd. Doç. Dr. Didem Tuncel – Mimar Sinan Üniversitesi
Ö. : Esin Ekincioğlu – Mimar Sinan Ün. – KÖL 09 Mezunu
ĠġLETME – ODA NO: 208A
A.Ç. : Levent Gültan – Magnet Dijital - KÖL 95 Mezunu
Ö.
: Sevinç Özçelik – Boğaziçi Üniversitesi - KÖL 07 Mezunu
ĠġLETME MÜHENDĠSLĠĞĠ – ODA NO: 307A
Ö.G. : Yrd. Doç. Dr. Ahmet Atıl Aşıcı - İTÜ
A.Ç. : Gülden Belen – OPET
KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ – ODA NO: 320B
Ö.G. : Doç. Dr. Ahmet Kerim Avcı – Boğaziçi Üniversitesi
A.Ç. : İris Vural – TÜPRAŞ – KÖL 04 Mezunu
Ö.
: Yiğit Erkut – Boğaziçi Üniversitesi – KÖL 07 Mezunu
MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ – ODA NO: 308A
Ö.G. : Doç. Dr. Murat Sözer – Koç Üniversitesi
A.Ç. : Özcan Artar–General Electric MarmaraTechnologyCenter
MEKATRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ – ODA NO: 321B
Ö.G. : Volkan Patoğlu – Sabancı Üniversitesi
A.Ç. : Hümay Esin – General Electric MarmaraTechnologyCenter
MĠMARLIK – ODA NO: 324B
Ö.G. : Araş. Gör. Zeynep Ataş – İTÜ
Ö.G. : Araş. Gör. Ozan Avcı - İTÜ
Ö.G. : Sedef Özçelik – Gebze Yük. Tek. Ens.-KÖL 00 Mezunu
A.Ç. : Y. Mim. Bahadır Basut
MOLEKÜLER BĠYOLOJĠ & GENETĠK – ODA NO: 302A
Ö.G. : Yrd. Doç. Dr. Arzu Çelik – Boğaziçi Üniversitesi
A.Ç. : Özlem Okutman Emonts – Bahçeci Tüp Bebek Merkezi
Ö.
: Murat Can Anadol–İTÜ - KÖL 09 Mezunu (1.oturum)
MÜZĠK – ODA NO: 225B
Ö.G. : Doç. Dr. Cihangir Terzi – İTÜ
A.Ç. : Benal Tanrısever – Özel BT Müzik & Tiyatro Kurs Merkezi
Ö.
: Emre İlker – Bilgi Üniversitesi & İÜ – KÖL 08 Mezunu
PSĠKOLOJĠ – ODA NO: 226B
Ö.G. : Serap Serbest – Bilgi Üniversitesi
A.Ç. : Yıldız Andiç – KIDS Anaokulu
Ö.
: Dilara Çalışkan – Bilgi Üniversitesi
REKLAMCILIK – ODA NO: 203A
Ö.G. : Işıl Şenol – Bilgi Üniversitesi
A.Ç. : Ayşenur Aydın – OPET
Ö.
: Hazal Erkan – Bilgi Üniversitesi
SĠNEMA-TV – ODA NO: 223B
Ö.G. : Refik Anadol – Bilgi Üniversitesi
Ö.G. : Efe Mert Kaya – Bilgi Üniversitesi
Ö.
: Begüm Çiğdem – Bilgi Üniversitesi
TIP – ODA NO: 306A
Ö.G. : Prof. Dr. Şevket Ruacan – Koç Üniversitesi
A.Ç. : Op. Dr. Yücel Kılıçkap – Remedy Hospital
UÇAK MÜHENDĠSLĠĞĠ – ODA NO: 325B
Ö.G. : Yrd. Doç. Dr. Duygu Erdem – İTÜ
A.Ç. : Güçlü Tüfenkçi-General Electric MarmaraTech.Center
ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER – ODA NO: 220B
Ö.G. : Yrd. Doç. Dr. Şener Aktürk – Koç Ün.-KÖL 99 Mezunu
A.Ç. : Bahar Coşkun – FORD
A.Ç. : Kerem Uşar – Cleantechventure Capital-KÖL 00 Mezunu
ULUSLARARASI TĠCARET – ODA NO: 206A
Ö.G. : Dr. Zeynep Ata – Boğaziçi Üniversitesi
A.Ç. : Zeynep Kuman – RAM Dış Ticaret A.Ş.

Benzer belgeler