kişisel bilgiler - İstanbul Esenyurt Üniversitesi

Transkript

kişisel bilgiler - İstanbul Esenyurt Üniversitesi
1
ÖZGEÇMİŞ
1. Adı Soyadı
: Metin KAYA
2. Doğum Tarihi
: 10.03.1959
3. Unvanı
: Öğretim Görevlisi
4. Öğrenim Durumu : Lisansüstü
Derece
Lisans
Yüksek Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Alan
Fransızca
Deniz İşletmeciliği
Halkla İlişkiler
Yönetim ve Organizasyon
Üniversite
Marmara Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
5. Akademik Unvanlar
Öğretim Görevlisi
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezler
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
6.2. Doktora Tezleri
7. Yayınlar
7.1. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1990
Yıl
1983
1991
1997
Tez aşaması.
2
7.2. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins)
7.3. Yazılan uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
Kaya, Metin. İstanbul Boğazında Olası Deniz Kazalarının Önlenmesinde Bilişim Kontrol
Sistemleri, Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Bülteni, Sayı 2, Ağustos 2006, İstanbul
7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
7.6. Diğer yayınlar
7.6.1.
‘’Felsefe ve Örgüt Teorisi-Örgüt Sosyolojisi Araştırmaları (Philosophy and
Organization Theory-Research in the Sociology of Organizations)’’, ‘’Macintyre, NeoAristoculuk ve Örgüt Teorisi (Philosophy and Organization Theory)’’, (1. Basımdan Çeviri:
Öğr. Gör. Metin Kaya), Ron Beadle ve Geoff Moore, Editör: Prof. Dr. İbrahim Anıl,
Ağustos 2013, 978-605-133-545-2, Nobel Akademik Yayıncılık, Yayın No, 643, s. 85,
Ankara 2013.
7.6.2.
‘’Derrida’nın Örgütlenmesini Örgütleme: Dekonstrüksiyon (Yapı Çözümleme) ve
Örgüt Teorisi (Organizing Derrida Organizing: Dekonstruktion and Organization
Theory)’’, (1. Basımdan Çeviri: Hidayet Şahin ve Öğr. Gör. Metin Kaya), Andreas
Rasche, Editör: Prof. Dr. İbrahim Anıl, Ağustos 2013, 978-605-133-545-2, Nobel Akademik
Yayıncılık, Yayın No, 643, s. 251, Ankara 2013.
8. Projeler
Uzel, Turgut, (Proje yürütücüsü), Kaya, Metin, (Yardımcı araştırmacı), “Ulusal CORS Sisteminin
Kurulması ve DATUM Dönüşüm Parametrelerinin Belirlenmesi”, (Ulusal “Geliştirilmiş gerçek
zamanlı (RTK) prensipli GPS istasyonlarının kurulması ve hücresel dönüşümü parametrelerinin
belirlenmesine ilişkin araştırma ve uygulama”), İstanbul Kültür Üniversitesi, Harita Genel
Komutanlığı, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ve Türkiye Bilimsel Araştırma ve Teknik Başkanlığı
(TÜBİTAK), İstanbul, 2006-2008.
3
9. İdari Görevler
Şef
İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fak. 1984
Öğretim Görevlisi
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Öğretim Görevlisi
(Ens. Genel Sekreteri) Mar. Üniv. Sağ. Bilimler Enstitüsü 2007
1996
Genel Sekreter Yrd. İstanbul Kültür Üniversitesi
2008
10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
11. Ödüller
Teşekkür,
Marmara Üniversitesi,
İstanbul,
2004
Teşekkür,
Marmara Üniversitesi,
İstanbul,
1996
Takdirname, Marmara Üniversitesi,
İstanbul,
1994
Takdirname, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul,
1988
12. Son iki yılda verdiğimiz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu
doldurunuz.
Akademik
Yıl
2010-2011
Dönem
2010-2011
Bahar
2011-2012
Güz
2011-2012
Bahar
Güz
Dersin Adı
Haftalık Saati
Öğrenci
Sayısı
Teorik
3
Uygulama
0
Üretim Yönetimi
3
0
67
İşletme Yönetimi
2
0
57
İnsan Kaynakları Yönetimi
3
0
57
Girişimcilik
Not : Açılmışsa yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.
67