SPHEROS

Yorumlar

Transkript

SPHEROS
SPHEROS
GLOBUS KONTROL PANELLĐ
KLĐMA KULLANMA KILAVUZU
GL-W521 - Kumanda Paneli
GL-W555 - PWM Kumanda Modülü
Mayıs 2009
Rev. C
Panel yazılım sürümü: 4.6’dan itibaren
Elektronik Kumanda Modülü yazılımı sürümü: 5.4’ten itibaren
SPHEROS TERMO SĐSTEMLERĐ A.Ş.
Sanayi Mah. Evren Oto San. Sit. 1678 Sok. No:17 Esenyurt Đstanbul
Fone: +90 212 672 15 90 Fax: +90 212 672 16 04
www.spheros.com.tr
İÇİNDEKİLER
1) GİRİŞ................................................................................................................................ 03
2) AÇIKLAMALAR................................................................................................................
2.1) Panel ........................................................................................................................…
2.2) Rakam göstergesi........................................................................................................
2.3) Butonlar.......................................................................................................................
2.4) Sabitlenen sıcaklık.......................................................................................................
04
04
05
05
05
3) KULLANIM......................................................................................................................
3.1) Vantilatör modu..........................................................................................................
3.2) Otomatik mod (İklim kontrol sistemi)........................................................................
3.2.1) Otomatik mod (Üfleyici hızı otomatik)....................................................................
3.2.1.1) Üfleyiciler - Buharlaştırıcı......................................................................................
3.2.2) Üfleyicinin hız önceliği olan Otomatik mod............................................................
3.2.3) Soğutma....................................................................................................................
3.2.3.1) Kompresör.............................................................................................................
3.2.3.2) Fanlar – Kondensatör motorları...........................................................................
3.2.3.3) Sistem basınç anahtarları.....................................................................................
3.2.3.4) ICE sensörü – Buharlaştırıcı serpantinin donması................................................
3.2.4) Isıtma …....................................................................................................................
3.3) Temiz Hava / Devirdaim..............................................................................................
3.4) Tekrar Isıtma modu.....................................................................................................
07
07
08
08
09
10
11
11
12
12
12
12
14
15
5) TEST MODU....................................................................................................................
20
6) YARDIMCI VERİ VİZUALİZASYON MODU.......................................................................
23
7) SİSTEM HATALARI........................................................................................................... 24
7.1) Panelsiz kullanım......................................................................................................... 26
SPHEROS TERMO SĐSTEMLERĐ A.Ş.
Sanayi Mah. Evren Oto San. Sit. 1678 Sok. No:17 Esenyurt Đstanbul
Fone: +90 212 672 15 90 Fax: +90 212 672 16 04
www.spheros.com.tr
1) GİRİŞ
Şehir içi otobüslerinde ve uzun yol otobüsleri ile minibüslerde iklimlendirme sistemleriyle
kullanılmak üzere tasarlanan İklimlendirme Cihazı Elektronik Kumandası, mikro işlemcili bir
aygıttır. Tüm sistemde, birbiriyle bağlantılı dört adet mikro işlemci bulunur. Bunlar, akıllı
algoritmalar sayesinde en yüksek konforu ve en iyi sistem yönetimini sağlarlar.
Cihazın elektrik sistemi, otobüsün ana güç kaynağına kontak açıldıktan sonra +30 işaretiyle
bağlanır. Bu sayede A/C, ancak motor çalıştıktan sonra çalışır. Alternatif olarak, sistemi +30
işaretine doğrudan bağlamak mümkündür, Vantilatör modu (üfleyiciler) motor kapalıyken
de çalıştırılabilirler. Bu dikkatlice yapılması gereken bir uygulamadır, çünkü A/C de devreye
alınabilmektedir. Motor kapalı haldeyken üfleyiciler uzun süre çalıştırılırsa akünün bitmesi bir
problem teşkil edebilir. Motor çalıştırıldığında sistemin otomatik olarak devreye girmesi de
mümkündür.
Sistem ayrıca A/C’yi akü fonksiyonu ve jeneratör voltajı açısından da kontrol edip, düzenler.
Detaylı bilgi için arızalar bölümüne bakınız.
Paneldeki EDM çıkışı, otobüsün durduğu ve pedalın basılı olduğu zamanlarda motorun
RPM’ini (devir/dakika) arttırmak için kullanılabilir.
2) AÇIKLAMALAR
2.1) Panel
SPHEROS TERMO SĐSTEMLERĐ A.Ş.
Sanayi Mah. Evren Oto San. Sit. 1678 Sok. No:17 Esenyurt Đstanbul
Fone: +90 212 672 15 90 Fax: +90 212 672 16 04
www.spheros.com.tr
1 - İç/dış sıcaklık butonu
2 - Dış sıcaklık LED
3 - İç sıcaklık LED
4 - Arttırma butonu
5 - Azaltma butonu
6 - Hava yenileme butonu (Temiz Hava alternatifi)
7 - Otomatik mod butonu
8 - Hava yenileme LED (Temiz Hava alternatifi)
9 - Otomatik mod LED
10 - Vantilatör butonu
11 - Vantilatör hızları LED
12 - Tekrar ısıtma butonu (Tekrar Isıtma alternatifi)
13 - Tekrar ısıtma LED (Tekrar Isıtma alternatifi)
14 - Akıllı hava LED
2.2) Rakam göstergesi
İki haneli rakam göstergesi sistemin çalışması hakkında bilgi verir. Aktif bir fonksiyon yoksa
göstergede oF vardır. Otomatik mod devredeyken ayarlanmış olan sıcaklık, Vantilatör mod
devredeyken ise üfleyici hızı gösterilir. Servis ve diğer önemli tarihlerde kontrol amaçlı bazı
farklı kullanım modları belirlemek mümkündür. Göstergedeki diğer açıklamalar için lütfen
İşletme ve Arıza ile ilgili bölümleri inceleyiniz.
SPHEROS TERMO SĐSTEMLERĐ A.Ş.
Sanayi Mah. Evren Oto San. Sit. 1678 Sok. No:17 Esenyurt Đstanbul
Fone: +90 212 672 15 90 Fax: +90 212 672 16 04
www.spheros.com.tr
2.3) Butonlar
İç/dış sıcaklık gösterir
Arttırma butonu
Azaltma butonu
Otomatik mod fonksiyonu
Vantilatör fonksiyonu
Hava yenileme fonksiyonu
Tekrar ısıtma fonksiyonu
Tüm butonların arka planında yanan kırmızı LED’ler bulunmaktadır.
2.4) Sabitlenen sıcaklık
Sabitlenen sıcaklık, taşıtın içinde arzu edilen sıcaklıktır. Sabit sıcaklığı değiştirmek için,
Otomatik mod’un seçilmesi gerekmektedir.
butonuna basınız. Bunun üzerine, sabitlenen
sıcaklık noktası gösterilecektir.
ve
butonlarına basılarak ayarlama yapılabilir. P4 ve
P5 parametreleri, sıcaklık ayarlanması için mümkün olan asgari ve azami sınırları belirler.
İki parametre de aynı değerde ise (P4 eşittir P5) sıcaklık ayarında değişikliğe izin verilmez.
Şoför ayarı değiştirmek isterse göstergede bL işareti görünerek, değiştirme yapılamayacağını
belirtir. Şehir içi otobüslerdeki iç sıcaklığın değiştirilmesine izin verilmeyen durumlarda bu
nokta kullanışlı olacaktır.
SPHEROS TERMO SĐSTEMLERĐ A.Ş.
Sanayi Mah. Evren Oto San. Sit. 1678 Sok. No:17 Esenyurt Đstanbul
Fone: +90 212 672 15 90 Fax: +90 212 672 16 04
www.spheros.com.tr
3) KULLANIM
3.1) Vantilatör modu
Vantilatör fonksiyonu
butonu ile devreye alınır. Üfleyici üç hızda kullanılabilir. Üfleyicinin
hızını değiştirmek için vantilatör fonksiyonunun seçilmiş olması gerekmektedir.
butonuna basınız. Üfleme hızı göstergede görününce,
istenildiği şekilde ayarlanabilir.
ve
butonlarına basılarak hız
Vantilatör fonksiyonu seçildiğinde, sürgü (Hava yenileme) de otomatik olarak açılır.
Sürgünün kapatılması için kullanıcı
ve
butonlarına basmalıdır.
Hava akışı
---Vantilatörü açar ---düşük hız---orta hız---yüksek hız----vantilatörü kapatır
SPHEROS TERMO SĐSTEMLERĐ A.Ş.
Sanayi Mah. Evren Oto San. Sit. 1678 Sok. No:17 Esenyurt Đstanbul
Fone: +90 212 672 15 90 Fax: +90 212 672 16 04
www.spheros.com.tr
Gösterge
LED’ler
3.2) Otomatik mod (İklim kontrol sistemi)
Otomatik mod sayesinde otobüs içini tamamıyla otomatik olarak kontrol altında tutmak
mümkündür.
butonuna basınız ve arzu edilen sıcaklığı ayarlayınız. Sistem, sabitlenen
sıcaklığa ulaşılması için en uygun çalışma modunu otomatik olarak seçmek üzere
tasarlanmıştır. İstediğinizde Otomatik modu üfleyicinin hızını belirleyerek de kullanabilirsiniz.
3.2.1) Otomatik mod (Üfleyici hızı otomatik)
butonuyla Otomatik mod seçilince, sabitlenen sıcaklık panelde görünür. Sistem buna
uygun olan fonksiyona geçer - Soğutma veya Isıtma (isteğe bağlı). İç sıcaklık, dış sıcaklık,
sabitlenme noktası ve parametreler göz önüne alınır. Otomatik modu sonlandırmak için
butonuna tekrar basılır.
Soğutma döngüsünden Isıtma döngüsüne geçildiğinde (veya tersi) sistem bir histerezis
(Isıtma modunda dH; soğutma modunda dC parametreleri) ortaya çıkarır. Bu fonksiyon
geçişleri aşağıdaki grafik analizde daha açıkça görülebilmektedir:
SPHEROS TERMO SĐSTEMLERĐ A.Ş.
Sanayi Mah. Evren Oto San. Sit. 1678 Sok. No:17 Esenyurt Đstanbul
Fone: +90 212 672 15 90 Fax: +90 212 672 16 04
www.spheros.com.tr
Sıcaklık geri dönüşü
Sabitlenme noktası
Mod
R - Soğutma
V - Vantilatör
H - Isıtma
SP - Sabitlenme
noktası
Soğuk/Sıcak
Fonksiyon
Değişimi
Sıcak/Soğuk
Fonksiyon
Değişimi
Yukarıdaki grafik analizde görülebileceği gibi, soğutma kontrolü sabitlenme noktasına
erişmeye çalışıyor, sabitlenme noktası değerine + dC (soğutma işlemi histerezisi) ulaştığında
ise kompresörü tekrar çalıştırıyor. Bu mod sırasında iç sıcaklık, sabitlenme noktası - dH
değerine ulaşınca soğutma döngüsü, ısıtma döngüsü olarak değişir. Bu anda mod değişikliği
meydana gelerek, sistem ısıtma yapmaya başlar. Bu durumlardaki çalışma, soğutma döngüsü
gibi olur, ancak ısıtma histerezisi dH değerine ayarlanmıştır. İç sıcaklık sabitlenme noktası +
dC değerine ulaşınca ısıtma devresi sona ererek, soğutma halini alır.
Bu modların her biri, taşıtın iklim kontrol sistemi üzerinde farklı etkilere sahiptir; bu konuda
Soğutma ve Isıtma bölümlerinde daha ayrıntılı bilgi verilmektedir.
3.2.1.1) Üfleyiciler - Buharlaştırıcı
Sistem, üç ayrı hızlı üfleyiciyle buharlaştırıcıya kumanda eder. Her zaman düşük hızda
başlanıp, hız gerektiğinde arzu edilen düzeye dek arttırılır. Bu sayede üfleyiciler daha uzun
dayanır, gürültü azaltılmış olur.
SPHEROS TERMO SĐSTEMLERĐ A.Ş.
Sanayi Mah. Evren Oto San. Sit. 1678 Sok. No:17 Esenyurt Đstanbul
Fone: +90 212 672 15 90 Fax: +90 212 672 16 04
www.spheros.com.tr
Üfleyici hız kontrollünün otomatik olarak yapıldığı Soğutma Otomatik modunda, sıcaklığa
bağlı olarak hız kontrolü kendiliğinden olur. Sıcaklık, istenilen seviyeye yaklaşınca hız
düşürülür; ideal sıcaklıktan uzaklaşınca hız arttırılır (Isıtma modu haricinde – bkz. Isıtma). Bu
kontrol, testler ve/veya ürünün montajı için en uygun parametreleri sunar.
Buharlaştırıcılar
Düşen sıcaklık
Sabitlenme noktası
Yükselen sıcaklık
Hız
Sabitlenme noktası
3.2.2) Üfleyicinin hız önceliği olan Otomatik mod
Otomatik modda, üfleyicinin hızı genellikle otomatiktir. Ancak kullanıcı, aşağıdaki adımları
uygulayarak hızı manüel olarak da sabitleyebilir.
*
butonuna basarak Otomatik modu başlatınız.
*
butonuna basınız. Üfleyicinin hızı birkaç saniyeliğine göstergede görünecektir.
* Göstergede hız belirtilmekteyken
veya
Bu, manüel hız moduna geçildiğini ifade eder.
*
veya
butonlarına basılırsa, hız LED’i yanacaktır.
butonlarına basarak arzu edilen hızı seçebilirsiniz.
SPHEROS TERMO SĐSTEMLERĐ A.Ş.
Sanayi Mah. Evren Oto San. Sit. 1678 Sok. No:17 Esenyurt Đstanbul
Fone: +90 212 672 15 90 Fax: +90 212 672 16 04
www.spheros.com.tr
* Otomatik kontrole geri dönmek için,
butonuna basınız.
Üfleyicinin hızının sabitlenmiş olduğu Otomatik modun devrede olup olmadığını anlamak
için, Otomatik modun seçildiği zamanlarda vantilatör anahtarındaki LED hız göstergesine
bakınız. Üfleyicinin hızını belirten LED varsa, üfleyicinin hızı sabit demektir.
Bu mod, üfleyicinin hızını sabit tutmak gerektiği zamanlarda kullanışlı olmaktadır. Asgari A/C
fonksiyonu ile üfleyicileri 1. hızda çalıştırarak, geceleri araçta uyuyan yolcuların gürültüden
rahatsız olmaları önlenebilmektedir.
3.2.3) Soğutma
Soğutma döngüsü, aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Grafikte, sistemin soğutmayı (kompresör)
hangi koşullarda devreye alındığını görebilirsiniz.
Soğutma
Sıcaklık geri dönüşü
Sabitlenme noktası
Modlar
Soğutma
Vantilatör
Soğutma
Vantilatör
Sistem komponentleri aşağıda belirtilen şekilde çalışır:
nP parametresi motorun çalıştırılmasını saymak üzere ayarlanır. Bu sayıya ulaşıldığında
soğutma sistemi 2 dakika süreyle çalıştırılır. İki dakika geçtikten sonra sistem normal
çalışmaya geri döner. Motor çalıştırılması sayacı sıfırlanır, yeniden sayıma başlar.
3.2.3.1) Kompresör
Kompresörün devreye girmesi, sıcaklığa, basınç anahtarlarına, sabitlenme noktasında
programlanan değerlere ve parametrelere göre olmaktadır. (Programlama bölümüne
bakınız)
SPHEROS TERMO SĐSTEMLERĐ A.Ş.
Sanayi Mah. Evren Oto San. Sit. 1678 Sok. No:17 Esenyurt Đstanbul
Fone: +90 212 672 15 90 Fax: +90 212 672 16 04
www.spheros.com.tr
Kondansatör motorları çalışmaya başladıktan 10 saniye sonra kompresör çalışmaya girer.
Kumanda, kompresörün tekrar çalışması için 60 saniyede sabitlenmiş bir süre histerisizi
sunmaktadır. Yani kompresör tekrar çalıştırılmadan evvel en az 60 saniye geçecektir.
3.2.3.2) Fanlar – Kondansatör motorları
Kompresörün çalıştırılması gereken tüm zamanlarda, fanlar da devreye girecektir.
Kompresör pedalının çalışmasından hep 10 saniye önce çalışmaya başlayacaklardır.
3.2.3.3) Sistem basınç anahtarları
Sistem, yüksek ve alçak basıncını pedala bağlı bir seri basınç anahtarı ile kontrol eder. Kontrol
paneli bunları devamlı gözetim altında tutar. Basınç düşmesi olursa, pedal hemen devre dışı
kalır. Bu durumda sistem 2 saniye sonra hatayı fark ederek göstergede FP işareti vermeye
başlar. Bu işaretle birlikte sıcaklık ölçümü göstergeye sıra ile yansır.
Basınç problemi ortadan kalkınca sistem kompresörün tekrar çalıştırılması için 3 dakika
bekleyecektir. Otomatik modun aktive edilmiş olması ve diğer koşulların da sağlanmış olması
gerekmektedir.
Alarm, sistemin açık veya kapalı olduğu dikkate alınmaksızın sürekli olarak devrededir. Sizin
de fark edebileceğiniz gibi, Otomatik mod kapalıyken bile alarm çalışabilmektedir.
30 dakikadan daha az süre zarfında 6 veya daha fazla sefer alarm ortaya çıkarsa, PL alarmı
devreye girecek, ciddi bir sistem hatası oluştuğunu ve İklimlendirmenin çalışmasının
engellendiğini belirtecektir. Sistem sadece Vantilatör veya Isıtma modlarında çalıştırılabilir.
A/C’yi tekrar çalıştırmak için, taşıtın motorunu kapatıp, sonra tekrar çalıştırmak gerekecektir.
3.2.3.4) ICE sensoru – Buharlaştırıcı serpantinin donması
Sistem, termostatın durumunu kontrol etmek için bir cihaz sunmaktadır. Bu sayede
buharlaştırıcı serpantinin donması gözetim altında tutulmaktadır. Bu cihaz aktive edildiğinde
(kontak ile) kompresör pedalı devreden çıkar, üfleyiciler (buharlaştırıcı motorlar) serpantinin
defrostunu sağlamak için çalışmaya devam ederler.
Termostat çalıştırıldığı zaman, ıC (ICE) hata kodu, sıcaklık ölçümü ile birlikte sıra ile panele
yansır. Defrost sonrasında termostat tekrar normal çalışma olduğunu gösterecektir. Sistem 3
dakika bekler, Otomatik mod devredeyse kompresör tekrar çalışmaya başlar.
3.2.4) Isıtma
SPHEROS TERMO SĐSTEMLERĐ A.Ş.
Sanayi Mah. Evren Oto San. Sit. 1678 Sok. No:17 Esenyurt Đstanbul
Fone: +90 212 672 15 90 Fax: +90 212 672 16 04
www.spheros.com.tr
Isıtma, ancak sete GL-W003 modülü de eklenmişse mümkündür. Panel, modülü otomatik
olarak algılayacak ve sisteme bağlandığı zaman, ısıtma sağlanacaktır.
Isıtma, bağlı valf üzerinden, PID algoritması ile faaliyet gösterir. Söz konusu valf, A/C
radyatöründen geçen sıcak suyun akışını denetler. Pu parametresinde programlanmış olan
yüzdeden daha yüksek bir miktar ile valfın açıldığı her durumda, bir su pompası çalışmaya
başlar.
Konvektör kontrolü ise konvektör sıcaklık sensoru, sabitlenme noktası ve CF, Cn, C2 ve P7
parametreleri ile yapılır. P7 parametresi 1’e ayarlanmış olunca konvektör sıcaklık sensoru
ölçüm yapar. P7 parametresi 1’e ayarlanınca, sistem aşağıdaki grafikte gösterildiği gibi
hareket eder:
Azalan sıcaklık
Sabitlenme noktası
Konvektör kapalı
Konvektör devrede, hız 1
Konvektör devrede, hız 2
Artan sıcaklık
Sabitlenme noktası
SPHEROS TERMO SĐSTEMLERĐ A.Ş.
Sanayi Mah. Evren Oto San. Sit. 1678 Sok. No:17 Esenyurt Đstanbul
Fone: +90 212 672 15 90 Fax: +90 212 672 16 04
www.spheros.com.tr
Isıtma
Sıcaklık geri dönüşü
Sabitlenme noktası
Modlar
Isıtma
Vantilatör
Isıtma
Vantilatör
Valf kontrolü için PID parametreleri, bu el kitabının 1. Ekinde gösterildiği şekilde, mühendislik
parametrelerinin ayarlanma modu ile sabitlenebilir.
Wabco veya Buschjost valflarından hangisinin kullanılmakta olduğu otomatik olarak
algılandığından, bunların ikisi de ek bir konfigürasyona ihtiyaç duymadan kullanılabilir.
Sistemin, açıldığı her defa motor valfi açıp, kapayan bir fonksiyonu da mevcuttur. Bu, uzun
vakit kapalı tutulan zamanlarda (sıcak mevsimlerde), hat üzerinde birikebilecek sıra dışı
maddelerin (pisliklerin) yok edilmesi için kullanışlı olmaktadır. Soğuk mevsim başladığında
valf çalışmaya hazır durumda olacaktır.
rr parametresinin sıfırdan daha büyük bir değer için programlanması durumunda, sistem
Tekrar Isıtma ile çalışacaktır (bkz. Tekrar Isıtma modu)
SPHEROS TERMO SĐSTEMLERĐ A.Ş.
Sanayi Mah. Evren Oto San. Sit. 1678 Sok. No:17 Esenyurt Đstanbul
Fone: +90 212 672 15 90 Fax: +90 212 672 16 04
www.spheros.com.tr
3.3) Temiz hava / Devridaim
Sistem, motorlu bir hava kapakçığına kumanda eder.
İki çalışma modu bulunmaktadır:
a. Akıllı Hava
b. Manüel mod
Hava yenileme sürgüsü iki modda da çalışır. Akıllı Hava modu, sıcaklık şartlarına göre
otomatik olarak ayarlama yapar (iç ve dış sıcaklık, taşıtın içindeki havanın yenilenmesi).
Manüel mod, sürücünün dış havanın açılmasını kontrol etmesine izin verir.
Otomatik mod seçildiğinde, Akıllı Hava da seçilir. Panel üzerinde, ön planda olmayan dijital
nokta ile gösterilir.
Bu şekilde sürgünün en yüksek konforu ve sıcaklık denge şartlarını sağlayarak, yakıt
tasarrufunda bulunması sağlanmaktadır.
Sürgü pozisyonunu değiştirmek için,
şu şekilde gösterilecektir.
İşaret
oP
CL
butonuna basınız. Panel üzerinde sürgünün konumu
Sürgü konumu
Açık
Kapalı
Sürgü konumu ekranda gösterilirken
veya
butonlarına basarak sürgüyü açabilir veya
kapatabilirsiniz. Göstergedeki nokta yok olacak ve Manüel mod başlayacaktır. PF
parametresindeki süre geçtikten sonra (dakika olarak), sistem gene Akıllı Hava modunda
çalışmaya başlayacaktır.
Akıllı Hava modundayken temiz hava kapakçıkları otomatik olarak açılıp, kapanırlar. Döngü,
do (açık olan süre – saniye olarak) ve dF (kapalı olan süre – dakika olarak) parametrelerine
uygun olacaktır. Bu durum sadece iç sıcaklık sabitlenen noktanın 3⁰ C altında veya 3⁰ C
üstünde ise söz konusudur. Dış sıcaklık Soğutma modundayken 15⁰ C’nin altındaysa, sistem
soğutmayı sadece dışarıdaki temiz hava ile yapmak üzere çaba gösterecektir. Pedal devreye
girmeden önce bir dakika bekler. Bu süre geçtikten sonra sistem sıcaklığın en az bir derece
düşüp düşmediğini kontrol eder. Bu durum, sıcaklık dakikada bir derece düşmeyi bırakana
kadar devam eder, daha sonra pedal devreye girer.
Manüel modda ise, kapakçıkların konumu Hava Yenilenmesi LED’i ile gösterilir (sadece
açıkken).
SPHEROS TERMO SĐSTEMLERĐ A.Ş.
Sanayi Mah. Evren Oto San. Sit. 1678 Sok. No:17 Esenyurt Đstanbul
Fone: +90 212 672 15 90 Fax: +90 212 672 16 04
www.spheros.com.tr
3.4) Tekrar Isıtma modu
Bu mod sadece ısıtmanın sisteme dâhil edildiği durumlarda faal olacaktır.
Bu mod, taşıt içindeki nemin alınmasına imkân tanır. Sistem, PID algoritmasıyla kontrol
edilen oranlı bir motor valfiyle buharlaştırıcı serpantinin soğuk su ve ısıtıcı serpantinin sıcak
su dolaşımını kontrol eder. Sıcaklık kontrolü hem soğuk, hem de sıcak için iki ayrı yol
sunmaktadır; böylelikle arzu edilen sıcaklığa daha düşük nem oranı ile ulaşılabilmektedir. Bu
modda motor valfı su akışının gereklerine göre konumlandırılacaktır. Su pompası, bağlı valfın
Pu için programlanmış orandan daha fazlası ile açılması durumunda devreye girecektir.
Bu mod, sadece sabitlenme noktası sıcaklığının, iç sıcaklıktan daha fazla veya iç sıcaklığa eşit
olduğu durumlarda, dış sıcaklığın 8 °C’den yüksek olması halinde çalışır. Bu şartlar mevcut
olmadan sürücü Tekrar Isıtma modunu aktive etmek isterse, sistem buna izin vermeyerek LE
(dış sıcaklık 8 °C’den azsa) veya Ht (sabitlenme noktası sıcaklığı iç sıcaklıktan daha yüksekse)
hata işaretlerini verir.
butonuna basarak bu modu başlatabilirsiniz. Şartlar yerindeyse rr parametresinde
belirlenmiş olan süreye göre (Tekrar Isıtma çalışma süresi) mod aktive edilecektir. Tekrar
Isıtma işlemi süresince Akıllı Hava modu devreden çıkar. Sürücü, Akıllı Hava modunu
çalıştırmak isterse sistem buna izin vermeyerek panelde rH işaretini gösterir. rr
parametresindeki süre geçtikten sonra Tekrar Isıtma kapanır ve gene Akıllı Hava modu
çalışmaya başlar.
Böylece taşıt içindeki nem istenilen makul oranda tutulacak ve camların buğulanması da
önlenerek yolcuların konforu sağlanabilecektir.
Bu mod, dış sensorda bir hata olduğunda çalışmaz.
SPHEROS TERMO SĐSTEMLERĐ A.Ş.
Sanayi Mah. Evren Oto San. Sit. 1678 Sok. No:17 Esenyurt Đstanbul
Fone: +90 212 672 15 90 Fax: +90 212 672 16 04
www.spheros.com.tr
5) TEST MODU
Bu mod sistem tanısı için kullanılır; girişleri kontrol, çıkışları aktive eder.
Modüle erişebilmek için aşağıdaki adımları uygulayınız:
+
butonlarına basınız. Göstergede - - işaretini görünce erişim şifresini giriniz. Erişim
şifresi, 14’tür.
ve
butonlarını kullanarak rakam hanelerinde erişim şifresinin doğru olarak çıkmasını
sağlayınız.
butonuna basınız. Girilen şifrenin yanlış olması durumunda panelde gene
Onaylamak için
taşıtın iç sıcaklığı görünecektir. Şifre onaylanınca panel ı işareti gösterecek ve tüm girişler
teste tabi tutulabilecektir.
Giriş ve çıkışları değiştirmek için
butonuna basınız.
butonuna basınca panel ı0 veya o0 gösterecektir (giriş veya çıkış). Giriş seçilmiş ise (i),
Vantilatör LED hız 2 giriş durumunu gösterecektir. LED yanıp sönüyorsa, girişin kapalı olduğu
belirtilmektedir. Yanıp sönmüyorsa giriş faaldir.
Çıkışlardan birini seçtiyseniz (o),
butonuna basarak açıp, kapayabilirsiniz. Bu durumda
LED’in yanması çıkışın faal durumda olduğunu gösterir.
veya
butonlarına basarak diğer giriş ve çıkışlar değiştirilerek uygulanabilir. Çıkış
fonksiyonunu değiştirdiğinizde bir önceki fonksiyon kapatılacaktır.
butonuna basarak giriş ve çıkış modlarından çıkabilir, bir diğerine başlayabilirsiniz.
Butona tekrar basarak test modundan çıkabilirsiniz.
SPHEROS TERMO SĐSTEMLERĐ A.Ş.
Sanayi Mah. Evren Oto San. Sit. 1678 Sok. No:17 Esenyurt Đstanbul
Fone: +90 212 672 15 90 Fax: +90 212 672 16 04
www.spheros.com.tr
Girişler:
Gösterge
Açıklama
Basınç anahtarları girişi
LED yanıyor
İki basınç anahtarı
da OK (kapalı)
ICE Sensoru – Buharlaştırıcı
serpantini donma girişi
ICE sensoru OK
Isıtma sistemi çalışmaya hazır
– giriş hâlihazırdaki ısıtma
sistemini gösteriyor.
GL-W002 Isıtma
paneli
mevcut,
çalışmaya hazır
durumda ve
işliyor
Geribildirim OK
Buharlaştırıcıların
geribildirimi
Konvektör sıcaklık sensoru
LED yanıp sönüyor
Basınç anahtarlarından biri
veya ikisi HATA veriyor.
Bağlantıları ve basınç
anahtarlarını kontrol ediniz.
ICE Sensoru sistemin
donduğunu belirtiyor. ICE
Sensorunu ve bağlantıları
kontrol ediniz.
GL-W002 Isıtma paneli
mevcut değil.
EBM mevcut değil.
-
Çıkışlar:
Gösterge
Açıklama
Üfleyicileri düşük hızda çalıştırır.
Üfleyicileri orta hızda çalıştırır.
Üfleyicileri yüksek hızda çalıştırır.
Hava yenileme sürgüsünü açar.
Fanları açar (kondansatör motorları)
Su pompasını açar
Isıtma valfını açar (%30) (Isıtma varsa)
Isıtma valfını açar (%65) (Isıtma varsa)
SPHEROS TERMO SĐSTEMLERĐ A.Ş.
Sanayi Mah. Evren Oto San. Sit. 1678 Sok. No:17 Esenyurt Đstanbul
Fone: +90 212 672 15 90 Fax: +90 212 672 16 04
www.spheros.com.tr
-
Isıtma valfını açar (%99) (Isıtma varsa)
Gaz dolum fonksiyonu, soğutmaya imkân sağlar, bağımsız kontrol
GL-W003’de konvektör çıkışını açar.
Konvektörü açar. (düşük hız)
Konvektörü açar. (yüksek hız)
fonksiyonu iklimlendirme sisteminin taşıtın iç sıcaklığını dikkate almadan çalışması
içindir. Bu fonksiyon, iklimlendirmenin otobüsün içindeki hava sıcaklığı yeterince yüksek
değilse de açılarak test edilebilmesini sağlar. Bu modda diğer tüm korumalar
çalışabilmektedir.
SPHEROS TERMO SĐSTEMLERĐ A.Ş.
Sanayi Mah. Evren Oto San. Sit. 1678 Sok. No:17 Esenyurt Đstanbul
Fone: +90 212 672 15 90 Fax: +90 212 672 16 04
www.spheros.com.tr
6) YARDIMCI VERİ VİZUALİZASYON MODU
Sistem yardımcı veri vizüalizasyon moduna sahiptir. Bu moda girmek için
butonlarına üç saniye basınız. Panel
kompresörün çalışma süresini belirtir.
Örn:
Gösterge
işaretini gösterecektir. Bu yardımcı veri,
= 129.112 saat.
Yardımcı verileri değiştirmek için
Çıkmak için.
ve
ve
butonlarına basınız.
butonuna basınız
Açıklama
Kompresör zaman sayacı 00-00-00 formatında gösterilmektedir.
Jeneratör voltajı –VDC’de- gösterilir.
Kanal sensoru sıcaklığı (Isıtma varsa)
Kontrol paneli yazılım sürümü
Modül yazılım sürümü
Motor valfı açılma yüzdesi (Isıtma varsa)
Konvektör sıcaklık sensoru
nF varsa, Sensor çalışmamaktadır.
Parametreleri fabrika çıkışına ayarlar. Bu seçeneği, tüm parametreleri fabrika
ayarlarına (default) getirmenin istendiği zamanlarda kullanabilirsiniz. Vantilatör
butonuna Azaltma butonuyla birlikte 4 saniye süreyle basarak, bu değişikliği
yapabilirsiniz. Gösterge 4 kere yanıp sönerek işlemin başarıyla tamamlandığını
belirtecektir.
Kontak açma sayısı.
SPHEROS TERMO SĐSTEMLERĐ A.Ş.
Sanayi Mah. Evren Oto San. Sit. 1678 Sok. No:17 Esenyurt Đstanbul
Fone: +90 212 672 15 90 Fax: +90 212 672 16 04
www.spheros.com.tr
7) SİSTEM HATALARI
Sistem, üç ayrı noktada konumlandırılmış sıcaklık sensorlarına sahiptir. İç sensorda bir hata
oluşursa, panelde
işareti görünecektir. Sistem, bu sensor için güvenli çalışma modunu
22°C addedecektir. Hava kanalı sensorunda bir hata oluşursa,
görünecektir. Dış sensorda bir hata oluşursa,
işareti panelde
işareti panelde görünecektir. GL-W555
Modülündeki sıcaklık 110º C’yi geçecek olursa, panelde
işareti görünecektir. Kompresör
yüksek ve alçak basınç anahtarları seri halinde gözlemlenmekte olup, tek tek tespit
edilmeyeceklerdir. Bu işarette bir hata olunca, panelde
işareti görünecektir ve
kompresör ve kondansatörlerin çalıştırılması çıkışı kapatılacaktır. Modül, çıkışı tekrar aktive
etmek için en az 3 dakika bekleyecektir. Her defasında, jeneratörden güç gelip gelmediğini
önceden kontrol edecektir. 30 dakikalık süre içinde arka arkaya 6 basınç anahtarı hatası
işareti görünecektir. A/C’nin çalışması durdurulacaktır. Sadece
oluşursa, panelde
Vantilatör ve Isıtma çalışabilmektedir. Normal A/C çalışmasına devam etmek için sistemin
kapatılıp, açılması gerekmektedir.
Jeneratör voltajının 33 Volt ve üstüne çıkması durumunda, panelde
işareti
görünecektir. Voltaj 21 Volt’un altına düşecek olursa panelde
işareti görünecektir. İki
durumda da tüm fonksiyonlar durdurulacaktır. Akü voltajı 31 Volt’un üzerine çıkarsa panelde
işareti görünecektir.
Sistem Isıtma modunda ise, Tekrar Isıtma modu da açıksa ve dış sıcaklık 8⁰ C’nin üzerindeyse,
kompresör kapanacak ve panelde
işareti görünecektir. Sabitlenen sıcaklık, iç sıcaklıktan
işareti görünecek ve böylelikle
azsa ve Tekrar Isıtma butonuna basılırsa, panelde
sistemin Soğutma modunda olduğu belirtilecektir. İşaret EBM geribildirimi yoksa panelde
işareti gösterilecektir.
Hata
Açıklama
Panel ve kontrol modülü
arasında iletişim hatası
İç sensor hatası
İzlenen yol
Kontrol paneli A/C’yi daha önceden ayarlanmış
sabitlenme noktası ile Otomatik fonksiyona
ayarlayacaktır.
Sistem 22⁰ C’lik bir iç sıcaklık değeri alır.
Isıtmanın istendiği durumlarda, sürücü
sabitlenme noktasını 22⁰ C’den daha fazlaya
ayarlamalıdır (sabitlenme noktası > 22 ºC).
Soğutmanın gerekli olduğu durumlarda, sürücü
sabitlenme noktasını 22⁰ C’den daha düşük veya
22⁰ C’ye eşit olacak şekilde ayarlamalıdır
(sabitlenme noktası <= 22 ºC).
SPHEROS TERMO SĐSTEMLERĐ A.Ş.
Sanayi Mah. Evren Oto San. Sit. 1678 Sok. No:17 Esenyurt Đstanbul
Fone: +90 212 672 15 90 Fax: +90 212 672 16 04
www.spheros.com.tr
Hava kanalı sensoru hatası
Dış sensor hatası
GL-W555 Modülü sıcaklığı
110º C’den yüksek
Konvektör sensoru hatası
30 dakikalık süre içinde altı
kere basınç anahtarı hatası
oluşursa bu işaret görünür.
Serpantin donması
Jeneratör voltajı 33 Volt’tan
yüksek
Jeneratör voltajı 21 Volt’tan
düşük
Jeneratör voltajı 18 Volt’tan
düşük
Jeneratör voltajı 31 Volt’tan
yüksek
Isıtma modunun devrede
olduğu zaman; dış sıcaklık,
sistemin çalışması için
gerekli olan asgari
sıcaklıktan (8⁰ C) düşük
Tekrar Isıtma butonuna
basıldığında sabitlenen
sıcaklık iç sıcaklıktan daha
yüksek olunca bu işaret
görünür.
Panelde işaret EBM
geribildirimi yok
Basınç anahtarı hatası
Hava geri dönüş sıcaklığına göre kontrol yapılır.
dd Parametre değeri 0’a eşittir.
Sistem dış hava sıcaklığı değerini 22 °C addeder.
Tekrar Isıtma ve Akıllı Hava modları devreden
çıkarılır.
Panel sadece
işareti gösterir. Bu hata
sistemin kontrolü üzerinde etki göstermez.
Sistem konvektör hava sıcaklığı değerini -19 °C
addeder.
Sistem sadece Isıtma ve Vantilatör modunda
çalıştırılabilir. A/C’nin tekrar çalıştırılması için,
modülün yeniden çalıştırılması gerekir (Taşıt
kapanıp, açılmalıdır).
Kompresör ve kondansatör kapatılır. Hata
ortadan kalktıktan sonra sistem 3 dakika ara
vererek tekrar açılır.
Tüm fonksiyonlar durdurulmuştur. Normal
çalışmaya geçilmesi için kapatılıp, 10 saniye
sonra tekrar açılması gerekmektedir.
Kondansatör ve kompresör kapatılır. Sistem,
Vantilatörü düşük hızda çalıştırır. Sürgü açılır.
Akü normal seviyeye çıkınca sistem hemen
çalışmaya başlar.
Tüm fonksiyonlar durdurulmuştur. Normal
çalışmaya geçilmesi için kapatılıp, 10 saniye
sonra tekrar açılması gerekmektedir.
Tüm fonksiyonlar durdurulmuştur. Akü normal
seviyeye çıkınca sistem 10 saniye bekleyerek,
yeniden çalıştırır.
Kompresör ve kondansatör kapatılır. Dış sıcaklık
8⁰ C’den fazla olduğunda sistem 3 dakika sonra
çalışacaktır.
Sadece Tekrar Isıtma sisteminin
kullanılamayacağını gösterir.
Panelde sadece
işareti görünecektir.
Sistem kontrolü bu hatadan etkilenmez.
Kompresör kapatılır. Hata giderildikten sonra
sistem 3 dakika bekleyerek tekrar çalıştırır.
SPHEROS TERMO SĐSTEMLERĐ A.Ş.
Sanayi Mah. Evren Oto San. Sit. 1678 Sok. No:17 Esenyurt Đstanbul
Fone: +90 212 672 15 90 Fax: +90 212 672 16 04
www.spheros.com.tr
7.1) Panelsiz kullanım
Kontak çevrildiğinde Kontrol Paneli ve Kontrol Modülü birbirleriyle iletişime geçerler.
işareti görünecek ve
Aralarındaki iletişimde bir hata olursa, 15 saniye sonra panelde
Kontrol Modülü kendiliğinden Otomatik fonksiyona geçecektir, önceden belirlenmiş
sabitlenme noktası kullanılacaktır. Bu bir hata durumudur, ancak modüller arası iletişim
olmadan da cihazın çalışmasını sağlar.
Cihaz çalışıyorsa ve iletişim hatası varsa, kontak kapanana dek seçilmiş fonksiyonda
çalışmaya devam edecektir.
SPHEROS TERMO SĐSTEMLERĐ A.Ş.
Sanayi Mah. Evren Oto San. Sit. 1678 Sok. No:17 Esenyurt Đstanbul
Fone: +90 212 672 15 90 Fax: +90 212 672 16 04
www.spheros.com.tr

Benzer belgeler