ATEŞELİK: SİDNEY Efendimiz a.s.`ın huzurlu ve ahenkli bir toplum

Transkript

ATEŞELİK: SİDNEY Efendimiz a.s.`ın huzurlu ve ahenkli bir toplum
ATEŞELİK: SİDNEY
TARİH: 23 OCAK 2015
‫اوا َو ْعا ِص الّل ِص َو م ًعي َوا َو َو َو َّر ُم َو‬
‫َوا ْع‬
‫اوا ْعوا ُم ُم اوا ْعِصي َو َو الّل ِص َوي َول ْعم ُم ْع‬
‫وا َو ِص ُم ِص‬
‫و ْعِصا ُم ْعا ُم ْع َو ْعادَوو ًعء َوف َواَّر َو َوا ْعم َواقُملُمااِص ُم ْع َو َو ْع َوا ْع ُم ْع اِصا ْعِصي َو ِص ْعِصخ َواواًع‬
‫َوا ُم ْعا ُم ْع َويلى َو‬
‫ش َو ُم ْع َو ٍة ِص َوا ا َّرا ِص َوف َو ْعا َوق َوا ُم ْع ِص ْعا َو‬
‫َو ااِص َو ُمم َوا ِّيم ُما الّل ُملَو ُم ْع َوم ِص لَو َويلَّر ُم ْع َو ْع َو دُماوَو‬
‫ ِصو ّلم ُم ْع اوا ًعلوَّر فف َّرا ا ّلل َّرا َو ْع َوا ُما ْعا َو دِصم ِص‬:}‫سال ُم هللاِص {ص‬
‫ي‬
‫ل َو ُم‬
BİR VE DİRİ OLMAK
Aziz Müminler!Bir milleti millet yapan en temel
özelliklerden biri dayanışmadır. Kendi içinde bölünen ve
insanlarının birbirine düştüğü milletler yok olmaya
mahkumdur. Dünyanın her tarafında toplum olarak
varlığımızın temelinde milli şuur ve zorluklar karşısında
birlik ve beraberlik içerisinde olma alışkanlığımız
vardır.“Müminler ancak kardeştir” buyuran Yüce
Rabbimiz, Müslümanların en ileri vasıflarından birisinin
de kardeşlik vasfı olduğunu bildirmiştir. Din kardeşi olan
insanların, Allah rızası için birlikte hareket etmeleri ve
günlük hayatın zorluklarına karşı başarı elde etmeleri
ancak bu kardeşliklerini canlı tutmaları ile mümkün
olabilir. Bu anlayış ve iman içerisinde hareket eden
Müslümanlar hizmetleriyle, Kur’an ahlakının ve
anlayışının tüm dünyaya yayılmasına vesile olmuşlardır.
Aziz kardeşlerim! Birlik, kardeşlik ve dayanışma gibi
vasıflarla müminler arasında oluşturulacak beraberlik;
insanlar arasında sevgi, dostluk, barış, yardımlaşma ve
hayırlı hizmetlerde gayretin artmasına vesile olur.
Birbirini seven, birbirine destek olan ve hayırda yarışan
güçlü bir topluluğun, bütün topluma hayrı dokunur;
zulüm ve haksızlıkların yok olması daha da kolaylaşır.
Milli ve manevi değerlerin zayıflamaya başladığı, basit
menfaatler uğruna karşılıklı diyalogun terk edildiği
günümüz toplumunda Müslümanların, kendilerine bir
huzur reçetesi gibi verilmiş olan “din kardeşliği”
mefhumuna dört elle sarılmaları gerekmektedir.
Efendimiz a.s.’ın huzurlu ve ahenkli bir toplum yapısını
en güzel şekilde yansıtan şu sözleri de bu konuda
evrensel bir yaklaşım olarak düşünülmelidir: “ Sakın
zanna yer vermeyin. Zira zan, sözlerin en yalanıdır.
Tecessüs etmeyin, rekabet etmeyin, hasetleşmeyin,
birbirinize buğz etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, ey
Allah'ın kulları kardeşler olun.”2
Aziz Kardeşlerim! Bu gün her zamankinden daha çok
muhtaç olduğumuz, dayanışma ve yardımlaşma
özelliğimizi, yeniden canlı hale getirmek için dinde
kardeşler olduğumuzu hatırlayalım. Yurt dışında
yaşayan Müslüman Türkler olarak bizler herkesin
sorununu kendi sorunu gibi gören bir toplum olma
gayreti içerisinde bulunmalıyız. Bu sorunların
çözümünde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve
derneklerin birlikte hareket etmeleri gerekir. Zira siz
değerli kardeşlerimizin gayretleri ile oluşturdukları ve
gönül verdikleri dernek ve cemaatler birbirlerinin rakibi
değildir, hasmı hiç değildir. Biz bunların hepsini bize ait
değerler olarak görmeli ve yaşadığımız ortak sorunlar
karşısında birlikte hareket etmeliyiz.
Hepimizin bildiği bu gerçeği dile getiren Milli Şairimiz
Mehmet Akif ERSOY’un mısraları ile hutbemi bitirmek
istiyorum:
Girmeden bir millete tefrika, düşman giremez,
Toplu vurdukça gönüller, onu top sindiremez.
Sen, ben desin efrâd, aradan vahdeti kaldır.
Milletler için, işte kıyamet o zamandır…..
Hazırlayan: Mustafa ARSLAN/ Bundaberg Din Görevlisi
Öyle ise değerli kardeşlerim!Yüce Rabbimizin şu
uyarısına dikkatlerinizi çekmek istiyorum:
“Hepiniz, Allah’ın ipine sımsıkı tutunun, fırkalara
ayrılmayın! Allah’ın sizin üzerinizdeki nimetini
hatırlayın; siz birbirinize düşman olmuştunuz. Sonra O,
kalplerinizin arasını birleştirdi, böylece Allah’ın nimeti
ile kardeşler oldunuz. İşte Allah, ayetlerini size böyle
açıklıyor…..”1
2
1
Buhari-Müslim
Ali İmran-103
Dear Brothers!One of the most basic and important
features that a nation has is solidarity. The division of
people in a nation is bound to cause disruption and
seperation. In all parts of the world, on the basis of our
existance, we have the habit of enjoining unity and
solidarity in the face of difficult situations as part of our
society. As Allah Almight states, ”The believers are but
brothers”, illustrating that one of the most advanced
characteristics of a Muslim is brotherhood. People with
religious brothers and sisters, who act together for the
sake of Allah to achieve success against the harship of
every day life, can only be possibe with the formation of
brotherhood. With this understanding and acting in the
service of faith, has enabled the morality and
understanding of the Quran to be known and spread
around the world.
Honourable Brothers! The characteristics of
brotherhood and solidarity among believers has drawn
love between people, freindship, peace, cooperation,
and allowed us to increase our efforts in providing
better, quality services. Loving each other, supporting
each other, and racing each other towards good as part
of a community, spreads the goodness to other
communities aswell, making it even easier to remove
oppression and injustice. In some of the Muslim
societies today, who have began to weaken in moral
values and who have abandoned mutual dialogue, must
embrace the notion of religious brotherhood.
Therefore my dear brothers! Allah Almighty states in
Surah Ali’Imran ayah 103: “And hold firmly to the rope
of Allah all together and do not become divided. And
remember the favor of Allah upon you - when you
were enemies and He brought your hearts together
and you became, by His favor, brothers. And you were
on the edge of a pit of the Fire, and He saved you from
it. Thus does Allah make clear to you His verses that
you may be guided.”
The following hadith of the prophet (saw), should be
reflected and considered as a universal approach to a
peaceful and harmonious society, where he said: “Do
not have ill-will towards one another, do not be
envious of one another, do not turn your back on one
another; O, servants of Allah, be brothers.”
Dear Brothers! In these days, we need solidarity and
cooperation more than ever. In order to revive
ourselves we must remember that we are all religious
brothers. As Muslims living abroad, we me must show
initiative to strive to be a community that serves and
solves its own problems, relying on one another. Non
government organizations and associations should act
and operate together, with the support of the
community, to help solve the solution of communal
problems. This is because the valuable efforts of
associations and the communities are not competitors
with each other, and are not at all hostile. We should
move together in the face of common problems.
Overall, the concept of brotherhood should be apparent
in our daily dealings with each other as to increase the
affection, trust, and mutual agreement between one
another.

Benzer belgeler