Kullanım Kılavuzu

Transkript

Kullanım Kılavuzu
Kullanım Kılavuzu
Orijinal Kullanım Kılavuzu
WT 3 SPD
Company information:
www.vipercleaning.eu
[email protected]
30521E(1)2012-04-10 A – 2012-04-10
KULLANIM KILAVUZU
TÜRKÇE
İÇİNDEKİLER
GİRİŞ................................................................................................................................................................................. 2
KULLANIM KILAVUZUNUN AMACI VE İÇİNDEKİLER.................................................................................................................... 2
HEDEF.............................................................................................................................................................................................. 2
BU KULLANIM KILAVUZUNUN MUHAFAZA ŞEKLİ........................................................................................................................ 2
UYGUNLUK BEYANI........................................................................................................................................................................ 2
KİMLİK VERİLERİ............................................................................................................................................................................. 2
DİĞER REFERANS KILAVUZLAR................................................................................................................................................... 2
YEDEK PARÇALAR VE BAKIM....................................................................................................................................................... 2
DEĞİŞİKLİKLER VE GELİŞTİRMELER........................................................................................................................................... 2
Kullanım amacı ve amacına uygun kullanım.................................................................................................................... 2
NOT.................................................................................................................................................................................................. 2
PAKETİNDEN ÇIKARMA/TESLİMAT............................................................................................................................... 3
GÜVENLİK........................................................................................................................................................................ 3
Uyarı işaretleri......................................................................................................................................................................... 3
GENEL TALİMATLAR....................................................................................................................................................................... 3
MAKİNENİN TARİFİ.......................................................................................................................................................... 5
MAKİNENİN YAPISI.......................................................................................................................................................................... 5
TEKNİK VERİLER............................................................................................................................................................................ 6
KABLOLAMA DİYAGRAMI............................................................................................................................................................... 6
KULLANIM........................................................................................................................................................................ 6
Devreye almadan önce........................................................................................................................................................... 6
TEMEL KULLANIM........................................................................................................................................................................... 6
BAKIM............................................................................................................................................................................................... 6
Muhafaza edilmesi.................................................................................................................................................... 7
Makinenin yeniden işlemeye verilmesi.............................................................................................................. 7
30521E(1)2012-04-10 A
WT3SPD
1
TÜRKÇE
KULLANIM KILAVUZU
GİRİŞ
NOT
Parantez içindeki üyeler, Makine Tarifi bölümünde gösterilen bileşenlere işaret ediyor.
KULLANIM KILAVUZUNUN AMACI VE İÇİNDEKİLER
Bu Kullanım Kılavuzunun amacı, operatöre makineyi düzgün, güvenli ve bağımsız bir şekilde kullanmayla ilgili gerekli tüm bilgileri
sunmaktır. Teknik veriler, güvenlik, kullanım, depolama, bakım, yedek parçalar ve bertaraf etmeyle ilgili bilgiler içerir. Operatörlerin ve
yetkili teknisyenlerin makine üzerinde herhangi bir işlemi gerçekleştirmeden önce bu Kullanım Kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuması
gerekir. Talimatların yorumlanmasıyla ilgili emin olmadığınız konularda veya daha ayrıntılı bilgiler için Viper ile irtibata geçin.
HEDEF
Bu Kullanım Kılavuzu, makine üzerinde bakım yapmaya yetkili operatör ve teknisyenler için hazırlanmıştır.
Operatörlerin, yetkili teknisyenler için ayrılmış prosedürleri gerçekleştirmemesi gerekir. Viper, bu yasaklara uyulmamasından kaynaklanan hasarlar için hiçbir sorumluluk kabul etmez.
BU KULLANIM KILAVUZUNUN MUHAFAZA ŞEKLİ
Kullanım Kılavuzunun makinenin yakınında, uygun bir kutuda, sıvı veya ona hasar verebilecek diğer maddelerden uzak muhafaza
edilmesi gerekir.
UYGUNLUK BEYANI
Makinenin yanında verilen uygunluk beyanı, makinenin geçerli yasalara uygun olduğunu belgeler.
NOT
Makinenin belgelerinin yanında, orijinal uygunluk beyanının iki kopyası da sunulur.
CE beyanı, Hızlı Başlangıç Kılavuzunda basılıdır
KİMLİK VERİLERİ
Makinenin modeli ve seri numarası, seri numarası etiketinde belirtilmiştir.
Bu bilgiler, makinenin yedek parçaları gerektiğinde gerekir. Makinenin kimlik verilerini yazmak için aşağıdaki tabloyu kullanın.
MAKİNENİN modeli .......................................................................... .
MAKİNENİN seri numarası ...............................................................
. ..........................................................................................................
DİĞER REFERANS KILAVUZLAR
−−Servis Kılavuzu (Viper Servis Merkezlerinde buna başvurabilirsiniz)
−−Yedek Parça Listesi (bakın www.vipercleaning.eu)
YEDEK PARÇALAR VE BAKIM
Gerekli tüm kullanma, bakım ve onarım prosedürlerinin ancak yetkili personel veya Viper Servis Merkezleri tarafından gerçekleştirilmesi gerekir. Sadece orijinal yedek parçalar ve aksesuarlar kullanılmalıdır. Viper müşteri hizmetleri, teknik destek ve yedek parça ve
aksesuarları sipariş verebilmeniz için size hizmet eder. Lütfen daima modeli ve seri numarasını belirtin.
DEĞİŞİKLİKLER VE GELİŞTİRMELER
Viper, ürünlerini sürekli geliştirmektedir ve makine üzerindeki değişiklik ve iyileştirmeleri istediği zaman yapma hakkı saklı olup, bu tür
değişiklikleri daha önce satılmış olan makinelere uygulamak zorunda değildir. Viper, bu değişiklikleri daha önce satılmış makinelerde
yapmakla yükümlü değildir.
Aksesuarlar üzerindeki tüm değişiklik ve/veya eklemelerin Viper tarafından onaylanması ve gerçekleştirilmesi gerekir.
Kullanım amacı ve amacına uygun kullanım
Makinenin kullanım amacı yalnız sert zeminleri, halıları ve bina içerisindeki nemli ortamları kurutmaya yöneliktir.
NOT
İleri, geri, ön, arka, sağ veya sol ve yukarı, operatörün bulunduğu konuma, yani Tutma Koluyla çalışma pozisyonuna göredir.
2
WT3SPD
30521E(1)2012-04-10 A
KULLANIM KILAVUZU
TÜRKÇE
PAKETİNDEN ÇIKARMA/TESLİMAT
Makineyi paketinden çıkarmak için, paketin talimatlarına dikkatli bir biçimde uyun.
Makine teslim edildiğinde, paket ve makinenin taşıma sırasında hasar görmediğini kontrol edin. Gözle görünür bir hasar olması durumunda, paketini saklayın ve onu teslim eden nakliyeci tarafından kontrol ettirin. Bir hasar itirazı doldurmak için derhal nakliyeciyi
arayın.
GÜVENLİK
Aşağıdaki simgeler, potansiyel olarak tehlikeli durumları belirtir. Bu bilgileri her zaman dikkatli bir biçimde okuyun ve insan ve malları
korumak için gerekli tüm önlemleri alın.
Yaralanmayı önlemek için operatörün kooperasyonu şarttır. Makineyi kullanmaktan sorumlu olan kişinin tam kooperasyonu sağlanmadığı sürece hiçbir kaza önleme programı etkili olamaz. Fabrikada çalışırken veya gezinirken oluşan kazaların çoğu, tedbirli davranma konusundaki en basit kurallara uyulmamasından kaynaklanır. Dikkatli ve tedbirli bir operatör, kazalara karşı en iyi garantidir ve
tüm önleme programlarının başarıyla tamamlanması için şarttır.
Uyarı işaretleri
TEHLİKE!
Doğrudan ağır ve iyileşmeyen yaralanmalara veya ölüme neden olan tehlike.
UYARI!
Ağır yaralanmalara veya ölüme neden olabilen tehlike..
DİKKAT
Hafif yaralanmalara veya mal hasarlarına neden olabilen tehlike.
NOT
Önemli veya yararlı işlevlerle ilgili bir ikaza işaret eder.
GENEL TALİMATLAR
İnsan ve makineler için potansiyel hasar hakkında bilgi veren özel uyarı ve ikazlar, aşağıda gösterilmiştir.
Cihaz
−−sadece kullanımı kendilerini gösterilmiş olan ve kesin olarak kumandası ile görevlendirilmiş kişiler tarafından
−−sadece gözetim altında çalıştırılabilir ve
−−çocuklar tarafından kullanılması uygun değildir
Çalışma konumu cihazın arkasındadır.
Güvenlik açısından kuşkulu olan her türlü çalışma şeklinden kaçınılması gerekmektedir.
Aşağıdaki durumlarda cihazı kapatınız ve elektrik fişin çekiniz:
−−temizlik ve bakım işlerinden önce
−−parçaları değiştirmeden önce
−−cihazda donanım değişikliği yapmadan önce
Cihazın işletilmesi geçerli olan ulusal hükümlere tabidir. Işletme kılavuzunun ve kullanıldığı ülkede kazaların önlenilmesine ilişkin
geçerli olan bağlayıcı düzenlemelerin yanı sıra güvenli ve usulüne uygun çalışma hususundaki kabul edilmiş uzman teknik kurallara
da dikkat edilmesi gerekmektedir.
Taşınması
Asansör içerisinde taşırken dikkate alınması gerekenler:
−−Asansörler içinde taşındığında ilgili güvenlik talimatlarına – özellikle taşıma kapasitesi ile ilgili – dikkat edilmesi gerekmektedir.
−−Cihazın asansörler içinde taşınması sırasında, okun asansör kovanı duvarlarına takılmaması için dik bir konuma getirilmesi
gerekmektedir.
KULLANIM
Saç, takı ve elbisenin sarkan kısımlarının makinenin hareketli parçaları tarafından yakalanmaması için gerekli tüm önlemleri alın.
Makinenin çalışma sıcaklığı 0°C ila +40°C arasında olmalıdır.
Nem aralığı %30 ila %95 arasında olmalıdır.
Makineyi bir nakliye aracı olarak kullanmayın.
Yangın durumunda tozlu yangın söndürme cihazı kullanın. Yangını suyla söndürmeyin.
30521E(1)2012-04-10 A
WT3SPD
3
TÜRKÇE
KULLANIM KILAVUZU
Makinenin emniyet mahfazalarını kurcalamayın ve normal bakım talimatını izleyin.
Makineyi, kendi başına hareket etmeyeceğinden emin olmadıkça gözetimsiz bırakmayın.
Açıklıklardan herhangi bir nesne girmesine izin vermeyin. Açıklıkların tıkalı olması durumunda makineyi kullanmayın. Açıklıkları toz,
saç ve hava akışını azaltabilecek diğer yabancı maddelerden daima koruyun.
İmalatçı tarafından makineye yapıştırılan levhaları sökmeyin veya değiştirmeyin.
Makine talimatlara uygun kullanılırsa, titreşimler tehlike yaratmaz. Makinenin titreşim seviyesi, 2,5 m/s2 altındadır (98/37/EEC-EN
1033/1995).
BAKIM
Makinenin uygun ve emniyetli kullanımını sağlamak için bu kılavuzun ilgili bölümlerinde gösterilen planlı bakım işlemlerinin, yetkili bir
personel veya yetkili bir Bakım Merkezi tarafından uygulanmasını sağlayın.
Herhangi bir bakım/onarım işlemi gerçekleştirilmeden önce tüm talimatları dikkatle okuyun.
Makineyi doğrudan veya basınçlı su veya aşındırıcı maddeler püskürterek yıkamayın.
Garanti
Ürünün kullanım ömrü 10 yıl’dır.
Cihaza yapılan ve yetki dışındaki müdahaleler, yanlış yedek parça ve aksesuar kullanımı ve amacına uygun olmayan kullanımdan
kaynaklanan hasarlar için üretici garanti vermemektedir.
Kontroller
Elektro teknik testler, kaza önleme yönetmeliklerine (BGV A3) ve DIN VDE 0701 Bölüm 1 ve Bölüm 3 standartlarına göre yapılmalıdır. Bu
testler, DIN VDE 0702 standartın göre, muntazam aralıklar ile ve onarım çalışmaları veya değişiklik yapılması sonrasında gereklidir.
Elektrik
TEHLİKE
Arızalı elektrik kablosundan dolayı elektrik çarpması.
Arızalı bir elektrik kablosuna dokunulması ağır veya ölümcül yaralanmalara neden olabilir.
Elektrik şebekesi bağlantı hattına zarar vermeyiniz (örneğin her hangi bir taşıtla üzerinden geçerek, çekerek, sıkış-
tırarak).
Sadece elektrik kablo kusursuz olan yüksek basınçlı temizlik cihazlarını çalıştırınız.
Arızalı elektrik kablosunu kullanmaya devam etmeden önce Viper Servisi veya bir elektrik uzmanı tarafından değiş-
tirilmesini sağlayınız.
DİKKAT
Elektrik
Uygun olmayan şebeke geriliminden dolayı hasar.
Uygun olmayan bir şebeke gerilimine bağlandığında cihaz hasar görebilir.
Voltaj plakasında gösterilen emin olun yerel şebeke güç kaynağının gerilim karşılık gelir.
DİKKAT
Elektrik bağlantısı
Cihazın bir yanlış akıma karşı koruma şalteri üzerinden elektriğe bağlanması tavsiye edilir.
Şebeke bağlantı ve uzatma kablolarının fiş ve bağlantılarının sudan korunmuş olmaları gerekmektedir.
Prizler ve güç kablosu ile couplers su olmalıdır olmak.
Patlama tehlikesi
İKAZ
Yanıcı ve patlayıcı malzemeler
Patlayıcı ortamda veya yanıcı veya patlayıcı malzemelerin depolandığı bölümlerde patlama tehlikesi.
Makineyi zehirli, tehlikeli, yanıcı ve / veya patlayıcı toz, sıvı veya buhar yanında çalıştırmayın.
Yedek parçalar ve aksesuarlar
DİKKAT
Uygun olmayan yedek parçalar ve temizlik maddeleri.
Yabancı nesnelerin kullanımı cihazın emniyetini olumsuz etkileyebilir ve hasarların meydana gelmesine neden olabilir.
Sadece Viper yedek ve aksesuar parçaları kullanınız.
Yalnız cihazın teslimat kapsamına dahil olan veya kullanım kılavuzunda belirtilen aksesuarları kullanın.
4
WT3SPD
30521E(1)2012-04-10 A
KULLANIM KILAVUZU
TÜRKÇE
MAKİNENİN TARİFİ
MAKİNENİN YAPISI
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Tutamak
Manuel boru
Manuel boru için giriş
Gövde, sol
Fan ızgarası sağ, emme
Fan ızgarası, tahliye
Destek askısı
Gövde, sağ
30521E(1)2012-04-10 A
(9) Tekerlek
(10) Lastik dayanak
(11) Lastik dayanak 48 mm
(12) Seri Numarası Etiketi
(13) Elektrik Kablosu
(14) Ana şalter
(15) Fan ızgarası sol, emme
WT3SPD
5
TÜRKÇE
KULLANIM KILAVUZU
TEKNİK VERİLER
Model
WT3SPD
Voltaj
V
220-240
Frekans
Hz
50-60
Güç
W
750
Akım
A
Fan çarkı çapı
mm
Performans ayarlanabilir
4,5
241,3
3 kademeli
Fan devir sayısı (D)
rpm
1200
Fan devir sayısı (O)
1330
HFan devir sayısı (Y)
1410
Hava hacmi akışı
m³/h
5950 / 5440 / 4760
Ölçüler u x g x y
cm
53,3 x 50.8 x 43,2
Ağırlık
kg
11,8
Elektrik kablosunun uzunluğu
m
6,1
İş istasyonundaki ses basıncı seviyesi
dB(A)
68
KABLOLAMA DİYAGRAMI
KULLANIM
Devreye almadan önce
İşletime almadan önce fan çarkında yabancı nesnelerin bulunmadığından emin olun.
DİKKAT
Fan çarkı tıkalı.
Bir nesne fan çarkını bloke ettiğinde, cihaz daha düşük performans gösterir ve motorun fazla ısınmasına neden olabilir.
Cihazı çalıştırmadan önce tüm yabancı nesneleri kaldırın.
TEMEL KULLANIM
Fişi prize takın.
Uzatma kabloları kullanmayın.
Makine üç farklı performans kademesine sahiptir. Fan devir sayısını ayarlamak için düğmeyi istenen kademeye getirin. Yüksek =
3, Orta = 2, Düşük = 1
Herhangi bir zamanda makineyi durdurmak için sadece "0" konumuna güç düğmesini çevirin.
Hava emme veya hava tahliyesine nesne sokmayın.
BAKIM
Makinenin yıllar boyunca düzgün çalışmasını sağlamak için lütfen aşağıdaki bakım prosedürlerine uyun.
DİKKAT
Herhangi bir bakım veya onarımı gerçekleştirmeden önce her zaman makinenin fişinin çekili olduğundan emin olun.
6
WT3SPD
30521E(1)2012-04-10 A
KULLANIM KILAVUZU
TÜRKÇE
Makineyi kullanmadığınızda fişini hemen çekin.
Bağlantı hattını tutamağa sarın.
Makineyi gevşek veya eksik somun ve cıvatalar için kontrol edin ve gerekirse değiştirin.
Makinenin dış tarafını yumuşak bir temizlik maddesiyle temizleyin.
Muhafaza edilmesi
Cihazı kapatın.
Fişi prizden çekin.
Makinenin muhafaza edileceği ortam sıcaklığı 0°C ila +40°C arasında olmalıdır.
Makinenin yeniden işlemeye verilmesi
Artık kullanılmayan cihazı derhal kullanılmaz hale getiriniz.
Elektrik fişini çekiniz.
Elektrik kablosunu kesiniz.
Elektrikli cihazları ev çöpüne atmayınız!
Kullanılmış Cihazlara ilişkin 2002/96/EC sayılı Avrupa Direktifine göre kullanılmış elektrikli cihazların ayrı olarak biriktirilmesi
ve çevreye uygun bir tekrar değerlendirme işlemine tabi tutulmaları gerekmektedir. Sorularınızda lütfen belediye idarenize
veya en yakın satıcınıza sorunuz.
30521E(1)2012-04-10 A
WT3SPD
7
TÜRKÇE
8
KULLANIM KILAVUZU
WT3SPD
30521E(1)2012-04-10 A
KULLANIM KILAVUZU
30521E(1)2012-04-10 A
WT3SPD
TÜRKÇE
9