Vitamin B12 Eksikliğinde Akılcı İlaç Kullanımı

Yorumlar

Transkript

Vitamin B12 Eksikliğinde Akılcı İlaç Kullanımı
Vitamin B12 Eksikliğinde
Akılcı İlaç Kullanımı
• Yenidoğan ve süt çocuklarında tedaviye hemen
başlanmalıdır.
• Erken ve hızlı tedavi kalıcı nörolojik ve
psikomotor bozuklukları önler
Watkins D,Whitehead M, Rosenblatt DS. Megaloblastic anemia. In: Orkin S,
Nathan DG, Ginsburg D, Look AT, Fisher DE, Lux SE. Hematology of infancy
and childhood. 7th ed. Saunders Elsevier, Philadelphia, 2009, pp.467-520.
• 10 mcg gibi çok az miktarda verildiğinde bile
klinik ve laboratuvarda değişiklikler gözlenir
• İlaç verilir verilmez hematopoez hızlanır, serum
demirinde ve LDH da %50 azalma görülür.
BULGULAR
SÜRE
KI de megaloblastik değişiklerin düzelmesi
5-6 saat
Serum Fe saturasyonunun ilk tanıda ki değerinin
yarısına düşmesi
2-3 gün
Retikulositoz
5-7 gün
Hemoglobin yükselmesi
Lökopeni ve trombositopenin düzelmesi
2-4 hafta
Norolojik bulguların düzelmesi
Değişken
• 1. haftada retikülositoz
• 2. haftada trombositopeni ve nötropenide düzelme,
plazma metil malonik asit (MMA) ve
total homosistein düzeyinde azalma
• 3. haftada aneminin düzelmesi, MCV de 5 fL azalma
• 4. haftada nötrofil lob sayısında azalma tespit edilir.
VİTAMİN B12 PREPARATLARI
• 1 ml de 1000 mcg (1 mg) siyanokobalamin içeren ampul
• Dodex, Betolvex, Epargriseovit, Hepargrizovim, Vi-plex
B12, Vitakobal
• Bir kutuda 5-6 ampul bulunur
• İntramüsküler kullanılır
• Ucuzdur
Hidroksi Kobalamin
– Neurogrisovit
Tedavide farklı yaklaşımlar vardır
• Siyanokobalamin
- 1 hafta her gün 1000 mcg
- sonra haftada bir 100 mcg
1 ay süreyle
- sonra ayda bir 100 mcg
• Diğer tedavi şekli 100 mcg
siyanokobalamini
–
–
–
–
1 hafta günlük
sonraki hafta günaşırı
sonraki 15 gün haftada 2 kez
sonra ayda 1 vermek
• 3 ayda bir 1000 mcg veya
• 6-12 ayda bir 1-2 hafta
süreyle 1000 mcg enjeksiyon
da yapılabilir
ORAL YOL
• Oral yol intramüsküler yola alternatif olarak kullanılabilir.
• Erişkinlerde yapılan çalışmalarda oral tedavinin de
intramüsküler yol kadar etkili olduğu gösterilmiştir
• Bolaman ve ark 1mg/gün 10 gün sonra haftalık sonra aylık
vermişlerdir.
ORAL YOL
• 1-2 mg kobalaminle oral tedavinin parenteral tedavi
kadar etkili olduğu erişkinlerde gösterilmiştir.
• İsveç ve Kanada’da oral tedavi standart hale gelmiştir.
2000 yılında İsveç’te oral tedavi reçeteleme oranı
%73’tür.
Nilsson M, et al. Medical intelligence in Sweden. Vitamin B12: oral compared with
parenteral?. Postgraduate Med J 2005; 81:191–3.
ORAL YOL
• Oral tedavi ile nörolojik bulguların tam düzelmediği
endişesi vardır.
• Böyle hastalara parenteral tedavi önerilir.
Watkins D,Whitehead M, Rosenblatt DS. Megaloblastic anemia. In: Orkin S, Nathan DG, Ginsburg
D, Look AT, Fisher DE, Lux SE. Hematology of infancy and childhood. 7th ed. Saunders Elsevier,
Philadelphia, 2009, pp.467-520.
Nazal Kullanım
Hidroksikobalamin
• İnaktif form
• Yarı ömrü daha uzun
• FDA onayı yok WHO
önerisi var
• Pahalı
Siyanokobalamin
•
•
•
•
•
İnaktif form
FDA onayı var
Ucuz
Yarı ömrü 6 gün
Renal yetmezlikte
siyanid toksisite riski
• KC de Detoksifiye edilir
• Metil kobalamin
– Aktif form
– Çok pahalı
– IM form yok
– Biyoyararlanımı yüksek
TEDAVİ YAN ETKİLERİ
• Hipokalemi yönünden dikkatli olunmalıdır
• Küçük çocuklarda infantil tremor sendromu görülebilir
• Transkobalamin-kobalamin kompleksine karşı antikor
gelişebilir
• Diabette ve böbrek yetmezliğinde kobalamin direnci
görülebilir
• Uygun hastada
– uygun hastalıkta
– uygun dozda ilaç kullanılmalı

Benzer belgeler