kimya öğretmenlerinin öğretim yaklaşımlarının lise 1. ve 2. sınıf

Transkript

kimya öğretmenlerinin öğretim yaklaşımlarının lise 1. ve 2. sınıf
KİMYA ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARININ LİSE 1. VE 2. SINIF
ÖĞRENCİLERİNİN KİMYA DERSİ BAŞARI VE TUTUMLARINA ETKİSİNİN
İNCELENMESİ
İbrahim BİLGİN, Esen UZUNTİRYAKİ, Ömer GEBAN
ODTÜ, Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, ANKARA
Son yıllarda Fen Bilimleri alanlarında öğrencilerin başarılarını ve tutumlarını etkileyen
birçok boyut üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. Bunlardan bir taneside öğretmenlerin öğretim
yaklaşımlarıdır. Bu çalışmanın temel amacı Lise 1. ve 2. sınıf derslerini veren öğretmenlerin
öğretim yaklaşımlarının belirlenmesi ve bu yaklaşımların öğrencilerin kimya dersindeki
başarılarına ve tutumlarına etkilerinin araştırılmasıdır. Bu çalışma iki bölümden oluşmaktadır.
Birinci bölümde 40 sorudan oluşan ve uzman, otoriter, kişisel model, yol gösterici ve temsilci
alt boyutları olan öğretmenlerin öğretim yaklaşımlarını ölçen anket Ankarada bulunan sekiz
liseden 30 kimya öğretmenine uyğulanmıştır. Sonuçların değerlendirilmesi ile öğretmenlerin
öğretim yaklaşımları dört gruba ayrılmıştır. Bunlardan uzman ve otoriter yaklaşımları yüksek
olanlar % 30 ile birinci grubu, kişisel model, uzman ve otoriter yaklaşımları yüksek olanlar %
26.7 ile ikinci grubu, yol gösterici, kişisel model ve uzman yaklaşımları yüksek olanlar % 16.7
ile üçüncü grubu ve temsilci, yol gösterici ve uzman yaklaşımı yüksek olanlar % 26.7 ile
dördüncü grubu oluşturmuştur. 1. ve 2. gruplamada öğretmenler genellikle öğretmen merkezli
öğretim yaklaşımı gösterirken 3. ve 4. gruplamadaki öğretmenler genellikle öğrenci merkezli
öğretim yaklaşımları göstermektedirler. İkinci bölümde ise her grupta bulunan öğretmenlerden
lise 1. ve 2. sınıflar için iki öğretmen seçilerek toplam 16 öğretmenin girdiği sınıflara kimya
tutum ölçeği uyğulandı ve öğrencilerin başarıları için birinci dönem kimya dersi notları
kullanıldı. Sonuçların analizi 3. ve 4. gruplamalarda bulunan öğretmenlerin sınıflarındaki
öğrencilerin kimya dersine karşı tutumlarının ve başarılarının 1. ve 2. gruplarda bulunan
öğretmenlerin sınıflarından daha iyi olduğu tesbit edilmiştir. Sonuç olarak öğretmenlerin
öğrencilerin aktif olarak derse katılımlarını sağlayacak aktiviteler hazırlayarak derslerini
yürütmeleri onların kimya dersine karşı tutumlarını ve başarılarını olumlu yönde etkileyecektir.
155

Benzer belgeler

kimya öğretmenlerinin öğretim yaklaşımlarının lise 1 ve 2. sınıf

kimya öğretmenlerinin öğretim yaklaşımlarının lise 1 ve 2. sınıf KİMYA ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARININ LİSE 1 VE 2. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KİMYA DERSİ BAŞARI VE TUTUMLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ İbrahim BİLGİN, Esen UZUNTİRYAKİ, Ömer GEBAN ODTÜ, Eğitim Fak...

Detaylı