öğretim yılı dönem ııı halk sağlığı

Transkript

öğretim yılı dönem ııı halk sağlığı
T. C.
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2015 – 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI
DÖNEM III
HALK SAĞLIĞI VE AİLE HEKİMLİĞİ DERS KURULU
( 6. ) DERS KURULU
(11 NİSAN 2016 – 27 MAYIS 2016)
DERS PROGRAMI
T. C.
MUĞLA ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2015 – 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI
DÖNEM III
VI. KURUL
(Halk Sağlığı ve Aile Hekimliği Ders Kurulu -7 hafta)
DERS PROGRAMI
( 11 NİSAN 2016 – 27 MAYIS 2016)
DEKAN
Prof. Dr. Nevres Hürriyet AYDOĞAN
DEKAN YARDIMCILARI
BAŞ KOORDİNATÖR
Prof. Dr. Yasemin BALCI
Doç. Dr. Servet KAVAK
Prof. Dr. Feral ÖZTÜRK
DÖNEM III KOORDİNATÖRÜ
Prof. Dr. Bülent ÖZBAY
DÖNEM III KOORDİNATÖR YARDIMCILARI
Yrd. Doç. Dr. Hasan DELİKTAŞ
Yrd. Doç. Dr. Özgür İLHAN ÇELİK
Yrd. Doç. Dr. Nesrin FİLİZ BAŞARAN
Yrd. Doç. Dr. Yelda DERE
Yrd. Doç. Dr. Gülhan AKBABA
KURUL BAŞKANI
DERSLER
TEORİK D.S.
PRATİK D.S.
TOPLAM D.S.
Tıbbi Farmakoloji
9
1
10
Klinik Mikrobiyoloji
5
-
5
Halk Sağlığı
60
16
76
Aile Hekimliği
15
2(x6grup)
27
Klinik Etiğe Giriş
7
2(x6grup)
19
Adli Tıp
6
1
7
PDÖ
12
-
12
GENEL TOPLAM
D.S. : Ders Saati
114
42
156
Klinik Bilimlere Giriş Dersleri
DERS KURULU ÖĞRETİM ÜYELERİ:
Prof. Dr. Yasemin BALCI
Doç. Dr. Metin PIÇAKÇIEFE
Doç. Dr. Müesser ÖZCAN
Yrd. Doç. Dr. Alper AKSÖZEK
Yrd. Doç. Dr. Betül BATTALOĞLU İNANÇ
Yrd. Doç. Dr. Edip Güvenç ÇEKİÇ
Yrd. Doç. Dr. Burak Ekrem ÇİTİL
Yrd. Doç. Dr. Hatice DEMİR KÜRECİ
Yrd. Doç. Dr. Nesrin FİLİZ BAŞARAN
Yrd. Doç. Dr. E. Neşe YENİÇERİ
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
2015–2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
DÖNEM III PDÖ PROGRAMI
1. MODÜL “Remzi DAVRAN ile Feriştah BOZ ” ( 11-15 Nisan 2016 )
PDÖ Destek Komisyonu Başkanı: Doç. Dr. Metin PIÇAKÇIEFE
Modül Sorumlusu: Doç.Dr. Mustafa YILMAZ
VI. KURUL 1. HAFTA
Saatler
11.04.2016
Pazartesi
12.04.2016
Salı
13.04.2016
Çarşamba
14.04.2016
Perşembe
15.04.2016
Cuma
PDÖ
1. OTURUMU
(Saat: 09.0012.00)
PDÖ
2. OTURUMU
(Saat: 09.00-12.00)
Serbest
Çalışma
Film Gösterisi
“Makinist”
Saat:10:00-12:00
Serbest
Çalışma
Öğle Tatili
12:00-13:00
Serbest
Çalışma
Serbest
Çalışma
Seminer
Konuşmacı:
Dr. Yasemin ÜNAL
Saat: 13:00
Serbest
Çalışma
PDÖ
Genel
Değerlendirme
Saat:14:00
DÖNEM III 6. DERS KURULU PDÖ MODÜLÜ
Senaryonun adı: “Remzi DAVRAN ile Feriştah BOZ”
Uygulama tarihi: 11 Nisan 2016 – 15 Nisan 2015
PDÖ Destek Komisyonu Başkanı: Doç.Dr. Metin PIÇAKÇIEFE
Modül Sorumlusu: Doç.Dr. Mustafa YILMAZ
Eğitim yönlendiricileri:
Yrd.Doç.Dr. Cem ŞAHİN
Yrd.Doç.Dr. Birdal YILDIRIM
Yrd.Doç.Dr. Yasemin ÜNAL
Yrd.Doç.Dr. Nilay HAKAN
Yrd.Doç.Dr. Alper AKSÖZEK
Yrd.Doç.Dr. Murat KARA
Serbest
Çalışma
VI. KURUL 2. HAFTA
18 NİSAN 2016 PAZARTESİ
08.30 - 09.20
Tıbbi Farmakoloji
09.30 - 10.20
Tıbbi Farmakoloji
10.30 - 11.20
Aile Hekimliği
11.30 - 12.20
Aile Hekimliği
Kanıta dayalı tıp uygulamalarında farmakoterapi-1
Kanıta dayalı tıp uygulamalarında farmakoterapi-2
Edip Güvenç ÇEKİÇ
Edip Güvenç ÇEKİÇ
Aile Hekimliğinin kökeni ve gelişimi
Aile hekimliğinin temel ilkeleri
E. Neşe YENİÇERİ
E. Neşe YENİÇERİ
13.30 - 14.20
Adli Tıp
Adli tıbbın tanımı ve tarihçesi-1
14.30 - 15.20
Adli Tıp
Adli tıbbın tanımı ve tarihçesi-2
15.30 – 16.20
BİREYSEL ÇALIŞMA
16.30 – 17.20
19 NİSAN 2016 SALI
Halk Sağlığı
Sağlık hizmetlerinde yönetim-1
08.30 - 09.20
Halk Sağlığı
Sağlık hizmetlerinde yönetim-2
09.30 - 10.20
Halk Sağlığı
10.30 - 11.20
Sağlık sistemleri
Halk Sağlığı
11.30 - 12.20
Sağlık finansman yöntemleri
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 – 17.20
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Metin PIÇAKÇIEFE
Metin PIÇAKÇIEFE
Nesrin FİLİZ BAŞARAN
Nesrin FİLİZ BAŞARAN
Aile Dinamikleri ve Aile Yaşam Döngüsü
Aile ve hastalık etkileşimi
Betül B. İNANÇ
Betül B. İNANÇ
Farmakovijilans
Akılcı İlaç Kullanımı
Nesrin FİLİZ BAŞARAN
Nesrin FİLİZ BAŞARAN
Temel sağlık hizmetleri
Ülke örnekleri
Metin PIÇAKÇIEFE
Metin PIÇAKÇIEFE
BİREYSEL ÇALIŞMA
21 NİSAN 2016 PERŞEMBE
08.30 - 09.20
Halk Sağlığı
09.30 - 10.20
Halk Sağlığı
10.30 - 11.20
Halk Sağlığı
11.30 - 12.20
Metin PIÇAKÇIEFE
Metin PIÇAKÇIEFE
BİREYSEL ÇALIŞMA
20 NİSAN 2016 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20
Aile Hekimliği
09.30 - 10.20
Aile Hekimliği
10.30 - 11.20
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
11.30 - 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Reçete yazma
Farmakogenetik
Yasemin BALCI
Yasemin BALCI
Ana-çocuk sağlığı-1
Ana-çocuk sağlığı-2
Halk Sağlığı
Toplum sağlığı merkezleri
Toplum sağlığı merkezinde çalışanların görev
tanımları ve sorumlulukları
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
Aile içi Şiddet
Biyopsikososyal yaklaşım
Metin PIÇAKÇIEFE
Metin PIÇAKÇIEFE
Metin PIÇAKÇIEFE
Metin PIÇAKÇIEFE
Betül B. İNANÇ
E. Neşe YENİÇERİ
BİREYSEL ÇALIŞMA
22 NİSAN 2016 CUMA
08.30 - 09.20
Aile Hekimliği
09.30 - 10.20
Aile Hekimliği
10.30 - 11.20
Klinik Etiğe Giriş
11.30 - 12.20
Klinik Etiğe Giriş
13.30 - 14.20
Tıbbi Farmakoloji
14.30 - 15.20
Tıbbi Farmakoloji
15.30 - 16.20
Tıbbi Farmakoloji
16.30 - 17.20
Aile Hekimliğinde klinik yöntem, ayrışmamış
hasta
Periodik sağlık muayenesi
Klinik etik: Etik ikilem, etik sorun, etik karar ve
karar verici
Betül B. İNANÇ
Betül B. İNANÇ
Müesser ÖZCAN
Etik karar verme modelleri
Müesser ÖZCAN
Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler ve reçetesiz satılan
diğer ürünler
Toksikolojiye giriş : Çevresel Kirleticiler ve Ağır
metal zehirlenmeleri-1
Toksikolojiye giriş : Çevresel Kirleticiler ve Ağır
metal zehirlenmeleri-2
BİREYSEL ÇALIŞMA
Edip Güvenç ÇEKİÇ
Edip Güvenç ÇEKİÇ
Edip Güvenç ÇEKİÇ
VI. KURUL 3. HAFTA
25 NİSAN 2016
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
26 NİSAN 2016
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
PAZARTESİ
BİREYSEL ÇALIŞMA
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
Hasta hekim iletişimi, hasta ile görüşme
Hasta kayıtları
Betül B. İNANÇ
Betül B. İNANÇ
Tıbbi Farmakoloji
(uygulama)
Akılcı İlaç Kullanımı
Nesrin FİLİZ BAŞARAN
Adli Tıp
Adli Tıp
Adli vakalara yaklaşım-1
Adli vakalara yaklaşım-2
Yasemin BALCI
Yasemin BALCI
BİREYSEL ÇALIŞMA
SALI
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Üreme sağlığı-1
Üreme sağlığı-2
Sağlık düzeyi ölçütleri-1
Sağlık düzeyi ölçütleri-2
Metin PIÇAKÇIEFE
Metin PIÇAKÇIEFE
Metin PIÇAKÇIEFE
Metin PIÇAKÇIEFE
Klinik Etiğe Giriş
Klinik Etiğe Giriş
Yaşamın Başlangıcıyla ilgili Etik Konular
Yaşamın Sonuyla ilgili Etik Konular
Hatice D.KÜRECİ
Müesser ÖZCAN
BİREYSEL ÇALIŞMA
27 NİSAN 2016 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
UYGULAMA: HALK SAĞLIĞI
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Epidemiyolojiye giriş;kavramı,tarihçe,yöntemler
Epidemiyolojik yöntemlerin kullanım alanları
Tanımlayıcı epidemiyoloji; kişi,yer, zaman
özellikleri
Epidemiyolojide kullanılan ölçütler
Metin PIÇAKÇIEFE
Metin PIÇAKÇIEFE
Metin PIÇAKÇIEFE
16.30 - 17.20
Halk Sağlığı
28 NİSAN 2016
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
PERŞEMBE
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Epidemiyolojik araştırma tipleri
Kesitsel araştırmalar
Olgu-kontrol araştırmaları
İleriye yönelik araştırmalar(kohort)
Metin PIÇAKÇIEFE
Metin PIÇAKÇIEFE
Metin PIÇAKÇIEFE
Metin PIÇAKÇIEFE
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Klinik Etiğe Giriş
Klinik Etiğe Giriş
Tıpta Adalet
İleri Tıp Teknolojilerinde Etik Konular
Hatice D.KÜRECİ
Hatice D.KÜRECİ
BİREYSEL ÇALIŞMA
29 NİSAN 2016 CUMA
08.30 - 09.20
BİREYSEL ÇALIŞMA
Klinik Etiğe Giriş
09.30 - 10.20
Tıbbi uygulamalarda incinebilir guruplar
Klinik Etiğe Giriş
Karar Seçenekleri Geliştirme grup çalışması10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Metin PIÇAKÇIEFE
Hatice D.KÜRECİ
ANABİLİM DALININ TÜM
ÖĞRETİM ÜYELERİ
Klinik Etiğe Giriş
GRUP 1
Karar Seçenekleri Geliştirme grup çalışmasıGRUP 1
Aile Hekimliği
Ana ve çocuk sağlığı
E. Neşe YENİÇERİ
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
Üreme sağlığı
Betül B. İNANÇ
Betül B. İNANÇ
Kronik hastalık yönetimi
BİREYSEL ÇALIŞMA
ANABİLİM DALININ TÜM
ÖĞRETİM ÜYELERİ
VI. KURUL 4. HAFTA
2 MAYIS 2016 PAZARTESİ
Klinik Etiğe Giriş
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
Klinik Etiğe Giriş
Karar Seçenekleri Geliştirme grup çalışmasıGRUP 2
Karar Seçenekleri Geliştirme grup çalışmasıGRUP 2
ANABİLİM DALININ TÜM
ÖĞRETİM ÜYELERİ
ANABİLİM DALININ TÜM
ÖĞRETİM ÜYELERİ
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
Yaşlı Hastada Hastalık Yönetimi
Tamamlayıcı Tıp
E. Neşe YENİÇERİ
Betül B. İNANÇ
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Adli Tıp
Adli Tıp
Hekimlerin yasal sorumluluğu-1
Hekimlerin yasal sorumluluğu-2
Yasemin BALCI
Yasemin BALCI
BİREYSEL ÇALIŞMA
3 MAYIS 2016 SALI
08.30 - 09.20
Halk Sağlığı
09.30 - 10.20
Halk Sağlığı
10.30 - 11.20
Halk Sağlığı
11.30 - 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
Halk Sağlığı
Klinik Etiğe Giriş
Klinik Etiğe Giriş
Bulaşıcı hastalıklar epidemiyolojisi-1
Bulaşıcı hastalıklar epidemiyolojisi-2
Bulaşıcı hastalıkların bildirim sistamleri
Bulaşıcı hastalıkların önlenmesinde temel araçlarkontrol proğramları
Metin PIÇAKÇIEFE
Metin PIÇAKÇIEFE
Metin PIÇAKÇIEFE
Metin PIÇAKÇIEFE
Karar Seçenekleri Geliştirme grup çalışmasıGRUP 3
Karar Seçenekleri Geliştirme grup çalışmasıGRUP 3
ANABİLİM DALININ TÜM
ÖĞRETİM ÜYELERİ
ANABİLİM DALININ TÜM
ÖĞRETİM ÜYELERİ
ANABİLİM DALININ TÜM
ÖĞRETİM ÜYELERİ
15.30 - 16.20
Aile Hekimliği
UYGULAMA-GRUP 1
16.30 - 17.20
Aile Hekimliği
UYGULAMA-GRUP 1
ANABİLİM DALININ TÜM
ÖĞRETİM ÜYELERİ
4 MAYIS 2016 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
UYGULAMA: HALK SAĞLIĞI
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
15.30 - 16.20
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Aile Hekimliği
Salgın incelemesi
Salgın kontrolü ve koruma
UYGULAMA-GRUP 2
16.30 - 17.20
Aile Hekimliği
UYGULAMA-GRUP 2
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
5 MAYIS 2016 PERŞEMBE
08.30 - 09.20
Halk Sağlığı
09.30 - 10.20
Halk Sağlığı
10.30 - 11.20
Halk Sağlığı
11.30 - 12.20
Halk Sağlığı
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
Klinik Etiğe Giriş
Klinik Etiğe Giriş
Metin PIÇAKÇIEFE
Metin PIÇAKÇIEFE
Metin PIÇAKÇIEFE
Metin PIÇAKÇIEFE
Karar Seçenekleri Geliştirme grup çalışmasıGRUP 4
Karar Seçenekleri Geliştirme grup çalışmasıGRUP 4
ANABİLİM DALININ TÜM
ÖĞRETİM ÜYELERİ
ANABİLİM DALININ TÜM
ÖĞRETİM ÜYELERİ
ANABİLİM DALININ TÜM
ÖĞRETİM ÜYELERİ
Aile Hekimliği
UYGULAMA-GRUP 3
16.30 - 17.20
Aile Hekimliği
UYGULAMA-GRUP 3
10.30 - 11.20
Aile Hekimliği
Gıda ve su hijyeni, lab. testleri ve sonuçların
değerlendirilmesi-1
Gıda ve su hijyeni, lab. testleri ve sonuçların
değerlendirilmesi-2
UYGULAMA-GRUP 4
11.30 - 12.20
Aile Hekimliği
UYGULAMA-GRUP 4
13.30 - 17.20
BİREYSEL ÇALIŞMA
09.30 - 10.20
Klinik Mikrobiyoloji
ANABİLİM DALININ TÜM
ÖĞRETİM ÜYELERİ
ANABİLİM DALININ TÜM
ÖĞRETİM ÜYELERİ
Toplum beslenmesi-1
Toplum beslenmesi-2
Nüfus ve sağlık
Ülkemizde nüfus yapısı, değişimi ve politikaları
15.30 - 16.20
6 MAYIS 2016 CUMA
Klinik Mikrobiyoloji
08.30 - 09.20
Metin PIÇAKÇIEFE
Metin PIÇAKÇIEFE
ANABİLİM DALININ TÜM
ÖĞRETİM ÜYELERİ
Alper AKSÖZEK
Alper AKSÖZEK
ANABİLİM DALININ TÜM
ÖĞRETİM ÜYELERİ
ANABİLİM DALININ TÜM
ÖĞRETİM ÜYELERİ
VI. KURUL 5. HAFTA
09 MAYIS 2016 PAZARTESİ
Klinik Etiğe Giriş
08.30 - 09.20
Karar Seçenekleri Geliştirme grup çalışmasıGRUP 5
Karar Seçenekleri Geliştirme grup çalışmasıGRUP 5
ANABİLİM DALININ TÜM
ÖĞRETİM ÜYELERİ
UYGULAMA
Biyoterör Ajanları
Yasemin BALCI
Klinik Mikrobiyoloji
13.30 - 14.20
Aile Hekimliği
UYGULAMA-GRUP 5
14.30 - 15.20
Aile Hekimliği
UYGULAMA-GRUP 5
ANABİLİM DALININ TÜM
ÖĞRETİM ÜYELERİ
ANABİLİM DALININ TÜM
ÖĞRETİM ÜYELERİ
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Klinik Etiğe Giriş
Adli Tıp
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Alper AKSÖZEK
BİREYSEL ÇALIŞMA
10 MAYIS 2016 SALI
08.30 - 09.20
Halk Sağlığı
09.30 - 10.20
Halk Sağlığı
10.30 - 11.20
Halk Sağlığı
11.30 - 12.20
Halk Sağlığı
13.30 - 14.20
ANABİLİM DALININ TÜM
ÖĞRETİM ÜYELERİ
Klinik Etiğe Giriş
Klinik Etiğe Giriş
Küresel ısınma ve sağlık
Konut sağlığı ve güvenliği
Hava kirliği ve sağlık güvenliği-1
Hava kirliği ve sağlık güvenliği-1
Metin PIÇAKÇIEFE
Metin PIÇAKÇIEFE
Metin PIÇAKÇIEFE
Metin PIÇAKÇIEFE
Karar Seçenekleri Geliştirme grup çalışmasıGRUP 6
Karar Seçenekleri Geliştirme grup çalışmasıGRUP 6
ANABİLİM DALININ TÜM
ÖĞRETİM ÜYELERİ
ANABİLİM DALININ TÜM
ÖĞRETİM ÜYELERİ
BİREYSEL ÇALIŞMA
11 MAYIS 2016 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
UYGULAMA: HALK SAĞLIĞI
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Su ve sanitasyonu-1
Su ve sanitasyonu-2
BİREYSEL ÇALIŞMA
12 MAYIS 2016 PERŞEMBE
08.30 - 09.20
Halk Sağlığı
09.30 - 10.20
Halk Sağlığı
10.30 - 11.20
Halk Sağlığı
11.30 - 12.20
Halk Sağlığı
Gıda ve güvenliği
İş sağlığına giriş;kavram,tarihçe, çalışma alanları
İş sağlığı ve güvenliğinde korunma politikaları ve
uygulama ilkeleri
İş kazaları-1
13.30 - 14.20
Aile Hekimliği
UYGULAMA-GRUP 6
14.30 - 15.20
Aile Hekimliği
UYGULAMA-GRUP 6
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
BİREYSEL ÇALIŞMA
13 MAYIS 2016 CUMA
Klinik Mikrobiyoloji
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30 - 15.20
15.30 - 17.20
Metin PIÇAKÇIEFE
Metin PIÇAKÇIEFE
Klinik Mikrobiyoloji
Zoonotik enfeksiyonların lab. testleri ve sonuçların
değerlendirilmesi-1
Zoonotik enfeksiyonların lab. testleri ve sonuçların
değerlendirilmesi-2
BİREYSEL ÇALIŞMA
BİREYSEL ÇALIŞMA
Metin PIÇAKÇIEFE
Metin PIÇAKÇIEFE
Metin PIÇAKÇIEFE
ANABİLİM DALININ TÜM
ÖĞRETİM ÜYELERİ
ANABİLİM DALININ TÜM
ÖĞRETİM ÜYELERİ
Metin PIÇAKÇIEFE
Burak Ekrem ÇİTİL
Burak Ekrem ÇİTİL
VI. KURUL 6. HAFTA
16 MAYIS 2016 PAZARTESİ
Halk Sağlığı
08.30 - 09.20
Halk Sağlığı
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
Halk Sağlığı
11.30 - 12.20
Halk Sağlığı
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Metin PIÇAKÇIEFE
Metin PIÇAKÇIEFE
Metin PIÇAKÇIEFE
Metin PIÇAKÇIEFE
BİREYSEL ÇALIŞMA
17 MAYIS 2016 SALI
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
DÖNEM
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
İş kazaları-2
Meslek hastalıklarına giriş
Meslek hastalıklarında yasal düzenlemeler , riskler
Korunma ve önlem
2 KURUL 5 TEORİK SINAVI
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Sağlık çalışanlarının mesleksel riskleri
Korunma ve önlem
Okul sağlığı
Gayri sihhi müesseseler
Metin PIÇAKÇIEFE
Metin PIÇAKÇIEFE
Metin PIÇAKÇIEFE
Metin PIÇAKÇIEFE
18 MAYIS 2016 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
UYGULAMA: HALK SAĞLIĞI
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Kronik hastalıklar-1
Kronik hastalılar-2
BİREYSEL ÇALIŞMA
19 MAYIS 2016 PERŞEMBE
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
20 MAYIS 2016 CUMA
08.30 - 09.20
BİREYSEL ÇALIŞMA
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
BİREYSEL ÇALIŞMA
Metin PIÇAKÇIEFE
Metin PIÇAKÇIEFE
VI. KURUL 7. HAFTA
23 MAYIS 2016 PAZARTESİ
08.30 - 09.20
Halk Sağlığı
09.30 - 10.20
Halk Sağlığı
10.30 - 11.20
Halk Sağlığı
11.30 - 12.20
Halk Sağlığı
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Metin PIÇAKÇIEFE
Metin PIÇAKÇIEFE
Metin PIÇAKÇIEFE
Metin PIÇAKÇIEFE
BİREYSEL ÇALIŞMA
24 MAYIS 2016 SALI
08.30 - 09.20
Halk Sağlığı
09.30 - 10.20
Halk Sağlığı
10.30 - 11.20
Halk Sağlığı
11.30 - 12.20
Halk Sağlığı
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Kronik hastalılar kontrol proğramları-1
Kronik hastalılar kontrol proğramları-2
Yaşlılık, yaşlanma, toplum yaşlanması
Yaşlıların sağlık sorunları ve sosyal sorunları
Aile sağlığı ve sağlık ilişkisi
Sosyal tıp ve ilkeleri
Sağlık eğitimi
Sağlığı geliştirme
Metin PIÇAKÇIEFE
Metin PIÇAKÇIEFE
Metin PIÇAKÇIEFE
Metin PIÇAKÇIEFE
BİREYSEL ÇALIŞMA
25 MAYIS 2016 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
BİREYSEL ÇALIŞMA
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
BİREYSEL ÇALIŞMA
26 MAYIS 2016 PERŞEMBE
08.30 - 09.20
BİREYSEL ÇALIŞMA
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30 - 14.20
BİREYSEL ÇALIŞMA
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
27 MAYIS 2016 CUMA
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
VI. DERS KURULU SINAVI (10: 30-12:00)

Benzer belgeler

cyprus ınternatıonal unıversıty

cyprus ınternatıonal unıversıty Zihin Eng. İle. Becerilerinin Kazandırılması

Detaylı

tc muğla sıtkı koçman üniversitesi tıp fakültesi

tc muğla sıtkı koçman üniversitesi tıp fakültesi I. KURUL 8. HAFTA 11 KASIM 2013 PAZARTESİ 08.30 - 09.20 T. Biyokimya 09.30 - 10.20 T. Biyokimya 10.30 - 11.20 T. Biyoloji 11.30 - 12.20 T. Biyoloji 13.30 - 14.20 Türk Dili ve Ed. 14.30 - 15.20 Tür...

Detaylı

tc muğla sıtkı koçman üniversitesi tıp fakültesi

tc muğla sıtkı koçman üniversitesi tıp fakültesi 08.30 - 09.20 Tıbbi İstatistik 09.30 - 10.20 Tıbbi İstatistik 10.30 - 11.20 Histoloji-Emb 11.30 - 12.20 Histoloji-Emb 13.30 - 14.20 T.Bilgi Tekn. Lab. 14.30 - 15.20 T.Bilgi Tekn. Lab. 15.30 - 16.20...

Detaylı

tc muğla sıtkı koçman üniversitesi tıp fakültesi

tc muğla sıtkı koçman üniversitesi tıp fakültesi DERS KURULU ÜYELERİ: Prof. Dr. Savaş DEMİRBİLEK Prof. Dr. Okay NAZLI Prof. Dr. İsmail Çetin ÖZTÜRK Prof. Dr. Murat POLAT Prof. Dr. Hayrettin ŞAHİN Prof. Dr. Nilgün TURHAN Doç. Dr. Rüya DEVEER Doç....

Detaylı