Ağ Rehberi

Yorumlar

Transkript

Ağ Rehberi
Ağ Rehberi
Güvenli ve doğru kullanım için, makineyi kullanmadan önce "Kopyalama Referansı" içindeki Güvenlik Bilgisi kısmını
okuduğunuzdan emin olun.
Giriş
Bu kılavuz, bu makinenin işletimi ve kullanımı hakkında ayrıntılı bilgiler ve notlar içermektedir. Kendi güvenliğiniz ve yararınız için,
bu makineyi kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatle okuyun. Hızlı referans için bu kılavuzu pratik bir yerde saklayın.
Önemli
Bu kılavuzun içeriği önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.
Geçerli yasalarca izin verilen azami ölçüye göre, üretici hiçbir şekilde bu makinenin bozulmasından, kayıtlı verilerin kaybından,
veya bu ürünün kullanımı ve onunla birlikte verilen kullanım kılavuzlarından doğacak hiçbir zarar için sorumlu tutulamaz.
Bu makinede kayıtlı verilerin daima fotokopilerini aldığınızdan veya onları yedeklediğinizden emin olun. Dokümanlar veya veriler
sizin kullanım hatalarınızdan veya makinenin arızalarından dolayı silinebilir.
Üretici hiçbir şekilde bu makineyi kullanarak oluşturduğunuz dokümanlardan veya kullandığınız verilerin sonuçlarından sorumlu
tutulamaz.
Bu kılavuzda iki tür boyut ölçüsü kullanılmıştır. Bu makine için metrik modele bakın.
Ticari Markalar
Microsoft, Windows ve Windows Server, Microsoft Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerde ticari
markaları veya tescilli ticari markalarıdır.
Windows işletim sistemlerinin özel isimleri aşağıdaki gibidir:
. Windows XP ürün adları aşağıdadır:
Microsoft® Windows® XP Professional
Microsoft® Windows® XP Home Edition
Microsoft® Windows® XP Media Center Edition
Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition
Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition
. Windows Server 2003 ürün adları aşağıdadır:
Microsoft® Windows Server® 2003 Standard Edition
Microsoft® Windows Server® 2003 Enterprise Edition
. Windows Server 2003 R2 ürün adları aşağıdadır:
Microsoft® Windows Server® 2003 R2 Standard Edition
Microsoft® Windows Server® 2003 R2 Enterprise Edition
Burada kullanılan diğer ürün isimleri sadece tanımlama amaçlıdır ve kendi şirketlerinin ticari markaları olabilirler. Bu markalarla
ilgili tüm haklardan feragat ederiz.
Not:
Bu kılavuzdaki bazı resimler makineden biraz farklılık gösterebilir.
İÇİNDEKİLER
Makine Kılavuzu.................................................................................................................................................3
Kılavuz Hakkında Bilgi....................................................................................................................................... 4
Semboller........................................................................................................................................................ 4
1. Ağ Üzerinden Kullanılabilen İşlevler
Yazıcıyı Kullanma............................................................................................................................................... 5
Ağ TWAIN Tarayıcısı......................................................................................................................................... 6
2. Ağ Kablosunu Ağa Bağlama
Bağlantıyı Kontrol Etme...................................................................................................................................... 7
Ethernet Arayüzüne Bağlanma..................................................................................................................... 7
3. Ağda Makineyi Kurma
Kullanıcı Araçları Menüsü(Arayüz Ayarları).................................................................................................... 9
Yazıcı...............................................................................................................................................................9
Ağ TWAIN Tarayıcısı.....................................................................................................................................9
Ağ Yapılandırma..........................................................................................................................................10
Kullanıcı Araçlarından Değiştirebileceğiniz Ayarlar................................................................................ 11
4. Windows Yapılandırma
TCP/IP Yapılandırma.......................................................................................................................................13
Windows XP Bilgisayar Yapılandırması.....................................................................................................13
Windows Server 2003 kurulu bilgisayarı yapılandırma..........................................................................13
5. Yazıcı İşlevini Kullanma
Yazıcı Sunucusundan Yazdırma..................................................................................................................... 15
Yazıcı Sunucusu Olmadan Yazdırma.............................................................................................................16
Standart TCP/IP Bağlantı Noktasını Kullanma..........................................................................................16
LPR Bağlantı Noktasını Kullanma................................................................................................................17
IPP Bağlantı Noktasını Kullanma................................................................................................................ 17
6. Web Tarayıcısını Kullanarak Ağ Arayüz Kartını Yapılandırma
Özellikler...........................................................................................................................................................19
Web Tarayıcısıyla Değiştirebileceğiniz Ayarlar............................................................................................20
Ağ Arayüz Kartı Ayarlarını Yapılandırma......................................................................................................21
7. Ek
DHCP Kullanma............................................................................................................................................... 23
SNMP................................................................................................................................................................24
1
Ekrandaki Hata Mesajları............................................................................................................................... 25
Kod Numaraları olmayan Mesajlar...........................................................................................................25
Kod Numaralı Mesajlar.............................................................................................................................. 25
Teknik Özellikler...............................................................................................................................................27
DİZİN...............................................................................................................................................................29
2
Makine Kılavuzu
Aşağıdaki kılavuzlarda bu makinenin kullanımıyla ilgili işlemler anlatılmaktadır. Belirli işlevler için
kılavuzun ilgili kısımlarına bakınız.
• Verilen kılavuzlar makine tipine özeldir.
• Kılavuzları PDF dosyası olarak görebilmek için Adobe® Acrobat® Reader®/Adobe Reader kurulu
olmalıdır.
Genel Ayarlar Rehberi
Makineyle ilgili genel bilgiler ve Sistem Ayarları (kağıt kasetleri, Yönetici Araçları, vb.) ve sorun
gidermeyle ilgili açıklamalar içerir.
Ağ Rehberi (bu kılavuz)
Bir ağ ortamında makine ve bilgisayarların yapılandırılması için gerekli prosedürleri açıklar.
Kopyalama Referansı
Makinenin fotokopi işlevi için işlemler, işlevler ve sorun gidermeyi açıklar.
Yazıcı/Tarayıcı Referansı
Makinenin yazıcı ve tarayıcı işlemleri için sistem ayarları, işlevler, sorun giderme ve işlevlerle ilgili
açıklamalar içerir.
3
Kılavuz Hakkında Bilgi
Semboller
Bu kılavuzda, aşağıdaki semboller kullanılmaktadır:
Bu sembol, talimatlara uyulmaması halinde ölüm veya ciddi yaralanmayla sonuçlanabilecek olası
tehlikeli durumu belirtmektedir.
Bu sembol, talimatlara uyulmaması halinde küçük veya orta derecede yaralanmaya veya eşyalarda
hasara yol açabilecek olası tehlikeli durumu belirtmektedir.
* Yukarıdaki bilgiler, güvenliğinizle ilgili notlardır.
Bu talimatlara uyulmaması halinde kağıt sıkışması olabilir, orijinaller hasar görebilir ya da veri kaybı
yaşanabilir. Bu talimatları mutlaka okuyun.
Bu sembol, kullanımdan önce bilgi sahibi olunması ve hazırlık yapılmasının gerekli olduğunu
belirtmektedir.
Bu sembol, kullanımla ilgili önlemleri veya yanlış kullanım sonrası atılacak adımları belirtmektedir.
Bu sembol sayısal sınırları, birlikte kullanılamayan işlevleri, ya da belli bir işlevin kullanılamayacağı
koşulları belirtmektedir.
Bu sembol, bir referansı belirtmektedir.
[]
Makinenin görüntü veya kontrol panelindeki tuşların adlarını belirtir.
4
1. Ağ Üzerinden Kullanılabilen İşlevler
Bu makine yazıcı ve tarayıcı işlevlerinin ağ üzerinden kullanılmasını sağlar.
Yazıcıyı Kullanma
Bu makineyi bir ağa bağlayıp bir ağ yazıcısı olarak kullanabilirsiniz.
CUA301
• Yapılacak olan ayarlarla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. S.9 "Kullanıcı Araçları Menüsü(Arayüz
Ayarları)".
• Bu işlevin kullanılmasıyla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. S.15 "Yazıcı Sunucusundan Yazdırma".
5
1. Ağ Üzerinden Kullanılabilen İşlevler
Ağ TWAIN Tarayıcısı
Bu makinenin tarama işlevini ağ üzerinden bağlı olan bir bilgisayardan kullanabilirsiniz.
Dokümanlarınızı doğrudan bilgisayarınıza bağlı olan bir tarayıcıyla olduğu gibi tarayabilirsiniz.
CUA302
• Yapılacak olan ayarlarla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. S.9 "Kullanıcı Araçları Menüsü(Arayüz
Ayarları)".
• Bu işlevin kullanılmasıyla ilgili ayrıntılar için bkz. Yazıcı/Tarayıcı Referansı.
6
2. Ağ Kablosunu Ağa Bağlama
Bağlantıyı Kontrol Etme
1
CUA303
1. 10BASE-T/100BASE-TX bağlantı noktası
Ağ arayüzü kablosunu bağlamak için bağlantı noktası.
Ethernet Arayüzüne Bağlanma
Dikkat:
RF parazitini engellemek için ferrit çekirdeği olan bir ağ arayüz kablosu kullanılmalıdır.
Ağ arayüz kartı 10BASE-T veya 100BASE-TX bağlantılarını destekler.
1. Ana güç düğmesini kapatın.
• Ana gücün kapalı olduğundan emin olun. Bkz. Kopyalama Referansı.
7
2. Ağ Kablosunu Ağa Bağlama
2. Bu makineyle birlikte verilen ferrit çekirdeğini bir Ethernet arayüz kablosunun ucuna
takın.
CUA304
3. Ağ arayüz kablosunu 10BASE-T/100BASE-TX bağlantı noktasına bağlayın.
CUA305
4. Ana güç düğmesini açın.
1
2
CUA306
1. Gösterge (turuncu)
Veri gönderildiğinde veya alındığında LED turuncu yanar. Veri gönderilmediğinde veya alınmadığında
söner.
2. Gösterge (yeşil)
10BASE-T veya 100BASE-TX çalışırken LED yeşil yanar. Makine ağa bağlı olmadığında söner.
8
3. Ağda Makineyi Kurma
Kullanıcı Araçları Menüsü(Arayüz Ayarları)
Bu bölümde Kullanıcı Araçlarıyla (Arayüz Ayarları) değiştirebileceğiniz ağ ayarları anlatılmaktadır.
Ayarları kullanmak istediğiniz işlevlere ve bağlanacak arayüze göre yapın.
• Bu ayarlar sistem yöneticisi tarafından veya sistem yöneticisine danıştıktan sonra yapılmalıdır.
• Bu ayarlarla ilgili ayrıntılar için bkz. S.11 "Kullanıcı Araçlarından Değiştirebileceğiniz Ayarlar".
Listede Gösterilen Bilgileri Görüntüleme
İşlevin kullanılabilmesi için bu öğeler ayarlanmalıdır. İşlev kullanılmadan önce bu ayarlar
yapılmalıdır.
Gerekirse bunlar ayarlanmalıdır.
Yazıcı
Ayarlar
Arayüz Ayarları/ Ağ
Bkz. S.11 "Arayüz Ayarları".
IP Adresi
Ağ Geçidi Adresi
Ethernet Hızı
Ağ TWAIN Tarayıcısı
Ayarlar
Arayüz Ayarları/ Ağ
Bkz. S.11 "Arayüz Ayarları".
IP Adresi
Ağ Geçidi Adresi
Ethernet Hızı
9
3. Ağda Makineyi Kurma
Ağ Yapılandırma
Kullanıcı Araçları ile yaptığınız herhangi bir değişiklik ana güç anahtarını veya çalıştırma anahtarını
kapatsanız
veya [Sil Modları] tuşuna bassanız bile etkinliğini devam ettirir.
Ağı kontrol panelinden yapılandırma
• Arayüz Ayarlarının işlemleri normal işlemlerden farklıdır. Kullanıcı Araçlarını kullandıktan sonra
çıkış yapmak için [Kullanıcı Araçları/Sayacı] tuşuna basın.
• Yönetici şifresi ayarlanmışsa yönetici şifresi giriş ekranı çıkar. Şifreyi girip ardından [OK] tuşuna
basın. Yönetici şifresiyle ilgili ayrıntılar için bkz. Genel Ayarlar Rehberi.
1. [Kullanıcı Araçları/Sayacı] tuşuna basın.
2. [ ] veya [ ] tuşunu kullanarak [Arayüz Ayarları]'nı seçip [OK] tuşuna basın.
3. Değiştirmek istediğiniz ayarı seçtikten sonra [OK] tuşuna basın.
4. Ayarı değiştirdikten sonra [OK] tuşuna basın.
• Ayarı iptal etmek için [Escape] tuşuna basın.
5. [Kullanıcı Araçları/Sayacı] tuşuna basın.
Ağı diğer yardımcı uygulamaları kullanarak yapılandırma
Ağ ayarlarını yapmak için kontrol panelini kullanmanın yanı sıra Web tarayıcısı gibi yardımcı
uygulamalar da kullanılabilir. Aşağıdaki tablo yapılabilen ayarları göstermektedir:
•
Makine ayarlarının değiştirilebileceğini belirtmektedir.
• - Ayarın bu cihazdan değiştirilemeyeceğini belirtmektedir.
10
Kullanıcı Araçları Menüsü(Arayüz Ayarları)
Kontrol panelindeki isim
Arayüz
Ayarları
Ağ
IP Adresi
Web tarayıcısı
Otomatik Alım (DHCP)
Belirt
IP Adres
Alt Ağ M
Mac Adr.
-
Ağ Geçidi Adresi
Ethernet Hızı
-
Kullanıcı Araçlarından Değiştirebileceğiniz Ayarlar
Arayüz Ayarları
IP Adresi
Bu makineyi bir ağ ortamında kullanmadan önce IP adresi ve alt ağ maskesi yapılandırmasını
yapmanız gereklidir.
• Otomatik Alım (DHCP)
• Belirt
[Belirt]'i seçtikten sonra "IP Adresi:" ve "Alt Ağ Maskesi:"ni "xxx.xxx.xxx.xxx" olarak girin ("x"
sayıdır).
• IP Adresi: 011.022.033.044
• Alt Ağ Maskesi: 000.000.000.000
• Varsayılan: Otomatik Alım (DHCP)
• [Belirt]'i seçtikten sonra "IP Adresi:"nin ağdaki diğer makinelerle aynı olmamasına dikkat edin.
• Fiziksel adres (MAC adresi) de görünür.
Ağ Geçidi Adresi
Ağ geçidi, iki ağ arasındaki bir bağlantı veya geçiş noktasıdır. Ağ geçidi olarak kullanılan
yönlendirici veya ana bilgisayarın ağ geçidi adresini yapılandırın.
• Ağ Geçidi Adresi:000.000.000.000
• Varsayılan: 000.000.000.000
11
3. Ağda Makineyi Kurma
Ethernet Hızı
Ağlar için erişim hızını ayarlayın.
Ağ ortamınıza uygun bir hız seçin. Genellikle [Otomatik Seçim] seçilmelidir.
• Otomatik Seçim
• 100Mbps Sabit
• 10Mbps Sabit
• Varsayılan: Otomatik Seçim
12
4. Windows Yapılandırma
TCP/IP Yapılandırma
Bu bölümde Windows'un TCP/IP ve IPP yapılandırmasının nasıl yapılacağı anlatılmaktadır.
Windows XP Bilgisayar Yapılandırması
Windows XP bilgisayarı TCP/IP'yi kullanmak üzere yapılandırmak için aşağıdaki adımları uygulayın.
1. [Başlat] menüsünden [Denetim Masası]'na tıkladıktan sonra [Ağ Bağlantıları]'na tıklayın.
2. [Ağ Bağlantıları]'na tıkladıktan sonra [Yerel Ağ Bağlantısı]'na çift tıklayın.
3. [Genel] sekmesinden [Özellikler]'e tıklayın.
4. [Genel] sekmesindeki [Bu bağlantı aşağıdaki öğeleri kullanır] kutusunda [İnternet
Protokolü (TCP/IP)]'nin seçili olduğundan emin olun.
• Daha önce seçilmediyse TCP/IP'yi seçin.
• TCP/IP kurulu değilse kurmak için [Genel] sekmesindeki [Kur]'a tıklayın. TCP/IP kurulumuyla
ilgili ayrıntılar için bkz. Windows XP Yardım.
5. [Özellikler] öğesine tıklayın.
6. TCP/IP'yi uygun IP adresi, alt ağ maskesi ve diğer ayarlar ile yapılandırın.
Ayarların doğru olup olmadığını ağ yöneticisine sorarak kontrol edin.
Windows Server 2003 kurulu bilgisayarı yapılandırma
Windows Server 2003 kurulu bir bilgisayarı TCP/IP kullanmak üzere yapılandırmak için aşağıdaki
adımları uygulayın.
1. [Başlat] menüsünden [Denetim Masası]'na gittikten sonra [Ağ Bağlantıları]'na gidip
[Yerel Ağ Bağlantısı]'na tıklayın.
2. [Genel] sekmesinden [Özellikler]'e tıklayın.
3. [Genel] sekmesindeki [Bu bağlantı aşağıdaki öğeleri kullanır] kutusunda [İnternet
Protokolü (TCP/IP)]'nin seçili olduğundan emin olun.
• Daha önce seçilmediyse TCP/IP'yi seçin.
13
4. Windows Yapılandırma
• TCP/IP kurulu değilse kurmak için [Genel] sekmesindeki [Kur]'a tıklayın. TCP/IP kurulumuyla
ilgili ayrıntılar için bkz. Windows Server 2003 Yardım.
4. [Özellikler] öğesine tıklayın.
5. TCP/IP'yi uygun IP adresi, alt ağ maskesi ve diğer ayarlar ile yapılandırın.
Ayarların doğru olup olmadığını ağ yöneticisine sorarak kontrol edin.
14
5. Yazıcı İşlevini Kullanma
Yazıcı Sunucusundan Yazdırma
Bu bölümde yazıcı sunucusu olarak Windows XP veya Windows Server 2003'ü kullanan bir ağdaki
istemci bilgisayarın nasıl yapılandırılabileceği anlatılmaktadır.
Windows XP veya Windows Server 2003 yazıcı sunucusu kullanırken Windows XP veya Windows
Server 2003'te ortak yazıcıyı seçin.
Bu bölümde her istemci bilgisayarda [Yazıcı Ekle Sihirbazı]'nın nasıl çalıştırılacağı ve Windows XP ve
Windows Server 2003 yazıcı sunucularının ağ yazıcısı olarak nasıl eklenebileceği anlatılmaktadır.
Windows XP
Windows Server 2003
Yazdırma Sunucusu
Windows XP
Windows Server 2003
Müşteri
TR CUA307
Bu bölümde istemcinin Windows XP veya Windows Server 2003 yazıcı sürücüsüyle iletişim kurmak
üzere daha önce yapılandırılmış olduğu varsayılmaktadır. Aşağıdaki adımları istemci bilgisayar
kurulumu ve yapılandırması doğru şekilde yapıldıktan sonra uygulamaya başlayın.
1. [Ağ Komşuları]'na sağ tıkladıktan sonra bağlam menüsündeki [Araştır]'a tıklayın.
2. Ağ ağacında yazıcı sunucusu olarak kullanılan bilgisayarın adı üzerine çift tıklayın. Ağa
bağlı olan yazıcılar görünür.
3. Kullanmak istediğiniz yazıcının simgesine çift tıklayın ve daha sonra [Evet]'e tıklayın.
[Yazıcılar] penceresinde yazıcılar simgesi görünür.
15
5. Yazıcı İşlevini Kullanma
Yazıcı Sunucusu Olmadan Yazdırma
Bu makineyi yazıcı sunucusuna bağlamadan ağ yazıcısı olarak kullanabilirsiniz.
Aşağıdaki bağlantı noktalarını yapılandırabilirsiniz:
Standart TCP/IP bağlantı noktası
Standart bir TCP/IP bağlantı noktası kullanarak TCP/IP üzerinden yazdırma işlemi yapabilirsiniz.
• Windows XP veya Windows Server 2003 ile standart bir TCP/IP bağlantı noktası
kullanılabilir.
LPR bağlantı noktası
Bir LPR bağlantı noktasıyla TCP/IP üzerinden yazdırma işlemi yapabilirsiniz.
• Windows XP veya Windows Server 2003 ile birlikte bir LPR bağlantı noktası kullanılabilir.
IPP bağlantı noktası
IPP bağlantı noktası kullanarak ipp veya http üzerinden yazdırma işlemi yapabilirsiniz.
• Windows XP veya Windows Server 2003 ile birlikte bir IPP bağlantı noktası kullanılabilir.
Standart TCP/IP Bağlantı Noktasını Kullanma
Bu bölümde bir yazıcı sürücüsü kurulduktan sonra Windows XP'deki bağlantı noktası ayarlarının nasıl
değiştirileceği anlatılmaktadır.
1. [Yazıcı ve Fakslar] penceresinde kullanmak istediğiniz yazıcının simgesine tıklayın.
[Dosya] menüsünde, [Özellikler] seçeneğine tıklayın.
2. [Bağlantı Noktaları] sekmesine tıklayın ve ardından [Bağlantı Noktası Ekle]'ye tıklayın.
3. [Standart TCP/IP Bağlantı Noktası] öğesine tıkladıktan sonra [Yeni Bağlantı Noktası]
öğesine tıklayın.
4. [Standart TCP/IP Yazıcı Bağlantı Noktası Sihirbazı Ekle] iletişim kutusunda [Sonraki >]'ne
tıklayın.
5. [Yazıcı Adı veya IP Adresi] kutusunda yazıcının adını veya IP adresini girip [Sonraki >]
öğesine tıklayın.
6. [Standart TCP/IP Yazıcı Bağlantı Noktası Sihirbazı] iletişim kutusunda [Son]'a tıklayın.
7. [Yazıcı Bağlantı Noktaları] iletişim kutusunda [Kapat]'a tıklayın.
8. Seçilen yazıcının yerini kontrol edip [Kapat]'a tıklayın.
16
Yazıcı Sunucusu Olmadan Yazdırma
LPR Bağlantı Noktasını Kullanma
Bu bölümde bir yazıcı sürücüsü kurulduktan sonra Windows XP'deki bağlantı noktası ayarlarının nasıl
değiştirileceği anlatılmaktadır.
1. [Yazıcı ve Fakslar] penceresinde kullanmak istediğiniz yazıcının simgesine tıklayın.
[Dosya] menüsünde, [Özellikler] seçeneğine tıklayın.
2. [Bağlantı Noktaları] sekmesine tıklayın ve ardından [Bağlantı Noktası Ekle]'ye tıklayın.
3. [LPR Bağlantı Noktası] öğesine tıkladıktan sonra [Yeni Bağlantı Noktası] öğesine tıklayın.
4. Yazıcının IP adresini [LPD sağlayan sunucunun adı veya adresi] kutusuna girin.
5. [Sunucu üzerindeki yazıcı veya yazdırma sırası adı] kutusuna "lp" yazın ve daha sonra
[Tamam]'a tıklayın.
6. [Tamam] tuşuna tıklayın.
7. [Yazıcı Bağlantı Noktaları] iletişim kutusunda [Kapat]'a tıklayın.
8. Seçilen yazıcının yerini kontrol edip [Kapat]'a tıklayın.
IPP Bağlantı Noktasını Kullanma
Windows XP veya Windows Server 2003 ile birlikte bir IPP bağlantı noktası kullanılabilir.
Bu bölümde Windows XP'de bağlantı noktası ayarlarının nasıl yapılacağı anlatılmaktadır.
1. [Yazıcı ve Fakslar] penceresinde [Dosya] menüsündeki [Yazıcı ekle]'ye tıklayın.
Yazıcı Ekleme Sihirbazı çalışır.
2. [Sonraki >]'ne tıklayın.
3. [Ağ yazıcısı veya başka bir bilgisayara bağlı yazıcı] düğmesine tıkladıktan sonra
[Sonraki >] öğesine tıklayın.
4. [İnternet'te ya da ev veya işyeri ağında bulunan bir yazıcıya bağlan] düğmesine
tıkladıktan sonra [URL:] kutusuna "http:// yazıcının IP adresi/ipp/port1" veya "ipp://
yazıcının IP adresi/ipp/port1" yazın.
(Örnek: IP adresi 192.168.15.16'dır)
http://192.168.15.16/ipp/port1
ipp://192.168.15.16/ipp/port1
5. [Sonraki >]'ne tıklayın.
6. [Disk Var]'a ve [Gözat]'a tıklayın.
7. Yazıcı sürücüsünü seçin.
Sürücüler, CD ile birlikte verilen aşağıdaki klasörlerdedir.
• 32-bit Windows yazıcı sürücüsü
17
5. Yazıcı İşlevini Kullanma
DRIVERS\X86\DRIVERS\DDST\XP_VISTA\(language)\DISK1
• 64-bit Windows yazıcı sürücüsü
DRIVERS\X64\DRIVERS\DDST\X64\(language)\DISK1
8. [Tamam]'a tıkladıktan sonra [Tamam]'a tıklayın.
9. [Sonraki >]'ne tıklayıp [Son]'a tıklayın.
18
6. Web Tarayıcısını Kullanarak Ağ
Arayüz Kartını Yapılandırma
Özellikler
Makinenin durumunu kontrol edip ayarlarını Web tarayıcısından değiştirebilirsiniz.
Ne yapabilir?
Makinenin durumunu uzaktan kontrol edebilir veya ayarlarını yapmak için bilgisayarın Web
tarayıcısını kullanabilirsiniz.
Web tarayıcılarında aşağıdaki işlevler kullanılabilir:
• Makine durumu/ayarlarını görüntüleme
• Ağ ayarlarını sıfırlama
• Makine ayarlarının yapılması
Makinenin yapılandırılması
Bunun için TCP/IP kurulmalıdır. Makine TCP/IP kullanmak üzere yapılandırıldıktan sonra ayarlar
bir Web tarayıcısı kullanılarak yapılabilir.
• Makinenin TCP/IP kullanmak üzere yapılandırılmasıyla ilgili ayrıntılar için bkz. S.9 "Kullanıcı
Araçları Menüsü(Arayüz Ayarları)".
Tarayıcı
• Eğer bir proxy sunucusu kullanıyorsanız, Web tarayıcısı ayarlarını değiştirin. Ayarlarla ilgili
olarak ağ yöneticinize danışın.
• Bu makine bilgileri otomatik olarak yenilenemez. Web tarayıcısındaki [Yeniden Yükle] veya
[Yenile]'ye tıklayın.
Adresi belirleme
[Adres] kutusunda adresi yazın (örn. http://XXX.XXX.XXX.XXX (x'ler IP adresindeki sayılardır)).
DNS sunucusuna veya WINS sunucusuna kayıtlıysa makinenin ana bilgisayar adını girebilirsiniz.
19
6. Web Tarayıcısını Kullanarak Ağ Arayüz Kartını Yapılandırma
Web Tarayıcısıyla Değiştirebileceğiniz Ayarlar
Sistem
• Sıfırla
Bu makinenin ayarlarını sıfırlayın.
• Fabrika Varsayılan Ayarları
Bu makinenin ayarlarını fabrika ayarlarına dönecek şekilde sıfırlayın.
• Ünitenin Durumu
Bu makinenin ağ ayarlarını görüntüleyin.
• Ağ Adresi
Bu makinenin seri numarası ve Ethernet adresi (MAC adresi)'ni görüntüleyin.
• Parolayı Değiştir
Parolayı değiştirin.
Protokoller
• TCP/IP Kur
Bu makinenin TCP/IP ayarlarını yapılandırın.
• IPP Kur
Bu makinenin IPP ayarlarını yapılandırın.
Diğerleri
Yazıcı Durumu
Bu makinenin yazıcı durumunu görüntüleyin.
20
Ağ Arayüz Kartı Ayarlarını Yapılandırma
Ağ Arayüz Kartı Ayarlarını Yapılandırma
1. Web tarayıcısını başlatın.
2. [Adres] kutusuna makinenin IP adresini yazın (örn. http://XXX.XXX.XXX.XXX (x'ler IP
adresindeki sayılardır)).
Seçtiğiniz makinenin durumu Web tarayıcısında görünür.
3. Menü alanında öğeyi seçip gereken ayarları yapın.
• Gerekirse bir parola girin.
• Varsayılan parola "sysadm"dir.
21
6. Web Tarayıcısını Kullanarak Ağ Arayüz Kartını Yapılandırma
22
7. Ek
DHCP Kullanma
Bu makine DHCP için yapılandırıldıysa ve DHCP isteği dört kez başarısız olursa isteği BOOTP üstlenir.
BOOTP isteği üç kez başarısız olursa Varsayılan IP adresi kullanılır.
23
7. Ek
SNMP
Makinede Ethernet arayüzünde UDP ve IPX altında çalışan bir SNMP (Basit Ağ Yönetimi Protokolü)
bulunmaktadır. SNMP yöneticisini kullanarak makine hakkında bilgi alabilirsiniz.
Varsayılan topluluk adları "genel" ve "özel"dir. Bu topluluk adlarını kullanarak MIB bilgisini alabilirsiniz.
Desteklenen MIB'ler
• MIB-II
• PrinterMIB
• HostResourceMIB
24
Ekrandaki Hata Mesajları
Ekrandaki Hata Mesajları
Bu bölümde ağla ilgili olarak ekranda en sık çıkan mesajlar açıklanmaktadır. Burada açıklanmayan bir
mesaj görüntülenirse, çıkan mesaja göre hareket edin.
Kod Numaraları olmayan Mesajlar
• Ana gücü kapatmadan önce, bkz. Kopyalama Referansı.
Mesaj
Nedenleri
" Ağa bağlanamıyor"
Çözümleri
Ağa bağlanılamıyordur.
Makinenin IP adresini kontrol
edin.
Ağa bağlanılamıyordur.
Ağı kontrol edin. Mesaj
görünmeye devam ederse
yönetici ile irtibata geçin.
"Ethernet Kartı Hatası"
Bir Ethernet kartı hatası ortaya
çıkmıştır.
Ana güç düğmesini kapatıp
yeniden açın. Mesaj çıkmaya
devam ederse satış veya servis
temsilcinize danışın.
" Sunucu iletişimi başarısz"
Sunucu ile iletişim
kurulamıyordur.
Sunucuyu kontrol edin. Mesaj
görünmeye devam ederse
yönetici ile irtibata geçin.
"IP Adresini kontrol edin. "
" Ağa bağlanamıyor"
"Yönetici ile irtibata geç. "
"Yönetici ile irtibata geç. "
Kod Numaralı Mesajlar
• Ekranda gösterildiği gibi hata belirten bir mesaj çıkar.
Mesaj
"DHCP sunucusu ile
bağlantı
kurulamıyor"
Nedenleri
DHCP sunucusu
bulunamıyor.
Çözümleri
Kod numaraları
DHCP sunucusunun ağda
çalışıp çalışmadığını kontrol
edin.
101
25
7. Ek
Mesaj
Nedenleri
Çözümleri
Kod numaraları
"Aynı IP Adresi
daha önce
kullanılıyor"
Belirtilen IP adresi başka bir
IP adresiyle çakışıyordur.
Makine için belirlenmiş olan
IP adresi kullanılan diğer bir
IP adresiyle çakışıyordur.
<MAC adresi>'nde
belirtilmiş olan cihazın
adresini kontrol edin.
102
"Ağ ayarlarını
kontrol edin"
IP adresi veya ağ geçidi
IP adresini, alt ağ maskesini
adresi olarak izin verilmeyen veya ağ geçidi adresini
bir değer belirtilmiştir.
doğru değer belirleyerek
düzeltin.
103
"Aynı IP Adresi
zaten var birden
çok arayüzde"
IP adresleri birden çok
arayüzde çakışıyordur.
Belirtilen arayüzün IP adresi
başka bir arayüzün IP
adresiyle çakışıyordur. IP
adresini çakışma olmayacak
şekilde yapılandırın.
004
"Aynı alt ağ
aralığında
ayarlanamıyor"
Alt ağ maskeleri çok sayıda
arayüzde çakışıyordur.
Eşzamanlı çalışan
arayüzlerin alt ağ maskeleri
çakışıyordur.
Belirtilen arayüzün alt ağ
aralığı diğer bir arayüzün alt
ağ aralığıyla çakışıyordur.
005
Eşzamanlı çalışan
arayüzlerin IP adresleri
çakışıyordur.
Kod Numaraları
Sorunlu arayüz ekranda çıkar.
• 1XX: Ethernet
• 0XX: Arayüzden bağımsız
26
Alt ağ maskesini
çakışmayacak şekilde
yapılandırın.
Teknik Özellikler
Teknik Özellikler
Arayüz
Protokol
100BASE-TX, 10BASE-T
• Yazıcı
TCP/IP
LPR
IPP
• Ağ Tarayıcısı
TCP/IP
• Yönetim İşlevi
TCP/IP
SNMP
HTTP
DHCP
SNMP
MIB-II, PrinterMIB, HostResourceMIB
27
7. Ek
28
DİZİN
10BASE-T/100BASE-TX bağlantı noktası............ 7
A
Ağ Geçidi Adresi................................................... 11
Ağ TWAIN tarayıcısı............................................... 6
Ağ yazıcısı................................................................ 5
Arayüz Ayarları................................................. 9, 11
Ağ Geçidi Adresi............................................................... 11
Ethernet Hızı....................................................................... 12
IP Adresi..............................................................................11
D
DHCP...................................................................... 23
E
Ethernet arayüzü...................................................... 7
Ethernet Hızı........................................................... 12
H
Hata Mesajı........................................................... 25
kod numaraları olmayan................................................... 25
kod numaralı...................................................................... 25
I
IP Adresi................................................................. 11
M
MIB......................................................................... 24
S
SNMP..................................................................... 24
T
TCP/IP.................................................................... 13
Teknik Özellikler.................................................... 27
W
Web tarayıcısı.......................................... 19, 20, 21
Y
Yapılandırma
Web tarayıcısı.................................................................... 19
Yazdırma
yazıcı sunucusu olmadan.................................................. 16
yazıcı sunucusundan......................................................... 15
29
MEMO
30
MEMO
31
MEMO
32
TR
TR
D161-7598
TR
TR
D161-7598
© 2013

Benzer belgeler