4. Gülay MALKOÇ - Karayolu 3. Ulusal Kongresi

Yorumlar

Transkript

4. Gülay MALKOÇ - Karayolu 3. Ulusal Kongresi
Sürdürülebilir Kalkınmada
Asfalt Yolların Konumu ve
Yeni Yaklaşımlar
Gülay Malkoç
ASMÜD
İçerik
1.
2.
3.
4.
Sürdürülebilir Kalkınmanın Parametreleri
Asfalt Yol Endüstrisinin Konumu
Endüstriyi Etkileyecek Yeni Yaklaşımlar-İhale Kanunu
Ülkemizde Durum ve Sonuç
İçerik
1.
2.
3.
4.
Sürdürülebilir Kalkınmanın Parametreleri
Asfalt Yol Endüstrisinin Konumu
Endüstriyi Etkileyecek Yeni Yaklaşımlar- İhale Kanunu
Ülkemizde Durum ve Sonuç
Son yüzyılda gerçekler – sorunlar :
Dünya
nüfusunda hızlı
Artış- Tüketim
Kentleşme
Fazla hızla
gelişen
teknoloji/
sanayileşme
Sınırlı kaynaklarla …İnsan kaynaklı
hareketler..
sınırsız ihtiyaçlar…
zarar gören doğa… İnsana Sağlık
tehditleri …
20. yüzyılın ikinci yarısından sonra …
• “bugünü” - “yarını” tehdit eden
• geri dönüşü olmayan
Bu sorunlarla yüzleşme…
Gerçek bir Kalkınma = “Sürdürülebilir kalkınma”
Sürdürülebilirlik
• Bir şeye gerekli değeri göstermek ve bütünlüğünü
korumak…
• “Beşikten beşiğe”…
(Cradle to Cradle )
Tanım:
• Bugünün ihtiyaçlarını,
gelecek kuşakların
kendi ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetlerinden
ödün vermeden karşılamak“
1987 Brundtland Raporu
• …bu yaklaşım
• Kalkınmayı
• Küresel sorunlarla birlikte ele alan:
• Sürdürülebilir Kalkınma
Kaygı:
Gelecek nesillere
• temiz
• sağlıklı
• yaşanabilir
-“Sürdürülebilir” bir gelecek?
- Bir B planı?
Sürdürülebilir Kalkınma…
• BM Asya-Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu :
Çevresel olarak sürdürülebilir ekonomik gelişmenin düşükkarbonu teşvik ederek ve sosyal içerikle birlikte sağlanması
• Dünya Bankası:
Kaynakları verimli kullanarak ve daha temiz teknolojilerle
krizlere dayanaklılığın artırılması ve büyüme süreçlerinin
yavaşlatılmadan gerçekleştirilmesi
• G-20 Platformu:
Doğası gereği sürdürülebilir kalkınmanın bir parçası olarak,
çeşitli sektörlerdeki eski teknolojilerin yerine enerji verimli
ve temiz teknolojilerin kullanımını sağlayan nitelikli bir
kalkınma stratejisi
Sürdürülebilir Kalkınma :
3 boyutu ortak paydada uzlaştıran bir büyüme planı
İçerik
1.
2.
3.
4.
Sürdürülebilir Kalkınmanın Parametreleri
Asfalt Yol Endüstrisinin Konumu
Endüstriyi Etkileyecek Yeni Yaklaşımlar- İhale Kanunu
Ülkemizde Durum ve Sonuç
Emisyon yayılımında:
1. Enerji Sektörü
: % 45
2.Ulaştırma Sektörü : % 24
•Karayolu : % 84
•Havayolu : % 14
•Denizyolu : % 2
•Demiryolu: % 1
Asfalt yol endüstrisi de…
I-Çevresel
II-Sosyal
III-Teknik/Ekonomik
Sürdürülebilir kalkınma…
I- Bir yolun Çevresel açıdan sürdürülebilir olması
İklim Değişikliği
– Sera etkisi 6 farklı gaz- % 85 Karbondioksit
– Su anda artış: 0.6 °C
– 2100‘de beklenen artış: 1.4 -5.8 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
Genellikle daha sıcak iklim
Daha aşırı fırtına olayları - kasırgalar / tayfunlar
Kuraklık ve sel döngüleri
Daha yoğun yağış
Düzensiz hava modelleri
Öngörülemeyen olaylar
Heyelanlar
Yangınlar…
–
Karayolu endüstrisi nasıl etkilenmekte?
YOGUN YAĞMUR -FIRTINALAR
EROZYONLAR
KÖPRÜ SORUNLARI
HEYELANLAR
BAŞKA SORUNLAR –YANGINLARIN KARAYOLU ULAŞIMINA ETKİSİ
MENFEZLER
HURRICANE IRENE
VERMONT, 2011
N. CALIFORNIA
2006
1998 - Amerika
National Geographic
2004- TOKYO
1999 Fukuoka
29
YENİ ZELENDA
2005
ÇİN
FAS
SİBİRYA’DA İLKBAHAR
2- Bir yolun Ekonomik açıdan sürdürülebilir olması
•
•
•
•
•
•
Planlanması
Pizaynı
Yapımı
İşletmesi
Yenilenmesi
Korunması
3- Bir yolun Sosyal açıdan sürdürülebilir olması
•Yaşam Kalitesi
•Yol güvenliği
•Kirlilik
•Gürültü
•Trafik kazaları
•Trafik sıkışıklığı
•Daha fazla emisyon
•Stres
•Zaman kaybı
•İNSAN SAĞLIĞI
• Tüm bu beklentiler kapsamında …
• Asfalt Endüstrisi çözümleri…
Asfalt Yol Endüstrisinin Katkıları-I
• Ilık karışım uygulamaları (30-40 °C )
–
–
–
–
–
–
–
Düşük enerji tüketimi (≈30%)
Karbon dioksit azalımı
Bağlayıcının yaşlanmasının azaltımı
Yolun erken açılması
Soğuk havalarda uygulama esnekliği
Sert karışımlarda sıkıştırmaya katkı
Çalışanın sağlığına pozitif etkiler
• Uzun Ömürlü Kaplamalar
– Amaçlanan ömür : 50 yıl
– Uzun vadede malzeme /enerji tüketiminde azaltım
Asfalt Yol Endüstrisinin Katkıları-II
• Poroz asfalt –gözenekli- açık gradasyonlu karışımlar
– Aşırı yağmur sellerin yarattığı olumsuzluklar
– Sürücülerin güvenliği
• Geri kazanılmış asfalt (RAP)
– Yeni malzeme kullanımı ve CO2 azaltması
– Enerji tasarruf
• Atıkların azaltımı , ikincil malzemelerin kullanımı
–
–
–
–
Lastik kırıntılar
Çelik cürufu
Cam
Çatı örtülerindeki şingıllar
Asfalt Yol Endüstrisinin Katkıları-III
• İnce kaplamaların uygulanması:
– Malzeme ve enerji tasarrufunu azaltır
• Çevreye duyarlı teknik ve malzeme kullanımı :
– Bitki esaslı bağlayıcı malzemelerin
– Hava –toprak –su etkilerinin göz önüne alınması
• İnsan refahı konusunda
–
–
–
–
Gürültü azaltma
Trafik güvenliği
Doğa ve manzaranın korunmasına saygı
Çalışanların sağlığı- Geri dönüşümü olmayan…
 Contents
IARC Kanser Araştırması
•1987
•2011 (18 Ekim)
• IARC NCC study
• Fraunhofer
study
• BGFA study
• Other relevant
epi and animal
studies
38
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA
Enerji
tasarrufu
Emisyonlarının
azaltılması
Uygulama sıcaklığı
düşük ILIK ASFALT
duman azaltılmasıİnsan sağlığı
4 Haziran 2015 – İstanbul
EAPA SEMPOZYUMU
1-3 Haziran 2016 Prag
6. E&E KONGRESİ
SONUÇ : Asfalt Yol Endüstrisi Çözümleri
Ilık Asfalt
Uzun ömürlü Asfalt
İkincil malzemeler
Yeniden kullanım
Poroz Asfalt
+
Sürdürülebilirlik
İçerik
1.
2.
3.
4.
Sürdürülebilir Kalkınmanın Parametreleri
Asfalt Yol Endüstrisinin Konumu
Endüstriyi Etkileyecek Yeni Yaklaşımlar- İhale Kanunu
Ülkemizde Durum ve Sonuç
#ERFsymposium2014
AB’de Yaklaşımlar…
“Europe 2020 A strategy for Smart, sustainable and inclusive growth ” →
EC presents proposal aiming at cleaner, more efficient and more sustainable
transport…
ERTRAC (European Road Transport Research Advisory Group) sets out the
following ambition: “Towards a 50% more efficient road transport system
by 2030” …
Sustainable Civil Engineering, ECCE Position Paper → low-carbon and lowinput economy, based on energy and resource efficient Technologies, and
sustainable transport …
Avrupa Komisyonu
“Dönüşümsel Ekonomik Paketi”
5 ana başlık:
1. Kaynakların uzun-verimli kullanılması, tekrar kullanım
2. KOBİ'ler için Yeşil Eylem Planı
3. Yeşil İstihdam
4. Yapı Sektöründeki Kaynak Verimliliği
5. Atık
Avrupa Komisyonu Ulaştırma Alanında Fonlar
• FP 7 devamı: “Horizon 2020“ Programı
Bütçe : 79 Milyar Avro (2014- 2020)
– Sera gazı emisyonlarının azaltılması
• Bütçe: 5,5 Milyar Avro
– Çözümkar ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi
• Bütçe: 6,33 Milyar Avro
• Birçok proje devam ediyor…
47
Bugün yol endüstrisinin …….
• Sürdürülebilirlik beklentilerine cevap verilebilmesi mümkün ?
• Teorik olarak… “evet”
– Birçok uygulama tipi ve alternatifi mevcut
– Yeni Ar-Ge ler devam..
• Pratik olarak… ?
• Mevcut ihale sistemi “ geçerli en düşük teklif ” !!!
Ve “Yeni İhale Kanunu” AB’de de gündemde …..
Kamu İhale Kanunu
(Green Public Procurements - GPP)
Zamanlama
•
2010: EU Yol Kriterlerinin Yayınlanması
2011:Revizyon - Eleştirilerin alınması
2012: Bu sürecin “dondurulması”….kararı !!!!
KİK’nun “en iyiyi“ sağlayabilmesi derin tartışma…
2012 Sonu : Revizyon başlaması
Yollar “değer”  etki ve performansını bilmek gerekir….
Teknik ve çevresel analizler
Asfalt Uygulamaları ihalelerinde
•
•
•
•
•
Düşük Sıcaklıklı asfalt
RAP’ın yeni uygulamalarda 100% kullanımı
RAP’ın karışımlarda kullanım %’si
Toprak işlerinde Planlama
Çevresel Performansın Değerlendirilmesi (Ömür
Döngü )
• Yol Drenaj Sistemleri
• Sessiz Kaplamalara
ait kriterler …
#ERFsymposium2014
Avrupa Komisyonu AB ‘de Yeni Kamu
İhale Kanunu
• Şubat 2014 : Avrupa Komisyonu Directive 2014/25/EC İhaleler hk.
(Ulaştırma alanını da içeren).
•
2004/17/EC sayılı direktifin yerine geçmesi
•
Avrupa’nın sürdürülebilir ekonomik kalkınması hedeflerine uygun
• Geçiş tarihi: Nisan 2016
#ERFsymposium2014
Yenilikler
• İdareler: Tek kriter olarak fiyatın değil, “sürdürülebilirlik”
yaklaşımının teşvik edecek:
“geçerli en düşük teklif”
“En avantajlı teklif “
• Ürün- Servis- İşler teknik Şartname:
• Sürdürülebilirlik- performans kriterleri ile ilişkili
• Yeni ürün ve teknoloji kullanımına fırsat vermeli
• Ömür-Döngü kriteri(Madde: 83) : Daha yeşil, sosyal alımlar
• Endüstri ve idareler arasında güçlü bir iletişim
İçerik
1.
2.
3.
4.
Sürdürülebilir Kalkınmanın Parametreleri
Asfalt Yol Endüstrisinin Konumu
Endüstriyi Etkileyecek Yeni Yaklaşımlar- İhale Kanunu
Ülkemizde Durum ve Sonuç
•
•
G-20 Başkanlığı ile
2015 Kasım’da Antalya’da G-20 zirvesine
evsahipliği yapacak
Ülkemizde Durum
• Karayollarının Büyük Hedeflerin...
• Sürdürülebilir Kalkınmaya Katkısı ne kadar
sorgulanmakta?
Yolların
– Planlanma
– Pizayn
– Yapım
– İşletme
– Yenilenme
– Korunması
Çevre- Ekonomi- Sosyal boyutlar ?
• Uygulamalarda
•
•
•
•
•
•
Ilık Karışım
Geri Kazanım ve/veya yeniden kullanım
Uzun Ömürlü Kaplamalar
Atık
İkincil malzemeler
İnsan SAĞLIĞI odaklı
• İhale sistemi
• Yeni malzeme ve teknolojilere fırsat
• İdare- Özel sektör- Üniversite iletişimi - işbirliği
• Bireysel farkındalığın önemi
• Bu sorumlulukla düşünüldüğünde
Kaygı:
Çocuklarımıza
“yaşanabilir“
Bir “ DÜNYA ” ?
Sürdürülebilirlikte“B”planı?
Teşekkürler…