9. SINIF KİMYA DERSİ DERS NOTLARI 1

Yorumlar

Transkript

9. SINIF KİMYA DERSİ DERS NOTLARI 1
9. SINIF KİMYA DERSİ DERS NOTLARI
1-Eski Çağlarda keşfedilen Bulgular : Barut, Mürekkep, Kozmetik, Tuz, Güherçile, Gül yağı, Boya
üretimi, Deri boyama, Madenlerin işlenmesi, Seramik üretimi, Camın üretimi, Alaşım hazırlama ( Metallerin
karıştırılması ), Esans üretimi, Sülfürik asit (zaç yağı), Nitrik asit (kezzap), Hidroklorik asit (tuz ruhu), Şap,
İpek, Kil, İlaç, Kıbrıs taşı, Yün, Sabun, Şarap, Bira, Kükürt, kireç, Nişadır…………
2-Simyadan kimya bilimine aktarılan önemli bulgular arasında; ➢ Madenlerin işlenmesi ➢ Boyar
maddeler hazırlama ➢ Alaşım hazırlama ( Metallerin karıştırılması ) ➢ Barut üretimi ➢ Sabun üretimi ➢
Cam üretimi ➢ Mürekkep üretimi ➢ Kozmetik üretimi ➢ Metallerin karıştırılması ( Alaşım)➢ Esans
üretimi ➢ Seramik üretimi sayılabilir…..
3-Eski Çağlarda Deneylerde kullanılan aletler ve yöntemler : Saklama kapları, • Eritme potaları, •
İmbik (damıtma düzeneği) • Damıtma (Destilasyon), • Mayalama, • Süblimleştirme, • Çözme, • Süzerek
dinlendirip ayırma, • Kum banyosu, • Su banyosu, • Kapaklı kroze, • Deney tüpü, • Fırın ( ısıtma kabı ),
kavurma, yumuşatma, ağırtma……
4-Antik Dönemlerden süre gelen bazı maddeler ve kullanım alanları : Madde : Kil Kullanım alanı :
Seramik ve porselen yapımında. Madde : Kireç Kullanım alanı : Kimya endüstrisinde ve inşaat işlerinde
Madde : Yemek tuzu Kullanım alanı : Kimya sanayinde, besin maddesi olarak ve yiyeceklerin
saklanmasında. Madde : Şap Kullanım alanı : Kağıt sanayinde, tekstil boyama işlemlerinde. Madde :
Kıbrıs taşı Kullanım alanı : Tekstil boyamada ve su arıtılmasında Madde : Yün Kullanım alanı : Tekstil
işleri ve dokuma işlemlerinde. Madde : Kükürt Kullanım alanı : Sülfürik asit, barut, lastik, gübre gibi
birçok maddenin üretiminde kullanılmıştır…………..
5- Simya : ➢ Sistematik bilgiler içermez.➢ Bir bilim olarak kabul edilmemektedir.➢ Simyacılar sadece
deneme–yanılma yolu ile çalışırlar. ➢ Teorik temellere dayanmaz.➢ Bilgi birikiminin olmadığı
bilinmektedir…………….
6- Simya ile Kimya arasındaki temel farklar;
SİMYA
KİMYA
1-Bir Bilim değildir. Arayışları bilimsel değil 1- Bir bilim dalıdır.
ruhsaldır.
2-Teorik temelleri olmayıp deneme – yanılmaya
2-Teorik temelleri olup bilimsel çalışma
dayalı çalışmalar içerir.
yöntemlerine dayalı çalışmalar içerir. Ölçmeye ve
deneye dayalıdır.
3- Sistematik bilgi birikimi yoktur.
3- Sistematik bilgi birikimi vardır.
4-Değersiz madenleri altına çevirmeyi, bütün
4-Kimyasal değişimlerin mekanizmalarını
hastalıkları iyileştirmeyi ve hayatı sonsuz
aydınlatarak insanlığın hizmetine sunmayı
biçimde uzatacak ölümsüzlük iksirine ulaşmayı
amaçlar.
amaçlar.
7- Simyanın Kimyaya katkıları : ➢ Bitkilerden ilaç yapılması, ➢ Damıtma, özütleme gibi ayırma
teknikleri, ➢ Laboratuvar malzemeleri geliştirme, ➢ Bazı kimyasalların keşfedilmesi, ➢ Çeşitli alaşımların
eldesi, ➢ Barut, cam boya gibi maddelerin keşfedilmesi, ➢ Yiyeceklerin kurutulup saklanması, ➢ Esans
üretimi …….
8- Elementlerin Özellikleri : ➢ Yapılarında tek cins atom vardır. ➢ Homojen yapılıdırlar. ➢ Fiziksel
ve kimyasal yollarla daha basit maddelere bölünemezler. ➢ Saf maddelerdir. ➢ Erime ve kaynama
sıcaklıkları belirlidir. ➢ Belirli bir öz kütle değerleri vardır…….
9- Kimyanın alt dalları : Analitik Kimya, Biyokimya, Organik Kimya, Anorganik (İnorganik)
Kimya, Fizikokimya, Nükleer Kimya ( Çekirdek kimya ) , sonra da alt dalları : Termokimya,
Elektrokimya, Çevre Kimyası, Polimer Kimyası, Farmosötik Kimya, Jeokimya, Agrokimya, Foto Kimya,
Gıda Kimyası, Astrokimya, atmosfer kimyası, akışkanlar kimyası, tıbbi kimya, organometallik kimya, adli
kimya, teorik kimya, Petrokimya(Petroloji) , tekstil kimyası, sanayi kimyası gibi alt dallar da bulunmaktadır.
10-Bileşiklerin özellikleri : ➢ Yapılarında en az iki cins atom vardır. ➢ Fiziksel yollarla daha basit
maddelere bölünemezler. Kimyasal yollarla daha basit maddelere bölünebilirler. ➢ Erime ve kaynama
sıcaklıkları belirlidir. ➢ Belirli bir öz kütle değerleri vardır. ➢ Formüllerle gösterilirler. Homojen
yapılıdırlar. ➢ Kendilerini oluşturan elementlerin kimyasal özelliklerini göstermezler. ➢ Yapısındaki atom
cinsine göre iyonik veya kovalent olmak üzere ikiye ayrılırlar. Yemek tuzu iyonik bir bileşikken, su
kovalent bir bileşiktir.

Benzer belgeler