Kayıt ve Koşulları okuyun... - ad

Yorumlar

Transkript

Kayıt ve Koşulları okuyun... - ad
13 Ticari faaliyet koşulları
Trade Journals for the Concrete Industry
İlan Vermenin Genel Kayıt ve Şartları
1. Sözleşmenin tarafları
Aşağıdaki genel kayıt ve şartlar (bundan sonra “GKŞ” olarak anılacak) sadece her tür
ilan ve ilave sayfa satın alma emirleri için geçerli olacaktır. Müşterilerin kayıt ve şartları başta olmak üzere, bunlara aykırı bütün kayıt ve şartlar ancak tarafımızdan onaylanması halinde geçerli olur.
Abonelik satın alma emirleri ad-media GmbH (bundan sonra “ad-media” olarak
anılacak) ile beraber imzalanır.
Adres:
ad-media GmbH
Industriestraße 180
50999 Cologne,
Germany
Köln Ticaret Sicili HRB 22639
KDV ID No.: DE151602464
Murahhas Üyeler:
Gerhard Klöckner, Dr. Ing. Holger Karutz.
Tekliflerimiz yalnızca işletmeleri hedef almaktadır. Bu GKŞ bağlamında, işletmeler terimi
hukuki ehliyeti olup bu sözleşmeyi imzalarken kendi ticari veya bağımsız mesleki faaliyetleri doğrultusunda hareket eden tüm gerçek veya tüzel kişileri ya da ortaklıkları
ifade eder. Müşterilerle sözleşme imzalanmaz.
2. Elektronik iş anlaşmalarında sorumluluklardan muafiyet
§ 312e Bölüm. 1 s. 1 no. 1 - 3 ve cümle 2 Alman Medeni Hukuku geçerli olmayacaktır.
3. Sözleşmenin imzalanması ve satın alma emri içeriği
Bir müşteri tarafından verilen siparişler (çevrimiçi, e-posta, mektup, faks ya da telefonla) bir ilan ya da ilave sayfa satın alma sözleşmesi imzalanması için ad-media’ya
yapılmış yasal açıdan bağlayıcı bir teklif teşkil edecektir. Siparişiniz teslim alındıktan
sonra, size siparişinizin teslim alındığını ve bir ilan sözleşmesinin hazırlandığını tasdik eden bir teyit notu gönderilecektir. İlave sayfa satın alma emirleri ancak ilavenin
bir ana kopyasının ad-media’ya iletilmesi ve onaylanması şartıyla hazırlanabilir. admedia (mutabakata varılmış bir sözleşmenin seyri sırasındaki bireysel talepler dahil)
İlan fiyat listesi No. 20 - 1 Ağustos 2010 tarihinden geçerlidir
ilan satın alma emirlerini ve ilave sayfa satın alma emirlerini içerik, köken ve teknik
biçim gerekçesiyle geri çevirme hakkını saklı tutar. Özellikle, ad-media’nın yaptığı
değerlendirmeler sonucunda içeriğinin yasalara, resmi yönetmeliklere veya kamu
ahlakına aykırı olduğu tespit edildiğinden yayınlanması ad-media tarafından uygun
bulunmayan ilanlar ve ilave sayfalar reddedilebilir.
Yazınsal düzeni nedeniyle yukarıda anlatılan durum kapsamına girmeyen ilanlar /
ilave sayfalar açıkça “ilan” terimiyle tanımlanacaktır.
İlanlara ve ilave sayfalara ait olup bunların sadece derginin belirli baskılarında veya
belirli yerlerinde yayınlanacağını bildiren satın alma emirleri, sözleşmenin bu şekilde
yürütülüp yürütülemeyeceğinin son ilan verme tarihinden önce müşteriye bildirilebilmesi için ad-media tarafından zamanında teslim alınmalıdır. Müşteri ilan metninin ve
uygun baskı materyallerinin yanı sıra bütün ilave sayfaların zamanında temin edilmesinden sorumlu olacaktır. Filmler ve diğer materyaller ancak açıkça talep edilmesi
halinde müşteriye iade edilecektir. ad-media ilan yayınlandıktan sonra bir yıl boyunca
materyalleri elinde tutacaktır.
4. İlanın / ilave sayfanın içeriğinden sorumluluk
Temin edilen her tür materyalin içeriğinden sadece müşteri sorumludur. Müşteri temin
edilen materyallerin üçüncü şahıslara ait haklar içermediğini ve üçüncü şahısların
haklarının (örneğin kişisel haklar, telif hakları, ticari marka ve sınai mülkiyet hakları,
vs.) veya yasal yönetmeliklerin (örneğin haksız uygulamalarla mücadele yasası) ihlal
edilmiş olmadığını tasdik eder. ad-media, özellikle de materyalin içeriği bakımından,
yayının yasal uygunluğunu kontrol etmek zorunda değildir.
Müşteri ilanların / ilave sayfaların yayınlanmasıyla ilgili olarak üçüncü şahısların admedia aleyhinde bulunacağı her tür iddiadan (özellikle, yolsuzluk, tazminat, telafi) bu
firmayı muaf tutacaktır. Bunun kapsamına geçerli ad-media ilan ücretlerine uygun olarak
bir ret yazısı yayınlama maliyetleri de dahil olacaktır. Ayrıca, müşteri yasaları ihlal
eden veya başka şekilde yasal açıdan makul olmayan ilan / ilave sayfa içeriğinin
yayınlanması nedeniyle ad-media’nın maruz kalacağı tazminat için de bu firmaya
karşı yükümlü olacaktır.
5. Fiyatlar ve iptaller
Geçerli fiyatlar her bir yayına ait internet sitesindeki “Media-Kit” başlığı altında bulunan
fiyat hesaplayıcı yardımıyla belirlenebilir. Belirtilen bütün fiyatlar yasal orandaki katma
cpi-worldwide.com
13 Ticari faaliyet koşulları
değer vergisini içermeyen net rakamlardır. ad-media sunulan ürünlerin fiyatlarını dilediği
zaman değiştirme hakkını saklı tutar. İnternet sitemizdeki mevcut fiyatlar siparişinizi verdiğiniz tarihte geçerli olacaktır.
Bir ilan ya da ilave sayfa satın alma emri son ilan verme tarihine kadar herhangi bir
maliyet gerektirmeden iptal edilebilir. Eğer iptal işlemi son ilan verme tarihinden sonra
yapılırsa, ad-media o tarihe kadar yapılmış olan işler için müşteriye fatura kesecektir.
Baskı materyallerinin son tarihinden sonra iptal işlemi artık mümkün olmaz.
6. Ekstra masraflar
Baskıya hazır materyallerin hazırlanmasına ve teslim alındığında hasarlı olan baskı
materyallerinin onarılmasına ait maliyetler ile müşterinin orijinal sözleşme üzerinde
yaptırdığı ya da yapılmasını talep ettiği her tür değişikliğin maliyeti müşteri tarafından
karşılanmalıdır. Konumlandırmaya ait ek bedeller ödenmeden konumlandırma talepleri zorunluluk arz etmeyecektir.
7. Ödeme şartları
Kararlaştırılan istihkak faturanın teslim alınmasının hemen ardından ve kesintisiz olarak ödenecektir. Otomatik ödeme, kredi kartıyla ödeme ya da ön ödeme halinde %3
ıskonto yapılacaktır.
Müşteri faturanın teslim alınmasından itibaren 10 gün sonra ödemede temerrüde
düşmüş olur. Bakiye faizi Alman Medeni Hukuku 2. Bölüm § 288’e göre geçerli baz
oranın üzerinde %8 tutarında olacaktır.
8. Garanti
ad-media GmbH temin edilen baskı materyallerinin kalitesi bakımından sunulan
olasılıklar çerçevesinde söz konusu basım için normal baskı kalitesini garanti eder.
İlanındaki baskı kalitesini yeterli bulmayan müşteri ilanın yenilenmesini talep etme
hakkına sahip olacaktır. Yenilenen ilan da kusurlu olursa, müşteri fiyatın düşürülmesini
talep edebilir veya sözleşmeden çekilebilir. Müşteri tarafından temin edilen baskı
materyallerindeki hemen anlaşılmayan ve ancak baskı süreci sırasında keşfedilen kusurlar müşterinin fiyatta indirim yapılmasını, kalitesiz baskı gerekçesiyle işlemin yenilen-
İlan fiyat listesi No. 20 - 1 Ağustos 2010 tarihinden geçerlidir
Trade Journals for the Concrete Industry
mesini veya sözleşmeden geri çekilmeyi talep etmesi için zemin oluşturmayacaktır.
Belirgin kusurlar ilan / ilave sayfa yayınlandıktan sonra ve gizli kusurlar da keşfedildikten sonra gecikmeden ad-media’ya bildirilmelidir. Eğer müşteri zamanında bildirmekte kusur ederse, ad-media’nın kusuru kötü niyetle gizlemiş olduğu haller dışında,
kusura bağlı garanti talepleri hükümsüz kalacaktır.
9. Yükümlülük
ad-media kasıtlı olarak veya ağır ihmal sonucu meydana gelen hasardan, ölümden,
yaralanmalardan ve sağlığın bozulmasından Alman ürün yükümlülüğü yasası hükümleri uyarınca yükümlü olacaktır. Sözleşmenin amacının yerine getirilmesi için şart olan
bir zorunluluk (asal zorunluluk) ihmal sonucu ihlal edilirse, ad-media’nın yükümlülüğü
öngörülebilen ve tipik hasar tazminatı miktarıyla sınırlı olacaktır.
ad-media’ya ait başkaca bir yükümlülük olmayacaktır.
Yukarıdaki yükümlülük kısıtlamaları ad-media çalışanlarının, temsilcilerinin ve organlarının kişisel yükümlülüğü ve ad-media’ya vekalet eden aracıların yükümlülüğü için de
geçerli olacaktır.
Yukarıdakilerden bağımsız olarak, telefonla yapılan ilanlar, tarih ve basım değişiklikleri,
metin düzeltmeleri ve iptallerle ilgili iletim hatalarından müşteri yükümlü olacaktır.
10. Geçerli yasa ve yetkili mahkeme
Bu GKŞ ve müşteri ile ad-media arasında var olan sözleşme ilişkisi, BM satın alma
konvansiyonu hariç, Alman yasasına tabi olacaktır.
İnternet sitemizde GKŞ’nın indirilebileceği diller sözleşme imzalamak isteyen müşterilerimizin kullanımına açıktır. GKŞ’nda siparişinizi verirken kullandığınız dil sürümü
geçerli olacaktır.
Bu sözleşmeye bağlı olarak taraflar arasında meydana gelen bütün ihtilaflar için tek
yetkili mahkeme yasaların izin verdiği ölçüde Köln olacaktır.
11. Korunmuş içerik
İnternet sitemizde markalaştırma, şablonlar, metinler, fotoğraflar, grafikler, filmler,
resimler, vs. gibi ancak ad-media’dan izin alınarak kullanılabilecek, telif hakkı korunmuş
içerik vardır.
cpi-worldwide.com

Benzer belgeler

PYRAMIDS GRUP FUARCILIK A

PYRAMIDS GRUP FUARCILIK A *** Rezervasyon formu ile birlikte ön ödemenin yapılması zorunludur. Ön ödeme dekontu fakslanmayan rezervasyonlar garanti edilmez. *** Ödemeler kredi kartı ile mail-order şeklinde de yapılabilir. *...

Detaylı

Fraser: Affärer | Beställning (Engelska-Turkiska)

Fraser: Affärer | Beställning (Engelska-Turkiska) We place this trial order on the condition that the delivery has to be made before…

Detaylı

Fraser: Forretning | Ordre (Tyrkisk-Engelsk)

Fraser: Forretning | Ordre (Tyrkisk-Engelsk) Unfortunately these articles are no longer available/are out of stock, so we will have to cancel your order.

Detaylı

Satış Sözleşmesi

Satış Sözleşmesi 1. Bileti satın alan kişi, satın aldığı bileti hiçbir ticari amaç gütmeksizin, münhasıran şahsi kullanımı için satın aldığını,  Eğlence Merkezi / Temapark veya temsilcileri tarafından açıkça izin v...

Detaylı

Amway serbest Girişimcisi

Amway serbest Girişimcisi DİKKAT Bu Fiyat Listesi’nde; ALIŞ FİYATI olarak belirtilen fiyatlar ASG’lerin ve Üye’lerin ürünü Amway Türkiye’den aldığı fiyat olup bu fiyatlara KDV DAHİLDİR. TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYATI...

Detaylı