PTO`larla ilgili genel bilgiler Giriş

Yorumlar

Transkript

PTO`larla ilgili genel bilgiler Giriş
PTO'larla ilgili genel bilgiler
Giriş
Giriş
Scania PTO'larla ilgili daha fazla bilgi PTO Veri sayfalarında bulunur.
Bazı tip PTO'ların bir hidrolik pompasını, su pompasını, kompresörü veya diğer donanımı tahrik etmesi gerekir. PTO'yu üstyapı tipine, uygulama alanına ve çalıştırılacak ekipmana göre seçin.
PTO'nun seçimine dair daha fazla bilgi, PTO seçimi dökümanında bulunmaktadır.
Donanım doğrudan PTO'ya veya örneğin bir kardan mili vasıtasıyla takılabilir.
Bu döküman PTO'lara dair şunlara ilişkin genel bir bilgi verir:
•
•
•
•
Çalıştırma
Kullanım alanları ve lokasyonlar
Tasarım, veri ve performans
Kurulum hakkında genel bilgiler
Motor devri kontrolü ile ilgili daha fazla bilgi Motor devri kontrolüne genel bakış
belgesinde bulunabilir.
Motor devri kontrolü
Euro 6'lı 16 litre motorlar için motor hızı kontrolü
Durağan kullanımda yakıt tüketimini 16 litrelik Euro 6 standart motorları için düşük
tutmak için, PTO 800 dev/dak.'dan daha düşük bir motor devrine göre olmalıdır.
Aracın 16 litrelik motor ve GRSO şanzıman ile donatılması halinde, bunun anlamı
EG çıkış milinin (şanzımana takılan çıkış milinin) daha düşük bir dönüş devrine sahip olmasıdır. Bu nedenle, PTO seçimi motor devri sınırlamasına uygun olmalıdır.
10:10-01 Yayım 12 tr-TR
1 (43)
©
Scania CV AB 2016, Sweden
PTO'larla ilgili genel bilgiler
Çalıştırma
Çalıştırma
Ayarlanabilir parametreler
PTO'yu takarken araçtaki farklı kontrol ünitelerinde çeşitli parametreler ayarlanmalıdır. Bu parametreler, üstyapı için tasarlanmış bir sürümde bulunan SDP3 (Scania
Diagnos & Programmer 3) kullanılarak ayarlanır. Daha fazla bilgi için bir Scania bayisiyle temasa geçin.
PTO'ların uzaktan etkinleştirilmesi
PTOların kontrolü için ayarlanabilir parametreler hakkında bilgiye Elektrik sistemi
başlığı altından ulaşabilirsiniz. Burada aynı zamanda uygulanabilir etkinleştirme
koşulları da anlatılmaktadır.
PTO'ların uzaktan etkinleştirilmesi bağlantıları ve programlanması ile ilgili bilgiler
Elektrik sistemi kısmında bulunabilir.
Ertelenmiş etkinleştirme
PTO devreye girerken gecikme olabilir. Aracın nasıl programlandığına bağlı olarak,
bu, EG PTO'da değişiklik gösterir.
Örnek: Debriyaj pedallı kamyonlarda, PTO etkinleştirilebilmesi için önce debriyaja
yaklaşık 2,5 saniye kadar basılmalıdır.
10:10-01 Yayım 12 tr-TR
2 (43)
©
Scania CV AB 2016, Sweden
PTO'larla ilgili genel bilgiler
Yağ soğutma
Yağ soğutma
Yağ soğutucular ile ilgili ayrıntılı bilgi PTO ve hidrolik pompa hesaplayıcısında bulunabilir.
Yağ soğutma daima aşağıdaki durumlarda kullanılmalıdır:
• Yüksek şanzıman yağı sıcaklığında. Yağ soğutma, ürün yağlamayı sürdüren sıcaklığı azaltmaktadır.
• Şanzımana (EG) ve belirli bir EK'ya monteli PTO'lardan daha yüksek bir çıkış gerektiğinde.
Bir yağ soğutucu farklı yollar ile monte edilebilir:
• Yağ soğutucu, belirli motor ve şanzıman kombinasyonları için standarttır
• Yağ soğutucu fabrikada takılmış halde sipariş edilebilir.
• Yağ soğutucu donanım iyileştirmesi için Scania satıcısından satın alınabilir.
Özel araç hakkında daha fazla bilgi Sürücü el kitabında bulunabilir.
EK730, EK740, EK750 için büyük kapasiteli Scania hava yağ soğutucusu aynı zamanda şanzımanında yağ soğutucusu olmayan kamyonlardaki diğer PTO'lar (EG)
için de kullanılabilmektedir.
Daha fazla bilgi EK730, EK740, ve EK750 için Daha geniş kapasiteli hava-yağ soğutucusunda bulunabilir.
UYARI!
• Ön rüzgarlar aracı soğutmuyorsa, şanzıman yağı sıcaklığı yükselerek yağlamayı
önleyebilir. Bu şanzımandaki ek bir sıcaklık göstergesi ile saptanabilir.
• Sıcak egzoz gazlarının hasar görebilecek ya da alev alabilecek herhangi bir yüzeye yönlenmediğinden emin olun.
Sıcak egzoz gazları ve riskleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, Sıcak bileşenlerle ilişkili Yangın
riski ve hasarı başlıklı belgede mevcuttur.
10:10-01 Yayım 12 tr-TR
3 (43)
©
Scania CV AB 2016, Sweden
PTO'larla ilgili genel bilgiler
Farklı PTO türleri
Farklı PTO türleri
PTO’lar debriyajdan bağımsız veya debriyaja bağımlı olabilir:
• Debriyajdan bağımsız PTO'lar debriyaja açıldığında çalışmaya devam eder.
• Debriyaja bağımlı PTO'lar debriyaja açıldığında çalışmayı durdurur.
1
2
Farklı PTO türleri:
4
Motor tahrikli PTO'lar (ED, debriyajdan bağımsız)
Motor tahrikli PTO'lar (EK, debriyajdan bağımsız)
Şanzıman tahrikli PTO'lar (EG, debriyaja bağlı)
Mafsallı aks PTO'ları (SPLIT, debriyaja bağlı)
3
310 017
•
•
•
•
5
Motor ile çalışan PTO'lar, volan ile çalışan PTO'lar ve şanzıman ile çalışan PTO'lar
bu dokümanda detaylıca açıklanmıştır.
PTO'ların konumu
1. Motor tahrikli PTO'lar (ED)
2. Volan tahrikli PTO'lar (EK)
3. Vites kutusu tahrikli PTO' (EG)
4. Transfer kutusu
Şekil farklı tipteki PTO'ların normal konumunu sağdan göründüğü şekliyle gösterir.
5. Mafsallı aks PTO
10:10-01 Yayım 12 tr-TR
4 (43)
©
Scania CV AB 2016, Sweden
PTO'larla ilgili genel bilgiler
Üstyapı yapılandırmasından önce planlama
Üstyapı yapılandırmasından önce planlama
Hidrolik pompanın yeri ve konumu
Bütün araçlar farklı yapılandırılmıştır; bu, bütün araçlara her çeşit hidrolik pompasının takılmasının her zaman mümkün olmadığı anlamına gelir. Örneğin, yana monteli
bir EG PTO üzerine büyük pompalar yerleştirmek, özellikle de ön makaslı süspansiyonlu ve tüm tekerleklerden çekişli araçlarda mümkün olmayabilir.
Planlanan çözüm yapılabilir olmazsa, gerekli performansı elde etmenin başka yolları
vardır. EK PTO yerine ED PTO kullanmak bazen mümkündür. Direk tahrikli bir hidrolik pompa yerine kardan mili tahrikli bir pompa, vs de kullanılabilir.
310 018
Hidrolik pompa bağlantıları için iyi çözümler bulmak da zor olabilir. Bir şasi çizimi
(ICD, Ayrı Şasi Çizimi) kullanarak, erken bir aşamada istenen çözümün uygun olduğundan emin olmak mümkündür. Şasi çizimi Üstyapı İmalatçısı ana sayfasından indirilebilir. Hidrolik pompalarla ilgili benzer dokümanlar pompa tedarikçisinden
alınabilir.
Yan monteli EG PTO ile makaslı süspansiyon arasında ekipman için yeterli boşluk
olup olmadığını kontrol edin.
Şanzımanın üzerinde bazı durumlarda kaldırılması gereken bir bağlantı kulağı vardır. Daha fazla bilgi için EG PTO'daki bölüme bakın.
310 019
Not:
Aracın ısı ve ses kalkanı sertifikalı ekipmanlardır ve değiştirilmeleri veya sökülmeleri gürültü sertifikasyonunu vs. etkileyeceğinden değiştirilmemeli veya sökülmemelidir.
Hidrolik pompa, kompresör, alternatör, vakum pompası ve diğer bileşenlerin kardan
mili tahrikine hiçbir şey sıkışmamış olduğunu kontrol edin.
10:10-01 Yayım 12 tr-TR
5 (43)
©
Scania CV AB 2016, Sweden
PTO'larla ilgili genel bilgiler
Üstyapı yapılandırmasından önce planlama
Hidrolik pompanın seçimi
Pompa tedarikçisine hangi çeşit pompaların bulunduğunu sorun. Aracı satın alırken
PTO seçiminizde dikkatli olun çünkü başka tipte bir PTO ile güçlendirmek karmaşık
olabilir.
PTO dönüş yönü
İlgili PTO için dönüş yönü PTO veri sayfalarında belirtilmiştir.
Dönüş yönü arkadan görünen şekilde saat ya da saatin aksi yönünde olarak belirtilir.
10:10-01 Yayım 12 tr-TR
6 (43)
©
Scania CV AB 2016, Sweden
PTO'larla ilgili genel bilgiler
Motor tahrikli PTO'lar (ED)
Motor tahrikli PTO'lar (ED)
ED PTO verileri, PTO veri sayfalarında bulunabilir.
Motor tahrikli PTO'lar motorun zamanlama dişlisi mahfazası üzerindedir ve debriyaja bağımlıdır. PTOlar hidrolik pompanın direk tahriki için tasarlanmıştır. PTO, kardan mili çalışması için hazır bir şekilde de sipariş edilebilir. Daha fazla bilgi için bir
Scania bayisiyle temasa geçin. Hidrolik hortumları ve yağını da içeren desteksiz bir
hidrolik pompanın maksimum bükülme torku 30 Nm'dir.
Bükülme torkunun hesaplanmasına dair bilgi PTO Seçimi dökümanında bulunabilir.
PTO'lar çoğunlukla araç hareket halindeyken donanımı çalıştırmak için kullanılır.
Bazı pompalarda debriyaj mahfazasında bir yiv bulunması gerekebilir. Yivin yarıçapı 15 mm'den yüksek olmamalı ve volan mahfazasındaki yiv ile hizalanmalıdır.
ÖNEMLİ!
310 020
• Pompa bükme torku 30 Nm'yi aşacak kadar ağırsa pompa desteği takılmalıdır.
• Pompaların mil frezeleri gres 1 741 697 ile veya pompa tedarikçisinin tavsiye ettiği yağlama gresi ile yağlanmalıdır.
Volan mahfazasındaki yiv.
10:10-01 Yayım 12 tr-TR
7 (43)
©
Scania CV AB 2016, Sweden
PTO'larla ilgili genel bilgiler
Motor tahrikli PTO'lar (ED)
ED üzerindeki kardan mili ile çalıştırılan pompa.
Kardan mili flanşı, yapı için tahmin edilen radyal ve eksenel zorlamalara karşı koyabilen kendi sürekli yağlı rulmanına sahip olmalıdır. Kullanılan kardan milinin kayan
bağlantısı olmalıdır ki aksiyal zorlamalar PTO'da minimum seviyede olsun.
Kardan milinin kendi ağırlığının neden olduğu bükülme torku da dahil yapıdaki bükülme torku, kardan milinde bulunan PTO'daki güçleri en aza indirmek için 30 Nm'yi
aşmamalıdır. Aksi halde, aynı tork ve güç çıkışı pompa montajına uygulanır.
Bu dokümanda bulunan kardan milleri altındaki talimatları izleyin.
10:10-01 Yayım 12 tr-TR
8 (43)
©
Scania CV AB 2016, Sweden
PTO'larla ilgili genel bilgiler
Motor tahrikli PTO'lar (ED)
ED PTO'larla ilgili genel bilgi
310 021
9 ve 13 litrelik motorlarda PTO ED120P kullanılır. 16 litrelik motorlarda PTO
ED160P kullanılır.
ED PTO'nun konumu.
ED PTO'lar pompayı 3 hizalama açısıyla takmak için hazırlanmış bir sürüş kitiyle
birlikte temin edilmektedir: 19°, 37° ve 55°.
Alttaki çizimde PTO için farklı delik konumlarına sahip bir sürüş kiti gösterilmektedir.
19°
Varyant kodu
4827B
4827C
4827A
336 092
Tanımlama
ED120P
ED160P
Sadece ED120/ED160 için hazırlık
55°
37°
PTO’lar için farklı delik konumlarına sahip rulman mahfazası.
10:10-01 Yayım 12 tr-TR
9 (43)
©
Scania CV AB 2016, Sweden
PTO'larla ilgili genel bilgiler
Motor tahrikli PTO'lar (ED)
Sadece hazırlık sipariş verildiyse, aşağıdaki parçalar daha sonra Scania'dan temin
edilebilir:
Parça numarası
2 268 703
2 268 704
xxx xxx
Tanımlama
ED120 sürüş kiti
ED160 sürüş kiti
Tahrik kiti.
10:10-01 Yayım 12 tr-TR
10 (43)
©
Scania CV AB 2016, Sweden
PTO'larla ilgili genel bilgiler
Motor tahrikli PTO'lar (ED)
Yukarıdaki PTO'lara ek olarak isteğe bağlı hidrolik pompa eğimli delinmemiş kurulum sürüş kiti de vardır. Ek delikleri delinmelidir ve yivli takviye ile sağlanmalıdır.
Delinmemiş sürüş kiti Scania bayilerinden satın alınabilir. Aracın ED PTO için fabrikadan mekanik ve elektrik hazırlıklarının olmasını sağlayın.
Parça numarası
2 401 193
xxx xxx
Tanımlama
ED120 sürüş kiti (delinmemiş)
Delinmemiş sürüş kiti.
10:10-01 Yayım 12 tr-TR
11 (43)
©
Scania CV AB 2016, Sweden
PTO'larla ilgili genel bilgiler
Motor tahrikli PTO'lar (ED)
ED160 ve ED160P ile ilgili genel bilgiler
ÖNEMLİ!
PTO'ya bir hidrolik pompa takılacağında, bir ısı kalkanı kullanılmalıdır. Bunun nedeni yakında oluşan ısının rulmana, O-ringlere ve hortumlara zarar verecek kadar
fazla olmasıdır.
1
2
Isı kalkanı PTO ve hidrolik pompa etrafına takılmış sızdırmaz kumaştan oluşur, resme bakınız.
PTO fabrikada takıldığında ısı kalkanı ve kablo bağları kamyonun teslimatında kabine yerleştirilir.
363 527
Tahliye deliğini (1) aşağı bakacak şekilde yerleştirin ve 5 ısıya dayanıklı metal kablo
bağlarını (2) kullanarak ısı kalkanını kapatın.
1. Tahliye deliği
2. Isı direnci kablosu
Sürüş kiti parça eklemesi yaparken ısı kalkanının ve kablo bağlarının Scania bayisinden satın alınması gerekmektedir.
Tanımlama
Isı kalkanı
Metal kablo bağları
Parça numarası
1 926 885
1 534 703
10:10-01 Yayım 12 tr-TR
12 (43)
©
Scania CV AB 2016, Sweden
PTO'larla ilgili genel bilgiler
Motor tahrikli PTO'lar (ED)
Opticruise ve 0'da biten tip tasarımlı düz şanzıman
sahibi araçlar
3
1
2
Araca Opticruise ve 0'da biten (örnğ. GRS900) tip tasarımlı düz şanzıman takılmışsa,
bazı durumlarda boylamasına strok silindirinin karşısında pompa için yeterli yer olmayabilir. Bu durumda, boylamasına strok silindiri 1’i diğer yöne çevirin ve hortumlar 2 ve 3’ün konumunu değiştirin, resme bakın.
3
1
2
310 025
5 ile biten tip tasarımlı düz şanzımanlarda, boylamasına strok silindiri sol tarafa taşınmıştır.
Boylamasına strok silindirinin orijinal konumu solda, ters çevrilmiş konumu sağda
gösterilmiştir.
10:10-01 Yayım 12 tr-TR
13 (43)
©
Scania CV AB 2016, Sweden
PTO'larla ilgili genel bilgiler
Volan tahrikli PTO'lar (EK)
Volan tahrikli PTO'lar (EK)
Bükülme torkunun hesaplanmasına dair bilgi PTO Seçimi dökümanında bulunabilir.
Motor tahrikli PTO'lar debriyajdan bağımsızdır. Desteksiz bir hidrolik pompanın
izin verilen maksimum bükülme torku:
EK PTO verileri, PTO veri sayfalarında bulunabilir.
EK PTO'ların güç çıkışına dair ayrıntılı bilgi, PTO'lar, genel bakış dökümanında bulunabilir.
• EK630P ve EK640F için 30 Nm
• EK730P, EK740F ve EK750F için 20 Nm
PTO'lar çoğunlukla araç hareket halindeyken ve güç gereksinimi fazlayken ekipmanı
çalıştırmak için kullanılır.
• EK630P (hidrolik pompa direk tahriki için) ve EK640F (pompanın kardan mili
tahriki bağlantılı) GR801/900, GRS890/900 veya GRSO900 şanzımanlı araçlar
için kullanılır.
• EK730P (hidrolik pompa direkt tahriki için) ve EK740F veya EK750F (pompanın
kardan mili tahriki bağlantılı) GR875/905, GRS895/905 (EK730) veya GRSO905
(EK740 ve EK750F) şanzımanlı araçlar için kullanılır.
Yüksek bir tork uzun süre kullanılırsa Scania, EK740F veEK750F için DIN 150'ye
göre bir bağlantı tavsiye eder. Bağlantı yedek parça olarak alınabilir (parti numarası
1 854 947).
PTO EK750F kendine ait devreye girme ve devreden çıkma kavrama ünitesine sahip,
debriyajdan bağımsız bir PTO'dur. Aktivasyon koşulları:
• Çalışma ünitesi hava basıncı: 7,5 bar
• Araç hızı: 0 km/s
• Motor devri: < 1.000 dev/dak
Not:
PTO kullanırken, çalıştırma ünitesindeki basınç 7,5 bar'dan düşük olmamalıdır. Basınç 7,5 bar altına düşerse, ünite derhal devreden çıkartılmalıdır.
10:10-01 Yayım 12 tr-TR
14 (43)
©
Scania CV AB 2016, Sweden
PTO'larla ilgili genel bilgiler
Volan tahrikli PTO'lar (EK)
Şanzıman yağ soğutucusu
EK730P, EK740F ve EK750F'de araca takılan şanzıman yağ soğutucusunun tipine
bağlı olarak PTO'dan farklı çıkışlar elde edilebilir.
EK PTO'ların güç çıkışının çeşitli seviyeleri için yağ soğutucularla ilgili daha fazla
bilgi, PTO'lar, genel bakış dökümanında bulunabilir.
Yağ soğutuculu şanzımanlar hakkında ayrıntılı bilgi ICS'de bulunabilir.
120 kW sürekli olarak, şanzıman yağı soğutması olmadan elde edilebilir.
9 litre motorlar için fabrikadan şanzıman yağı soğutması sipariş etmek mümkün değildir. Şanzıman yağ soğutucusu yedek parça olarak satın alınmalıdır. Bağlantı bilgileri için bir Scania bayisiyle temasa geçin.
ÖNEMLİ!
Yağın sistemde serbestçe dolaşabilmesi için hortumlar ve bağlantılar doğru boyutlara sahip olmalıdır. Yağ soğutucuya giden hortumların ısınıp ısınmadığına bakarak
akışın ilk başlatımdan sonra sağlanıp sağlanmadığını kontrol edin. Isınmamışlarsa
hidrolik sistemde bir hava cebi olabilir.
10:10-01 Yayım 12 tr-TR
15 (43)
©
Scania CV AB 2016, Sweden
PTO'larla ilgili genel bilgiler
Volan tahrikli PTO'lar (EK)
5'te biten tip tanımlamalı şanzımanlar
120
İzin verilen maksimum bükülme torku aşılırsa bir pompa desteği kullanın
o
5
155
Pompa desteği
5'te biten tip tanımlamalı düz şanzımanlarda, şanzımanın üst kısmında önceden belirlenmiş iki adet ekleme noktası (boyut M10) vardır (resme bakın).
EK hidrolik kalkış ya da EK hidrolik kalkış hazırlığı ile donatılmış araçlarda, şanzımandaki travers üzerinde pompa desteği için 2 adet bağlantı kulağı vardır, resme bakın.
ÖNEMLİ!
95
50
50
48
• Pompaların mil frezeleri gres 1 741 697 ile veya pompa tedarikçisinin tavsiye ettiği yağlama gresi ile yağlanmalıdır.
• Traverse veya çerçeve elemanlarına kaynak yapmak uygun değildir.
341
336 388
203,5
Mavi ile işaretlenen alanlar sırasıyla travers üzerindeki ve şanzımanın üst kısmındaki bağlantı noktalarıdır.
10:10-01 Yayım 12 tr-TR
16 (43)
©
Scania CV AB 2016, Sweden
PTO'larla ilgili genel bilgiler
Volan tahrikli PTO'lar (EK)
0'da biten tip tanımlamalı şanzımanlar
336 427
0'da biten tip tanımlamalı düz şanzımanlarda, şanzımanın üst kısmında önceden belirlenmiş iki adet bağlantı noktası (boyut M10) vardır. Aracın EK hidrolik kalkışa hazırlanmış ya da EK hidrolik kalkış ile donatılmış olması durumunda geçerlidir, resme
bakın.
10:10-01 Yayım 12 tr-TR
17 (43)
©
Scania CV AB 2016, Sweden
PTO'larla ilgili genel bilgiler
Vites kutusu tahrikli PTO'lar (EG)
Vites kutusu tahrikli PTO'lar (EG)
EG PTO verileri, PTO veri sayfalarında bulunabilir.
Vites kutusu tahrikli PTOlar aracın vites kutusu üzerindedir ve debriyaja bağımlıdır.
Vites kutusu tahrikli PTO'lar kardan mili üzerindeki mafsallı aks PTO'lar ve transfer
kutusundaki PTO'ları da içerir.
• 5'te biten tip tasarımlı düz şanzımanlar için, pompa bağlantısındaki izin verilen
maksimum bükülme torku 50 Nm ve izin verilen maksimum pompa ağırlığı 30
kg'dır.
• Diğer şanzımanlar için, izin verilen maksimum bükülme torku 30 Nm ve izin verilen maksimum pompa ağırlığı 18 kg'dır.
ÖNEMLİ!
Bükülme torkunun hesaplanmasına dair bilgi PTO Seçimi dökümanında bulunabilir.
Scania'nın tüm şanzıman tahrikli PTO serisinin bir özeti, PTO, genel bakış belgesinde bulunabilir. Bu özet aşağıdaki bilgileri içerir:
•
PTO'nun monte edildiği şanzıman
Bu değerler aşılırsa bir pompa desteği takılmalıdır.
•
Dişli oranı
EG PTO'lar devreye girerken motor devrine bağlı olarak gecikme yaşanabilir.
•
Maksimum tork
•
Maksimum güç çıkışı
•
Saat modeline göre konum
•
Dönüş yönü
PTO'lar normalde araç hareketsizken kullanılır. Mafsallı aks PTO'lar güç gereksinimi son derece büyük olduğunda kullanılır.
PTO'nun titreşime bağlı olarak zarar görme riskinden dolayı aşağıdaki PTOlara kompresörler takılmamalıdır.
•
•
•
•
EG650P
EG651P
EG652P
EG653P
10:10-01 Yayım 12 tr-TR
18 (43)
©
Scania CV AB 2016, Sweden
PTO'larla ilgili genel bilgiler
Vites kutusu tahrikli PTO'lar (EG)
Şanzıman tahrikli PTO'lar, şanzımanın arkasına ya da yan tarafına takmak üzere
mevcuttur. Hem direkt pompa tahriki (EGxxxP) hem de kardan mili tahriki
(EGxxxF) için adapte edilebilirler.
Not:
• EG112F, EG113F, EG210F ve EG211F PTO'lar yalnızca otomatik şanzımanlara
uygundur.
• EG112F, EG113F, EG210F ve EG211F için, temas yüzeyinin flanşına pas önleyici madde Valvoline Tectyl 506 sürülmüştür. Pas önleyici madde çıkarılmazsa,
çalışma sırasında vidalı bağlantı ile kardan mili arasında hareket ortaya çıkabilir.
Bu boşluk hasara yol açabilir.
Aşağıdaki şekilde ilerleyin:
a) Kardan mili ile flanş temas yüzeyinden pas önleyici maddeyi kazıyın.
b) Kalan pas önleyici maddeyi uygun bir gres çözücü madde ile silin.
10:10-01 Yayım 12 tr-TR
19 (43)
©
Scania CV AB 2016, Sweden
PTO'larla ilgili genel bilgiler
Vites kutusu tahrikli PTO'lar (EG)
Şanzıman eğimi
Tüm tekerleklerden çekişli olmayan araçlar
Tüm tekerleklerden çekişli olmayan araçlarda şanzıman 5° eğimlidir.
5
Tüm tekerleklerden çekişli araçlar
Tüm tekerleklerden çekişli olan araçlarda şanzıman 0,5° eğimlidir.
Özel amaçlı araçlar
Ön tahrik akslı özel amaçlı araç(lar) transfer kutusu Transfer kutusu 0,5° eğimlidir.
368 189
0,5
10:10-01 Yayım 12 tr-TR
20 (43)
©
Scania CV AB 2016, Sweden
PTO'larla ilgili genel bilgiler
Vites kutusu tahrikli PTO'lar (EG)
EG PTO'ların konumu
Yana monteli PTO'lar
5'te biten tip tasarımlı düz şanzımanlar: 0'da biten tip tasarımlı düz şanzımanlar:
• EG500P/Fa
• EG604P
• EG502P/Fb
• EG503P/F
b
• EG600P
EG641P/Fb
• EG672PF
• EG653P
• EG670PP
• EG672PP
• EG606P
•
• EG610F
• EG642P/Fb,d
• EG660F
• EG670F
• EG672F
• EG611F
• EG643P/F
b,c
• EG661F
• EG671PF
• EG673PP
• EG612F
• EG650P
• EG662F
• EG671PP
• EG651P
• EG663F
• EG671F
EG620FFb
•
• EG603P
• EG621FF
308 661
• EG601P
a.
b.
c.
d.
• EG670PF
308 662
•
EG501P/Fb,c
Arkaya monteli PTO'lar
5'te biten tip tasarımlı düz şanzımanlar:
• EG652P
• EG640P/Fb,c
Arkaya monteli bir PTO ile birleşmesi için hazırlanmıştır
Çift bağlantılar için hazırlanmıştır. Diğer bağlantı için kullanılacak parçalar Scania bayilerinden satın alınabilir.
Dahili büyütmeli PTO'lar
Yana monteli PTO'yla birleştirilebilir
10:10-01 Yayım 12 tr-TR
21 (43)
©
Scania CV AB 2016, Sweden
PTO'larla ilgili genel bilgiler
Vites kutusu tahrikli PTO'lar (EG)
Yüksek hızlı EG PTO'larda dikkat edilmesi gereken
noktalar
ÖNEMLİ!
Aşağıdaki yüksek hızlı EG PTO'lar standart arkaya monteli PTO'lara göre daha verimli bir yağlama gerektirir:
•
•
•
•
EG640P/F
EG641P/F
EG642P/F
EG643P/F
Not:
Bu tip PTO için özel bir rulman mahfazası gerekir. Takarken, rulman mahfazasındaki matkapla açılmış olan 2 yağ kanalının PTO mahfazasındaki 2 yağ kanalına oturmasını sağlayın.
10:10-01 Yayım 12 tr-TR
22 (43)
©
Scania CV AB 2016, Sweden
PTO'larla ilgili genel bilgiler
Vites kutusu tahrikli PTO'lar (EG)
PTO'nun yağlanması aracın eğimine bağlıdır. Araç 9º'den (%16) daha fazla bir açıda
yokuş aşağı durumdayken, PTO'yu yüklemekten kaçının.
Aşağıdaki koşullar geçerlidir:
• Araç düz bir seviyede veya yokuş yukarı bir tepede ise: PTO, şanzıman yağı soğutulmadan kesintisiz olarak 15 dakika boyunca 70 kW'lık veya periyodik olarak
100 kW'lık bir güç çıkışında kullanılabilir (30 dakika %50 çalışma döngüsü). Alternatif olarak şanzıman yağı soğutularak kesintisiz şekilde 100 kW'ta kullanılabilir.
• Araç 5°'lik (%9) yokuş aşağı bir tepede ise: PTO, şanzıman yağı soğutulmadan
kesintisiz olarak 15 dakika boyunca 50 kW'lık veya periyodik olarak 70 kW'lık
bir güç çıkışında kullanılabilir (30 dakika %50 çalışma döngüsü). Alternatif olarak şanzıman yağı soğutularak kesintisiz şekilde 70 kW'ta kullanılabilir.
• Araç 9°'lik (%16) yokuş aşağı bir tepede ise: PTO, şanzıman yağı soğutulmadan
veya soğutularak periyodik şekilde 7,5 dakika boyunca 70 kW'lık veya kesintisiz
olarak 30 kW'lık bir güç çıkışında kullanılabilir (30 dakika %25 çalışma döngüsü).
PTO normalde aşağıyı gösterecek şekilde takılır (saat 6 yönünde), ancak saat yönünde veya saatin aksi yönünde maksimum 45º döndürülebilir.
Dört tekerden çekişli araçlar için, yüksek hızlı EG PTO'lu alternatif seçilemez.
10:10-01 Yayım 12 tr-TR
23 (43)
©
Scania CV AB 2016, Sweden
PTO'larla ilgili genel bilgiler
Vites kutusu tahrikli PTO'lar (EG)
EG PTO'ların simültane tahrik işletiminde dikkat
edilmesi gereken noktalar
Yana veya arkaya monteli bir PTO'yu simültane olarak tahrik ederken, ne kadar tork
kullanılabileceğine dair kısıtlamalar vardır. Şekiller maksimum kullanımda iki PTO
arasındaki tork dağıtımını göstermektedir.
Çizelge çeşitli arkaya monteli PTO'larla birlikte yaa monteli EG500P/F ve EG501P/
F PTO'ları için izin verilen maksimum değerleri göstermektedir:
EG650P, EG660F, EG652P ve EG662F
EG642P/F ve EG643P/F
Nm
400
400
350
300
300
250
250
200
200
150
150
100
100
50
50
310 428
350
0
0
Nm
450
200
400
600
800
1000
0
0
1200
50
100
150
200
250
300
350
400
430
450
310 429
450
500
Nm
Nm
Dikey eksen: Yan monteli PTO’lar EG500P/F ve EG501P/F.
Yatay eksen: EG650P, EG660F, EG652P ve EG662F!
Dikey eksen: Yan monteli PTO’lar EG500P/F ve EG501P/F.
Yatay eksen: EG642P/F ve EG643P/F.
10:10-01 Yayım 12 tr-TR
24 (43)
©
Scania CV AB 2016, Sweden
PTO'larla ilgili genel bilgiler
Vites kutusu tahrikli PTO'lar (EG)
Arkaya monteli PTO
Üstyapıcının daha fazla alana ihtiyaç duyuyorsa, PTO’yu 45° çevirmek mümkündür:
1. 8 tespit vidasını gevşetin.
2. PTO'yu çekmeksizin döndürün.
3. Vidaları 42 Nm'ye sıkın.
Kablo tesisatı ve basınçlı hava hatları modifikasyon için uyarlanmıştır.
338066
Pompanın takılması
Mil frezeleri gres 1 741 697 ile veya pompa tedarikçisinin tavsiye ettiği yağlama gresi ile yağlanmalıdır.
10:10-01 Yayım 12 tr-TR
Arkaya monteli PTO.
25 (43)
©
Scania CV AB 2016, Sweden
PTO'larla ilgili genel bilgiler
Vites kutusu tahrikli PTO'lar (EG)
EG PTO'nun eklenmesi
Vites kutusu parçaları içeren bir PTO kiti yedek parça olarak satın alınabilir.
Not:
Yana monteli bir PTO'ya bağlanacak pompaya yer hazırlamak için, şanzıman üzerindeki bir kulağın çıkartılması gerekir. Talimatlar bu bölümde daha sonra bulunabilir.
1
Şanzımandan yağı boşaltın (yağ sıcak olmalıdır).
1. 1 ve 2 seviye ve boşaltma kulağını çıkarın, yukarıdaki şekle bakın.
Not:
Yağ tekrar kullanılacaksa toplama konteyneri temiz olmalıdır ve yağ kullanım sırasında yabancı maddelerden arındırılmalıdır.
2
310 046
2. Yağı uygun bir kaba boşaltın.
310 496
3. Her iki kapağı da alt resimdeki gibi çıkarın.
10:10-01 Yayım 12 tr-TR
26 (43)
©
Scania CV AB 2016, Sweden
PTO'larla ilgili genel bilgiler
Vites kutusu tahrikli PTO'lar (EG)
4. 2 kılavuz pim, bir conta ve PTO mahfazasını takın (şekil 1).
5. Mili takın (şekil 2).
1
2
3
4
6. Contayı ve kapağı takın (şekil 3).
7. Kontrol mahfazasını hidrolik pompasını takın (şekil 4). 99 338 soketini (Scania
bayisinden sipariş edilebilir) kullanarak vidalı mafsalları sıkın. Sıkma torku 50
Nm'dir.
Sonradan takma tamamlandığında:
8. Tahliye tapasını yerine takın ve 100 Nm torkla sıkın.
9. Yağ seviye çubuğu deliğinden yağ doldurun.
10. Seviye tapasını yerine takın ve 100 Nm torkla sıkın.
50 Nm
310 497
99 338
10:10-01 Yayım 12 tr-TR
27 (43)
©
Scania CV AB 2016, Sweden
PTO'larla ilgili genel bilgiler
Vites kutusu tahrikli PTO'lar (EG)
Şanzıman üzerindeki kulağın sökülmesi
Yana monteli bir PTO'ları sonradan takarken daha büyük bir hidrolik pompayla birlikte ekleniyorsa, pompa şanzıman tespit bağlantısıyla çakışabilir. Tespit bağlantısı
şanzıman fabrikadan çıktıktan sonra gerekli değildir.
MAX
10
Scania, üstyapı imalatçılarının PTO'nun pompasına yer açmak için gerekirse tespit
bağlantısından bir parça kesmesini önermektedir.
Not:
Conta çok fazla ısıya maruz kalırsa zarar görebilir. Bu yüzden kesme hamlacı, açısal
taşlama makinesi, kaynak makinesi veya çok fazla ısı üreten başka bir araç kullanmayın.
10:10-01 Yayım 12 tr-TR
311 418
Kalın dişli kılıç testere kullanın veya kendiniz kesin. Gerektiğinden fazla materyal
kesmeyin, en fazla 10 mm.
28 (43)
©
Scania CV AB 2016, Sweden
PTO'larla ilgili genel bilgiler
Diğer takma tavsiyeleri
Diğer takma tavsiyeleri
Kelepçeleme
Uzun bir kullanım ömrü sağlamak için hortumların, boruların ve elektrikli kabloların
gereksiz aşınmaya ve gereksiz oynamalara maruz kalmayacak şekilde kelepçelenmeleri önemlidir.
• Kelepçelemenin mümkün olduğunca her şey yerindeyken yapılmasına dikkat
edilmelidir; çünkü bu kelepçeleme noktalarının sayısını azaltır. Çok fazla kelepçeleme noktası sağlam bir demet oluşturur ve esnekliği azaltır.
• Çok boşluklu elektrik kablosu veya hortum diğer parçalarla temas halinde olmamalıdır. Ancak, az bir boşluğa sahip bir hortum ya da elektrik kablosu büyük bir
düzlem veya hafif eğilmiş bir yüzeyle temas edebilir. Kelepçeleme aralığı 225
mm'den fazla olmamalıdır.
• Hortumlar ve elektrik kabloları deforme olacak kadar eğilmemeli veya döndürülmemelidir. Aynı zamanda gerilmemelidir de.
• Hortumlar, borular ve elektrik kabloları sıcak parçalardan mümkün olduğunca
uzağa yönlendirilmelidir (>70°C) veya uygun şekilde korunmalıdır.
• Isı kalkanı yoksa aşağıdaki mesafeler geçerlidir:
Bileşen
Ön egzoz borusu ve susturucu:
Arka egzoz borusu ve susturucu:
Motor ve kabin ısıtıcı egzoz borusu:
Motor ve retarder için soğutma suyu boruları ve
hortumlar:
310 045
Hortumların ve elektrik kablolarının sertliği değişiklik gösterdiğinden, bunların kelepçelenmesiyle ilgili bir tavsiyeden fazlasını vermek zordur.
Borular sola doğru boru kelepçeleri kullanılarak kelepçelenmelidir.
Sıcak bileşenlere uzaklık
200 mm
120 mm
60 mm
40 mm
10:10-01 Yayım 12 tr-TR
29 (43)
©
Scania CV AB 2016, Sweden
PTO'larla ilgili genel bilgiler
Diğer takma tavsiyeleri
• Hidrolik hortumu , şasideki mevcut hatlara (basınçlı hava hatları, elektrik kablo
tesisatı vs.) bağlanmamalıdır. Hidrolik hortumları, tutucular ve hortum kelepçeleri kullanarak ayrı olarak bağlanmalıdır.
• Hidrolik hortumlar, mümkün olduğunca, birbirleriyle karışmayacak şekilde rotalanmalıdır. Mümkün değilse, çift kelepçeler kullanılmalıdır.
• Kesişen tüm hidrolik hortumların birbirlerini zedelemeyecek şekilde bağlanması
önemlidir. Hidrolik hortumları bir zedelenme noktası olmadan montaj edilemiyorsa, o halde zedelenme koruması takılmalıdır.
• Hortumlar için yarıçap, belirtilmiş uygulanabilir minimum kıvrılma yarıçapından
asla az olmamalıdır. Hortumun ağırlığının neden olduğu hareket de kıvrılma yarıçapını etkileyebilir ve azaltabilir. Hortum uygun şekilde bağlandıysa bundan kaçınılabilir.
• Hortumdaki bükülmeleri minimize etmeyi mümkün olduğu kadar deneyin.
• Hortumların yeterince uzun olduğundan emin olun böylece hareket durumunda
gerilmezler.
10:10-01 Yayım 12 tr-TR
30 (43)
©
Scania CV AB 2016, Sweden
PTO'larla ilgili genel bilgiler
Hidrolik yağ deposu
Hidrolik yağ deposu
Tanka eklenecek ekipman
•
•
•
•
•
Seviye göstergesi
Sürüş koşullarına uyarlanmış hava filtresi
Tam akış tapası ile emme bağlantısı
Depodaki köpüklenmeye karşı cihaz
4 kez pompa akışına karşılık gelen yağ dönüş filtresi
Uygulama
Havalandırma yüzeyinin yeterince geniş olması önemlidir. Dışardaki toz ve kirin
hidrolik yağ sistemine nüfuz etmesini önleyin. Haznenin içi çok iyi temizlenmelidir.
Tozun sisteme girişini önlemek için, hava filtresi dönüş yağı filtresi ile aynı filtreleme seviyesinde olmalıdır.
Yağ sızıntısı riskini azaltmak için, depoya uzun süreler hareketsiz kaldığında kapanan bir kapatma valfi takılabilir. Hidrolik deposunun kesme musluğu, araç sürüldüğünde dış zorlamalar ile çalıştırılamayacak şekilde bağlamalıdır. Ek güvenlik için
kablo bağı takın. Aşırı ısınma ve kavitasyonu önlemek için, depo dakika başına nominal pompanın yaklaşık 1,5 katı kadar kapasiteye sahip olacak şekilde boyutlandırılmalıdır.
Hidrolik sistemine su ve kirleticilerin girmesini önlemek için depodaki yağ doldurucu kaynaklı bir flanşla inşa edilmelidir.
10:10-01 Yayım 12 tr-TR
31 (43)
©
Scania CV AB 2016, Sweden
PTO'larla ilgili genel bilgiler
Hidrolik yağ deposu
Haznenin konumu
• Hidrolik yağ deposunu PTO ile aynı yüksekliğe veya daha yükseğe konumlandırın.
• Hidrolik yağ deposu konumunun hidrolik pompasının kapasitesini kısıtlamadığından emin olun. Örneğin: Emme kaplinini geri dönüş borusunun girişinin altına
yerleştirmeyin.
• Hidrolik yağ deposunu mümkün olduğunca motora ve egzoz sistemine uzak takın
çünkü yayılan ısı yağ sıcaklığının artmasına yardımcı olur.
• Kapatma valflı hidrolik yağ pompaları: Hidrolik yağ deposunun konumuyla ilgili
pompa tedarikçisinin talimatlarına uyun.
10:10-01 Yayım 12 tr-TR
32 (43)
©
Scania CV AB 2016, Sweden
PTO'larla ilgili genel bilgiler
Hidrolik yağ deposu
Şanzıman yağı hacimleri
Tüm miktarlar yaklaşık değerlerdir. Bu bilgiler 20°C sıcaklıkta geçerlidir. Seviyeleri
kontrol edin ve gerektikçe doldurun. İlgili şanzıman için doğru tür yağ için bir Scania
bayisine başvurun.
Not:
• EG500P/F, EG501P/F, EG502P/F ve EG503P/F için ilave 0,7 litre vardır.
• EG640P/F, EG641P/F, EG642P/F ve EG643P/F için ilave 0,4 litre vardır.
Düz şanzıman
GR905/R, GRS905/R, GRSO905/R, GRSO925/R
GRS895/R
GRS875/R, GRSO895/R
GRS920/Rb,c,d,e
GRSO900/Rb
GR900/Rc,d,e
GRS890/Rb,c,d,e
GR801/Rb,c
Litre olarak miktar (parantez içindeki değerler retarderli şanzıman için
geçerlidir)
16,5a
15a
15a
15,7 (16,8)
15,7 (16,8)
15,7 (16,8)
15,7 (16,8)
10,1 (11)
2
2
1
-
Yağ soğutucusu için eklenmiştir
DC16
DC13
Hava
Su
Hava
Su
1
2
1
2
1
2
1
1
1
-
DC11/12
Su
1
1
1
1
1
1
1
a. EK730P, EK740F ve EK750F için ilave 2,9 litre vardır
b. EG603P/604P/606P için ilave 2,5 litre vardır
c. EG600P/601P/620FF/621FF için ilave 1,7 litre vardır
d. EG610F/611F/612F için, ilave 0,5 litre vardır
e. EK630P/640F için, ilave 2,0 litre vardır
10:10-01 Yayım 12 tr-TR
33 (43)
©
Scania CV AB 2016, Sweden
PTO'larla ilgili genel bilgiler
Hidrolik yağ deposu
Hidrolik yağ hatları
• Ekipmanın işletme basıncı ve kimyasal, termal, mekanik gerilmeler için boyutlandırılmış hortum seçin. Hatlar, sürüş sırasında ortaya çıkan aracın farklı parçaları (şasi - motor, şasi - üstyapı vs.) arasında bağıl devinimlere (çekme, sıkıştırma)
karşı koymak için tasarlanmalıdır.
• Örneğin aracın önünden arkasına kadar olan uzun hidrolik hortumlar durumunda,
borular hortum yerine kullanılmalıdır. Maksimum işletme basınçları için ölçülen
rakor gruplarını kullandığınızdan da emin olun.
• Hidrolik sistemin bağlantılarını, hortumlarını, onteynırlarını vs. sızıntı için kontrol edin.
• Hidrolik hortumları boyamaktan kaçının.
• Emme borularının hem daha büyük bir çapı olmalı hem de kıvrımlardan ve kısıtlamalardan kurtulmalıdır.
Not:
Yüksek basınçlı bükülmelere sahip ve yerel olarak üretilen birlikte kaynaklanmış
boru parçalarının bükülmelerine sahip emme borularından kaçının. Gereksiz emme
direnci ve kavitasyonuna sebep olabilirler.
10:10-01 Yayım 12 tr-TR
34 (43)
©
Scania CV AB 2016, Sweden
PTO'larla ilgili genel bilgiler
Hidrolik yağ deposu
Hidrolik yağ
Sistemde kullanılacak hidrolik yağı tipiyle ilgili bilgi için pompa tedarikçisine veya
aksesuar üreticisine başvurun.
Aracın yapını seçerken sürüş koşullarını dikkate almak önemlidir.
HLP (DIN 51524) tipinin hidrolik yağları, ATF (otomatik şanzıman sıvısı) ve API/
CD tipinin motor yağı kullanılabilmektedir.
Önerilen vizkozite: 20-30 mm2/s (cSt).
ÖNEMLİ!
Farklı yağ sınıflarını asla birbirine karıştırmayın.
Yağ dönüş filtresi
Depoya veya yağ dönüş hattına dönüş yağı filtresi takın. 4 katlık bir pompa akış hacmi için filtre boyutlandırılmalıdır.
Önerilen filtreleme seviyesi:
• Kirli ortamda 1 µm (kesin) ya da yüksek basınçta (200-300 bar).
• Temiz ortamlarda 25 µm (kesin) ya da düşük basınçlarda (0-200 bar).
Filtrenin ve dönüş borusunun durumunu ve aynı zamanda olası yağ sızıntısını konrrol edin.
Not:
Filtre, yılda en az bir kere yenilenmelidir.
10:10-01 Yayım 12 tr-TR
35 (43)
©
Scania CV AB 2016, Sweden
PTO'larla ilgili genel bilgiler
Hidrolik yağ deposu
İşletmeye alma
1. Tavsiye edilen yağla doldurmadan önce bütün hidrolik sisteminin temiz oldu-
ğundan emin olun.
2. Hidrolik yağ pompasının havası pompa mahfazasından hava köpüklerinin giderileceği şekilde alınmalıdır.
3. Dönüş yağ filtresini, tercihen yağın pompalandığı dönüş hortumundaki hızlı serbest bırakma kaplinini kullanarak yağ ile doldurun.
4. Yağ seviyesini kontol edin ve yağın önerilen tip ve vizkozitede olduğundan emin
olun.
Not:
Dönüş yağ filtresinden, tercihen dönüş yağ plastik borusundaki hızlı serbest bırakma
kapliniyle yağla doldurun. Emme bağlantısının sürekli minimum hidrolik yağ seviyesinin altında olup olmadığını kontrol edin.
10:10-01 Yayım 12 tr-TR
36 (43)
©
Scania CV AB 2016, Sweden
PTO'larla ilgili genel bilgiler
Hidrolik yağ deposu
Fabrikadan PTO tertibatı
Araç farklı derecelerde elektrikli tertibatlar veya tamamen fabrikada takılmış
PTO'larla sipariş edilebilir. Bununla ilgili daha fazla bilgi için Elektrik sistemine bakın.
En fazla bir yıllık bir araca dahil edilebilen bu PTO'lar veya PTO hazırlık paketleri,
şasi teknik özelliklerinde (ICS, Ayrı Şasi Teknik Özellikleri) bir yıllık araçlara kadar
dahil edilmiştir. Üstyapı imalatçısı ana sayfasından indirilebilir.
Isı kalkanı ve ses kalkanı
Aracın ısı kalkanları ve ses kalkanları sertifikalı ekipmanlardır.
Araç üzerindeki hangi ekipmanın sertifikasyonu etkilediğine ilgili bilgi için Scania
bayiyle temas kurunuz.
CE işareti
CE işaretlemesiyle ilgili gereksinimlerle ilgili olarak, üstyapı tüm açılardan ekler dahil EC Makine Direktifi 89/392/EEC koşullarına her açıdan uygun olmalıdır.
•
•
•
•
Hesaplamaları ve risk analizlerini gerçekleştirin.
AB Uygunluk Beyanatı hazırlayın ve gerekli bileşenleri monteleyin.
Gerektiği yerlerde CE işaretli bileşenler kullanın.
Uyarı işaretlerini karmaşık olmayan semboller olarak hazırlayın veya kullanıcının ülkesinin dilinde yazın.
• Kullanan ülkenin dilinde hazırlanmış gerekli dokümanları Sürücü El Kitabına
yerleştirin.
10:10-01 Yayım 12 tr-TR
37 (43)
©
Scania CV AB 2016, Sweden
PTO'larla ilgili genel bilgiler
Kardan milleri
Kardan milleri
Dengeleme
317 404
Kardan milleri takılmadan önce dengelenmelidir.
Eksenel hareketler
Eksenel hareketler örneğin frezelerle emilir.
Örneğin millerle kardan mili eksenel hareketleri emebilmelidir, şekle bakın.
Kardan milleri için koruma
Ekleri ile birlikte Makine Direktifi 89/392/EEC AB'de veya EEA anlaşmasına taraf
olan ülkelerde satılan araçlar için geçerlidir.
Yaralanmaları önlemek için, bu pazarların dışındaki araçlardaki dönen cihazların
üzerine koruyucu cihazlar takılmalıdır.
10:10-01 Yayım 12 tr-TR
38 (43)
©
Scania CV AB 2016, Sweden
PTO'larla ilgili genel bilgiler
Kardan milleri
Mafsalların konumu
Not:
Kardan millerindeki titreşimlerin en olası nedenleri mafsalların birbirlerine göre yanlış konumlandırılmasıdır.
356 023
Bir kardan mili aktarımının temel çalışma ilkesi kardan mafsal açılarının doğru seçilmesi ve kardan mafsalların birbirlerine göre doğru dönmesidir.
Soldaki çizim, aynı seviyede montajlanmış olan ve aynı yönde hareket sağlayan kardan mafsallarını göstermektedir.
Sağdaki çizim, farklı yönlerde hareket sağlayıp birbirlerine doğru döndürülmüş olan
farklı seviyelerde montajlanmış kardan mafsallarını göstermektedir. Bundan kaçınılmalıdır.
Kardan mafsal milleri birbirlerine bir açı ile bağlamak ve aynı hizada olmayan paralel milleri bağlamak için kullanılır. Böyle bir mil sistemi döndüğünde, bir dönüş sırasındaki hız değişiklik gösterir, bu da düzensiz dönmeye sebep olur. Düzensizliğin
nedeni mafsalın açısı ve kardan mafsalların kaçınılmaz özellikleridir. Kardan mafsal
açısı ne kadar büyük olursa düzensizlik o kadar büyük olur.
10:10-01 Yayım 12 tr-TR
317 407
Düzensizlik
Üniversal mafsal açısı
39 (43)
©
Scania CV AB 2016, Sweden
PTO'larla ilgili genel bilgiler
Kardan milleri
Açıların önemi
2
Açılar, düzensizliklerin sistemin kalanına aktarılmaması için eşit olmalıdır.
1
ÖNEMLİ!
318 302
• Daha küçük açılar kardan mafsalı istavrozuna basınç yaparak servis ömrünü kısaltabileceğinden, kardan mafsalı açıları 1° üzerinde olmalıdır.
• α1 = α2. ise açılar doğru şekilde ayarlanır.
• Düzensizlik, yani α1· α1 - α2· α2 25’ten fazla veya -25’ten az olmamalıdır. Aksi
takdirde titreşim problemleri ortaya çıkabilir. Örnek: α1= 8° ve α2= 10° ise 8 · 8 10 · 10 = 64 - 100 = -32 sonucunu verir ki bu çok küçüktür.
• Çok büyük kardan mafsalı açıları torku sınırlar, çizelgeye bakınız.
(Nm) 1 200
Çizelgede, belli bir kardan mafsal istavrozu açısı için izin verilen maksimum torka
bir örnek verilmektedir.
1 100
1 038
1 000
900
795 800
700
318 300
648
600
0°
5°
10°
15°
20°
İlgili PTO için maksimum tork PTO'lar başlığı altındaki PTO veri sayfasında belirtilmiştir.
10:10-01 Yayım 12 tr-TR
40 (43)
©
Scania CV AB 2016, Sweden
PTO'larla ilgili genel bilgiler
Kardan milleri
Mafsalları kullanarak telafi etme
• bir kardan mili sisteminde çeşitli mafsallar kullanılırsa her bir mafsal açısının ne
kadar geniş olduğuna bağlı olarak bir düzensizliğe neden olur.
• Kardan mafsal açılarını ölçerek ve düzensizliği hesaplayarak kurulum rahatsız
edici titreşimler olmayacak şekilde değiştirilebilir.
• Kardan mili borusu çatalları birbirlerine göre dönüş olmadan aynı düzlemdeyse,
bir mafsaldaki düzensizlik başka bir mafsalda telafi edilebilir.
• Aynı düzlemdeki iki boru çatallı kardan mili, "kardan mafsal açıları aynıysa ikinci mafsaldan sonra herhangi bir düzensizliğe neden olmaz.
• Kardan mili her 90 derecede dönüş hızını arttırarak ve azaltarak düzeniz bir şekilde döner.
Not:
Mafsalların, bir kardan mili sisteminin iki veya daha fazla mafsalı olmasına bakılmaksızın doğru nispi konumlara sahip olması önemlidir.
10:10-01 Yayım 12 tr-TR
41 (43)
©
Scania CV AB 2016, Sweden
PTO'larla ilgili genel bilgiler
Kardan milleri
İki basit örnek
Kardan mili sistemi için iki temel kurulum seçeneği bulunur. Bunlar Z montajı ve W
montajı olarak adlandırılır. İkisinin kombinasyonları da olabilir.
Z
W
10:10-01 Yayım 12 tr-TR
317 408
• Z montajında tahrik eden ve tahrik edilen birimlerin paralel veya neredeyse paralel olması anlamına gelir
• W montajında tahrik eden ve tahrik edilen ünitelerin milleri paralel değildir.
42 (43)
©
Scania CV AB 2016, Sweden
PTO'larla ilgili genel bilgiler
Kardan milleri
iki mafsallı kardan mili
Kardan milinin aynı düzlemde bulunan çatal boruları (1 ve 2) vardır. Kardan mafsalı
açıları eşit büyüklükte değildir; bu nedenle mil düzensizliği sistemin kalan kısmına
da aktarır.
2
356 017
• Bağlantı 1'deki kardan mafsal açısı: α1 = 7°
• Bağlantı 2'deki kardan mafsal açısı: α2 = 8°
1
Doğru takılmış kardan mafsal.
Mafsallar doğru takıldığında ve aynı düzlemde olduklarında aşağıdaki formül uygulanır:
α12 - α22 = düzensizlik
(7·7) - (8·8) = -15
Bu -15 düzensizlik birimi anlamına gelir.
Mafsallar yanlış takılmış olsalardı ve aynı düzlemde olmasalardı, örneğin 90° dönerek, düzensizlikler eklenirdi:
α12 + α22 = düzensizlik
2
1
Bu düzensizlik seviyesi sürekli çalıştırma için çok yüksektir. Sadece istisnai durumlarda ve geçici, hafif çalıştırma sırasında kabul edilebilir.
356 021
(7·7) + (8·8) = 113
Yanlış takılmış kardan mafsal.
Düzensizliğin sonuçları
Güç aktarım kuvveti, kardan masfalları arasında düzensizlik olduğu sürece etkilenmeyecektir.
Bununla birlikte, düzensizlik, titreşine ve gürültüye neden olur ve bu konfor seviyesini etkileyebilir.
10:10-01 Yayım 12 tr-TR
43 (43)
©
Scania CV AB 2016, Sweden

Benzer belgeler