AVRASYA ÜNİVERSİTESİ MYO ve SMYO 2013

Yorumlar

Transkript

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ MYO ve SMYO 2013
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ MYO ve SMYO 2013-2014 GÜZ YARIYILI FİNAL SINAVI PROGRAMI
13.01.2014 Pazartesi
14.01.2014 Salı
15.01.2014 Çarşa
a
e
17.01.2014 Cuma
Se aryo Haz. Tek. Ve İht. Tespiti
(D-08)
Yeni Medya
(D-06)
Matematik
Mavi A./ Bordo A. /Yeşil A. /Ko f. S. /D-02)
8:45
16.01.2014 Perşe
Diş Morfolojisi
(D-07)
Medya Planlama
(D-03)
Çocuk Beslenmesi
(Bordo A. / Mavi A.)
Halkla İlişkiler Uygula aları
Yeşil A.
Sekreterlik Bilgisi
(D-06)
10:00
Te el Ba ka ılık Bilgileri
Yeşil A.
Farmakoloji
(D-08)
Oyun ve Oyun Materyalleri
(212-214)
Ses Fiziği
(D-02/D-08)
Ço uk Gelişi i-I
(Bordo A. /Yeşil A.
Ba ka ılık ve Ka iyo İşle leri
(Mavi A.)
15:00
Parazitoloji (D-209/210/212)
Optisye liğe Giriş
(D-02/ D-03/ D-08)
Sinema Tarihi
(D-04)
13:00
Temel Hukuk
(D-02/ D-03/ D-07/ D-08)
Reanimasyon-I
Mavi A./ Bordo A. /Yeşil A./ Ko f. S.
Laboratuvar Aletleri
(D-212/D-214)
Te el Bilgi Tek olojileri Kulla ı ı
Türk Dili-I
Büro Yönetimi
(D-06)
Tı i Ter i oloji
Mavi A./ Bordo A. /Yeşil A. /Ko f. S. /D-08)
17:00
Fizyoterapi ve Reha ilitasyo a Giriş
(D-03)
Yazış a ve Raporla a Tek ikleri
(D-102)
Özel Eğiti -I
A il Hasta Bakı ı-I
Mavi A./ Bordo A. /Yeşil A. /Ko f. S.
Fizik ve Geometrik Optik-I
Bordo A./Yeşil A
İletişi Bili leri
(D-02/D-08)
Uluslararası Pazarla a
(D-105)
Hareketli Protezler-I
(D-07)
Ço uk Ede iyatı
A il Sağlık Hiz etleri-I
Mavi A./ Bordo A. /Yeşil A.
/ Konf. S. /D-08)
A il Hasta Bakı ı-III
Mavi A./ Bordo A. /Yeşil A.
Ço ukla İletişi
(D-212/D-214)
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ MYO ve SMYO 2013-2014 GÜZ YARIYILI FİNAL SINAVI PROGRAMI
20.01.2014 Pazartesi
.
.
Salı
8:45
İ sa Kay akları Yö eti i
(D-07)
10:00
Anatomi
Mavi A./ Bordo A. /Yeşil A./ Ko f. S. /D02/D-03/D-07/D-08/
D-103/D-105/D-106/D-209/
D-212/D-214)
Mikrobiyoloji
Mavi A./ Bordo A. /Yeşil A.
.
.
Çarşa
a
.
.
Perşe
e
Dış Ti aret İşle leri
(D-105)
Genel Turizm Bilgileri
(D-06)
24.01.2014 Cuma
Anestezi Uygulama-I
( Teorik )
(Mavi A./ Bordo A. /Yeşil A./ Ko f. S.
/D-08)
A.İ.İ.T
(D-105)
A estezi Cihazı ve Ekip a ları
Mavi A./ Bordo A. /Yeşil A.
/Konf. S. /D-08)
Anestezi Uygulama-I
(D-04/D-06)
Ö
üro İşle leri ve Yö eti i
(D-102)
Tedarik Zinciri Yönetimi
(D-03)
Malzeme Bilgisi
(D-07)
Yönetim Organizasyon
(D-105)
Fizik
Mavi A./Bordo A./Yeşil A./D-08)
13:00
Dış Ti aret İşle leri Muhase esi
(D-06)
Psikolojiye Giriş
(D-212/D-214)
Sosyal Hiz etleri Yapısı ve Yö eti i
(D-212)
Davra ış Bili leri
Mavi A./Bordo A./Yeşil A./Ko f. S.
Satış Yö eti i
(D-08)
Dijital Tasarı
Bilgisayar Odası
15:00
Sosyal Hiz ete Giriş
(D-105)
Genel Biyoloji
(Bordo Amfi-Mavi Amfi)
Ge el İşlet e
(D-209/ D-210/ D-212)
17:00
Halkla İlişkiler-I/
Halkla İlişkiler ve Aktivite Uygula aları
(D-02)
İ giliz e
(D-212/D-214)
Halkla İlişkilerde Kriz Yö eti i
(D-03)
A il Duru Yö eti İlkeleri
(Mavi A.)
Odyolojinin Esasları
Yeşil A./ Bordo A.
Materya Geliştir e
(D-212/D-214)
(D-212/D-214)
Lojistiğe Giriş
(D-02)
Baş-Boyun Anatomisi ve Histolojisi
(D-08)
Rekla
Teknik Resim
(D-05)
Yapı Tek ikleri
(D-03)
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ MYO ve SMYO 2013-2014 GÜZ YARIYILI FİNAL SINAVI PROGRAMI
İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI MESLEKİ UYGULAMA-I MÜLAKAT (SÖZLÜ) SINAVI
18.01.2014 Cumartesi
09:00- Mesleki Uygulama-I
16:00
SINAV GÖREVLİ ÖĞRETİM ELEMANLARI
Prof. Dr. Mütası
SÜNGÜN
Yrd. Doç. Dr. İs ail Hakkı OCAK
Öğr. Gör. U ay Meriç OCAK
Öğr. Gör. Meral BELDÜ)
Öğr. Gör. E i e GÖ)EL
Öğr. Gör. Şeyda DUMAN
Öğr. Gör. Arif AKSOY
19.01.2014 Pazar
Mesleki Uygulama-I

Benzer belgeler