Yarışma Şartnamesi PDF İndir.

Yorumlar

Transkript

Yarışma Şartnamesi PDF İndir.
7tepe7sanat Uluslararası İstanbul Klasik Sanatlar
Yarışması Şartnamesi - 2015
Yarışma konusu ve metinleri
Hat
Uluslararası İstanbul Klasik Sanatlar Yarışması hat bölümünde
aşağıdaki ayet ve sûreler yazılacaktır.
Celi Sülüs
Sanatkar aşağıda sıralanan 7 ayetten dilediği herhangi birini yazabilir. Tasarım konusunda hiç bir
sınırlama yoktur. Celi Sülüs yazıya uygun olduğunu düşündüğü kalem kalınlığı ile yazabilir. İster
istifli bir yazı beyzi, yuvarlak, müsenna ya da başka bir şekilde yazabileceği gibi, satır olarak ta
yazabilir.
1/8
Sülüs-Nesih
Mürselât Sûresi, Nebe' Sûresi, Nâziât Sûresi
Sûrenin tamamı bir sayfa olarak yazılacaktır. Sanatkar yukarıda sıralanan 3 sûreden birini seçip
yazabilecektir. Besmele dahil en az 3 satır sülüs, geri kalanı nesih hatla yazılacaktır.
Tezhip
Konu sınırlaması yoktur. Değerlendirilebilecek her ebattaki eserle katılmak mümkündür.
Minyatür
Üsküdar'la sınırlı, hikayesi olan bir konu seçilecek. Konu seçiminde sanatkar serbesttir. Sanatkar
bilinen bir hikaye ve onunla ilgili bir mekanı veya mimari eseri konu alabileceği gibi, bir olayı veya
bir edebi eseri yorumlayarak da eser üretebilir. Ya da tamamen serbest olarak Üsküdar özelinde bir
görüntüyü hikaye edebilir. Değerlendirilebilecek her ebattaki eserle katılmak mümkündür.
Kat'ı
Konu sınırlaması yoktur. Değerlendirilebilecek her ebattaki eserle katılmak mümkündür.
2/8
Cilt
Daha önce uygulanmamış tasarım içerikli ön-arka kapak ve miklebden oluşacak kitap kapağı.
Değerlendirilebilecek her ebattaki eserle katılmak mümkündür.
Çini
Üsküdar konulu Klasik Türk Çini Sanatı teknik ve tarzlarının kullanıldığı özgün tasarımlı eserler kabul
edilecektir. Eserler pano veya 3 boyutlu objeler şeklinde olabilecektir.Eserler bitmiş olarak teslim
edilecektir. Değerlendirilebilecek her ebattaki eserle katılmak mümkündür.
Ebru
Konu sınırlaması yoktur. Değerlendirilebilecek her ebattaki eserle katılmak mümkündür.
Yarışma Şartnamesi
1-Her dalda birincilik, ikincilik, üçüncülük ve 3 adet teşvik ödülü verilecektir.
2-Jüri birinciliğe uygun eser bulamazsa birincilik ödülü, ikinciliğe uygun bir eser bulamazsa ikincilik
ödülü, üçüncülüğe uygun eser bulamazsa üçüncülük ödülü, teşviğe uygun bir eser bulamazsa teşvik
ödülü verilmeyecektir.
3-Yarışmaya gönderilen eserlerden ödül alanlar yarışma idaresi tarafından tutulup geri kalanlar
sanatkarlara iade edilecektir.
4-Yarışma sonuçlarının açıklanmasından itibaren 1 yıl içinde yarışma sekreterliğinden alınmayan
eserlere ilişkin yarışma idaresi sorumluluk kabul etlmeyecektir.
5-Yarışmada ödül alan sanatkarlara bir takdirname verilecektir.
6-Yarışmaya katılım konusunda hiçbir sınırlama yoktur. Dileyen birden fazla dalda yarışmaya
katılabileceği gibi, birden fazla sanatkarın ortak eseri ile de yarışmaya katılmak mümkündür. Aynı
şekilde hat-katı, ebru-tezhip, hat-tezhip-ebru-katı gibi. Yalnızca hattı veya tezhibi yada ebrusu
değerlendirmeye tabi tutulabilecektir. Yarışma kuralı gereğince ödül alan eserin yarışma idaresi
tarafından bütün hakları ile alınmış sayılacağından, yarışmaya katılacak olan sanatkarın eserin
tamamına ilişkin tüm mülkiyet, tasarruf ve telif haklarının sahibi olması zorunludur.
7-Eser ebadı konusunda hiç bir sınırlama yoktur. Değerlendirilebilecek her ebattaki eser kabul
edilecektir.
3/8
8-Eserler sanatkarları tarafından imzasız teslim edilecektir.
9-Yarışmaya sunulacak eserlerde kullanılan teknik ve malzeme eserin kabulunde engel teşkil
etmeyecek. Ancak değerlendirmede dikkate alınacak.
10-Yarışmaya katılan eserler kopya, taklit, daha önce sergilenmiş veya yayınlanmış olmamalıdır.
11-Eserler murakka yapılmış, uygun bir asitsiz kartona yapıştırılmış veya rulo halinde muhafaza
edilmiş kağıt olarak yarışmaya sunulabilir.
12-Eserlerin yarışma sekreteryasına ulaştırılması esnasında oluşabilecek olumsuzluklardan yarışma
yönetimi sorumlu olmayacaktır. Katılımcı eseri sağlam bir şekilde irtibat adresine ulaştırmakla
sorumludur.
13-Katılımcılar kimlik bilgilerini, iletişim bilgilerini (telefon, fax, e-posta v.s.) eserle birlikte yarışma
sekreteryasına yazılı olarak vereceklerdir.
14-Katılımcı sanatkar www.7tepe7sanat.com adresinden başvuru formunu doldurmak zorundadır.
Telif Hakları
1-Yarışmaya katılan eser sahibi şartnamede yazılı kuralları kabul ettiğini ve tüm şartları yerine
getireceğini kabul ve taahhüt etmiştir.
2-Katılımcı sanatkar, yarışmada ödül kazanan eserine ilişkin mülkiyet ve tasarruf hakları da dahil
olmak üzere tüm mali ve fikri haklarını ödül dışında başka bir bedel veya karşılık talep etmeden
süre kısıtlaması olmaksızın Klasik Türk Sanatları Vakfı'na devir etmiştir.
3-Klasik Türk Sanatları Vakfı elde ettiği eserle ilgili olarak her türlü işleme, çoğaltma, kopyalama,
baskı yapma, sesli, görüntülü ve elektronik ortamda yayınlama, katalog, albüm, kitap hazırlayıp
yayınlama, yurt içi ve yurt dışı etkinliklerde sergileme hakkına sahiptir. Sözkonusu haklarını yer ve
süre sınırlaması olmaksızın üçüncü kişilere devretme hakkına da sahiptir.
4-Ödül kazanan eserler bir albüm şeklinde yayımlanacaktır.
5-Ödüller; yarışma sonuçlandıktan sonra açıklanan tarihte eserlerin sergileneceği bir merasimle
sahiplerine verilecektir.
6-Katılımcının yazılı olarak verdiği iletişim bilgileri haberleşmede esas alınacaktır. İletişim
bilgilerindeki olası değişiklik vakit geçirilmeden yarışma sekreteryasına bildirilecektir.
7-Katılımcı tarafından eserin yarışma sekreteryasına ulaştırılması esnasında oluşabilecek
olumsuzluklardan yarışma idaresi sorumlu değildir.
Değerlendirme Kriterleri
Bütün dallardaki jurilerin ortak toplantısında, eserlerin hangi ilke ve kurallara göre
değerlendirileceğine karar verilecek.
Şu ana kadar yapılmakta olan yarışmaların değerlendirme ilkeleri de bu toplantıda ele alınıp,
uygulanabilir ve sonuç alınabilir bir değerlendirme alt yapısı oluşturulacaktır.
4/8
Jüri
Şu ana kadar yapılan ve yapılmakta olan sanat yarışmalarından çıkarılan sonuçlar, juri konusunda
farklı bir uygulamanın doğru olacağını göstermektedir.
7tepe7sanat Uluslararası İstanbul Kasik Sanatlar Yarışmasına son katılım tarihinden sonra yarışma
sekreteryasının hazırlıklarını tamamlamasını takiben 1 hafta içerisinde juriler belirlenecektir.
Jurilerin oluşturulmasındaki temel kural; juride gerek Üsküdar Belediyesi ve gerekse Klasik Türk
Sanatları Vakfı yöneticisi, çalışanı, hocası, talebesi yer almayacaktır. Yalnızca gözlemci
bulundurulacaktır.
04.05.2015 Pazartesi
Yarışma sekreteryasının jüri belirleme çalışması sonuçları;
HAT: Prof.Dr.Muhittin SERİN , Hasan ÇELEBİ , Davut BEKTAŞ
TEZHİP: Prof.Dr. Faruk TAŞKALE , Yrd.Doc.Dr. Gülnür DURAN
MİNYATÜR: Öğrt. Gör. Betül BİLGİN , Gürsoy UĞURLU
EBRU: Fuat BAŞAR , Doc.Dr.Sacit AÇIKGÖZOĞLU
KATI: Safiye MORÇAY , Meryem GÜNEY
CİLT: Prof.Dr. İslam SEÇEN , Gürcan MAVİLİ
ÇİNİ: Güvenç GÜVEN , Yrd.Doc.Dr Mesude Hülya DOĞRU
Ödüller
Hat: Celi Sülüs
Hat: Sülüs-Nesih
Tezhip
Minyatür
Katı
Cilt
Çini
Ebru
Birincilik
İkincilik
Üçüncülük
15000
15000
15000
15000
8000
5000
5000
5000
10000
10000
10000
10000
5250
3200
3200
3200
6500
6500
6500
6500
3500
2100
2100
2100
Teşvik(3
adet)
2500
2500
2500
2500
1500
1000
1000
1000
5/8
Yarışma Takvimi
19.Temmuz.2014/2014-07-19
Yarışmanın İlanı
19 Temmuz 2014 tarihinde Cemile Sultan Korusu'nda iftar yemeği sonrası sanatkarlardan oluşan
misafirlerin huzurunda yarışma ilan edilecek
Yarışmanın duyurulması; geniş katılımlı yemekli bir toplantı, basın yayın kuruluşları, ilan ve afişlerle,
yarışma web sitesi ile sağlanacaktır.
***
1.Nisan.2015/2015-04-01
Son katılım tarihi
1 Nisan 2015 tarihi son katılma tarihidir. Bu tarihe kadar sanatkarlar eserlerini yarışma
sekreteryasına ulaştırmak zorundadır. 1Nisan 2015 tarihinden sonra eser kabul edilmeyecektir.
***
1.Mayıs.2015/2015-05-01
Jüri toplanma tarihi
Yarışma sekreteryası tarafından hazırlıklar tamamlanıp eserlerin ön değerlendinmesi için jüri 1
Mayıs 2015 tarihinde toplanacaktır.
***
1.Haziran.2015/2015-06-01
Sonuçların açıklanması
Uluslararası İskanbul Klasik Sanatlar Yarışması sonuçlarının açıklanması basın, 7tepe7sanat.com,
telefon, Eposta ve telefon aracılığı ile duyurulup ilgililer haberdar edilecektir.
***
9 Temmuz 2015/2015-07-09
Ödül töreni, yarışma sergisi ve iftar ikramı
Ödül töreni; tüm sanatkar ve sanat dostlarının davet edildiği, yarışmada ödül alan eserlerin
sergileneceği bir sergi, ödül töreni ve iftar ikramından oluşacaktır.
Etkinlik Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi Üsküdar-İstanbul'da saat:19:00'da Perşembe günü
6/8
yapılacaktır.
Yarışma Sonuçları
7tepe7sanat Uluslararası İstanbul Klasik Sanatlar Yarışması Sonuçları:
HÜSN-İ HAT
Celi Sülüs
1.
2.
3.
3.
Teşvik.
Teşvik.
Teşvik.
Teşvik.
HCS0317
HCS0280
HCS0396
HCS0424
HCS0361
HCS0367
HCS0409
HCS0445
-
Ali Mamdouh Abd Elhalim Mohamed
Yılmaz Turan
Abdurrahim Kahya
Osman Çiçek
Syahriansyah Bin Sirajuddin
Mithat Topaç
Seyit Ahmet Depeler
Isep Misbah
HSN0391
HSN0321
HSN0309
HSN0382
HSN0316
HSN0320
HSN0425
HSN0429
-
Abdulwahab Ali Hasan
Mahmoud Mohammed Abdusselam El Dalil
Mahfood Dhannon Yunus
Erol Balcı
Ziyad Al Muhendis
Abduh Mohammed Hasan Cemal
Osman Çiçek
Hakan Arslan
TZH0292
TZH0407
TZH0408
TZH0263
TZH0279
TZH0281
-
Kadriye Bayraktar
Handan Akbulut
Esra Elitaş
Gulnaz Khalili Pour
Ayşe Sayın
Meliha Kantarcı
-
Serap Derinkök
Banu Yanık
Ayşe Keskin Uysal
Fatma Zehra Aktaş
Fatma Ergin
Levent Gür
Ferhat Akıl
Sülüs-Nesih
1.
2.
3.
3.
Teşvik.
Teşvik.
Teşvik.
Teşvik.
TEZHİP
1.
2.
3.
Teşvik.
Teşvik.
Teşvik.
MİNYATÜR
1.
2.
3.
Teşvik.
Teşvik.
Teşvik.
Teşvik.
MNY0374
MNY0339
MNY0287
MNY0271
MNY0369
MNY0383
MNY0403
KATI
1. KAT0401 - Zeynep Tekin
2. KAT0440 - Halime Subaşı
3. KAT0319 - Nükhet Yokay
7/8
Teşvik. KAT0266 - Ayla Sayitoğlu
Teşvik. KAT0399 - Ayşin Mete
Teşvik. KAT0400 - Esved Özgöl
EBRU
1.
2.
3.
Teşvik.
Teşvik.
Teşvik.
EBR0313
EBR0336
EBR0380
EBR0304
EBR0342
EBR0371
-
Gülsemin Velidedeoğlu
Selma Eruçar
Ethem Güleryüz
Emre Çiçek
Ayşe Sözdemir Aşlamacı
Sevtap Kırçak
CIN0334
CIN0447
CIN0290
CIN0333
CIN0412
CIN0402
CIN0302
-
Yumiko Kobota
Tenzile Özgün
Elif Şengül
Ryuko Kito
Ayşe Kaya
Meryem Cineviz
Nuran Turan
CLT0434
CLT0433
CLT0411
CLT0444
-
Osman Doruk
Serhat Batur Karadeniz
Yasin Çakmak
İsmail Hakkı Gurbetçi
ÇİNİ
1.
2.
3.
3.
Teşvik.
Teşvik.
Teşvik.
CİLT
1.
2.
3.
Teşvik.
8/8
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Benzer belgeler