BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2014/75615

Transkript

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2014/75615
BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ
İhale kayıt numarası : 2014/75615
Sıra No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
A1
Birimi
Mal Kaleminin
Adı ve Kısa
Açıklaması
Programlanabilir
Robot
Quadrokopter 4
motorlu Hava
Aracı
Beagle Board
Eğilme deney
seti aparatları:
Sayısal Çıkışlı
Kuvvetli Yer
Hareketi Kayıt
Cihazı
Büzülme Limit
Test Seti,
Ultra Derin
Dondurucu
Güç Elektroniği
Deney Seti
Sinyal
Generatörü
Çentik Darbe
Test Cihazı
Çentik Açma
Test Cihazı
Iblot
Sun Test Cihazı
(UV Cihazı)
Kuzine
Duvar Tipi
Filtreli
Davlumbaz
Reşo
Shaker
Shaker
Shot Takımı
Döner Altılı
Bar Süzgeci
Lego Robot
Jigger
Jigger
Smoothie
Makinesi
(Meyve Sıkıcı)
Hidrolik
Miktarı
Adet
5
Adet
1
Adet
Adet
3
1
Adet
1
Adet
1
Adet
1
Adet
1
Adet
2
Adet
1
Adet
1
Adet
Adet
1
1
Adet
Adet
1
1
Adet
Adet
Adet
Adet
3
2
2
1
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
4
5
2
2
1
Adet
1
B2
Teklif Edilen
Tutarı (Para
Birim Fiyat
birimi
(Para birimi
belirtilerek)
belirtilerek)
Standart Form ─ KİK015.3/M
Birim Fiyat Teklif Mektubu
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
duyargalı
rotovatör
Dişli Tırmık
Adet
1
Çizel pulluğu
Adet
1
Diskaro
Adet
1
Römork
Adet
1
Işık Mikroskobu Adet
5
Su Motoru
Adet
1
Binoküler
Adet
1
Mikroskop
Portatif EC
Adet
1
Metre
İklim Veri
Adet
1
Kaydetme
Cihazı
Streomikroskop Adet
2
Binokiler
Arabalı
Adet
1
(Tekerlekli) Sırt
Tipi İlaçlama
Makinesi
Atomizer Sırt
Adet
1
Tipi İlaçlama
Makinesi
Jalon
Adet
15
Toplam Tutar (K.D.V Hariç)
*Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.
* Bu standart form ihale dokümanına eklenmeden önce ihale kayıt numarası idare tarafından doldurulacaktır.
* Konsorsiyumların ihaleye teklif verebileceklerinin öngörülmesi halinde, bu cetvel işin uzmanlık gerektiren
kısımları esas alınarak idarece ayrı ayrı düzenlenecektir.
* Kısmi teklif verilmesine izin verilen ihalede kısımlar ihale dokümanında yapılan düzenlemeye uygun olarak
düzenlenecektir.
Adı - SOYADI / Ticaret unvanı
Kaşe ve İmza 3
1
Bu sütun İdarece hazırlanacaktır.
Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.
3
Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır. Ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde, teklif
mektubu bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.
2
2/2
Standart Form ─ KİK015.3/M
Birim Fiyat Teklif Mektubu

Benzer belgeler