D U Y U R U ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ

Transkript

D U Y U R U ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ
DUYURU
ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN
ASKİ Yönetim Kurulu’nda kabul edilen 2016 yılı Su ve Kanal Hizmet Tarifeleri ile Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsat Bedelleri,
Tankerle Su Taşıma İzin Belgesi ve Analiz Ücretleri ASKİ’nin Genel Kurul’u olarak görev yapan Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin
16.12.2015 tarih ve 2592 sayılı kararı ile belirlenmiş olup, 01.01.2016 tarihi itibariyle uygulanacaktır.
SU HİZMET TARİFESİ ( K.D.V. HARİÇ )
1- ŞUBE YOLU BAKIM ÜCRETİ:
Mekanik Sayaç
a) 20 mm’lik sayaç aboneleri için
b) 20 mm’likten büyük sayaç aboneleri için
4,00 TL /Dönem
7,00 TL /Dönem
Kartlı Sayaç
a) 20 mm’lik sayaç aboneleri için
b) 20 mm’likten büyük sayaç aboneleri için
3,00 TL /Dönem
6,00 TL /Dönem
2- TETKİK VE KEŞİF ÜCRETİ:
Su ve Kanal Hizmetleri için uygulanacak ücrettir.
3- SU KAPATMA VE AÇMA ÜCRETİ:
a) Sayaç sökme-takma ücreti
1- Sayaç sökme ücreti
2- Sayaç takma ücreti
Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmeliği’nin
27. maddesine göre tespit edilecek ücrettir.
b) Ana şebekeden kapatılması
80,00 TL /Adet
60,00 TL
30,00 TL
30,00 TL
450,00 TL
4- TESİSAT YAPIM BEDELİ:
Bayındırlık Bakanlığı veya İller Bankası birim fiyatlarına göre tespit edilecek ücrettir.
5- TEKNİK DENETİM, PROJE İNCELEME VE ONAY ÜCRETİ:
1- Bina ve Yapılara ait Sıhhi Tesisat
Uygulama Projeleri İnceleme ve Onay Ücreti:
1.000,00 TL
2- Su ve Kanalizasyon Tesislerine Katılma Payı:
Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmeliği’nin
19. maddesine göre tespit edilecek ücrettir.
3- Özel ve Tüzel Kişilerce Yaptırılacak
İçmesuyu Hatlarının Onaylama Bedeli:
550,00 TL /km
4- Taşınmaz Mal Sahipleri Tarafından Yapımı Tamamlanan
İçmesuyu İşletme Projelerinin Onay Bedeli:
2.000,00 TL /km
5- Projelerin Yapım ve Düzenleme Bedeli:
2.100,00 TL /km/tül
6- SU VE KANALİZASYON DURUM BELGESİ BEDELİ:
Su ve Kanal Hizmetleri için uygulanacak ücrettir.
100,00 TL
7- FİZİKİ KAÇAKSU ARAMA VE KANAL İÇİ
GÖRÜNTÜLEME ARAÇ HİZMET BEDELİ:
a)
b)
c)
KAÇAKSU KARAVANI VE KORELÂSYON
CİHAZI İLE SAATLİK ÇALIŞMA ÜCRETİ
350,00 TL /saat
FUJİ VE FİZİKİ KAÇAKSU KARAVANI
İLE SAATLİK ÇALIŞMA ÜCRETİ
250,00 TL /saat
KANAL GÖRÜNTÜLEME ARACI İLE ARIZA
TESPİT ÇALIŞMASI SAATLİK ÇALIŞMA ÜCRETİ
300,00 TL /saat
KANAL HİZMET TARİFESİ ( K.D.V. HARİÇ )
1- Vidanjör Ücreti ½ saat (seferlik):
150,00 TL /sefer
2- Kanal Temizleme Aracı:
150,00 TL /sefer
3- Kanal Kazma Makinası (Ekskavatör):
350,00 TL /saat
4- TESİSAT YAPIM BEDELİ:
Bayındırlık Bakanlığı veya İller Bankası birim fiyatlarına göre tespit edilecek ücrettir.
5- KANAL BAĞLANTI ATIKSU
ÇUKURU PROJE ONAY ÜCRETİ:
1- Bina ve Yapılara ait Fosseptik Tankı
Uygulama Projeleri İnceleme Ücreti:
1.000,00 TL
2- Fosseptik Tankı Proje Onay Ücreti: PİÜ x F Formülü ile hesaplanır.
Fosseptik Tankı Hacmi ( m3 )
F
3 m³
-
4 m³
1
5 m³
17 m³
-
16 m³
50 m³
2
3
3- Su ve Kanalizasyon Tesislerine Katılma Payı:
Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmeliği’nin
19. maddesine göre tespit edilecek ücrettir.
4- Özel ve Tüzel Kişilerce Yaptırılacak Atıksu ve
Yağmursuyu Hatlarının Onaylama Bedeli:
550,00 TL /km
5- Özel Arıtma (Evsel-Endüstriyel), Pompa ve Projeleri İnceleme ve Onaylama Bedeli:
Proje İnceleme Ücreti:
1.200,00 TL /m3
Proje Onay Ücreti: PİÜ x A Formülü ile hesaplanır.
Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmeliği’nin
17/5 maddesine göre tespit edilecek ücrettir.
6- Terfi Projeleri İnceleme ve Onaylama Ücreti:
Terfi Projeleri İnceleme Ücreti:
Terfi Projeleri Onay Ücreti: TPİÜ x A Formülü ile hesaplanır.
Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmeliği’nin
17/7 maddesine göre tespit edilecek ücrettir.
750,00 TL /m3
7- Taşınmaz Mal Sahipleri Tarafından Yapımı Tamamlanan
Atıksu ve Yağmursuyu İşletme Projelerinin Onay Bedeli:
2.000,00 TL /km
8- Projelerin Yapım ve Düzenleme Bedeli:
2.100,00 TL /km/tül
9- Fosseptik Tankı Uygulama Projeleri İnceleme ve Onay Bedeli:
Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmeliği’nin
17/9 maddesine göre tespit edilecek ücrettir.
6- SU VE KANALİZASYON DURUM BELGESİ BEDELİ:
Su ve Kanal Hizmetleri için uygulanacak ücrettir.
100,00 TL
ATIKSU DEŞARJ DEBİLERİNE GÖRE;
2016 Yılı Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsat Bedelleri ( K.D.V. HARİÇ )
0
-
10
m³ / gün
200,00 TL
10
-
50
m³ / gün
350,00 TL
50
-
500
m³ / gün
400,00 TL
üzeri
m³ / gün
600,00 TL
500
2016 Yılı Tankerle Su Taşıma İzin Belgesi Bedeli ( K.D.V. HARİÇ )
0
-
5
m³ / ton
350,00 TL
6
-
15
m³ / ton
700,00 TL
16
-
25
m³ / ton
1.050,00 TL
üzeri
m³ / ton
1.300,00 TL
25
ASKİ LABORATUVARLARI
2016 YILINDA UYGULANACAK
İÇME VE KULLANMA SULARI İLE EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIKSULARDA
YAPILAN FİZİKSEL, KİMYASAL VE BAKTERİYOLOJİK ANALİZLERE AİT FİYAT TARİFESİ
ANALİZİ YAPILACAK PARAMETRE
1. KİMYASAL ANALİZLER
A. KLASİK VE GENEL ENSTRÜMANTASYON ANALİZLERİ
TOPLAM ALKALİNİTE
METİL ORANJ ALKALİNİTESİ
FENOLFİTALEİN ALKALİNİTESİ
BİKARBONAT İYONU
KARBONAT İYONU
HİDROKSİL İYONU
TOPLAM SERTLİK
KALSİYUM İYONU
MAGNEZYUM İYONU
BULANIKLIK
PH
KLOR
İLETKENLİK
ÇÖZÜNMÜŞ MADDE
ÇÖZÜNMÜŞ KARBONDİOKSİT
ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN
KLORÜR
AKTİF KLOR YÜZDESİ
SICAKLIK
RENK
TORTU
TAT
KOKU
YOĞUNLUK
OKSİTLENEBİLİRLİK
JAR TESTİ (AI, Bulanıklık ve Ph Dahil)
BİYOLOJİK OKSİJEN İHTİYACI
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI
YAĞ VE GRES
DETERJAN
SİYANÜR
TOPLAM FOSFAT
O-FOSFAT
KROM+6
SÜLFÜR BİLEŞİKLERİ
SÜLFİT
SÜLFÜR
ASKIDA KATI MADDE
1 -ASKIDA KATI MADDE (105°C Toplam )
2 -ASKIDA KATI MADDE (550°C İnorganik)
3 -ASKIDA KATI MADDE (550°C Organik)
BUHARLAŞTIRMA KALINTISI (Toplam katı madde 105°C)
AZOT BİLEŞİKLERİ
NİTRİT AZOTU
AMONYUM AZOTU
ORGANİK AZOT
KJELDAHL AZOTU
TOPLAM AZOT
B. GELİŞMİŞ ENSTRÜMASYON ANALİZLERİ
B.1 AAS ANALİZLERİ
Direk alevli AAS / AES (Dedeksiyon limiti mg/l)
Grafit Fırın (Dedeksiyon limiti μg/l)
Hidrür Sistemi (Dedeksiyon limiti μg/l)
B.2 ALEV FOTOMETRESİ ANALİZLERİ
( Na, K, Li, )
Aynı numunede 1. Element
2. ve sonraki her element
B.3 ICP- OES VE ICP- MS CİHAZI ANALİZLERİ
Aynı numunede 1. Element
Aynı numunede 2. ve sonraki her element
B.4 GAZ KROMATOGRAFİK ANALİZLER
HALOJENLİ HİDROKARBONLAR (THM's /4 Bileşen Beher Numune için)
2016 YILI ANALİZ BEDELİ ( TL )
31,00
31,00
31,00
31,00
37,50
40,00
60,00
28,00
28,00
34,50
34,50
51,50
34,50
63,50
51,00
42,50
80,50
72,00
34,50
80,50
12,50
34,50
34,50
46,50
72,00
307,00
141,00
141,00
184,00
172,00
207,00
202,00
82,00
96,00
82,00
82,00
64,50
82,50
82,50
64,50
82,00
167,00
246,00
184,00
400,00
117,00
241,00
205,00
83,00
78,50
145,00
108,00
527,00
B.5 İYON KROMATOGRAFİK ANALİZLER
(F-,Cl-,Br-,SO4-²,NO2-, NO3- , PO4-3)
Aynı numunede 1. İyon
2. ve sonraki her İyon
C. ÖZEL MALZEME ANALİZLERİ
ALÜMİNYUM SÜLFAT, POLİALÜMİNYUM KLORÜR, POLİELEKTROLİT VE
HİPOKLORİT HAMMADDELERİ
2. BAKTERİYOLOJİK ANALİZLER
TOPLAM KOLİFORM BAKTERİ
E. COLİ
ENTEROBACTER
3. NUMUNE ALINMASI
BAKTERİYOLOJİK NUMUNE ALINMASI
KİMYASAL NUMUNE ALINMASI
2 SAATLİK NUMUNE ALINMASI
KİMYASAL + BAKTERİYOLOJİK NUMUNE ALINMASI
167,00
101,00
Her bir parametre için su analiz tarifesi
uygulanır.
144,00
167,00
167,00
96,00
86,00
190,00
108,00
NOTLAR:
1. Aynı anda analizi talep edilen ve aynı parametrelerin istenmesi durumunda, 2 adetten fazla her bir su
numunesinde, ilave her numune için tarife fiyatının % 40’ı oranında indirim yapılır.
2. Kamu kurumları, kuruluşları ve özel firmaların yürüttüğü projelerle ilgili uzun süreli ve numune sayısının
fazla olduğu çalışmalarda Tesisler Daire Başkanlığının önerisi, Yönetim Kurulu veya Genel Müdürlük onayı ile
yapılan ikili protokoller çerçevesinde listede belirtilen analiz fiyatlarına özel indirimler uygulanarak çalışmalar
yapılabilir.
3. Üniversite öğretim elemanlarının yürüttüğü master, tez vb. araştırma çalışmalarında üniversitelerin ilgili
birimlerince onaylanmış yazılı belgeler doğrultusunda ve Genel Müdürlük onayı alınarak, her numuneye
yukarıdaki listede belirtilen fiyatlar üzerinden % 40 indirim uygulanabilir.
4. Aynı adresten alınan birden fazla numune için bir adet numune alma ücreti uygulanır.
5. Bu fiyatlara KDV dahil değildir.