yarışma kuralları - International Oliveoil Agency

Yorumlar

Transkript

yarışma kuralları - International Oliveoil Agency
YARIŞMA KURALLARI
Art. 1
International Extravirgin Oliveoil Agency uluslararası sızma zeytinyağ acentası
baby jesus pediatrik hastanesi ile birlikte çalıştığı bir kampanyada “…cocugun
gülüşünde nasıl bir tad vardır?” sloganıyla sızma zeytinyağının doğru ve sağlıklı
bir besin olduğuna değindi. CRA ISOL (zeytinyağ araştırma enstitüsü) ve Alma –
uluslar arası İtalyan yemek okulu,ve İtalyan yemek akademisi,ulusal zeytin ve
zeytinyağ akademisi,insan sağlık fonu, Accademia Maestri Pasticceri Italiani,
Instituto della Grasa di Sivilla(ES), Mercacei (www.mercacei.com), Officinatres (BRA)
6º ULUSLARARASI “ARMONİA” ZEYTİNYAĞ YARIŞMASI
ALMA Trophy
Art. 2
Yarışmanın amaçları:
a) Zeytin ve zeytinyağ üreticilerini kaliteyi artırmak için harekete geçirmek ve
yüksek kalite sızma zeytinyağını yiyeceklerle uyumlu bir şekilde kullanarak bunu
gurme okullarında,gastronomide ve İtalya ve diğer ülkelerdeki restoranlarla
desteklemek
b) Sağlıklı ve besin değeri olan yüksek kalite sızma zeytinyağına değer
kazandırmak, Akdeniz diyetini her tip okulda özellikle gurme
okullarında,gastronomi okullarında, İtalya ve diğer ülkelerdeki restoranlara
birlikte bilinçlendirmek
c) Yüksek kalite sızma zeytinyağlarını desteklemek,uluslararası zeytinyağ
tadımcılarının sayısını artırmak ve bunu İtalyan ve uluslararası üniversitelerle
araştırma enstitüleri ile eğitim materyalleri ve Alma (zeytinyağ tadımları ve
etüdlerle ) eğitimler düzenleyerek Ny ,Toronto, Montreal, Heildelberg, San
Paulo,Seul daki uluslararası yemek okullarıyla birlikte sağlamak
Art. 3
Armonia yarışmasına katılan italyan ve diğer menşeli yüksek kalite sızma
zeytinyağ her bir tip için en az 1000 kg olmalıdır başvuru formu doğru ve
eksiksiz bir şekilde doldurulmalı ve zamanında teslim edilmelidir.toptan satış
yapan firmalar yarışmaya katılamazlar.
Art. 4
6 numaralı madde de belirtildiği gibi ,bireysel üreticiler ve kooperatifler
yarışmaya her biri için doldurulan başvuru formu ile birlikte yarışmaya 3 tip
numuneden fazla katılamazlar (by DDT - Delivery Duty Trade).Yollama masrafı
göndericiye aittir.6 no lu maddede belirtilen tarihte aşagıdaki adrese teslim
edilmelidir:
Contest Secretary “Armonia”- ALMA Trophy
via Nursina 2, - 06049 - SPOLETO (PG) Italy,
Tel. +39 011 195 67 218 - Fax +39 0743 43634
Skype: internationaleoliveoilagency
e-mail: [email protected]
Her bir numune aşagıda belirtilen şekilde teslim edilmelidir
a) Daktilo veya kitap harfleri ile doğru ve düzgün şekilde yazılmış bir basvuru formu
olmalıdır. okunamayan başvurular gecersiz sayılacaktır.
b) 6 adet 500 ml lik cam şişede yollanmalıdır.ağzı iyice kapatılmış ve etiketlenmiş
olmasına dikkat ediniz
c) Serbest asitlik,perioksit derecesi k232, k270,delta k yağ asidi kompozisyonu,total
fenol bileşikleri gösteren belge eklenmelidir.(herhalikarda bu analizler kendi
laboratuarımızda tarafımızdan yapılacaktır)
d) Her bir yarışmacı teknik bilgi formunu doldurmalıdır
e) Yarışma ücret makbuzunun fotokopisi eklenmelidir bütün bu evraklar zeytinyağ
numuneleri ile birlikte kapalı bir zarfın içinde yollanmalıdır. (yazılı işlemleri
hızlandırmak için evrakları 0039 0743 43634 no ya faxlayabilirsiniz) doğru bir şekilde
yapılmayan başvurular yarışma kurallarınca hariç tutulacaktır.
Art. 5
Yarışmaya son teslim tarihinden sonra yollanan paketler, gönderim esnasında
meydana gelebilecek eksik yada kaybolan evraklar,ısı değişikliği yüzünden yağda
meydana gelebilecek kimyasal yada organoleptik değişiklikler,şişelerin kırılması ve
gönderim sırasında meydana gelebilecek diğer problemler sorumluluğumuza ait
değildir. Gönderim ve gönderim esnasında ödenen masraflar;gümrük ücreti gibi
masraflar göndericiye aittir.gönderim sırasında oluşabilecek problemlerden
korunmak için “sevkiyat öneri” kısmımızı okuyun.numunelerin yarışma
sekreterliğinden jüri üyelerine teslime kadar olan kısımda numunelerin korunması
bizim sorumluluğumuza aittir.
Art. 6
zeytinyağlarının eşit bir şekilde değerlendirilmesi için bölgelerin farklı hasat
zamanlarına göre zeytinyağlar teslim alınır.
Güney yarımküre için: Avustralya,yeni Zelanda,Arjantin,şili,güney Afrika için 15
agustos - 10 ekim 2011 arası tüm başvuru formlarının ve numunelerin teslim
edilmesi gerekir
Kuzey yarımküre için: zeytinyağ üreten tüm diğer ülkeler için 1 aralık 2011 - 10
şubat 2012 tarihleri arasında tüm başvuru formları ve numunelerin teslim edilmesi
gerekir.
Art. 7
yarışmaya katılacak her bir tip zeytinyağ için ücret 126,00 EURO dur.Ödeme(bütün
banka masrafları katılımcıya aittir)katılım başvurusundan önce yapılmalı ve ödeme
yapıldığına dair olan makbuz evraklara eklenmelidir.banka adresi:
Bank: Banca Popolare di Spoleto
ABI: 05704 - CAB: 21801 - CIN G BIC: BPSPIT3S - IBAN: IT39G0570421801000000015174
c/c : 000000015174 credit to : OliveOil Agency
Cause: Concorso Armonia 2012
Art. 8
numuneler kimliği belirtilmeksizin CRA ISOL(Spoleto daki zeytinyağ araştırma
enstitüsü) de birinci tadım komisyonu tarafından,panel başkanı ve deneyimli
eksperler tarafından ilk elemeye alınacaktır.komisyon duyusal değerlendirme
formunda her bir numuneyi şu sınıflandırmaya göre yapacaktır:
a) Hafif derece meyvemsi;
b) Orta derece meyvemsi;
c) Yoğun meyvemsi.
Art. 9
Yarışmayı organize eden koordinasyon kurulu ulusal zeytin ve zeytinyağ akademisi
panel başkanı ve yetki verdiği jüri ve üyelerinden oluşmaktadır.zeytinyağ
tadımcılarını artırmak için koordinasyon kurulu ulusal tadımcılar listesinden olanları
ve bayan tadımcıları dahil etmiştir.jürinin son kararıyla ,komisyon kararı son ve
kesindir.
Art. 10
Ilk elemeyi geçen yağlara noter tarafından kod numarası verilecek ve bu ALMA
(uluslar arası yemek okulu)merkezi tarafından değerlendirilecektir.
IOOC Panel test methodu ile yağlar yeni bir jüri karşısında kapalı kapılar arkasında
sunumu yapılacaktır bu değerlendirmede yarışma için hazırlanan duyusal özellikleri
gösteren özel bir karta yağların değerlendirmesi yapılacaktır. Jüri IOOC panel
başkanı ve deneyimli degustatörler tarafından oluşmuştur.bu degustatörler IOOC
üyeleri yada MIPAF ın sertifikalı panellerine katılmıs sertifika almaya hak kazanmış
degustatorlerden olusmaktadır.Degustatörler aynı zamanda “ulusal teknik ve sızma
zeytinyağ uzman tadımcılar” listesinin kayıtlı üyeleridir,bu üyeler aynı zamanda
Ulusal zeytin zeytinyağ akademisinede bağlıdır.
Art. 11
Tadımda jüri üyeleri tarafından her bir numuneye verilen not aritmetik olarak
hesaplanacaktır. koordinasyon kurulu tarafından verilen yetki tarafından resmi
evraklarve prosedür noter huzurunda yapılacaktır.her bir numunenin bireysel
olarak aldığı not iş prestiji açısından açıklanmayacaktır. yarışmacılar katıldıkları
yağların duyusal-tadımsal durumunu belgeleyen evrağı elaioteca internazionale
alma(zeytinyağ tadım ve çalışma odası)nın ducal palace daki merkezindeve alma
“uluslar arası zeytinyağ öğretici kitapçıgında basılmasını talep edebilirler.bu kitap
NY, Toronto, Montreal, Heilderberg, Seul de ki yemek okullarının kullanımı için
hazırlanmıştır.
Art. 12
Uluslararası Armonia zeytinyağ yarışmasında; 3 tane en iyi kimyasal
kompozisyona sahip yağa “özel ödül” special recognition verilecektir. Her
biryarımküreden secilen 5 yağa”gran mention” mansiyon ödülü
verilecektir.ödüller nisan yada mayıs 2012 tarihinde Alma ödül töreninde
açıklanacaktır.
Art. 13
En son elemede heriki yarımkürede hafif ,orta,yoğun meyvemsi olarak
sınıflandıran yağlara “alma trophy” birincilik ve ikincilik ödülü verilecektir. İkinci
sıralamada geriye kalan 10 yağ her bir kategoride mansiyon diploması alacaktır
Art. 14
Herbir katogoride birinci ve ikinci gelen yağlar şeref ödülü alacaktır.ve alma
uluslar arası zeytinyağ kitapcıgında yer alacaktır.Bütün katılımcılar katılım belgesi
ve duyusal özelliklerini gözteren bir mail alacaktır.
Art. 15
Yarışmada “alma trophy” ödülünü alan birinci ve ikinci seçilen yağlar bu başarıyı
müşterilerine duyurmaya hak kazanır.Yarışma kurulu tarafından hazırlanan özel
etiketi yapıştırarak reklam yapabilirler.Ödül kazananlar yarışma sonuçlarının
açıklanmasından sonra 15 gün içinde ,ellerinde kalan yağ miktarını yarışma
sekreterliğine belirtmeliler.
Art. 16
Bütün katılımcılar ileriki bir tarihte ödüllerin verileceği zamanı basın yada uluslar
arası medya kuruluşları ilehaberdar edilecektir.yarışmaya katılan butun yağlar
önceden yapılan bir başvuru ile uluslararası alma sızma zeytinyağ geliştirme
programına katılabilir ve uluslararası zeytinyağ kitapcığına yayınlanma hakkına
sahip olabilirler. Bu program İtalya ve diğer ülkelerde gerçekleşecektir.

Benzer belgeler