TABLO ve GRAFİK YAPIMI

Transkript

TABLO ve GRAFİK YAPIMI
TABLO ve GRAFİK YAPIMI
Dr.A.Tevfik Sünter
1
TABLO YAPIMI
TABLO
• Elde edilen bulguların;
– Yazı metnine başvurmadan
– Açık ve anlaşılır biçimde sunulması
• Bilgi, beceri ve deneyim gerekli
2
TABLO YAPIMINDA DİKKAT EDİLECEK
NOKTALAR
• Numara
• Başlık
– Tabloyu tanımlayıcı ve kısa
– Önce bağımsız (satır), sonra bağımlı (kolon) değişken
• Olguların Cins ve Ağırlıklarına Göre Dağılımı
– Genellikle tablonun üstüne
•
•
•
•
•
•
Satır ve kolon başlıkları
Kolon ve satırlarda kullanılan ölçek ve birimler
Yüzdeler
Kolon ve satır toplamları
Satır ve kolonların kalın çizgiyle ayrımı
Karışık ve sıkıcı olmamalı
3
TANIMLAYICI TABLOLAR
•
•
•
•
Olguların tek bir değişkene göre dağılımı
“Tek Değişkenli Tablo”
Tanımlayıcı araştırmaların sunumunda temel
Analitik araştırmalarda sınırlı olmalı
Tablo 1. Doğurgan çağdaki evli kadınların yaş grubu dağılımı
Yaş Grubu
Sayı
%
15-19
7
9.2
20-24
19
25.0
25-29
26
34.2
30-34
24
31.6
TOPLAM
76
100.0
4
ÇAPRAZ TABLOLAR
• “Analitik tablo”
• Bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisi
• Amaç;
– Her bir bağımsız değişken grubunda bağımlı değişken hangi
sıklıkta dağılıyor
• Bağımsız değişken satıra, bağımlı değişken kolona
• Satır yüzdeleri
5
ÇAPRAZ TABLOLAR
Tablo 2. Kadınların yaş gruplarına göre doğum yapmış olma durumu
Doğum
Yapmış
Yapmamış
Toplam
Yaş grubu
Sayı
%
Sayı
%
Sayı
%
Genç
27
51.9
25
48.1
52
100.0
Orta yaşlı
68
85.0
12
15.0
80
100.0
Toplam
95
72.0
37
28.0
132
100.0
6
LİSTE TABLOLAR
• Çok sayıda değişken içeren çapraz tablo
• Öncelikli veriler çapraz tablo, diğerleri liste
tablo
• Farklı analiz sonuçları
• Sayı ve yüzdelerin bulunması beklenmez
7
LİSTE TABLOLAR
Tablo 3. Tekstil çalışanlarında demografik, sosyoekonomik özellikler ve
davranış biçimine göre astım sıklığının dağılımı
Değişken
OR (%95 GA)
X2 eğim
p
4.4
6.2
9.9
11.6
1.0
1.4 (1.1-1.9)
2.3 (1.4-3.5)
2.8 (1.5-4.4)
11.608
0.00066*
24
84
130
3.9
8.9
7.1
1.0
2.4(0.9-7.6)
1.9(0.6-7.9)
0.234
0.62875
32
204
4.1
8.1
0.5(0.3-0.9)
5.03**
0.02496*
N
Prevalans (%)
Çalışma süresi (Yıl)
0–4
5–9
10 – 14
15 – 19
34
74
92
38
Öğrenim
Yüksek
Orta
İlk ve altı
Maske kullanımı
Kullanıyor
Kullanmıyor
*Anlamlı
**X2 Yates
8
9
10
11
GRAFİK YAPIMI
Grafik;
– Bulguların şekillerle ifade
– Açık ve kolay anlaşılır biçimde sunulması
• Tabloda gözden kaçabilecek noktalar daha
çarpıcı sunulur
• Grafik tablo yerine geçmez
• Tablo olmadan grafik yapılmaz
12
GRAFİK YAPIMI
• Dikkat edilecek noktalar;
– Başlık
• Grafiğin altına ya da üstüne
– Eksenler
• X eksenine değişkenler
• Y eksenine frekans ya da oranlar
– Ölçek ve işaretler
• Açıklayıcı bilgi
– Karışık olmamalı
13
ÇUBUK GRAFİK
• Frekans ya da yüzdeler bir çubukla gösterilir
14
HİSTOGRAM
• Sürekli değişkenler için çizilir
• Sınıflar birbirine geçişli
Çubuklar bitişik
• Denek sayısı;
– Az ise yükseklik = Frekans
– Çok ise alan önemli
• Yükseklik = Frekans / Sınıf aralığı
15
ÇİZGİ GRAFİK
• Değişkenin belirli bir süre içinde gösterdiği
değişiklikler incelenir
16
PASTA GRAFİK
• Gruplanmış verinin sunumu
17
KUM TORBASI GRAFİK
• Dağılımın biçimi, yaygınlığı, aşırı değerler
hakkında bilgi sunar
18
Sabır ve ilginiz için teşekkürler…
19

Benzer belgeler