Gida güvenligi ve Gida Isinlamasi - Gamma-Pak

Transkript

Gida güvenligi ve Gida Isinlamasi - Gamma-Pak
Araştırma
Gıda Güvenliği
Gamma-Pak
2012’de 4 bin 246 ton gıdayı ışınladı
Gıda ışınlama teknolojisinin, gıdaların korunması, gıda kaynaklı hastalıkların önlenmesi
ve gıdalarda raf ömrünün uzatılması için uygulanan alternatif bir gıda koruma yöntemi
olduğunu belirten Gamma-Pak Işınlama Tesis Müdürü Dr. Hasan Alkan, firma olarak
2012 yılında 4 bin 246 ton gıda ışınlaması yaptıklarını söyledi.
T
ekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren
Gamma-Pak, tıbbi ürünlerin sterilizasyonu, gıda
ışınlaması ve plastiklerde çapraz bağlama işlemleri
olmak üzere 3 alanda faaliyet gösteriyor. Baharattan kuru
meyve ve sebzeye, kuruyemişten tahıl ürünlerine, yağlı
tohumdan bitkisel çay ve dondurulmuş kırmızı ve beyaz ete
kadar çeşitli ürünlerdeki mikroorganizmaları temizleyerek
ürünün raf ömrünü ve kayıpları azaltmaya yönelik gıda
ışınlaması yapan Gamma-Pak, gıda kayıplarını en aza
indirerek gıda kaynaklı hastalıkları önlemeyi, sağlıklı ve
güvenilir ışınlanmış ürünleri tüketime sunmayı hedefliyor.
Gamma-Pak Işınlama Tesis Müdürü Dr. Hasan Alkan, gıda
güvenliğinin sağlanmasında ışınlamanın detaylarını, gıda
endüstrisindeki yerini ve bu kapsamda yaptıkları çalışmaları
Gıda Teknolojisi’ne anlattı.
GELENEKSEL YÖNTEMLERE ALTERNATİF GIDA
KORUMA YÖNTEMİ
Gıdada gama ışınıyla sterilizasyon yönteminin
öneminden ve avantajlarından söz eder misiniz?
Gıda ışınlama teknolojisi, gıdaların korunması, gıda
kaynaklı hastalıkların önlenmesi, gıdalarda raf ömrünün
uzatılması için uygulanan, geleneksel yöntemlere alternatif
bir gıda koruma yöntemidir. Konserve, kurutma, tuzlama,
dondurma, pastörizasyon gibi gıda işleme teknolojilerinin
dışında gıda ışınlama yöntemi de güvenilir ve üstün
bir teknoloji olarak diğerlerinin yanında önemli bir
yer edinmiştir. Kısaca özetlemek gerekirse, gıdalar şu
80 www.gidateknolojisi.com.tr
amaçlar için ışınlanırlar: Gıda zehirlenmelerine sebep olan
mikroorganizmalardan arındırmak için, gıdalarda bozulmaya,
çürümeye, neden olan mikroorganizmaları yok etmek ve
raf ömrünü arttırmak için, baharat, bitkisel çay, kurutulmuş
sebze ve meyvelerde hastalık yapan mikrooganizmalardan
temizlemek, böceklenmeyi önlemek, raf ömrünü arttırmak
için, dondurulmuş kırmızı et, tavuk ve deniz ürünlerinde
hastalık etmeni mikroorganizmalardan arındırarak raf
ömrünü arttırmak için, soğan, kök ve yumrularda filizlenme,
çimlenme ve tomurcuklanmayı önlemek için.
Gıda Güvenliği
Araştırma
“Gıda ışınlaması, ülkemizde çok yeni bir
teknoloji gibi algılanmakta ve gıda sektörü
tarafından fazla iyi bilinmemekle beraber,
günümüzde doğru bilgilendirilmemiş bazı
kesimler tarafından ışınlanmış gıdalara karşı
olumsuz bir bakış halen mevcuttur. Halbuki
gıda ışınlaması dünyada en çok araştırılmış,
güvenirliliği ve etkinliği kanıtlanmış bir gıda
koruma ve işleme teknolojisidir.”
BAHARATLAR 2 GÜNDE IŞINLANIYOR
Gıda sanayinde hangi alt sektörlerde kaç işletmeye
ışınlama hizmeti sunuyorsunuz? Bunu kendi
tesislerinizde mi yoksa firmaların üretim merkezlerinde
mi gerçekleştiriyorsunuz?
Işınlama hizmetini Çerkezköy Organize Sanayi
Bölgesi’nde bulunan gama ışınlama tesisimizde
gerçekleştiriyoruz. Baharatlar özellikle yetiştiği bölge
itibariyle Gaziantep, Kahramanmaraş, İzmir gibi güneydoğu
ve batı illerinden yüklü tırlar vasıtasıyla tesisimize
ulaştırılıyor ve en fazla iki gün içerisinde ışınlayıp gideceği
adreslere sevk ediyoruz. Dondurulmuş kırmızı ve kanatlı
et, deniz mahsülleri gibi ürünler de, firmaların kendi frigo
araçlarlarıyla tesise geldikten sonra kendi bünyemizde
bulunan 2 adet soğutucu depoya aktarıyoruz. Bu tür ürünler,
uygun sıcaklığa eriştiğinde ışınlama işlemine başlıyor ve
aynı gün içinde ışınlama işlemini tamamlayıp sevk ediyoruz.
Gıda sektörü ışınlamayla sağlanan gıda güvenliğinin
farkında mı? Bunun için nelerin yapılması gerekiyor?
Gıda ışınlaması, ülkemizde çok yeni bir teknoloji
gibi algılanmakta ve gıda sektörü tarafından fazla iyi
bilinmemekle beraber günümüzde doğru bilgilendirilmemiş
bazı kesimler tarafından ışınlanmış gıdalara karşı olumsuz
bir bakış halen mevcuttur. Halbuki gıda ışınlaması dünyada
en çok araştırılmış, güvenirliliği ve etkinliği kanıtlanmış
bir gıda koruma ve işleme teknolojisidir. 30-40 yılı aşkın
çalışmaların ardından 1980’li yıllarda Dünya Sağlık Örgütü
(WHO), Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)
ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) tarafından
oluşturulan uzmanlar komitesi ışınlanmış gıdaları tüketmenin
güvenli ve yararlı olduğuna ilişkin verdiği kararın ardından bu
yöntem, tüm dünyaya yayılmıştır. Şirket olarak bizler konunun
Dr. Hasan Alkan
önemini vurgulayabilmek için Tübitak destekli uluslararası
projelerde yer alıyor, üniversite, diğer kamu kurum ve
kuruluşlarına konuşmacı olarak katılıyor ve sizin gibi bazı
basın yayın kuruluşlarına röportaj ve demeçler veriyoruz.
Ayrıca bazı gıda ve medikal firmalara tanıtıcı ve bilgilendirici
ziyaretler düzenliyoruz.
2012 yılı içinde kaç gıdayı ışınladınız? Ürün grupları
bazında rakamları bizimle paylaşır mısınız?
2012 yılında 4 bin 246 ton gıda ışınlaması gerçekleştirdik.
Aşağıdaki grafikten de anlaşılacağı gibi bu miktarın %70’lik
oranını baharat ışınlaması teşkil etmekte, geriye kalan
%30’luk oranı da kırmızı et, dondurulmuş gıda ve bitkisel çay
gibi gıda grupları oluşturmaktadır.
Işınlanmış etler güvenle tüketilebilir
Işınlama ile et ve diğer gıda ürünlerinde
Salmonella, E-coli, Listeria gibi hastalık yapan
mikroorganizmalardan arındırılarak bunların sebep
olduğu gıda kaynaklı hastalıkların ve zehirlenmelerin
önüne geçildiğini söyleyen Dr. Hasan Alkan, “
Işınlanmış etleri tüketmenin, insan sağlığı açısından
hiçbir sağlık riski oluşturmadığı uluslararası kuruluşlar
tarafından onaylanmıştır. Işınlama işlemi, et ve diğer
ürünlerin yapısında herhangi bir değişiklik meydana
getirmemektedir. Sadece gıda kaynaklı hastalık
yapıcılar arasında gösterilen E-Coli, Salmonella, Listeria
gibi mikroorganizmalardan temizlenmesi veya ürünün
bozulmasına sebep olan aerobik bakterileri azaltmak
suretiyle raf ömrü uzatılmaktadır” dedi.
www.gidateknolojisi.com.tr
81

Benzer belgeler