Press Release

Yorumlar

Transkript

Press Release
--- Basın Bildirisi ---
Izmir, 13.05.2013
Uluslararası Bankalar
İzmir’in Toplutaşımasına Finansal Destek Sağlıyorlar
İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Aziz
KOCAOĞLU üç finansal kuruluşla kapsamlı bir
ulaşım planın bir parçası olan Deniz Ulaşımı
Geliştirme Projesi’nin finansmanını sağlayan
kredi sözleşmelerini imzaladı. Uluslararası Mali
Kuruluşu IFC tarafından koordine edilen ve
toplam maliyeti 159 milyon Avro’ya varan bu
finansman 2012 Aralık ayında önceden
imzalanan IFC’nin trafik yönetimi ve acil araç
alımı ve ayrıca 110 milyon Avro değerindeki
Deniz Ulaştırma Projesinin çeşitli bileşenlerinin
Fransız Kalkınma Ajansı (AFD), Avrupa İmar ve
Kalkınma Bankası (EBRD) ve ING’nin desteğini
kapsıyor. AFD ve ING 15 yeni yolcu gemi
alımını üstlenirken EBRD 3 araç gemisi, yeni
iskelelerin yapımını ile bir bakım ünitesini
finanse ediyor. Bu proje, daha hızlı, güvenli ve
çevreye duyarli seyahat etmeye imkan tanıyacak.
Deniz ulaşımının güçlendirilmesi uzun vadede
İzmir’in hayat kalitesini arttırması bekleniyor.
Izmir, 13.05.2013 --- Basın Duyurusu, Son Hali --13 Mayıs 2013 Çarşamba günü İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Aziz KOCAOĞLU ve üç
uluslararası finansal kuruluşların üst düzey yetkililerinin huzurunda Deniz Ulaşımı Geliştirme projesinin
finansmanını sağlayan Kredi Sözleşmelerini imzaladılar. Bu proje daha düşük karbon emisyonlu kentsel
gelişmeye yolu açan ve 2010-2030 ulaşım masterplanı çerçevesinde daha geniş kapsamlı bir toplu ulaşım
geliştirme programının bir parçasıdır.
Büyükşehir’lerin Finansmanı İçin Yenilikçi bir Model…
Deniz Ulaşımı Geliştirme Projesi yeni gemilerin alımını ve mevcut iskelelerin kapasitelerinin geliştirilmesini
kapsıyor. IFC’nin koordine ettiği paralel finansmanın çerçevesinde AFD ve ING daha yüksek performansa
sahip olacak ve mevcut gemilerin büyün bir kısmının yerini alıcak 15 yeni yolcu gemisinin alımına 45 ve
32.8 milyon Avro’yla destek olurken EBRD 3 araç gemi alımını, yeni iskeleler ile bakım ünitesi’in
yapılmasına 33 milyon Avro kredi temin ediyor.
.. Entegre bir Kentsel Ulaşım için Belirleyici bir Aşama
Bu proje kentsel sürdürülebilir kalkınmayı teşvik eden geniş kapsamlı bir ulaşım programının bir bileşini
olma niteliği taşıyor. Doyum noktasına varmış araç trafiğini rahatlatmayı sağlayacak ve kent verimliliğini
daha yoğun bir toplutaşıma ağının aracılığılıyla teşvik etmiş olacak. Kentin hizmetleri körfezin her iki
ucunda bulunan kamusal donatılarına olan erişimin iyileştirilmesi sonucunda gelişecek ve kentin
faaliyetlerinin şehrin dışında bulunan sakinlerin körfezin tarihi merkezine olan erişimini iyileştirerek bütün
İzmir bölgesine yayılmasını sağlayacak.
Deniz Ulaştırma projesi daha hızlı, güvenilir, rahat, tasarruflu ve çevreye duyarlı bir toplutaşıma ağına katkı
sağlıyarak özel araç kullanımına anlamlı bir alternatif seyahat modülü sunacaktır. Bu bağlamda projede
gemiler için hafif özgül (karbon kompozit) malzeme kullanılmasının sayesinde hemen hemen yarı yarıya
kullanılacak yakıtla iki kat daha hızlı olacak gemilerin sayesinde 55 kilo ton karbon emisyonunu önleyeceği
hesaplanmıştır.
AFD, EBRD,IFC ve ING Türkiye Temsilcilikleri
Internet bağlantıları: http://turquie.afd.fr ; www.ebrd.com ; www.ing.com ; www.izmir.bel.tr